Dotazy a odpovědi
Správa kategorií | Přehled kategorií
Počet dotazů: 9
Arnošt
12.08.2010
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Dobrý den! V době letní sezóny navštěvují hrad Helštýn četní turisté, případně i místní občané. Pokud nemají auto, tak se na
hrad musí dopravit pěšky. Letos vláček nejezdí. Doporučoval bych o víkendech zavést mimořádnou mikrobusovou dopravu na hrad
Helštýn přímo z Lipníka anebo ze autobusové zastávky přímo v Týně. Pokud jsem byl přímo informován vedoucím parkoviště pod
hradem Helštýna, tak obec Týn nemá zájem o tuto službu. Domnívám se, kdyby se provedla všestranná informační kampaň, ovšem
za rozumné jízdné, tak by se snad zájem dostavil. Děkuji za odpověď.
Ing. Lucie Žídková
23.08.2010
upravit smazat
Odpověď: Pane Arnošte,
bohužel zatím neplánujeme ani provoz mikrobusu, ani autovláčku. Vše provozují soukromé společnosti a pro ty není tento provoz
rentabilní. Pokud se objeví soukromý provozovatel a bude mít zájem zabezpečovat takovouto službu, město mu vyjde vstříc.
Ing. Lucie Žídková
vedoucí odboru školství a kultury
Pavlíček Jaromír, Ing.
28.04.2010
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Dobrý den,
mám připomínku.
Hrad Helfštýn zarůstá pomalu do lesů. Chtělo by to pořádně prořezat, aby byl dobře viditelný z dálky-např.z vlaku a lákal turisty.
S pozdravem J.Pavlíček
Ing. Marek Pumprla
29.04.2010
upravit smazat
Odpověď: Vážený pane,
hrad Helfštýn se nachází v souvislém komplexu lesa kategorie zvláštního určení - les se zvýšenou funkcí půdoochrannou. Správce
majetku, tj. Lesy České republiky, zde hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu. Z pohledu zásad hospodaření a
zákonem stanoveného účelného obhospodařování lesního majetku jsou porostní skupiny předurčeny vzhledem ke stanovišti k
přirozenému a citlivému způsobu obhospodařování.
Postupná obnova porostů na severním svahu je možná kombinací podrostního a výběrného způsobu hospodaření, nikoli holou sečí
(vytvoření paseky), jejíž provedení by ohrozilo plnění funkce půdoochranné. V současnosti je zde prováděn pouze jednotlivý
výběr a zpracování nahodilé těžby.
Ing. Marek Pumprla
odbor životního prostředí
Rotreklová Marie
09.07.2009
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Jezdí vláček o prázdninách každý den, odkud je nástup a dopolední odjezdy jízdné pro děti do 10let a vstupné na hrad. Děkuji
Magdalena Gladišová
15.07.2009
upravit smazat
Odpověď: Vážená paní,
vláček jezdí z Lipníka nad Bečvou na hrad Helfštýn pouze v sobotu a neděli. Nástup je dopoledne i na vlakovém nádraží, jinak
vždy na náměstí T. G. Masaryka. Jízdné není odlišeno podle věku, nejedná se o hromadnou dopravu, ale o atrakci.
Vstupné na hrad Helfštýn je následující: dospělí 30 Kč, studenti, důchodci 20 Kč, žáci ZŠ 10 Kč, děti do 6 let zdarma.
Všechny tyto informace je možné dohledat na našich webových stránkách, v sekci Turista.
Odjezdy autovláčku, včetně ceny jízdenky (* jízda dle zájmu):
Lipník n. B., nádraží .(55 Kč) . 9:20 . 10:30
Lipník n. B., náměstí (50 Kč) . 9:30 . 10:40 . 12:30 . 14:00 . 15:30 . 17:00*
Týn n.B. obecní úřad (25 Kč). 9:40 . 10:50 . 12:45 . 14:15 . 15:45 . 17:15*
Helfštýn hlavní brána . . . . . . 9:50 . 11:00 . 12:55 . 14:25 . 15:55 . 17:25*
Helfštýn hlavní brána (50 Kč) . 10:00 . 11:15 . 13:15 . 14:45 . 16:15 . 17:45
Týn n.B. obecní úřad (25 Kč) . 10:10 . 11:30 . 13:30 . 15:00 . 16:30 . 18:00
Lipník n. B., nádraží. . . . . . . . 10:25
Lipník n. B., náměstí . . . . . . . . . . . . 11:45 . 13:45 . 15:15 . 16:45 . 18:15
Magdalena Gladišová
odbor školství a kultury
jana svobodová
27.05.2009
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: dobrý den, jde vláček na helfštýn i ve všední dny? zajímal by mě jízd,řád ve čtvrtek 18.6. jde o školní výlet -2 dospělí a 8
dětí.děkuji.jana svobodová , zš u tenisu přerov
Mgr. Blanka Prudilová
28.05.2009
upravit smazat
Odpověď: Vážená paní Svobodová,
ve všední dny autovláček mezi Lipníkem nad Bečvou a Helfštýnem nejezdí, pouze o víkendech. Od pondělí do pátku jezdí v
Olomouci. Jízdní řád autovláčku najdete v Aktuálním zpravodajství v úvodu našeho webu, rovněž v sekci Turista/Průvodcovská
služba. Provozovatelem autovláčku je Kulturní, Informační, Turistická a cestovní Agentura z Otrokovic - viz www.kita.cz .
Mgr. Blanka Prudilová
referent odboru školství a kultury
Monika Opavská
05.05.2009
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Chtěla bych se informovat jestli vláček na Helfštýn pojede i 8. 5. 2009. Děkuji za odpověď.
Magdalena Gladišová
06.05.2009
upravit smazat
Odpověď: Vážená paní, děkujeme za Váš zájem - ano, autovláček bude jezdit i ve státní svátek 8. května, jízdní řád najdete na
našich webových stránkách.
Magdalena Gladišová
odbor školství a kultury
Denisa Mádrová
19.04.2009
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Dobrý den, v sobotu jsme se vydali s dětmi na Helfštýn a při zpáteční cestě jsme chtěli využít možnost svézt se vláčkem. Máte
chybu v jízdním řádu. Z Helfštýna odjezd 16,15 - z Týna 16,55 - Lipník 17,05. Jelikož jsme jeli z Týna předpokládali jsme odjezd
16,55 v Lipníku 17,05 a vláčku jsme se nedočkali! Dejte si to prosím do pořádku. Taktéž uvedená zastávka u gymnázia není pravda!
Magdalena Gladišová
21.04.2009
upravit smazat
Odpověď: Vážená paní, velmi děkujeme za Vaši připomínku. Vzhledem k tomu, že autovláček neprovozuje město, ale soukromá
společnost, reklamovali jsme jízdní řád u ní a opravdu v něm došlo k chybě u odjezdu posledního spoje z Týna nad Bečvou. Díky
Vám se podařilo situaci rychle a včas napravit.
Co se týče zastávky u gymnázia, jedná se pouze o zastávku pro výstup ve směru z Helfštýna.
Za nedopatření s vláčkem se omlouváme a věříme, že jste na Lipník n. B. a Helfštýn nezanevřela.
Magdalena Gladišová
odbor školství a kultury
Jiří D.
02.04.2009
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat jek to dopadlo s tolik diskutovaným kácením stromu okolo Helfštýna.
Marie Sobková
07.04.2009
upravit smazat
Odpověď: Vážený pane,
na konci roku 2008 bylo vedeno správní řízení ve věci odlesnění okolí hradu Helfštýna. Věcně a místně příslušným orgánem
ochrany přírody bylo vydáno k odlesnění severního svahu nesouhlasné závazné stanovisko. V současné době žádné správní řízení
v této věci neběží. V lesních porostech pod hradem se nadále hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu v souladu s
platnou legislativou.
Marie Sobková
vedoucí odboru životního prostředí
Oravová
02.10.2008
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Chtěla bych se informovat zdali existují nějaké písemné záznamy o festivalu Hefaiston? A zdali jsou přístupné v Lipníku či
někde jinde? Či jestli byste mi mohli poradit, kde bych mohla nějaké informace získat. Děkuji
Magdalena Gladišová
07.10.2008
upravit smazat
Odpověď: Dobrý den,
pořadatelem setkání uměleckých kovářů Hefaiston je Muzeum Komenského v Přerově. Veškeré informace o něm mají tedy tam,
případně přímo na hradě Helfštýně (tel. 581 797 093). Každý rok je pro účastníky Hefaistonu vydáván zpravodaj, v kterém je
přehled oceněných, fotografie a řada dalších informací. Pokud budete chtít do něčeho nahlédnout, obraťte se nejlépe přímo na
hrad Helfštýn.
Magdalena Gladišová
odbor školství a kultury
Pavlata
20.05.2008
Odpovědět upravit smazat
Dotaz: Dobrý den,
posílali jsme svůj dotaz na obecní úřad v Týně nad Bečvou, bohužel odpovědi se nám na něj nedostalo.
Náš dotaz se týkal výběru parkovného u hradu Helfštýn. Ptal jsem se, zda je držitel průkazu ZTP/P - osoba s těžším zdravotním
postižením s označením auta 01, povinna platit parkovné?
Děkuji za odpověd,
K.Pavlata
Ing. Kateřina Beránková
20.05.2008
upravit smazat
Odpověď: Vážený občane,
zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších novel a předpisů, stanovuje v § 27 pouze
podmínky, za kterých vozidla označená O 1 mohou využívat výjimky oproti ostatním neoznačeným vozidlům:
- v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením vozidel č. O 1
dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“ (č. B 29). Přitom nesmí být ohrožena bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O 1 vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“
omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHY“,
- v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O 1 vjíždět i do oblasti označené dopravní
značkou „Pěší zóna“.
V tomto zákoně nejsou tedy řešeny výjimky z placení parkovného.
V podmínkách, které stanovuje stavební úřad při zřizování nových parkovišť je mimo jiné uvedeno, že podle počtu parkovacích
míst musí být i procentuální počet vyhrazených parkovišť pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou. Jak je tomu u „parkoviště“ pod Helfštýnem by Vám měl sdělit zřizovatel – pravděpodobně Obecní úřad Týn
nad Bečvou, který měl toto schvalovat, popř. provozovatel, který by měl mít stanoveny podmínky provozování.
Petr Siegl
vedoucí odboru dopravy
Download

Helfštýn - Město Lipník nad Bečvou