Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR
a
tým řešitelů grantu „Johann Petr Cerroni a historia litteraria jeho doby I.“
Vás srdečně zvou na pracovní setkání k tématu
UČENÉ ČECHY A MORAVA
A HISTORIA LITTERARIA
V 18. A NA POČÁTKU 19. STOLETÍ
Kolokvium se koná 20. a 21. listopadu 2014 v zasedací místnosti
akademických ústavů ve 3. patře budovy Na Florenci 3, Praha 1
PROGRAM KOLOKVIA
Pátek 21. 11. 2014
Čtvrtek 20. 11. 2014
J. P. Cerroni a další spisovatelé dějin vzdělanosti
v českých zemích
9,30‒9,45 Zahájení kolokvia
Historia litteraria ‒ její počátky, metody a formy
9,45‒10,20 Václav Smyčka: Paradigma historia litteraria v německých
zemích a v Rakousku
10,20‒10,55 Martin Svatoš: Počátky historia litteraria v českých zemích
(Bohuslav Balbín SJ a Magnoald Ziegelbauer OSB)
10,55‒11,30 Antonín Kostlán: Olomoucká Societas incognitorum
(1746−1751) a její členská základna
11,30‒12,05 Claire Mádlová: Literární prostředí Josefa Petráše,
slavonského autora na Moravě
12,05‒13,30 Polední přestávka
Kněží jako spisovatelé historie, zvl. historie
vzdělanosti v českých zemích v 18. století
13,30‒14,05 Ivo Cerman: Gelasius Dobner a slovanská demokracie
14,05‒14,40 Jiří Matl: Leopold Schwamberger SchP a jeho „Lexicon
eruditorum“ v kontextu Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae
14,40‒15,15 Josef Förster: Pojetí historia litteraria v díle Mikuláše
Adaukta Voigta
9,00‒9,35 Václav Smyčka: Rozpad a transformace paradigmatu historia
litteraria v českých zemích (Franz Xaver Niemetschek, Johann Franz
Herrmann von Herrmannsdorf, Matthias Kalina von Jäthenstein)
9,35‒10,10 Daniel Polakovič: Židovští autoři ve slovnících učenců
v českých zemích v 18. století
10,10‒10,45 Martin Svatoš − Ondřej Podavka: Johann Peter Cerroni
a jeho rukopisná díla o historia litteraria v českých zemích
10,45‒11,20 Václav Pumprla: Johann Peter Cerroni a osobnosti Moravy
11,20‒11,40 Přestávka
11,40‒12,15 Michael Wögerbauer: Cerroniho „Nachricht über die
Bücher-Censur und das Revisionsamt in Mähren“ a novější výzkum
o cenzuře v dědičných zemích v 18. století
12,15‒12,45 Stefan Michael Newerkla: Jan Nepomuk Alois Hanke
z Hankenštejna a jeho úvahy o nutnosti, užitečnosti a přínosech katedry
bohemistiky ve Vídni
12,45‒13,20 Václav Petrbok: Vernakularizace projektu dějin literární
vzdělanosti v českých zemích (na případech M. W. Schimka, F. M. Pelzela
a J. Dobrovského)
13,20 ... Závěrečná diskuse
15,15‒15,35 Přestávka
15,35‒16,10 Václav Pumprla: Karel Raphael Ungar a jeho přínos
k dějinám vzdělanosti u nás
16,10‒16,45 Jiří Žůrek: František Faustin Procházka OM a jeho pojetí
historia litteraria
16,45‒17,20 Ondřej Podavka: Leopold Jan Šeršník a jeho dvě
encyklopedie vzdělanců
Po každém proneseném příspěvku bude následovat diskuse.
Abstrakty příspěvků jsou uvedeny na www.ics.cas.cz
Download

Program kolokvia