EURÓPA V ŠKOLE
Vyhodnotenie 62. ročníka projektu / súťaže v školskom roku 2014-2015
Sekcia výtvarnej tvorby
Zoznam víťazov, ktorí získali CENY v súťažnej časti projektu.
Ceny sú uvádzané bez určenia poradia.
I. veková kategória (6 – 9 rokov)
Výtvarné práce individuálne:
Kristína Panenková
Timko Hrnko
Alexandra Kozáková
Martin Dako
Miroslav Girba
018 41
010 01
075 01
010 08
056 01
Výtvarné práce skupinové a kolektívne:
Výtvarný krúžok žiakov 1. – 3. roč.
972 43
Kolektív žiakov 1. a 2. ročníka
972 25
Lenka Gladišová
064 01
Adela Koršňáková
Adam Dolný
ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom
ZŠ, Jarná, Žilina
ZUŠ,Mariánske nám. 252/5 Trebišov
ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
Špeciálna ZŠ, Kováčska 12, Gelnica
„Antilopa v núdzi“
Bez názvu
„Zverolekárka“
Bez názvu
„Zachráňme dravca našich lesov“
ZŠ, J.A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou 121
SZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
„Aby žaby prežili“
„Zlatá klietka“
„Leporelo o zvieratkách“
II. veková kategória (10 – 12 rokov)
Výtvarné práce individuálne
Lukáš Štupák
Marko Veselý
Martina Jánošíková
Ema Kretová
Mária Macková
Adam Facuna
Výtvarné práce skupinové:
Sofia Reháková
Martina Andelová
985 52
015 01
066 01
010 08
078 01
036 01
ZŠ, Lúčna 8, Divín
ZŠ, Lipová 2, Rajec
ZUŠ, Mierová 81, Humenné
ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
ZUŠ sv. Cecílie, Kollárova 17, Sečovce
Špeciálna ZŠ, Mudroňova 6, Martin
„Priateľ z Afriky“
Bez názvu
„ Múdrosť života“
Bez názvu
„O vojne mi rozprával dedko“
„Radi sa učíme“
018 41
ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom
„Naša pomoc“
III. veková kategória (13 – 15 rokov)
Výtvarné práce individuálne:
Barbora Hornáčková
Juraj Zalabai
Tereza Boldizsárová
Marek Kotlár
Nikoleta Voberová
900 01
949 01
010 08
953 01
900 01
ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra
Spojená škola sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
Špeciálna ZŠ, J. Kráľa, Zlaté Moravce
Špeciálna ZŠ, Vajanského 93, Modra
„Posledná kvapka“
„Fontána života – život fontány – voda je život“
Bez názvu
„Voda znamená život“
„ Tradície v iných krajinách“
Výtvarné práce kolektívne:
Kolektív žiakov 7. ročníkov
Členovia fotoklubu JUNIOR
927 01
971 01
ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa
CVČ Spektrum, Novackého 14, Prievidza
„Voda je život – život je voda“
„Živá voda“
IV. veková kategória (16 – 19 rokov)
Výtvarné práce individuálne:
Michal Bartek
Karolína Huttová
Martina Janíčková
911 05
905 01
045 17
SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, Trenčín
ZUŠ, Vajanského 27/4, Senica
GY Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
poster
„Detská práca v Bangladéši“
„Démoni len spia“
Výtvarné práce kolektívne:
Kolektív študentov 3. ročníka
934 03
SUŠ L. Bielika, Vajanského 23, Levice
„WAR NO!“
Download

Víťazi vo výtvarnej tvorbe