JU Dom učenika i studenata
Podgorica
ŠKOLSKA 2013/2014. GODINA
STUDENTI II, III, IV, V, VI GODINE STUDIJA
BODOVNA LISTA
R.BR. IME I PREZIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vasilije Bošković
Rade Kovač
Borka Terzić
Milena Vuksanović
Dragana Marković
Ljubica Plamenac
Biljana Burić
Jelena Vuković
Milivoje Bandić
Goran Radović
Vladimir Kostić
Stevan Čanović
Dušan Vućić
Luka Rakojević
Rajko Golović
Boris Mijušković
Danica Uhrin
Duško Bulajić
Anđela Vujković
Rade Grujičić
Matija
j Vučićević
Aleksandar Konatar
Sanda Rastoder
Jovan Milić
Milena Gvozdenović
Armin Kalač
Milica Đurović
Ivana Vuković
Marija Ćaćić
Nikola Mišnić
Marija Nikprelević
Amina Kučević
Nevena Mijušković
Seid Čindrak
Č
UNIVERZITET
FAKULTET
BR.IND.
FINANS.
GRAD
GS
BGS
KF
IU
NO
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Farmacija
Farmacija
Farmacija
Farmacija
Medicinski
Medicinski
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Fakultet umjetnosti
Političke nauke
Međ.ekon.fin. i biz.
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Političke nauke
Mašinski
Pravni
Posl. studije MBS
Farmacija
Medicinski
Političke nauke
Biotehnički
Pravni
Medicinski
Arhitektonski
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Arhitektonski
Human. studije
1/09
2/09
34/09
79/09
80/09
94/09
89/09
37/09
27/09
71/10
5/13
3/13
1/13
001/10
13/13
032/10
29/13
28/13
12/13
3/13
30/10
2/13
82/09
633/08
69/13
1/13
13/13
648/08
6/13
11/10
92/09
115/10
17/13
055/10
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Bar
Pljevlja
Bar
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kotor
Herceg Novi
Nikšić
Pljevlja
Cetinje
j
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Bar
Rožaje
Danilovgrad
g
Bijelo Polje
Pljevlja
Mojkovac
Ulcinj
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
4
4
4
6
4
4
5
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
10
6
6
6
10
6
6
8
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
10,00
10,00
9,93
9,93
9,83
9,83
9,78
9,76
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
,
10,00
9,72
9,45
9,93
9,92
9,90
9,39
9,88
9,88
9,62
9,85
9,84
9,83
88,00
88,00
88,00
87,44
87,44
86,64
86,64
86,24
86,08
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
,
86,00
85,76
85,60
85,44
85,36
85,20
85,12
85,04
85,04
84,96
84,80
84,72
84,64
NAPOMENA
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Branko Džakula
Nikola Konatar
Jelena Đurković
Marija Tomović
Slobodan Šćekić
Marija Popivoda
Ana Nenezić
Tamara Marićević
Milica Bojović
Nina Novalić
Milica Starčević
Aleksa Đačić
Vesna Anevski
Ana Zeković
Amina Hurić
Milica Raičević
Mirko Lipovac
Azra Mulić
Nenad Radović
Ivana Bezmarević
Sanja Vujović
Tijana Kovačević
Nevena Crnogorac
Ana Todorović
Sanja Rađenović
Selma Šehović
Mileta Krcunović
Marija Duletić
Bojana Lalatović
Edin Markezić
Marko Tomić
Bojana Mališić
Jelena Perović
Aida Elezagić
g
Miljana Anđelić
Dubravka Popović
Selma Rastoder
Irina Tomić
Marko Petrić
Stefan Kečina
Ninoslava Lalatović
Sanja Prekratić
Milan Kočović
Kosta Pavlović
Dejan Pavićević
Mladen Jelovac
Jasmina Kolić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
MEDITERAN
FDES
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Elektrotehnički
PMF
Pravni
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Ekonomski
FDES
Strani jezici
FDES
FDES
Strani jezici
Političke nauke
Pravni
Human. studije
Inst. za str. jezike
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
Biotehnički
Političke nauke
FDES
Farmacija
Farmacija
Pravni
Medicinski
Pravni
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
Međ.ekon.fin. i biz.
Posl. studije MBS
Farmacija
j
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Vizuelne umjet.
PMF
Medicinski
Farmacija
Farmacija
Elektrotehnički
PMF
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
1/13
3/13
28/13
39/13
5/10
83/09
102/11
17/11
29/11
7/11
06/11
22/11
49/13
57/13
014/10
3/13
81/10
22/13
45/11
19/11
52/13
30/11
175/11
81/09
41/13
18/09
22/13
100/09
47/11
66/11
613/08
119/10
49/11
118/10
80/10
46/11
18/13
01/12
1/12
4/12
1/12
2/12
33/12
9/12
41/12
16/13
6/13
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Herceg Novi
Nikšić
Cetinje
Kotor
Cetinje
Tivat
Pljevlja
Nikšić
Kolašin
Bijelo Polje
Nikšić
Tivat
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Budva
Bijelo Polje
Bar
Budva
Nikšić
Bar
Nikšić
Berane
Nikšić
Ulciljj
Žabljak
Budva
Berane
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
j j
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Kolašin
Danilovgrad
Pljevlja
Bijelo Polje
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
5
4
5
4
5
3
3
6
4
3
4
4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
8
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
4
4
6
4
4
8
6
8
6
8
4
4
10
6
4
6
6
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,80
9,80
9,80
9 80
9,80
9,80
9,53
10,00
10,00
10,00
10 00
10,00
10,00
10,00
9,73
9,73
9,73
9,72
9,70
9,70
9,93
9,93
9,67
9,90
9,88
9,38
9,63
9,37
9,60
9,33
9,83
9,80
9,05
9,55
9,80
9,53
,
9,52
9,77
9,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
9,50
84,40
84,40
84,40
84 40
84,40
84,40
84,24
84,00
84,00
84,00
84 00
84,00
84,00
84,00
83,84
83,84
83,84
83,76
83,60
83,60
83,44
83,44
83,36
83,20
83,04
83,04
83,04
82,96
82,80
82,64
82,64
82,40
82,40
82,40
82,40
82,24
,
82,16
82,16
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Jelena Bečić
Jasmina Kalač
Anja Marković
Haris Kalač
Dalibor Đogović
Mahmut Šehović
Marija Nikolić
Miroslav Đurišić
Petar Strugar
Gordana Rakonjac
Jovana Mrkić
Božo Đukanović
Sandra Raičević
Marina Steljić
Aleksandar Gašević
Sofija Glomazić
Kenana Nurković
Dejan Ninković
Milica Bjelica
Ivan Jokić
Mirko Pejatović
Marko Pejatović
Marko Bošković
Milena Vujović
Nikolina Kovačević
Ivona Dabović
Jelena Aleksić
Vanja Radenović
Maja Šćekić
Nevana Stijepović
Bojana Knežević
Dražen Nikić
Irina Milunović
Edina Hubanić
Nikola Pejović
Jovana Bajagić
Olja Miletić
Andrija Ćetković
Daragana Maštrokol
Bojana
Musić
j
Nikola Latković
Anđela Peković
Jelena Vučinić
Vedran Kasalica
Sanja Mišović
Milica Petričević
Artan Kroma
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
Političke nauke
Arhitektonski
Human studije
Human.
Pravni
Medicinski
Farmacija
Elektrotehnički
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Medicinski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Farmacija
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Međ.ekon.fin. i biz.
Biotehnički
Prehram.tehnol.
Ekonomski
Metalurško-tehn.
Arhitektonski
Arhitektonski
Medicinski
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Politehnika
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
39/11
20/13
11/13
029/10
47/13
646/08
179/11
18/13
059/10
85/10
24/12
7/13
3/09
3/13
10/13
15/13
12/13
15/13
84/09
53/12
38/12
37/12
91/11
2/11
029/12
99/10
27/11
31/13
10/11
73/09
14/12
137/1
56/11
14/09
110/10
460/12
40/13
21/11
41/11
001/11
69/11
33/11
609/08
14/11
143/10
24/13
66/13
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budva
Rožaje
Herceg Novi
Rožaje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Pljevlja
Cetinje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Rožaje
Pljevlja
Herceg Novi
Bijelo Polje
Pljevlja
Pljevlja
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Bar
Cetinje
Plav
Bar
Žabljak
Pljevlja
Budva
Nikšić
Bijelo
Polje
j
j
Nikšić
Plužine
Berane
Ulcinj
Cetinje
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Kotor
Pljevlja
Cetinje
Ulcinj
3
4
4
4
4
6
3
4
4
4
2
4
5
4
4
4
4
4
5
2
2
2
3
3
2
4
3
4
3
5
2
3
3
5
4
2
4
3
3
3
3
3
6
3
4
4
4
4
6
6
6
6
10
4
6
6
6
2
6
8
6
6
6
6
6
8
2
2
2
4
4
2
6
4
8
4
8
2
4
4
8
6
2
6
4
4
4
4
4
10
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,75
9,50
9,48
9 47
9,47
9,47
8,96
9,70
9,45
9,45
9 42
9,42
9,91
9,41
9,15
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
9,13
9,88
9,88
9,88
9,63
9,63
9,88
9,37
9,62
9,12
9,61
9,11
9,85
9,60
9,60
9,09
,
9,33
9,83
9,33
9,57
9,57
9,57
9,54
9,53
8,77
9,52
9,27
9,27
9,27
82,00
82,00
81,84
81 76
81,76
81,76
81,68
81,60
81,60
81,60
81 36
81,36
81,28
81,28
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
80,96
80,96
80,96
80,88
80,88
80,80
80,80
80,80
80,72
,
80,64
80,64
80,64
80,56
80,56
80,56
80,32
80,24
80,16
80,16
80,16
80,16
80,16
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Marko Sandić
Emira Kurtanović
Vukašin Miladinović
Kristina Perović
Anđela Nenadić
Jovana Jovanović
Emil Mujević
Aneta Baćović
Deniza Duraković
Aleksandar Ćuković
Ivana Slović
Janko Šebek
Sreten Jakić
Nikola Bošković
Mirko Joković
Nebojša Bošković
Radovan Ognjenović
Katarina Bogavac
Marija Zindović
Ivana Ćorović
Ratka Janković
Radovan Raičević
Anđela Mudreša
Jelena Markić
Milica Kostić
Žarko Svrkota
Danica Bošković
Ilija Jovetić
Aleksandra Drobnjak
Marija Jovović
Ksenija Garović
Mirjana Kontić
Ana Vuković
Marija
j Radulović
Danijela Mrstijepović
Milica Joksimović
Eldin Salković
Sandra Bogavac
Slađana Cmiljanić
Tamara Dulović
Andrija Đukić
Natalija Milović
Nataša Glogovac
Katarina Lazović
Ivana Kezić
Andrea Pantović
Jasna Babović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Elektrotehnički
Medicinski
Elektrotehnički
Strani jezici
Pravni
Biotehnički
Pravni
Farmacija
Medicinski
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Pravni
Medicinski
Političke nauke
Farmacija
Farmacija
PMF
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Medicinski
Vizuelne umjet.
Ekonomski
Pravni
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
FDES
Farmacija
Politehnika
Elektrotehnički
Političke nauke
Inst. za str. jezike
Prehram.tehnol.
Medicinski
Inst. za str. jezike
Pravni
177/12
641/08
32/12
26/12
73/11
3/11
001/12
176/11
81/09
2/13
1/11
57/11
48/13
31/13
26/13
13/12
61/11
85/09
136/10
1/13
77/10
113/12
30/12
30/11
57/10
4/13
444/10
16/11
74/13
37/11
67/10
09/11
32/12
43/13
103/13
26/13
11/13
35/11
171/11
023/12
8/13
39/12
8/12
020/12
639/08
9/12
62/13
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Pljevlja
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Šavnik
Žabljak
Nikšić
Mojkovac
Kotor
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Ulcilj
Kotor
Žabljak
Žabljak
Bar
Berane
Danilovgrad
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Bar
Bar
Žabljak
Bijelo Polje
Mojkovac
Bijelo Polje
Kolašin
Berane
Herceg Novi
Nikšić
Tivat
Pljevlja
Bar
Berane
2
6
2
2
3
3
2
3
5
4
3
3
4
4
4
2
3
5
4
4
4
2
2
3
4
4
4
3
4
3
4
3
2
4
4
4
4
3
3
2
4
2
2
2
6
2
4
2
10
2
2
4
4
2
4
8
6
6
4
6
6
6
2
4
8
6
6
6
2
2
4
6
6
6
4
6
4
6
4
2
6
6
6
6
4
4
2
6
2
2
2
10
2
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,76
8,75
9,75
9 75
9,75
9,50
9,49
9,73
9,48
8,98
9 23
9,23
9,23
9,47
9,20
9,20
9,20
9,69
9,43
8,93
9,18
9,18
9,18
9,67
9,67
9,42
9,17
9,13
9,13
9,38
9,13
9,37
9,11
9,35
9,60
9,10
,
9,10
9,10
9,10
9,34
9,33
9,58
9,08
9,57
9,57
9,56
8,55
9,55
9,05
80,08
80,00
80,00
80 00
80,00
80,00
79,92
79,84
79,84
79,84
79 84
79,84
79,84
79,76
79,60
79,60
79,60
79,52
79,44
79,44
79,44
79,44
79,44
79,36
79,36
79,36
79,36
79,04
79,04
79,04
79,04
78,96
78,88
78,80
78,80
78,80
,
78,80
78,80
78,80
78,72
78,64
78,64
78,64
78,56
78,56
78,48
78,40
78,40
78,40
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
Tereza Vujošević
Jadranka Orović
Tahir Kalač
Milica Bijelović
Irma Čindrak
Ivana Drljević
Bojana Vlahović
Jovana Jauković
Ivan Vlaović
Andrea Pajković
Tijana Perović
Dijana Veljić
Željka Radojević
Simona Jovanović
Dragana Pantović
Ivana Raičević
Snežana Milić
Zana Čaušić
Marija Ćuković
Eldijana Kalamperović
Marijan Vojinović
Milica Zarubica
Irena Beloica
Svatlana Šćekić
Ivana Marković
Ivana Džuverović
Nikola Perišić
Julija Damjanović
Ana Marušić
Alma Mulić
Mirjana Vučinić
Milovan Roganović
Kristina Rahović
Marijana
Cvijović
j
j
Adijana Božović
Svetlana Vučinić
Danijela Damjanović
Đurđina Medojević
Tadija Šćepanović
Ismar Medunjanin
j
Brikena Jakupi
Jakša Vuković
Nađa Macanović
Ivona Jovičić
Jelena Šljukić
Dea Tršić
Violeta Dondić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
Političke nauke
Farmacija
Medicinski
Pravni
Strani jezici
Farmacija
Politehnika
Ekonomski
Pravni
Arhitektonski
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Političke nauke
Inst. za str. jezike
Arhitektonski
Medicinski
Farmacija
Medicinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Mašinski
Ekonomski
Politehnika
Medicinski
Političke nauke
Farmacija
Građevinski
PMF
Metalurško-tehn.
Ekonomski
FDES
Medicinski
Arhitektonski
Strani jezici
j
Metalurško-tehn.
Medicinski
Medicinski
Farmacija
Metalurško-tehn.
Arhitektonski
Farmacija
Pravni
Građevinski
Međ.ekon.fin. i biz.
Građevinski
Pravni
FDES
1/12
15/12
8/11
041/12
36/10
188/11
024/12
45/10
274/11
39/13
27/12
117/13
51/13
32/12
19/13
62/10
170/11
70/09
24/11
17/11
6/13
47/10
029/12
52/10
27/13
132/10
15/11
18/12
10/12
57/10
34/11
1/12
5/13
12/12
1/13
90/10
636/08
185/11
15/11
42/13
111/09
96/12
73/11
081/11
3/13
86/11
16/11
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Bar
Berane
Rožaje
Nikšić
Rožaje
Berane
Kolašin
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Berane
Nikšić
Budva
Nikšić
Berane
Herceg Novi
Ulcilj
Nikšić
Bar
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
Berane
Cetinje
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo
Polje
j
j
Nikšić
Bar
Mojkovac
Mojkovac
Kolašin
Bar
Ulcinj
Pljevlja
Nikšić
Tivat
Pljevlja
Bar
Plužine
2
2
3
2
4
3
2
4
3
4
2
4
4
2
4
4
3
5
3
3
4
4
2
4
4
4
3
2
2
4
3
2
4
2
4
4
6
3
3
4
5
2
3
3
4
3
3
2
2
4
2
6
4
2
6
4
6
2
6
6
2
6
6
4
8
4
4
6
6
2
6
6
4
4
2
2
6
4
2
6
2
6
6
10
4
4
6
8
2
4
4
6
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,53
9,53
9,28
9 53
9,53
9,03
9,27
9,52
9,02
9,27
9 01
9,01
9,50
9,00
9,00
9,50
8,99
8,98
9,23
8,73
9,20
9,20
8,95
8,95
9,43
8,93
8,93
9,17
9,17
9,40
9,40
8,90
9,14
9,38
8,88
9,38
,
8,87
8,86
8,35
9,10
9,10
8,84
8,58
9,33
9,08
9,07
8,82
9,07
9,06
78,24
78,24
78,24
78 24
78,24
78,24
78,16
78,16
78,16
78,16
78 08
78,08
78,00
78,00
78,00
78,00
77,92
77,84
77,84
77,84
77,60
77,60
77,60
77,60
77,44
77,44
77,44
77,36
77,36
77,20
77,20
77,20
77,12
77,04
77,04
77,04
,
76,96
76,88
76,80
76,80
76,80
76,72
76,64
76,64
76,64
76,56
76,56
76,56
76,48
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
Bojan Mijušković
Ana Jelić
Milica Đurović
Tamara Marović
Branko Krvavac
Doris Nikolić
Sara Delević
Mirjana Premović
Admira Alić
Ines Peraš
Anika Tomanović
Anđela Andrijašević
Aleksandar Bulatović
Dejan Vukićević
Đorđe Kuzmanović
Milica Ivanović
Marina Radojičić
Bojana Tomović
Katarina Vojvodić
Dragana Jovović
Kristina Lukić
Emil Kastrat
Aleksandra Vavić
Ivana Obradović
Milica Glomazić
Jelena Baćović
Emir Spahić
Milka Bakrač
Milena Radović
Ina Hrković
Tamara Tapušković
Nenad Konatar
Žana Novović
Ana Rudić
Aleksandar Plamenac
Darko Ćorić
Danilo Vukić
Granica Kovačević
Slađana Martinović
Nikolina Minić
Milan Rakočević
Tamara Mijušković
Ivana Mrdak
Milena Vasiljević
Dragana Merdović
Nikolina Vemić
Natalija Mušura
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
FDES
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Pravni
Arhitektonski
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Pravni
Ekonomski
PMF
Medicinski
Političke nauke
FDES
Prehram.tehnol.
Pravni
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Međ.ekon.fin. i biz.
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Ekonomski
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Politehnika
Metalurško-tehn.
Metalurško tehn.
Političke nauke
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Human. studije
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
034/10
19/13
42/13
40/13
46/11
46/13
231/12
5/12
40/10
5/13
9/12
48/11
36/11
009/12
47/11
2/12
42/12
34/12
14/12
4/13
002/12
01/11
42/11
34/11
5/11
17/11
002/12
16/13
71/12
105/12
617/08
69/13
130/13
77/12
18/11
067/10
14/11
36/12
122/11
2/13
152/12
53/12
31/12
196/11
188/10
48/10
153/10
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Nikšić
Pljevlja
Danilovgrad
Bar
Tivat
Ulcinj
Berane
Berane
Bijelo Polje
Tivat
Nikšić
Bar
Mojkovac
Nikšić
Danilovgrad
Herceg Novi
Bar
Mojkovac
Berane
Pljevlja
Ulcilj
Herceg Novi
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Plužine
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg Novi
Bijelo Polje
Andrijevica
Bijelo
Polje
j
j
Bar
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Kolašin
Mojkovac
j
Kolašin
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Budva
4
4
4
4
3
4
2
2
4
4
2
3
3
2
3
2
2
2
2
4
2
3
3
3
3
3
2
4
2
2
6
4
4
2
3
4
3
2
3
4
2
2
2
3
4
4
4
6
6
6
6
4
6
2
2
6
6
2
4
4
2
4
2
2
2
2
6
2
2
4
4
4
4
2
6
2
2
10
6
6
2
4
6
4
2
4
6
2
2
2
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,80
8,80
8,80
8 79
8,79
9,03
8,77
9,27
9,27
8,77
8 77
8,77
9,26
9,00
9,00
9,25
9,00
9,24
9,23
9,23
9,23
8,73
9,23
9,23
8,97
8,97
8,97
8,97
9,22
8,72
9,20
9,20
8,20
8,70
8,70
9,18
,
8,93
8,68
8,92
9,17
8,90
8,64
9,13
9,13
9,13
8,87
8,62
8,62
8,62
76,40
76,40
76,40
76 32
76,32
76,24
76,16
76,16
76,16
76,16
76 16
76,16
76,08
76,00
76,00
76,00
76,00
75,92
75,84
75,84
75,84
75,84
75,84
75,84
75,76
75,76
75,76
75,76
75,76
75,76
75,60
75,60
75,60
75,60
75,60
75,44
,
75,44
75,44
75,36
75,36
75,20
75,12
75,04
75,04
75,04
74,96
74,96
74,96
74,96
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Demir Mulić
Balša Stanišić
Smilja Vuksanović
Rasim Spahić
Benida Šahmanovioć
Dajana Nišavić
Alan Hadžajlić
Milica Delić
Maja Vujović
Ana Đukanović
Zorica Bogunović
Tijana Simanić
Vasilisa Pejović
Dragan Popović
Nela Mršović
Dijana Grdinić
Jelena Mićović
Svetlana Duković
Aida Drpljanin
Dajana Đurović
Ivana Bošković
Radoje Cmiljanić
Nikola Bogavac
Bojana Tufegdžić
Boško Radonić
Miloš Jokanović
Ana Đurnić
Anđela Đukić
Ana Bojat
Marija Perović
Jelena Mijušković
Tamara Bandović
Anđela Vuković
Slobodanka Ruljić
j
Anja Drašković
Armin Kardović
Sanja Adžić
Enes Kolašinac
Milan Krgović
Marica Zeković
Luka Vušković
Marko Gačević
Ivan Golubović
Dragana Guzina
Aleksandra Bakić
Petar Perović
Edin Kijamet
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Politehnika
Medicinski
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
Farmacija
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Političke nauke
Ekonomski
Human. studije
Ekonomski
Medicinski
Human. studije
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Medicinski
PMF
Medicinski
Pravni
Farmacija
j
Strani jezici
Infor. Tehn.
FDES
Medicinski
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Metalurško-tehn.
0025/12
19/12
86/12
34/13
61/10
189/11
45/11
8/12
326/10
382/11
019/12
37/12
10/12
247/10
133/10
58/13
104/10
003/12
16/12
80/09
017/10
79/12
75/13
54/13
19/11
52/13
62/11
21/11
5/11
26/09
2/12
27/12
70/12
128/10
42/12
33/10
47/11
37/11
2/12
41/12
91/11
53/13
110/13
35/11
80/13
77/13
13/13
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Bijelo Polje
Plav
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Mojkovac
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Danilovgrad
Herceg Novi
Berane
Nikšić
Herceg Novi
Plužine
Bar
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Ulcinj
Kolašin
Nikšić
Kolašin
Rožaje
Plužine
Bar
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Nikšić
Bijelo Polje
2
2
2
4
4
3
3
2
4
3
2
2
2
4
4
4
4
2
2
5
4
2
4
4
3
4
3
3
3
5
2
2
2
4
2
4
3
3
2
2
3
4
4
3
4
4
4
2
2
2
6
6
4
4
2
6
4
2
2
2
6
6
6
6
2
2
8
6
2
6
6
4
6
4
4
4
8
2
2
2
6
2
6
4
4
2
2
4
6
6
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,10
9,10
9,10
8 60
8,60
8,59
8,83
8,83
9,08
8,58
8 83
8,83
9,07
9,07
9,07
8,57
8,57
8,57
8,57
9,07
9,05
8,30
8,55
9,03
8,53
8,53
8,78
8,53
8,77
8,77
8,77
8,26
9,00
9,00
9,00
8,50
,
9,00
8,50
8,75
8,74
8,98
8,97
8,72
8,47
8,47
8,70
8,43
8,43
8,43
74,80
74,80
74,80
74 80
74,80
74,72
74,64
74,64
74,64
74,64
74 64
74,64
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,40
74,40
74,40
74,24
74,24
74,24
74,24
74,24
74,16
74,16
74,16
74,08
74,00
74,00
74,00
74,00
,
74,00
74,00
74,00
73,92
73,84
73,76
73,76
73,76
73,76
73,60
73,44
73,44
73,44
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Jovana Pekić
Nikolina Proroković
Sefa Ljiridon
Jovana Šakotić
Amela Dautović
Krsto Proroković
Vladan Šarac
Nikola Marković
Dunja Daković
Biljana Božović
Dijana Pavićević
Dejan Kostić
Arnela Kočan
Nikoleta Golubović
Nikola Popović
Maja Aleksić
Biljana Janjušević
Vladan Đikanović
Miloš Mitrić
Nikola Dragaš
Mirjana Vukčević
Milica Bubanja
Neda Bošković
Mira Milović
Ivan Plesković
Tamara Vuković
Stefan Šljukić
Mina Zeković
Srđan Orlandić
Jelena Zečević
Ivana Sekulić
Aleksa Kaljević
Bojana Vujičić
Dajana
Nikpaljević
j
p j
Ivan Ljujić
Gordana Vujović
Marija Čvorović
Bojana Čabarkapa
Zorica Šarčević
Batrić Bošković
Mensur Trubljanin
Nemanja Pantović
Balša Cvetković
Ivana Stešević
Lazar Šuković
Ivan Joksimović
Marija Đuđevac
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Medicinski
PMF
PMF
Elektrotehnički
Međ.ekon.fin. i biz.
Vizuelne umjet
umjet.
Građevinski
Pravni
Biotehnički
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Arhitektonski
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Političke nauke
Politehnika
Politehnika
Metalurško-tehn.
Medicinski
PMF
Pravni
Pravni
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Human. studije
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Građevinski
Arhitektonski
Političke nauke
Farmacija
Političke nauke
Građevinski
Arhitektonski
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Arhitektonski
Medicinski
Ekonomski
08/11
32/13
73/13
153/11
638/08
26/11
8/13
13/13
008/10
23/11
11/13
140/13
4/13
40/11
067/12
27/12
64/11
058/10
74/12
78/13
017/12
029/11
14/12
5/11
35/12
100/12
58/13
6/13
29/13
34/11
91/10
216/11
59/13
68/11
6/12
7/12
95/12
180/11
7/13
82/11
16/13
71/13
23/13
6/11
3/11
33/11
2/11
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Bar
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Rožaje
Kotor
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Berane
Danilovgrad
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Kotor
Herceg Novi
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Pljevlja
Danilovgrad
Pljevlja
Nikšić
Berane
Tivat
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bar
Tivat
Nikšić
Budva
Herceg Novi
Bar
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kolašin
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kolašin
Ulcilj
Kolašin
Berane
Nikšić
3
4
4
3
6
3
4
4
4
3
4
4
4
3
2
2
3
4
2
4
2
3
2
3
2
2
4
4
4
3
4
3
4
3
2
2
2
3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
6
6
4
10
4
6
6
6
4
6
6
6
4
2
2
4
6
2
6
2
4
2
4
2
2
6
6
6
4
6
4
8
4
2
2
2
4
6
4
6
6
6
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,68
8,43
8,43
8 67
8,67
7,90
8,65
8,40
8,40
8,40
8 65
8,65
8,39
8,39
8,38
8,63
8,87
8,87
8,62
8,37
8,87
8,37
8,86
8,60
8,85
8,60
8,83
8,83
8,33
8,33
8,33
8,58
8,33
8,57
8,07
8,57
,
8,82
8,81
8,80
8,55
8,30
8,55
8,30
8,30
8,30
8,54
8,53
8,53
8,53
73,44
73,44
73,44
73 36
73,36
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73 20
73,20
73,12
73,12
73,04
73,04
72,96
72,96
72,96
72,96
72,96
72,96
72,88
72,80
72,80
72,80
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,56
72,56
72,56
,
72,56
72,48
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,32
72,24
72,24
72,24
Materijalno
Materijalno
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
Nađa Rašković
Kalina Kovačević
Miloš Perović
Andrijana Veljović
Danica Svrkota
Valentina Konatar
Rabina Dedeić
Aleksandra Adžić
Kristina Radulović
Nikoleta Drobnjak
Jelena Đoković
Jelica Popović
Anisa Kurtagić
Marija Eraković
Dina Zejnilović
Nikolilna Kulić
Mimoza Berjašević
Zorana Zeković
Nina Lakičević
Strahinja Vraneš
Vasilija Barjaktarović
Sofija Marojević
Aleksandar Pavlićević
Kristina Tešović
Miloš Jokanović
Nevena Korać
Jasmin Honsić
Larisa Dešić
Ivana Vujović
Danijela Senić
Jovan Vuković
Jelena Ćirović
Filip Zindović
Jovana Vušković
Adnan Karastanović
Sead Ademović
Dragana Potpara
Ksenija Raonić
Elzana Husović
Ljubo
Čepić
j
Bojana Vujadinović
Marko Dromljak
Savo Njunjić
Marija Đekić
Aleksandar Bošković
Milena Milić
Sanja Madžgalj
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Inst za str.
Inst.
str jezike
Građevinski
Politehnika
Farmacija
Arhitektonski
Farmacija
Inf.sis.i tehn.
učit.st.na al.jz.
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Medicinski
Pravni
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Političke nauke
PMF
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Arhitektonski
Pravni
Medicinski
Pravni
Elektrotehnički
Arhitektonski
Elektrotehnički
Ekonomski
Human. studije
Političke nauke
Pravni
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
117/12
18/13
6/13
57/13
7/13
88/11
635/08
9/10
27/11
4/11
20/11
027/12
113/10
41/13
98/09
019/12
3/10
030/11
306/12
634/08
2/13
15/12
50/13
25/12
16/11
112/11
90/10
1/11
28/13
10/12
3/13
95/11
19/10
49/13
87/12
94/10
142/13
156/11
28/12
1/11
163/10
016/10
82/13
23/12
39/12
043/11
65/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Pljevlja
Bijelo Polje
Rožaje
Plužine
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Rožaje
Nikšić
Berane
Plužine
Ulcilj
Cetinje
Tivat
Pljevlja
Berane
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Nikšić
Bar
Rožaje
Bar
Cetinje
Berane
Nikšić
Mojkovac
Mojkovac
Nikšić
Bar
Rožaje
Pljevlja
Herceg Novi
Rožaje
Pljevlja
j j
Kotor
Pljevlja
Nikšić
Budva
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
2
4
4
4
4
3
6
4
3
3
3
2
4
4
5
2
4
3
2
6
4
2
4
2
3
3
4
3
4
2
4
3
4
4
2
4
4
3
2
3
4
4
4
2
2
3
2
2
6
6
6
6
4
10
6
4
4
4
2
6
6
8
2
6
4
2
10
6
2
6
2
4
4
6
4
6
2
6
4
6
6
2
6
6
4
2
4
6
6
6
2
2
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,78
8,28
8,27
8 27
8,27
8,27
8,52
7,77
8,26
8,50
8 50
8,50
8,50
8,74
8,23
8,23
7,98
8,73
8,22
8,47
8,72
7,71
8,21
8,71
8,20
8,69
8,43
8,43
8,17
8,42
8,17
8,67
8,16
8,40
8,15
8,14
,
8,63
8,13
8,13
8,37
8,62
8,36
8,10
8,10
8,10
8,60
8,58
8,33
8,32
72,24
72,24
72,16
72 16
72,16
72,16
72,16
72,16
72,08
72,00
72 00
72,00
72,00
71,92
71,84
71,84
71,84
71,84
71,76
71,76
71,76
71,68
71,68
71,68
71,60
71,52
71,44
71,44
71,36
71,36
71,36
71,36
71,28
71,20
71,20
71,12
,
71,04
71,04
71,04
70,96
70,96
70,88
70,80
70,80
70,80
70,80
70,64
70,64
70,56
Materijalno
Materijalno
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
Jelena Nikolić
Aleksandra Sošić
Dženana Franca
Nina Đurović
Dajana Pavićević
Irina Bulatović
Julka Blečić
Milenka Ađelić
Anđela Šišović
Milica Labudović
Tamara Simanić
Aneta Džuverović
Jovana Ćinćur
Jelena Dajević
Aleksandar Leković
Nikoleta Martinović
Dragana Pantović
Zerina Šehović
Milica Popović
Petra Ilijević
Miljan Pušonjić
Elvedin Drpljanin
Boban Ćebić
Bojana Vučeljić
Margita Radović
Vladimir Perović
Matije Vemić
Edita Dušović
Seniha Omeragić
Ivana Deretić
Aleksandra Mijušković
Biljana Matijašević
Almir Kulosmanović
Ivana Dašić
Miljana Garović
Milena Varajić
Armina Kadić
Valentina Backović
Nataša Bašić
Danka Krgović
g
Milena Nikolić
Milica Gajić
Marko Stevović
Nina Klikovac
Jelena Loncović
Elza Honsić
Mirjana Perunović
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
FDES
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Političke nauke
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Farmacija
PMF
Ekonomski
Farmacija
Ekonomski
Elektrotehnički
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
Međ.ekon.fin. i biz.
Inst. za str. jezike
FDES
Farmacija
Arhitektonski
Elektrotehnički
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Arhitektonski
Arhitektonski
Građevinski
Pravni
Politehnika
Arhitektonski
Strani jezici
Političke nauke
Farmacija
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Arhitektonski
Arhitektonski
Medicinski
Političke nauke
107/10
34/13
017/10
127/12
81/13
197/11
13/12
7/11
114/10
129/10
39/12
44/12
10/12
100/11
31/11
028/11
2/11
19/11
97/09
33/11
14/13
8/13
2/13
35/11
11/12
87/12
55/11
43/11
51/10
83/13
6/12
10/10
47/11
93/11
004/11
8/12
5/13
31/13
131/10
40/11
85/11
100/10
24/13
17/11
44/11
23/12
27/12
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bar
Ulcinj
Kolašin
Nikšić
Žabljak
Bar
Berane
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Tivat
Pljevlja
Bijelo Polje
Herceg Novi
Andrijevica
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Ulcinj
Plav
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Berane
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Mojkovac
j
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Nikšić
4
4
4
2
4
3
2
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
2
2
3
3
4
4
2
3
3
3
3
2
4
4
4
3
3
4
4
3
3
2
2
6
6
6
2
6
4
2
4
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
8
4
6
6
6
4
2
2
4
4
6
6
2
4
4
4
4
2
6
6
6
4
4
6
6
4
4
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,07
8,07
8,07
8 57
8,57
8,06
8,30
8,55
8,30
8,05
8 03
8,03
8,53
8,53
8,52
8,27
8,27
8,27
8,27
8,27
7,75
8,25
8,00
8,00
8,00
8,23
8,48
8,48
8,23
8,23
7,97
7,97
8,45
8,20
8,20
8,20
,
8,19
8,44
7,93
7,93
7,92
8,17
8,17
7,92
7,91
8,16
8,16
8,40
8,40
70,56
70,56
70,56
70 56
70,56
70,48
70,40
70,40
70,40
70,40
70 24
70,24
70,24
70,24
70,16
70,16
70,16
70,16
70,16
70,16
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
69,84
69,84
69,84
69,84
69,84
69,76
69,76
69,60
69,60
69,60
69,60
,
69,52
69,52
69,44
69,44
69,36
69,36
69,36
69,36
69,28
69,28
69,28
69,20
69,20
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
Mirela Spahić
Katarina Batrićević
Danijela Bojat
Milena Stojanović
Gordana Cvijović
Vasilije Cvijić
Ivana Jeknić
Stefan Radenović
Anđela Delić
Denisa Međedović
Aida Kovačević
Sabela Mujević
Dragana Bošković
Anđela Jokić
Irfan Kalač
Jelena Kostić
Tijana Delić
Sanja Porobić
Emir Hadžimušović
Bojana Delibašić
Aleksandar Koprivica
Jelena Rudović
Danka Dačević
Samir Ćirlija
Bojana Tadić
Stefanija Pantović
Aleksandar Stanišljević
Amir Šulović
Miloš Stevović
Nikola Vučinić
Danilo Šljivić
Ivana Cicović
Aldijana Adrović
Radovan Čvorović
Jelena Martinović
Ana Vujović
Milena Matijašević
Jelena Popović
Risto Sinđić
Vladana Krivokapić
Anđelija Mumović
Tijana Ostojić
Stefan Premović
Jovana Obradović
Sabrina Šabotić
Arabela Šantić
Tadija Jovanović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
Medicinski
Medicinski
Pravni
Međ ekon fin i biz
Međ.ekon.fin.
biz.
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
PMF
Pravni
Arhitektonski
Građevinski
Farmacija
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Ekonomski
Međ.ekon.fin. i biz.
Političke nauke
Ekonomski
Farmacija
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Pravni
Inf.sis.i tehn.
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
PMF
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Medicinski
Inst. za str. jezike
Human. studije
11/11
18/12
32/13
029/11
20/13
49/13
77/11
15/11
46/12
15/13
34/11
127/10
227/11
95/11
1/11
116/10
139/10
52/10
008/12
36/13
327/12
6/12
29/11
254/11
98/10
101/10
23/12
101/12
012/12
112/13
14/12
503/06
7/13
6/12
71/13
290/11
126/10
201/11
39/11
31/11
89/10
87/11
105/09
112/10
44/09
3/12
013/10
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Cetinje
Bijelo Polje
Cetinje
Kolašin
Budva
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Rožaje
Mojkovac
Mojkovac
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Plav
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kotor
Pljevlja
Plužine
Berane
Bar
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Berane
Kotor
Bar
Bar
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
3
2
4
3
4
4
3
3
2
4
3
4
3
3
3
4
4
3
2
4
2
2
3
3
4
4
2
2
2
4
2
6
4
2
4
3
4
3
3
3
4
3
5
4
5
2
4
4
2
6
4
6
6
4
4
2
6
4
6
4
4
4
6
6
4
2
6
2
2
4
4
6
6
2
2
2
6
2
10
6
2
6
4
6
4
4
4
6
4
8
6
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,15
8,40
7,90
8 15
8,15
7,90
7,90
8,13
8,13
8,37
7 86
7,86
8,11
7,85
8,10
8,10
8,10
7,83
7,83
8,08
8,33
7,83
8,32
8,32
8,07
8,07
7,82
7,82
8,31
8,30
8,30
7,80
8,29
7,29
7,78
8,28
,
7,77
8,02
7,76
8,00
8,00
8,00
7,75
7,99
7,49
7,73
7,48
7,73
7,73
69,20
69,20
69,20
69 20
69,20
69,20
69,20
69,04
69,04
68,96
68 88
68,88
68,88
68,80
68,80
68,80
68,80
68,64
68,64
68,64
68,64
68,64
68,56
68,56
68,56
68,56
68,56
68,56
68,48
68,40
68,40
68,40
68,32
68,32
68,24
68,24
,
68,16
68,16
68,08
68,00
68,00
68,00
68,00
67,92
67,92
67,84
67,84
67,84
67,84
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
Ivana Rešetar
Milana Zeković
Marina Ćetković
Irena Bubanja
Marko Ćorović
Nataša Božović
Milan Jeftović
Bojan Klep
Nina Vusanović
Azra Kajević
Ilirjana Ušaku
Anđela Goranović
Jovana Lisičić
Milisav Vukadinović
Marija Vujačić
Aleksa Tomović
Vesna Goranović
Rinor Dacić
Milica Kandić
Nataša Roćen
Marko Jokanović
Jelena Filimanović
Eldina Kurtović
Vladan Bajagić
Petar Backović
Naida Bajrović
Slađana Popović
Mitar Šljivančanin
Milutin Mićanović
Elvedin Rujović
Jelena Ćorić
Anđela Maković
Magdalina Šćepanović
Anđela Agramović
g
Sandra Đurović
Elvisa Honsić
Katarina Fuštić
Ivana Daković
Marija Vojinović
Sabina Camić
Dušan Marović
Mirjana Vidaković
Aleksandra Petkovski
Anđela Vujović
Sanja Novović
Selma Huseni
Stana Vujović
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Arhitektonski
Strani jezici
Farmacija
Farmacija
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Medicinski
Inst. za str. jezike
Ekonomski
Arhitektonski
Metalurško-tehn.
Vizuelne umjet.
Pravni
Pravni
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
učit.st.na al.jz.
Ekonomski
Infor. Tehn.
Pravni
Pravni
Biotehnički
Mašinski
Pravni
Političke nauke
PMF
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Arhitektonski
PMF
Ekonomski
Infor. Tehn.
Građevinski
Pravni
Pravni
Farmacija
Pravni
Farmacija
139/12
39/11
03/10
173/11
91/09
46/10
66/10
30/13
151/13
2/11
624/08
4/12
69/10
37/11
16/11
28/11
218/12
17/12
44/11
211/11
90/13
325/11
4/10
190/10
02/12
295/11
32/11
11/12
19/11
9/13
86/12
2/13
184/10
10/13
38/13
38/11
69/11
30/11
13/12
60/12
16/12
48/12
137/12
136/12
12/12
128/12
137/10
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Danilovgrad
Šavnik
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Tivat
Mojkovac
Bijelo Polje
Ulcinj
Budva
Kolašin
Mojkovac
Nikšić
Mojkovac
Herceg Novi
Rožaje
Šavnik
Žabljak
Nikšić
Nikšić
Ulcilj
Plužine
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Pljevlja
Plužine
Rožaje
Mojkovac
Ulcilj
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Rožaje
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Rožaje
j
Bar
Mojkovac
Nikšić
Bar
Berane
Herceg Novi
Nikšić
2
3
4
3
5
4
4
4
4
3
6
2
4
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
4
2
3
3
2
3
4
2
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
6
4
8
6
6
6
6
4
10
2
6
4
4
4
2
2
4
4
6
4
6
6
2
4
4
2
4
6
2
6
6
6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,22
7,97
7,72
7 95
7,95
7,45
7,70
7,70
7,70
7,70
7 94
7,94
7,19
8,19
7,68
7,93
7,93
7,93
8,17
8,17
7,92
7,92
7,67
7,92
7,66
7,65
8,15
7,90
7,90
8,14
7,89
7,64
8,13
7,63
7,63
7,63
,
7,63
7,87
7,87
7,87
8,12
8,12
8,12
8,11
8,10
8,10
8,10
8,10
7,60
67,76
67,76
67,76
67 60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67 52
67,52
67,52
67,52
67,44
67,44
67,44
67,44
67,36
67,36
67,36
67,36
67,36
67,36
67,28
67,20
67,20
67,20
67,20
67,12
67,12
67,12
67,04
67,04
67,04
67,04
,
67,04
66,96
66,96
66,96
66,96
66,96
66,96
66,88
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
Materijalno
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
Ilda Suljević
Dušan Marković
Adela Međedović
Anđela Vlahović
Jelena Nikitović
Jelena Kulidžan
Anđela Lalatović
Enisa Nurković
Mirha Tahirović
Nađa Knežević
Fikret Zoronjić
Gordana Ćetković
Jelena Šćepanović
Anja Krsmanović
Milena Ivanović
Nemanja Anđić
Branko Šćekić
Marija Zonjić
Olivera Vušović
Vladimir Šimun
Ilma Kalač
Ksenija Perišić
Boško Glušica
Ivana Vujović
Milena Vuković
Suad Šabanović
Dijana Bošković
Danilo Popović
Milica Marković
Jovanka Drašković
Bojana Ćirović
Jelena Žugić
Irfan Dervišević
Amina Kordić
Vidak Šabanović
Danijal Kolašinac
Slobodan Blagojević
Ana Vukić
Luka Kaljević
Hamid Mehmedović
Anja Ćulafić
Ć
Selma Čindrak
Sandra Šćepanović
Ognjen Bjelica
Branko Ružić
Nada Vuković
Ana Miletić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Metalurško-tehn
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Farmacija
Političke nauke
Farmacija
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Strani jezici
Građevinski
Pravni
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Mašinski
Medicinski
Građevinski
Strani jezici
Elektrotehnički
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Farmacija
Arhitektonski
Politehnika
Ekonomski
Elektrotehnički
172/13
25/10
100/12
7/13
65/10
47/12
118/13
147/10
1/11
138/10
71/11
84/12
9/11
44/11
87/09
56/12
27/13
110/11
21/11
10/12
4/12
3/12
43/12
225/11
112/12
69/10
398/10
043/12
23/12
41/12
8/13
349/11
31/10
31/13
35/11
60/10
16/12
11/10
6/13
71/11
39/11
248/12
135/10
16/12
001/12
148/11
21/11
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Bijelo Polje
Bar
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Rožaje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Nikšić
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Andrijevica
Nikšić
Plužine
Rožaje
Cetinje
Nikšić
Kotor
Mojkovac
Rožaje
Pljevlja
Kotor
Cetinje
Mojkovac
Pljevlja
Kotor
Plav
Pljevlja
j j
Nikšić
Plav
Plužine
Bijelo Polje
Nikšić
Plav
Berane
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Plužine
Nikšić
Nikšić
4
4
2
4
4
2
4
4
3
4
3
2
3
3
4
2
4
3
3
2
2
2
2
3
2
4
4
2
2
2
4
3
4
4
3
4
2
4
4
3
3
2
4
2
2
3
3
6
6
2
6
6
2
6
6
4
6
4
2
4
4
6
2
6
4
4
2
2
2
2
4
2
6
6
2
2
2
6
4
6
6
4
6
2
6
6
4
4
2
6
2
2
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,60
7,60
8,10
7 60
7,60
7,58
8,07
7,57
7,57
7,82
7 57
7,57
7,82
8,07
7,82
7,82
7,57
8,06
7,55
7,80
7,79
8,03
8,03
8,03
8,03
7,77
8,02
7,52
7,52
8,00
8,00
8,00
7,50
7,75
7,50
7,50
,
7,74
7,49
7,98
7,48
7,48
7,73
7,73
7,97
7,47
7,97
7,96
7,71
7,71
66,80
66,80
66,80
66 80
66,80
66,64
66,56
66,56
66,56
66,56
66 56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,48
66,40
66,40
66,32
66,24
66,24
66,24
66,24
66,16
66,16
66,16
66,16
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
,
65,92
65,92
65,84
65,84
65,84
65,84
65,84
65,76
65,76
65,76
65,68
65,68
65,68
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
Vuk Dević
Jelena Bubanja
Biljana Dragaš
Elzana Korać
Emina Halilović
Dijana Rudović
Aleksandar Pešić
Danijela Pešić
Jelena Labudović
Vanja Zajović
Suzana Jovanović
Marina Peruško
Maida Crnovršanin
Sanja Jaredić
Luka Krsmanović
Marijana Vuković
Marina Burić
Marijana Zajović
Andrea Matović
Željka Božović
Kristina Popović
Jovana Delić
Branislav Raković
Miloš Miljanić
Anđela Bubanja
Jelena Milatović
Bojana Ružičić
Dragana Lučić
Vesna Karadžić
Maja Tomanović
Maja Kalač
Marija Punoševac
Ana Vukčević
Ivan Nikić
Nikolina Karadžić
Merita Canović
Milica Delibašić
Danilo Smolović
Milija Bajčeta
Rade Banićević
Ljiljana Šobić
Š
Danilo Madžgalj
Milica Karadžić
Milica Božović
Elma Adrović
Vladimir Fuštić
Jelena Seratlić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Biotehnički
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Medicinski
Farmacija
Farmacija
Ekonomski
Građevinski
Biotehnički
Pravni
Pravni
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Farmacija
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Metalurško tehn.
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
6/13
74/10
92/10
52/12
630/08
122/10
88/09
98/11
35/12
3/12
330/12
63/12
393/12
64/11
17/12
36/11
297/10
41/12
89/11
172/11
87/13
2/13
15/11
21/13
43/13
65/11
27/11
121/11
1/13
32/11
10/11
36/11
1/12
59/12
20/12
17/12
128/10
13/13
82/11
29/12
42/11
49/11
45/12
103/11
35/11
253/11
22/12
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Bar
Berane
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Kolašin
Bijelo Polje
Kotor
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Plužine
Žabljak
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Ulciljj
Kotor
Bar
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg
g Novi
Šavnik
Š
Bijelo Polje
Šavnik
Berane
Nikšić
Mojkovac
Nikšić
4
4
3
2
6
4
5
3
2
2
2
2
2
3
2
3
4
2
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
4
4
3
2
3
3
2
3
3
3
2
6
6
4
2
10
6
8
4
2
2
2
2
2
4
2
4
6
2
4
4
6
6
4
6
6
4
4
4
6
4
4
4
2
2
2
2
6
6
4
2
4
4
2
4
4
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,45
7,45
7,70
7 94
7,94
6,93
7,43
7,18
7,68
7,93
7 93
7,93
7,93
7,93
7,92
7,67
7,92
7,67
7,42
7,90
7,65
7,65
7,40
7,40
7,65
7,40
7,40
7,63
7,63
7,63
7,38
7,63
7,63
7,63
7,87
7,87
,
7,86
7,86
7,36
7,36
7,60
7,85
7,60
7,60
7,85
7,60
7,60
7,59
7,83
65,60
65,60
65,60
65 52
65,52
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65 44
65,44
65,44
65,44
65,36
65,36
65,36
65,36
65,36
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
64,96
64,96
,
64,88
64,88
64,88
64,88
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,72
64,64
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
Jasmin Kuč
Nina Katnić
Vedran Lunić
Veljko Peković
Aleksandra Adžić
Vanja Veličković
Mirjana Maksimović
Bojana Minić
Tijana Papić
Milica Stojanović
Safet Čindrak
Rade Bulatović
Nemanja Šinik
Slađana Tomčić
Milutin Burić
Danica Kasalica
Dragana Mićanović
Nevena Cvijović
Dragana Ćosović
Irma Kuč
Danka Kljajević
Milja Kaljević
Mirjana Damjanović
Vladislav Bjelica
Ivan Blagojević
Milena Obradović
Tamara Đukić
Nataša Vuksanović
Marina Ćabarkapa
Vildan Ramusović
Svetlana Višnjić
Nina Bošković
Nevena Vulević
Tijana
Knežević
j
Stefan Blečić
Vanesa Pačariz
Bojana Šturanović
Slobodan Pašić
Nermin Čobić
Bojana
Marijanović
j
j
Tatjana Ćulafić
Ć
Elma Kožar
Marina Stojanović
Gordana Kostić
Lazar Rutešić
Tijana Ognjenović
Aida Husović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
PMF
Biotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Farmacija
Pravni
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Međ.ekon.fin. i biz.
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Ekonomski
Medicinski
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
1/11
13/12
108/11
30/13
7/11
30/11
116/11
126/11
38/12
67/12
3/13
109/13
15/12
54/11
350/11
1/12
80/11
9/12
85/12
44/11
316/10
328/12
31/12
1/11
42/13
116/13
134/10
119/11
60/10
2/11
107/12
37/12
205/11
210/11
015/12
78/12
133/12
43/11
67/11
71/10
32/12
78/12
47/12
28/11
4/13
2/13
84/10
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Rožaje
Cetinje
Bar
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Kolašin
Mojkovac
Pljevlja
Tivat
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Žabljak
Nikšić
Nikšić
Plužine
Pljevlja
Žabljak
Rožaje
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Bar
Mojkovac
j
Andrijevica
Rožaje
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
3
2
3
4
3
3
3
3
2
2
4
4
2
3
3
2
3
2
2
3
4
2
2
3
4
4
4
3
4
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
4
4
4
4
2
4
6
4
4
4
4
2
2
6
6
2
4
4
2
4
2
2
4
6
2
2
4
6
6
6
4
6
4
2
2
4
4
2
2
2
4
4
6
2
2
2
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,58
7,83
7,58
7 33
7,33
7,57
7,57
7,57
7,57
7,80
7 80
7,80
7,30
7,30
7,80
7,53
7,53
7,78
7,52
7,77
7,77
7,52
7,27
7,77
7,77
7,52
7,27
7,26
7,25
7,50
7,25
7,50
7,73
7,73
7,48
7,48
,
7,73
7,73
7,73
7,47
7,47
7,22
7,71
7,70
7,70
7,44
7,19
7,19
7,19
64,64
64,64
64,64
64 64
64,64
64,56
64,56
64,56
64,56
64,40
64 40
64,40
64,40
64,40
64,40
64,24
64,24
64,24
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,08
64,00
64,00
64,00
64,00
63,84
63,84
63,84
63,84
,
63,84
63,84
63,84
63,76
63,76
63,76
63,68
63,60
63,60
63,52
63,52
63,52
63,52
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
Jelena Radivojević
Jelena Pejović
Suad Međedović
Stefan Janić
Branka Vujović
Itana Spaić
Veselinka Mušikić
Hajriz Adrović
Radanka Bućković
Denis Tahirović
Milica Ivanović
Gordana Vukotić
Ognjen Ćipović
Nemanja Vučetić
Milica Tomić
Dijana Džarić
Jelena Bojović
Anhel Šahman
Milena Mijušković
Marinela Batrićević
Nikolina Raičević
Dragana Čabarkapa
Aleksa Knežević
Sanja Čujović
Ana Komatina
Igor Mičetić
Drago Konatar
Jelena Joksimović
Mirjana Đoković
Bojana Potparić
Anđela Marović
Jelena Tomović
Jovana Nikolić
Zorana Zejak
j
Marko Vojinović
Amina Grbović
Aleksandra Mašulović
Marija Strunjaš
Aleksandar Pešić
Anđela Barzelatto
Mićo Čvorović
Č
Edina Kasumović
Selma Hasanović
Sandra Marković
Nikolina Gardašević
Dragana Milošević
Nina Đačić
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Strani jezici
Farmacija
Politehnika
Političke nauke
Arhitektonski
Pravni
Pravni
Pravni
Biotehnički
Arhitektonski
PMF
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Pravni
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Arhitektonski
Ekonomski
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
33/12
183/11
023/11
67/12
38/12
159/12
104/12
92/13
43/11
59/12
9/12
126/10
46/11
29/12
34/12
142/10
41/13
122/12
49/11
38/11
14/11
424/10
52/11
110/12
105/13
8/13
10/11
27/11
22/12
16/12
115/12
74/12
112/10
10/12
74/11
35/12
4/13
16/11
438/10
46/12
55/12
394/12
50/11
391/10
182/11
83/11
12/13
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Berane
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Berane
Berane
Rožaje
Berane
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Šavnik
Pljevlja
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Bijelo Polje
Berane
Ulcinj
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Pljevlja
Bar
Mojkovac
Ulcilj
Mojkovac
j
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Tivat
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
2
3
3
2
2
2
2
4
3
2
2
4
3
2
2
4
4
2
3
3
3
4
3
2
4
4
3
3
2
2
2
2
4
2
3
2
4
3
4
2
2
2
3
4
3
3
4
2
4
4
2
2
2
2
6
4
2
2
6
4
2
2
6
6
2
4
4
4
6
4
2
6
6
4
4
2
2
2
2
6
2
4
2
6
4
6
2
2
2
4
6
4
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,68
7,43
7,43
7 67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,17
7,42
7 66
7,66
7,65
7,15
7,40
7,64
7,64
7,13
7,13
7,62
7,37
7,37
7,37
7,11
7,36
7,60
7,10
7,10
7,34
7,34
7,58
7,58
7,58
7,57
7,07
7,57
,
7,32
7,57
7,06
7,30
7,05
7,54
7,53
7,53
7,28
7,03
7,27
7,26
7,01
63,44
63,44
63,44
63 36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63 28
63,28
63,20
63,20
63,20
63,12
63,12
63,04
63,04
62,96
62,96
62,96
62,96
62,88
62,88
62,80
62,80
62,80
62,72
62,72
62,64
62,64
62,64
62,56
62,56
62,56
,
62,56
62,56
62,48
62,40
62,40
62,32
62,24
62,24
62,24
62,24
62,16
62,08
62,08
Materijalno
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
Dženan Alić
Ajša Mrkulić
Nikolina Mašnić
Jelena Kovačević
Alina Musić
Ana Dendić
Nađa Perović
Ivana Vukadinović
Marija Potpara
Mina Vukotić
Lidija Obadović
Nemanja Gogić
Krsto Mićović
Marija Bjelajac
Nataša Vukmanović
Ana Đukanović
Dragana Vučetić
Minela Bibić
Darko Vukićević
Marko Spaić
Dragana Radović
Sreten Savićević
Bosiljka Đoković
Jovana Pejović
Ana Tomović
Anđela Medojević
Božana Miljanić
Jelena Banović
Joko Vuksanović
Duška Ljiljanić
Dušan Martinović
Miloš Raković
Ilma Šukurica
Biljana
Bulajić
j
j
Vuk Bojović
Vanja Barjaktarović
Jelena Penda
Budimir Božović
Dragojla Janjušević
Stefan Garović
Bojana Rmandić
Jovana Baranin
Nikola Marku
Maida Mujević
Jelena Babić
Gojko Perović
Lidija Bojičić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
PMF
PMF
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Pravni
Pravni
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Biotehnički
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Biotehnički
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Medicinski
Farmacija
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Biotehnički
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Pravni
Farmacija
Medicinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Pravni
Arhitektonski
Elektrotehnički
Ekonomski
13/11
122/13
12/12
39/12
12/12
67/11
4/12
55/10
99/12
59/12
5/13
24/12
19/12
90/11
4/11
357/11
26/12
3/12
20/10
54/12
163/12
126/11
12/12
8/12
69/12
69/09
40/12
3/12
41/13
3/13
121/13
167/11
66/10
17/12
10/12
167/11
95/12
014/12
164/10
29/12
164/12
51/11
34/11
18/11
25/11
56/12
63/12
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Pljevlja
Berane
Nikšić
Kotor
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Ulcilj
Nikšić
Berane
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Mojkovac
Berane
Nikšić
Cetinje
Cetinje
Pljevlja
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Tivat
Nikšić
Pljevlja
Rožaje
j
Nikšić
Žabljak
Tivat
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
3
4
2
2
2
3
2
4
2
2
4
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
5
2
2
4
4
4
3
4
2
2
3
2
2
4
2
2
3
3
3
3
2
2
2
6
2
2
2
4
2
6
2
2
6
2
2
4
4
4
2
2
4
2
2
4
2
2
2
8
2
2
6
6
6
4
6
2
2
4
2
2
6
2
2
4
4
4
4
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,50
7,00
7,50
7 50
7,50
7,48
7,23
7,47
6,97
7,47
7 47
7,47
6,97
7,46
7,45
7,20
7,20
7,20
7,43
7,42
7,17
7,42
7,42
7,16
7,40
7,40
7,40
6,65
7,40
7,40
6,90
6,90
6,90
7,13
6,88
7,38
,
7,38
7,13
7,37
7,37
6,85
7,35
7,35
7,10
7,09
7,09
7,09
7,33
7,33
62,00
62,00
62,00
62 00
62,00
61,84
61,84
61,76
61,76
61,76
61 76
61,76
61,76
61,68
61,60
61,60
61,60
61,60
61,44
61,36
61,36
61,36
61,36
61,28
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,04
61,04
61,04
,
61,04
61,04
60,96
60,96
60,80
60,80
60,80
60,80
60,72
60,72
60,72
60,64
60,64
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
Jovana Raičević
Marko Preradović
Ivana Lazarević
Marija Milačić
Nikolina Potpara
Lazar Mitrović
Radovan Bulatović
Marko Bošković
Sandra Rabrenović
Jelena Mrdak
Suada Šabotić
Bojana Bojović
Jelena Đukanović
Danilo Premović
Rada Kaljević
Haida Jevrić
Nikola Šoć
Dragana Šorović
Jelena Badnjar
Nikolina Popović
Danijela Radičević
Ilda Čokrlija
Anđela Radulović
Maida Kolić
Emina Uljaj
Dragana Šćekić
Suada Kolašinac
Dragan Carević
Anđela Rudović
Ivana Kilibarda
Dalibor Popović
Radisav Rakonjac
Tomislav Perović
Marija
j Mićunović
Ilda Softić
Miloš Drašković
Goran Kočović
Anđela Simović
Martina Vujović
Slađana Pejović
j
Emin Džanković
Bojan Miković
Jelena Ćuković
Suzana Pavlović
Ognjen Vukić
Miloš Beljkaš
Dušica Pavlović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Pravni
Građevinski
PMF
Političke nauke
Pravni
Građevinski
Medicinski
Elektrotehnički
Farmacija
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Pravni
Elektrotehnički
Inst. za str. jezike
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Strani jezici
Učit stud.na alb.jz.
Političke nauke
Pravni
Mašinski
Farmacija
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
PMF
PMF
Elektrotehnički
Građevinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Arhitektonski
Human. studije
PMF
Pravni
Političke nauke
PMF
Pravni
Političke nauke
83/12
24/12
1/12
124/13
177/11
74/11
40/12
70/12
124/10
44/11
114/12
93/12
61/12
327/12
64/11
60/12
68/12
216/12
6/11
2/12
97/12
69/12
132/11
18/12
1/12
125/11
4/12
19/12
121/10
181/12
120/12
95/12
50/12
20/12
2/11
49/12
49/12
5/13
365/12
1/12
029/11
4/12
29/12
66/13
11/12
193/12
103/12
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Berane
Pljevlja
Pljevlja
Andrijevica
Pljevlja
Pljevlja
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Žabljak
Tivat
Berane
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Plav
Cetinje
Bar
Žabljak
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Plav
Berane
Plav
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Bijelo Polje
Danilovgrad
Bar
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Tivat
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Plužine
Herceg Novi
Bar
Pljevlja
Bar
2
2
2
4
3
3
3
2
4
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
6
6
4
4
2
6
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
6
2
2
4
2
2
6
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,33
7,33
7,33
6 83
6,83
6,83
7,08
7,07
7,32
6,81
7 06
7,06
7,30
7,30
7,30
7,30
7,05
7,30
7,30
7,30
7,03
7,28
7,27
7,27
7,02
7,27
7,27
7,27
7,26
7,25
6,75
7,25
7,25
7,25
7,24
7,23
,
6,98
7,23
7,23
6,73
7,22
7,21
6,96
7,20
7,20
6,70
7,20
7,20
7,20
60,64
60,64
60,64
60 64
60,64
60,64
60,64
60,56
60,56
60,48
60 48
60,48
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,24
60,24
60,16
60,16
60,16
60,16
60,16
60,16
60,08
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,92
59,84
,
59,84
59,84
59,84
59,84
59,76
59,68
59,68
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
bez rod
rod. staranja
Materijalno
Materijalno
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
Senka Šljivančanin
Jelene Pavlović
Mašan Popović
Miljan Mijatović
Vukica Lalović
Jovana Đurković
Irena Kujačić
Jelena Petrović
Mirko Čamdžić
Miroslav Bubanja
Jovana Delić
Jelena Čukić
Milena Damjanović
Anja Stijepović
Bobana Obrenović
Jelena Krivokapić
Dragutin Bulatović
Marija Bošković
Andrijana Rovčanin
Radmila Maglov
Tonći Janović
Danka Grbović
Dejan Vojinović
Nikola Pešić
Radojka Ralević
Nikola Bošković
Dajana Žižek
Emir Bojadžić
Jovana Lakićević
Boris Radunović
Ivana Kuč
Novica Mitrović
Petar Zečević
Mirjana
Bakić
j
Slađana Baković
Božidar Kostić
Andrea Šarić
Amina Agić
Jelena Bečanović
Metodije
j Đalović
Radovan Stijepović
Marijana Bogavac
Andrej Vojvodić
Vojislav Gigović
Mirjana Joksimović
Kristina Bjeković
Jovana Mijušković
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Elektrotehnički
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Human studije
Human.
Farmacija
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Human. studije
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
PMF
Elektrotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Arhitektonski
Političke nauke
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Farmacija
j
Farmacija
Pravni
Medicinski
Farmacija
Pravni
Biotehnički
Pravni
Pravni
PMF
Elektrotehnički
Medicinski
Političke nauke
Pravni
32/13
13/12
58/12
451/10
32/12
70/12
160/11
84/11
28/11
020/12
163/10
129/10
7/11
102/11
2/11
6/13
12/11
034/09
38/11
85/12
206/11
120/11
20/11
66/12
444/11
25/11
31/11
12/13
5/12
50/12
148/12
44/11
26/11
11/12
130/10
022/12
20/11
24/12
38/11
8/11
96/11
98/12
5/12
192/11
30/12
117/12
158/12
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Pljevlja
Žabljak
Cetinje
Pljevlja
Žabljak
Andrijevica
Danilovgrad
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Nikšić
Berane
Plužine
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Mojkovac
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Tivat
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Berane
Pljevlja
Ulcilj
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Andrijevica
j
Berane
Nikšić
Berane
Rožaje
Nikšić
Bijelo
Polje
j
j
Nikšić
Berane
Bar
Pljevlja
Mojkovac
Pljevlja
Nikšić
4
2
2
4
2
2
3
3
3
2
4
3
3
3
3
4
3
4
3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
2
2
2
3
3
2
4
2
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
6
2
2
6
2
2
4
4
4
2
6
4
4
4
4
6
2
6
4
2
4
4
4
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
2
6
2
4
2
4
4
4
2
4
4
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,70
7,18
7,18
6 68
6,68
7,17
7,17
6,92
6,92
6,91
7 16
7,16
6,65
6,90
6,90
6,90
6,90
6,64
7,13
6,63
6,88
7,13
6,87
6,87
6,87
7,11
6,86
6,86
6,86
6,61
7,10
7,10
7,10
6,85
6,84
7,08
,
6,57
7,07
6,81
7,05
6,80
6,80
6,80
7,04
6,77
6,76
7,01
7,00
7,00
59,60
59,44
59,44
59 44
59,44
59,36
59,36
59,36
59,36
59,28
59 28
59,28
59,20
59,20
59,20
59,20
59,20
59,12
59,04
59,04
59,04
59,04
58,96
58,96
58,96
58,88
58,88
58,88
58,88
58,88
58,80
58,80
58,80
58,80
58,72
58,64
,
58,56
58,56
58,48
58,40
58,40
58,40
58,40
58,32
58,16
58,08
58,08
58,00
58,00
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
Ana Tadić
Dušan Đalović
Biljana Bulatović
Denisa Kasumović
Ana Novović
Milica Purić
Miljan Saičić
Samra Jasavić
Marija Vasović
Slađana Vukić
Vasilija Obradović
Olga Đuričković
Milica Otašević
Branko Ćalasan
Jelena Gardašević
Nevena Fuštić
Tamara Čampar
Marko Radonjić
Šejla Radončić
Rialda Kurgaš
Erdal Ajanović
Jelena Vušurović
Milena Soković
Rastko Kovačević
Belma Šarkinović
Boran Tomović
Marta Mandić
Luka Lutovac
Miro Vidaković
Anica Todorović
Nataša Međedović
Bojana Dedović
Tanja Vujović
Gligorije
g j Mrkić
Elza Kujović
Anđelija Borovinić
Gordana Mihailović
Zorica Vučetić
Milorad Božović
Nataša Tomić
Milena Dašić
Miljan Đeković
Mirsada Kanalić
Faris Kršić
Nina Tapušković
Abela Selmanović
Nikolina Delibašić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Pravni
Pravni
Farmacija
Human. studije
Mašinski
Građevinski
Pravni
Biotehnički
Medicinski
PMF
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Arhitektonski
Biotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Pravni
Građevinski
102/11
67/12
87/10
133/11
223/12
34/12
220/10
47/11
28/12
243/11
116/10
69/11
235/11
1/13
27/12
62/12
80/10
038/12
60/11
5/12
38/12
336/10
52/12
220/12
22/12
024/11
42/12
20/12
48/12
1/12
39/12
5/12
18/11
31/11
104/11
24/10
40/12
25/12
41/12
50/11
83/11
018/11
306/11
25/12
134/12
42/12
38/11
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Nikšić
Bar
Mojkovac
Bijelo Polje
Kolašin
Pljevlja
Berane
Plav
Andrijevica
Mojkovac
Bijelo Polje
Bar
Cetinje
Plužine
Nikšić
Mojkovac
Berane
Cetinje
Berane
Bar
Pljevlja
Cetinje
Pljevlja
Pljevlja
Plav
Mojkovac
Kolašin
Berane
Mojkovac
Kolašin
Nikšić
Andrijevica
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Pljevlja
j j
Berane
Berane
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Pljevlja
Nikšić
3
2
4
3
2
2
4
3
2
3
4
3
3
4
2
2
4
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
4
2
6
4
2
2
6
6
2
4
6
4
4
6
2
2
6
2
4
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,74
6,98
6,48
6 73
6,73
6,97
6,97
6,47
6,47
6,97
6 70
6,70
6,45
6,70
6,68
6,41
6,91
6,90
6,40
6,90
6,65
6,89
6,88
6,38
6,88
6,86
6,85
6,85
6,84
6,84
6,83
6,83
6,82
6,82
6,57
6,57
,
6,57
6,56
6,80
6,80
6,79
6,54
6,53
6,53
6,53
6,77
6,77
6,77
6,52
57,92
57,84
57,84
57 84
57,84
57,76
57,76
57,76
57,76
57,76
57 60
57,60
57,60
57,60
57,44
57,28
57,28
57,20
57,20
57,20
57,20
57,12
57,04
57,04
57,04
56,88
56,80
56,80
56,72
56,72
56,64
56,64
56,56
56,56
56,56
56,56
,
56,56
56,48
56,40
56,40
56,32
56,32
56,24
56,24
56,24
56,16
56,16
56,16
56,16
Materijalno
Materijalno
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
Luka Prodanović
Radonja Šljivančanin
Mitar Andrijašević
Ranka Krgović
Snežana Lazović
Andrijana Bulatović
Mirjana Šestović
Neven Simonović
Mirza Tahirović
Nikola Tomašević
Srđan Strunjaš
Šenida Bećirović
Anida Murić
Vasiljka Piper
Nevena Čabarkapa
Đorđe Šoć
Milena Čukić
Jovana Gačević
Bojana Karadžić
Nikola Doderović
Milija Damjanović
Jovana Draganić
Milena Vasilić
Milica Zajović
Semira Dešić
Marko Ilić
Adnan Kalač
Sanja Sarić
Kerim Halilović
Žana Mirković
Nikola Mijatović
Marina Cvijović
Nataša Mršović
Dejan
j Božović
Milan Čolović
Stefan Simović
Mirko Jušković
Dragana Šćepanović
Miloš Bubanja
Marija
j Mitrović
Jovanka Joksimović
Milica Dajković
Marija Petrić
Elvis Hodžić
Milica Purić
Mirjana Minić
Savo vuksanović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Elektrotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Pravni
Građevinski
PMF
Pravni
Ekonomski
Mašinski
Elektrotehnički
Biotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Biotehnički
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Biotehnički
Pravni
PMF
Pravni
Biotehnički
Arhitektonski
Građevinski
PMF
29/12
12/12
1/12
19/12
146/11
107/12
338/12
58/11
52/12
162/11
44/12
41/10
70/11
28/11
72/11
119/12
6/12
81//12
8/12
8/12
54/13
12/12
51/11
19/12
384/12
6/11
98/12
487/10
14/11
31/12
100/12
216/12
183/12
8/11
45/12
22/12
11/11
124/12
6/12
24/12
13/12
5/12
39/12
10/11
55/12
19/12
29/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Bar
Pljevlja
Kolašin
Rožaje
Mojkovac
Pljevlja
Bijelo Polje
Rožaje
Bijelo Polje
Pljevlja
Cetinje
Berane
Pljevlja
Šavnik
Plužine
Bijelo Polje
Cetinje
Cetinje
Nikšić
Bar
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Kolašin
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Andrijevica
j
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Berane
Nikšić
Berane
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Cetinje
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
3
2
2
3
2
4
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
4
2
6
4
4
4
2
2
2
2
2
6
2
4
2
2
4
2
6
4
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,76
6,75
6,75
6 75
6,75
6,50
6,75
6,75
6,50
6,73
6 47
6,47
6,72
6,22
6,47
6,47
6,47
6,71
6,70
6,70
6,70
6,69
6,19
6,69
6,43
6,67
6,67
6,41
6,65
6,15
6,38
6,63
6,63
6,60
6,60
6,34
,
6,58
6,58
6,33
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,32
6,56
6,56
6,55
56,08
56,00
56,00
56 00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
55,84
55 76
55,76
55,76
55,76
55,76
55,76
55,76
55,68
55,60
55,60
55,60
55,52
55,52
55,52
55,44
55,36
55,36
55,28
55,20
55,20
55,04
55,04
55,04
54,80
54,80
54,72
,
54,64
54,64
54,64
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,48
54,48
54,40
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
Jelena Ćorac
Bojan Ćuković
Erna Strujić
Ivana Lutovac
Vladimir Vujović
Alden Selmanović
Marija Raković
Amina Pačariz
Ivan Zečević
Dubravka Joksimović
Nikola Vujković
Zoran Medojević
Miloš Palević
Danilo Ćulafić
Nevena Mijatović
Teodora Zarubica
Jusuf Kadić
Aleksandra Srbljanovć
Jovana Jovanović
Dejan Dendić
Jovana Ćalasan
Milica Cmiljanić
Katarina Čabarkapa
Ermina Kordić
Medina Bojadžić
Borisav Ćirković
Danijela Čizmović
Dragan Vojinović
Božidarka Radović
Danilo Čabarkapa
Marina Minić
Miloradka Čović
Đorđe Miletić
Boško Delić
Dijana Rašević
Jelena Pavlović
Ana Sošić
Milica Joksimović
Jelena Kilibarda
Amina Dizdarević
Dušan Vuletić
Nadežda Jovanović
Rade Gajević
Anđela Vojvodić
Ivan Vukajlović
Stešević Anđela
Bojana Bogavac
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Elektrotehnički
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Farmacija
Građevinski
Političke nauke
Elektrotehnički
PMF
Biotehnički
Pravni
Pravni
Medicinski
Medicinski
Pravni
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Biotehnički
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Pravni
Pravni
Građevinski
Građevinski
PMF
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Pravni
298/10
40/11
5/12
74/12
337/11
70/10
57/11
169/11
25/11
128/12
51/12
33/12
13/12
229/11
15/12
27/12
43/12
101/13
37/12
15/12
2/12
206/12
198/12
61/11
17/11
53/11
288/12
190/12
18/12
42/11
113/12
169/12
26/11
5/12
130/12
139/12
153/11
2/12
11/11
53/11
6/12
62/12
11/12
209/12
57/11
50/11
195/11
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Berane
Nikšić
Pljevlja
Berane
Budva
Pljevlja
Berane
Berane
Nikšić
Berane
Nikšić
Mojkovac
Mojkovac
Berane
Bar
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Plužine
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Mojkovac
Mojkovac
Berane
Bijelo
Polje
j
j
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bijelo
Polje
j
j
Berane
Nikšić
Pljevlja
Cetinje
Kolašin
Berane
Mojkovac
4
3
2
2
3
4
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
4
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
6
4
2
2
4
6
4
4
4
2
2
2
2
4
2
2
4
6
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,05
6,29
6,53
6 53
6,53
6,28
6,03
6,26
6,25
6,25
6 50
6,50
6,47
6,47
6,44
6,19
6,42
6,41
6,16
5,90
6,39
6,38
6,37
6,37
6,37
6,10
6,10
6,10
6,34
6,34
6,33
6,08
6,30
6,30
6,03
6,27
,
6,27
6,26
6,00
6,25
6,00
5,99
6,24
6,23
6,23
6,23
5,98
5,97
5,97
54,40
54,32
54,24
54 24
54,24
54,24
54,24
54,08
54,00
54,00
54 00
54,00
53,76
53,76
53,52
53,52
53,36
53,28
53,28
53,20
53,12
53,04
52,96
52,96
52,96
52,80
52,80
52,80
52,72
52,72
52,64
52,64
52,40
52,40
52,24
52,16
,
52,16
52,08
52,00
52,00
52,00
51,92
51,92
51,84
51,84
51,84
51,84
51,76
51,76
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
Sandra Mujović
Ivana Škuletić
Goran Perović
Balša Vlahović
Anica Anđelić
Marijana Đuković
Ivana Deletić
Senad Halilović
Zoran Đurišić
Stefan Jelić
Dušan Đurđić
Elma Ećo
Ena Huremović
Anita Živković
Milena Radojičić
Sonja Đurović
Ivan Rešetar
Milena Gudović
Stefan Bubanja
Anđela Lakićević
Sandra Popović
Milica Bućković
Adela Crnovršanin
Anida Kalender
Sanja Adžić
Mirza Husović
Hakija Kurpejović
Katarina Maltez
Kemal Korać
Petar Laban
Branka Medenica
Ana Strunjaš
Milica Krivokapić
Tanita Kukić
Lejla Drpljanin
Mladen Đukanović
Aleksandar Milošević
Nataša Filipović
Vera Vuksanović
Adisa Kardović
Milan Stojanović
Aleksandra Šoškić
Dušica Pejović
Jovan Tomić
Marijana Ljujić
Jovana Petrić
Marko Bulatović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Infor Tehn.
Infor.
Tehn
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Građevinski
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
Pravni
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Biotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Farmacija
Pravni
Biotehnički
Ekonomski
Biotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Ekonomski
PMF
Medicinski
Političke nauke
PMF
Ekonomski
206/12
12/12
82/11
20/12
79/12
113/12
188/12
221/11
121/11
54/10
25/12
9/12
78/12
393/11
30/12
218/12
59/08
155/12
7/12
11/11
456/12
44/11
130/11
6/12
235/12
30/11
244/12
23/12
222/12
22/12
207/12
34/12
215/12
73/12
188/12
9/12
14/12
80/11
181/12
25/12
27/11
92/12
22/12
28/12
141/12
30/12
260/11
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Ulcinj
Kolašin
Andrijevica
Budva
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Plužine
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Rožaje
Plužine
Rožaje
Berane
Nikšić
Berane
Berane
Kolašin
Šavnik
Cetinje
Plav
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Berane
Kolašin
Rožaje
j
Tivat
Berane
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
5
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
8
2
2
6
2
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,20
6,20
5,93
6 18
6,18
6,17
6,17
6,17
5,90
5,90
5 90
5,90
6,14
6,08
6,05
5,80
6,03
6,02
5,27
6,00
6,00
5,50
6,00
5,75
5,74
5,98
5,96
5,71
5,96
5,94
5,94
5,93
5,90
5,90
5,90
5,87
,
5,87
5,85
5,84
5,59
5,83
5,80
5,54
5,78
5,77
5,75
5,74
5,73
5,47
51,60
51,60
51,44
51 44
51,44
51,36
51,36
51,36
51,20
51,20
51 20
51,20
51,12
50,64
50,40
50,40
50,24
50,16
50,16
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
49,92
49,84
49,68
49,68
49,68
49,52
49,52
49,44
49,20
49,20
49,20
48,96
,
48,96
48,80
48,72
48,72
48,64
48,40
48,32
48,24
48,16
48,00
47,92
47,84
47,76
Materijalno
Materijalno
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
Enis Huremović
Milica Tomašević
Valentina Rakonjac
Miloš Babić
Nikolina Milošević
Krsto Minić
Milica Lučić
Jelena Mitrić
Marija Ćinćur
Miroslav Janjušević
Milica Tadić
Nikola Premović
Jovana Bošković
Aleksandra Šćekić
Jelena Bojović
Bojana Škuletić
Lejla Kuč
Anastasija Krulanović
Veselinka Ćalasan
Jelena Matović
Tijana Đeković
Uroš Gogić
Andrijana Lekić
Rijalda Kalač
Bojana Došljak
Goran Lalević
Ana Đukić
Perko Vujičić
Nikola Knežević
Milena Novaković
Jovan Šćepanović
Stefani Stefanović
Alma Bećirović
Lidija
j Barjaktarović
j
Sanela Muminović
Danilo Šćekić
Marko Jakić
Branka Radojević
Miloš Bujišić
Suzana Dašić
Andrijana Kovač
Andrijana Baković
Borislav Adžić
Mladen Tomašević
Filip Sarić
Nataša Šarović
Marijana Č
Čvorović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Građevinski
Pravni
Biotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Medicinski
Pravni
PMF
Medicinski
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Ekonomski
PMF
PMF
Biotehnički
PMF
PMF
Medicinski
Medicinski
Pravni
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Građevinski
Pravni
Pravni
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Pravni
PMF
Biotehnički
Ekonomski
Građevinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Elektrotehnički
Pravni
Građevinski
Građevinski
PMF
Političke nauke
78/10
58/12
7/12
35/11
95/12
118/12
297/12
22/12
03/11
24/11
16/11
326/12
19/12
34/12
56/11
132/10
14/12
66/11
12/12
5/11
23/12
3/12
27/12
24/12
31/12
69/12
80/12
11/12
178/11
131/11
328/12
40/12
34/12
182/11
199/12
17/12
30/12
486/11
65/11
15/12
53/12
3/11
43/12
14/11
24/13
25/12
33/12
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Plužine
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Berane
Cetinje
Berane
Berane
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Andrijevica
Rožaje
Berane
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Ulcinj
Berane
Berane
Bijelo Polje
Berane
Plav
Berane
Šavnik
Mojkovac
Pljevlja
Berane
Nikšić
Mojkovac
Kolašin
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
4
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
4
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
4
2
2
6
2
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
6
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2
4
4
2
2
4
2
4
6
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,20
5,70
5,45
5 44
5,44
5,65
5,62
5,60
5,57
5,30
5 27
5,27
5,25
5,50
5,48
5,47
5,17
4,92
5,42
5,17
5,40
5,13
5,37
5,32
5,28
5,27
5,25
5,20
5,20
5,18
4,92
4,90
5,14
5,13
5,09
4,78
,
5,03
5,00
4,98
4,73
4,72
4,97
4,95
4,67
4,90
4,58
4,31
4,80
4,73
47,60
47,60
47,60
47 52
47,52
47,20
46,96
46,80
46,56
46,40
46 16
46,16
46,00
46,00
45,84
45,76
45,36
45,36
45,36
45,36
45,20
45,04
44,96
44,56
44,24
44,16
44,00
43,60
43,60
43,44
43,36
43,20
43,12
43,04
42,72
42,24
,
42,24
42,00
41,84
41,84
41,76
41,76
41,60
41,36
41,20
40,64
40,48
40,40
39,84
bez rod.staranja
Materijalno
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
Vanja Krsmanović
Milija Premović
Dijana Praščević
Nevena Krlović
Jovana Vulević
Milica Istijanović
Marija Čubrović
Ivana Čolović
Marta Martić
Ljubomir Đurović
Alden Ramović
Milena Todorović
Dajana Pavlović
Jasna Pavlović
Ilda Kuč
Neda Šćekić
Sanel Balić
Dragana Vojinović
Jelena Leković
Nenad Marojević
Adam Murić
Ernes Pačariz
Sava Kljajević
Alisa Pačariz
Mirza Kurtagić
Jevrem Bjelopavlić
Smail Čengić
Bojana Bulatović
Ognjen Mijanović
Nemanja Krsmanović
Vlajko Nikolić
Ivana Barac
Dragana Dačević
Jovanka Vučetić
Edisa Vesković
Rešad Đozović
Sadat Hodžić
Ivana Dokić
Aldina Šarkinović
Nada Milašinović
Milica Blečić
Miloš Šćepanović
Jasmina Kolić
Marinka Šekularac
Zorana Bulatović
Slađana Ćalić
Aleksandra Nenadović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
Biotehnički
Elektrotehnički
Biotehnički
Pravni
Biotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
Biotehnički
PMF
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
PMF
Pravni
Ekonomski
Mašinski
Političke nauke
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
PMF
Mašinski
PMF
PMF
Pravni
Političke nauke
Posl. studije
j MBS
Posl. studije MBS
Medicinski
Medicinski
Pravni
Posl. studije MBS
PMF
Građevinski
PMF
Posl. studije MBS
Političke nauke
PMF
Medicinski
Posl. studije MBS
15/12
34/10
53/12
221/13
9/12
117/10
81/11
94/12
14/12
23/12
340/12
28/11
179/12
3/11
161/12
316/12
2/13
89/12
120/12
14/12
9/09
162/12
14/11
263/10
75/10
287/10
165/11
22/09
5/13
35/12
10/12
199/11
91/11
65/12
98/11
13/11
57/10
304/11
37/12
1/13
115/11
11/12
30/11
163/11
33/12
15/11
32/12
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Šavnik
Berane
Danilovgrad
Bijelo Polje
Berane
Šavnik
Berane
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Rožaje
Bijelo Polje
Berane
Žabljak
Bijelo Polje
Nikšić
Rožaje
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Rožaje
Bijelo Polje
Pljevlja
Rožaje
Ulcilj
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Rožaje
Rožaje
Nikšić
Plav
Šavnik
Plužine
Kolašin
Bijelo Polje
Berane
Rožaje
Nikšić
Herceg Novi
2
3
2
4
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
4
2
2
2
5
2
3
4
4
4
3
3
4
2
2
3
3
2
3
3
4
3
2
4
3
2
3
3
2
3
2
2
4
2
6
2
4
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
6
2
2
2
8
2
4
6
6
2
4
4
6
2
2
4
4
2
4
4
6
4
2
6
4
2
4
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4,69
4,43
4,64
4 10
4,10
4,59
4,33
4,31
4,53
4,52
4 52
4,52
4,43
4,17
4,41
4,14
4,33
4,30
3,68
4,14
4,13
4,11
3,36
4,07
3,77
3,50
3,48
3,85
3,60
3,54
3,28
3,64
3,60
3,30
3,22
3,33
,
3,04
3,03
2,73
2,97
3,17
2,63
2,81
3,02
2,63
2,47
2,53
2,22
2,35
39,52
39,44
39,12
38 80
38,80
38,72
38,64
38,48
38,24
38,16
38 16
38,16
37,44
37,36
37,28
37,12
36,64
36,40
35,44
35,12
35,04
34,88
34,88
34,56
34,16
34,00
33,84
32,80
32,80
32,32
32,24
31,12
30,80
30,40
29,76
28,64
,
28,32
28,24
27,84
27,76
27,36
27,04
26,48
26,16
25,04
23,76
22,24
21,76
20,80
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
1163 Haris Korać
1164 Aleksej Ćulafić
1165 Aleksandra Đurković
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
PMF
Medicinski
Posl. studije MBS
31/12
88/10
67/11
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Berane
Andrijevica
Andrijevica
2
4
2
2
6
2
8
8
8
2,10
1,42
1,77
18,80
17,36
16,16
STUDENTI KOJI TREBA DA DOPUNE DOKUMENTACIJU
1
Danica Čvorović
CRNE GORE
Arhitektonski
2
Isidora Šljukić
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
3
Ana Novaković
DONJA GORICA
Pravni
4
Andrea Grgurović
DONJA GORICA
Politehnika
5
Bogdan Krivokapić
CRNE GORE
Elektrotehnički
6
Svetlana Peruničić
DONJA GORICA
Pravni
7
Dino Međedović
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
8
Emir Ljušković
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
9
Ivana Bogavac
CRNE GORE
Ekonomski
10 Amra Trubljanin
DONJA GORICA
Human. studije
11 Dijana Drobnjak
CRNE GORE
Ekonomski
12 Bojana Raičević
CRNE GORE
Ekonomski
13 Senid Rebronja
CRNE GORE
Ekonomski
14 Tomislav Otašević
CRNE GORE
Ekonomski
15 Jelena Baćković
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
16 Sara Radović
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
17 Sava Grdinić
MEDITERAN
Infor. Tehn.
18 Damir Juković
CRNE GORE
Pravni
19 Marina Kijanović
CRNE GORE
Ekonomski
20 Katarina Miljanić
CRNE GORE
Ekonomski
21 Bojana Šekularac
CRNE GORE
Ekonomski
22 Filip Ivanović
DONJA GORICA
Pravni
23 Vladimir Stanjević
MEDITERAN
Infor. Tehn.
24 Selma Dacić
CRNE GORE
Ekonomski
25 Rino Gargović
CRNE GORE
Ekonomski
26 Anđela Bulatović
CRNE GORE
Političke nauke
27 Amar Pepić
CRNE GORE
Pravni
28 Sanja Bulatović
CRNE GORE
Elektrotehnički
29 Spasoje
CRNE GORE
Ekonomski
p
j Palević
30
Marija Popović
CRNE GORE
Ekonomski
31 Adis Agović
FDES
FDES
32 Žaklina Adžić
CRNE GORE
Farmacija
33 Dragana Dabetić
CRNE GORE
Ekonomski
34 Jelena Dubljević
CRNE GORE
Ekonomski
35 Melida Adrović
CRNE GORE
Ekonomski
36 Nikola Filipović
CRNE GORE
Pravni
37 Milica Čović
CRNE GORE
Građevinski
38 Marija Marić
CRNE GORE
Građevinski
39 Marta Koćalo
CRNE GORE
Pravni
40 Jovana Božović
CRNE GORE
PMF
41 Danilo Đuričić
CRNE GORE
Elektrotehnički
42 Nina Premović
CRNE GORE
Ekonomski
45/12
013/11
032/11
037/11
2/12
006/10
029/10
024/10
84/11
023/12
83/12
85/11
180/12
18/10
12/10
32/10
07/10
75/12
214/11
108/11
171/10
023/10
06/09
14/10
465/11
15/12
122/09
64/11
113/09
160/10
43/11
187/11
559/10
294/11
24/11
156/11
4/11
23/11
185/11
5/13
9/11
438/08
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Danilovgrad
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Bar
Berane
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Ulcilj
Pljevlja
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Rožaje
Kolašin
Mojkovac
j
Cetinje
Bijelo Polje
Mojkovac
Berane
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Herceg Novi
Berane
2
3
3
3
2
4
4
4
3
2
2
3
2
4
4
4
4
2
3
3
4
4
2
4
4
4
2
6
6
6
4
2
2
4
2
6
6
6
6
2
4
4
6
6
FALSE
6
FALSE
FALSE
FALSE
4
6
FALSE
4
4
6
4
4
4
4
4
4
6
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,60
6,70
7,23
9,90
10 00
10,00
8,23
8,70
7,98
7,68
8,82
6,02
7,78
6,95
6,48
8,25
10,00
8,64
6,77
4,08
5,68
6,38
7,40
8,48
9,90
54,80
57,60
61,84
83,20
82 00
82,00
71,84
75,60
69,84
65,44
72,56
50,16
66,24
57,60
57,84
72,00
86,00
75,12
56,16
36,64
49,44
57,04
65,20
67,84
85,20
0,00
0,00
0,00
4,00
6,00
,
0,00
4,00
4,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
4,00
6,00
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
kopija Indexa
kopija indexa
kopija indexa
kopija indexa
POS i kopija index
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS i UoPI
POS i UoPI
POS i UoPI
POS i UoPI
POS i UoPO
POS i UoPO
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Branka Nikočević
Mladen Antonijević
Semina Tahirović
Mira Raičević
Nemanja Vujačić
Dragana Đođić
Miljan Miladinović
Nikola Lučić
Aleksandra Zeković
Adela Međedović
Žana Radović
Anđela Ralević
Marija Drašković
Marija Savić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Inf.sis.i tehn.
Posl. studije MBS
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
16/13
16/11
64/11
13/13
30/11
52/12
016/12
39/12
6/11
20/09
113/10
241/11
245/10
184/13
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Bar
Kolašin
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Plužine
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Nikšić
4
3
3
4
3
2
2
2
3
4
4
3
4
4
6
4
4
6
4
2
2
2
4
6
6
4
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
27/10
66/10
94/10
70/10
10/10
9/10
20/10
43/10
47/10
37/10
58/10
73/10
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bar
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Rožaje
Pljevlja
Nikšić
Berane
Pljevlja
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Medicinski
331/03
313/3
315/03
555/06
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
j j
aps
aps
aps
aps
p
Ekonomski
Pravni
Inf.sis.i tehn.
Elektrotehnički
Elektrotehnički
61/08
004/12
003/12
6/12
9/12
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Mojkovac
Kotor
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
5
5
5
5
STUDENTI KOJIMA JE ODOBRENO SLUŠANJE NASTAVE
1
Ivana Damjanović
CRNE GORE
Građevinski
2
Marina Davidović
CRNE GORE
Građevinski
3
Marijana Sjekloća
CRNE GORE
Građevinski
4
Kenan Strujić
CRNE GORE
Građevinski
5
Arnela Suljević
CRNE GORE
Građevinski
6
Armin Suljević
CRNE GORE
Građevinski
7
Maja Mirčić
CRNE GORE
Građevinski
8
Erna Jahović
CRNE GORE
Građevinski
9
Tatjana Ćosović
CRNE GORE
Građevinski
10 Ivana Petrušić
CRNE GORE
Građevinski
11 Dejan Kastratović
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
12 Ivan Jelovac
1
2
3
4
STUDENTI APSOLVENTI
Mirza Nurković
Violeta Tomanović
Bojana Čavić
Slavica Popović
p
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
STUDENTI NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA
1
Vedrana Mrdović
CRNE GORE
2
Boris Zvicer
DONJA GORICA
3
Armin Alibašić
DONJA GORICA
4
Slavica Tomović
CRNE GORE
5
Stevan Šandi
Š
CRNE GORE
4,00
6,00
4,00
4,00
6 00
6,00
4,00
2,00
2,00
2,00
4,00
82 96
82,96
66,64
38,64
6,00
38,00
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI
UoPI / IU
UoPI / IU
UoPI / samoh.rod.
Materijalno / POS
Materijalno / POS
Materijalno / POS
Materijalno / UoPI
Materijalno
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,01
6,50
7,63
6,83
7,55
7,38
6,50
6,33
5,36
6,12
7,00
6,09
62,08
58,00
67,04
60,64
66,40
65,04
58,00
56,64
48,88
54,96
62,00
54,72
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
uslovan upis IVgod
14
14
14
14
8
8
8
8
7,43
7,29
7,29
8,23
,
73,44
72,32
72,32
79,84
,
apsolvent
apsolvent
apsolvent
apsolvent
p
8
8
8
8
FALSE
8
8
8
8
8
10,00
9,75
10,00
9,40
8,00
88,00
86,00
88,00
75,20
Magistarske / UoPI
Magistarske upisao 12/13
Master
Master
Master / POS
8
8
8
8
2,07
4,54
5,60
0,00
18,56
38,32
46,80
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
STUDENTI, KORISNICI MATERIJALNOG OBEZBJEĐENJA KOJI SU OBNOVILI GODINU ILI MIJENJALI STUDIJSKI PROGRAM
1
Jovana Drašković
CRNE GORE
Ekonomski
236/13
Samofinan.
Nikšić
2
Arnela Šabanović
CRNE GORE
Pravni
181/11
Samofinan.
Bijelo Polje
2
2
3
Mirzeta Ramdedović
CRNE GORE
Političke nauke
127/11
Budžet
Berane
2
2
4
Željko
Ž
Mujović
CRNE GORE
Pravni
208/11
Samofinan.
Nikšić
2
2
9 62
9,62
7,58
4,33
5
6
7
8
Saudin Račić
Kenan Muković
Ivan Ratković
Dragana Radović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
STUDENTI KOJI SU OBNOVILI GODINU
1
Marija Radović
CRNE GORE
2
Mirsad Suljović
CRNE GORE
3
Adisa Babajić
CRNE GORE
4
Miloš Raičević
CRNE GORE
5
Ivona Đurašković
CRNE GORE
6
Milo Marsenić
CRNE GORE
7
Mirko Nedović
CRNE GORE
8
Miljana Knežević
CRNE GORE
9
Željka Rogač
CRNE GORE
10 Marina Laušević
CRNE GORE
11 Tomo Jovetić
CRNE GORE
12 Milena Vojinović
CRNE GORE
13 Snežana Šestović
CRNE GORE
14 Milica Milović
CRNE GORE
15 Tamara Šćekić
CRNE GORE
16 Desanka Bulatović
CRNE GORE
17 Jadranka Orlandić
CRNE GORE
18 Ivana Anđelić
CRNE GORE
19 Nusret Popović
CRNE GORE
20 Bojana Ralević
CRNE GORE
21 Miloš Petrović
CRNE GORE
22 Jelena Delević
CRNE GORE
23 Aleksandar Šutović
CRNE GORE
24 Dragana Lalević
CRNE GORE
25 Jovan Roganović
CRNE GORE
26 Velimirka Perišić
CRNE GORE
27 Nemanja Adamović
CRNE GORE
28 Siniša Bubanja
CRNE GORE
j
29 Arsenije Miketić
CRNE GORE
30 Ana Gutović
CRNE GORE
31 Nikolina Gutović
CRNE GORE
32 Irena Vućić
CRNE GORE
33 Mirjana Ignjatović
CRNE GORE
34 Asmir Ćatović
CRNE GORE
35 Slavica Radenović
CRNE GORE
36 Aleksandra Bulatović
CRNE GORE
37 Ana Đurković
CRNE GORE
38 Nikola Pešić
CRNE GORE
39 Milena Babić
CRNE GORE
40 Ivan Medojević
CRNE GORE
41 Gordana Backović
CRNE GORE
Političke nauke
PMF
Političke nauke
Elektrotehnički
68/11
1/11
203/10
67/11
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Berane
Rožaje
Rožaje
Bijelo Polje
2
2
3
2
2
2
4
2
8
8
8
8
7,03
1,80
5,96
2 93
2,93
58,24
16,40
51,68
25 44
25,44
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Ekonomski
Pravni
Medicinski
Medicinski
Pravni
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Medicinski
Farmacija
Ekonomski
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Pravni
Građevinski
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Mašinski
Pravni
Građevinski
Mašinski
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Medicinski
Građevinski
Političke nauke
PMF
Metalurško-tehn.
455/09
180/11
545/06
391/04
96/10
6/10
190/10
578/09
570/07
3/10
55/08
62/08
246/09
426/09
8/07
415/09
547/06
58/08
195/11
27/10
16/10
181/11
103/10
107/10
36/11
16/10
146/10
4/10
160/12
38/10
14/09
305/12
128/10
135/09
92/10
104/11
62/08
59/10
1/08
5/12
22/10
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Bijelo Polje
Ulcinj
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Andrijevica
Bijelo Polje
Berane
Bar
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Bar
Cetinje
Bar
Berane
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Andrijevica
Nikšić
Šavnik
Bijelo Polje
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Šavnik
Bijelo Polje
Bijelo
Polje
j
j
Plav
Rožaje
Nikšić
Berane
Andrijevica
Mojkovac
Nikšić
4
2
6
6
3
3
3
4
6
3
5
5
4
4
3
4
6
5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
5
3
3
4
3
6
2
10
10
4
4
4
6
10
4
8
8
6
6
4
6
10
8
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
2
8
4
4
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1,67
2,70
3,12
7 23
7,23
6,10
5,40
5,17
5,47
8,09
7,42
7,18
7,90
6,61
7,53
1,50
4,45
7,97
9,18
7,42
7,16
7,93
3,20
6,85
8,10
2,76
7,08
7,63
4,23
,
6,40
4,69
3,70
6,17
6,53
3,71
6,80
3,29
7,52
5,83
1,20
1,63
8,47
19,36
23,60
34,96
67 84
67,84
52,80
47,20
45,36
49,76
74,72
63,36
65,44
71,20
58,88
66,24
16,00
41,60
73,76
81,44
63,36
61,28
67,44
29,60
58,80
68,80
24,08
60,64
65,04
37,84
,
55,20
41,52
33,60
55,36
56,24
33,68
58,40
28,32
68,16
50,64
13,60
19,04
71,76
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena
god
j
g
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena
god
j
g
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mejra Hajrović
Jasna Metović
Miloš Gardašević
Maja Nuhanović
Jovan Martinović
Marko Nikolić
Anica Šćekić
Jelena Šljukić
Miljan Bubanja
Branka Soković
Samra Martinović
Jovana Bjeković
Slađana Peruničić
Đurđa Žarković
Ivan Pejović
Arsenije Maliković
Saša Mijatović
Jelica Krsmanović
Anja Škurić
Borislav Lutovac
Mersiha Muratović
Sanja Obradović
Ivan Starovlah
Ana Lopičić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI
Nermin Džeko
CRNE GORE
Jovan Živanić
CRNE GORE
Stefan Andrić
CRNE GORE
Dejan Doderović
CRNE GORE
Stefanela Brkić
CRNE GORE
Ena Sadiković
CRNE GORE
Zorana Novović
CRNE GORE
Edin Lukač
CRNE GORE
Gojka Gušić
CRNE GORE
Amel Latifović
CRNE GORE
STUDENT KOJI JE ZAVRŠIO OSNOVNE STUDIJE
1
Eldina Strojil
CRNE GORE
Pravni
Medicinski
Pravni
Pravni
Pravni
Posl. studije MBS
Medicinski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
Pravni
Biotehnički
Političke nauke
Građevinski
PMF
Pravni
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Biotehnički
Arhitektonski
Elektrotehnički
Medicinski
76/11
33/09
155/11
143/09
171/12
51/10
521/06
388/09
149/10
535/09
17/09
52/10
32/10
128/12
99/10
17/09
124/10
584/07
645/08
514/06
14/11
35/12
25/12
500/06
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Pljevlja
Cetinje
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Cetinje
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Pljevlja
Cetinje
2
4
2
3
2
3
6
4
3
3
4
3
3
4
3
3
3
5
5
5
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4,00
7,31
4,00
5 74
5,74
7,66
7,11
6,34
6,61
3,00
2 25
2,25
3,80
6,70
6,97
3,83
6,06
9,17
6,30
6,02
7,25
6,81
4,94
4,05
3,70
7,93
34,00
64,48
34,00
49 92
49,92
63,28
60,88
60,72
58,88
28,00
22 00
22,00
36,40
57,60
59,76
36,64
52,48
77,36
54,40
56,16
66,00
62,48
41,52
5
2
6
2
4
2
4
10
6
4
4
6
4
4
6
4
4
4
8
8
8
2
FALSE
FALSE
8
71,44
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
Farmacija
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Arhitektonski
Građevinski
Medicinski
Pravni
Medicinski
107/09
138/11
7/11
221/11
333/11
23/13
21/12
571/07
26/11
48/09
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Sjenica
Trebinje
Nevesinje
Trebinje
Trebinje
Prijepolje
Klina
Tutin
Bileća
Tutin
5
3
3
3
3
4
2
6
3
4
8
4
4
4
4
6
2
10
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,00
8,56
7,26
7,43
7,87
8,42
8,99
9,46
,
8,10
7,70
80,00
72,48
62,08
63,44
66,96
73,36
73,92
85,68
,
68,80
67,60
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Stran. Drž.
Stran. drž.
Stran. drž.
Ekonomski
245/08
Samofinan.
Pljevlja
FALSE
8
0,00
završila osnovne studije
Primjedbe na bodovanje, kao i dopunu dokumentacije treba dostaviti od srijede 2. 10. do petka 4.10.2013. godine u
kancelariji komisije za prijem dokumenata u Plavom dvoru, od 11 do 14 časova.
Podgorica,
1. oktobar 2013. godine
g
g
KOMISIJA ZA RASPODJELU
Download

BODOVNA LISTA - JU Dom učenika i studenata