JU Dom učenika i studenata
Podgorica
ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA
STUDENTI II, III, IV, V, VI GODINE STUDIJA
BODOVNA LISTA
R.BR. IME I PREZIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Milivoje Bandović
Šehović Selma
Kučević Amina
Lipovac Mirko
Zindović Marija
Elezagić Aida
Bošković Vasilije
Đačić Aleksa
Radović Nenad
Lalatović Bojana
Nenezić Ana
Milunović Irina
Peković Anđela
Šebek Janko
Mršović Nela
Markić Jelena
Srećković Ivana
Lalatović Ninoslava
Bošković Nebojša
Kečina
K či Stefan
St f
Tomović Bojana
Tomić Irina
Jovana Bajagić
Petrić Marko
Bojović
Milica
j
Bošković Neda
Pavlović Kosta
Nikolić Marija
Knežević Bojana
Vučetić Jovanka
Šarkinović Aldina
UNIVERZITETFAKULTET
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
MEDITERAN
Medicinski
Medicinski
Farmacija
Medicinski
Farmacija
Farmacija
Medicinski
Strani jezici
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Farmacija
Medicinski
Političke nauke
Farmacija
Medicinski
Medicinski
M di i ki
Političke nauke
Vizuelne umjet.
Ekonomski
PMF
Strani jezici
j
Metalurško-tehn.
PMF
Farmacija
Metalurško-tehn.
Posl. studije MBS
Posl. studije MBS
BR.IND. FINANS.
27/09
18/09
115/10
81/10
136/10
118/10
1/09
1/14
23/14
24/14
102/11
26/14
25/14
57/11
133/10
30/11
209/11
1/12
13/12
4/12
34/12
1/12
460/12
1/12
1/14
14/12
9/12
179/11
14/12
65/12
37/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
GRAD
GS
BGS
KF
IU
NO
Andrijevica
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Tivat
Pljevlja
Bar
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Ulcinj
Cetinje
Nikšić
Mojkovac
Pljevlja
Plj lj
Mojkovac
Pljevlja
Plužine
Pljevlja
Kotor
Nikšić
Kolašin
Herceg Novi
Pljevlja
Nikšić
Plav
6
6
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
10
10
8
8
8
8
10
6
6
6
6
6
6
6
8
6
6
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
6
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
9,79
10,00
9,89
9,87
9,83
9,50
10,00
9,93
9,93
9,90
9,87
9,83
9 82
9,82
9,55
9,79
9,77
10,00
10,00
10,00
10 00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,75
,
10,00
10,00
9,75
10,00
10,00
10,00
90,00
88,32
88,00
87,12
86,96
86,64
86,00
86,00
85,44
85,44
85,20
84,96
84,64
84 56
84,56
84,40
84,32
84,16
84,00
84,00
84,00
84 00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
,
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
NAPOMENA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Pejatović Mirko
Pejatović Marko
Džuverović Ivana
Vesković Edisa
Vasiljević Milena
Kasalica Vedran
Roganović Milovan
Raičević Sandra
Markezić Edin
Jovović Marija
Vujošević Tereza
Vuković Ana
Jovanović Milica
Pejović Nikola
Marušić Ana
Crnogorac Nevena
Pavićević Dejan
Đurović Milica
Joksimović Ivan
Raičević Radovan
Vemić Matije
Kalač Irfan
Ćetković Andrija
Dondić Violeta
Anđelić Miljana
Vlahović Bojan
Š h ić Z
Šehović
Zerina
i
Milović Natalija
Jokić Ivan
Macanović Nađa
Plamenac Aleksandar
Beljkaš
Nikola
j
Labudović Milica
Vučinić Mirjana
Zvicer Jelena
Pejović Bojan
Nišavić Dajana
Markoč Marija
Babić Blagoje
Suljević Elvin
Spahić Ersin
Rastoder Selma
Bojat Ana
Milović Mira
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
FDES
UCG
UDG
FDES
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
Građevinski
Građevinski
Farmacija
Međ ekon fin i biz
Međ.ekon.fin.
biz.
Političke nauke
PMF
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Metalurško-tehn.
Metalurško tehn.
Farmacija
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Vizuelne umjet.
FDES
Medicinski
Politehnika
FDES
Političke nauke
Elektrotehnički
Građevinski
PMF
Elektrotehnički
Farmacija
Političke nauke
Vizuelne umjet.
Ekonomski
Farmacija
Biotehnički
Medicinski
Posl. studije MBS
Medicinski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
38/12
37/12
132/10
02/14
86/14
5/14
1/12
3/09
59/14
28/14
1/12
32/12
6/12
110/10
10/12
175/11
41/12
37/12
33/11
113/12
55/11
59/14
2/14
16/11
80/10
24/12
19/11
39/12
53/12
8/14
1/14
1/14
129/10
3/14
4/13
74/13
189/11
6/13
22/13
54/13
19/13
43/14
5/11
5/11
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Kotor
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Danilovgrad
Bar
Pljevlja
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Danilovgrad
Danilovgrad
Berane
Nikšić
Pljevlja
Rožaje
Ulcinj
Plužine
Žabljak
Kolašin
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Pljevlja
j j
Berane
Mojkovac
Nikšić
Mojkovac
Berane
Bar
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Žabljak
Berane
3
3
5
4
4
4
3
6
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
4
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
8
6
6
6
4
10
6
6
4
4
4
6
4
6
4
4
6
4
6
6
6
6
8
4
6
4
4
6
6
6
8
6
2
2
6
2
2
2
2
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
10,00
9,48
9 73
9,73
9,73
9,73
9,96
9,21
9,70
9,70
9,93
9,93
9,92
9,67
9,92
9,65
9,90
9,90
9,64
9,89
9 63
9,63
9,63
9,62
9,62
9,37
9,86
9,60
9 60
9,80
9,79
9,54
9,53
9,53
,
9,27
9,52
10,00
10,00
9,50
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
9,48
9 48
9,48
84,00
84,00
83,84
83 84
83,84
83,84
83,84
83,68
83,68
83,60
83,60
83,44
83,44
83,36
83,36
83,36
83,20
83,20
83,20
83,12
83,12
83 04
83,04
83,04
82,96
82,96
82,96
82,88
82,80
82 80
82,40
82,32
82,32
82,24
82,24
,
82,16
82,16
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
81,84
81 84
81,84
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Rudović Dijana
Jovanović Jelena
Andrijašević Teodora
Delić Tijana
Pajović Jelena
Damjanović Milica
Perović Tijana
Lazović Katarina
Kurtagić Anisa
Bogavac Sandra
Zečević Petar
Martinović Anđela
Damjanović Ognjen
Baćović Aneta
Kostić Jelena
Baćović Jelena
Dizdarević Amina
Čepić Ljubo
Stevović Ivana
Vuković Jelena
Krivokapić Đorđije
Joška Darko
Hadžajlić Alan
Kuzmanović Đorđe
Šuković Lazar
Ruljić Slobodanka
Vujović
V j ić G
Gordana
d
Tepavčević Danka
Grbović Milica
Đorić Suzana
Nikčević Ilija
Đoković Jelena
Čanović Andrijana
Đikanović Darko
Drpljanin Aida
Vujović Milena
Bečić Anđela
Moštrokol Dragana
Međedović Bećo
Tomović Aleksa
Martinović Slađana
Lacmanović Đorđe
Garović Ksenija
Bečić Jelena
UCG
UCG
FDES
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UDG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
FDES
Farmacija
Ekonomski
FDES
Farmacija
Političke nauke
Strani jezici
Metalurško-tehn.
Preh.Tehnol.
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
Preh.Tehnol.
Vizuelne umjet.
Farmacija
Farmacija
Metalurško-tehn.
Pravni
Elektrotehnički
Posl. studije MBS
Medicinski
Elektrotehnički
Infor. Tehn.
Pravni
Pravni
Arhitektonski
Farmacija
Arhitektonski
A hit kt
ki
Preh.Tehnol.
Farmacija
Ekonomski
Medicinski
Građevinski
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Biotehnički
Medicinski
Političke nauke
Pravni
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
FDES
122/10
19/11
02/11
139/10
35/12
4/13
27/12
20/12
113/10
128/14
19/14
2/13
3/13
176/11
116/10
4/14
6/14
2/14
7/14
37/09
25/13
43/13
26/14
14/14
3/14
128/10
7/12
3/13
125/10
2/13
25/09
3/14
2/14
27/13
16/12
15/14
73/10
29/14
49/13
4/14
54/14
72/13
67/10
39/11
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Tivat
Rožaje
Mojkovac
Berane
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Tivat
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Bijelo Polje
Danilovgrad
Kolašin
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kotor
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Nikšić
Budva
Cetinje
Berane
Mojkovac
Kolašin
Bar
Rožaje
Budva
5
4
4
5
3
2
3
3
5
4
4
2
2
4
5
4
4
4
4
6
2
2
4
4
4
5
3
2
5
2
6
4
4
2
3
4
5
4
2
4
4
2
5
4
8
6
6
8
4
2
4
4
8
6
6
2
2
6
8
6
6
6
6
10
2
2
6
6
6
8
4
2
8
2
10
6
6
2
4
6
8
6
2
6
6
2
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,23
9,47
9,47
9 20
9,20
9,70
9,95
9,70
9,67
9,17
9,42
9,42
9,91
9,90
9,40
9,15
9,40
9,40
9,40
9,40
8,89
9 88
9,88
9,87
9,37
9,37
9,36
9,10
9,60
9 60
9,84
9,08
9,83
8,83
9,33
,
9,33
9,80
9,53
9,28
9,02
9,27
9,77
9,27
9,27
9,75
9,00
9 25
9,25
81,84
81,76
81,76
81 60
81,60
81,60
81,60
81,60
81,36
81,36
81,36
81,36
81,28
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,12
81 04
81,04
80,96
80,96
80,96
80,88
80,80
80,80
80 80
80,72
80,64
80,64
80,64
80,64
,
80,64
80,40
80,24
80,24
80,16
80,16
80,16
80,16
80,16
80,00
80,00
80 00
80,00
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Marđokić Milica
Honsić Elvisa
Šćekić Svetlana
Vujović Ana
Mulabegović Amar
Perović Jelena
Nikpaljević Dajana
Radović Tina
Kandić Radoje
Ognjenović Radovan
Konatar Biljana
Miljanić Vanja
Vukić Jasmina
Jakić Sreten
Suljević Arnela
Mićunović Nikola
Jovanović Jovana
Radojičić Marina
Mulić Demir
Radović Milena
Glogovac Nataša
Pešić Vuk
Tomanović Anika
Blečić Julka
Delić Dijana
Orović Jadranka
Bošković
B šk ić D
Dragana
Rakočević Jelena
Mujović Sabela
Šćekić Maja
Kostić Gordana
Šćepanović
Tadija
p
j
Šahmanović Benida
Mimović Marina
Kovačević Maja
Nenadić Anđela
Medojević Đurđina
Lompar Balša
Labudović Željka
Šabanović Vidak
Kočović Milan
Aleksić Maja
Nurković Enisa
Sandić Marko
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
Političke nauke
Medicinski
Medicinski
Ekonomski
Umjetnosti
Posl. studije MBS
Pravni
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Strani jezici
Biotehnički
Arhitektonski
Pravni
Građevinski
Inf.sis.i tehn.
Biotehnički
Političke nauke
Politehnika
Političke nauke
Strani jezici
Medicinski
Medicinski
Farmacija
Političke nauke
Farmacija
Političke
P litičk nauke
k
Strani jezici
Farmacija
Arhitektonski
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Medicinski
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Pravni
Farmacija
Međ.ekon.fin. i biz.
Farmacija
Mašinski
Elektrotehnički
Pravni
Farmacija
Elektrotehnički
96/13
38/11
52/10
290/11
09/13
5/14
29/14
18/12
69/13
31/14
12/13
27/13
8/14
40/14
15/13
20/13
7/14
42/12
25/12
71/12
8/12
89/10
9/12
13/12
244/13
15/12
89/14
13/13
127/10
9/14
7/14
1/14
61/10
30/13
374/11
25/14
185/11
55/13
114/10
6/14
33/12
27/12
147/10
177/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Bar
Rožaje
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Budva
Nikšić
Kotor
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Šavnik
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Budva
Berane
Mojkovac
M jk
Kolašin
Rožaje
Bar
Nikšić
Kolašin
Plav
Berane
Danilovgrad
Pljevlja
Mojkovac
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Herceg Novi
Rožaje
Pljevlja
2
4
5
4
2
4
4
3
2
4
2
2
4
4
2
4
3
3
3
3
5
3
3
2
3
4
2
5
4
4
4
5
2
4
4
4
2
5
4
3
3
5
3
2
6
8
6
2
6
6
4
2
6
2
2
6
6
FALSE
2
6
4
4
4
4
8
4
4
2
4
6
2
8
6
6
6
8
2
6
6
6
2
8
6
4
4
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,73
9,23
8,98
9 23
9,23
9,73
9,23
9,23
9,48
9,73
9,23
9,72
9,72
9,20
9,20
9,92
9,66
9,16
9,40
9,40
9,40
9 40
9,40
8,89
9,38
9,38
9,63
9,38
9,13
9 13
9,62
8,87
9,12
9,11
9,10
,
8,85
9,60
9,10
9,10
9,08
9,57
8,81
9,06
9,31
9,30
8,80
9 29
9,29
79,84
79,84
79,84
79 84
79,84
79,84
79,84
79,84
79,84
79,84
79,84
79,76
79,76
79,60
79,60
79,36
79,28
79,28
79,20
79,20
79,20
79 20
79,20
79,12
79,04
79,04
79,04
79,04
79,04
79 04
78,96
78,96
78,96
78,88
78,80
,
78,80
78,80
78,80
78,80
78,64
78,56
78,48
78,48
78,48
78,40
78,40
78 32
78,32
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
Rudić Ana
Tomović Milica
Drobnjak Nikoleta
Drobnjak Ivana
Soldo Nemanja
Slović Ivana
Lakičević Nina
Milošević Tea
Adžić Miloš
Kajević Aldin
Vukotić Gordana
Manojlović Milosava
Veljić Dijana
Stojić Dragana
Obradović Jovana
Vučinić Svetlana
Pavićević Slavica
Šorović Mira
Čabarkapa Bojana
Andrijašević Anđela
Minić Bojana
Raičević Tamara
Pantović Dragana
Kalač Tahir
Janjušević Biljana
Milić Snežana
Tomašević
T
š ić JJelena
l
Tomanović Maja
Kurtiš Alma
Milatović Jelena
Mehmedović Merida
Kujović
Amina
j
Abramović Boris
Kovač Rade
Krivokapić Vladana
Bogdan Račić
Mijanović Anđela
Knežević Nađa
Novalić Sanela
Garović Miljana
Zeković Marica
Vujović Stana
Drljević Ivana
Krgović Milan
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
Ekonomski
Političke nauke
Strani jezici
Građevinski
Inf.sis.i tehn.
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Medicinski
Preh.Tehnol.
Elektrotehnički
Farmacija
Posl. studije MBS
Pravni
Političke nauke
Farmacija
Medicinski
Strani jezici
Političke nauke
Farmacija
Političke nauke
Političke nauke
Strani jezici
Strani jezici
Medicinski
Arhitektonski
Farmacija
Ekonomski
Ek
ki
Ekonomski
PMF
Elektrotehnički
Medicinski
PMF
Farmacija
Medicinski
Medicinski
Medicinski
PMF
Farmacija
Političke nauke
Politehnika
Političke nauke
Farmacija
Farmacija
Građevinski
77/12
97/13
5/14
1/13
23/13
3/14
306/12
106/10
7/13
81/13
126/10
22/13
39/14
64/14
112/10
90/10
4/14
34/14
180/11
32/14
62/14
16/13
6/14
8/11
25/14
170/11
101/13
32/11
34/13
6/14
11/13
40/13
29/13
2/09
31/11
5/13
1/13
138/10
61/14
4/11
41/12
137/10
188/11
2/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Kotor
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Tivat
Bar
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Tivat
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Bar
Danilovgrad
Bar
Bijelo Polje
Bar
Mojkovac
Mojkovac
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Herceg Novi
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Plav
Bijelo
Polje
j
j
Bar
Nikšić
Kotor
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Berane
Mojkovac
3
2
4
2
2
4
3
5
2
2
5
2
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
2
4
2
2
2
6
4
2
2
5
4
4
3
5
4
3
4
2
6
2
2
6
4
8
2
2
8
2
6
6
8
8
6
6
6
6
6
2
6
6
6
6
2
6
2
6
2
2
2
10
6
2
2
8
6
6
4
8
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,28
9,53
9,03
9 53
9,53
9,53
9,02
9,27
8,76
9,50
9,50
8,75
9,50
9,00
9,00
8,75
8,74
8,98
8,97
8,97
8,97
8 97
8,97
9,45
8,95
8,95
8,94
8,93
9,43
9 43
8,92
9,42
8,92
9,40
9,40
,
9,40
8,39
8,88
9,38
9,37
8,62
8,87
8,85
9,10
8,60
8,85
9 10
9,10
78,24
78,24
78,24
78 24
78,24
78,24
78,16
78,16
78,08
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
77,92
77,84
77,76
77,76
77,76
77 76
77,76
77,60
77,60
77,60
77,52
77,44
77,44
77 44
77,36
77,36
77,36
77,20
77,20
,
77,20
77,12
77,04
77,04
76,96
76,96
76,96
76,80
76,80
76,80
76,80
76 80
76,80
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
Lalatović Nina
MEDITERAN Pravni
Zečević Jelena
UCG
Političke nauke
Suljević Armin
UCG
Građevinski
Baković Slađana
UCG
Farmacija
Bezmarović Ivana
UCG
Biotehnički
Bokunović Vanja
UCG
Političke nauke
Tomić Milana
UCG
Pravni
Bašić Nataša
UCG
Farmacija
Ćinćur Jovana
UCG
Farmacija
Stanišljević Aleksandar
UCG
Medicinski
Vušović Olivera
UCG
Građevinski
Čvorović Marija
UCG
Političke nauke
Prekratić Sanja
UCG
Farmacija
Džarić Dijana
UCG
Farmacija
Šćepanović Nina
UCG
Političke nauke
Hasanagić Irma
UCG
Ekonomski
Šljivančanin Mitar
UCG
Biotehnički
Stojanović Marina
UCG
Političke nauke
Korać Armin
UCG
Medicinski
Bogićević Stefan
MEDITERAN Infor. Tehn.
Raičević Ivana
UCG
Medicinski
Giljen Miloš
UCG
Pravni
Šćepović Sandra
UCG
Farmacija
Madžgalj Danilo
UCG
Pravni
Kosović Marko
UCG
Elektrotehnički
Đukanović Ana
UCG
Ekonomski
Vuković
V k ić Mili
Milica
UCG
Elektrotehnički
El kt t h ički
Cmiljanić Slađana
UCG
Farmacija
Paškalj Ana
UCG
Ekonomski
Kuč Irma
UCG
Ekonomski
Kažić Mirko
UCG
Političke nauke
Zeljak
MEDITERAN Posl. studije
j Kristina
j MBS
Vujović Milena
UCG
Pravni
Pantović Andrea
UCG
Strani jezici
Mijušković Aleksandra
UCG
Arhitektonski
Lučić Melinda
UDG
prehramb.tehnol
Miljanić Anđela
UCG
Elektrotehnički
Mijušković Tamara
UCG
Političke nauke
Guzina Dragana
UCG
Biotehnički
Aleksić Jelena
UCG
Metalurško-tehn.
Kovačević Granica
UCG
Političke nauke
Šćekić Dragana
UCG
Političke nauke
Ćuković Marija
UCG
Metalurško-tehn.
Ilić Nina
UDG
Umjetnosti
24/13
33/14
16/13
130/10
6/14
62/13
34/13
131/10
10/12
23/12
4/14
95/12
2/12
142/10
101/13
84/13
11/12
47/12
30/13
16/13
62/10
41/13
135/10
18/14
66/13
328/11
5/13
171/11
7/13
44/11
82/13
23/13
46/13
9/12
6/12
03/12
57/13
53/12
16/14
8/14
36/12
69/14
10/14
01/13
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
Tivat
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Berane
Herceg Novi
Berane
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Budva
Bijelo Polje
Pljevlja
Bar
Rožaje
Tivat
Berane
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Herceg
H
Novi
N i
Bijelo Polje
Tivat
Rožaje
Tivat
Tivat
Kotor
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Berane
Nikšić
Nikšić
2
4
5
4
2
2
5
3
3
4
3
3
5
2
2
3
3
2
2
5
2
5
4
2
4
2
4
2
4
2
2
2
3
3
3
2
3
4
4
3
4
4
2
2
6
FALSE
8
6
2
2
8
4
4
6
4
4
8
2
2
4
4
2
2
8
2
8
6
2
6
2
6
2
6
2
2
2
4
4
4
2
4
6
6
4
6
6
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,35
8,85
9,59
8 59
8,59
8,84
9,33
9,33
8,57
9,07
9,07
8,82
9,07
9,05
8,52
9,27
9,27
9,00
9,00
9,24
9,23
8 48
8,48
9,23
8,48
8,73
9,22
8,72
9,22
9 22
8,72
9,22
8,71
9,20
9,20
,
9,20
8,95
8,95
8,94
9,19
8,93
8,68
8,68
8,93
8,67
8,67
9 17
9,17
76,80
76,80
76,72
76 72
76,72
76,72
76,64
76,64
76,56
76,56
76,56
76,56
76,56
76,40
76,16
76,16
76,16
76,00
76,00
75,92
75,84
75 84
75,84
75,84
75,84
75,84
75,76
75,76
75,76
75 76
75,76
75,76
75,68
75,60
75,60
,
75,60
75,60
75,60
75,52
75,52
75,44
75,44
75,44
75,44
75,36
75,36
75 36
75,36
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Kolašinac Enes
Bajčeta Milija
Tahirović Mirha
Mrkić Jovana
Martinović Svetlana
Ševaljević Mladen
Koprivica Aleksandar
Bojadžić Alida
Delić Milica
Klikovac Nina
Ivanović Milica
Zlatičanin Bojana
Rakonjac Jovana
Loncović Jelena
Popović Danilo
Cikotić Amina
Spahić Mirela
Perišić Ksenija
Grbović Danka
Katnić Nina
Roćenović Tijana
Vučković Jovana
Perunović Mirjana
Janjušević Dragojla
Kalač Ilma
Bulajić Biljana
Ži k ić T
Živković
Tomka
k
Đukić Anđela
Alić Dženan
Cvijović Marijana
Ciriković Albina
Raonić Ksenija
j
Jočić Katarina
Kandić Milica
Pekić Jovana
Mrdak Ivana
Anđelić Milenka
Barjaktaroviić Vanja
Badnjar Jelena
Gačević Marko
Mićunović Tijana
Koštović Danina
Kulidžan Jelena
Kalač Semir
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Arhitektonski
Medicinski
Političke nauke
Medicinski
Arhitektonski
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Farmacija
Biotehnički
Biotehnički
Političke
P litičk nauke
k
Medicinski
Političke nauke
Strani jezici
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
PMF
Vizuelne umjet.
Građevinski
PMF
Političke nauke
Elektrotehnički
Pravni
Posl. studije MBS
Političke nauke
Arhitektonski
Ekonomski
37/11
10/14
9/14
24/12
58/13
92/13
327/12
73/13
8/12
30/14
2/12
191/12
40/09
4/14
43/12
110/13
11/11
3/12
58/14
13/12
56/13
23/13
27/12
164/10
4,12
17/12
42/13
21/11
14/14
12/12
25/13
3/14
141/13
3/14
8/11
31/12
1/14
68/14
4/14
7/14
40/13
67/14
47/12
140/13
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Bar
Pljevlja
Rožaje
Nikšić
Cetinje
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Bar
Nikšić
Nikšić
Kotor
Berane
Bijelo Polje
Cetinje
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Plav
Herceg
g Novi
Bar
Šavnik
Bar
Pljevlja
Žabljak
Berane
Žabljak
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
4
4
4
3
2
2
3
2
3
4
3
3
6
4
3
4
4
3
4
3
2
2
3
5
3
3
2
4
4
3
2
4
2
4
3
3
4
4
4
4
2
4
3
2
6
6
6
4
2
2
4
2
4
6
4
4
10
6
4
6
6
4
6
4
2
2
4
8
4
4
2
6
6
4
2
6
2
6
4
4
6
6
6
6
2
6
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,66
8,64
8,63
8 88
8,88
9,12
9,10
8,85
9,10
8,85
8,59
8,83
8,83
8,07
8,56
8,80
8,55
8,55
8,80
8,55
8,79
9 03
9,03
9,03
8,77
8,27
8,76
8,76
9,00
9 00
8,50
8,50
8,75
9,00
8,50
,
9,00
8,48
8,73
8,73
8,47
8,47
8,47
8,47
8,97
8,47
8,71
8 95
8,95
75,28
75,12
75,04
75 04
75,04
74,96
74,80
74,80
74,80
74,80
74,72
74,64
74,64
74,56
74,48
74,40
74,40
74,40
74,40
74,40
74,32
74 24
74,24
74,24
74,16
74,16
74,08
74,08
74,00
74 00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
,
74,00
73,84
73,84
73,84
73,76
73,76
73,76
73,76
73,76
73,76
73,68
73 60
73,60
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
Hrković Ina
Radulović Aleksandra
Rakočević Milan
Proroković Nikolina
Ercegović Anita
Mijović Nada
Marković Aleksandar
Kajević Azra
Đukić Tamara
Živanić
Ž
Jovan
Radonić Boško
Papić Tijana
Drašković Anja
Bandović Tamara
Batrićević Katarina
Grbović Senida
Roćen Nataša
Obradović Ivana
Damjanović Julija
Tomić Bojana
Peruničić Andrija
Stanišić Balša
Madžgalj Sanja
Krgović Mileva
Knežević Aleksa
Punošević Marija
Tomović
T
ić D
Dušica
ši
Radovanić Filip
Jokić Anđela
Ćosović Dragana
Cmiljanić Radoje
Vlahović Marija
j
Divanović Ahmed
Grgurović Ivana
Jahjagić selda
Raković Snežana
Leković Aleksandar
Simunović Mojaš
Mašnić Nikolina
Mandić Marta
Vukčević Ana
Rabrenović Sandra
Drpljanin Lejla
Živković Maja
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Posl. studije MBS
Ekonomski
Političke nauke
Medicinski
Farmacija
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Strani jezici
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
PMF
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Human. studije
Elektrotehnički
Ekonomski
Političke
P litičk nauke
k
Građevinski
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Vizuelne umjet.
j
Arhitektonski
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Elektrotehnički
Strani jezici
Političke nauke
Mašinski
Metalurško-tehn.
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
105/12
75/13
152/12
44/14
6/14
117/13
39/13
2/11
134/10
49/14
34/14
38/12
42/12
27/12
18/12
17/13
211/11
34/11
18/12
33/13
261/12
19/12
65/12
09/13
21/14
36/11
74/13
5/13
30/14
85/12
79/12
05/13
9/13
8/13
77/13
104/13
22/14
34/13
12/12
42/12
1/12
124/10
188/12
8/13
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Pljevlja
Mojkovac
Kolašin
Nikšić
Tivat
Berane
Herceg Novi
Bijelo Polje
Berane
Trebinje
Herceg Novi
Pljevlja
Kolašin
Ulcinj
Nikšić
Bijelo Polje
žabljak
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Tivat
Berane
Bijelo Polje
Mojkovac
Berane
Nikšić
Mojkovac
M jk
Berane
Mojkovac
Žabljak
Herceg Novi
Kolašin
Bar
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
3
2
3
4
4
2
2
4
5
4
4
3
3
3
3
2
4
4
3
2
3
3
3
2
4
4
2
2
4
3
3
2
2
2
2
2
4
2
3
3
3
5
3
2
4
2
4
6
6
2
2
6
8
6
6
4
4
4
4
2
6
6
4
2
4
4
4
2
6
6
2
2
6
4
4
2
2
2
2
2
6
2
4
4
4
8
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,70
8,93
8,68
8 43
8,43
8,43
8,92
8,90
8,40
8,15
8,40
8,40
8,65
8,65
8,64
8,64
8,88
8,38
8,38
8,63
8,87
8 62
8,62
8,60
8,60
8,85
8,34
8,33
8,83
8 83
8,83
8,33
8,57
8,57
8,82
,
8,80
8,80
8,80
8,80
8,30
8,79
8,53
8,53
8,53
8,03
8,52
8 77
8,77
73,60
73,44
73,44
73 44
73,44
73,44
73,36
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73,12
73,12
73,04
73,04
73,04
73,04
72,96
72 96
72,96
72,80
72,80
72,80
72,72
72,64
72,64
72 64
72,64
72,64
72,56
72,56
72,56
,
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,32
72,24
72,24
72,24
72,24
72,16
72 16
72,16
državljanin BiH
Materijalno
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
Kuč Jasmin
Vuković Nada
Mihailović Gordana
Pleskonjić Ivan
Vujović Ivana
Pešić Jelena
Vukić Danilo
Ičević Sonja
Mijušković Jelena
Jauković Valentina
Perazić Sofija
Jokanović Miloš
Radulović Kristina
Šakotić Jovana
Kajević Aldijana
Gutić Sara
Radičević Danijela
Kolić Jasmina
Savić Sefan
Šćepanović Jelena
Zečević Senka
Đurnić Ana
Popović Jelena
Ćirlija Samir
Vujović Radovan
Lutovac Srđan
Popović
P
ić JJelica
li
Komnenić Anđela
Bezmarević Kristina
Adžić Aleksandra
Zajović Vanja
Šantić Arabela
Milović Ratko
Softić Ilda
Premović Mirjana
Vojvodić Katarina
Dubljević Miloš
Simanić Radoje
Golubović Nikoleta
Lučić Dragana
Bošković Nina
Pejović Vasilisa
Pejović Jovana
Jaredić Sanja
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
PMF
Ekonomski
Biotehnički
PMF
Političke nauke
Političke nauke
Medicinski
Političke nauke
PMF
Farmacija
Medicinski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Političke nauke
Posl. studije MBS
Pravni
Građevinski
Građevinski
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Elektrotehnički
Arhitektonski
Politehnika
P lit h ik
Biotehnički
Političke nauke
Arhitektonski
Biotehnički
Strani jezici
j
Ekonomski
PMF
Pravni
Pravni
Politehnika
prehramb.tehnol
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Pravni
Farmacija
Političke nauke
2/14
148/11
40/12
35/12
97/14
95/13
14/11
96/14
2/12
4/13
56/10
10/14
27/11
153/11
52/13
42/13
97/12
02/14
53/13
11/14
38/13
36/14
95/14
94/14
17/14
29/14
27/14
42/13
17/13
7/11
3/12
3/12
108/13
3/14
5/12
14/12
05/13
12/12
27/14
66/14
37/12
10/12
8/12
37/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Rožaje
Nikšić
Berane
Tivat
Kotor
Berane
Andrijevica
Bar
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Rožaje
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Berane
Bar
Kolašin
Pljevlja
Danilovgrad
Berane
Kolašin
K l ši
Cetinje
Nikšić
Bar
Nikšić
Pljevlja
j j
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Berane
Plužine
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
4
4
3
3
4
2
4
4
3
2
5
4
4
4
2
2
3
4
2
4
2
4
4
4
4
4
3
2
2
4
3
3
2
4
3
3
2
3
4
4
3
3
3
4
6
6
4
4
6
2
6
6
4
2
8
6
6
6
2
2
4
6
2
6
2
6
6
6
6
6
4
2
2
6
4
4
2
6
4
4
2
4
6
6
4
4
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,27
8,25
8,49
8 48
8,48
8,23
8,73
8,23
8,23
8,48
8,73
7,98
8,20
8,20
8,18
8,67
8,67
8,40
8,15
8,65
8,15
8 63
8,63
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,36
8 36
8,61
8,60
8,09
8,34
8,34
,
8,58
8,08
8,33
8,33
8,58
8,32
8,07
8,06
8,30
8,30
8,28
8 03
8,03
72,16
72,00
71,92
71 84
71,84
71,84
71,84
71,84
71,84
71,84
71,84
71,84
71,60
71,60
71,44
71,36
71,36
71,20
71,20
71,20
71,20
71 04
71,04
71,04
71,04
71,04
71,04
71,04
70,88
70 88
70,88
70,80
70,72
70,72
70,72
,
70,64
70,64
70,64
70,64
70,64
70,56
70,56
70,48
70,40
70,40
70,24
70 24
70,24
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
Jovović Luka
Krivokapiić Milica
Simović Marija
Nišavić Zorica
Palibrk Lucija
Boljanić Dušan
Fuštić Jelena
Ćipović Ognjen
Drašković Neda
Perović Dijana
Mehmedović Hamid
Rabrenović Vukola
Drašković Bojana
Šćepović Tamara
Novović Zorana
Gezović Milan
Goranović Anđela
Braić Dušan
Adrović Melida
Cvijović Nevena
Nikić Ivan
Novović Sanja
Božović Željka
Kulosmanović Almir
Raičević Marijana
Halilović Kerim
Tadić
T dić H
Hajdana
jd
Strunjaš Marija
Mitrović Marija
Bošković Nikola
Bošković Vanja
Đurović Anja
j
Bošković Bojana
Mumin Ivan
Radović Đorđije
Janković Svetlana
Polović Jadranka
Čobić Nermin
Vulević Nevena
Marojević Sofija
Raković Branislav
Ognjanović Slađana
Gušić Gojka
Kastrat Emil
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
PMF
PMF
Političke nauke
Pravni
Mašinski
Arhitektonski
Građevinski
Arhitektonski
Političke nauke
Farmacija
Građevinski
Arhitektonski
Strani jezici
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Građevinski
Političke nauke
Medicinski
Političke
P litičk nauke
k
Ekonomski
Biotehnički
Građevinski
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Vizuelne umjet
umjet.
29/13
93/14
78/1
87/13
24/13
17/13
91/13
15/14
7/13
23/14
7/14
4/13
61/13
16/13
21/12
40/13
4/12
246/12
24/11
9/12
59/12
12/12
172/11
5/14
53/13
14/11
76/13
16/11
24/12
14/13
23/12
30/12
93/13
1/13
48/13
39/14
114/13
30/14
108/14
15/12
24/14
122/13
18/14
1/11
Budžet
Nikšić
Budžet Herceg Novi
Budžet
Pljevlja
Budžet
Bijelo Polje
Budžet
Pljevlja
Budžet
Berane
Budžet
Mojkovac
Budžet Danilovgrad
Budžet
Nikšić
Budžet
Budva
Budžet
Pljevlja
Budžet
Mojkovac
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Berane
Samofinan.
Plav
Budžet
Nikšić
Budžet
Budva
Samofinan.
Budva
Budžet
Berane
Budžet
Pljevlja
Samofinan
Samofinan.
Ulcinj
Budžet
Andrijevica
Budžet
Nikšić
Budžet
Pljevlja
Budžet
Nikšić
Budžet
Pljevlja
Samofinan.
S
fi
Nikšić
Budžet
Nikšić
Budžet
Nikšić
Budžet Herceg Novi
Budžet
Bijelo Polje
Budžet Danilovgrad
g
Budžet
Bijelo Polje
Budžet
Nikšić
Samofinan. Bijelo Polje
Budžet
Cetinje
Samofinan.
Bar
Samofinan.
Bar
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Kotor
Samofinan.
Budva
Samofinan. Bileća
Samofinan Herceg Novi
Samofinan.
2
4
4
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
3
2
3
3
4
3
3
3
4
4
2
4
2
4
3
2
3
3
2
2
2
4
2
4
4
3
4
2
4
3
2
6
6
2
2
2
2
6
2
6
6
2
2
2
4
2
4
4
6
4
4
4
6
6
2
6
2
6
4
2
4
4
2
2
2
6
2
6
6
4
6
2
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,53
8,03
8,02
8 52
8,52
8,50
8,50
8,50
8,00
8,49
7,99
7,98
8,47
8,47
8,47
8,22
8,46
8,20
8,20
7,95
8,20
8 20
8,20
8,20
7,95
7,94
8,43
7,93
8,43
8 43
7,93
8,18
8,43
8,18
8,18
,
8,42
8,41
8,41
7,90
8,40
7,90
7,90
8,15
7,90
8,40
7,90
8 14
8,14
70,24
70,24
70,16
70 16
70,16
70,00
70,00
70,00
70,00
69,92
69,92
69,84
69,76
69,76
69,76
69,76
69,68
69,60
69,60
69,60
69,60
69 60
69,60
69,60
69,60
69,52
69,44
69,44
69,44
69 44
69,44
69,44
69,44
69,44
69,44
,
69,36
69,28
69,28
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69 12
69,12
držav. BiH
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Joksimović Mirjana
Đurović Milica
Vučeljić Bojana
Bošković Batrić
Jokić Ljiljana
Lalević Dragana
Bojović Marija
Cmiljanić Jelena
Dacić Zineta
Husović Elzana
Ramusović Vildan
Hasanović Selma
Ćorić Jelena
Jovanović Simona
Šimun Vladimir
Todorović Miloš
Rudović Jelena
Burzić Adis
Pavlović Dajana
Međedović Adela
Pavlićević Ksenija
Todorović Maja
Rajković Darija
Jeknić Ivana
Vlahović Marina
Vuković Aleksandra
Ećo
Eć Emina
E i
Čokrlija Ilda
Đurđevac Marija
Raonić Radosava
Purić Milica
Fuštić Vladimir
Burić Milutin
Kankaraš Željka
Tahirović Denis
Ilić Marko
Bulatović Irina
Matijašević Milena
Šarić Andrea
Stešević Ivana
Šehović Mahmut
Mališić Milijana
Drašković Jovana
Dacić Drita
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Arhitektonski
Arhitektonski
Arhitektonski
Političke nauke
Strani jezici
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Farmacija
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Ek
ki
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Vizuelne umjet.
Arhitektonski
Elektrotehnički
Političke nauke
Građevinski
Medicinski
Ekonomski
Medicinski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
30/12
186/12
12/14
6/14
38/13
158/13
152/13
148/13
71/10
28/12
2/14
26/14
86/12
32/12
10/12
10/13
6/12
59/13
179/12
100/12
149/13
142/13
92/11
42/14
96/13
74/14
270/13
69/12
2/11
58/12
3412
103/14
350/11
12/12
59/12
11/14
92/14
21/14
20/11
6/11
646/08
204/12
4/13
29/13
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Mojkovac
Bar
Andrijevica
Kolašin
Mojkovac
Bijelo Polje
Šavnik
Mojkovac
Rožaje
Rožaje
Berane
Bijelo Polje
Mojkovac
Budva
Plužine
Nikšić
Nikšić
Tivat
Bar
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Danilovgrad
Kolašin
Kolašin
Pljevlja
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Mojkovac
j
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Berane
Ulcinj
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Rožaje
3
3
4
4
2
2
2
2
5
3
4
4
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
4
4
2
4
2
3
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
6
3
2
2
4
4
6
6
2
2
2
2
8
4
6
6
4
4
4
2
4
2
4
4
2
2
6
6
2
6
2
4
6
4
4
6
6
4
4
6
6
6
6
6
10
4
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,13
8,13
7,87
7 87
7,87
8,37
8,37
8,37
8,37
7,61
8,11
7,85
7,85
8,10
8,10
8,08
8,33
8,08
8,33
8,07
8,07
8 32
8,32
8,31
7,80
7,80
8,30
7,80
8,30
8 30
8,04
7,78
8,03
8,03
7,77
,
7,77
8,02
8,01
7,76
7,76
7,76
7,75
7,75
7,25
8,00
8,25
8 24
8,24
69,04
69,04
68,96
68 96
68,96
68,96
68,96
68,96
68,96
68,88
68,88
68,80
68,80
68,80
68,80
68,64
68,64
68,64
68,64
68,56
68,56
68 56
68,56
68,48
68,40
68,40
68,40
68,40
68,40
68 40
68,32
68,24
68,24
68,24
68,16
,
68,16
68,16
68,08
68,08
68,08
68,08
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
67 92
67,92
Materijalno
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
Zeković Amra
Radović Branka
Sekulić Miroslav
Belada Jelena
Đukanović Ana
Delić Jovana
Vujović Ana
Vojinović Marija
Pešić Danijela
Dešić Larisa
Bojić Sandra
Zejnelagić Naja
Raičević Bojana
Marku Nikola
Kovačević Aida
Vuksanović Stefan
Milošević Anđela
Šćepanović Teodora
Ćetković Gordana
Butorović Nataša
Pejović Miloš
Marković Ivana
Kasumović Denisa
Krivokapić Stevan
Bućković Radanka
Dobrašinović Aleksandra
Hot
H t Amer
A
Bogavac Milica
Janjušević Milivoje
Kajević Džana
Bošković Nikola
Filimanović Jelena
Agramović Anđela
Zejak Zorana
Paunović Jovana
Carević Dragan
Rodman Vuk
Radović Bojana
Krsmanović Luka
Mišović Marijana
Đoković Mirjana
Čamdžić Mirko
Ružić Gavrilo
Alomerović Irfan
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
PMF
Međ.ekon.fin. i biz.
PMF
Elektrotehnički
Ekonomski
Farmacija
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Biotehnički
Političke nauke
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Biotehnički
Arhitektonski
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Arhitektonski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Političke
P litičk nauke
k
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Građevinski
Arhitektonski
Farmacija
Mašinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Strani jezici
Medicinski
Elektrotehnički
Biotehnički
Građevinski
72/13
42/13
13/13
29/13
357/11
163/10
72/13
13/12
98/11
5/14
2/13
14/13
85/11
34/11
14/14
3/13
14/13
56/12
84/12
302/11
8/13
5/13
63/14
21/13
1/14
28/13
8/13
146/13
67/13
27/13
9/14
325/11
15/14
10/12
7/13
19/12
43/12
126/13
17/12
14/13
22/12
28/14
31/12
55/13
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Berane
Bar
Kolašin
Rožaje
Berane
Tivat
Herceg Novi
Nikšić
Kolašin
Kolašin
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Kotor
Berane
Berane
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Berane
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Plav
Budva
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Danilovgrad
Rožaje
2
2
2
2
4
5
2
3
4
4
2
2
4
4
4
2
2
3
3
4
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
4
4
4
3
2
3
3
2
3
2
3
4
3
2
2
2
2
2
6
8
2
4
6
6
2
2
6
6
6
2
2
4
4
6
2
2
6
2
6
2
2
2
2
2
6
6
6
4
2
4
4
2
4
2
4
6
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,23
8,23
8,23
8 23
8,23
7,73
7,48
8,22
7,97
7,72
7,71
8,20
8,20
7,70
7,70
7,70
8,19
8,18
7,93
7,93
7,68
8 18
8,18
8,17
7,67
8,17
7,66
8,15
8,13
8 13
8,13
8,13
8,13
7,63
7,63
,
7,63
7,87
8,12
7,86
7,86
8,10
7,85
8,10
7,85
7,60
7,84
8 09
8,09
67,84
67,84
67,84
67 84
67,84
67,84
67,84
67,76
67,76
67,76
67,68
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,52
67,44
67,44
67,44
67,44
67 44
67,44
67,36
67,36
67,36
67,28
67,20
67,04
67 04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
,
67,04
66,96
66,96
66,88
66,88
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,72
66 72
66,72
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
Višjić Svetlana
Perović Vladimir
Karadžić Nikolina
Adžić Milica
Minić Marina
Asanović Bojana
Kadić Milan
Nikezić Alisa
Miletić Ana
Ćipranić
Ć
Anđela
Dušović Edita
Radusinović Tijana
Janić Stefan
Đukanović Mladen
Vujović Maja
Vujović Andrija
Vidović Srđan
Varajić Milena
Cicović Ivana
Mehović Adnan
Rovčanin Andrijana
Nikčević Snežana
Koprivica Tijana
Tomić Jovana
Andrić Stefan
Labudović Jelena
Tomović
T
ić P
Predrag
d
Jovanović Milena
Maltez Katarina
Čujović Sanja
Pavlović Dušica
Kurgaš
g Rialda
Tomović Jelena
Pavićević Zoran
Duraković Lahira
Draganić Jovana
Crnovršanin Adela
Soković Tijana
Aranitović Neda
Tomić Stojan
Uljaj Emine
Anđić Nikola
Simanić Tijana
Matijašević Veljko
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Umjetnosti
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Biotehnički
Političke nauke
Pravni
Mašinski
Arhitektonski
Medicinski
Građevinski
PMF
Političke nauke
Farmacija
Medicinski
Elektrotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
El kt t h ički
Farmacija
Farmacija
Političke nauke
Političke nauke
Medicinski
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Biotehnički
Političke nauke
PMF
Biotehnički
Pravni
Učiteljski
Biotehnički
Ekonomski
Građevinski
107/12
87/12
20/12
49/13
113/12
70/13
103/13
94/13
3/14
04/13
43/11
7/13
67/12
9/12
8/12
77/13
8/13
8/12
503/06
1/12
1/14
101/14
20/13
28/12
17/14
35/12
47/14
12/13
23/12
110/12
103/12
5/12
74/12
21/13
43/13
12/12
73/14
46/13
5/13
40/13
1/12
75/13
37/12
19/13
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Nikšić
Nikšić
Kotor
Mojkovac
Mojkovac
Andrijevica
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nevesinje
Nikšić
Mojkovac
M jk
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Bar
Mojkovac
Nikšić
Rožaje
Cetinje
Bijelo Polje
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Plav
Berane
Nikšić
Nikšić
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
4
2
3
3
3
2
2
3
6
3
4
4
2
3
4
3
4
2
3
3
3
3
3
2
2
3
4
2
2
2
3
2
3
2
4
4
4
2
4
2
2
2
6
2
6
2
4
4
4
2
2
4
10
4
6
6
2
4
6
4
6
2
4
4
4
4
4
2
2
4
6
2
2
2
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,83
7,83
7,83
8 08
8,08
7,83
8,07
8,07
8,07
7,57
8,07
7,57
8,06
7,80
7,80
7,80
8,05
8,04
7,77
7,02
7,77
7 52
7,52
7,51
8,00
7,75
7,50
7,75
7,50
7 50
8,00
7,74
7,73
7,73
7,73
,
7,73
7,98
7,97
7,72
7,47
7,97
7,97
7,97
7,70
7,95
7,70
7 95
7,95
66,64
66,64
66,64
66 64
66,64
66,64
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,48
66,40
66,40
66,40
66,40
66,32
66,16
66,16
66,16
66 16
66,16
66,08
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66 00
66,00
65,92
65,84
65,84
65,84
,
65,84
65,84
65,76
65,76
65,76
65,76
65,76
65,76
65,60
65,60
65,60
65 60
65,60
državljanin BiH
Materijalno
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
Božović Marija
Darmanović Nikola
Veljković Natalija
Mićanović Milutin
Mrdović Jelena
Dacić Marija
Mitrić Aleksandra
Garović Stefan
Bijelić Jelena
Delević Sara
Đuranović TatIjana
Vukadinović Milisav
Masonićić Nemanja
Filipović Jelka
Dubljević Jovana
Miladinović Vukašin
Keker Milena
Ćirović Tanja
Rmandić Bojana
Goranović Gordana
Drašković Miloš
Hadžić Ilma
Kožar Elma
Šabotić Admira
Vujović Branka
Musić Alina
Canović
C
ić A
Anisa
i
Dajević Jelena
Rakonjac Radisav
Bubanja Irena
Maksimović Mirjana
Ružičć Bojana
j
Vasilić Milena
Perišić Miloš
Huremović Ena
Vujadinović Anica
Čvorović Danica
Žugić Jelena
Islamović Džemal
Glušica Boško
Radović Dejan
Džuverović Aneta
Marvučić Nikoleta
Preradović Marko
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Biotehnički
PMF
Političke nauke
Mašinski
Političke nauke
Pravni
Medicinski
Medicinski
Biotehnički
Pravni
Političke nauke
Arhitektonski
Elektrotehnički
Političke nauke
Biotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Farmacija
Pravni
Ekonomski
Arhitektonski
PMF
Pravni
P
i
Pravni
Građevinski
Farmacija
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
Arhitektonski
Ekonomski
Političke nauke
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Građevinski
32/13
22/13
125/14
9/14
41/13
142/13
11/12
29/12
58/13
231/12
161/13
27/14
21/14
101/12
2/13
32/12
76/13
93/13
164/12
251/13
49/12
123/10
78/12
85/13
38/12
12/12
67/13
22/14
95/12
173/11
116/11
17/14
51/11
18/13
78/12
153/13
45/12
349/11
345/11
43/12
193/12
44/12
12/12
24/12
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Cetinje
Kolašin
Pljevlja
Plužine
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Berane
Cetinje
Mojkovac
Bar
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Rožaje
Tivat
Cetinje
Rožaje
Plav
Pl
Danilovgrad
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Cetinje
Cetinje
Berane
Nikšić
Pljevlja
Kotor
Berane
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Bar
Pljevlja
2
2
4
4
2
2
3
3
2
3
2
4
4
3
2
3
2
2
3
2
3
5
3
2
3
3
2
4
3
4
4
4
4
2
3
2
3
4
4
3
3
3
3
3
2
2
6
6
2
2
4
4
2
4
2
6
6
4
2
4
2
2
4
2
4
8
4
2
4
4
2
6
4
6
6
6
6
2
4
2
4
6
6
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,94
7,93
7,43
7 43
7,43
7,93
7,93
7,68
7,67
7,92
7,67
7,90
7,40
7,40
7,63
7,88
7,63
7,87
7,87
7,62
7,87
7 60
7,60
7,10
7,60
7,85
7,59
7,58
7,83
7 83
7,33
7,58
7,32
7,32
7,32
,
7,32
7,81
7,56
7,80
7,54
7,29
7,29
7,54
7,53
7,53
7,53
7 53
7,53
65,52
65,44
65,44
65 44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,36
65,36
65,36
65,20
65,20
65,20
65,04
65,04
65,04
64,96
64,96
64,96
64,96
64 80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,72
64,64
64,64
64 64
64,64
64,64
64,56
64,56
64,56
,
64,56
64,48
64,48
64,40
64,32
64,32
64,32
64,32
64,24
64,24
64,24
64 24
64,24
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
Ivanović Milena
Međedović Jelena
Potparić Bojana
Radulović Anđela
Joksimović Jelena
Bojičić Lidija
Todorović Anica
Rešetar Ivana
Bogavac Ivana
Stojanović Petar
Šćekić Nikola
Aković Milena
Pašić Slobodan
Hot Elma
Bajović Luka
Raičević Mirko
Gurešič Katarina
Vučetić Zorica
Anđić Nemanja
Labudović Milena
Šćepanović Dušan
Lozo Bojan
Đurković Maša
Alilović Melina
Spajić Marko
Bojović Stefan
Bobičić
B bičić O
Ognjen
j
Mumović Ađela
Pejović Nikola
Camić Sabina
Sekulić Milica
Raičević Anđela
Honsić Elza
Đurović Maja
Ivanović Vasilije
Popović Nađa
Šćekić Tamara
Pejović Jelena
Dešić Semira
Hadžikić Erna
Backović Petar
Zorić Tanasije
Andesilić Dragiša
Rabrenović Dragana
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
Pravni
Arhitektonski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Sportski menadž.
Mašinski
Ekonomski
Političke nauke
Elektrotehnički
Građevinski
Arhitektonski
Farmacija
Biotehnički
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Građevinski
Medicinski
Mašinski
M ši ki
Medicinski
Arhitektonski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Farmacija
Ekonomski
Građevinski
Infor. Tehn.
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
60/13
33/13
16/12
132/11
55/14
63/12
1/12
139/12
84/11
35/13
15/12
94/13
119/14
18/14
32/13
15/14
5/13
25/12
56/12
108/13
21/13
44/13
73/13
34/13
54/12
8/13
34/13
89/10
38/13
60/12
84/13
124/14
23/12
86/13
22/13
148/13
143/13
183/11
384/12
110/13
02/12
32/13
3/12
27/13
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Kolašin
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Danilovgrad
Berane
Cetinje
Berane
Berane
Žabljak
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Berane
Danilovgrad
Budva
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Danilovgrad
D il
d
Cetinje
Nikšić
Rožaje
Bar
Berane
Rožaje
Danilovgrad
Danilovgrad
Herceg Novi
Bijelo Polje
Pljevlja
Bar
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Nikšić
Mojkovac
2
2
3
4
4
3
3
3
4
2
3
2
4
4
2
4
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
5
2
3
2
4
3
2
2
2
2
4
3
2
3
2
3
2
2
2
4
6
6
4
4
4
6
2
4
2
6
6
2
6
2
4
4
2
2
2
2
2
4
2
2
8
2
4
2
6
4
2
2
2
2
6
4
2
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,78
7,77
7,52
7 27
7,27
7,27
7,50
7,50
7,50
7,25
7,75
7,49
7,73
7,23
7,23
7,73
7,23
7,72
7,47
7,47
7,71
7 70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,45
7,69
7,68
7 68
6,93
7,68
7,43
7,68
7,18
,
7,42
7,67
7,67
7,67
7,67
7,17
7,41
7,66
7,41
7,65
7,40
7 65
7,65
64,24
64,16
64,16
64 16
64,16
64,16
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
63,92
63,84
63,84
63,84
63,84
63,84
63,76
63,76
63,76
63,68
63 60
63,60
63,60
63,60
63,60
63,60
63,52
63,44
63 44
63,44
63,44
63,44
63,44
63,44
,
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,28
63,28
63,28
63,20
63,20
63 20
63,20
Materijalno
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
Omerović Ines
Radivojević Jelena
Kasalica Danica
Orlandić Jadranka
Milaš Ivana
Karadžić Bojana
Jovović Marijana
Resuljović Samira
Praščević Dušanka
Medojević Zoran
Janjušević Mirjana
Vuković Marijana
Adrović Azra
Knežević Tijana
Pepić Maida
Čindrak Malka
Šoškić Božidar
Marković Milica
Mićanović Dragana
Radunović Boris
Đukanović Jelena
Klimenta Muhamed
Perović Radovan
Babajić Aida
Milošević Uroš
Markišić Nerma
Radović
R d ić Mili
Milica
Bulatović Sanja
Knežević Nikola
Šoć Nikola
Mačić Dragana
Marković Nataša
Kadović Julija
Todorović Pava
Dendić Ana
Spahić Alen
Blagojević Slobodan
Vukčević Jelena
Kićović Ninoslav
Mićović Krsto
Doderović Dejan
Baćović Anđela
Kaljević Aleksa
Gardašević Nikolina
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Elektrotehnički
Strani jezici
Građevinski
Medicinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Biotehnički
Pravni
Farmacija
PMF
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Građevinski
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Strani jezici
Medicinski
Ekonomski
Ek
ki
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Građevinski
Građevinski
Strani jezici
Političke nauke
Biotehnički
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
Farmacija
14/13
33/12
1/12
547/06
36/12
8/12
52/13
51/13
17/12
33/12
6/13
45/14
111/12
210/11
84/14
585/07
5/13
23/12
80/11
50/12
61/12
21/13
15/14
69/13
15/13
13/13
271/13
66/14
27/14
68/12
33/13
102/13
21/13
11/13
67/11
18/13
16/12
25/13
159/13
19/12
221/11
16/12
216/11
182/11
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Bar
Kotor
Šavnik
Plužine
Ulcinj
Danilovgrad
Mojkovac
Nikšić
Berane
Ulcinj
Nikšić
Rožaje
Bijelo Polje
Berane
Cetinje
Plužine
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Kolašin
Plav
Pljevlja
Plj lj
Kolašin
Nikšić
Cetinje
Kotor
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bar
Plužine
Kolašin
Berane
Nikšić
Trebinje
Nikšić
Budva
Nikšić
2
3
3
6
3
3
2
2
3
3
2
4
3
4
4
6
2
3
4
3
3
2
4
2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
2
4
2
3
2
2
3
4
3
4
4
2
4
4
10
4
4
2
2
4
4
2
6
4
6
6
10
2
4
6
4
4
2
6
2
2
2
2
6
6
4
2
2
2
2
6
2
4
2
2
4
6
4
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,65
7,40
7,40
6 63
6,63
7,38
7,38
7,63
7,63
7,38
7,38
7,63
7,13
7,38
7,13
7,12
6,62
7,62
7,37
7,12
7,37
7 37
7,37
7,62
7,12
7,60
7,60
7,60
7,60
7 60
7,10
7,10
7,35
7,59
7,58
,
7,58
7,58
7,08
7,58
7,33
7,58
7,57
7,32
7,07
7,32
7,07
7 07
7,07
63,20
63,20
63,20
63 04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
63,04
62,96
62,96
62,96
62,96
62,96
62,96
62 96
62,96
62,96
62,96
62,80
62,80
62,80
62,80
62 80
62,80
62,80
62,80
62,72
62,64
,
62,64
62,64
62,64
62,64
62,64
62,64
62,56
62,56
62,56
62,56
62,56
62 56
62,56
državljanin BiH
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
Tešović Kristina
Bubanja Miloš
Radović Božidarka
Đurović Nina
Matović Andrea
Marvučić Anđela
Doman Milica
Šljivančanin Radonja
Bojadžić Medina
Žarković
Ž
Marija
Nikčević Nemanja
Bakić Mirjana
Pejović Slađana
Vučetić Dragana
Gardašević Ksenija
Janjušević Miroslav
Damjanović Ivana
Šahman Anhel
Mijušković Nina
Golubović Zorica
Bibić Minela
Nenezić Tijana
Kršić Seid
Bulatović Dragutin
Pavićević Milica
Mustajbašić Dženis
Ljujić
Lj jić IIvan
Grbović Anja
Mićunovuć Marija
Ivanović Božo
Simanić Danijela
Miljanić
Božana
j
Roganović Milena
Zejnilović Anela
Vučić Andrea
Vučićević Marija
Mitrić Miloš
Vujošević Miloš
Kalender Anida
Seratlić Jelena
Fuštić Katarina
Šćekić Sara
Racanović Marija
Ćulafić Anja
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Građevinski
Mašinski
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Biotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Farmacija
Arhitektonski
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Farmacija
PMF
Farmacija
Biotehnički
PMF
Elektrotehnički
Političke nauke
Građevinski
Građevinski
G đ i ki
Političke nauke
PMF
Arhitektonski
Političke nauke
Elektrotehnički
Ekonomski
Medicinski
Arhitektonski
Pravni
Pravni
Vizuelne umjet.
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Farmacija
Političke nauke
25/12
1/13
18/12
127/12
89/11
5/12
54/13
12/12
4/14
249/13
21/13
11/12
1/12
26/12
197/12
8/14
13/14
122/12
27/12
16/13
3/12
49/13
9/13
13/14
129/13
43/13
6/12
6/13
20/12
3/13
155/13
40/12
389/11
1/13
20/13
97/12
74/12
12/13
6/12
22/12
69/11
21/13
18/12
41/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Pljevlja
Berane
Herceg Novi
Bar
Berane
Bar
Mojkovac
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Nikšić
Berane
Cetinje
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Rožaje
Nikšić
Berane
Mojkovac
Kotor
Bijelo Polje
Mojkovac
M jk
Nikšić
Bar
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Berane
Nikšić
Bar
Nikšić
Ulcinj
Rožaje
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Budva
Berane
3
2
3
3
4
3
2
3
4
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
3
4
2
2
3
3
2
3
3
4
2
3
4
4
2
4
4
6
4
2
4
6
2
2
4
4
4
4
6
6
4
4
2
4
2
2
6
2
2
4
2
4
2
2
4
6
2
2
4
4
2
4
4
6
2
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,31
7,55
7,30
7 30
7,30
7,04
7,28
7,53
7,28
7,03
7,53
7,53
7,27
7,27
7,27
7,26
7,01
7,01
7,26
7,25
7,50
7 25
7,25
7,50
7,50
7,00
7,50
7,48
7,23
7 23
7,47
7,22
7,47
7,47
7,22
,
6,97
7,45
7,45
7,20
7,20
7,44
7,19
7,18
6,93
7,43
7,18
6 93
6,93
62,48
62,40
62,40
62 40
62,40
62,32
62,24
62,24
62,24
62,24
62,24
62,24
62,16
62,16
62,16
62,08
62,08
62,08
62,08
62,00
62,00
62 00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
61,84
61,84
61 84
61,76
61,76
61,76
61,76
61,76
,
61,76
61,60
61,60
61,60
61,60
61,52
61,52
61,44
61,44
61,44
61,44
61 44
61,44
Materijalno
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
Vujović Anđela
Mujović Sandra
Glomazić Dimitrije
Karastanović Adnan
Marković Vesna
Terzić Stojan
Čindrak Selma
Maglov Radmila
Medojević Miloš
Zajović Marijana
Lunić Vedran
Ćipranić Tijana
Zejak Ivana
Bojović Teodora
Ivanović Ana
Đurašić Jelena
Zejnelagić Anita
Dačević Stevan
Šljivančanin Jelica
Stamatović Bratislav
Radenović Ivana
Pašić Kristina
Luboder Zlata
Kovačević Teodora
Radonjić Natalija
Simanić Tamara
Đ
Đurović
ić D
Dajana
j
Joksimović Aleksandra
Vilotijević Vidosava
Mijušković Dušan
Spalević Aleksandra
Tomić Nataša
Agić Emir
Martinović Dražen
Raković Vladana
Đeković Miljana
Petrović Željka
Muratović Lejla
Mićanović Andrijana
Ivanović Jovana
Bibuljica Denis
Vuković Jakša
Varagić Bojan
Joksimović Milica
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Farmacija
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Mašinski
Farmacija
Ekonomski
prehramb.tehnol
Biotehnički
Ekonomski
Međ.ekon.fin. i biz.
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Metalurško-tehn.
M t l šk t h
Ekonomski
Mašinski
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Farmacija
Human. studije
Ekonomski
Farmacija
PMF
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Elektrotehnički
Biotehnički
177/11
206/12
46/13
87/12
108/11
166/13
248/12
85/12
29/14
41/12
41/14
6/14
257/13
2/13
2/13
345/13
10/13
71/13
71/13
68/13
165/13
4/13
123/13
11/13
26/14
39/12
8/13
34/13
24/12
10/13
78/14
50/11
154/13
21/12
9/13
18/11
63/13
24/13
25/13
110/14
31/13
96/12
47/13
2/12
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Nikšić
Berane
Nikšić
Bar
Cetinje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Bar
Nikšić
Mojkovac
Pljevlja
Cetinje
Bar
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Berane
Plav
Žabljak
Rožaje
Bar
Danilovgrad
Nikšić
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Berane
Šavnik
Nikšić
Berane
Pljevlja
j j
Bijelo Polje
Cetinje
Cetinje
Berane
Pljevlja
Berane
Plužine
Bar
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Mojkovac
4
3
2
3
3
2
3
3
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
3
2
4
4
2
3
2
4
2
2
2
4
2
3
2
3
6
4
2
4
4
2
4
4
6
4
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4
2
2
4
2
6
6
2
4
2
6
2
2
2
6
2
4
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,93
7,17
7,42
7 16
7,16
7,15
7,40
7,15
7,15
6,90
7,15
6,90
6,90
7,40
7,38
7,38
7,38
7,38
7,37
7,37
7,37
7 37
7,37
7,37
7,37
7,37
6,87
7,10
7,35
7 35
7,35
7,10
7,35
6,84
6,84
,
7,33
7,08
7,33
6,82
7,32
7,32
7,32
6,82
7,32
7,07
7,31
7 06
7,06
61,44
61,36
61,36
61 28
61,28
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,04
61,04
61,04
61,04
60,96
60,96
60,96
60 96
60,96
60,96
60,96
60,96
60,96
60,80
60,80
60 80
60,80
60,80
60,80
60,72
60,72
,
60,64
60,64
60,64
60,56
60,56
60,56
60,56
60,56
60,56
60,56
60,48
60 48
60,48
Materijalno
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
Nikpaljević Jelena
Cvijović Aleksandar
Božović Dejan
Korać Elzana
Rugovac Jasmin
Kajević Enida
Ćuković Bojan
Medojević Nina
Jovanović Suzana
Despotović Marko
Joksimović Dubravka
Radović Dragana
Rovčanin Nemanja
Kujačić Irena
Roganović Marija
Ćulafić Tatjana
Ljujić Marijana
Kilibarda Ivana
Tomčić Slađana
Kapičić Maja
Kuč Ivana
Mitrović Danijela
Petkovski Aleksandra
Drobnjak Dijana
Šćekić Aleksandra
Vlahović Milan
Terzić
T ić Z
Zorica
i
Đukić Ana
Šoškić Biljana
Bakoč Anđelija
Bracić Fatima
Popović
Vasilije
p
j
Krstonijević Vasilije
Bulatović Andrijana
Dujović Jovana
Mićunović Matija
Danilović Tadija
Dvožak Marija
Miljanić Katarina
Agović Rejhan
Stanišić Uroš
Joksimović Milan
Doderović Nikola
Rudović Marko
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Sportski menadž.
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Ekonomski
Građevinski
Elektrotehnički
Farmacija
Pravni
Mašinski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Elektrotehnički
Medicinski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
Mašinski
Građevinski
G đ i ki
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Građevinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Mašinski
Arhitektonski
Ekonomski
Mašinski
Ekonomski
03/13
9/13
10/14
52/12
105/13
69/13
10/14
15/13
330/12
38/14
128/12
163/12
217/13
160/11
12/14
32/12
141/12
181/12
19/14
146/13
148/12
109/13
137/12
83/12
34/12
3/13
4/13
99/13
361/11
75/13
203/12
72/13
117/13
107/12
463/13
8/13
11/13
250/13
108/11
18/13
16/13
35/13
8/12
196/13
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Bar
Bar
Andrijevica
Berane
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Mojkovac
Nikšić
Pljevlja
Berane
Nikšić
Mojkovac
Danilovgrad
Nikšić
Andrijevica
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Mojkovac
Berane
Andrijevica
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Ž blj k
Žabljak
Berane
Andrijevica
Kotor
Bar
Nikšić
Pljevlja
Bar
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Berane
Plužine
Cetinje
2
2
4
3
2
2
4
2
3
3
3
3
2
4
4
3
3
3
4
2
3
2
3
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
3
2
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
6
4
2
2
6
2
4
4
4
4
2
6
6
4
4
4
6
2
4
2
4
4
4
2
2
2
6
2
4
2
2
4
2
2
2
2
6
2
2
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,30
7,30
6,80
7 05
7,05
7,30
7,30
6,79
7,28
7,03
7,03
7,03
7,02
7,27
6,77
6,76
7,00
7,00
7,00
6,73
7,23
6 97
6,97
7,22
6,97
6,97
6,96
7,21
7,21
7 21
7,20
6,70
7,20
6,95
7,20
,
7,19
6,93
7,18
7,18
7,18
7,17
6,66
7,16
7,15
7,15
6,89
7 13
7,13
60,40
60,40
60,40
60 40
60,40
60,40
60,40
60,32
60,24
60,24
60,24
60,24
60,16
60,16
60,16
60,08
60,00
60,00
60,00
59,84
59,84
59 76
59,76
59,76
59,76
59,76
59,68
59,68
59,68
59 68
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
,
59,52
59,44
59,44
59,44
59,44
59,36
59,28
59,28
59,20
59,20
59,12
59 04
59,04
Materijalno
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
Aksić Slađana
Damjanović Danijela
Kanalić Mirsada
Konatar Drago
Canović Medina
Jovanović Jovana
Goranović Milinko
Vuković Milena
Šutković Ilda
Bulatović Nikolina
Raičević Jovana
Šutković Semra
Kašćelan Dijana
Kasumović Edina
Gajević Rade
Delević Boško
Iković Aleksandar
Čaušić Azra
Drašković Stefan
Purić Milica
Grbović Adnan
Radović Snežana
Vilov Milan
Vujović Maja
Marković Milovan
Radović Anita
Š t ić IIvan
Šutović
Huseni Selma
Ristić Miloš
Vujisić Matija
Dragnić Stefan
Zejak
j Marija
j
Ralević Anđela
Raičević Nikolina
Kočović Goran
Jaredić Aleksandra
Miljanić Danijela
Milović Miloš
Vukotić Mina
Lakićević Aleksandar
Marsenić Aleksandra
Bubanja Marija
Dakić Danijela
Osmajlić Božo
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Građevinski
PMF
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Ekonomski
PMF
Biotehnički
Elektrotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Arhitektonski
Građevinski
Pravni
PMF
Ekonomski
PMF
Građevinski
Građevinski
G đ i ki
Pravni
Ekonomski
Arhitektonski
Biotehnički
Ekonomski
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
35/13
25/13
306/11
48/14
16/12
37/12
81/12
112/12
10/13
356/12
83/12
54/13
18/13
394/12
11/12
5/12
41/13
39/13
2/13
55/12
41/13
130/13
29/12
36/14
54/13
60/13
6/13
128/12
13/12
35/13
37/13
146/13
241/11
18/14
49/12
9/13
155/13
142/13
59/12
359/11
45/13
149/13
7/13
58/13
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Kolašin
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Rožaje
Kolašin
Berane
Rožaje
Kotor
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg Novi
Berane
Nikšić
Cetinje
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Herceg Novi
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Mojkovac
j
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Kolašin
Žabljak
Berane
2
2
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
4
2
2
2
3
3
2
2
2
3
4
3
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
6
6
4
4
4
4
2
4
4
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
4
6
2
2
2
4
4
2
2
2
4
6
4
2
2
2
4
6
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,13
7,13
6,62
6 60
6,60
6,85
6,84
6,84
6,83
7,08
6,83
6,83
7,07
7,07
6,82
6,82
6,82
7,06
7,06
7,05
6,80
7 05
7,05
7,04
6,79
6,53
7,02
7,02
7,02
7 02
6,77
6,77
7,01
7,00
7,00
,
6,74
6,49
6,74
6,98
6,98
6,98
6,73
6,48
6,97
6,97
6,97
6 97
6,97
59,04
59,04
58,96
58 80
58,80
58,80
58,72
58,72
58,64
58,64
58,64
58,64
58,56
58,56
58,56
58,56
58,56
58,48
58,48
58,40
58,40
58 40
58,40
58,32
58,32
58,24
58,16
58,16
58,16
58 16
58,16
58,16
58,08
58,00
58,00
,
57,92
57,92
57,92
57,84
57,84
57,84
57,84
57,84
57,76
57,76
57,76
57 76
57,76
Materijalno
Materijalno
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
Fuštić Nevena
Papić Katarina
Šobić Ljiljana
Tanjević Radoman
Dašić Svetlana
Banićević Rade
Lazović Tanja
Adžić Radovan
Šljukić Marijana
Gogić Nemanja
Kapa Filip
Simanić Đurđina
Lakićević Jovana
Babić Bojan
Nuhanović Maja
Jovanović Mila
Radulović Jadranka
Dabović Petar
Đurković Jovana
Bjelica Ognjen
Vulević Marija
Marković Pavle
Marković Ivana
Ljubomir Grgurović
Crnovršanin Larisa
Agić Amina
Srdanović
Sd
ić IIvana
Kalač Zilha
Turković Boris
Kadić Jusuf
Damjanac Marko
Popović
Milica
p
Šarkinović Belma
Milić Jelena
Bujišić Biljana
Pejović Nevena
Dragnić Igor
Vidaković Mirjana
Radović Nikola
Udovčić Stefan
Stanišić Nina
Vukmanović Nataša
Bugarin Andrijana
Pačariz Vanesa
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Strani jezici
Elektrotehnički
Ekonomski
Političke nauke
Elektrotehnički
Građevinski
Pravni
Farmacija
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Arhitektonski
Pravni
Ekonomski
Biotehnički
Elektrotehnički
Arhitektonski
Farmacija
Političke
P litičk nauke
k
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
Elektrotehnički
Pravni
Farmacija
Građevinski
PMF
Političke nauke
prehramb.tehnol
Građevinski
Ekonomski
Infor. Tehn.
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
62/12
22/13
42/11
88/13
85/13
29/12
130/12
13/13
16/13
24/12
195/13
165/13
5/12
15/13
123/14
21/13
147/11
13/13
70/12
16/12
31/13
367/13
43/13
42/12
10/13
24/12
132/13
15/13
18/13
43/12
39/13
20/13
22/12
69/12
6/13
239/13
01/13
48/12
258/13
31/12
1/13
4/11
69/13
78/12
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Mojkovac
Nikšić
Šavnik
Pljevlja
Plav
Herceg Novi
Nikšić
Kolašin
Pljevlja
Pljevlja
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Nikšić
Berane
Cetinje
Cetinje
Danilovgrad
Berane
Rožaje
Pljevlja
Plj lj
Rožaje
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo
Polje
j
j
Plav
Tivat
Pljevlja
Mojkovac
Nikšić
Mojkovac
Cetinje
Banja Luka
Nikšić
Ulcinj
Bijelo Polje
Bijelo Polje
3
2
4
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
2
4
2
4
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
4
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
4
2
3
4
2
6
2
2
4
4
2
2
4
2
2
4
2
6
2
6
2
4
4
2
2
2
4
2
4
2
2
2
6
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2
6
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,72
6,97
6,47
6 97
6,97
6,96
6,70
6,70
6,94
6,93
6,68
6,93
6,93
6,68
6,93
6,43
6,92
6,42
6,92
6,67
6,66
6 90
6,90
6,90
6,89
6,64
6,88
6,63
6,87
6 87
6,87
6,86
6,36
6,85
6,85
,
6,60
6,60
6,83
6,83
6,83
6,58
6,83
6,82
6,82
6,32
6,82
6 57
6,57
57,76
57,76
57,76
57 76
57,76
57,68
57,60
57,60
57,52
57,44
57,44
57,44
57,44
57,44
57,44
57,44
57,36
57,36
57,36
57,36
57,28
57 20
57,20
57,20
57,12
57,12
57,04
57,04
56,96
56 96
56,96
56,88
56,88
56,80
56,80
,
56,80
56,80
56,64
56,64
56,64
56,64
56,64
56,56
56,56
56,56
56,56
56 56
56,56
državljanin BiH
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
Bošković Marko
Mrdak Jelena
Marković Marija
Luburić Dragana
Janović Tonći
Vujadinović Boris
Martinović Jovan
Crnovršanin Maida
Pajović Aleksandar
Šćepanović
Š
Dragana
Dragnić Gabrijela
Duraković Merima
Bubanja Danilo
Simonović Anđela
Raičević Marina
Čvorović Mićo
Tanjević Radomir
Gargović Rino
Tešović Jovana
Nenadović Jovana
Otašević Milica
Nikpaljeviić Nataša
Smolović Ana
Kovačević Marija
Zirojević Nikola
Striković Marija
Tomović
T
ić A
Ana
Ljaić Afrim
Bećirović Milica
Bućković Tijana
Đekić Marija
Pavićević Stefan
Golović Danijela
Ćatović Maida
Dalagija Haris
Kovačević Andrea
Živković Anita
Mrkić Luka
Martinović Ivo
Roganović Jovana
Đurnić Marijana
Ivanović Milica
Šćekić Nevena
Mirković Nikola
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Političke nauke
Farmacija
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Arhitektonski
Političke nauke
Političke nauke
PMF
Pravni
Elektrotehnički
Biotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
P
i
Politehnika
Ekonomski
Biotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Arhitektonski
PMF
PMF
Pravni
Human studije
Human.
70/12
44/11
224/13
16/12
206/11
444/12
5/14
393/12
324/13
124/12
12/13
112/13
110/13
37/13
2/13
55/12
39/13
465/11
20/13
91/12
235/11
22/13
326/13
13/14
26/13
219/13
69/12
22/13
135/13
78/13
23/12
22/13
388/13
384/13
405/13
29/13
393/11
120/11
114/13
6/13
44/13
9/12
90/13
28/13
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
B dž t
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Bijelo Polje
Žabljak
Bijelo Polje
Budva
Tivat
Herceg Novi
Cetinje
Bijelo Polje
Bar
Mojkovac
Nikšić
Berane
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Berane
Cetinje
Bar
Mojkovac
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
M jk
Rožaje
Nikšić
Berane
Budva
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Cetinje
Cetinje
Bar
Berane
Berane
Nikšić
3
3
2
3
4
3
4
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
4
2
3
4
2
2
4
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
3
2
2
4
4
2
6
6
4
6
4
2
4
2
2
2
2
2
4
2
6
2
4
6
2
2
6
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
4
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,56
6,56
6,80
6 30
6,30
6,30
6,55
6,30
6,54
6,78
6,53
6,78
6,77
6,77
6,77
6,77
6,52
6,76
6,26
6,76
6,50
6 25
6,25
6,73
6,72
6,22
6,72
6,72
6,47
6 47
6,70
6,70
6,70
6,44
6,68
,
6,68
6,68
6,68
6,67
6,42
6,17
6,67
6,66
6,66
6,41
6,66
6 66
6,66
56,48
56,48
56,40
56 40
56,40
56,40
56,40
56,40
56,32
56,24
56,24
56,24
56,16
56,16
56,16
56,16
56,16
56,08
56,08
56,08
56,00
56 00
56,00
55,84
55,76
55,76
55,76
55,76
55,76
55 76
55,60
55,60
55,60
55,52
55,44
,
55,44
55,44
55,44
55,36
55,36
55,36
55,36
55,28
55,28
55,28
55,28
55 28
55,28
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Samoh.rod.
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Dačević Dragana
Drašković Jovanka
Gagović Ana
Prodanović Luka
Striković Samira
Radević Andrijana
Joksimović Jovanka
Lopušina Snežana
Milošević Aleksandar
Šulović
Š
Amir
Bulatović Filip
Temalj Emin
Radović Bobana
Lutovac Dejan
Todorović Stefan
Strunjaš Srđan
Hot Demir
Kljajević Radovan
Potpara Marija
Čabarkapa Katarina
Mijatović Nikola
Glušica Tijana
Bogavac Miloš
Spasić Biljana
Kukić Tanita
Dubak Nikola
Baćović
B ć ić D
Damjan
j
Jasavić Samra
Radević Vladan
Đaković Novica
Kalač Rijalda
Nokić Amar
Šušić Ognjen
Minić Jelena
Cvijović Marina
Novović Ana
Žižak Nikola
Bubanja Milena
Lakićević Anđela
Ajanović Erdal
Radović Margita
Bojović Marija
Mirković Žana
Drašković Jovana
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Političke nauke
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Strani jezici
Političke nauke
Ekonomski
Mašinski
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
PMF
Političke nauke
Građevinski
Građevinski
G đ i ki
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Političke nauke
Građevinski
Pravni
Ekonomski
PMF
Elektrotehnički
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
91/11
41/12
103/13
29/12
62/12
16/13
13/12
164/13
14/12
101/12
80/13
13/13
256/13
24/13
42/12
44/12
24/13
13/13
99/12
198/12
100/12
27/13
175/13
3/12
73/12
35/13
96/13
47/11
16/13
327/13
24/12
34/12
70/12
31/13
216/12
223/12
56/13
7/12
11/11
38/12
11/12
190/13
31/12
236/13
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Rožaje
Berane
Herceg Novi
Kolašin
Pljevlja
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Berane
Herceg Novi
Pljevlja
Rožaje
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Berane
Bar
Plav
Andrijevica
Nikšić
Plav
Mojkovac
Bijelo Polje
Rožaje
Rožaje
j
Šavnik
Pljevlja
Pljevlja
Kolašin
Bar
Berane
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Nikšić
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
4
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
4
3
3
2
3
2
4
4
2
4
4
2
4
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
6
2
2
4
4
4
2
4
4
2
4
6
4
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,40
6,40
6,65
6 38
6,38
6,36
6,60
6,35
6,60
6,34
6,34
6,57
6,57
6,57
6,57
6,32
6,32
6,55
6,55
6,30
6,30
6 29
6,29
6,53
6,52
6,26
6,26
6,51
6,51
6 51
6,01
6,50
6,50
6,25
6,23
,
6,23
6,48
6,23
6,23
6,48
6,23
5,98
6,22
6,22
6,47
6,22
6 47
6,47
55,20
55,20
55,20
55 04
55,04
54,88
54,80
54,80
54,80
54,72
54,72
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,40
54,40
54,40
54,40
54 32
54,32
54,24
54,16
54,08
54,08
54,08
54,08
54 08
54,08
54,00
54,00
54,00
53,84
,
53,84
53,84
53,84
53,84
53,84
53,84
53,84
53,76
53,76
53,76
53,76
53 76
53,76
Samoh.rod.
Materijalno
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
Dumnić Snežana
Ćalasan Jovana
Čumić Tatjana
Bubanja Milica
Šoškić Aleksandra
Kolundžić Nikola
Dacić Ilda
Nikolić Nikola
Pavićević Jelena
Rebronja Senid
Bjeković Kristina
Goranović Nataša
Čuljković Nina
Konatar Jonana
Ostojić Tijana
Gardašević Jelena
Tomović Marijana
Nikić Ivana
Mićković Sanja
Ćetković Andrea
Mašulović Marija
Ašanin Milica
Gojković Milorad
Banović Jelena
Vulanović Bogdan
Ćirović Jelena
Krivokapić
K i k ić Mili
Milica
Tahirović Mirza
Mijanović Danilo
Dondić Emilija
Roganović Lidija
Vukadinović Milana
Canović Merita
Bošković Marijana
Jevtić Danila
Mitrović Dijana
Šljivančanina Aleksandra
Vuković Bogoljub
Žižek Dajana
Pekić Pavle
Spasić ljiljana
Asanović Lazar
Nedović Milena
Mitrić Jelena
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
PMF
Ekonomski
Mašinski
Arhitektonski
Pravni
Biotehnički
Metalurško-tehn.
Pravni
PMF
Ekonomski
Političke
P litičk nauke
k
Ekonomski
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Elektrotehnički
Biotehnički
Ekonomski
Pravni
Pravni
PMF
Ekonomski
Elektrotehnički
PMF
Pravni
Pravni
Biotehnički
266/13
2/12
454/13
24/13
92/12
22/12
196/13
50/13
144/13
180/12
117/12
440/05
11/13
15/13
87/11
27/12
33/13
100/11
9/13
62/13
171/13
40/13
5/13
3/12
32/13
95/11
215/12
52/12
67/13
185/13
191/13
28/13
17/12
69/13
75/13
53/13
45/13
26/12
31/11
42/13
2/12
109/13
108/13
22/12
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Nikšić
Plužine
Budva
Kotor
Berane
Danilovgrad
Rožaje
Nikšić
Nikšić
Bar
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Mojkovac
Ulcinj
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Plužine
Cetinje
Nikšić
Mojkovac
Cetinje
C ti j
Rožaje
Nikšić
Plužine
Bar
Mojkovac
j
Bar
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Žabljak
Pljevlja
Ulcinj
Bar
Bar
Andrijevica
Mojkovac
Plužine
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
6
2
2
4
3
2
4
2
2
2
2
2
3
2
4
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
4
2
3
2
2
3
2
4
2
2
4
4
2
2
2
4
4
10
2
2
6
4
2
6
2
2
2
2
2
4
2
6
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
6
2
4
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,45
6,20
6,43
6 43
6,43
6,18
6,18
6,43
6,43
6,42
6,17
6,17
5,40
6,40
6,40
5,90
6,13
6,37
5,87
6,37
6,37
6 37
6,37
6,36
6,35
6,10
6,35
5,85
6,10
6 10
6,10
6,34
6,34
6,33
6,33
,
6,08
6,32
6,30
6,30
6,30
6,05
5,80
6,28
6,02
6,27
6,27
6 01
6,01
53,60
53,60
53,44
53 44
53,44
53,44
53,44
53,44
53,44
53,36
53,36
53,36
53,20
53,20
53,20
53,20
53,04
52,96
52,96
52,96
52,96
52 96
52,96
52,88
52,80
52,80
52,80
52,80
52,80
52 80
52,80
52,72
52,72
52,64
52,64
,
52,64
52,56
52,40
52,40
52,40
52,40
52,40
52,24
52,16
52,16
52,16
52 08
52,08
Materijalno
j
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
Miković Bojan
Cimbaljević Tamara
Matović Nikolina
Damjanović Milena
Anđelić Milovan
Kuč Lejla
Komar Hristina
Ćulafić Dragana
Ćirović Jovana
Vučetić Nemanja
Milić Nikola
Minić Krsto
Janić Dijana
Ivanović Stefan
Janjušević Rajan
Matović Milisav
Janjić Nina
Jakovljević Anastasija
Milićević Vuk
Redžić Omar
Čampar Nemanja
Đakonović Branko
Cupara Mladen
Nikitović Stana
Obradović Bojana
Raković Anđela
Vukić
V kić M
Marija
ij
Kaljević Rada
Šabotić Sanita
Palević Miloš
Šturanović Bojana
Kapa
p Jovana
Murić Adem
Rudović Nada
Honsić Almir
Gogić Uroš
Kuč Slađana
Laketić Jadranka
Pejaković Marko
Kovačević Jelena
Knežević Slobo
Eraković Ana
Kalač Almina
Konatar Blagoje
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
PMF
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Ekonomski
PMF
Farmacija
Metalurško-tehn.
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Farmacija
Političke nauke
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
Građevinski
Farmacija
Ekonomski
Pravni
Pravni
PMF
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Pravni
PMF
Medicinski
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Politehnika
Ekonomski
Političke nauke
Mašinski
4/12
25/13
66/13
7/11
2/13
14/12
1/13
35/13
177/13
29/12
70/13
118/12
11/12
47/13
403/13
86/13
8/13
251/13
119/13
1/13
38/13
2/13
17/13
263/13
66/13
190/13
36/13
64/11
1/13
13/12
133/12
6/13
9/09
171/13
17/13
3/12
121/13
30/13
81/13
39/12
03/12
160/13
203/12
12/13
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
B dž t
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Berane
Berane
Nikšić
Plužine
Pljevlja
Rožaje
Berane
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Berane
Nikšić
Nikšić
Žabljak
Plav
Berane
Ulcinj
Pljevlja
Nikšić
Berane
Berane
Andrijevica
A d ij i
Nikšić
Rožaje
Mojkovac
Nikšić
Cetinje
j
Rožaje
Cetinje
Rožaje
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Kotor
Plav
Nikšić
Rožaje
Bijelo Polje
3
2
2
4
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
3
2
6
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
4
2
2
6
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
4
4
2
10
2
2
4
2
2
2
4
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,00
6,25
6,25
5 72
5,72
6,20
5,95
6,20
6,20
6,20
5,94
6,19
5,94
5,93
6,17
6,16
6,16
6,15
6,13
6,13
6,13
6 12
6,12
6,10
6,09
6,07
6,07
6,07
6,07
6 07
5,57
6,06
5,80
5,80
6,03
,
5,01
6,00
5,98
5,73
5,97
5,97
5,95
5,70
5,70
5,95
5,70
5 94
5,94
52,00
52,00
52,00
51 76
51,76
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60
51,52
51,52
51,52
51,44
51,36
51,28
51,28
51,20
51,04
51,04
51,04
50 96
50,96
50,80
50,72
50,56
50,56
50,56
50,56
50 56
50,56
50,48
50,40
50,40
50,24
,
50,08
50,00
49,84
49,84
49,76
49,76
49,60
49,60
49,60
49,60
49,60
49 52
49,52
Materijalno
Materijalno
Materijalno
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
Andrijašević Nina
Strunjaš Ana
Vulević Jovana
Šćekić Margareta
Bakić Blaženka
Jović Tijana
Bulatović Ivana
Vukićević Predrag
Šćekič Ivana
Mehonjić Selma
Bubanja Miloš
Krgović Dragoljub
Glušica Marko
Kankaraš Vuk
Kalač Adnan
Vuletić Dušan
Bralić Aldina
Maslovarić Jelana
Lalović Vukica
Bajčeta Olga
Čogurić Marija
Radivojević Lucija
Mitrić Nataša
Bulatović Desanka
Vukićević Jovana
Mehović Elma
Fetahović
F t h ić S
Sabina
bi
Bulatović Lazar
Nenezić Andrijana
Zlajić Ivana
Gačević Jovana
Bošković Dijana
j
Mrvošević Đorđina
Rutović Bojana
Šoškić Martina
Popović Jelena
Kos Armin
Doman Željko
Čvorović Marijana
Adamović Darko
Vukićević Anja
Jovanović Nadežda
Joksimović Radomir
Zeković Aleksandar
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Ekonomski
Biotehnički
Biotehnički
Međ ekon fin i biz
Međ.ekon.fin.
biz.
Pravni
Političke nauke
Human. studije
Biotehnički
Političke nauke
PMF
Pravni
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Medicinski
PMF
Pravni
Političke nauke
Biotehnički
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Arhitektonski
Biotehnički
Pravni
P
i
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Arhitektonski
Ekonomski
Političke nauke
PMF
Pravni
Biotehnički
Političke nauke
Biotehnički
Pravni
Građevinski
Ekonomski
PMF
468/13
34/12
9/12
31/13
47/13
133/13
11/13
50/13
11/13
18/13
6/12
32/12
434/12
235/13
98/12
6/12
3/13
9/13
32/12
157/12
23/13
174/12
26/13
415/09
37/13
20/13
173/13
15/13
147/13
114/13
81/12
207/13
7/13
51/13
212/13
33/13
23/13
53/13
33/12
36/13
61/13
62/12
188/13
22/13
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
S
fi
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Nikšić
Šavnik
Berane
Berane
Berane
Plužine
Kolašin
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Berane
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Berane
Rožaje
Andrijevica
Žabljak
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Rožaje
R ž j
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Mojkovac
j
Nikšić
Bar
Andrijevica
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Kolašin
Nikšić
Berane
Nikšić
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
3
2
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
4
2
2
4
4
2
4
2
6
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,92
5,67
5,67
5 90
5,90
5,90
5,90
5,88
5,88
5,87
5,87
5,60
5,58
5,58
5,82
5,57
5,57
5,80
5,80
5,54
5,54
5 78
5,78
5,52
5,77
5,27
5,76
5,74
5,74
5 74
5,70
5,68
5,67
5,40
5,63
,
5,62
5,62
5,60
5,60
5,60
5,59
5,34
5,59
5,59
5,31
5,55
5 54
5,54
49,36
49,36
49,36
49 20
49,20
49,20
49,20
49,04
49,04
48,96
48,96
48,80
48,64
48,64
48,56
48,56
48,56
48,40
48,40
48,32
48,32
48 24
48,24
48,16
48,16
48,16
48,08
47,92
47,92
47 92
47,60
47,44
47,36
47,20
47,04
,
46,96
46,96
46,80
46,80
46,80
46,72
46,72
46,72
46,72
46,48
46,40
46 32
46,32
Materijalno
Materijalno
Materijalno
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
Mirković Desanka
Krivokapić Maša
Gardašević Petar
Vuković Milisav
Cmiljanić Đorđije
Šehović Admir
Spahić Amar
Bošković Natalija
Drobnjak Rade
Vuković Jelena
Šestović Mirjana
Šljivančanin Zagorka
Popović Ivana
Pavićević Nikola
Živković Ivana
Šoć Đorđe
Čukić Milena
Bralić Amina
Femić Božidar
Rakonjac Nikola
Labudović Predrag
Bojović Bojana
Mladen Milinković
Dobrilović Dušan
Nurković Emir
Tomić Tijana
Žižić Ilij
Ilija
Pavlović Jelena
Martinović Stevan
Nikčević Aleksandar
Vujović Martina
Vojinović
Dragana
j
g
Mijatović Vaso
Karović Anja
Pešić Nikola
Golubović Tina
Gnjatović Evgenija
Nedović Mirko
Šabotić Anita
Kalač Ema
Seratlić Miloš
Laban Gordana
Šunjević Aleksandra
Veljić Milena
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Političke nauke
Arhitektonski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Inf.sis.i tehn.
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Političke nauke
Strani jezici
PMF
PMF
Građevinski
PMF
Medicinski
Pravni
sport i menadž.
Međ ekon fin i biz
Međ.ekon.fin.
biz.
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Pravni
PMF
Metalurško-tehn.
M t l šk t h
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Građevinski
Medicinski
Biotehnički
Građevinski
PMF
Političke nauke
124/13
39/13
325/13
166/13
67/14
01/13
14/13
377/13
406/13
67/13
338/12
210/13
57/13
26/13
45/13
119/12
6/12
2/13
22/13
6/13
13/13
93/12
27/13
5/13
95/13
14/13
12/14
13/12
34/13
160/13
365/12
89/12
400/13
7/13
66/12
66/13
63/13
83/14
49/13
7/13
1/13
76/13
4/13
220/13
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
B dž t
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Žabljak
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Žabljak
Ulcinj
Danilovgrad
Pljevlja
Cetinje
Berane
Rožaje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
Pljevlja
Nikšić
Žabljak
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
j j
Nikšić
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Rožaje
Šavnik
Andrijevica
Berane
Berane
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
6
4
2
2
4
4
2
2
4
2
2
6
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,53
5,53
5,50
5 47
5,47
4,97
5,46
5,46
5,45
5,45
5,44
5,18
5,43
5,42
5,40
5,40
5,15
5,14
5,38
5,37
5,36
5 36
5,36
5,10
5,33
5,31
5,30
5,30
4,80
4 80
5,00
5,24
5,24
4,98
4,97
,
5,22
5,17
4,91
5,13
5,13
4,60
5,10
5,05
5,04
5,04
4,97
4 97
4,97
46,24
46,24
46,00
45 76
45,76
45,76
45,68
45,68
45,60
45,60
45,52
45,44
45,44
45,36
45,20
45,20
45,20
45,12
45,04
44,96
44,88
44 88
44,88
44,80
44,64
44,48
44,40
44,40
44,40
44 40
44,00
43,92
43,92
43,84
43,76
,
43,76
43,36
43,28
43,04
43,04
42,80
42,80
42,40
42,32
42,32
41,76
41 76
41,76
Materijalno
Materijalno
j
Materijalno
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Pavićević Nataša
Glomazić Ilija
Ugrinovska Rosana
Konatar Đorđina
Raković Violeta
Minić Aleksandra
Perović Nađa
Novčić Jovana
Radović Nađa
Živaljević
Ž
Ivan
Pavićević Tamara
Ćirković Obrad
Cikotić Suad
Kalač Senad
Maslovarić Marija
Božović Milorad
Popović Ivana
Bajčeta Miomir
Radović Dragana
Zekić Pašema
Cmiljanić Milica
Zečević Milica
Bulatović Marko
Stanić Nikola
Zlajić Kristina
Lukač Bekir
Šlj kić IIsidora
Šljukić
id
Davidović Danilo
Šutković Semir
Kovač Andrijana
Šćepanović Milica
Jojić
j Kristina
Drpljanin Mervan
Roganović Luka
Guberinić Minela
Vuković Marijana
Jovanović Petar
Gagović Danijela
Čvorović Mladen
Milović Vladimir
Gutović Vuk
Roćenović Ivana
Vojinović Stefan
Perović Gojko
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Pravni
Mašinski
Ekonomski
PMF
Međ.ekon.fin. i biz.
Političke nauke
PMF
Političke nauke
Elektrotehnički
Biotehnički
Medicinski
PMF
Građevinski
Mašinski
Ekonomski
Elektrotehnički
Biotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Pravni
PMF
Ekonomski
Pravni
PMF
Međ.ekon.fin. i biz.
Infor.
I f Tehn.
T h
PMF
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Biotehnički
PMF
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
PMF
Farmacija
Građevinski
Biotehnički
Građevinski
Građevinski
Mašinski
Elektrotehnički
23/13
20/13
319/13
10/13
80/13
150/13
4/12
250/13
40/13
29/13
16/13
23/13
121/13
42/13
261/13
41/12
34/13
41/13
9067/11
7/13
206/12
15/13
260/11
14/13
36/13
28/12
13/11
39/13
218/13
53/12
75/13
60/13
27/13
191/13
68/13
235/13
12/13
32/13
50/13
15/13
115/13
97/13
15/13
56/12
Samofinan. Danilovgrad
Budžet
Budva
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Bijelo Polje
Samofinan. Bijelo Polje
Budžet
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan. Berane
Budžet
Nikšić
Budžet
Berane
Budžet
Bijelo Polje
Budžet
Pljevlja
Budžet
Berane
Budžet
Rožaje
Samofinan. Bijelo Polje
Budžet
Berane
Budžet
Kolašin
Budžet
Pljevlja
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
Rožaje
Budžet
Pljevlja
Budžet Herceg Novi
Samofinan.
Nikšić
Samofinan. Mojkovac
Budžet
Bijelo Polje
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
S
fi
Pljevlja
Plj lj
Samofinan. Nikšić
Samofinan.
Rožaje
Samofinan.
Nikšić
Samofinan. Kolašin
Samofinan. Pljevlja
j j
Budžet
Bijelo Polje
Samofinan.
Cetinje
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan. Mojkovac
Budžet
Bijelo Polje
Samofinan.
Bar
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Pljevlja
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
4
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
4
2
6
2
2
4
6
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4,97
4,94
4,91
4 90
4,90
4,90
4,87
4,60
4,83
4,82
4,81
4,78
4,77
4,76
4,75
4,75
4,49
4,72
4,70
4,44
4,68
4 43
4,43
4,65
4,15
4,65
4,63
4,36
4,10
4 10
4,57
4,53
4,28
4,53
4,52
,
4,50
4,50
4,50
4,50
4,49
4,48
4,48
4,48
4,48
4,47
4,45
4 18
4,18
41,76
41,52
41,28
41 20
41,20
41,20
40,96
40,80
40,64
40,56
40,48
40,24
40,16
40,08
40,00
40,00
39,92
39,76
39,60
39,52
39,44
39 44
39,44
39,20
39,20
39,20
39,04
38,88
38,80
38 80
38,56
38,24
38,24
38,24
38,16
,
38,00
38,00
38,00
38,00
37,92
37,84
37,84
37,84
37,84
37,76
37,60
37 44
37,44
Materijalno
Materijalno
Samoh.rod
Materijalno
j
Samoh.rod
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
Bojić Milica
Ćeman Enis
Beljkaš Miloš
Nikolić Sandra
Marojević Obrad
Raspopović Goran
Zeković Borka
Šćepanović Miloš
Tomašević Mileva
Strunjaš Jovana
Pavićević Sonja
Račić Stefan
Đoković Bosiljka
Džogović Haris
Šćekić Neda
Merdović Ivana
Brajković Radisav
Paunović Strahinja
Isović Mirza
Kuč Amra
Ilić Miho
Radoslav Zečević
Mijanović Boško
Jovović Slađana
Daković Filip
Kalač Azra
Obradović
Ob d ić Mil
Miloš
š
Rondović Monika
Dacić Elma
Popović Olivera
Skenderović Senada
Jakić Marko
Božović Dragana
Gudović Milena
Božović Nikolina
Radojević Branka
Musić Anela
Čurović Milić
Adžić Marijana
Franca Edis
Joksimović Ivan
Vlaović Marija
Purić Mile
Damjanović Milena
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
FDES
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
FDES
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Ekonomski
Građevinski
Pravni
Političke nauke
Pravni
Metalurško-tehn.
PMF
Ekonomski
PMF
PMF
Političke nauke
PMF
Medicinski
Građevinski
Ekonomski
Mašinski
Elektrotehnički
Medicinski
Medicinski
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Biotehnički
Međ.ekon.fin. i biz.
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
P
i
Ekonomski
FDES
PMF
PMF
Biotehnički
PMF
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
FDES
Elektrotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Pravni
203/13
37/13
193/12
30/11
70/13
9/13
2/13
119/13
24/13
10/13
309/11
12/13
12/12
38/13
316/12
37/13
52/13
14/13
18/13
19/13
17/14
40/13
22/13
104/13
65/13
81/13
46/13
358/09
22/14
12/13
20/13
30/12
15/13
155/12
190/13
486/11
14/008
40/14
57/13
7/14
82/13
17/14
34/14
21/14
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Žabljak
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Danilovgrad
Šavnik
Nikšić
Bijelo Polje
Žabljak
Ž
Nikšić
Berane
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Plav
Berane
Rožaje
Kotor
Pljevlja
Nikšić
Plužine
Nikšić
Rožaje
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Pljevlja
Rožaje
Berane
Berane
Šavnik
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Mojkovac
Rožaje
Šavnik
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Mojkovac
Bijelo Polje
Bijelo Polje
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
4
2
4
2
6
2
6
2
6
2
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4,43
4,42
4,14
4 13
4,13
4,38
4,36
4,35
4,31
4,30
4,30
4,05
4,30
4,05
4,27
3,96
4,17
4,14
4,10
4,10
4,10
3 56
3,56
3,86
3,86
3,85
3,82
3,80
3,68
3 68
3,18
3,14
3,60
3,54
3,27
,
3,34
3,07
3,27
2,76
3,14
2,60
3,03
2,50
2,98
2,47
2,40
2 40
2,40
37,44
37,36
37,12
37 04
37,04
37,04
36,88
36,80
36,48
36,40
36,40
36,40
36,40
36,40
36,16
35,68
35,36
35,12
34,80
34,80
34,80
34 48
34,48
32,88
32,88
32,80
32,56
32,40
31,44
31 44
31,44
31,12
30,80
30,32
30,16
,
28,72
28,56
28,16
28,08
27,12
26,80
26,24
26,00
25,84
25,76
25,20
25 20
25,20
Samoh.rod
Materijalno
Materijalno
bez rod.staranja
Materijalno
Materijalno
Materijalno
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Mašković Marko
Kurtagić Enida
Đurašić Dušan
Rejzi Sulejman
Bralić Samira
Đalović Danilo
Jokanovioć Veselin
Jocović Jelena
Krulanović Anastasija
Radojičić Nikola
Bukilić Miloš
Jauković Veselin
Ostojić Sofija
Jocović Dragana
Zeković Ana
Ignjatović Mirjana
Radović Vladimir
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Mašinski
Ekonomski
Građevinski
Elektrotehnički
Medicinski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
PMF
Arhitektonski
Arhitektonski
PMF
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
STUDENTI KOJI TREBA DA DOPUNE DOKUMENTACIJU
Kovačević Nemanja
UDG
Human. studije
Vujković Anđela
UCG
Pravni
Musić Bojana
UDG
Politehnika
Nikić Danica
UDG
Umjetnosti
Kovačević Nikolina
UDG
prehramb.tehnol
Vućić Dušan
UCG
Elektrotehnički
Bulatović Aleksandar
FDES
FDES
Jovićić
J ićić IIvona
UDG
Međ.ekon.fin.
M đ k fi i bi
biz.
Kostić Tamara
UDG
Politehnika
Bijelović Milica
UDG
Pravni
Vujačić Milutina
UDG
Preh.Tehnol.
Dulović Tamara
UDG
Politehnika
Beloica Irena
UDG
Politehnika
Radović Goran
UCG
Ekonomski
Lukić Kristina
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Vukićević Dejan
UDG
prehramb.tehnol
Milić Milena
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Bubanja Milica
UDG
Politehnika
Vlahović Jelisaveta
UCG
Ekonomski
Martinović Nikoleta
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Popović Anđela
UDG
Pravni
Trubljanin Amra
UDG
Human. studije
Tomanović Jovana
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Krivokapić Vasilije
UCG
Političke nauke
Duković Svetlana
UDG
Human studije
Human.
45/12
342/13
86/10
27/14
28/13
2/14
22/13
6/14
66/11
2/14
14/14
21/14
53/13
65/14
38/14
128/10
91/14
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Kolašin
Rožaje
bar
Ulcinj
Rožaje
Bar
Plužine
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
3
2
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
6
6
2
6
2
6
6
6
6
6
2
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2,61
2,85
2,28
2 23
2,23
2,70
2,20
2,65
2,13
2,10
1,87
1,87
1,77
2,23
1,73
1,73
1,27
0,93
24,88
24,80
24,24
23 84
23,84
23,60
23,60
23,20
23,04
22,80
20,96
20,96
20,16
19,84
19,84
19,84
16,16
13,44
34/11
58/10
1/11
01/12
29/12
1/13
36/11
81/11
38/13
41/12
16/13
23/12
29/12
71/10
02/12
09/12
43/11
29/11
334/13
28/11
42/12
23b/12
84/12
52/13
03/12
Samofinan. Danilovgrad
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Bar
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Berane
Samofinan. Mojkovac
Samofinan.
S
fi
Tivat
Ti t
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan. Kolašin
Samofinan.
Rožaje
j
Budžet
Pljevlja
Samofinan.
Ulcinj
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan. Pljevlja
Samofinan.
Samofinan.
Cetinje
Samofinan.
Kotor
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
Tivat
Budžet
Bar
Samofinan
Samofinan.
Pljevlja
4
4
4
3
3
2
4
4
2
3
2
3
3
6
6
6
4
4
2
6
6
2
4
2
4
4
FALSE
4
4
6
6
2
6
4
2
6
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
10 00
10,00
9,80
10,00
9,87
10,00
9,47
9,43
9 43
9,90
9,60
9,78
9,50
9,50
,
9,88
9,36
9,23
8,97
8,92
9,40
8,90
9,07
9,28
8,73
9,00
8 73
8,73
86,00
86 00
86,00
84,40
84,00
82,96
82,00
81,76
81,44
81 44
81,20
80,80
80,24
80,00
80,00
,
79,04
78,88
77,84
77,76
77,36
77,20
77,20
76,56
76,24
75,84
74,00
73 84
73,84
3
3
4
4
2
4
3
2
4
2
3
Materijalno
IU
POS, KI
POS
IU
IU
IU
POS
UOPI
IU
UOPI
UOPI
UOPI
IU
IU
POS
UOPI
IU
IU
IU
POS, POMP
POS, IU
IU
UOPI
POS
POS
IU
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Zeković Zoran
Šinik Nemanja
Raković Miloš
Tadić Bojana
Pantović Stefanija
Mihailović Jovana
Ljujić Slađana
Vreva Jasmin
Tomović Marina
Stevović Miloš
Pepeljak Arman
Stanojević Milena
Kulić Nikolina
Marković Mladen
Lučić Danilo
Novaković Ana
Lakićević Marko
Babić Merima
Milica Arsović
Spahić Emir
Adamović Nemanja
Blečić Stefan
Marković Andrea
Rudović Milica
Ribić Nikola
Šćekić Miodrag
Pavićević
P ić ić B
Boško
šk
Ružić Branko
Stevović Jovan
Dašić Ivana
Pejović Marko
Međedović Saud
Komnenović Dejan
Brkić Stefanela
Milena Arsović
Janković Verica
Božović Budimir
Halilović Deniza
Čolović Milena
Tomašević Nikola
Sošić Ana
Nikolić Nikola
Vulić Ana-Marija
Hadžimušović Emir
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UDG
UCG
UDG
UDG
UDG
UDG
UDG
UDG
UDG
UCG
UDG
UDG
UDG
UCG
UDG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UDG
UDG
UDG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UDG
UDG
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Građevinski
Pravni
Medicinski
Medicinski
prehramb.tehnol
Pravni
Preh.Tehnol.
Političke nauke
Inf.sis.i tehn.
Politehnika
Međ.ekon.fin. i biz.
Inf.sis.i tehn.
Human. studije
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Građevinski
prehramb.tehnol
Međ.ekon.fin. i biz.
Politehnika
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Human.
H
studije
t dij
Politehnika
Human. studije
Pravni
Građevinski
Politehnika
Pravni
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Međ.ekon.fin. i biz.
Građevinski
Pravni
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Međ ekon fin i biz
Međ.ekon.fin.
biz.
30/11 Samofinan.
Cetinje
15/12
Budžet Herceg Novi
46/14 Samofinan. Berane
98/10
Budžet
Plužine
101/10
Budžet
Berane
14/12 Samofinan. Berane
Bijelo Polje
01/12 Samofinan. Bijelo Polje
46/12
Budžet Herceg Novi
12/12 Samofinan.
Nikšić
17/13 Samofinan. Bijelo Polje
29/11 Samofinan.
Cetinje
19/12 Samofinan. Plužine
61/13 Samofinan. Pljevlja
Nikšić
92/11 Samofinan.
4/14 Samofinan. Pljevlja
37/13
Budžet
Nikšić
11/12 Samofinan.
Rožaje
70/12 Samofinan. Berane
2/12 Samofinan. Bijelo Polje
148/10
Bijelo Polje
15/12 Samofinan.
Nikšić
16/11 Samofinan. Bijelo Polje
27/11 Samofinan.
Cetinje
Budžet Herceg Novi
9/14 Samofinan. Berane
27/11 Samofinan.
S
fi
Tivat
Ti t
01/12 Samofinan. Plužine
10/13 Samofinan.
Nikšić
93/11 Samofinan. Berane
66/13
Budžet
Cetinje
23/11 Samofinan. Bijelo
Polje
j
j
10/14 Samofinan. Herceg Novi
333/11 Samofinan. Trebinje
69/12 Samofinan. Berane
59/13 Samofinan.
Nikšić
14/12 Samofinan.
Nikšić
12/12 Samofinan. Bijelo Polje
94/13
Budžet
Nikšić
126/14 Samofinan. Pljevlja
153/11 Samofinan. Bijelo Polje
9/13
Budžet
Nikšić
210/10 Samofinan. Andrijevica
08//12 Samofinan.
Samofinan
Plav
4
3
4
5
5
3
4
3
2
3
2
4
3
2
4
4
2
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
2
2
4
2
3
4
4
3
2
3
3
2
4
4
2
4
3
6
4
6
8
8
4
6
4
2
4
2
6
4
2
6
6
2
4
4
4
6
4
6
6
6
6
6
2
2
6
2
4
6
6
4
2
4
4
2
6
6
2
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,47
8,68
8,40
8 03
8,03
8,00
8,42
8,17
8,41
8,63
8,35
8,40
7,88
8,10
8,33
7,69
7,63
8,10
7,77
7,77
7,73
7 47
7,47
7,67
7,40
7,36
7,36
7,30
7,24
7 24
7,74
7,70
7,20
7,65
7,24
,
6,97
6,97
7,05
7,29
7,04
6,89
7,04
6,48
6,35
6,70
6,17
6 35
6,35
73,76
73,44
73,20
72 24
72,24
72,00
71,36
71,36
71,28
71,04
70,80
69,20
69,04
68,80
68,64
67,52
67,04
66,80
66,16
66,16
65,84
65 76
65,76
65,36
65,20
64,88
64,88
64,40
63,92
63 92
63,92
63,60
63,60
63,20
61,92
,
61,76
61,76
60,40
60,32
60,32
59,12
58,32
57,84
56,80
55,60
55,36
54 80
54,80
IU
POS
POS
POS
POS
IU
POS, UOPI
UOPI
POS
IU
UOPI
POS, IU
UOPI
UOPI
IU
IU
POS
IU
IU
UOPI
POS KI
POS,
IU
POS
POS
POS, UOPI, POMP, KI
POS
POS
IU
IU
POS, KI
POS
IU
POS
POS, KI / državljanin BiH
IU
UOPI
IU
IU
POS
POS
POS
UOPI
POS
UOPI
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Banda Edi
Kostić Božidar
Đalović Dušan
Krgović Danka
Kaljević Milja
Jelić Stefan
Mahmutović Kadir
Kovačević Kalina
Lalatovć Anđela
Šimun
Š
Jovana
Šćepanović Mijat
Vlahović Boško
Sošić Dejana
Stefanović Stefani
Dautović Edita
Obradović Nemanja
Konatar Aleksandar
Darmanović Marko
Obradović Filip
Popović Nela
Međedović Azra
Zečević Tomo
Mihajlović Đukan
Bjeković Jovana
Mouhsen Džihan
Džanković Emin
Tomović
T
ić B
Boran
Ćorović Ivana
Kovačević Maja
Babić Anja
Korać Nevena
Dabović Tamara
Nikčević Bojana
Piper Vasiljka
Šćepanović Vesna
Kajić Mirsad
Kalač Emina
Đurović Milutin
Račić Saudin
Ćatović Asmir
Lješnjak Marko
Šutović Aleksandar
Stijepović Radovan
Vujošević Vladan
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UDG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Human. studije
Građevinski
Političke nauke
Biotehnički
Građevinski
Pravni
Građevinski
Pravni
Građevinski
Pravni
Metalurško-tehn.
sport i menadž.
Pravni
Građevinski
Pravni
Pravni
Građevinski
Pravni
Medicinski
Human. studije
Human.
H
studije
t dij
PMF
Strani jezici
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Strani jezici
Elektrotehnički
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Građevinski
Pravni
Pravni
01/12
22/12
67/12
40/11
328/12
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
11/10 Samofinan.
18/13
Budžet
118/13 Samofinan.
51/13
Budžet
23/13 Samofinan.
28/13 Samofinan.
33/10 Samofinan.
40/12
Budžet
80/13 Samofinan.
27/13 Samofinan.
9/13 Samofinan.
11/13 Samofinan.
33/10
Budžet
44/13
Budžet
39/10
Budžet
44/13 Samofinan.
150/13 Samofinan.
52/10
Budžet
44/14
Budžet
29/11 Samofinan.
19/14 Samofinan.
S
fi
8/14 Samofinan.
9/14
Budžet
3/14
Budžet
112/11
102/14 Samofinan.
100/14 Samofinan.
12/14
68/14
106/14
13/14
68/11
20/14
62/14
18/14
9/14
10/14
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Mojkovac
Bijelo Polje
Andrijevica
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Plužine
Bijelo Polje
Berane
Bijelo Polje
Berane
Rožaje
Berane
Danilovgrad
Kolašin
Berane
Kolašin
Berane
Berane
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Mojkovac
M jk
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Kolašin
Bijelo Polje
Rožaje
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Budva
2
3
3
3
4
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
FALSE
4
6
6
2
FALSE
2
2
2
FALSE
4
2
2
2
2
6
2
6
2
2
4
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,57
6,26
6,16
6 65
6,65
6,10
5,77
5,76
5,78
5,97
5,50
5,07
4,70
4,80
4,24
4,43
4,37
4,35
4,26
3,37
3,78
2 60
2,60
2,59
2,37
2,00
54,56
54,08
53,28
53 20
53,20
52,80
52,16
52,08
48,24
47,76
46,00
42,56
39,60
38,40
37,92
37,44
36,96
36,80
36,08
32,96
32,24
26 80
26,80
22,72
20,96
20,00
8,00
6,00
6,00
6 00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
,
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6 00
6,00
IU
UOPI
UOPI
UOPI
Materijalno / UOPI
POS, KI
POS, KI
POS
UOPI, POS
PoMP
POS
UOPI
POS
POS / obnovljena god?
POS
UOPI
POS, UOPI, KI
UOPI
POS, KI
POS
POS KI
POS,
POS
POS
POS, KI / obnovljena god.
UOPI
IU
IU / Samoh.rod.
S
h d
UOPI
UOPI
UOPI
POS, UOPI
UOPI
UOPI
POS, UOPI
UOPI, KI
UOPI
UOPI
UOPI
POS, UOPI
UOPI
KI
UOPI
UOPI
UOPI
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
1
2
Šapurić Nikola
Misita Petar
Ćeman Haris
Martinović Maida
Goranović Vesna
Bošković Aleksandar
Zejak Milica
Brajović Petar
Strujić Erna
Juković Damir
Babović Aleksandar
Aksentijević Igor
Šljivić Danilo
Medenica Branka
Andrijašević Mitar
Tapušković Nina
Čvorović Radovan
Ćuković Jelena
Ralević Stefanija
Soković Milena
Đurišić Ikonija
Mudreša Anđela
Mićović Martin
Popović Nebojša
Todorović Boško
Čobeljić Božidar
Orović
O ić P
Pavle
l
Vujisić Sanja
Marković Nemanja
Popović Milena
Drašković Marija
Barjaktarović
Milica
j
Ljubatović Tijana
Popović Mašan
Zečević Boris
Kalač Semra
Šćekić Monika
Marković Dragomir
Botica Ivan
Kriještorac Denis
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
Pravni
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Građevinski
Pravni
Pravni
Ekonomski
Posl. studije MBS
PMF
Pravni
Ekonomski
Human. studije
Elektrotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Pravni
Političke nauke
Političke nauke
Građevinski
Građevinski
Građevinski
Građevinski
Metalurško-tehn.
M t l šk t h
Pravni
6/14
84/09
159/11
19/10
218/12
39/12
19/12
23/12
5/12
75/12
77/12
15/12
14/12
207/12
1/12
134/12
6/12
29/12
173/12
52/12
105/11
30/12
122/13
87/13
40/13
43/13
29/13
76/13
Ekonomski
Pravni
Medicinski
Samofinan.
245/10
114/10
41/13 Samofinan.
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Građevinski
Pravni
Pravni
Mašinski
50/13 Samofinan.
158/13 Samofinan.
16/13
38/10
Budžet
11/12 Samofinan.
76/12
Budžet
STUDENTI KOJI SU OBNOVILI GODINU
Halilović Alma
UCG
Medicinski
Ušaku Ilirijana
UCG
Medicinski
581/7
624/08
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Trebinje
Herceg Novi
Berane
Bijelo Polje
Herceg Novi
Mojkovac
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Ulcinj
Berane
Tivat
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Plužine
Berane
Pljevlja
Berane
Cetinje
Berane
Berane
Kolašin
Mojkovac
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Kolašin
Pljevlja
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Nikšić
Berane
Kotor
Cetinje
Berane
Rožaje
Berane
Berane
Tivat
Pljevlja
2
2
2
4
2
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
2
2
2
6
2
6
Prijepolje
Bar
6
6
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,20
3,54
3,50
1,53
1,95
1,37
6,00
4,00
4,00
4 00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4 00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2 00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
0,00
0,00
59,60
30,32
30,00
18,24
17,60
16,96
UOPI / držav. BiH
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI
UOPI, KI
UOPI
POS, UOPI
UOPI
POS, UOPI
UOPI
UOPI
UOPI / Materijalno
UOPI
UOPI KI
UOPI,
UOPI, KI
POS, UOPI
POS, UOPI
UOPI
UOPI
UOPI,
UOPI KI,
KI POMP
POS, UOPI, POMP
POS, UOPI, POMP, KI
POS, UOPI…
POS, UOPI / Materijalno
POS,, UOPI
POS, IU, KI
POS, UOPI,KI,POMP,LK
UOPI
POS
POS
POS, KI
POS
POS
8,70
8 22
8,22
79,60
75 76
75,76
strani držav / obnova g.
obnovljena god
god.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Perović Marija
Ivanović Milena
Luburić Jovana
Stijepović Anja
Čapunović Emina
Sekulić Ivana
Glomazić Milica
Babajić Adisa
Stijepović Nevena
Pepeljak Haris
Metović Jasna
Nikolić Milena
Pešić Aleksandar
Hajdarpašić Hankuša
Milivojević Stefan
Ćetković Dunja
Damjanović Danijela
Ćinćur Marija
Bjelica Vladislav
Hodžić Mirela
Radenović Stefan
Šarkinović Selma
Kolić Maida
Delibašić Nikolina
Omeranović Sajma
Zeković Milana
Hodžić
H džić El
Elvis
i
Bućković Milica
Halilović Emina
Muratović Mersiha
Stožinić Zoran
Radović Žana
Konatar Valentina
Baković Andrijana
Sinđić Risto
Bajrović Naida
Bulatović Biljana
Vušurović Jelena
Lopičić Ana
Đuranović Momčilo
Hubanić Edina
Erović Đula
Hodžić Sadat
Hadžajlić Kerim
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Pravni
Medicinski
Human. studije
Elektrotehnički
Medicinski
Medicinski
Biotehnički
Medicinski
Pravni
Farmacija
Političke nauke
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Građevinski
Medicinski
PMF
Političke nauke
Strani jezici
Građevinski
Medicinski
Arhitektonski
Biotehnički
Bi t h ički
Biotehnički
Medicinski
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Građevinski
Elektrotehnički
Medicinski
Pravni
Medicinski
Ekonomski
Medicinski
Elektrotehnički
Medicinski
Medicinski
Medicinski
PMF
26/09
21/09
12/09
102/11
622/08
31/13
5/11
545/06
73/09
30/11
33/09
85/11
88/09
36/10
649/08
640/08
636/8
9003/11
1/11
637/08
15/11
236/11
18/12
38/11
44/08
39/11
10/11
44/11
630/08
14/11
78/11
113/10
88/11
3/11
39/11
295/11
87/10
336/10
500/06
26/14
14/09
5/09
57/10
26/10
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan
Samofinan.
Nikšić
Cetinje
Budva
Pljevlja
Ulcinj
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Žabljak
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Bar
Kotor
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Budva
Plav
Bijelo Polje
Nikšić
Rožaje
Šavnik
Bijelo
Bij l Polje
P lj
Berane
Pljevlja
Berane
Plužine
Bijelo
Polje
j
j
Bijelo Polje
Mojkovac
Berane
Pljevlja
Mojkovac
Cetinje
Cetinje
Kotor
Bijelo Polje
Berane
Rožaje
Bijelo Polje
6
6
6
3
6
4
3
6
5
3
5
3
5
3
5
6
6
3
3
6
3
3
2
3
5
3
3
3
6
3
3
4
3
3
4
3
5
4
6
4
6
5
5
3
10
10
10
4
10
6
4
10
8
4
8
4
8
4
8
10
10
4
4
10
4
4
2
4
8
4
4
4
10
4
4
6
4
4
6
4
8
6
10
6
10
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,91
7,85
7,70
8 30
8,30
7,51
8,00
8,15
7,13
7,33
7,82
7,22
7,67
7,09
7,57
7,04
6,78
6,73
7,48
7,38
6,60
7 34
7,34
7,32
7,53
7,19
6,52
7,02
7,00
7 00
6,93
6,13
6,85
6,81
6,49
,
6,73
6,69
6,33
6,57
5,88
6,12
5,80
6,30
5,80
6,04
5,85
6 30
6,30
73,28
72,80
71,60
70 40
70,40
70,08
70,00
69,20
67,04
66,64
66,56
65,76
65,36
64,72
64,56
64,32
64,24
63,84
63,84
63,04
62,80
62 72
62,72
62,56
62,24
61,52
60,16
60,16
60,00
60 00
59,44
59,04
58,80
58,48
57,92
,
57,84
57,52
56,64
56,56
55,04
54,96
56,40
56,40
56,40
56,32
54,80
54 40
54,40
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
obnova godine
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god!
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnova godine
obnovljena god.
obnovljena god.
samohrani rod. / obnova
obnovljena god?
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena
b
lj
god.
d
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena
godina
j
g
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god?
obnovljena god?
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovlj god
obnovlj.god
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Bjelajac Marija
Bošković Dijana
Pepić Merima
Došljak Milena
Kalač Sabina
Čović Nikola
Šabotić Anis
Kurćehajić Emir
Tadić Aleksa
Vučinić Nikola
Čengić Smail
Đurović Ljuubomir
Šćepović Jovan
Borovinić Anđelija
Pavlović Jasna
Zirojević Saša
Škurić Anja
Ralević Miodrag
Vlaović Biljana
Đuričić Danilo
Bulatović Marijana
Radović Marija
Latifović Amel
Ćatović Adnana
Šabotić Sabrina
Filipović Anđela
Vulević
V l ić Ol
Olga
Kolašinac Danijal
Mićunović Nikola
Ramdedović Mirzeta
Turković Batrić
Krsmanović Vanja
j
Obradović Sanja
Mujević Maida
Ranković Nemanja
Jovović Ivana
Muković Jasmin
Popović Marija
Delević Jelena
Drecun Milica
Gutović Nikolina
Drecun Marija
Ojdanić Ilija
Marković Irena
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Pravni
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Medicinski
Ekonomski
Medicinski
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
PMF
Pravni
Arhitektonski
PMF
Građevinski
Medicinski
Građevinski
Ekonomski
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Medicinski
Arhitektonski
Medicinski
Političke nauke
PMF
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Biotehnički
Arhitektonski
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
PMF
Pravni
Medicinski
Mašinski
Medicinski
Pravni
Biotehnički
90/11
398/10
52/11
45/12
76/09
349/10
10/12
85/09
11/11
112/13
165/11
13/12
328/12
24/10
3/11
37/11
645/08
151/13
364/10
9/11
196/11
455/09
48/09
5/11
44/09
26/10
6/11
60/10
69/11
127/11
83/09
15/12
35/12
18/11
34/13
8/11
114/11
15/12
181/11
16/13
14/09
51/08
199/13
31/13
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
B dž t
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Mojkovac
Pljevlja
Rožaje
Tivat
Rožaje
Bijelo Polje
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
trebinje
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Herceg Novi
Kolašin
Bijelo Polje
Tutin
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Plj lj
Plav
Ulcinj
Berane
Cetinje
Šavnik
Bijelo Polje
Rožaje
Herceg Novi
Plužine
Rožaje
Danilovgrad
Berane
Cetinje
Nikšić
Cetinje
Berane
Cetinje
3
4
3
3
5
4
2
5
3
4
3
3
2
3
3
3
6
2
4
3
3
4
6
3
6
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
5
2
2
4
6
4
4
8
6
2
8
4
6
4
4
2
4
4
4
10
2
6
4
4
6
10
4
10
4
4
6
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
8
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,23
5,95
6,20
6 17
6,17
5,62
5,80
6,28
5,45
5,92
5,67
5,60
5,55
5,74
5,36
5,07
4,99
4,19
5,04
4,54
4,72
4 70
4,70
4,43
3,86
4,59
3,82
4,57
4,57
4 57
4,20
4,43
4,43
4,40
4,34
,
4,23
4,20
4,43
4,10
4,03
4,02
4,00
3,98
3,98
3,47
4,20
4 17
4,17
53,84
53,60
53,60
53 36
53,36
52,96
52,40
52,24
51,60
51,36
51,36
48,80
48,40
47,92
46,88
44,56
43,92
43,52
42,32
42,32
41,76
41 60
41,60
41,44
40,88
40,72
40,56
40,56
40,56
40 56
39,60
39,44
39,44
39,20
38,72
,
37,84
37,60
37,44
36,80
36,24
36,16
36,00
35,84
35,84
35,76
35,60
35 36
35,36
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god.
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
obnovljena god.
strani držav / obnova g.
obnovljena god.
obnova godine
obnovljena god.
obnovljena
b
lj
god.
d
obnovljena god.
obnovlj.god
obnovlj.god
obnovljena god.
obnova godine
g
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god?
obnovljena god.
Samoh.rod / obnova g.
obnovljena god.
Samoh.rod / obnova g.
obnovljena god.
obnovljena god?
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Đuričković Olga
Golubović Boris
Dašić Suzana
Terzić Marija
Đozović Rešad
Rastoder Amar
Bulatović Anđela
Gajović Svetlana
Nikolić Vlajko
Hrvačević Milica
Roćenović Jelena
Hodžić Minela
Popović Dalibor
Luboder Eldin
Vuković Milutin
Vlaović Ivan
Peković Milica
Konatar Tatjana
Baković Đorđe
Halilović Senad
Krgović Kristina
Aleksić Katarina
Šćepanović Miloš
Kalač Esad
Vukotić Srefan
Bulatović Petar
Radončić
R d čić Šejla
Š jl
Kozica Amila
Gutović Ana
Šoškić Radonja
Lutovac Nebojša
Šarac Ana
Darmanović Radoje
Mijanović Stefan
Barjaktarović Zorica
Čivgin Almir
Zindović Marija
Ćulafić Aleksej
Zeković Slaviša
Vujović Nikolina
Drašković Milena
Majstorović Eldin
Savić Dijana
Adžić Borislav
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UDG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Pravni
PMF
Metalurško-tehn.
Pravni
Medicinski
Biotehnički
Političke nauke
Biotehnički
PMF
Mašinski
Građevinski
Pravni
Pravni
Pravni
Ekonomski
Pravni
PMF
Posl. studije MBS
Međ.ekon.fin. i biz.
Pravni
Biotehnički
Medicinski
PMF
Ekonomski
Pravni
Mašinski
Političke
P litičk nauke
k
Farmacija
Građevinski
Elektrotehnički
Građevinski
Strani jezici
j
Elektrotehnički
Građevinski
Ekonomski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Medicinski
PMF
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
PMF
Pravni
69/11
17/13
15/12
75/13
13/11
4/13
15/12
14/13
10/12
22/12
135/13
201/11
120/12
13/11
474/13
274/11
33/11
1/13
82/13
221/11
26/13
60/08
11/12
281/10
8213
30/13
60/11
23/13
38/10
3/13
134/13
28/13
74/13
101/12
402/13
33/12
65/13
88/10
3/13
246/11
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
S
fi
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bar
Berane
Rožaje
Žabljak
Rožaje
Berane
Nikšić
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Kolašin
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Bijelo Polje
Kolašin
Ulcinj
Mojkovac
Nikšić
Kolašin
Rožaje
Budva
Kolašin
Berane
B
Rožaje
Nikšić
Plav
Berane
Cetinje
j
Bar
Nikšić
Berane
Pljevlja
Pljevlja
Andrijevica
Bijelo Polje
Tivat
Nikšić
107/13 Samofinan. Bijelo Polje
13/13 Samofinan.
Nikšić
43/12
Budžet
Berane
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
5
3
4
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
5
2
3
4
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
4
2
2
4
2
8
4
6
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
4
6
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3,83
4,00
3,68
3 93
3,93
3,62
3,82
3,54
3,77
3,51
3,47
3,69
3,37
3,30
3,28
3,38
3,13
3,10
3,33
3,27
3,00
3 22
3,22
2,45
2,91
2,57
3,04
2,89
2,60
2 60
2,83
2,58
2,78
2,77
2,67
,
2,58
2,57
2,45
2,18
2,42
1,65
2,37
2,00
1,73
2,17
2,13
2 07
2,07
34,64
34,00
33,44
33 44
33,44
32,96
32,56
32,32
32,16
32,08
31,76
31,52
30,96
30,40
30,24
29,04
29,04
28,80
28,64
28,16
28,00
27 76
27,76
27,60
27,28
26,56
26,32
25,12
24,80
24 80
24,64
24,64
24,24
24,16
23,36
,
22,64
22,56
21,60
21,44
21,36
21,20
20,96
20,00
19,84
19,36
19,04
18 56
18,56
obnovljena god
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god?
obnovljena god. / UOPI
obnovljena god.
obnovljena god.
obnova godine
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god?
POS / obnovljena god?
obnovljena god.
obnova godine
obnova godine
obnovljena god.
Materijalno / obnova god
obnovlj.god
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god?
obnova godine
Materijalno
M t ij l / obnova
b
god
d
obnova godine
obnovljena god.
obnova godine
obnovljena god.
obnovlj.god
jg
obnovljena god.
obnovljena god
obnovljena god.
obnova godine
obnovljena god.
Obnovlj.god
obnovljena god.
obnovljena god.
POS, KI /obnovljena III g.
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god
god.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Đokić Milinko
Grdinić Lidija
Božović Marijana
Bošković Stefan
Tomović Stefan
Rugovac Loran
Ćalić Slađana
Ćetković Jovana
Muminović Enera
Zonjić Stefan
Đođić Dragana
Matijašević Biljana
Lučić Helena
Šukurica Jasmin
Hadžibulić Mirsad
Grubač Jelena
Džogaz Anđela
Grozdanić Nikola
Pejović Marko
Baćović Lazar
Popović Nataša
Salković Seid
Bubanja Stefan
Bulatović Bojana
Jasnić Staniša
Bulatović Rade
Ć
Ćorac
Vladimir
Vl di i
Femić Milo
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
MEDITERAN
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
UCG
Biotehnički
PMF
Političke nauke
PMF
Pravni
Infor. Tehn.
Medicinski
Ekonomski
PMF
Građevinski
Elektrotehnički
Arhitektonski
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Građevinski
PMF
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
PMF
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Ek
ki
Biotehnički
2/13
27/13
77/10
43/13
22/11
44/11
15/11
204/09
20/13
100/13
52/12
10/10
13/13
32/10
595/07
4,13
16/13
91/12
28/11
30/10
27/10
52/12
7/12
22/09
59/10
163/12
204/09
37/13
Samofinan. Kolašin
Samofinan. Mojkovac
Samofinan.
Nikšić
Samofinan Bijelo Polje
Samofinan.
Samofinan. Kolašin
Samofinan. Berane
Budžet
Nikšić
Samofinan. Žabljak
Samofinan.
Plav
Samofinan. Berane
Samofinan. Plužine
Budžet Herceg Novi
Budžet
Pljevlja
Samofinan.
Rožaje
Budžet
prijepolje
Budžet
Nikšić
Samofinan. Pljevlja
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Nikšić
Samofinan
Samofinan.
Pljevlja
Samofinan. Bijelo Polje
Budžet
Berane
Samofinan.
Rožaje
Budžet
Bijelo Polje
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
S
fi
Berane
B
Samofinan. Bijelo Polje
2
2
3
2
3
2
4
4
2
2
2
3
2
3
6
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
2
4
2
6
6
2
2
2
4
2
4
10
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4/13
4/13
01/14
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
5
5
8
8
FALSE
8
8
8
1,95
1,93
1,60
1 83
1,83
1,50
1,63
1,05
1,00
1,45
1,23
1,23
0,96
1,13
0,80
0,87
0,82
0,76
1
2
3
STUDENTI NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA
Mališić Bojana
UDG
Međ.ekon.fin. i biz.
Ćuković Goran
UCG
Arhitektonski
Rakojevic Luka
UDG
Pravni
1
2
3
STUDENTI KOJI NE ISPUNJAVAJU KONKURSNE USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SMJEŠTAJ U DOM
Nikolić Milica
UCG
Ekonomski
171/12
Budžet
Podgorica 3
4
8 8,80
Alić Admira
UCG
Ekonomski
40/10
Budžet
Bijelo Polje
FALSE 8 8,90
Sadiković Ena
UCG
Arhitektonski
23/13 Samofinan. prijepolje
FALSE 8
Berane
Nikšić
Nikšić
OBAVJEŠTENJE
Primjedbe na bodovanje, kao i dopunu dokumentacije treba dostaviti od 3. do 8. oktobra 2014. godine
u kancelariji komisije za prijem dokumenata u Plavom dvoru, od 11 do 14 časova.
Podgorica 3
Podgorica,
3. oktobar 2014
2014. godine
KOMISIJA ZA RASPODJELU
17,60
17,44
16,80
16 64
16,64
16,00
15,04
14,40
14,00
13,60
11,84
11,84
11,68
11,04
10,40
10,00
8,96
8,56
8,08
4,00
4,00
4 00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4 00
2,00
9,37 82,96
9,11
80,88
,
,
10,00 80,00
74,40
71,20
0,00
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god
god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
POS / obnovljena god?
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
obnovljena god.
UOPI / Stranac / obnova
Materijalno / obnova god
obnovljena god.
obnovljena god.
UOPI / obnovljena god.
UOPI / obnovljena god.
UOPI / obnovljena god
god.
UOPI / obnovljena god.
UOPI / obnovljena god.
UOPI; Materijalno / obnova
UOPI / obnovljena god.
UOPI / obnovljena god.
POS,
POS UOPI / obnova
b
god.
d
UOPI / Materijalno / obnova
Magistarske
Magistarske
g
Magistarske
prebivalište PG!
POS / završ.osn.stud
završ.osn.studije / Stranac
Download

BODOVNA LISTA - II raspodjela - JU Dom učenika i studenata