JU Dom učenika i studenata
Podgorica
ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA
STUDENTI I GODINE STUDIJA
RANG LISTA
R.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IME I PREZIME
UNIVERZITET
FAKULTET
BR.IND.
FINANS.
GRAD
PO III PO IV
M
STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU »NOVISTUDENTSKI DOM « PODGORICA
Šćepanović Milica
CRNE GORE
Ekonomski
83/14
Budžet
Kolašin
5,00 5,00 5,00
Furtula Filip
CRNE GORE
PMF
21/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 5,00
Stojanović Tatjana
CRNE GORE
Pravni
23/14
Budžet
Andrijevica 5,00 5,00 5,00
Rašković Maja
CRNE GORE
Elektrotehnički
4/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Pavlović Ana
CRNE GORE
Pravni
26/14
Budžet
Kolašin
5,00 5,00 5,00
Dizdarević Sehija
CRNE GORE
Farmacija
18/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 5,00
Papović Jelena
CRNE GORE
Elektrotehnički
19/14
Budžet
Tivat
5,00 5,00 5,00
Kalač Aldina
CRNE GORE
Medicinski
19/14
Budžet
Rožaje
5,00 5,00 5,00
Višnjić Anastasija
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
14/14 Samofinan.
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Đerković Petar
CRNE GORE
PMF
20/14
Budžet
Kolašin
5,00 5,00 5,00
Perišić Aleksandar
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
7/14
Samofinan.
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Baćović Sofija
CRNE GORE
Medicinski
3/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Vojinović Jelena
CRNE GORE
Elektrotehnički
8/14
Budžet
Mojkovac 5,00 5,00 5,00
Marković Marijana
CRNE GORE
Arhitektonski
25/14
Budžet
Cetinje
5,00 5,00 5,00
Šćekić Perunika
DONJA GORICA Dizajn i multimedij
3/13
Samofinan. Bijelo Polje 5,00 5,00 5,00
Kazazović Amra
CRNE GORE
Medicinski
39/14
Budžet
Pljevlja
5,00 5,00 5,00
Stevović Nataša
CRNE GORE
Elektrotehnički
70/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Grbović Anđela
CRNE GORE
Farmacija
15/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Glušica Anja
CRNE GORE
Farmacija
16/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 5,00
Dedeić Kemal
CRNE GORE
Medicinski
25/14
Budžet
Rožaje
5,00 5,00 5,00
Šćekić Tamara
CRNE GORE
Ekonomski
55/14
Budžet
Bar
5,00 5,00 4,75
Honsić Almira
CRNE GORE
Medicinski
40/14
Budžet
Rožaje
5,00 5,00 4,75
Magdelinić Milena
CRNE GORE
Medicinski
9/14
Budžet
Berane
5,00 5,00 4,75
Kovačević Ena
CRNE GORE
Pravni
2/14
Budžet
Ulcinj
5,00 5,00 4,75
Mićković Ivana
CRNE GORE
Elektrotehnički
6/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 4,75
Ćorić Marija
CRNE GORE
Građevinski
52/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 4,75
Labudović Jelena
CRNE GORE
Medicinski
26/14
Budžet
Berane
5,00 5,00 4,75
Pavićević Srđana
CRNE GORE
Arhitektonski
30/14
Budžet
Danilovgrad 5,00 5,00 4,75
Petrić Danko
CRNE GORE
Elektrotehnički
40/14
Budžet
Pljevlja
5,00 5,00 4,75
Bojović Maja
CRNE GORE
Farmacija
5/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 4,75
Stanković Nikola
CRNE GORE
Elektrotehnički
15/14
Budžet
tivat
5,00 5,00 4,75
LI / LII UKUPNO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
NAPOMENA
POL
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
m
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Maksimović Ksenija
Kurtagić Maida
Kalač Larisa
Radulović Dijana
Kardović Ema
Kalač Alija
Grujić Jelena
Lutovac Aleksandar
Konatar Ivana
Čabrilo Jovana
Mašanović Jelena
Šabotić Zlatko
Mandić Vesna
Kandić Raza
Konatar Jelena
Ševčeko Nikolina
Šćekić Nina
Pejović Savo
Ramović Elvira
Nikezić Aida
Vujović Matija
Tulić Muradija
Popović Anja
Bakić Milić
Đakonović Isidora
Kalezić Maša
Pilica Maida
Roganović Milena
Dubjlević Nikola
Šćekić Lazar
Žugić Andreja
Savić Tanja
Barjakratević Samra
Vujičić Slađana
Bulatović Jovana
Raspopović Bojan
Purović Mirjana
Perović Romana
Vuković Ivan
Delibašić Žarko
Sinđić Katarina
Đukanović Maša
Kijamet Maida
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Medicinski
Elektrotehnički
Farmacija
Ekonomski
Farmacija
PMF
Medicinski
Građevinski
PMF
Pravni
Političke nauke
Medicinski
Elektrotehnički
Građevinski
Medicinski
Biotehnički
Arhitektonski
Elektrotehnički
Medicinski
Farmacija
Elektrotehnički
Medicinski
PMF
Elektrotehnički
Građevinski
Pravni
Ekonomski
Medicinski
Elektrotehnički
PMF
Pravni
Građevinski
Medicinski
Ekonomski
PMF
Građevinski
Građevinski
Infor. Tehn.
Pravni
Elektrotehnički
PMF
Farmacija
PMF
7/14
59/14
12/14
88/14
11/14
18/14
5/14
89/14
20/14
28/14
33/14
33/14
85/14
12/14
28/14
7/14
28/14
52/14
20/14
20/14
1/14
31/14
13/14
78/14
2/14
47/14
97/14
2/14
75/14
14/14
43/14
85/14
34/14
50/14
23/14
20/14
54/14
10/14
45/14
54/14
16/14
2/14
5/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Cetinje
Rožaje
Rožaje
Plav
Rožaje
Rožaje
Mojkovac
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Cetinje
Berane
Nikšić
Plav
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Cetinje
Ulcinj
Bar
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Danilovgrad
Ulcinj
Danilovgrad
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Plav
Plav
Nikšić
Bijelo Polje
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Bijelo Polje
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
59,17
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
m
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
m
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
m
m
ž
ž
ž
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Damjanović Vinka
Vojinović Milica
Petrić Jasna
Tahirović Demir
Murić Šejla
Garović Marina
Mujević Emsal
Doderović Ivan
Popović Anja
Zindović Lazar
Damjanović Milorad
Kovač Jelena
Kustudić Ljubica
Labudović Jovana
Radović Jovana
Zorić Bojana
Popović Filip
Agović Amra
Vilotijević Jelena
Knežević Milica
Šumić Nađa
Pešić Aleksandra
Femić Irena
Ćalasan Olga
Pešić Stevan
Jevrić Đurđina
Mitrić Antonina
Lutovac Miloš
Dedeić Nervina
Femić Ivana
Milinković Marija
Pejović Milanka
Todorović Stefan
Eraković Ana
Raičević Jovana
Bojović Marija
Honsić Selvija
CRNE GORE
PMF
27/14
Budžet
Bijelo Polje
CRNE GORE
Elektrotehnički
19/14
Budžet
Bar
CRNE GORE
Elektrotehnički
68/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Građevinski
47/14
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Medicinski
36/14
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Građevinski
69/12
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Medicinski
15/14
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Ekonomski
98/14
Budžet
Plužine
CRNE GORE
Farmacija
10/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Građevinski
51/14
Budžet
Mojkovac
CRNE GORE
Ekonomski
104/14
Budžet
Mojkovac
CRNE GORE
Elektrotehnički
37/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Medicinski
24/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Farmacija
17/14
Budžet
Nikšić
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz. 35/14 Samofinan.
Bar
CRNE GORE
Farmacija
4/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
PMF
7/14
Budžet
Pljevlja
CRNE GORE
Pravni
85/14
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Građevinski
23/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Građevinski
88/14
Budžet
Bijelo Polje
CRNE GORE
Farmacija
26/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Građevinski
75/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Političke nauke
35/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Građevinski
30/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Ekonomski
11/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Građevinski
63/14
Budžet
Bijelo Polje
CRNE GORE
Pravni
64/12
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Medicinski
35/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Medicinski
22/14
Budžet
Rožaje
CRNE GORE
Građevinski
45/14 Samofinan.
Nikšić
CRNE GORE
Elektrotehnički
83/14
Budžet
Pljevlja
CRNE GORE
Elektrotehnički
18/14
Budžet
Ulcinj
CRNE GORE
Elektrotehnički
25/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Elektrotehnički
69/14
Budžet
Nikšić
CRNE GORE
Ekonomski
24/14
Budžet
Budva
CRNE GORE
Ekonomski
65/14
Budžet
Berane
CRNE GORE
Medicinski
9/14
Budžet
Rožaje
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
ž
ž
ž
m
ž
ž
m
ž
ž
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
112
113
114
115
STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU I FAZE JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA
Drobnjak Slađana
CRNE GORE
PMF
19/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 4,25
10
57,50
Musić Adis
CRNE GORE
Medicinski
29/14
Budžet
Plav
5,00 5,00 4,25
10
57,50
Šukurica Jasmin
CRNE GORE
Elektrotehnički
65/14
Budžet
Berane
5,00 5,00 4,25
10
57,50
Dobardžić Salmin
CRNE GORE
Elektrotehnički
21/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 4,25
10
57,50
ž
m
m
m
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Kovačević Katarina
Zorić Đorđe
Mirković Mina
Miladinović Irina
Đaletić Sandra
Radenović Danijela
Husović Alma
Potpara Marijana
Popović Jelena
Numanović Ena
Kurgaš Alma
Lutovac Jelena
Šoškić Jelena
Popović Teodora
Mladenović Miljana
Smailović Isad
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Elektrotehnički
Građevinski
Medicinski
Elektrotehnički
Medicinski
Pravni
Farmacija
PMF
Ekonomski
Farmacija
PMF
Medicinski
Kultura i turizam
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
9/14
18/14
1/14
49/14
12/14
46/14
21/14
22/14
71/14
25/14
9/14
14/14
18/14
47/14
12/14
91/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Nikšić
Žabljak
Nikšić
Bijelo Polje
Cetinje
Plav
Rožaje
Bijelo Polje
Cetinje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Berane
Bar
Herceg Novi
Bijelo Polje
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU II FAZE JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA
Marić Nikola
CRNE GORE
Elektrotehnički
3/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 4,00
10
56,67
Honsić lejla
CRNE GORE
Medicinski
8/14
Budžet
Rožaje
5,00 5,00 4,00
10
56,67
Rajković Radmila
CRNE GORE
PMF
24/14
Budžet
Plav
5,00 5,00 4,00
10
56,67
Đurović Olivera
MEDITERAN
Posl. studije MBS 77/14 Samofinan.
Nikšić
5,00 5,00 3,75
10
55,83
Čolović Nikola
CRNE GORE
PMF
29/14 Samofinan.
Pljevlja
5,00 5,00 3,75
10
55,83
Vuković Đorđe
CRNE GORE
Arhitektonski
37/14
Budžet
Mojkovac 5,00 5,00 5,00
5
55,00
Kontić Mićo
CRNE GORE
Elektrotehnički
21/14
Budžet
Nikšić
4,83 5,00 5,00
5
54,43
Medojević Jana
CRNE GORE
Pravni
8/14
Budžet
Nikšić
5,00 5,00 4,75
5
54,17
Đuratoić Jovan
MEDITERAN
Posl. studije MBS
2/14
Samofinan. Herceg Novi 5,00 5,00 4,75
5
54,17
Đurović Vojin
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
18/14 Samofinan. Bijelo Polje 5,00 5,00 4,75
5
54,17
Božović Monika
CRNE GORE
PMF
32/14
Budžet
Bijelo Polje 5,00 5,00 4,75
5
54,17
Stanković Milica
CRNE GORE
Ekonomski
6/14
Budžet
Bar
5,00 5,00 4,75
5
54,17
Ledinić Semra
CRNE GORE
Građevinski
40/14
Budžet
Rožaje
4,92 4,81 5,00
5
54,10
Gigović Irena
CRNE GORE
Političke nauke
36/14
Budžet
Budva
4,69 5,00 5,00
5
53,97
Bubanja Slađana
CRNE GORE
Ekonomski
5/14
Budžet
Nikšić
4,92 5,00 4,75
5
53,90
Ćosović Bojana
CRNE GORE
Ekonomski
82/14
Budžet
Tivat
5,00 4,91 4,75
5
53,87
Milović Ilija
CRNE GORE
Elektrotehnički
86/14 Samofinan.
Tivat
5,00 4,91 4,75
5
53,87
Ćirović Ana
CRNE GORE
Pravni
65/14
Budžet
Tivat
5,00 4,91 4,75
5
53,87
Vukićević Vesna
CRNE GORE
Ekonomski
9/14
Budžet
Kolašin
5,00 4,90 4,75
5
53,83
Vukanović Mirjana
CRNE GORE
Ekonomski
75/14
Budžet
Tivat
4,75 4,90 5,00
5
53,83
Boro Marko
CRNE GORE
Pravni
22/14
Budžet
Budva
4,92 4,92 4,75
5
53,63
Mucević Džana
DONJA GORICA
Politehnika
18/14 Samofinan.
Bar
5,00 4,83 4,75
5
53,60
Vuković Marija
CRNE GORE
Elektrotehnički
69/14
Budžet
Plužine
4,77 4,81 5,00
5
53,60
Šćepanović Tatjana
CRNE GORE
Arhitektonski
18/14
Budžet
Kolašin
4,92 4,90 4,75
5
53,57
Babačić Alen
CRNE GORE
Političke nauke
39/14
Budžet
Berane
5,00 4,81 4,75
5
53,53
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
m
ž
ž
m
m
ž
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
m
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Pešić Anastasija
Kalač Ismar
Jelić Danica
Ibrahimović Orhan
Murić Adnan
Soković Sofija
Joksimović Slavica
Martinović Ivan
Murić Almina
Radivojević Dijana
Perošević Marija
Bećkanović Ajla
Nikočević Maid
Baošić Milica
Radojević Jovana
Muljković Zineta
Ukošata Teuta
Dašić Marija
Jaćimović Dragana
Tomašević Marija
Međedović Nina
Pejanović Jelena
Zorić Blažo
Mirković Marija
Obradović Dragan
Čizmović Ana
Mijušković Marija
Tomović Jovana
Anđelic Tijana
Bosnić Elvira
Kasalica Iva
Košuta Haris
Pućurica Enes
Bulatović Bojana
Mitrić Pavle
Vorotović Filip
Čurović Jovo
Damjanović Slađana
Nenezić Marija
Trubljanin Emina
Kovačević Nađa
Anđelić Jelena
Mićović Marijana
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA Dizajn i multimedij
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA Dizajn i multimedij
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Ekonomski
37/14
13/14
9/14
19/14
44/14
111/14
64/14
62/14
92/14
17/14
6/14
1/14
8/14
14/14
16/14
93/14
99/14
31/14
37/14
5/14
7/14
99/14
86/14
4/14
35/14
3/14
8/14
101/14
100/14
16/14
3/14
60/14
113/14
14/23
58/14
60/14
19/14
13/14
94/14
55/14
10/14
26/14
86/14
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Tivat
Rožaje
Andrijevica
Rožaje
Rožaje
Pljevlja
Bijelo Polje
Cetinje
Rožaje
Plav
Nikšić
Plav
Plav
Nikšić
Žabljak
Plav
Ulcinj
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Tivat
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Mojkovac
Herceg Novi
Kotor
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Plužine
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Budva
4,76
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,82
5,00
4,85
4,92
4,83
4,91
4,90
4,90
4,90
4,84
5,00
4,61
4,85
4,85
4,85
4,83
4,83
4,82
4,90
4,77
4,77
4,69
4,76
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,91
4,72
4,82
5
4,83
5,00
5,00
5,00
5,00
4,81
4,64
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
5,00
4,90
5,00
5,00
4,82
4,75
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,75
4,75
4,75
4,50
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,75
4,75
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,75
4,75
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
53,37
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,33
53,27
53,23
53,07
53,07
53,03
53,03
53,00
53,00
53,00
53,00
52,97
52,87
52,83
52,83
52,83
52,77
52,77
52,73
52,67
52,57
52,57
52,53
52,53
ž
m
ž
m
m
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
m
ž
m
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Medojević Radoslav
Vukosavljević Nina
Mrdak Marko
Kalač Amer
Hasović Arnes
Žunić Vesna
Kovačević Kristina
Dizdarević Džefriz
Nikčević Filip
Kuč Slađana
Franca Amer
Kos Mirnesa
Mijatović Srđan
Pavićević Sara
Noković Milica
Svrkota Jovana
Škrijelj Elma
Golubović Dušanka
Kovačević Dimitrije
Atić Bisera
Martinović Jovan
Kardović Armin
Pertrić Miljan
Rugovac Andrea
Kolić Ado
Bibezić Leon
Bojat Marija
Šljukić Marina
Šehović Semina
Pačariz Erna
Krgović Milosava
Roganović Milena
Milivojević Anđela
Ašanin Ivana
Kljajević Luka
Ristić Ksenija
Obradović Mihailo
Damjanović Mirjana
Radoićić Nikola
Ilinčić Jovana
Delić Vildana
Kordić Stefan
Marđokić Ana
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
MEDITERAN
Infor. Tehn.
CRNE GORE
Mašinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
MEDITERAN
Turizam
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA Prehramb. Tehnol
106/14
38/14
60/14
48/14
43/14
78/14
10/14
13/14
12/14
27/14
37/14
62/14
19/14
34/14
53/14
148/14
27/14
68/14
8/14
76/14
22/14
18/14
115/14
67/14
33/14
95/14
15/14
16/14
62/14
58/14
99/14
206/14
6/14
103/14
105/14
42/14
17/14
14/14
95/14
27/14
48/14
36/14
25/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Ulcinj
Bijelo Polje
Rožaje
Rožaje
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Žabljak
Nikšić
Bar
Pljevlja
Bar
Berane
Pljevlja
Bar
Cetinje
Rožaje
Berane
Berane
Bijelo Polje
Bar
Žabljak
Pljevlja
Bar
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bar
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Plužine
Kolašin
Bijelo Polje
Tivat
Bar
4,76
4,85
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
4,75
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
4,69
5,00
4,75
5,00
5,00
4,84
4,50
4,83
4,62
4,70
4,90
4,77
4,92
5,00
4,69
4,50
4,66
4,84
4,83
4,61
4,61
4,61
4,85
4,77
4,69
4,84
4,84
4,83
5,00
4,91
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,81
5,00
4,75
5,00
5,00
4,90
4,73
4,63
4,83
5,00
4,54
4,92
5,00
4,92
4,72
4,91
5,00
4,81
4,81
5,00
5,00
4,75
5,00
4,82
4,90
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,75
4,50
4,25
4,25
4,25
4,25
4,50
4,25
4,75
4,25
4,75
4,25
4,25
4,50
5,00
4,75
4,75
4,50
4,75
4,50
4,25
4,25
4,75
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,75
4,25
4,50
4,50
4,25
4,25
4,25
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
52,53
52,53
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,47
52,43
52,37
52,33
52,32
52,30
52,30
52,23
52,23
52,20
52,20
52,20
52,17
52,13
52,03
52,03
52,03
52,00
51,97
51,97
51,97
51,97
51,93
m
ž
m
m
m
ž
ž
m
m
ž
m
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
m
m
m
ž
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
m
ž
m
ž
m
ž
ž
ž
243
244
245
246
247
248
249
250
Šušić Anđelko
Đalović Nikola
Drašković Vanja
Krković Anđela
Ćosović Marija
Mijatović Anica
Nikolić Milena
Vukićević Milica
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Elektrotehnički
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
49/14
14/14
1/14
7/14
8/14
67/14
42/14
102/14
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Šavnik
Berane
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Kolašin
5,00
4,91
4,81
4,54
4,87
4,62
4,53
4,72
4,83
4,91
5,00
5,00
4,91
4,91
5,00
4,81
4,25
4,25
4,25
4,50
4,25
4,50
4,50
4,50
5
5
5
5
5
5
5
5
51,93
51,90
51,87
51,80
51,77
51,77
51,77
51,77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
STUDENTI KORISNICI MATERIJALNOG OBEZBJEĐENJA PORODICE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ
U OBJEKTU »STAROG STUDENTSKOG DOMA« JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA
Cerović Milosava
CRNE GORE
Političke nauke
53/14
Budžet
Nikšić
4,77 5,00 4,25
5
Šćekić Jovana
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
3/14
Budžet
Berane
4,53 4,69 4,50
5
Bigović Jelena
CRNE GORE
Ekonomski
140/14 Samofinan. Herceg Novi 4,63 4,72 4,25
5
Đurnić Zoran
CRNE GORE
Ekonomski
142/14 Samofinan.
Bar
4,75 4,83 4,00
5
Popović Anja
CRNE GORE
PMF
29/14
Budžet
Nikšić
4,75 4,81 4,00
5
Nišavić Vasilija
CRNE GORE
Pravni
24/14
Budžet
Berane
4,50 4,91 4,00
5
Vojinović Bojana
CRNE GORE
Političke nauke
103/14
Budžet
Berane
4,66 4,83 4,50
Hajdarpašić Fahreta
CRNE GORE
Ekonomski
336/14 Samofinan.
Rožaje
4,58 4,63 4,50
Miletić Andrijana
CRNE GORE
Biotehnički
4/14
Budžet
Nikšić
4,54 4,84 4,25
Šćekić Jovan
CRNE GORE
Elektrotehnički
51/14
Budžet
Berane
4,58 4,75 4,25
Jojić Dajana
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
21/14
Budžet
Pljevlja
4,80 4,72 4,00
Pavlović Dragana
CRNE GORE
Biotehnički
32/14
Budžet
Bijelo Polje 4,38 4,64 4,25
Kastratović Ksenija
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
9/14
Budžet
Berane
4,53 4,61 4,00
Došljak Bojan
CRNE GORE
Ekonomski
140/14 Samofinan.
Berane
4,50 3,92 4,00
Anđelić Danijela
CRNE GORE
Ekonomski
330/14 Samofinan. Bijelo Polje 4,55 4,54 4,00
Bogavac Natalija
CRNE GORE
Političke nauke
8/14
Budžet
Mojkovac 4,72 4,55 3,75
Lelović Milica
CRNE GORE
Ekonomski
209/14 Samofinan.
Kolašin
4,09 4,63 4,25
Pješčić Jovana
CRNE GORE
Građevinski
92/14 Samofinan.
Nikšić
4,58 4,58 3,75
Pešić Dušica
CRNE GORE
Farmacija
38/14 Samofinan.
Berane
4,53 4,61 3,75
Mušović Elvis
CRNE GORE
Elektrotehnički
67/14
Budžet
Nikšić
3,83 4,54 4,50
Deletić Aleksandra
CRNE GORE
Političke nauke
136/14 Samofinan.
Berane
4,63 4,58 3,50
Rudović Vesna
CRNE GORE
Političke nauke
245/14 Samofinan.
Cetinje
4,07 4,30 4,00
Ralević Zorana
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
12/14 Samofinan.
Berane
3,83 4,54 4,00
Toljić Milić
CRNE GORE
Arhitektonski
22/14
Budžet
Nikšić
3,85 4,00 4,50
Novčić Andrijana
CRNE GORE
Političke nauke
12/14
Budžet
Berane
3,92 4,27 4,00
Kalajdžija Adis
CRNE GORE
PMF
13/14 Samofinan.
Pljevlja
4,50 4,18 3,50
Kekić Jovanka
CRNE GORE
Građevinski
18/14
Budžet
Nikšić
3,92 4,50 3,75
Delić Đorđije
CRNE GORE
Biotehnički
16/14
Budžet
Mojkovac 4,33 3,75 4,00
Jelovac Jovica
CRNE GORE
Mašinski
6/14
Budžet
Pljevlja
3,90 4,10 4,00
Dubljević Petar
CRNE GORE
PMF
33/14
Budžet
Bijelo Polje 4,54 3,70 3,50
Medojević Valentina
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
10/14
Budžet
Mojkovac 3,25 4,18 4,25
Bakić Bojana
CRNE GORE
Elektrotehnički
11/14 Samofinan. Andrijevica 3,92 3,69 4,00
51,73
50,73
50,33
50,27
50,20
49,70
46,63
45,70
45,43
45,27
45,07
44,23
43,80
41,40
43,63
43,40
43,23
43,03
42,97
42,90
42,37
41,23
41,23
41,17
40,63
40,60
40,57
40,27
40,00
39,13
38,93
38,70
m
m
ž
ž
ž
ž
ž
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Samoh.rod.
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
samoh.rod.
samoh.rod.
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
bez rod. staranja
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
bez rod. staranja
Materijalno
Materijalno
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
ž
ž
m
ž
ž
ž
m
ž
m
ž
m
m
m
ž
ž
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Krgović Katarina
Đođić Vesko
Uljaj Merita
Femić Bogdan
Novović Nemanja
Radončić Danijel
Ajdarpašić Nermin
Femić Jagoš
Šekularac Ranko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Biotehnički
Mašinski
Učiteljski
Strani jezici
Elektrotehnički
Mašinski
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Biotehnički
Budžet
Mojkovac
Samofinan.
Plužine
Budžet
Plav
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
Berane
Samofinan.
Berane
Samofinan.
Berane
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan.
Berane
4,27
3,53
3,69
3,17
3,50
2,38
2,58
2,50
2,30
4,00
4,00
3,76
4,09
3,50
3,00
2,91
2,50
2,58
3,25
3,50
3,50
3,50
3,25
3,25
3,00
3,00
2,50
STUDENTI KOJI SU MIJENJALI STUDIJSKI PROGRAM
Novićević Ksenija
CRNE GORE
Ekonomski
Vemić Nikolina
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
Vasović Marija
CRNE GORE
Pravni
Mujičić Danilo
CRNE GORE
Elektrotehnički
Vuković Dubravka
CRNE GORE
Ekonomski
Nurković Jasmina
CRNE GORE
Mašinski
Mićović Ana
CRNE GORE
Elektrotehnički
Bošković Jovana
CRNE GORE
PMF
Grujičić Bogdan
CRNE GORE
Mašinski
73/14
Budžet
Plav
17/14
Budžet
Nikšić
93/14
Budžet
Andrijevica
20/14
Budžet
Nikšić
148/14 Samofinan.
Nikšić
13/14
Budžet
Rožaje
42/14
Budžet
Berane
21/14
Budžet
Nikšić
4/14
Budžet
Pljevlja
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
4,92
4,58
4,83
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
4,81
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50
5,00
4,50
5,00
4,00
5,00
STUDENT - STRANI DRŽAVLJANIN
Hadžifejzović Irma
CRNE GORE
143/14 Samofinan.
4,53
4,69
5,00
Političke nauke
13/14
38/14
10/14
36/14
20/14
50/14
226/14
41/14
2/14
Prijepolje
38,40
36,77
36,50
35,87
34,17
28,77
28,30
26,67
24,60
10
10
10
10
5
5
5
5
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
Materijalno
ž
m
ž
m
ž
m
m
m
m
60,00 koristila Dom 2013.
60,00 koristila Dom 2010
58,33
dobila Dom 2012
58,33
dobio Dom 2013
54,17 koristila Dom 2010
53,07 koristila Dom 2011
52,77 mijenjala stud.program
50,47 koristila Dom 2013
50,00
koristio Dom 2012
47,40
Strani držav.
OBAVJEŠTENJE
Pravo na smještaj u Novi studentski dom Podgorica ostvarili su studenti od 1 do 111 mjesta na rang listi.
Studenti sa rednim brojem od 112 do 131 ostvarili su pravo na smještaj u objektu I faze JU Dom učenika i studenata Podgorica .
Studenti sa rednim brojem od 132 do 250 ostvarili su pravo na smještaj u objektu II faze JU Dom učenika i studenata Podgorica.
Studenti korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice ostvarili su pravo na smještaj u objektu Starog studentskog doma JU Dom učenika i studenata Podgorica.
Studenti koji su nezadovoljni odlukom Komisije, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Doma, u roku od tri dana od dan objavljivanja rezultata raspodjele na
internet stranici Doma, odnosno od 18. - 22. septembra 2014. godine, u kancelariji gdje su predali prijavu .
Zahtjev za zamjenu mjesta, studenti mogu podnijeti od 19. - 29. septembra 2014. godine, od 11 do 13 časova, kod Upravnice I Faze.
Rok za zaduženje mjesta, studenti prve godine koji su ostvarili pravo na smještaj u dom u studijskoj 2014/2015. godini, mogu izvršiti do 7. oktobra 2014. godine.
Ukoliko se student ne zaduži u navedenom roku, smatraće se nezainteresovanim, te će mu iz tog razloga biti oduzeto pravo na smještaj za studijsku 2014/2015. go
PODGORICA, 18. SEPTEMBAR 2014. GODINE
KOMISIJA ZA RASPODJELU
Download

BRUCOSI -RANG LISTA - JU Dom učenika i studenata