JU Dom učenika i studenata
Podgorica
ŠKOLSKA 2013/2014. GODINA
STUDENTI II, III, IV, V i VI GODINE STUDIJA
RANG LISTA
R.BR. IME I PREZIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Vasilije Bošković
Rade Kovač
Borka Terzić
Milena Vuksanović
Dragana Marković
Ljubica Plamenac
Biljana Burić
Jelena Vuković
Milivoje Bandović
Goran Radović
Vladimir Kostić
Stevan Čanović
Dušan Vućić
Luka Rakojević
Rajko Golović
Boris Mijušković
Danica Uhrin
Duško Bulajić
Anđela Vujković
Rade Grujičić
Matija Vučićević
Aleksandar Konatar
Sara Radović
Sanda Rastoder
Edin Lukač
Jovan Milić
Milena Gvozdenović
Armin Kalač
Milica Đurović
Selma Dacić
Ivana Vuković
Marija Ćaćić
UNIVERZITET
FAKULTET
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA Fakultet umjetnosti
CRNE GORE
Političke nauke
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Mašinski
MEDITERAN
Pravni
MEDITERAN
Posl. studije MBS
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Arhitektonski
BR.IND.
FINANS.
GRAD
GS
BGS
KF
IU
O
1/09
2/09
34/09
79/09
80/09
94/09
89/09
37/09
27/09
71/10
5/13
3/13
1/13
001/10
13/13
032/10
29/13
28/13
12/13
3/13
30/10
2/13
01/13
82/09
571/07
633/08
69/13
1/13
13/13
58/13
648/08
6/13
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Bar
Pljevlja
Bar
Nikšić
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kotor
Herceg Novi
Nikšić
Pljevlja
Cetinje
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Tutin
Nikšić
Bar
Rožaje
Danilovgrad
Rožaje
Bijelo Polje
Pljevlja
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
4
4
4
4
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
10
10
6
6
6
6
10
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
10,00
10,00
9,93
9,93
9,83
9,83
9,78
9,76
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,72
9,46
9,45
9,93
9,92
9,90
9,90
9,39
9,88
88,00
88,00
88,00
87,44
87,44
86,64
86,64
86,24
86,08
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
85,76
85,68
85,60
85,44
85,36
85,20
85,20
85,12
85,04
NAPOMENA
Stran. drž.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Nikola Mišnić
Marija Nikprelević
Amina Kučević
Nevena Mijušković
Seid Čindrak
Branko Džakula
Nikola Konatar
Jelena Đurković
Marija Tomović
Slobodan Šćekić
Marija Popivoda
Ana Nenezić
Tamara Marićević
Milica Bojović
Nina Novalić
Milica Starčević
Aleksa Đačić
Vesna Anevski
Ana Zeković
Amina Hurić
Milica Raičević
Mirko Lipovac
Azra Mulić
Nenad Radović
Ivana Bezmarević
Sanja Vujović
Tijana Kovačević
Andrea Grgurović
Nevena Crnogorac
Ana Todorović
Sanja Rađenović
Selma Šehović
Mileta Krcunović
Marija Duletić
Bojana Lalatović
Edin Markezić
Marko Tomić
Bojana Mališić
Jelena Perović
Aida Elezagić
Miljana Anđelić
Dubravka Popović
Selma Rastoder
Irina Tomić
Marko Petrić
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Arhitektonski
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
FDES
FDES
MEDITERAN
Strani jezici
FDES
FDES
FDES
FDES
CRNE GORE
Strani jezici
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
FDES
FDES
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Medicinski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
MEDITERAN
Posl. studije MBS
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
PMF
11/10
92/09
115/10
17/13
055/10
1/13
3/13
28/13
39/13
5/10
83/09
102/11
17/11
29/11
7/11
06/11
22/11
49/13
57/13
014/10
3/13
81/10
22/13
45/11
19/11
52/13
30/11
037/11
175/11
81/09
41/13
18/09
22/13
100/09
47/11
66/11
613/08
119/10
49/11
118/10
80/10
46/11
18/13
01/12
1/12
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Mojkovac
Ulcinj
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Herceg Novi
Bijelo Polje
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Herceg Novi
Nikšić
Cetinje
Kotor
Cetinje
Tivat
Pljevlja
Nikšić
Kolašin
Bijelo Polje
Nikšić
Tivat
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Budva
Bijelo Polje
Bar
Budva
Nikšić
Bar
Nikšić
Berane
Nikšić
Ulcilj
Žabljak
Budva
Berane
Pljevlja
Pljevlja
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
5
4
5
4
5
3
3
6
4
3
4
4
3
4
2
2
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
8
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
4
4
6
4
4
4
8
6
8
6
8
4
4
10
6
4
6
6
4
6
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,88
9,62
9,85
9,84
9,83
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,53
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,73
9,73
9,73
9,72
9,70
9,70
9,93
9,93
9,67
9,90
9,90
9,88
9,38
9,63
9,37
9,60
9,33
9,83
9,80
9,05
9,55
9,80
9,53
9,52
9,77
9,50
10,00
10,00
85,04
84,96
84,80
84,72
84,64
84,40
84,40
84,40
84,40
84,40
84,24
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
83,84
83,84
83,84
83,76
83,60
83,60
83,44
83,44
83,36
83,20
83,20
83,04
83,04
83,04
82,96
82,80
82,64
82,64
82,40
82,40
82,40
82,40
82,24
82,16
82,16
82,00
82,00
82,00
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Stefan Kečina
Ninoslava Lalatović
Sanja Prekratić
Milan Kočović
Kosta Pavlović
Dejan Pavićević
Mladen Jelovac
Jasmina Kolić
Jelena Bečić
Jasmina Kalač
Jovanka Vučetić
Anja Marković
Haris Kalač
Dalibor Đogović
Mahmut Šehović
Marija Nikolić
Miroslav Đurišić
Petar Strugar
Ivana Anđelić
Gordana Rakonjac
Jovana Mrkić
Božo Đukanović
Sandra Raičević
Marina Steljić
Aleksandar Gašević
Sofija Glomazić
Kenana Nurković
Dejan Ninković
Nikola Lučić
Milica Bjelica
Ivan Jokić
Mirko Pejatović
Marko Pejatović
Marko Bošković
Milena Vujović
Nikolina Kovačević
Ivona Dabović
Jelena Aleksić
Vanja Radenović
Maja Šćekić
Nevana Stijepović
Bojana Knežević
Dražen Nikić
Irina Milunović
Edina Hubanić
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
FDES
FDES
CRNE GORE
Političke nauke
MEDITERAN
Posl. studije MBS
CRNE GORE
Arhitektonski
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
MEDITERAN
Posl. studije MBS
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Biotehnički
DONJA GORICA Prehram.tehnol.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
4/12
1/12
2/12
33/12
9/12
41/12
16/13
6/13
39/11
20/13
65/12
11/13
029/10
47/13
646/08
179/11
18/13
059/10
58/08
85/10
24/12
7/13
3/09
3/13
10/13
15/13
12/13
15/13
39/12
84/09
53/12
38/12
37/12
91/11
2/11
029/12
99/10
27/11
31/13
10/11
73/09
14/12
137/1
56/11
14/09
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Kolašin
Danilovgrad
Pljevlja
Bijelo Polje
Budva
Rožaje
Nikšić
Herceg Novi
Rožaje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Pljevlja
Cetinje
Cetinje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Rožaje
Pljevlja
Nikšić
Herceg Novi
Bijelo Polje
Pljevlja
Pljevlja
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Bar
Cetinje
Plav
Bar
Žabljak
Pljevlja
Budva
Nikšić
Bijelo Polje
2
2
2
2
2
2
4
4
3
4
2
4
4
4
6
3
4
4
5
4
2
4
5
4
4
4
4
4
2
5
2
2
2
3
3
2
4
3
4
3
5
2
3
3
5
2
2
2
2
2
2
6
6
4
6
2
6
6
6
10
4
6
6
8
6
2
6
8
6
6
6
6
6
2
8
2
2
2
4
4
2
6
4
8
4
8
2
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
9,50
9,75
9,50
10,00
9,48
9,47
9,47
8,96
9,70
9,45
9,45
9,18
9,42
9,91
9,41
9,15
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
9,90
9,13
9,88
9,88
9,88
9,63
9,63
9,88
9,37
9,62
9,12
9,61
9,11
9,85
9,60
9,60
9,09
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
81,84
81,76
81,76
81,68
81,60
81,60
81,60
81,44
81,36
81,28
81,28
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,20
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
81,04
80,96
80,96
80,96
80,88
80,88
80,80
80,80
80,80
80,72
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Nikola Pejović
Jovana Bajagić
Olja Miletić
Andrija Ćetković
Daragana Maštrokol
Bojana Musić
Nikola Latković
Anđela Peković
Jelena Vučinić
Vedran Kasalica
Sanja Mišović
Milica Petričević
Artan Kroma
Marko Sandić
Emira Kurtanović
Vukašin Miladinović
Kristina Perović
Anđela Nenadić
Nermin Džeko
Jovana Jovanović
Emil Mujević
Aneta Baćović
Deniza Duraković
Aleksandar Ćuković
Ivana Slović
Janko Šebek
Sreten Jakić
Nikola Bošković
Mirko Joković
Nebojša Bošković
Radovan Ognjenović
Katarina Bogavac
Marija Zindović
Ivana Ćorović
Ratka Janković
Radovan Raičević
Anđela Mudreša
Jelena Markić
Milica Kostić
Žarko Svrkota
Danica Bošković
Ilija Jovetić
Aleksandra Drobnjak
Marija Jovović
Ksenija Garović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Vizuelne umjet.
Političke nauke
Politehnika
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
Elektrotehnički
Strani jezici
Pravni
Farmacija
Biotehnički
Pravni
Farmacija
Medicinski
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Pravni
Medicinski
Političke nauke
Farmacija
Farmacija
PMF
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Medicinski
110/10
460/12
40/13
21/11
41/11
001/11
69/11
33/11
609/08
14/11
143/10
24/13
66/13
177/12
641/08
32/12
26/12
73/11
107/09
3/11
001/12
176/11
81/09
2/13
1/11
57/11
48/13
31/13
26/13
13/12
61/11
85/09
136/10
1/13
77/10
113/12
30/12
30/11
57/10
4/13
444/10
16/11
74/13
37/11
67/10
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Nikšić
Plužine
Berane
Ulcinj
Cetinje
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Kotor
Pljevlja
Cetinje
Ulcinj
Pljevlja
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Sjenica
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Šavnik
Žabljak
Nikšić
Mojkovac
Kotor
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Ulcilj
Kotor
Žabljak
Žabljak
Bar
Berane
Danilovgrad
Rožaje
4
2
4
3
3
3
3
3
6
3
4
4
4
2
6
2
2
3
5
3
2
3
5
4
3
3
4
4
4
2
3
5
4
4
4
2
2
3
4
4
4
3
4
3
4
6
2
6
4
4
4
4
4
10
4
6
6
6
2
10
2
2
4
8
4
2
4
8
6
6
4
6
6
6
2
4
8
6
6
6
2
2
4
6
6
6
4
6
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,33
9,83
9,33
9,57
9,57
9,57
9,54
9,53
8,77
9,52
9,27
9,27
9,27
9,76
8,75
9,75
9,75
9,50
9,00
9,49
9,73
9,48
8,98
9,23
9,23
9,47
9,20
9,20
9,20
9,69
9,43
8,93
9,18
9,18
9,18
9,67
9,67
9,42
9,17
9,13
9,13
9,38
9,13
9,37
9,11
80,64
80,64
80,64
80,56
80,56
80,56
80,32
80,24
80,16
80,16
80,16
80,16
80,16
80,08
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
79,92
79,84
79,84
79,84
79,84
79,84
79,76
79,60
79,60
79,60
79,52
79,44
79,44
79,44
79,44
79,44
79,36
79,36
79,36
79,36
79,04
79,04
79,04
79,04
78,96
78,88
Stran. drž.
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Mirjana Kontić
Ana Vuković
Marija Radulović
Danijela Mrstijepović
Milica Joksimović
Eldin Salković
Sandra Bogavac
Slađana Cmiljanić
Tamara Dulović
Andrija Đukić
Natalija Milović
Nataša Glogovac
Katarina Lazović
Ivana Kezić
Andrea Pantović
Jasna Babović
Tereza Vujošević
Jadranka Orović
Tahir Kalač
Milica Bijelović
Irma Čindrak
Ivana Drljević
Bojana Vlahović
Jovana Jauković
Ivan Vlaović
Aldina Šarkinović
Andrea Pajković
Tijana Perović
Dijana Veljić
Željka Radojević
Simona Jovanović
Dragana Pantović
Ivana Raičević
Snežana Milić
Zana Čaušić
Marija Ćuković
Eldijana Kalamperović
Marijan Vojinović
Milica Zarubica
Irena Beloica
Svatlana Šćekić
Ivana Marković
Ivana Džuverović
Nikola Perišić
Dino Međedović
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
FDES
FDES
CRNE GORE
Farmacija
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
DONJA GORICA Prehram.tehnol.
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Medicinski
DONJA GORICA
Pravni
MEDITERAN
Strani jezici
CRNE GORE
Farmacija
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
MEDITERAN
Posl. studije MBS
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Mašinski
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
09/11
32/12
43/13
103/13
26/13
11/13
35/11
171/11
023/12
8/13
39/12
8/12
020/12
639/08
9/12
62/13
1/12
15/12
8/11
041/12
36/10
188/11
024/12
45/10
274/11
37/12
39/13
27/12
117/13
51/13
32/12
19/13
62/10
170/11
70/09
24/11
17/11
6/13
47/10
029/12
52/10
27/13
132/10
15/11
029/10
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Nikšić
Pljevlja
Bar
Bar
Žabljak
Bijelo Polje
Mojkovac
Bijelo Polje
Kolašin
Berane
Herceg Novi
Nikšić
Tivat
Pljevlja
Bar
Berane
Bar
Berane
Rožaje
Nikšić
Rožaje
Berane
Kolašin
Nikšić
Bijelo Polje
Plav
Bar
Nikšić
Berane
Nikšić
Budva
Nikšić
Berane
Herceg Novi
Ulcilj
Nikšić
Bar
Pljevlja
Nikšić
Rožaje
Berane
Cetinje
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
3
2
4
4
4
4
3
3
2
4
2
2
2
6
2
4
2
2
3
2
4
3
2
4
3
2
4
2
4
4
2
4
4
3
5
3
3
4
4
2
4
4
4
3
4
4
2
6
6
6
6
4
4
2
6
2
2
2
10
2
6
2
2
4
2
6
4
2
6
4
2
6
2
6
6
2
6
6
4
8
4
4
6
6
2
6
6
4
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,35
9,60
9,10
9,10
9,10
9,10
9,34
9,33
9,58
9,08
9,57
9,57
9,56
8,55
9,55
9,05
9,53
9,53
9,28
9,53
9,03
9,27
9,52
9,02
9,27
9,52
9,01
9,50
9,00
9,00
9,50
8,99
8,98
9,23
8,73
9,20
9,20
8,95
8,95
9,43
8,93
8,93
9,17
9,17
8,92
78,80
78,80
78,80
78,80
78,80
78,80
78,72
78,64
78,64
78,64
78,56
78,56
78,48
78,40
78,40
78,40
78,24
78,24
78,24
78,24
78,24
78,16
78,16
78,16
78,16
78,16
78,08
78,00
78,00
78,00
78,00
77,92
77,84
77,84
77,84
77,60
77,60
77,60
77,60
77,44
77,44
77,44
77,36
77,36
77,36
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
Arsenije Maliković
Julija Damjanović
Ana Marušić
Alma Mulić
Mirjana Vučinić
Milovan Roganović
Kristina Rahović
Marijana Cvijović
Adijana Božović
Svetlana Vučinić
Danijela Damjanović
Đurđina Medojević
Tadija Šćepanović
Ismar Medunjanin
Brikena Jakupi
Jakša Vuković
Nađa Macanović
Ivona Jovičić
Jelena Šljukić
Dea Tršić
Violeta Dondić
Bojan Mijušković
Ana Jelić
Milica Đurović
Jovana Božović
Tamara Marović
Branko Krvavac
Doris Nikolić
Sara Delević
Mirjana Premović
Admira Alić
Ines Peraš
Anika Tomanović
Anđela Andrijašević
Aleksandar Bulatović
Dejan Vukićević
Đorđe Kuzmanović
Milica Ivanović
Marina Radojičić
Bojana Tomović
Katarina Vojvodić
Dragana Jovović
Kristina Lukić
Emil Kastrat
Aleksandra Vavić
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Ekonomski
FDES
FDES
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Strani jezici
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
FDES
FDES
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
FDES
FDES
DONJA GORICA Prehram.tehnol.
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Političke nauke
17/09
18/12
10/12
57/10
34/11
1/12
5/13
12/12
1/13
90/10
636/08
185/11
15/11
42/13
111/09
96/12
73/11
081/11
3/13
86/11
16/11
034/10
19/13
42/13
5/13
40/13
46/11
46/13
231/12
5/12
40/10
5/13
9/12
48/11
36/11
009/12
47/11
2/12
42/12
34/12
14/12
4/13
002/12
01/11
42/11
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Nikšić
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Mojkovac
Mojkovac
Kolašin
Bar
Ulcinj
Pljevlja
Nikšić
Tivat
Pljevlja
Bar
Plužine
Nikšić
Pljevlja
Danilovgrad
Nikšić
Bar
Tivat
Ulcinj
Berane
Berane
Bijelo Polje
Tivat
Nikšić
Bar
Mojkovac
Nikšić
Danilovgrad
Herceg Novi
Bar
Mojkovac
Berane
Pljevlja
Ulcilj
Herceg Novi
Herceg Novi
3
2
2
4
3
2
4
2
4
4
6
3
3
4
5
2
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
2
2
4
4
2
3
3
2
3
2
2
2
2
4
2
3
3
4
2
2
6
4
2
6
2
6
6
10
4
4
6
8
2
4
4
6
4
4
6
6
6
6
6
4
6
2
2
6
6
2
4
4
2
4
2
2
2
2
6
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,17
9,40
9,40
8,90
9,14
9,38
8,88
9,38
8,87
8,86
8,35
9,10
9,10
8,84
8,58
9,33
9,08
9,07
8,82
9,07
9,06
8,80
8,80
8,80
8,80
8,79
9,03
8,77
9,27
9,27
8,77
8,77
9,26
9,00
9,00
9,25
9,00
9,24
9,23
9,23
9,23
8,73
9,23
9,23
8,97
77,36
77,20
77,20
77,20
77,12
77,04
77,04
77,04
76,96
76,88
76,80
76,80
76,80
76,72
76,64
76,64
76,64
76,56
76,56
76,56
76,48
76,40
76,40
76,40
76,40
76,32
76,24
76,16
76,16
76,16
76,16
76,16
76,08
76,00
76,00
76,00
76,00
75,92
75,84
75,84
75,84
75,84
75,84
75,84
75,76
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Ivana Obradović
Milica Glomazić
Jelena Baćović
Emir Spahić
Milka Bakrač
Milena Radović
Ina Hrković
Tamara Tapušković
Nenad Konatar
Žana Novović
Ana Rudić
Aleksandar Plamenac
Darko Ćorić
Danilo Vukić
Granica Kovačević
Slađana Martinović
Nikolina Minić
Sava Grdinić
Milan Rakočević
Tamara Mijušković
Ivana Mrdak
Milena Vasiljević
Dragana Merdović
Nikolina Vemić
Natalija Mušura
Demir Mulić
Balša Stanišić
Smilja Vuksanović
Rasim Spahić
Benida Šahmanovioć
Željka Rogač
Dajana Nišavić
Alan Hadžajlić
Milica Delić
Maja Vujović
Ana Đukanović
Vladimir Stanjević
Zorica Bogunović
Tijana Simanić
Vasilisa Pejović
Dragan Popović
Nela Mršović
Dijana Grdinić
Jelena Mićović
Svetlana Duković
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
Ekonomski
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Politehnika
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Human. studije
Medicinski
Političke nauke
Političke nauke
Biotehnički
Infor. Tehn.
Elektrotehnički
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Politehnika
Medicinski
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
Medicinski
Farmacija
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Ekonomski
Infor. Tehn.
Human. studije
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Političke nauke
Ekonomski
Human. studije
34/11
5/11
17/11
002/12
16/13
71/12
105/12
617/08
69/13
130/13
77/12
18/11
067/10
14/11
36/12
122/11
2/13
04/13
152/12
53/12
31/12
196/11
188/10
48/10
153/10
0025/12
19/12
86/12
34/13
61/10
570/07
189/11
45/11
8/12
326/10
382/11
03/13
019/12
37/12
10/12
247/10
133/10
58/13
104/10
003/12
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Plužine
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg Novi
Bijelo Polje
Andrijevica
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Kolašin
Mojkovac
Mojkovac
Kolašin
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Budva
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Bijelo Polje
Plav
Bar
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Mojkovac
Nikšić
Pljevlja
3
3
3
2
4
2
2
6
4
4
2
3
4
3
2
3
4
4
2
2
2
3
4
4
4
2
2
2
4
4
6
3
3
2
4
3
4
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4
4
2
6
2
2
10
6
6
2
4
6
4
2
4
6
6
2
2
2
4
6
6
6
2
2
2
6
6
10
4
4
2
6
4
6
2
2
2
6
6
6
6
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,97
8,97
8,97
9,22
8,72
9,20
9,20
8,20
8,70
8,70
9,18
8,93
8,68
8,92
9,17
8,90
8,64
8,64
9,13
9,13
9,13
8,87
8,62
8,62
8,62
9,10
9,10
9,10
8,60
8,59
8,09
8,83
8,83
9,08
8,58
8,83
8,58
9,07
9,07
9,07
8,57
8,57
8,57
8,57
9,07
75,76
75,76
75,76
75,76
75,76
75,60
75,60
75,60
75,60
75,60
75,44
75,44
75,44
75,36
75,36
75,20
75,12
75,12
75,04
75,04
75,04
74,96
74,96
74,96
74,96
74,80
74,80
74,80
74,80
74,72
74,72
74,64
74,64
74,64
74,64
74,64
74,64
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
74,56
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
Aida Drpljanin
Dajana Đurović
Ivana Bošković
Radoje Cmiljanić
Nikola Bogavac
Bojana Tufegdžić
Boško Radonić
Miloš Jokanović
Ana Đurnić
Anđela Đukić
Ana Bojat
Marija Perović
Jelena Mijušković
Tamara Bandović
Anđela Vuković
Slobodanka Ruljić
Anja Drašković
Armin Kardović
Sanja Adžić
Enes Kolašinac
Zorana Novović
Milan Krgović
Marica Zeković
Luka Vušković
Marko Gačević
Ivan Golubović
Dragana Guzina
Amina Dizdarević
Aleksandra Bakić
Petar Perović
Edin Kijamet
Jovana Pekić
Nikolina Proroković
Sefa Ljiridon
Jovana Šakotić
Ena Sadiković
Amela Dautović
Krsto Proroković
Vladan Šarac
Nikola Marković
Dunja Daković
Biljana Božović
Dijana Pavićević
Dejan Kostić
Arnela Kočan
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Strani jezici
MEDITERAN
Infor. Tehn.
FDES
FDES
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Biotehnički
MEDITERAN
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Biotehnički
16/12
80/09
017/10
79/12
75/13
54/13
19/11
52/13
62/11
21/11
5/11
26/09
2/12
27/12
70/12
128/10
42/12
33/10
47/11
37/11
21/12
2/12
41/12
91/11
53/13
110/13
35/11
53/11
80/13
77/13
13/13
08/11
32/13
73/13
153/11
23/13
638/08
26/11
8/13
13/13
008/10
23/11
11/13
140/13
4/13
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Bijelo Polje
Nikšić
Danilovgrad
Herceg Novi
Berane
Nikšić
Herceg Novi
Plužine
Bar
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Ulcinj
Kolašin
Nikšić
Kolašin
Rožaje
Plužine
Bar
Klina
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Andrijevica
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Prijepolje
Rožaje
Kotor
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Berane
Danilovgrad
Nikšić
Bijelo Polje
2
5
4
2
4
4
3
4
3
3
3
5
2
2
2
4
2
4
3
3
2
2
2
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
6
3
4
4
4
3
4
4
4
2
8
6
2
6
6
4
6
4
4
4
8
2
2
2
6
2
6
4
4
2
2
2
4
6
6
4
4
6
6
6
4
6
6
4
6
10
4
6
6
6
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,05
8,30
8,55
9,03
8,53
8,53
8,78
8,53
8,77
8,77
8,77
8,26
9,00
9,00
9,00
8,50
9,00
8,50
8,75
8,74
8,99
8,98
8,97
8,72
8,47
8,47
8,70
8,70
8,43
8,43
8,43
8,68
8,43
8,43
8,67
8,42
7,90
8,65
8,40
8,40
8,40
8,65
8,39
8,39
8,38
74,40
74,40
74,40
74,24
74,24
74,24
74,24
74,24
74,16
74,16
74,16
74,08
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
73,92
73,92
73,84
73,76
73,76
73,76
73,76
73,60
73,60
73,44
73,44
73,44
73,44
73,44
73,44
73,36
73,36
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
73,12
73,12
73,04
Stran. drž.
Stran. drž.
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Nikoleta Golubović
Nikola Popović
Maja Aleksić
Biljana Janjušević
Vladan Đikanović
Miloš Mitrić
Nikola Dragaš
Jelena Backović
Mirjana Vukčević
Milica Bubanja
Neda Bošković
Mira Milović
Ivan Plesković
Tamara Vuković
Stefan Šljukić
Mina Zeković
Srđan Orlandić
Jelena Zečević
Ivana Sekulić
Aleksa Kaljević
Bojana Vujičić
Dajana Nikpaljević
Ivan Ljujić
Amra Trubljanin
Gordana Vujović
Jovan Živanić
Marija Čvorović
Bojana Čabarkapa
Zorica Šarčević
Batrić Bošković
Mensur Trubljanin
Nemanja Pantović
Balša Cvetković
Ivana Stešević
Lazar Šuković
Ivan Joksimović
Marija Đuđevac
Nađa Rašković
Kalina Kovačević
Miloš Perović
Andrijana Veljović
Danica Svrkota
Valentina Konatar
Rabina Dedeić
Aleksandra Adžić
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
MEDITERAN
Pravni
CRNE GORE
Arhitektonski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
DONJA GORICA
Politehnika
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Ekonomski
40/11
067/12
27/12
64/11
058/10
74/12
78/13
12/10
017/12
029/11
14/12
5/11
35/12
100/12
58/13
6/13
29/13
34/11
91/10
216/11
59/13
68/11
6/12
023/12
7/12
138/11
95/12
180/11
7/13
82/11
16/13
71/13
23/13
6/11
3/11
33/11
2/11
117/12
18/13
6/13
57/13
7/13
88/11
635/08
9/10
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Berane
Kotor
Herceg Novi
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Danilovgrad
Pljevlja
Nikšić
Berane
Tivat
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bar
Tivat
Nikšić
Budva
Herceg Novi
Bar
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Trebinje
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kolašin
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kolašin
Ulcilj
Kolašin
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Pljevlja
Bijelo Polje
Rožaje
Plužine
3
2
2
3
4
2
4
4
2
3
2
3
2
2
4
4
4
3
4
3
4
3
2
2
2
3
2
3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
2
4
4
4
4
3
6
4
4
2
2
4
6
2
6
6
2
4
2
4
2
2
6
6
6
4
6
4
8
4
2
2
2
4
2
4
6
4
6
6
6
4
4
4
4
2
6
6
6
6
4
10
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,63
8,87
8,87
8,62
8,37
8,87
8,37
8,37
8,86
8,60
8,85
8,60
8,83
8,83
8,33
8,33
8,33
8,58
8,33
8,57
8,07
8,57
8,82
8,82
8,81
8,56
8,80
8,55
8,30
8,55
8,30
8,30
8,30
8,54
8,53
8,53
8,53
8,78
8,28
8,27
8,27
8,27
8,52
7,77
8,26
73,04
72,96
72,96
72,96
72,96
72,96
72,96
72,96
72,88
72,80
72,80
72,80
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,64
72,56
72,56
72,56
72,56
72,56
72,48
72,48
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,32
72,24
72,24
72,24
72,24
72,24
72,16
72,16
72,16
72,16
72,16
72,08
Materijalno
Materijalno
Stran. drž.
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
Kristina Radulović
Nikoleta Drobnjak
Jelena Đoković
Jelica Popović
Anisa Kurtagić
Marija Eraković
Dina Zejnilović
Nikolilna Kulić
Mimoza Berjašević
Zorana Zeković
Nina Lakičević
Jadranka Orlandić
Strahinja Vraneš
Vasilija Barjaktarović
Sofija Marojević
Aleksandar Pavlićević
Kristina Tešović
Miloš Jokanović
Nevena Korać
Ana Lopičić
Jasmin Honsić
Larisa Dešić
Ivana Vujović
Danijela Senić
Jovan Vuković
Jelena Ćirović
Filip Zindović
Milena Vojinović
Jovana Vušković
Adnan Karastanović
Sead Ademović
Dragana Potpara
Ksenija Raonić
Elzana Husović
Ljubo Čepić
Bojana Vujadinović
Marko Dromljak
Savo Njunjić
Marija Đekić
Aleksandar Bošković
Milena Milić
Sanja Madžgalj
Jelena Nikolić
Aleksandra Sošić
Dženana Franca
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
CRNE GORE
Građevinski
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Farmacija
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
CRNE GORE
učit.st.na al.jz.
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA
Human. studije
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
27/11
4/11
20/11
027/12
113/10
41/13
98/09
019/12
3/10
030/11
306/12
547/06
634/08
2/13
15/12
50/13
25/12
16/11
112/11
500/06
90/10
1/11
28/13
10/12
3/13
95/11
19/10
62/08
49/13
87/12
94/10
142/13
156/11
28/12
1/11
163/10
016/10
82/13
23/12
39/12
043/11
65/12
107/10
34/13
017/10
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Kolašin
Rožaje
Nikšić
Berane
Plužine
Ulcilj
Cetinje
Tivat
Bar
Pljevlja
Berane
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Nikšić
Bar
Cetinje
Rožaje
Bar
Cetinje
Berane
Nikšić
Mojkovac
Mojkovac
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Rožaje
Pljevlja
Herceg Novi
Rožaje
Pljevlja
Kotor
Pljevlja
Nikšić
Budva
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
3
3
3
2
4
4
5
2
4
3
2
5
6
4
2
4
2
3
3
5
4
3
4
2
4
3
4
5
4
2
4
4
3
2
3
4
4
4
2
2
3
2
4
4
4
4
4
4
2
6
6
8
2
6
4
2
8
10
6
2
6
2
4
4
8
6
4
6
2
6
4
6
8
6
2
6
6
4
2
4
6
6
6
2
2
4
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,50
8,50
8,50
8,74
8,23
8,23
7,98
8,73
8,22
8,47
8,72
7,97
7,71
8,21
8,71
8,20
8,69
8,43
8,43
7,93
8,17
8,42
8,17
8,67
8,16
8,40
8,15
7,90
8,14
8,63
8,13
8,13
8,37
8,62
8,36
8,10
8,10
8,10
8,60
8,58
8,33
8,32
8,07
8,07
8,07
72,00
72,00
72,00
71,92
71,84
71,84
71,84
71,84
71,76
71,76
71,76
71,76
71,68
71,68
71,68
71,60
71,52
71,44
71,44
71,44
71,36
71,36
71,36
71,36
71,28
71,20
71,20
71,20
71,12
71,04
71,04
71,04
70,96
70,96
70,88
70,80
70,80
70,80
70,80
70,64
70,64
70,56
70,56
70,56
70,56
Materijalno
Materijalno
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
Nina Đurović
Dajana Pavićević
Irina Bulatović
Julka Blečić
Milenka Ađelić
Anđela Šišović
Milica Labudović
Tamara Simanić
Aneta Džuverović
Jovana Ćinćur
Jelena Dajević
Aleksandar Leković
Nikoleta Martinović
Dragana Pantović
Zerina Šehović
Milica Popović
Petra Ilijević
Miljan Pušonjić
Elvedin Drpljanin
Boban Ćebić
Bojana Vučeljić
Margita Radović
Vladimir Perović
Matije Vemić
Edita Dušović
Svetlana Peruničić
Emir Ljušković
Seniha Omeragić
Ivana Deretić
Aleksandra Mijušković
Biljana Matijašević
Almir Kulosmanović
Ivana Dašić
Miljana Garović
Milena Varajić
Armina Kadić
Valentina Backović
Miloš Petrović
Nataša Bašić
Danka Krgović
Milena Nikolić
Milica Gajić
Marko Stevović
Nina Klikovac
Jelena Loncović
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
FDES
FDES
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA
Pravni
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Strani jezici
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Arhitektonski
127/12
81/13
197/11
13/12
7/11
114/10
129/10
39/12
44/12
10/12
100/11
31/11
028/11
2/11
19/11
97/09
33/11
14/13
8/13
2/13
35/11
11/12
87/12
55/11
43/11
006/10
024/10
51/10
83/13
6/12
10/10
47/11
93/11
004/11
8/12
5/13
31/13
176/13
131/10
40/11
85/11
100/10
24/13
17/11
44/11
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Bar
Ulcinj
Kolašin
Nikšić
Žabljak
Bar
Berane
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Tivat
Pljevlja
Bijelo Polje
Herceg Novi
Andrijevica
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Ulcinj
Pljevlja
Bijelo Polje
Plav
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Berane
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Cetinje
Berane
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
2
4
3
2
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
2
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
3
2
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
2
6
4
2
4
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
8
4
6
6
6
4
2
2
4
4
4
6
6
6
2
4
4
4
4
2
6
6
6
6
4
4
6
6
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,57
8,06
8,30
8,55
8,30
8,05
8,03
8,53
8,53
8,52
8,27
8,27
8,27
8,27
8,27
7,75
8,25
8,00
8,00
8,00
8,23
8,48
8,48
8,23
8,23
8,23
7,98
7,97
7,97
8,45
8,20
8,20
8,20
8,19
8,44
7,93
7,93
7,93
7,92
8,17
8,17
7,92
7,91
8,16
8,16
70,56
70,48
70,40
70,40
70,40
70,40
70,24
70,24
70,24
70,16
70,16
70,16
70,16
70,16
70,16
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
69,84
69,84
69,84
69,84
69,84
69,84
69,84
69,76
69,76
69,60
69,60
69,60
69,60
69,52
69,52
69,44
69,44
69,44
69,36
69,36
69,36
69,36
69,28
69,28
69,28
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
Elza Honsić
Mirjana Perunović
Mirela Spahić
Katarina Batrićević
Danijela Bojat
Milena Stojanović
Gordana Cvijović
Vasilije Cvijić
Melida Adrović
Ivana Jeknić
Stefan Radenović
Anđela Delić
Denisa Međedović
Aida Kovačević
Sabela Mujević
Dragana Bošković
Anđela Jokić
Irfan Kalač
Gojka Gušić
Jelena Kostić
Tijana Delić
Sanja Porobić
Emir Hadžimušović
Bojana Delibašić
Aleksandar Koprivica
Jelena Rudović
Danka Dačević
Samir Ćirlija
Bojana Tadić
Stefanija Pantović
Aleksandar Stanišljević
Amir Šulović
Miloš Stevović
Nikola Vučinić
Danilo Šljivić
Ivana Cicović
Aldijana Adrović
Radovan Čvorović
Jelena Martinović
Ana Vujović
Dajana Pavlović
Ana Đurković
Milena Matijašević
Jelena Popović
Risto Sinđić
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
MEDITERAN
Vizuelne umjet.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
DONJA GORICA
Inf.sis.i tehn.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
23/12
27/12
11/11
18/12
32/13
029/11
20/13
49/13
24/11
77/11
15/11
46/12
15/13
34/11
127/10
227/11
95/11
1/11
26/11
116/10
139/10
52/10
008/12
36/13
327/12
6/12
29/11
254/11
98/10
101/10
23/12
101/12
012/12
112/13
14/12
503/06
7/13
6/12
71/13
290/11
179/12
62/08
126/10
201/11
39/11
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Žabljak
Cetinje
Bijelo Polje
Cetinje
Berane
Kolašin
Budva
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Rožaje
Mojkovac
Mojkovac
Rožaje
Bileća
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Plav
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kotor
Pljevlja
Plužine
Berane
Bar
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Kolašin
Nikšić
Bar
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Berane
2
2
3
2
4
3
4
4
3
3
3
2
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
2
4
2
2
3
3
4
4
2
2
2
4
2
6
4
2
4
3
2
5
4
3
3
2
2
4
2
6
4
6
6
4
4
4
2
6
4
6
4
4
4
4
6
6
4
2
6
2
2
4
4
6
6
2
2
2
6
2
10
6
2
6
4
2
8
6
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,40
8,40
8,15
8,40
7,90
8,15
7,90
7,90
8,15
8,13
8,13
8,37
7,86
8,11
7,85
8,10
8,10
8,10
8,10
7,83
7,83
8,08
8,33
7,83
8,32
8,32
8,07
8,07
7,82
7,82
8,31
8,30
8,30
7,80
8,29
7,29
7,78
8,28
7,77
8,02
8,27
7,52
7,76
8,00
8,00
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,20
69,04
69,04
68,96
68,88
68,88
68,80
68,80
68,80
68,80
68,80
68,64
68,64
68,64
68,64
68,64
68,56
68,56
68,56
68,56
68,56
68,56
68,48
68,40
68,40
68,40
68,32
68,32
68,24
68,24
68,16
68,16
68,16
68,16
68,08
68,00
68,00
Stran. drž.
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
Vladana Krivokapić
Anđelija Mumović
Tijana Ostojić
Stefan Premović
Jovana Obradović
Sabrina Šabotić
Arabela Šantić
Tadija Jovanović
Miloš Raičević
Ivana Rešetar
Milana Zeković
Marina Ćetković
Irena Bubanja
Marko Ćorović
Nataša Božović
Milan Jeftović
Bojan Klep
Nina Vusanović
Amel Latifović
Azra Kajević
Ilirjana Ušaku
Anđela Goranović
Jovana Lisičić
Milisav Vukadinović
Marija Vujačić
Aleksa Tomović
Vesna Goranović
Rinor Dacić
Milica Kandić
Nataša Roćen
Marko Jokanović
Jelena Filimanović
Eldina Kurtović
Vladan Bajagić
Petar Backović
Naida Bajrović
Slađana Popović
Jasmina Kolić
Mitar Šljivančanin
Milutin Mićanović
Elvedin Rujović
Jelena Ćorić
Anđela Maković
Magdalina Šćepanović
Anđela Agramović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Medicinski
Medicinski
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Medicinski
Inst. za str. jezike
Human. studije
Medicinski
Ekonomski
Arhitektonski
Strani jezici
Farmacija
Farmacija
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Inst. za str. jezike
Ekonomski
Arhitektonski
Metalurško-tehn.
Vizuelne umjet.
Pravni
Pravni
PMF
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
učit.st.na al.jz.
Ekonomski
Infor. Tehn.
Pravni
Pravni
Posl. studije MBS
Biotehnički
Mašinski
Pravni
Političke nauke
PMF
Ekonomski
Građevinski
31/11
89/10
87/11
105/09
112/10
44/09
3/12
013/10
391/04
139/12
39/11
03/10
173/11
91/09
46/10
66/10
30/13
151/13
48/09
2/11
624/08
4/12
69/10
37/11
16/11
28/11
218/12
17/12
44/11
211/11
90/13
325/11
4/10
190/10
02/12
295/11
32/11
30/11
11/12
19/11
9/13
86/12
2/13
184/10
10/13
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Kotor
Bar
Bar
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Danilovgrad
Šavnik
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Tivat
Mojkovac
Tutin
Bijelo Polje
Ulcinj
Budva
Kolašin
Mojkovac
Nikšić
Mojkovac
Herceg Novi
Rožaje
Šavnik
Žabljak
Nikšić
Nikšić
Ulcilj
Plužine
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Plužine
Rožaje
Mojkovac
Ulcilj
Nikšić
Nikšić
3
4
3
5
4
5
2
4
6
2
3
4
3
5
4
4
4
4
4
3
6
2
4
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
4
2
3
3
3
2
3
4
2
4
4
4
4
6
4
8
6
8
6
6
10
2
4
6
4
8
6
6
6
6
6
4
10
2
6
4
4
4
2
2
4
4
6
4
6
6
2
4
4
4
2
4
6
2
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,00
7,75
7,99
7,49
7,73
7,48
7,73
7,73
7,23
8,22
7,97
7,72
7,95
7,45
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,94
7,19
8,19
7,68
7,93
7,93
7,93
8,17
8,17
7,92
7,92
7,67
7,92
7,66
7,65
8,15
7,90
7,90
7,90
8,14
7,89
7,64
8,13
7,63
7,63
7,63
68,00
68,00
67,92
67,92
67,84
67,84
67,84
67,84
67,84
67,76
67,76
67,76
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,52
67,52
67,52
67,44
67,44
67,44
67,44
67,36
67,36
67,36
67,36
67,36
67,36
67,28
67,20
67,20
67,20
67,20
67,20
67,12
67,12
67,12
67,04
67,04
67,04
67,04
Stran. drž.
Materijalno
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
Sandra Đurović
Marijana Sjekloća
Elvisa Honsić
Katarina Fuštić
Ivana Daković
Stefanela Brkić
Marija Vojinović
Sabina Camić
Dušan Marović
Mirjana Vidaković
Aleksandra Petkovski
Anđela Vujović
Sanja Novović
Selma Huseni
Stana Vujović
Ilda Suljević
Dušan Marković
Adela Međedović
Anđela Vlahović
Jelena Nikitović
Žana Radović
Jelena Kulidžan
Anđela Lalatović
Enisa Nurković
Mirha Tahirović
Nađa Knežević
Fikret Zoronjić
Gordana Ćetković
Jelena Šćepanović
Anja Krsmanović
Milena Ivanović
Nemanja Anđić
Branko Šćekić
Marija Zonjić
Arnela Suljević
Olivera Vušović
Bojana Raičević
Vladimir Šimun
Ilma Kalač
Ksenija Perišić
Boško Glušica
Ivana Vujović
Milena Vuković
Suad Šabanović
Dijana Bošković
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Političke nauke
Građevinski
Medicinski
Ekonomski
Arhitektonski
Pravni
PMF
Ekonomski
Infor. Tehn.
Građevinski
Pravni
Pravni
Farmacija
Pravni
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Farmacija
Političke nauke
Farmacija
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Političke nauke
Strani jezici
Građevinski
Pravni
Pravni
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Elektrotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
38/13
94/10
38/11
69/11
30/11
333/11
13/12
60/12
16/12
48/12
137/12
136/12
12/12
128/12
137/10
172/13
25/10
100/12
7/13
65/10
113/10
47/12
118/13
147/10
1/11
138/10
71/11
84/12
9/11
44/11
87/09
56/12
27/13
110/11
10/10
21/11
85/11
10/12
4/12
3/12
43/12
225/11
112/12
69/10
398/10
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Cetinje
Bar
Rožaje
Mojkovac
Nikšić
Trebinje
Nikšić
Rožaje
Bar
Mojkovac
Nikšić
Bar
Berane
Herceg Novi
Nikšić
Bijelo Polje
Bar
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Rožaje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Nikšić
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Andrijevica
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Plužine
Rožaje
Cetinje
Nikšić
Kotor
Mojkovac
Rožaje
Pljevlja
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
3
4
3
2
3
3
4
2
4
3
4
3
3
2
2
2
2
3
2
4
4
6
6
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
2
6
6
6
2
6
6
4
6
4
2
4
4
6
2
6
4
6
4
4
2
2
2
2
4
2
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,63
7,63
7,87
7,87
7,87
7,87
8,12
8,12
8,12
8,11
8,10
8,10
8,10
8,10
7,60
7,60
7,60
8,10
7,60
7,58
7,58
8,07
7,57
7,57
7,82
7,57
7,82
8,07
7,82
7,82
7,57
8,06
7,55
7,80
7,55
7,79
7,78
8,03
8,03
8,03
8,03
7,77
8,02
7,52
7,52
67,04
67,04
66,96
66,96
66,96
66,96
66,96
66,96
66,96
66,88
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,80
66,64
66,64
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,48
66,40
66,40
66,40
66,32
66,24
66,24
66,24
66,24
66,24
66,16
66,16
66,16
66,16
Stran. drž.
Materijalno
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
Danilo Popović
Milica Marković
Jovanka Drašković
Bojana Ćirović
Jelena Žugić
Irfan Dervišević
Amina Kordić
Bojana Šturanović
Vidak Šabanović
Danijal Kolašinac
Slobodan Blagojević
Ana Vukić
Luka Kaljević
Hamid Mehmedović
Anja Ćulafić
Dragana Dabetić
Selma Čindrak
Sandra Šćepanović
Ognjen Bjelica
Branko Ružić
Nada Vuković
Ana Miletić
Vuk Dević
Jelena Bubanja
Biljana Dragaš
Elzana Korać
Emina Halilović
Dijana Rudović
Aleksandar Pešić
Danijela Pešić
Jelena Labudović
Vanja Zajović
Suzana Jovanović
Marina Peruško
Ivana Bogavac
Maida Crnovršanin
Sanja Jaredić
Luka Krsmanović
Marijana Vuković
Marina Burić
Marina Laušević
Jovan Martinović
Marijana Zajović
Andrea Matović
Željka Božović
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Mašinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Građevinski
MEDITERAN
Strani jezici
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Arhitektonski
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Farmacija
043/12
23/12
41/12
8/13
349/11
31/10
31/13
133/12
35/11
60/10
16/12
11/10
6/13
71/11
39/11
559/10
248/12
135/10
16/12
001/12
148/11
21/11
6/13
74/10
92/10
52/12
630/08
122/10
88/09
98/11
35/12
3/12
330/12
63/12
84/11
393/12
64/11
17/12
36/11
297/10
3/10
171/12
41/12
89/11
172/11
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Kotor
Cetinje
Mojkovac
Pljevlja
Kotor
Plav
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Plav
Plužine
Bijelo Polje
Nikšić
Plav
Berane
Berane
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Plužine
Nikšić
Nikšić
Bar
Berane
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Nikšić
Berane
Nikšić
2
2
2
4
3
4
4
2
3
4
2
4
4
3
3
4
2
4
2
2
3
3
4
4
3
2
6
4
5
3
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
4
3
2
3
3
2
2
2
6
4
6
6
2
4
6
2
6
6
4
4
6
2
6
2
2
4
4
6
6
4
2
10
6
8
4
2
2
2
2
4
2
4
2
4
6
6
4
2
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,00
8,00
8,00
7,50
7,75
7,50
7,50
8,00
7,74
7,49
7,98
7,48
7,48
7,73
7,73
7,48
7,97
7,47
7,97
7,96
7,71
7,71
7,45
7,45
7,70
7,94
6,93
7,43
7,18
7,68
7,93
7,93
7,93
7,93
7,68
7,92
7,67
7,92
7,67
7,42
7,42
7,66
7,90
7,65
7,65
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
65,92
65,92
65,84
65,84
65,84
65,84
65,84
65,84
65,76
65,76
65,76
65,68
65,68
65,68
65,60
65,60
65,60
65,52
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,44
65,36
65,36
65,36
65,36
65,36
65,36
65,28
65,20
65,20
65,20
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
Kristina Popović
Jovana Delić
Branislav Raković
Miloš Miljanić
Anđela Bubanja
Filip Ivanović
Jelena Milatović
Bojana Ružičić
Dragana Lučić
Vesna Karadžić
Maja Tomanović
Maja Kalač
Marija Punoševac
Armin Suljević
Ana Vukčević
Ivan Nikić
Nikolina Karadžić
Merita Canović
Milica Delibašić
Danilo Smolović
Milija Bajčeta
Rade Banićević
Ljiljana Šobić
Danilo Madžgalj
Milica Karadžić
Milica Božović
Elma Adrović
Vladimir Fuštić
Jelena Seratlić
Jasmin Kuč
Nina Katnić
Vedran Lunić
Veljko Peković
Aleksandra Adžić
Vanja Veličković
Mirjana Maksimović
Bojana Minić
Sanja Bulatović
Borislav Lutovac
Tijana Papić
Milica Stojanović
Safet Čindrak
Rade Bulatović
Nemanja Šinik
Slađana Tomčić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Pravni
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Biotehnički
Političke nauke
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Građevinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Medicinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
PMF
Biotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Arhitektonski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
Elektrotehnički
Medicinski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Političke nauke
87/13
2/13
15/11
21/13
43/13
023/10
65/11
27/11
121/11
1/13
32/11
10/11
36/11
9/10
1/12
59/12
20/12
17/12
128/10
13/13
82/11
29/12
42/11
49/11
45/12
103/11
35/11
253/11
22/12
1/11
13/12
108/11
30/13
7/11
30/11
116/11
126/11
64/11
514/06
38/12
67/12
3/13
109/13
15/12
54/11
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Kolašin
Bijelo Polje
Kotor
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Plužine
Žabljak
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Ulcilj
Kotor
Bar
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg Novi
Šavnik
Bijelo Polje
Šavnik
Berane
Nikšić
Mojkovac
Nikšić
Rožaje
Cetinje
Bar
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Kolašin
Mojkovac
Kolašin
Bijelo Polje
Pljevlja
Tivat
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Herceg Novi
Žabljak
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
2
2
2
2
4
4
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
4
3
3
3
3
3
6
2
2
4
4
2
3
6
6
4
6
6
6
4
4
4
6
4
4
4
6
2
2
2
2
6
6
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
2
4
6
4
4
4
4
4
10
2
2
6
6
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,40
7,40
7,65
7,40
7,40
7,40
7,63
7,63
7,63
7,38
7,63
7,63
7,63
7,38
7,87
7,87
7,86
7,86
7,36
7,36
7,60
7,85
7,60
7,60
7,85
7,60
7,60
7,59
7,83
7,58
7,83
7,58
7,33
7,57
7,57
7,57
7,57
7,57
6,81
7,80
7,80
7,30
7,30
7,80
7,53
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,20
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
65,04
64,96
64,96
64,88
64,88
64,88
64,88
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,80
64,72
64,64
64,64
64,64
64,64
64,64
64,56
64,56
64,56
64,56
64,56
64,48
64,40
64,40
64,40
64,40
64,40
64,24
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
Milutin Burić
Danica Kasalica
Dragana Mićanović
Nevena Cvijović
Dragana Ćosović
Irma Kuč
Danka Kljajević
Milja Kaljević
Mirjana Damjanović
Vladislav Bjelica
Ivan Blagojević
Milena Obradović
Tamara Đukić
Nataša Vuksanović
Marina Ćabarkapa
Vildan Ramusović
Dženan Alić
Anja Škurić
Svetlana Višnjić
Nina Bošković
Nevena Vulević
Tijana Knežević
Stefan Blečić
Vanesa Pačariz
Slobodan Pašić
Nermin Čobić
Bojana Marijanović
Tatjana Ćulafić
Elma Kožar
Marina Stojanović
Gordana Kostić
Lazar Rutešić
Tijana Ognjenović
Aida Husović
Jelena Radivojević
Jelena Pejović
Suad Međedović
Dejan Doderović
Stefan Janić
Branka Vujović
Itana Spaić
Veselinka Mušikić
Hajriz Adrović
Radanka Bućković
Nusret Popović
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
DONJA GORICA Međ.ekon.fin. i biz.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Strani jezici
CRNE GORE
Farmacija
DONJA GORICA
Politehnika
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Arhitektonski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Biotehnički
CRNE GORE
Elektrotehnički
350/11
1/12
80/11
9/12
85/12
44/11
316/10
328/12
31/12
1/11
42/13
116/13
134/10
119/11
60/10
2/11
13/11
645/08
107/12
37/12
205/11
210/11
015/12
78/12
43/11
67/11
71/10
32/12
78/12
47/12
28/11
4/13
2/13
84/10
33/12
183/11
023/11
221/11
67/12
38/12
159/12
104/12
92/13
43/11
195/11
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Nikšić
Nikšić
Plužine
Pljevlja
Žabljak
Rožaje
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Žabljak
Bar
Mojkovac
Andrijevica
Rožaje
Bar
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Trebinje
Berane
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Berane
Berane
Bar
3
2
3
2
2
3
4
2
2
3
4
4
4
3
4
3
3
4
2
2
3
3
2
2
3
3
4
2
2
2
3
4
4
4
2
3
3
3
2
2
2
2
4
3
3
4
2
4
2
2
4
6
2
2
4
6
6
6
4
6
4
4
6
2
2
4
4
2
2
4
4
6
2
2
2
4
6
6
6
2
4
4
4
2
2
2
2
6
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,53
7,78
7,52
7,77
7,77
7,52
7,27
7,77
7,77
7,52
7,27
7,26
7,25
7,50
7,25
7,50
7,50
7,25
7,73
7,73
7,48
7,48
7,73
7,73
7,47
7,47
7,22
7,71
7,70
7,70
7,44
7,19
7,19
7,19
7,68
7,43
7,43
7,43
7,67
7,67
7,67
7,67
7,17
7,42
7,42
64,24
64,24
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,16
64,08
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
63,84
63,84
63,84
63,84
63,84
63,84
63,76
63,76
63,76
63,68
63,60
63,60
63,52
63,52
63,52
63,52
63,44
63,44
63,44
63,44
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
63,36
Stran. drž.
Materijalno
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
Denis Tahirović
Milica Ivanović
Gordana Vukotić
Ognjen Ćipović
Nemanja Vučetić
Milica Tomić
Dijana Džarić
Jelena Bojović
Anhel Šahman
Milena Mijušković
Marinela Batrićević
Nikolina Raičević
Dragana Čabarkapa
Aleksa Knežević
Marko Nikolić
Sanja Čujović
Ana Komatina
Igor Mičetić
Drago Konatar
Jelena Joksimović
Mirjana Đoković
Bojana Potparić
Anđela Marović
Velimirka Perišić
Jelena Tomović
Jovana Nikolić
Zorana Zejak
Marko Vojinović
Amina Grbović
Aleksandra Mašulović
Jasna Metović
Marija Strunjaš
Aleksandar Pešić
Anđela Barzelatto
Mićo Čvorović
Edina Kasumović
Selma Hasanović
Sandra Marković
Nikolina Gardašević
Dragana Milošević
Nina Đačić
Ivana Damjanović
Stefan Andrić
Ajša Mrkulić
Nikolina Mašnić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Arhitektonski
PMF
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Farmacija
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Biotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Posl. studije MBS
Političke nauke
Političke nauke
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Elektrotehnički
Političke nauke
Ekonomski
Arhitektonski
Političke nauke
Pravni
Metalurško-tehn.
Medicinski
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Ekonomski
Arhitektonski
Ekonomski
Farmacija
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Političke nauke
Političke nauke
59/12
9/12
126/10
46/11
29/12
34/12
142/10
41/13
122/12
49/11
38/11
14/11
424/10
52/11
51/10
110/12
105/13
8/13
10/11
27/11
22/12
16/12
115/12
16/10
74/12
112/10
10/12
74/11
35/12
4/13
33/09
16/11
438/10
46/12
55/12
394/12
50/11
391/10
182/11
83/11
12/13
27/10
7/11
122/13
12/12
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Rožaje
Berane
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Šavnik
Pljevlja
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Ulcinj
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Pljevlja
Bar
Šavnik
Mojkovac
Ulcilj
Mojkovac
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nikšić
Bar
Nikšić
Berane
Tivat
Nikšić
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Cetinje
Nikšić
Bar
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Nevesinje
Berane
Nikšić
2
2
4
3
2
2
4
4
2
3
3
3
4
3
4
2
4
4
3
3
2
2
2
4
2
4
2
3
2
4
3
3
4
2
2
2
3
4
3
3
4
4
3
4
2
2
2
6
4
2
2
6
6
2
4
4
4
6
4
6
2
6
6
4
4
2
2
2
6
2
6
2
4
2
6
4
4
6
2
2
2
4
6
4
4
6
6
4
6
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,66
7,65
7,15
7,40
7,64
7,64
7,13
7,13
7,62
7,37
7,37
7,37
7,11
7,36
7,11
7,60
7,10
7,10
7,34
7,34
7,58
7,58
7,58
7,08
7,57
7,07
7,57
7,32
7,57
7,06
7,31
7,30
7,05
7,54
7,53
7,53
7,28
7,03
7,27
7,26
7,01
7,01
7,26
7,00
7,50
63,28
63,20
63,20
63,20
63,12
63,12
63,04
63,04
62,96
62,96
62,96
62,96
62,88
62,88
62,88
62,80
62,80
62,80
62,72
62,72
62,64
62,64
62,64
62,64
62,56
62,56
62,56
62,56
62,56
62,48
62,48
62,40
62,40
62,32
62,24
62,24
62,24
62,24
62,16
62,08
62,08
62,08
62,08
62,00
62,00
uslovan upis
Stran. drž.
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
Jelena Kovačević
Dejan Kastratović
Alina Musić
Ana Dendić
Ana Novaković
Nađa Perović
Ivana Vukadinović
Marija Potpara
Mina Vukotić
Lidija Obadović
Nemanja Gogić
Krsto Mićović
Marija Bjelajac
Nataša Vukmanović
Ana Đukanović
Dragana Vučetić
Minela Bibić
Darko Vukićević
Marko Spaić
Dragana Radović
Sreten Savićević
Bojana Ralević
Bosiljka Đoković
Jovana Pejović
Ana Tomović
Anđela Medojević
Božana Miljanić
Jelena Banović
Joko Vuksanović
Duška Ljiljanić
Dušan Martinović
Miloš Raković
Ilma Šukurica
Biljana Bulajić
Vuk Bojović
Vanja Barjaktarović
Jelena Penda
Budimir Božović
Dragojla Janjušević
Stefan Garović
Bojana Rmandić
Jovana Baranin
Nikola Marku
Maida Mujević
Jelena Babić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
PMF
Građevinski
PMF
Ekonomski
Pravni
PMF
Ekonomski
Pravni
Pravni
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Biotehnički
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Farmacija
Farmacija
Biotehnički
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Medicinski
Farmacija
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Metalurško-tehn.
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Biotehnički
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Pravni
Farmacija
Medicinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Pravni
Arhitektonski
39/12
58/10
12/12
67/11
032/11
4/12
55/10
99/12
59/12
5/13
24/12
19/12
90/11
4/11
357/11
26/12
3/12
20/10
54/12
163/12
126/11
27/10
12/12
8/12
69/12
69/09
40/12
3/12
41/13
3/13
121/13
167/11
66/10
17/12
10/12
167/11
95/12
014/12
164/10
29/12
164/12
51/11
34/11
18/11
25/11
Budžet
Kotor
Budžet
Berane
Budžet
Rožaje
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Pljevlja
Budžet
Nikšić
Budžet
Herceg Novi
Samofinan.
Pljevlja
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Berane
Samofinan.
Pljevlja
Budžet
Nikšić
Budžet
Mojkovac
Budžet
Ulcilj
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Berane
Budžet
Rožaje
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Pljevlja
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Berane
Budžet
Berane
Budžet
Nikšić
Budžet
Mojkovac
Budžet
Berane
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Cetinje
Samofinan.
Cetinje
Samofinan.
Pljevlja
Samofinan.
Cetinje
Samofinan.
Berane
Budžet
Bijelo Polje
Budžet
Nikšić
Budžet
Nikšić
Samofinan.
Berane
Budžet
Tivat
Samofinan.
Nikšić
Samofinan.
Pljevlja
Budžet
Rožaje
Samofinan.
Nikšić
Budžet
Žabljak
Budžet
Tivat
Budžet
Rožaje
Samofinan. Bijelo Polje
2
4
2
3
3
2
4
2
2
4
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
5
2
2
4
4
4
3
4
2
2
3
2
2
4
2
2
3
3
3
3
2
6
2
4
4
2
6
2
2
6
2
2
4
4
4
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
8
2
2
6
6
6
4
6
2
2
4
2
2
6
2
2
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,50
7,00
7,48
7,23
7,23
7,47
6,97
7,47
7,47
6,97
7,46
7,45
7,20
7,20
7,20
7,43
7,42
7,17
7,42
7,42
7,16
7,16
7,40
7,40
7,40
6,65
7,40
7,40
6,90
6,90
6,90
7,13
6,88
7,38
7,38
7,13
7,37
7,37
6,85
7,35
7,35
7,10
7,09
7,09
7,09
62,00
62,00
61,84
61,84
61,84
61,76
61,76
61,76
61,76
61,76
61,68
61,60
61,60
61,60
61,60
61,44
61,36
61,36
61,36
61,36
61,28
61,28
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,20
61,04
61,04
61,04
61,04
61,04
60,96
60,96
60,80
60,80
60,80
60,80
60,72
60,72
60,72
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Anica Šćekić
Gojko Perović
Lidija Bojičić
Jovana Raičević
Marko Preradović
Ivana Lazarević
Marija Milačić
Nikolina Potpara
Lazar Mitrović
Kenan Strujić
Radovan Bulatović
Marko Bošković
Sandra Rabrenović
Jelena Mrdak
Suada Šabotić
Bojana Bojović
Jelena Đukanović
Danilo Premović
Rada Kaljević
Haida Jevrić
Nikola Šoć
Dragana Šorović
Jelena Badnjar
Nikolina Popović
Danijela Radičević
Ilda Čokrlija
Anđela Radulović
Maida Kolić
Emina Uljaj
Dragana Šćekić
Suada Kolašinac
Dragan Carević
Anđela Rudović
Ivana Kilibarda
Dalibor Popović
Radisav Rakonjac
Tomislav Perović
Marija Mićunović
Ilda Softić
Miloš Drašković
Goran Kočović
Anđela Simović
Martina Vujović
Slađana Pejović
Emin Džanković
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Medicinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Inst. za str. jezike
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Ekonomski
MEDITERAN
Strani jezici
CRNE GORE
Učit stud.na alb.jz.
CRNE GORE
Političke nauke
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Mašinski
CRNE GORE
Farmacija
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Pravni
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
PMF
CRNE GORE
Elektrotehnički
CRNE GORE
Građevinski
CRNE GORE
Metalurško-tehn.
CRNE GORE
Ekonomski
CRNE GORE
Arhitektonski
DONJA GORICA
Human. studije
521/06
56/12
63/12
83/12
24/12
1/12
124/13
177/11
74/11
70/10
40/12
70/12
124/10
44/11
114/12
93/12
61/12
327/12
64/11
60/12
68/12
216/12
6/11
2/12
97/12
69/12
132/11
18/12
1/12
125/11
4/12
19/12
121/10
181/12
120/12
95/12
50/12
20/12
2/11
49/12
49/12
5/13
365/12
1/12
029/11
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Cetinje
Nikšić
Berane
Berane
Pljevlja
Pljevlja
Andrijevica
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Žabljak
Tivat
Berane
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Plav
Cetinje
Bar
Žabljak
Nikšić
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Plav
Berane
Plav
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Bijelo Polje
Danilovgrad
Bar
Bijelo Polje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Tivat
Nikšić
Bijelo Polje
6
2
2
2
2
2
4
3
3
4
3
2
4
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
3
10
2
2
2
2
2
6
6
4
6
4
2
6
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
6
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,34
7,33
7,33
7,33
7,33
7,33
6,83
6,83
7,08
6,83
7,07
7,32
6,81
7,06
7,30
7,30
7,30
7,30
7,05
7,30
7,30
7,30
7,03
7,28
7,27
7,27
7,02
7,27
7,27
7,27
7,26
7,25
6,75
7,25
7,25
7,25
7,24
7,23
6,98
7,23
7,23
6,73
7,22
7,21
6,96
60,72
60,64
60,64
60,64
60,64
60,64
60,64
60,64
60,64
60,64
60,56
60,56
60,48
60,48
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,40
60,24
60,24
60,16
60,16
60,16
60,16
60,16
60,16
60,08
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,92
59,84
59,84
59,84
59,84
59,84
59,76
59,68
59,68
bez rod. staranja
Materijalno
Materijalno
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
Bojan Miković
Jelena Ćuković
Suzana Pavlović
Ognjen Vukić
Miloš Beljkaš
Dušica Pavlović
Senka Šljivančanin
Jelene Pavlović
Mašan Popović
Miljan Mijatović
Vukica Lalović
Jovana Đurković
Irena Kujačić
Jelena Petrović
Mirko Čamdžić
Miroslav Bubanja
Jovana Delić
Jelena Čukić
Milena Damjanović
Anja Stijepović
Bobana Obrenović
Jelena Krivokapić
Dragutin Bulatović
Marija Bošković
Andrijana Rovčanin
Radmila Maglov
Tonći Janović
Danka Grbović
Dejan Vojinović
Nikola Pešić
Radojka Ralević
Nikola Bošković
Dajana Žižek
Emir Bojadžić
Jovana Lakićević
Boris Radunović
Ivana Kuč
Novica Mitrović
Petar Zečević
Mirjana Bakić
Slađana Baković
Božidar Kostić
Andrea Šarić
Amina Agić
Jelena Bečanović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
PMF
Pravni
Političke nauke
PMF
Pravni
Političke nauke
Elektrotehnički
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Human. studije
Farmacija
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Human. studije
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
PMF
Elektrotehnički
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Arhitektonski
Političke nauke
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Farmacija
Farmacija
Pravni
Medicinski
Farmacija
Pravni
4/12
29/12
66/13
11/12
193/12
103/12
32/13
13/12
58/12
451/10
32/12
70/12
160/11
84/11
28/11
020/12
163/10
129/10
7/11
102/11
2/11
6/13
12/11
034/09
38/11
85/12
206/11
120/11
20/11
66/12
444/11
25/11
31/11
12/13
5/12
50/12
148/12
44/11
26/11
11/12
130/10
022/12
20/11
24/12
38/11
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Berane
Plužine
Herceg Novi
Bar
Pljevlja
Bar
Pljevlja
Žabljak
Cetinje
Pljevlja
Žabljak
Andrijevica
Danilovgrad
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Nikšić
Berane
Plužine
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Mojkovac
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Tivat
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Berane
Pljevlja
Ulcilj
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Andrijevica
Berane
Nikšić
Berane
Rožaje
Nikšić
2
2
4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
3
3
2
4
3
3
3
3
4
3
4
3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
2
2
2
3
3
2
4
2
3
2
3
2
2
6
2
2
2
6
2
2
6
2
2
4
4
4
2
6
4
4
4
4
6
2
6
4
2
4
4
4
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
2
6
2
4
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,20
7,20
6,70
7,20
7,20
7,20
6,70
7,18
7,18
6,68
7,17
7,17
6,92
6,92
6,91
7,16
6,65
6,90
6,90
6,90
6,90
6,64
7,13
6,63
6,88
7,13
6,87
6,87
6,87
7,11
6,86
6,86
6,86
6,61
7,10
7,10
7,10
6,85
6,84
7,08
6,57
7,07
6,81
7,05
6,80
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
59,60
59,44
59,44
59,44
59,36
59,36
59,36
59,36
59,28
59,28
59,20
59,20
59,20
59,20
59,20
59,12
59,04
59,04
59,04
59,04
58,96
58,96
58,96
58,88
58,88
58,88
58,88
58,88
58,80
58,80
58,80
58,80
58,72
58,64
58,56
58,56
58,48
58,40
58,40
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
Metodije Đalović
Radovan Stijepović
Marijana Bogavac
Saudin Račić
Andrej Vojvodić
Vojislav Gigović
Mirjana Joksimović
Kristina Bjeković
Jovana Mijušković
Marina Davidović
Maja Mirčić
Ana Tadić
Dušan Đalović
Biljana Bulatović
Denisa Kasumović
Tomislav Otašević
Ana Novović
Milica Purić
Miljan Saičić
Samra Jasavić
Marija Vasović
Slađana Vukić
Vasilija Obradović
Olga Đuričković
Isidora Šljukić
Senid Rebronja
Milica Otašević
Branko Ćalasan
Jelena Gardašević
Nevena Fuštić
Tamara Čampar
Marko Radonjić
Šejla Radončić
Rialda Kurgaš
Erdal Ajanović
Jelena Vušurović
Milena Soković
Bojana Šekularac
Rastko Kovačević
Snežana Šestović
Belma Šarkinović
Boran Tomović
Marta Mandić
Luka Lutovac
Miro Vidaković
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Biotehnički
Pravni
Pravni
Političke nauke
PMF
Elektrotehnički
Medicinski
Političke nauke
Pravni
Građevinski
Građevinski
Pravni
Elektrotehnički
Medicinski
Političke nauke
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Inf.sis.i tehn.
Ekonomski
Ekonomski
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Političke nauke
Medicinski
PMF
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Human. studije
Mašinski
Građevinski
Pravni
8/11
96/11
98/12
68/11
5/12
192/11
30/12
117/12
158/12
66/10
20/10
102/11
67/12
87/10
133/11
18/10
223/12
34/12
220/10
47/11
28/12
243/11
116/10
69/11
013/11
180/12
235/11
1/13
27/12
62/12
80/10
038/12
60/11
5/12
38/12
336/10
52/12
171/10
220/12
246/09
22/12
024/11
42/12
20/12
48/12
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Berane
Bar
Pljevlja
Mojkovac
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Bar
Mojkovac
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Pljevlja
Berane
Plav
Andrijevica
Mojkovac
Bijelo Polje
Bar
Pljevlja
Bar
Cetinje
Plužine
Nikšić
Mojkovac
Berane
Cetinje
Berane
Bar
Pljevlja
Cetinje
Pljevlja
Kolašin
Pljevlja
Bijelo Polje
Plav
Mojkovac
Kolašin
Berane
Mojkovac
3
3
2
2
2
3
2
2
2
4
4
3
2
4
3
4
2
2
4
3
2
3
4
3
3
2
3
4
2
2
4
2
3
2
2
4
2
4
2
3
2
2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
2
6
6
4
2
6
4
6
2
2
6
6
2
4
6
4
4
2
4
6
2
2
6
2
4
2
2
6
2
6
2
4
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,80
6,80
7,04
7,03
6,77
6,76
7,01
7,00
7,00
6,50
6,50
6,74
6,98
6,48
6,73
6,48
6,97
6,97
6,47
6,47
6,97
6,70
6,45
6,70
6,70
6,95
6,68
6,41
6,91
6,90
6,40
6,90
6,65
6,89
6,88
6,38
6,88
6,38
6,86
6,61
6,85
6,85
6,84
6,84
6,83
58,40
58,40
58,32
58,24
58,16
58,08
58,08
58,00
58,00
58,00
58,00
57,92
57,84
57,84
57,84
57,84
57,76
57,76
57,76
57,76
57,76
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,44
57,28
57,28
57,20
57,20
57,20
57,20
57,12
57,04
57,04
57,04
57,04
56,88
56,88
56,80
56,80
56,72
56,72
56,64
Materijalno
bez rod. staranja
Materijalno
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
Anica Todorović
Erna Jahović
Nataša Međedović
Bojana Dedović
Tanja Vujović
Gligorije Mrkić
Elza Kujović
Anđelija Borovinić
Gordana Mihailović
Zorica Vučetić
Milorad Božović
Nataša Tomić
Milena Dašić
Miljan Đeković
Mirsada Kanalić
Faris Kršić
Nina Tapušković
Abela Selmanović
Nikolina Delibašić
Jelica Krsmanović
Damir Juković
Luka Prodanović
Radonja Šljivančanin
Mitar Andrijašević
Ranka Krgović
Snežana Lazović
Andrijana Bulatović
Mirjana Šestović
Neven Simonović
Nikola Filipović
Mirza Tahirović
Nikola Tomašević
Srđan Strunjaš
Šenida Bećirović
Anida Murić
Vasiljka Piper
Nevena Čabarkapa
Đorđe Šoć
Milena Čukić
Jovana Gačević
Bojana Karadžić
Nikola Doderović
Milija Damjanović
Jovana Draganić
Milena Vasilić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Biotehnički
Građevinski
Medicinski
PMF
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Arhitektonski
Biotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Human. studije
Ekonomski
PMF
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Medicinski
Pravni
Elektrotehnički
Biotehnički
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Ekonomski
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Pravni
Građevinski
PMF
Pravni
Ekonomski
Mašinski
Elektrotehnički
Biotehnički
Ekonomski
1/12
43/10
39/12
5/12
18/11
31/11
104/11
24/10
40/12
25/12
41/12
50/11
83/11
018/11
306/11
25/12
134/12
42/12
38/11
584/07
75/12
29/12
12/12
1/12
19/12
146/11
107/12
338/12
58/11
156/11
52/12
162/11
44/12
41/10
70/11
28/11
72/11
119/12
6/12
81//12
8/12
8/12
54/13
12/12
51/11
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Kolašin
Rožaje
Nikšić
Andrijevica
Cetinje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Pljevlja
Berane
Berane
Bijelo Polje
Berane
Kolašin
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Ulcilj
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Bijelo Polje
Bar
Pljevlja
Kolašin
Bijelo Polje
Rožaje
Mojkovac
Pljevlja
Bijelo Polje
Rožaje
Bijelo Polje
Pljevlja
Cetinje
Berane
Pljevlja
Šavnik
Plužine
Bijelo Polje
Cetinje
Cetinje
2
4
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
5
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
3
2
6
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
8
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
4
2
6
4
4
4
2
2
2
2
2
6
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,83
6,33
6,82
6,82
6,57
6,57
6,57
6,56
6,80
6,80
6,79
6,54
6,53
6,53
6,53
6,77
6,77
6,77
6,52
6,02
6,77
6,76
6,75
6,75
6,75
6,50
6,75
6,75
6,50
6,50
6,73
6,47
6,72
6,22
6,47
6,47
6,47
6,71
6,70
6,70
6,70
6,69
6,19
6,69
6,43
56,64
56,64
56,56
56,56
56,56
56,56
56,56
56,48
56,40
56,40
56,32
56,32
56,24
56,24
56,24
56,16
56,16
56,16
56,16
56,16
56,16
56,08
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
55,84
55,76
55,76
55,76
55,76
55,76
55,76
55,68
55,60
55,60
55,60
55,52
55,52
55,52
55,44
Materijalno
Materijalno
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Milica Zajović
Semira Dešić
Marko Ilić
Adnan Kalač
Sanja Sarić
Kerim Halilović
Žana Mirković
Nikola Mijatović
Ivana Petrušić
Rino Gargović
Marina Cvijović
Nataša Mršović
Danica Čvorović
Dejan Božović
Ivan Jelovac
Milan Čolović
Stefan Simović
Mirko Jušković
Dragana Šćepanović
Miloš Bubanja
Marija Mitrović
Jovanka Joksimović
Milica Dajković
Marija Petrić
Elvis Hodžić
Milica Purić
Mirjana Minić
Savo vuksanović
Jelena Ćorac
Bojan Ćuković
Erna Strujić
Ivana Lutovac
Vladimir Vujović
Alden Selmanović
Marija Raković
Amina Pačariz
Ivan Zečević
Dubravka Joksimović
Nikola Vujković
Zoran Medojević
Miloš Palević
Danilo Ćulafić
Nevena Mijatović
Teodora Zarubica
Jusuf Kadić
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Ekonomski
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Medicinski
Biotehnički
Građevinski
Građevinski
Ekonomski
Političke nauke
Pravni
Arhitektonski
Biotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Građevinski
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Biotehnički
Pravni
PMF
Pravni
Biotehnički
Arhitektonski
Građevinski
PMF
Ekonomski
Elektrotehnički
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Farmacija
Građevinski
Političke nauke
Elektrotehnički
PMF
Biotehnički
Pravni
Pravni
Medicinski
Medicinski
19/12
384/12
6/11
98/12
487/10
14/11
31/12
100/12
37/10
465/11
216/12
183/12
45/12
8/11
73/10
45/12
22/12
11/11
124/12
6/12
24/12
13/12
5/12
39/12
10/11
55/12
19/12
29/12
298/10
40/11
5/12
74/12
337/11
70/10
57/11
169/11
25/11
128/12
51/12
33/12
13/12
229/11
15/12
27/12
43/12
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Nikšić
Bar
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Kolašin
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Andrijevica
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Mojkovac
Berane
Nikšić
Berane
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Cetinje
Berane
Nikšić
Pljevlja
Berane
Budva
Pljevlja
Berane
Berane
Nikšić
Berane
Nikšić
Mojkovac
Mojkovac
Berane
Bar
Nikšić
Bijelo Polje
2
2
3
2
4
3
2
2
4
3
2
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
3
2
2
3
4
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
4
2
6
4
2
2
6
4
2
2
2
4
6
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
6
4
2
2
4
6
4
4
4
2
2
2
2
4
2
2
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6,67
6,67
6,41
6,65
6,15
6,38
6,63
6,63
6,12
6,37
6,60
6,60
6,60
6,34
6,09
6,58
6,58
6,33
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,32
6,56
6,56
6,55
6,05
6,29
6,53
6,53
6,28
6,03
6,26
6,25
6,25
6,50
6,47
6,47
6,44
6,19
6,42
6,41
6,16
55,36
55,36
55,28
55,20
55,20
55,04
55,04
55,04
54,96
54,96
54,80
54,80
54,80
54,72
54,72
54,64
54,64
54,64
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,56
54,48
54,48
54,40
54,40
54,32
54,24
54,24
54,24
54,24
54,08
54,00
54,00
54,00
53,76
53,76
53,52
53,52
53,36
53,28
53,28
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
Aleksandra Srbljanovć
Jovana Jovanović
Dejan Dendić
Jovana Ćalasan
Milica Cmiljanić
Katarina Čabarkapa
Ermina Kordić
Medina Bojadžić
Borisav Ćirković
Ivona Đurašković
Danijela Čizmović
Dragan Vojinović
Božidarka Radović
Danilo Čabarkapa
Marina Minić
Miloradka Čović
Đorđe Miletić
Boško Delić
Dijana Rašević
Jelena Pavlović
Miroslav Janjušević
Ana Sošić
Milica Joksimović
Jelena Kilibarda
Dušan Vuletić
Nadežda Jovanović
Rade Gajević
Anđela Vojvodić
Ivan Vukajlović
Stešević Anđela
Bojana Bogavac
Sandra Mujović
Ivana Škuletić
Goran Perović
Balša Vlahović
Anica Anđelić
Marijana Đuković
Ivana Deletić
Senad Halilović
Zoran Đurišić
Stefan Jelić
Dušan Đurđić
Elma Ećo
Nikola Pešić
Ena Huremović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Pravni
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Političke nauke
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Elektrotehnički
Građevinski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Biotehnički
Ekonomski
Političke nauke
Elektrotehnički
Političke nauke
Biotehnički
Pravni
Građevinski
Građevinski
PMF
Političke nauke
Građevinski
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Ekonomski
Pravni
Infor. Tehn.
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Građevinski
Političke nauke
Medicinski
Ekonomski
Građevinski
Ekonomski
101/13
37/12
15/12
2/12
206/12
198/12
61/11
17/11
53/11
96/10
288/12
190/12
18/12
42/11
113/12
169/12
26/11
5/12
130/12
139/12
24/11
153/11
2/12
11/11
6/12
62/12
11/12
209/12
57/11
50/11
195/11
206/12
12/12
82/11
20/12
79/12
113/12
188/12
221/11
121/11
54/10
25/12
9/12
59/10
78/12
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Plužine
Pljevlja
Bijelo Polje
Pljevlja
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Nikšić
Nikšić
Herceg Novi
Pljevlja
Mojkovac
Mojkovac
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Berane
Nikšić
Pljevlja
Cetinje
Kolašin
Berane
Mojkovac
Berane
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Berane
Ulcinj
Kolašin
Andrijevica
Budva
Bijelo Polje
Berane
Berane
4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
6
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,90
6,39
6,38
6,37
6,37
6,37
6,10
6,10
6,10
6,10
6,34
6,34
6,33
6,08
6,30
6,30
6,03
6,27
6,27
6,26
6,01
6,00
6,25
6,00
6,24
6,23
6,23
6,23
5,98
5,97
5,97
6,20
6,20
5,93
6,18
6,17
6,17
6,17
5,90
5,90
5,90
6,14
6,08
5,83
6,05
53,20
53,12
53,04
52,96
52,96
52,96
52,80
52,80
52,80
52,80
52,72
52,72
52,64
52,64
52,40
52,40
52,24
52,16
52,16
52,08
52,08
52,00
52,00
52,00
51,92
51,84
51,84
51,84
51,84
51,76
51,76
51,60
51,60
51,44
51,44
51,36
51,36
51,36
51,20
51,20
51,20
51,12
50,64
50,64
50,40
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
Anita Živković
Anes Kurpejović
Milena Radojičić
Aleksandar Šutović
Sonja Đurović
Ivan Rešetar
Dijana Drobnjak
Milena Gudović
Stefan Bubanja
Anđela Lakićević
Adela Crnovršanin
Anida Kalender
Miljana Knežević
Sanja Adžić
Mirza Husović
Hakija Kurpejović
Katarina Maltez
Kemal Korać
Petar Laban
Mladen Antonijević
Branka Medenica
Ana Strunjaš
Milica Krivokapić
Tanita Kukić
Lejla Drpljanin
Žaklina Adžić
Danilo Đuričić
Tatjana Ćosović
Mladen Đukanović
Aleksandar Milošević
Nataša Filipović
Vera Vuksanović
Adisa Kardović
Milan Stojanović
Aleksandra Šoškić
Dušica Pejović
Jovan Tomić
Marijana Ljujić
Jovana Petrić
Marko Bulatović
Enis Huremović
Milica Tomašević
Valentina Rakonjac
Miloš Babić
Nikolina Milošević
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Ekonomski
Medicinski
Ekonomski
Pravni
Medicinski
Ekonomski
Političke nauke
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Elektrotehnički
Pravni
Farmacija
Pravni
Biotehnički
Elektrotehnički
Ekonomski
Biotehnički
Političke nauke
Političke nauke
Političke nauke
Farmacija
Elektrotehnički
Građevinski
Biotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Elektrotehnički
Ekonomski
PMF
Medicinski
Političke nauke
PMF
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Pravni
Građevinski
Ekonomski
393/11
100/11
30/12
103/10
218/12
59/08
83/12
155/12
7/12
11/11
130/11
6/12
578/09
235/12
30/11
244/12
23/12
222/12
22/12
16/11
207/12
34/12
215/12
73/12
188/12
187/11
9/11
47/10
9/12
14/12
80/11
181/12
25/12
27/11
92/12
22/12
28/12
141/12
30/12
260/11
78/10
58/12
7/12
35/11
95/12
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Bijelo Polje
Bar
Plužine
Bijelo Polje
Nikšić
Danilovgrad
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Rožaje
Berane
Plužine
Rožaje
Berane
Nikšić
Berane
Berane
Kolašin
Kolašin
Šavnik
Cetinje
Plav
Bijelo Polje
Mojkovac
Herceg Novi
Pljevlja
Nikšić
Kolašin
Berane
Kolašin
Rožaje
Tivat
Berane
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
3
3
2
3
2
5
2
2
2
3
3
2
4
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
4
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
4
2
2
3
2
4
4
2
4
2
8
2
2
2
6
4
2
6
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
4
6
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
4
6
2
4
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,80
5,80
6,03
5,78
6,02
5,27
6,02
6,00
6,00
5,50
5,74
5,98
5,47
5,96
5,71
5,96
5,94
5,94
5,93
5,67
5,90
5,90
5,90
5,87
5,87
5,62
5,62
5,36
5,85
5,84
5,59
5,83
5,80
5,54
5,78
5,77
5,75
5,74
5,73
5,47
5,20
5,70
5,45
5,44
5,65
50,40
50,40
50,24
50,24
50,16
50,16
50,16
50,00
50,00
50,00
49,92
49,84
49,76
49,68
49,68
49,68
49,52
49,52
49,44
49,36
49,20
49,20
49,20
48,96
48,96
48,96
48,96
48,88
48,80
48,72
48,72
48,64
48,40
48,32
48,24
48,16
48,00
47,92
47,84
47,76
47,60
47,60
47,60
47,52
47,20
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
Krsto Minić
Milica Lučić
Milica Čović
Jelena Mitrić
Marija Ćinćur
Marta Koćalo
Milica Tadić
Nikola Premović
Jovana Bošković
Aleksandra Šćekić
Jelena Bojović
Bojana Škuletić
Lejla Kuč
Anastasija Krulanović
Mirko Nedović
Marija Marić
Veselinka Ćalasan
Jelena Matović
Tijana Đeković
Nemanja Vujačić
Uroš Gogić
Andrijana Lekić
Rijalda Kalač
Bojana Došljak
Ana Gutović
Goran Lalević
Ana Đukić
Perko Vujičić
Nikola Knežević
Milena Novaković
Jovan Šćepanović
Stefani Stefanović
Alma Bećirović
Lidija Barjaktarović
Sanela Muminović
Danilo Šćekić
Marko Jakić
Miloš Bujišić
Suzana Dašić
Andrijana Baković
Borislav Adžić
Mladen Tomašević
Filip Sarić
Nataša Šarović
Miljan Miladinović
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
DONJA GORICA
Građevinski
Pravni
Građevinski
Biotehnički
Elektrotehnički
Pravni
Medicinski
Pravni
PMF
Medicinski
Pravni
Ekonomski
Farmacija
Ekonomski
Političke nauke
Građevinski
PMF
PMF
Biotehnički
Biotehnički
PMF
PMF
Medicinski
Medicinski
Građevinski
Pravni
Pravni
Građevinski
Elektrotehnički
Građevinski
Pravni
Pravni
Metalurško-tehn.
Ekonomski
Pravni
PMF
Biotehnički
Građevinski
Metalurško-tehn.
Elektrotehnički
Pravni
Građevinski
Građevinski
PMF
Inf.sis.i tehn.
118/12
297/12
4/11
22/12
03/11
185/11
16/11
326/12
19/12
34/12
56/11
132/10
14/12
66/11
190/10
23/11
12/12
5/11
23/12
30/11
3/12
27/12
24/12
31/12
38/10
69/12
80/12
11/12
178/11
131/11
328/12
40/12
34/12
182/11
199/12
17/12
30/12
65/11
15/12
3/11
43/12
14/11
24/13
25/12
016/12
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Nikšić
Pljevlja
Mojkovac
Plužine
Bijelo Polje
Pljevlja
Nikšić
Berane
Cetinje
Berane
Berane
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Nikšić
Pljevlja
Andrijevica
Rožaje
Berane
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Nikšić
Ulcinj
Berane
Berane
Bijelo Polje
Berane
Plav
Berane
Šavnik
Pljevlja
Berane
Mojkovac
Kolašin
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
4
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
4
2
2
2
2
4
2
4
4
4
2
2
2
4
6
2
4
4
4
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
4
2
4
6
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,62
5,60
5,33
5,57
5,30
5,26
5,25
5,50
5,48
5,47
5,17
4,92
5,42
5,17
5,17
5,16
5,40
5,13
5,37
5,09
5,32
5,28
5,27
5,25
4,96
5,20
5,20
5,18
4,92
4,90
5,14
5,13
5,09
4,78
5,03
5,00
4,98
4,72
4,97
4,67
4,90
4,58
4,31
4,80
4,77
46,96
46,80
46,64
46,56
46,40
46,08
46,00
46,00
45,84
45,76
45,36
45,36
45,36
45,36
45,36
45,28
45,20
45,04
44,96
44,72
44,56
44,24
44,16
44,00
43,68
43,60
43,60
43,44
43,36
43,20
43,12
43,04
42,72
42,24
42,24
42,00
41,84
41,76
41,76
41,36
41,20
40,64
40,48
40,40
40,16
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
Marijana Čvorović
Nikolina Gutović
Marina Kijanović
Desanka Bulatović
Vanja Krsmanović
Milija Premović
Dijana Praščević
Nevena Krlović
Jovana Vulević
Milica Istijanović
Marija Čubrović
Ivana Čolović
Marta Martić
Ljubomir Đurović
Siniša Bubanja
Alden Ramović
Milena Todorović
Ilda Kuč
Neda Šćekić
Marija Popović
Sanel Balić
Jelena Leković
Nenad Marojević
Ernes Pačariz
Sava Kljajević
Alisa Pačariz
Jevrem Bjelopavlić
Smail Čengić
Bojana Bulatović
Ognjen Mijanović
Nemanja Krsmanović
Vlajko Nikolić
Ivana Barac
Dragana Dačević
Edisa Vesković
Ivana Dokić
Nada Milašinović
Milica Blečić
Miloš Šćepanović
Marinka Šekularac
Mirsad Suljović
Zorana Bulatović
Slađana Ćalić
Aleksandra Nenadović
Ivan Medojević
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
CRNE GORE
Političke nauke
Mašinski
Ekonomski
Ekonomski
Biotehnički
Elektrotehnički
Biotehnički
Pravni
Biotehnički
Pravni
Elektrotehnički
Političke nauke
Biotehnički
PMF
Mašinski
Ekonomski
Građevinski
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Mašinski
Političke nauke
Elektrotehnički
Pravni
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Političke nauke
PMF
Mašinski
PMF
PMF
Pravni
Političke nauke
Posl. studije MBS
Pravni
PMF
Građevinski
PMF
Političke nauke
Pravni
PMF
Medicinski
Posl. studije MBS
PMF
33/12
14/09
214/11
415/09
15/12
34/10
53/12
221/13
9/12
117/10
81/11
94/12
14/12
23/12
4/10
340/12
28/11
161/12
316/12
160/10
2/13
120/12
14/12
162/12
14/11
263/10
287/10
165/11
22/09
5/13
35/12
10/12
199/11
91/11
98/11
304/11
1/13
115/11
11/12
163/11
180/11
33/12
15/11
32/12
5/12
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Berane
Šavnik
Berane
Danilovgrad
Bijelo Polje
Berane
Šavnik
Berane
Pljevlja
Berane
Pljevlja
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Rožaje
Bijelo Polje
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Nikšić
Berane
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Pljevlja
Rožaje
Ulcilj
Nikšić
Bijelo Polje
Mojkovac
Nikšić
Bijelo Polje
Nikšić
Šavnik
Plužine
Kolašin
Berane
Ulcinj
Rožaje
Nikšić
Herceg Novi
Mojkovac
2
3
2
3
2
3
2
4
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
3
4
2
2
2
3
4
4
3
3
4
2
2
3
3
3
3
4
3
2
3
2
2
3
2
4
2
4
2
4
2
4
2
6
2
4
4
2
2
2
4
2
4
2
2
4
6
2
2
2
4
6
2
4
4
6
2
2
4
4
4
4
6
4
2
4
2
2
4
2
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4,73
4,48
4,72
4,45
4,69
4,43
4,64
4,10
4,59
4,33
4,31
4,53
4,52
4,52
4,23
4,43
4,17
4,33
4,30
3,97
3,68
4,13
4,11
4,07
3,77
3,50
3,85
3,60
3,54
3,28
3,64
3,60
3,30
3,22
3,04
2,97
2,63
2,81
3,02
2,47
2,70
2,53
2,22
2,35
1,63
39,84
39,84
39,76
39,60
39,52
39,44
39,12
38,80
38,72
38,64
38,48
38,24
38,16
38,16
37,84
37,44
37,36
36,64
36,40
35,76
35,44
35,04
34,88
34,56
34,16
34,00
32,80
32,80
32,32
32,24
31,12
30,80
30,40
29,76
28,32
27,76
27,04
26,48
26,16
23,76
23,60
22,24
21,76
20,80
19,04
1248 Haris Korać
1249 Aleksej Ćulafić
1250 Aleksandra Đurković
CRNE GORE
CRNE GORE
MEDITERAN
PMF
Medicinski
Posl. studije MBS
31/12
88/10
67/11
Samofinan.
Berane
Budžet
Andrijevica
Samofinan. Andrijevica
2
4
2
2
6
2
8
8
8
2,10
1,42
1,77
18,80
17,36
16,16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STUDENTI KORISNICI MATERIJALNOG OBEZBJEĐENJA PORODICE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U DOM
Sandra Popović
CRNE GORE
Ekonomski
456/12 Samofinan.
Cetinje
2
2
8
6,00
Milica Bućković
CRNE GORE
Biotehnički
44/11 Samofinan.
Berane
3
4
8
5,75
Aleksandra Zeković
CRNE GORE
PMF
6/11
Budžet
Nikšić
3
4
8
4,97
Branka Radojević
CRNE GORE
Ekonomski
486/11 Samofinan. Mojkovac
3
4
8
4,73
Andrijana Kovač
CRNE GORE
Ekonomski
53/12 Samofinan.
Nikšić
2
2
8
4,95
Marija Savić
CRNE GORE
Pravni
184/13 Samofinan.
Nikšić
4
6
8
4,00
Jasna Pavlović
CRNE GORE
PMF
3/11
Samofinan. Bijelo Polje
3
4
8
4,14
Anđela Ralević
CRNE GORE
Političke nauke
241/11 Samofinan.
Berane
2
2
8
4,33
Dragana Vojinović
CRNE GORE
Političke nauke
89/12 Samofinan.
Žabljak
2
2
8
4,14
Adam Murić
CRNE GORE
Medicinski
9/09
Budžet
Rožaje
5
8
8
3,36
Mirza Kurtagić
CRNE GORE
Medicinski
75/10
Budžet
Rožaje
4
6
8
3,48
Rešad Đozović
CRNE GORE
Medicinski
13/11
Budžet
Rožaje
3
4
8
3,03
Sadat Hodžić
CRNE GORE
Medicinski
57/10
Budžet
Rožaje
4
6
8
2,73
Marija Drašković
CRNE GORE
Ekonomski
245/10 Samofinan.
Nikšić
4
6
8
1,99
50,00
50,00
43,76
41,84
41,60
38,00
37,12
36,64
35,12
34,88
33,84
28,24
27,84
21,92
1
2
3
4
5
6
7
STUDENTI MAGISTARSKIH STUDIJA
Bogdan Krivokapić
CRNE GORE
Vedrana Mrdović
CRNE GORE
Eldina Strojil
CRNE GORE
Boris Zvicer
DONJA GORICA
Armin Alibašić
DONJA GORICA
Slavica Tomović
CRNE GORE
Stevan Šandi
CRNE GORE
10,00
9,75
10,00
9,40
8,00
8,00
88,00
86,00
88,00
75,20
1
2
3
4
NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA
Amar Pepić
CRNE GORE
Branka Nikočević
CRNE GORE
Adis Agović
FDES
Adela Međedović
CRNE GORE
9,62
0,00
6,00
4,00
76,96
POS i UoP
UoPI
UoPI
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
STUDENTI KOJI NE ISPUNJAVAJU KONKURSNE USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SMJEŠTAJ U DOM
Mirza Nurković
CRNE GORE
Medicinski
331/03
Budžet
Rožaje
aps
14
Violeta Tomanović
CRNE GORE
Medicinski
313/3
Budžet
Nikšić
aps
14
Bojana Čavić
CRNE GORE
Medicinski
315/03
Budžet
Pljevlja
aps
14
Slavica Popović
CRNE GORE
Medicinski
555/06
Budžet
Pljevlja
aps
14
Marija Radović
CRNE GORE
Ekonomski
455/09 Samofinan. Bijelo Polje
4
6
Katarina Miljanić
CRNE GORE
Ekonomski
108/11
Budžet
Nikšić
3
4
Anđela Bulatović
CRNE GORE
Političke nauke
15/12
Nikšić
Spasoje Palević
CRNE GORE
Ekonomski
113/09
Budžet
Mojkovac
4
6
73,44
72,32
72,32
79,84
19,36
49,44
0,00
6,00
apsolvent
apsolvent
apsolvent
apsolvent
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
Elektrotehnički
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Inf.sis.i tehn.
Elektrotehnički
Elektrotehnički
2/12
61/08
245/08
004/12
003/12
6/12
9/12
Budžet
Nikšić
Budžet
Mojkovac
Samofinan.
Pljevlja
Samofinan.
Kotor
Samofinan. Bijelo Polje
Budžet
Nikšić
Budžet
Bijelo Polje
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Pravni
Pravni
FDES
Ekonomski
122/09
16/13
43/11
20/09
Rožaje
Budžet
Bar
Samofinan. Bijelo Polje
Samofinan. Bijelo Polje
4
3
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,00
7,43
7,29
7,29
8,23
1,67
5,68
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Jelena Dubljević
Nina Premović
Semina Tahirović
Milo Marsenić
Milica Milović
Jelena Delević
Dragana Lalević
Nemanja Adamović
Arsenije Miketić
Irena Vućić
Mirjana Ignjatović
Asmir Ćatović
Slavica Radenović
Aleksandra Bulatović
Milena Babić
Mejra Hajrović
Miloš Gardašević
Maja Nuhanović
Jelena Šljukić
Miljan Bubanja
Branka Soković
Jovana Bjeković
Đurđa Žarković
Saša Mijatović
Jovana Drašković
Arnela Šabanović
Mirzeta Ramdedović
Željko Mujović
Ivan Ratković
Jovan Roganović
Mira Raičević
Dragana Đođić
Ivan Pejović
Ivan Starovlah
Dragana Radović
Adisa Babajić
Tomo Jovetić
Samra Martinović
Gordana Backović
Slađana Peruničić
Mersiha Muratović
Sanja Obradović
Tamara Šćekić
Kenan Muković
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
CRNE GORE
Ekonomski
Ekonomski
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Pravni
Političke nauke
Pravni
Pravni
Pravni
Ekonomski
Pravni
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Pravni
Ekonomski
Pravni
Političke nauke
Pravni
Političke nauke
Građevinski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Građevinski
Elektrotehnički
Elektrotehnički
Medicinski
Medicinski
Medicinski
Metalurško-tehn.
Biotehnički
Biotehnički
Arhitektonski
PMF
PMF
294/11
438/08
64/11
6/10
426/09
181/11
107/10
146/10
160/12
305/12
128/10
135/09
92/10
104/11
1/08
76/11
155/11
143/09
388/09
149/10
535/09
52/10
128/12
124/10
236/13
181/11
127/11
208/11
203/10
36/11
13/13
52/12
99/10
25/12
67/11
545/06
55/08
17/09
22/10
32/10
14/11
35/12
8/07
1/11
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Budžet
Budžet
Samofinan.
Budžet
Samofinan.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Samofinan.
Nikšić
Berane
Rožaje
Andrijevica
Nikšić
Berane
Andrijevica
Bijelo Polje
Berane
Šavnik
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Plav
Rožaje
Andrijevica
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Bijelo Polje
Pljevlja
Pljevlja
Mojkovac
Berane
Nikšić
Bijelo Polje
Berane
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Bijelo Polje
Plužine
Nikšić
Pljevlja
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Bar
Bijelo Polje
Nikšić
Cetinje
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Rožaje
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
2
2
3
4
3
3
3
4
3
4
6
4
4
6
4
4
4
4
6
4
4
4
2
4
2
2
4
6
4
4
4
6
4
2
2
2
3
2
4
1
3
1
2
6
5
2
3
3
2
1
3
2
2
2
2
4
2
6
4
2
10
8
2
4
4
2
4
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5,40
7,53
3,20
8,10
7,63
6,40
6,17
6,53
3,71
6,80
3,29
1,20
4,00
4,00
5,74
6,61
3,00
2,25
6,70
3,83
6,30
2,07
4,54
5,60
5,96
2,76
0,68
6,06
3,70
2,93
3,12
7,18
3,80
8,47
6,97
4,94
4,05
1,50
1,80
4,00
6,00
4,00
47,20
66,24
29,60
68,80
65,04
55,20
55,36
56,24
33,68
58,40
28,32
13,60
34,00
34,00
49,92
58,88
28,00
22,00
57,60
36,64
54,40
0,00
18,56
38,32
46,80
51,68
24,08
6,00
52,48
25,44
34,96
65,44
32,40
71,76
59,76
41,52
16,00
16,40
obnovljena god
diplomirala
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
mijenjala stud.prog.
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
mijenjala stud.prog.
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
obnovljena god
Odlukom Upravnog odbora JU Dom učenika i studenata u Podgorici, pravo na smještaj u dom ostvarili su:
1. Udruženje mladih sa hendikepom 17 studenata
2. Studentski parlament 30 studenata
3. Organizacija studenata doma 16 studenata
4. Pripadnici RAE populacije 5 studenata
OBAVJEŠTENJE
Pravo na smještaj u objektima Studentskog doma u Podgorici, ostvarili su:
U objektu Novog studentskog doma biće smješteni studenti od 1 - 300 mjesta sa rang liste
U objektima I Faza i Plavi dvor biće smješteni studenti od 301 do 659 mjesta sa rang liste
U objektu II Faze biće smješteni studenti od 660 do 1027 mjesta sa rang liste
Zahtjev za zadržavanje soba, studenti mogu podnijeti od 10. oktobra do 16. oktobra 2013. godine, od 11 do 13 časova, na recepcijama
objekata u koji su ostvarili pravo na smještaj.
Zahtjev za zamjenu mjesta, studenti mogu podnijeti od 10. - 16. oktobra 2013. godine, od 11 do 13 časova, kod Upravnice I Faze.
Rok za zaduženje mjesta, studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u dom u studijskoj 2013/2014. godini, mogu izvršiti do 25. oktobra 2013. godine.
KOMISIJA ZA RASPODJELU
Download

RANG LISTA finalna - II raspodjela