OPREMA ZA PRIMARNI TRETMAN OTPADNE VODE
U saradnji sa kompanijom Filtran s.r.l. (Italija)
isporučujemo opremu za tretman otpadnih voda.
Iskustvo kompanije Filtran u ovom domenu je duže
od 30 godina, što je rezultovalo razvojem kompletnog
opsega mašina sposobnih da zadovolje različite
zahteve u tretmanu komunalnih i industrijskih
otpadnih voda.
Fokus istraživanja i razvoja se nalazi na razvoju mašina
za predtretman otpadnih voda bilo kog pa, kao i na
transportu i komprimovanju čvrs h materija koji se tom
prilikom izdvajaju.
Milanović inženjering je u mogućnos da projektuje
napredan tehnološki proizvod po zahtevu korisnika,
visokog kvaliteta i pouzdanos , kao i da pruži tehničku
podršku korisniku pre i posle instalacija opreme.
IZVOD IZ ASORTIMANA STANDARDNE OPREME:
BEZOSOVINSKI PUŽNI TRANSPORTETI (STS)
BEZOSOVINSKI PUŽNI KOMPAKTORI (SDS)
RAVNA SITA (SFC)
DOBOŠ FILTERI (RD)
MINI FILTERSKA SITA (SFm)
Cerovac, Sobovica bb, 34321 Kragujevac, Srbija
Tel.: +381 (0) 34 6792 660, Fax: +381 (0) 34 6792 095
E-mail: [email protected]
www.tretman-voda.rs
Mokroluška Nova 1A, 11010 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0) 11 347 75 75
Download

OPREMA ZA PRIMARNI TRETMAN OTPADNE VODE