BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
BIOROTORI - BIODISKOVI
Efikasno prečišćavanje otpadne vode na bilo kom mestu, na mestu nastanka.
Dozvoljen za ugradnju pored svakog objekta.
Od malih zajednica do velikih javnih objekata – ekološko, bezbedno rešenje koje efikasno
prečišćava otpadnu vodu na licu mesta.
Dokazan i efikasan sistem koji prečišćava otpadne vode sa minimalnim utroškom energije.
Sistem zadovoljava sve međunarodno priznate standarde za bezbednost – nema upotrebe
hemikalija i razvoja neprijatnih mirisa. Pouzdan sistem koji nudi vrhunsku lakoću rada i niske
troškove održavanja.
Biorotor je biološki tretman otpadnih voda gde su mikroorganizmi fiksirani na površini
diskova koji ro raju. Tokom rotacije biomasa vrši asimilaciju zagađenja iz otpadne vode dok
kiseonik dobija iz okolnog vazduha.
Efluent je visokog kvaliteta i može bi ispušten u prirodni recipijent.
Primena
Naselja
Fabrike
Rekreacioni centri, hoteli
Kamp naselja
Benzinske stanice
Restorani pored auto-puta
Javni objek , bolnice
Etno-sela i dr.
Cerovac, Sobovica bb, 34321 Kragujevac, Srbija
Tel.: +381 (0) 34 6792 660, Fax: +381 (0) 34 6792 095
E-mail: [email protected]
www.tretman-voda.rs
Mokroluška Nova 1A, 11010 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0) 11 347 75 75
Download

Biološko prečišćavanje otpadnih voda