KOMPAKTNI SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
SERIJE BioDisc BH, BJ, BK, BL
EN 12255
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I RAD
TIGEREKO GROUP D.O.O 36000 KRALJEVO
Tel: 036-5110-228 | [email protected] | www.tigerekogroup.com
SADRŽAJ
UVOD ............................................................................................................................................................ 3
VAŽNO UPUTSTVO! ...................................................................................................................................... 3
DEO 1 – TEHNIČKE INFORMACIJE................................................................................................................. 4
1.1
Tehnički podaci i dimenzije .......................................................................................................... 4
1.2
Šematski prikaz BioDisc................................................................................................................ 4
DEO 2 - Opis funkcije i procesa bistrenja ..................................................................................................... 8
2.1
Uvod .............................................................................................................................................. 8
2.2
Osnove merenja ........................................................................................................................... 9
2.3
Rezervoar za predbistrenje (primarni) ........................................................................................ 9
2.4
Biozona ....................................................................................................................................... 10
2.5
Sekundarni rezervoar ................................................................................................................. 10
2.6
Poklopac ..................................................................................................................................... 11
2.7
Razvodna kutija .......................................................................................................................... 11
2.8
Pumpa za vraćanje mulja ........................................................................................................... 11
Deo 3 - Transport i ugradnja postrojenja za bistrenje .............................................................................. 12
3.1
Odobrenja ................................................................................................................................... 12
3.2
Direktive za rukovanje i skladištenje i za podizanje postrojenja .............................................. 12
3.3
Prilaz ........................................................................................................................................... 12
3.4
Mesto ugradnje .......................................................................................................................... 12
3.5
Iskop, Temelj, Ugradnja............................................................................................................ 13
3.6
Nepropustljivost ......................................................................................................................... 14
3.7
Vodovi za dovod i odvod ............................................................................................................ 14
3.8
Elektroinstalacije ........................................................................................................................ 14
3.8.1
3.9
Puštanje u rad ..................................................................................................................... 14
Kontrole od strane korisnika...................................................................................................... 15
DEO - 4 Rukovanje i rad.............................................................................................................................. 16
4.1
Uvod ............................................................................................................................................ 16
4.2
Strane supstance u otpadnim vodama ...................................................................................... 16
4.3
Uklanjanje mulja i održavanje postrojenja................................................................................ 17
4.4
Nepotpuno opterećenje ............................................................................................................. 17
4.5
Udarno opterećenje ................................................................................................................... 17
4.6
Održavanje zimi .......................................................................................................................... 17
4.7
Prekidanje rada .......................................................................................................................... 18
4.8
Prijavljivanje smetnji .................................................................................................................. 18
DEO 5 - ODRŽAVANJE ................................................................................................................................. 19
5.1
Zadaci zadužene osobe .............................................................................................................. 19
5.2
Dnevne kontrole ......................................................................................................................... 19
5.3
Nedeljne kontrole....................................................................................................................... 19
5.4
Mesečne kontrole....................................................................................................................... 20
5.5
Polugodišnje kontrole ................................................................................................................ 20
UVOD
Drago nam je što ste se odlučili za BioDisc.
Uzimanje u obzir uputstva za upotrebu pomoći će Vam da pokrenete postrojenje. Informacije na
stranicama koje slede, treba pažljivo pročitati da bi se izbegle greške pri ugradnji kao i prilikom puštanja
u rad.
Ovo uputstvo sadrži važne informacije koje treba da prate sledeće firme i njihovi saradnici :
a)
b)
c)
d)
e)
Instalaciona firma ( ugradnja)
Elektro firma ( radovi na priključivanju)
Firma za održavanje ( puštanje u pogon i održavanje)
Firma za uklanjanje mulja
Rukovalac (pogon)
Sedište proizvodnje i distribucije
TIGEREKO GROUP D.O.O, 36000 Kraljevo, Tel: 036-5110-228, [email protected],
www.tigerekogroup.com
VAŽNO UPUTSTVO!
Kad se BioDisc BH-BL jednom ugradi, motor se mora pustiti u rad i mora ostati uključen.
Ukoliko elektro priključivanje usledi kasnije ili nema napajanja strujom da bi se pokrenulo postrojenje,
mora se izvaditi motor kao i prenosnik i mora se ostaviti na suvom mestu.
Motor je preko radne temperature zaštićen od vlage i kondenzacione vode. Ukoliko je motor isključen
postoji opasnost od kondenzovane vode i oštećenja od korozije.
DEO 1 – TEHNIČKE INFORMACIJE
1.1 Tehnički podaci i dimenzije
EN 12255
Dužina
Širina
Visina
Tezina
Priliv - dubina
Odliv - dubina
mm
mm
mm
kg
mm
mm
BJ
7755
2455
2830
3100
600
750
BK
7755
2455
2830
3200
600
750
BL
7755
2455
2830
3300
600
750
NJ
7755
2455
2830
3100
600
750
NK
7755
2455
2830
3200
600
750
NL
7755
2455
2830
3300
600
750
Kapacitet
Primarni Tretman(kapacitet)
Sekundarni Tretman (kapacitet)
Biološka Zona (kapacitet)
litara
litara
litara
litara
20000
19630
4370
2887
25000
17930
6070
2886
30000
17930
6070
2886
15000
19630
4370
2887
18000
17930
6070
2886
22000
17930
6070
2886
Motor
Pumpa
Wat
Wat
250
480
370
480
370
480
250
480
370
480
370
480
1.2 Šematski prikaz BioDisc
Podaci i dimenzije
Opšta ugradnja BioDisc postrojenja za veličine 75 do 5000 ES(Ekvivalentnih Stanovnika).
Grafikoni i šematski crteži u ovom uputstvu služe za bolje razumevanje prilikom postavljanja postrojenja.
Nije tehnički crtež.
Slika 1. BioDisc Crtež 1
Ovde možete preuzeti BioDIsc Crtež 1 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE
Slika 2. BioDisc Crtež 2
Ovde možete preuzeti BioDisc Crtež 2 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE
Molimo uzmite u obzir da su crteži šematski i da se ne smeju koristiti za instaliranje. Uzmite planske
crteže kao model za pravu orijentaciju za radove na cevovodu.
Podaci navedeni u tabeli, su reprezentativni za prečišćavanje fekalnih - sanitarno otpadnih voda.
Određivanje veličine za kompaktna postrojenja za bistrenje zahteva stručno znanje i iskustvo. Obratite
se Firmi TIGEREKO GROUP za savetovanje u Vašem području primene.
Česta primena : kao paralelna ulica ( Više BioDisc jedinica povezuju se, tako se dobija veliki broj ES).
Slika 3. Primer povezivanja dva BioDisc uređaja
DEO 2 - Opis funkcije i procesa bistrenja
2.1
Uvod
BioDisc postrojenja rade prema procesu potapanja tela disca sa konstantnim biofilmom, koji se
naizmenično uranja u otpadne vode, a prilikom izranjanja se snabdeva kiseonikom. BioDisc postrojenja
tip BH-BL su jednodelna kompaktna postrojenja za bistrenje za fekalno-sanitarne otpadne vode, ona se
proizvode u različitim industrijskim veličinama i brzo se instaliraju uz niske troškove.
Proces potapanja tela disca je razvijen 60-ih godina u Nemačkoj i od tada je našao puno primena.
Postoje priznate i sigurne vrednosti merenja, koja su utvrđena prema direktivi ATV A122.
Neosetljivost postupka u odnosu na smanjenje opterećenja, jednostavan način rada i jako nizak utrošak
električne energije zagovaraju sve veću primenu ove tehnike. Posebno su male veličine doživele od
početka 2000.godine renesansu, na osnovu jednostavnosti, pouzdanosti i dugog životnog veka u odnosu
na sisteme bez konstantne biofilm mase.
Proces potapanja tela ujedinjuje način rada kapajućeg tela i aktivnog postrojenja. Postupak potapajućeg
tela je samoregulišući, biološki proces. Rast biovegetacije predstavlja se odgovarajući prema
ponuđenom rastu teretne prljavštine i opterećenja. Oscilirajuća hidraulična i organska opterećenja se na
osnovu fiksirane biomase na potapajućem telu bolje apsorbuju pomeranje disca deluje na dobru
homogenizaciju mešanja otpadnih voda, čime svim mikroorganizmima na raspolaganju stoje izlazne
materije. Sistem poseduje sposobnost da sporadično razgrađuje uvedene materije.
Preko višestepenog rasporeda tela potapajućeg disca dešava se automatski nitrifikacija (biološka
oksidacija amonijaka sa kiseonikom u nitrit) , posebno u drugom području disca postrojenja. Udarno
opterećenje i nagli dovod se posle dužeg vremena mirovanja regulišu manage flow postupkom (kontrola
toka).
Potapajuća tela –postrojenja za bistrenje su svrstana u najvišu klasu kad je u pitanju životni vek DIN
19569, deo 1. Rezervoari su od poliestera, koji je otporan na koroziju i ojačan staklenim vlaknima .
Postojanost materijala za korišćeni disc odgovara DIN 15557,deo 2. To je materijal otporan na UV zrake .
Osovina rotora je zaštićena od korozije i nalazi se iznad površine vode. Njeni kugličasti ležajevi se
automatski podmazuju. Osovina rotora se pokreće modernim motorom sa prenosnikom, čije je
održavanje minimalno, sa velikom uštedom energije. BioDisc postrojenja su pogodna kao trajna rešenja.
Materijali sa dugim vekom garantuju dugo vreme rada odnosno visoku vrednost prilikom prodaje.
Ugradnja BioDisc sistema garantuje samoregulišući, potpuno biološki proces bistrenja. Jednostavnošću
postupka se mogu odbaciti tehnike upravljanja i pravila. Rizik od neuspeha je zbog toga minimalan.
Jednostavan način rada ne stvara dodatne troškove kada je u pitanju održavanje i upravljanje.
Pametna tehnologija BioDisc sistema brine se o optimalnom protoku otpadnih voda koje treba prečistiti
i inače onemogućava istovremeno trošenje disca, kao što se dešava kod drugih sistema sa potapajućim
telom disca.
2.2 Osnove merenja
BioDisc BH-BL postrojenja su koncipirana da bi se postigao ravnomeran konstantan kvalitet otpadnih
voda. Pritom se postiže kvalitet otpadnih voda 20 mg/l BPK, 30 mg/l HPK.
Ovi novi BioDiscovi su takođe tako podešeni da proizvode bolji kvalitet otpadnih voda pri čemu se mogu
postići vrednosti amonijaka manje od 5 mg / l. Potpuno biološka postrojenje za bistrenje su konstruisana
za čišćenje fekalno-sanitarnih otpadnih voda i izrađena su prema normi EN 12255. Za dimenzioniranje
postrojenja za preradu otpadnih voda se polazi od sledećih nominalnih veličina:



Specifična količina smeća po stanovniku ...... 150 I/ vrednosti po stanovniku
Biološko opterećenje po stanovniku .......... 60g BPK5 vrednosti po stanovniku
Biološko opterećenje posle procesa predbistrenja 40 g BPK5 vrednosti po stanovniku
Otpadne vode su vidno čistije nego što najniži kriterijumi ( za uvođenje otpadnih voda u druge vode) to
zahtevaju. Ti kriterijumi su određeni zakonom o otpadnim vodama , postrojenja za bistrenje vode klase
I (do 1000 ES) sa vrednostima po stanovniku :


HPK ( hemijska potrošnja kiseonika) ≤ 150 mg/l
BPK5 ( biohemijska potrošnja kiseonika) ≤ 40 mg/l.
Gore navedene vrednosti se postižu ukoliko je reč o normalnim fekalno-sanitarnim otpadnim vodama,
kada je koncentracija odgovarajuća i nisu uvedene nikakve štetne strane materije.
2.3 Rezervoar za predbistrenje (primarni)
Otpadna voda koja je obuhvaćena u sistemu razdvajanja dospeva najpre preko jedne vodeće cevi koja
se nalazi na spoljnom zidu u rezervoar za predbistrenje. Ovde se materije koje plivaju zadržavaju,
uklonjive materije se skupljaju kao mulj u donjem delu postrojenja i mogu se usisati. Delimično
prečišćena otpadna voda koja u sebi sadrži fine čvrste materije dospeva konačno u prvu biozonu koja se
nalazi preko puta.
2.4 Biozona
Biozona je polukružnog oblika ,u poprečnom kao i četvrtastog u dužnom preseku, ukačena je u zonu za
predbistrenje i podeljena je pregradnim zidom na dve oblasti. Prečišćena voda iz odeljka 2.3 dospeva u
prvu oblast biozone, preko ulaznog otvora koji se nalazi na podu . Ovde je takođe i visok stepen
opterećenja biorotora. Ovaj prvi stepen koji je povezan rezervoarom za predčišćenje stavlja na
raspolaganje izjednačavajuću zapreminu i odgovarajući varirajući nivo vode. Drugi deo boizone je
hidraulično odvojen od prvog dela i vodi do konstantnog nivoa vode. Drugi deo biozone se preko crpke
napaja iz prvog dela. Ova crpka se brine za konstantan dovod predbistrene otpadne vode, nezavisno od
toga koja količina otpadnih voda dolazi u sistem. Ovim se udarno opterećenje izjednačava u velikom
stepenu.
Biorotor se sastoji iz sekcija polipropilenskih discova pritisnutih vakumom koji su montirani na jednu
osovinu. Osovine se vode ležajevima. Biorotor se ravnomerno okreće uz pomoć elektromotora sa
prenosnikom. Preko rotacija gornja površina disca kontinuirano dolazi u kontakt sa otpadnom vodom i
vazduhom tako da se na discovima rotora može napraviti biološki aktivan film
mikroorganizama(biomase). Mikroorganizmi koji za svoj rast koriste oksidirajuće nečistoće otpadnih
voda( meri se kao BPK), umnožavaju se i prave specifičan biofilm.
Rast ovog biološki aktivnog filma je samoregulišući. Biološki mulj prvog stepena biorotora ostaje u zoni
za predbistrenje. Napravljeni biološki mulj drugog i trećeg stepena zadržava se u suspenziji i prelazi u
sekundarni rezervoar za bistrenje.
2.5 Sekundarni rezervoar
Sekundarno bistrenje otpadnih voda se dešava u integriranom sekundarnom rezervoaru koji se nalazi
ispod pogonskog motora. Još postojeće plivajuće materije sedimentiraju na podnoj komori ili prave
muljeviti plivajući sloj. Za stabilizaciju procesa, posebno za izjednačavanje opterećenja se preostali mulj
od sekundarnog prečišćavanja vraća pumpom u primarni rezervoar i tamo se skladišti. Pumpa za
vraćanje mulja se nalazi u jednom odvojenom rezervoaru za pumpu, koji je otvoren odozdo i odozgo.
Ona se uključuje na intervale preko vremenskog upravljača, koji se nalazi u razvodnoj kutiji postrojenja.
Prema konstrukciji ovog uređaja opada nivo vode u sekundarnom rezervoaru I usisava plivajući mulj sa
površine. Istovremeno, hidrostatički pritisak deluje na mulj na podu u kućištu, iz kojeg se prenosi u
primarni rezervoar uz pomoć cevi za prenošenje. Prečišćena voda se odvodi preko ispusne cevi.
Sekundarni rezervoar sadrži zaštitnu rešetku za prilaz, što omogućava održavanje i štiti od opasnosti od
upadanja.
2.6 Poklopac
Poklopac štiti postrojenje od vremenskih uslova ,vandalizama i opasnosti od pada. Poklopac je
napravljen od poliestera ojačanim staklenim vlaknima i na njega se ne sme stajati. Poklopac treba da je
zatvoren i samo se treba otvarati u svrhe održavanja i kontrole. Spojevi šarkama ne utiču na funkciju i
uslovljeni su konstrukcijom. Zelena gornja površina poklopca je zaštitni sloj i vremenom može izbledeti
od sunca. Lakiranje je u bilo koje vreme moguće, ali nije neophodno. Vrlo retko otpadnu male površine
zaštitnog sloja na poklopcu. Ali ovo nema nikakav uticaj na životni vek poklopca.
2.7 Razvodna kutija
Razvodna kutija ovog postrojenja je izrađena od veštačkog materijala dugog trajanja. U razvodnoj kutiji
se nalaze svi elementi koji su neophodni za upravljanje postrojenjem. Moguća je takođe ugradnja u
podrum ili neku drugu sporednu prostoriju pri čemu se mora voditi računa o kontrolnim svetlima za
upozorenje (vizuelno i / ili akustično).
2.8 Pumpa za vraćanje mulja
Za stabilizaciju procesa , posebno za izjednačavanje opterećenja , vraća se jedan deo mulja sekundarnog
bistrenja u primarni rezervoar i tu se skladišti. Pumpa za vraćanje mulja se nalazi u jednoj odvojenoj, na
gore otvorenoj cevi . Ona se na intervale uključuje preko vremenskog upravljača koji se nalazi u
razvodnoj kutiji. Prema konstrukciji ovog uređaja opada nivo vode u sekundarnom rezervoaru i usisava
plivajući mulj sa površine. Istovremeno se i sedimentirane materije iz sekundarnog bistrenja prenose u
deo predbistrenja. Podešavanje vremenskog prekidača se radi fabrički. Osnovno podešavanje satnog
mehanizma za uključivanje je kao što sledi:
rad: oko 15 s; Pauza/stop: oko 2 sata.
Intervali za pumpu se tokom održavanja, a u skladu sa opterećenjem postrojenja mogu prilagoditi. Ovo
sme biti urađeno samo od strane stručnog lica.
Deo 3 - Transport i ugradnja postrojenja za bistrenje
3.1 Odobrenja
Odobrenje nadležnog tela za vode kao i ugradnja od strane kompetentne firme su preduslovi.
3.2 Direktive za rukovanje i skladištenje i za podizanje postrojenja
Sa postrojenjem se mora postupati sa najvećim oprezom da bi se izbegla oštećenja. BioDisc je napravljen
od sintetičke smole ojačane staklenim vlaknima. Ona nudi visoku stabilnost na pritisak i oblik, a u isto
vreme je male težine. Uprkos robusnom načinu pravljenja ,treba izbeći oštećenja oštrim predmetima ili
tačkastim opterećenjem, posebno prilikom transporta i ugradnje. Petlje za podizanje izvesti preko
spoljnih tunela.
Konstrukcija BioDisca ukazuje na decentralizovano težište i prilikom podizanja se mora obratiti pažnja da
postoji stabilna pozicija. Prilikom podizanja postrojenja treba koristiti petlje sa potrebnom specifikacijom
zavisno od tipa i mase postrojenja, koje treba naneti na propisanim tačkama za podizanje i u odnosu na
tip treba zaštititi stranice. Nije dozvoljena upotreba lanaca i spoljnih zavrtanja(vezica i račvi). Oprema
koja je neophodna za podizanje postrojenja zavisi od sledećih faktora: veličine i dužine postrojenja kao i
od udaljenosti na koje postrojenje treba da se podigne. Proizvođač ne preuzima garanciju za izbor
opreme za podizanje. Na mestu na koje se BioDisc sistem za bistrenje stavlja i pomera ne treba da bude
šuta, kamenja i drugih špicastih objekata da se postrojenje ne bi oštetilo. BioDisc sistem se mora
postaviti na ravnu podlogu tako da potpuno naleže na nju.
3.3 Prilaz
Treba omogućiti prilaz za mesto ugradnje , dovoljnu stabilnost za vozila kao i slobodu kretanja krana
prilikom istovara. Prilikom istovara treba organizovati pomoćnu radnu snagu.
3.4 Mesto ugradnje
Mesto ugradnje treba tako izabrati da sistem za bistrenje bude lako dostupan za održavanje i kontrolne
mere, kao i da u svako vreme može da usledi uklanjanje mulja vozilom za čišćenje. Takođe treba
osigurati lako otvaranje i zatvaranje poklopca. Na rezervoar ne smeju delovati nikakva opterećenja pod
pritiskom. U suprotnom treba preduzeti određene mere za promenu mesta. Rastojanje između
postrojenja za bistrenje i postojećeg ili planiranog postrojenja za dobijanje vode, kao i od objekta, mora
da bude toliko veliko da ne nastanu nikakve smetnje. Dovod kišnice i površinskih voda nije dozvoljen.
Molimo Vas da sa ovim u vezi obratite pažnju na pravna odobrenja i dozvole koje se tiču vode.
3.5 Iskop, Temelj, Ugradnja
Pre ugradnje treba izvući razvodnu kutiju i uputstvo iz postrojenja. Obratite pažnju na pravilno
orijentisanje dolaznih i odlaznih cevi. Da bi se osigurala kasnija funkcija postrojenja važno je da se
BioDisc ugradi vodoravno. Merenje treba da usledi u odnosu na osovinu i pravougaono u odnosu na
nju. Merenje u odnosu na gornju ivicu rezervoara prstena gornje stranice ne sme se koristiti. Iskop treba
izvesti prema DIN 4124 pri čemu se treba pridržavati važećih propisa za sprečavanje nesreće. Iskop
treba tako napraviti da se omogući nesmetana ugradnja postrojenja za bistrenje. Izbor mesta za
ugradnju izvršava vodeći radnik. Ugao nagiba treba odrediti prema mehaničkim svojstvima zemljišta.
Kod niskih dubina i na tlu sa dosta vode može biti neophodno da se odvodne i dovodne cevi kao i delovi
rezervoara postrojenje za bistrenje zaštite od mraza. Da bi se delovalo protiv mogućih pomeranja tla
treba kao donji sloj za postrojenje betonirati temelj ili koristiti gotove betonske ploče. Ako postoje
odstupanja,koja su uslovljena mestom , treba u načelu isključiti bilo kakvo sleganje tla. Tokom ugradnje
rupu za ugradnju treba držati bez površinskih voda. Postrojenje za bistrenje se na kraju stavlja u rupu,
nakon postavljanja prirubnice na ugaone tačke izravnava horizontalno sa +- 1 cm. Osovine rotora,
merene na gornjoj ivici nosača ne smeju da odstupaju više od 1cm na svojoj celoj površini u odnosu na
horizontalu.
Donji deo rezervoara mora da se ubetonira odmah ispod ispusta. Može imati i drugih mogućnosti da se
sistem sigurno ugradi. Na kraju se može koristiti materijal koji ne vezuje vodu za dalje ispunjavanje na
primer šljunak, materijal se treba ubaciti ručno u slojevima od otprilike 20 cm. Tokom popunjavanja
iskopa, sistem postepeno treba napuniti vodom za opterećenje da bi se stvorilo suprotno opterećenje.
Maksimalna razlika nivoa vode u postrojenju između pred bistrenja i postbistrenja treba da iznosi
maksimalno 0,2 -0,3 m. Ukoliko postoji opasnost i rizik od površinskih voda kao i od potisne sile tokom
rada postrojenja mora uslediti upotreba osiguranja od potisne sile. U ovim slučajevima moraće se po
svaku cenu kontaktirati predstavnik proizvođača da biste dobili tačnu konstruktivnu varijantu za
ugradnju prema mesnim karakteristikama. Površinska i slojna voda se lako mogu kontrolisati preko cevi
za određivanje pravca. Da bi se postrojenje osiguralo od potisne sile, ono se povezuje preko specijalnih
ploča sa pločama temelja ili gotovim delovima temelja. Kao alternativa može se napraviti potpuna
betonska obloga od otprilike 20 cm debljine. Pritom nivo betona mora biti veći od maksimalnog
očekivanog nivoa vode da bi se sprečilo preplavljivanje. Upotreba vibracionih ploča, flaša i sličnih
vibrirajućih uređaja mora izostati. Nivo vode u postrojenju treba da se podigne do ispod dovoda i
odvoda. Pritom razlika između svih rezervoara ne sme da iznosi više od 0,2 – 0,3m. Donje ivice poklopca
treba da imaju rastojanje od otprilike 65 milimetara i više. Površinske vode ne smeju da dođu u
postrojenje.
3.6 Nepropustljivost
BioDisc se proizvodi bez šavova i ispituje se u fabrici na propustljivost. Proba na licu mesta može da
usledi prema uputstvima. Voda koja se koristi prilikom ugradnje ostaje u postrojenju i ona se postepeno
tokom rada istiska otpadnom vodom. Ukoliko se u dužem vremenskom roku postrojenje ne koristi treba
obratiti pažnju na zaštitu od mraza i sile potiska. U takvim situacijama motor treba izvaditi i skladištiti na
suvom mestu.
3.7 Vodovi za dovod i odvod
Pre punjenja svi vodovi za dovod i odvod kao i prazne cevke za elektroinstalacije moraju biti ugrađene.
Uobičajni pad za vodove za prljavu vodu iznosi 1 :DN. Odvodne cevi treba postaviti tako da se ulivaju
bez poteškoća. Mesto uvođenja mora biti pristupačno i mora biti osigurano od spoljašnjih dejstava.
Treba povesti računa kada je u pitanju mraz i ukoliko je neophodno treba koristiti materijale za toplotnu
izolaciju.
3.8 Elektroinstalacije
Upravljački mehanizam postrojenja za bistrenje nalazi se u kućištu i mora biti postavljen van radijusa
dejstva osobe koja se nalazi u postrojenju . Po želji se upravljački mehanizam može ugraditi u zgradu,
odnosno postaviti. Upravljački mehanizam mora biti postavljen tako da za radnike i ljude koji rade na
održavanju bude lako dostupan i vidljiv tako da bi se brzo reagovalo na eventualno javljanje smetnje.
Instalaciju upravljačkog mehanizma treba da sprovede personal koji je odobren i stručan pri čemu se
prema VDE u zavisnosti od tipa upravo tog mehanizma treba ugraditi fi-sklopka na celom sistemu (
priključne vrednosti sistema za bistrenje se nalaze na planu za priključivanje na listi sa podacima). Za
kabal između sistema za bistrenje i razvodnog ormana mora se postaviti prazna cev DN 50 ili veća. Kabal
se prilikom montaže, postavlja u rezervoar postrojenja na određeno mesto minimum 10 cm iznad
maksimalnog nivoa vode. Da bi se odstranio poklopac moraju se otključati brave ,obe spoljne polovine
okrenuti na unutrašnje i zajedno ih podići. Na kraju srednje poklopce otključati i odstraniti.
3.8.1
Puštanje u rad
Kad je BioDisc električno priključen i kada su mu funkcije ispitane mogu se osloboditi davači masti ( vidi
deo5.5) . Na kraju se sistem može pustiti u rad. Vodu koja je prilikom ugradnje ubačena u sistem,
potiskuje fekalno-sanitarna otpadna voda, izbacuje je.
3.9 Kontrole od strane korisnika
Sledeće kontrole treba da sprovede korisnik ili stručna osoba pre puštanja u rad i to treba zabeležiti u
servisnu knjižicu :
Pre ugradnje treba proveriti sledeće tačke :
 Optička kontrola rezervoara.
 Da li isporučenom tipu odgovara traženi tip.
 Kontrole pravilnog rasporeda dovodnih i odvodnih cevi.
Nakon ugradnje :
 Kontrola slobodnog kretanja rotora sa svih strana.
 Da rastojanje između crpke i slivnog kanala bude oko 1 cm.
Da bi rad sistema bio pravilan na svaka tri meseca treba proveriti sledeće tačke:
 Kontrola slobodnog prolaza osovine rotora.
 Rastojanje crpke do slivnog kanala oko 1 cm.
 Ravnomerni rast biovegetacije ( nema neuravnoteženosti u stanju mirovanja).
DEO - 4 Rukovanje i rad
4.1
Uvod
Bioloski proces bistrenja sa BioDiscom je samoregulišući i nije potrebno stručno lice, ali važno je da se
obrati pažnja na sledeće informacije. Nakon puštanja u pogon BioDisca voda koja se nalazila u
unutrašnjosti sistema će se zameniti sa otpadnom vodom koja se uliva. Proces rasta biomase sledi
potpuno samostalno i u zavisnosti od temperature i sastava otpadnih voda kompletira se posle 4 do 8
nedelja. Prethodna obrada otpadnih voda ili takozvana animpfa nije neophodna kod BioDisca.
4.2 Strane supstance u otpadnim vodama
Potpuno biološki mali sistemi za bistrenje su predviđeni za čišćenje fekalne-sanitarne otpadne vode.
Prema DIN1986, deo 3 u to spadaju sve vode iz domaćinstva odnosno toaleta ,kuhinje i kupatila, veš
mašine i mašine za sudove. BioDisc radi sa kolonijama živih mikroorganizama(biomasa) da bi razgradili
prljave materije u otpadnim vodama. Odstupanja i umanjenje mogućnosti kod malih sistema nisu
navedena kao što su kod velikih>10000ev. BioDisc podnosi uobičajna sredstva za čišćenje u navedenim
količinama i dozama.
Sledeće supstance ne smeju da se uvode u sistem:








Motorne tečnosti,
Masti, ulja i sredstva za podmazivanje,
Stari lekovi i lekovi,
Boje, izbeljivači i druga sredstva za razlaganje ,
Otrovi ( toksične supstance ) ili materije koje zaustavljaju biološko razlaganje,
Lepljive i skorele supstance,
kućno smeće i otpad kao i biootpad.
Ako imate sumnju ili pitanja pišite na : [email protected]
Ako se BioDisc priključuje u gastronomski objekat ( gostionica, hotel itd.) pre procesa bistrenja mora se
priključiti jedan podesan razdvajač masti.
4.3 Uklanjanje mulja i održavanje postrojenja
Redovno uklanjanje mulja i pražnjenje BioDisca su važni za pravilan ,praktičan i ekonomičan rad sistema i
treba da se izvode prema propisima ovog priručnika ( deo 5.9).Mehaničko i elektronsko održavanje
sprovode stručna lica.
4.4 Nepotpuno opterećenje
Potpuna snaga čišćenja se postiže već i u okviru oko10 %-30% planirane priključne veličine.
4.5 Udarno opterećenje
Oscilirajuće količine pritoka se izjednačavaju u primarnom rezervoaru preko mogućnosti usporavanja.
Drugi biostepen se puni hidraulično, ravnomerno preko mehanizma crpke. Biofilm na discovima
poseduje čvrstoću i može se rasporediti posebno preko postupka potapanja disca u više stepeni
horizontalno. Ovaj efekat kaskade sa visoko opterećenim prvim biostepenom poseduje sposobnost
odbojnika u odnosu na udare prljavštine i čini postupak neosteljivim za materije za čišćenje
domaćinstva.
Pumpom za vraćanje mulja iz sekundarnog u primarni sistem za izjednačavanje opterećenja se upravlja
vremenski i služi kao cirkulacija kada su niski dovodi(idealno za NASELJA-DELOVE GRADA , VIKEND
NASELJA, SPORTSKE OBJEKTE, HOTELE, Manji BioDisc Uredjaji mogu se koristiti za sve objekte kao
porodične kuce itd.
4.6 Održavanje zimi
Takođe je i po niskim temperaturama osiguran nesmetan rad sistema bez dodatnog grejanja. To se
postiže preko sledećih faktora:
Sistem: termoizolacija poklopcem
Ugradnja: delovanje preko zida koji se nalazi oko rezervoara
Otpadne vode: sopstvena temperatura otpadnih voda i toplota od biološkog procesa razgradnje
Rad: Permanentno okretanje disca
Ukoliko zbog mirovanja tokom rada i ugradnje ne postoji neki od ovih faktora ili više njih moraju se
preduzeti mere zaštite od mraza. Kod dužih prekida rada, kao kod vikendica ili u sezonskim radovima,
trebalo bi ugraditi grejač malih troškova, protiv mraza. Kao što je pomenuto u tački 4.7 motor u takvim
slučajevima treba izvaditi i na suvom mestu skladištiti.
4.7 Prekidanje rada
Kod nestanka struje dotiče otpadna voda zaobilaženjem crpke slobodnim padom. Ne postoji opasnost
od stajanja i zapušavanja. U okviru 2-3 dana je ponovo moguć biološki proces bez bitnih oštećenja , to
se dešava samostalno bez hemijskih i mikrobioloških pomoćnih supstanci. U slučaju nestanka struje duže
od 3 dana, treba da kontaktirate Vašeg dilera da biste proverili da nije nastala eventualna
neuravnoteženost u biomasi, koja se pranjem izjednačava.
4.8 Prijavljivanje smetnji
Razvodna kutija je u standardnom izvođenju opremljena svetlima, odnosno znacima, koji signaliziraju
smetnju na sistemu.
Posle eventualnog nestanka struje sistem se automatski vraća u rad. Ukoliko se pojave smetnje
kontaktirajte predstavnika proizvođača. Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu određene razvodne
kutije. Sistem može dodatno biti opremljen dodatnim nadzorom (LOR) koji nadzire rotaciju disca.
DEO 5 - ODRŽAVANJE
5.1 Zadaci zadužene osobe
Zadužena osoba odnosno firma za održavanje mora u navedenim razmacima da sprovede sledeće
kontrole funkcija i rada kao i da izvrši odvoženje mulja. Utvrđene smetnje pri radu nadležna osoba
treba da zabeleži u knjižicu i onda ih otkloni. Knjižicu treba predati nadležnim organima na uvid i oni
moraju u svako doba imati slobodan prilaz sistemu. Proizvođač upozorava na to da pažljivo treba da se
pročitaju uputstva o zdravlju i sigurnosti koja se nalaze u ovom priručniku.
5.2 Dnevne kontrole
Treba kontrolisati da li sistem pravilno radi. Nepravilnosti signaliziraju na razvodnom ormanu.
Smetnje na sistemu se prikazuju. Ukoliko nema rotacije odmah treba obavestiti službu za održavanje.
Ako nema mreže, snaga čišćenja biologije postepeno se vraća unazad. S obzirom da svi delovi sistema
protiču slobodnim padom, dalji rad je moguć sve do otklanjanja smetnje. U ovakvim slučajevima
potpuno biološka snaga čišćenja je jako ograničena.
5.3 Nedeljne kontrole
Vizuelna kontrola podele mulja i vegetacije na poštapajućem telu disca; Vegetacija u smeru protoka ima
svetlo sivu do braon boju, boja postaje tamnija. To sve zavisi od stepena opterećenja, što je jaca
vegetacija veće je opterećenje sistema. Ukoliko se u drugom bio stepenu pokaže preterano veliki rast
kao i pretežno siva boja to onda upućuje na jako opterećenje i eventualno preopterećenje biologije.
Kontrola crpke i slivnog kanala na začepljenja i taloženja; vizuelna kontrola na mesta koje propuštaju kao
i oštećenja na građevinskim i mašinsko-tehničkim delovima sistema; Kontrola dovodnih i odvodnih cevi
na začepljenja i taloženja.
Uputstvo: biovegetacija se ne sme odstranjivati niti skidati četkom!
5.4 Mesečne kontrole
Vizuelne kontrole da mulj od bistrenja ne dođe u ispust.
Ako se utvrdi postojanje plivajućeg mulja na gornjoj površini sekundarnog rezervoara, isti treba
odstraniti i skloniti u primarni rezervoar. Treba proveriti funkcionisanje i vremensko podešavanje pumpe
za vraćanje mulja u takvim slučajevima. Pumpa se pokreće uključivanjem glavnog prekidača . Promene
podešavanja sme da sprovede samo firma koja se bavi otpadnim vodama.
5.5 Polugodišnje kontrole
Prema tipu i opterećenju sistema, mora se na otprilike svakih 6 meseci iz primarnog i sekundarnog
rezervoara mulj uklanjati Odvoženje mulja treba zabeležiti u servisnu knjižicu. Ako se vreme odvoženja
mulja i održavanja poklopi prvo treba upisati održavanje pa onda odvoženje mulja. BioDisc je tako
koncipiran da obezbedi maksimalno razgrađivanje mulja. U primarnom rezervoaru ostaje relativno mala
količina mulja. Količina može oscilirati u zavisnosti na različite dotoke. Pražnjenje mulja treba
preduzimati na 50 % od punog stanja.
Download

preuzmite uputstvo za upotrebu i rad