... because we care
Projektovan za:
Gradove i sela
Industriju
KOMPAKTNO PPOV
Zašto odabrati kompakt PPOV BioCleaner ®
4
Dugogodišnje iskustvo širom Evrope
4
Više od 100 instaliranih kompakt PPOV, ukupno više od 12 000 realizacija tipa PPOV
Milanović Inženjering
Sobovica bb- Cerovac
34321 Kragujevac, SRBIJA
tel: +381 34 6792 660
fax: +381 34 6792 095
www.tretman-voda.rs
www.miing.rs
ENVI-PUR, s.r.o.
BioCleaner®
4
Otpadne vode iz više od 500 000 ES prečišćene putem tehnologije BioCleaner®
4
Dokazana tehnologija podržana kontinuiranim razvojem i dugogodišnjim iskustvom
4
Operativna stabilnost i pouzdanost sistema BioCleaner®
4
Mala površina postrojenja, zahvaljujući umetnutom taložniku
4
Niska vrednost investicije (jednostavniji građevinski radovi)
4
Mogućnost kompletno zatvorenog PPOV (smanjenje zaštitne zone, zimski uslovi rada)
4
Optimalan izbor tehnološkog rešenja "po meri”
4
Tehnološka podrška i servis širom Evrope
4
Kvalitet efluenta u skladu sa zahtevima zakonodavstva EU ili sa specifičnim zahtevima
kupaca
Tehnologija BioCleaner ®
Patentirana kompaktna tehnologija ENVI-PUR
Ulaz
Sedimentacioni tank
Izlaz
efluenta
Glavna kancelarija
i proizvodnja
Wilsonova 420
392 01 Soběslav
Czech Republic
tel: +420 381 203 211
+420 381 203 230
e-mail: [email protected]
Predstavnici:
Denitrifikacija
Nitrifikacija
Izlaz
stabilizovanog
mulja
Predstavnici širom evrope
Vaš najbližeg distributera
Austria, Bulgaria, Croatia, Finland,
France, Germany, Great Britain,
Greece, Ireland, Lithuania, Poland,
Romania, Russia, Slovenia, Slovakia,
Sweden, Switzerland, Ukraine
Dodatne informacije:
www.envi-pur.com
Biće nam veliko zadovoljstvo da Vam pružimo podršku tokom bilo koje faze realizacije projekta.
© ENVI-PUR, s.r.o. 2014. All rights reserved. Design © Vovec 2009.
ČSN EN
ISO 9001
ČSN EN
ISO 14001
ČSN BS
OHSAS 18001
Tehnologija BioCleaner ®
Upravljanje hemikalijama
Mehanički predtretman
U tehnološkoj liniji PPOV pozicioniran izdvojeno u funkciji zaštite glavnog biološkog reaktora.
Izbor tehničkog rasporeda zavisi od vrste i stanja kanalizacionog sistema, kao i od karaktera
otpadnih voda. Za uklanjanje mehaničkih nečistoća koriste se:
Mehaničko prečišćavanje, fina sita
4
Gruba rešetka
4
Fina sita (sa ručnim ili mašinskim čišćenjem), koji su u zavisnosti od kapaciteta PPOV
opremljeni uređajem za zgušnjavanje mulja i trakastim transporterom
U slučaju povećanih zahteva za uklanjanjem fosfora, moguće je integrisati sistem za
uklanjanje fosfora na principu doziranja neorganskih soli (npr gvožđe sulfat). Uređaj se sastoji
od odgovarajućih membranskih pumpi i rezervoara hemikalije. Rezervoar je dvokomorni sa
priključnim ventilom za punjenje hemikalija direktno iz cisterne, indikatorom za identifikaciju
količine hemikalija i senzorom za curenja.
Rezervoar fekalnih voda
U slučaju zahteva da se integrišu i kanalizacione vode iz drugih postrojenja za prečišćavanje ili
septičkih jama, moguće je ugraditi rezervoar fekalnih voda. Rezervoar je opremljen rešetkom
za zaustavljanje krupnih nečistoća. Otpadna voda iz ovog rezervoara se upumpava u ulaz
PPOV pomocu
́ potapajuće muljne pumpe.
4
Peskolov, gde može biti instaliran i peščani filter
Tercijarni tretman
Bioreaktor
Glavni deo postrojenja služi uglavnom za uklanjanje organskog zagađenja, ali i za uklanjanje
nutritijenata (jedinjenja azota i fosfora), koji su uzročnici eutrofikacije površinskih voda.
Peskolov
4
Proces aktivnog mulja
4
DN sistem je sistem za denitrifikaciju i nalazi se ispred nitrifikacije; organizovani su u
Ulaz
Prostorni raspored
Višestepeni
mehanički
predtretman
Denitrifikacija
Nitrifikacija
Sedimentacioni
rezervoar
Izlaz čiste vode
Tretman
mulja
Stabilisan
i zgusnut mulj
Povratni mulj
Krupne nečistoće
Knalizacija
Moguće je postaviti ceo PPOV BioCleaner® unutar zidanog objekta kada je kompletna
tehnologija u zatvorenom prostoru. Druga mogućnost je delimična pokrivenost, kada se veći
deo tehnološke celine (rezervoari za nitrifikaciju, sedimentacija, mehanički predtretman)
nalazi ispred zgrade. Izbor određenog prostornog rasporeda proizilazi iz parametara
projektovanog postrojenja, lokacije, troškova izgradnje, kao i estetskih potreba u odnosu na
okolinu.
Denitrifikacija
Mehanički prečišćena otpadna voda nakon predtretmana kao i povratni mulj iz
sedimentacionog tanka dalje idu u denitrifikacioni rezervoar. Nitrati, koje su transformisani u
gasoviti azot u ovom rezervoaru, obrađuju se zajedno sa povratnim muljem. Proces se odvija
pod anaerobnim uslovima, što znači bez prisustva kiseonika. Homogenizacija smeše aktivnog
mulja u rezervoaru denitrifikacije vrši se mikserom. Da bi se povećala efikasnost uklanjanja
azotnih jedinjenja, moguće je uključiti tzv. unutrašnju recirkulaciju, koja se zasniva na
recirkulaciji smeše aktivnog mulja direktno iz rezervoara nitrifikacije u rezervoar za
denitrifikaciju.
Nitrifikacija
Duvaljka
4
Filtracije (gravitacioni ili peščani filter, doboš filteri sa mikronskim sitom, membranski filteri)
4
Higijenizacija (UV dezinfekcija, hlorisanje)
jednoj ili više paralelnih linija
Interna recirkulacija
Nitrifikacija i taloženje
Tercijarni tretman je uključen u slučaju viših zahteva za kvalitet efluenta a realizuje se, na
primer, uz pomoc:
U rezervoaru za nitrifikaciju se u prisustvu rastvorenog kiseonika odvija biološka oksidacija
organskih jedinjenja i amonijačnog azota. Organska jedinjenja su oksidovana u ugljen dioksid
a amonijačni azot se transformiše u nitrite a posledično u nitrate. U rezervoaru je obezbeđena
aeracija membranskim aeracionim sistemom za finu aeraciju koji se nalazi na dnu rezervoara.
Kompresor obezbeđuje vazduh pod pritiskom. Smeša aktivnog mulja iz rezervoara za
nitrifikaciju odvodi se u taložnik.
Taložnik
Sa zadatkom da razdvoji prečišćenu vodu i mulj, postavljen je okrugli rezervoar od nerđajućeg
čelika (odnosno plastični), umetnut u rezervoar za nitrifikaciju. Prednost postavljanja taložnika
u rezervoar je ušteda u prostoru i troškovima izgradnje kao i malo rastojanje pri
prepumpavanju mulja. Takvo rešenje omogućava korišćenje robusnih (Mamut) pumpi za
prepumpavanje povratnog mulja kao i viška mulja. Upotrebom robusnih pumpi umesto
konvencionalnih pumpi postižu se uštede energije kao i visoka pouzdanost u radu.
Kvalitet efluenta
BioCleaner ® *
[mg/l]
Indikator
BPK5
15
HPKCr
75
SM
20
N-NH4+
10 **
Zatvoreni objekat
*) Postignute prosečne vrednosti efluenta sa kompact PPOV BioCleaner ®
**) Za temperaturu vode preko 10°C
Približne dimenzije i ostale vrednosti
Otvoreno postrojenje
Tretman mulja
Mašinska sala
Broj ES
Sistem vazuha pod pritiskom
Dimenzije objekta
Duvaljke se koriste da obezbede dovod vazduha pod pritiskom potrebnog za: aeraciju sistema
nitrifikacije, stabilizaciju viška mulja i rezervoara za skladištenje mulja, kao i za: pumpe u
sistemu recirkulacije mulja, pumpanje viška mulja, internu recirkulaciju ali i za peščani filter.
Količina otpadne vode Q24
Energetske potrebe*
Tretman mulja
Tretman mulja obuhvata aerobnu stabilizaciju, gravitaciono zgušnjavanje viška mulja i njegovo
skladištenje. U zavisnosti od kapaciteta PPOV, tretman mulja može biti dopunjen uređajem za
obezvodnjavanje mulja.
Broj linija
*)
500
1 000
2 000
5 000
10 000
[m]
11,5 × 7,5
12,5 × 10
20 × 15
75 × 50
100 × 60
[m3/dan]
75
150
300
750
1 500
[kWh/dan]
45
90
175
400
775
1 až 2
2
2
2 až 4
4
Približne vrednosti pri punom opterećenju PPOV, realne vrednosti zavise od upotrebljene tehnologije
Download

Kompaktno PPOV