Sistemi grejanja
za postizanje idealne temperature u
vašoj staji za živinu
Sistemi grejanja – optimalna temperatura staje poboljšava performanse
Optimalna temperatura staje ima ogroman uticaj na
zdravlje i performanse živine. Zbog toga je u mnogim
klimatskim podnebljima neophodan adekvatan sistem
grejanja. Glavni cilj je povećanje toplotnog učinka i
prenos toplote živini na najbolji mogući način radi
svođenja troškova grejanja na minimum.
Big Dutchman nudi nekoliko različitih sistema grejanja
na gas, naftu ili toplovodne grejače. Naši stručnjaci
će za vasu staju ponuditi idealan sistem grejanja!
JET MASTER i gasni grejači – grejači sa 100 % toplotnim učinkom
1. Gasni JET MASTER
JET MASTER je dostupan u varijanti na zemni
gas ili propan. Vatro-otporan je i njim se upravlja
pomoću termostata. Ako iz bilo kog razloga
uređaj ne startuje ili se plamen ugasi, dovod
gasa se u istom trenutku zatvara tako da se
sprečava isticanje nesagorelog gasa. Ugrađeni
ventilator obezbeđuje širok radni opseg i idealnu distribuciju toplog vazduha.
Dodatni ventilatori se mogu instalirati radi
recirkulacije i ravnomerne distribucije toplog
vazduha, naročito u veoma dugim objektima.
Ovi ventilatori se postavljaju otprilike na rastojanju od 20 do 30 metara od JET MASTER-a.
Novi BCU (Upravljačka jedinica gorionika za GP-seriju)
omogućava ujednačenje neravnomerne temperature
unutar staje upotrebom JET MASTER-ovog moda cirkulacije uključivanjem "samo ventilisanja". Akumulisana
toplota je 100 % korisna živini => nema gubitaka toplote.
JET MASTER GP 70
JET MASTER NG-L 80
Tip
GP 14
GP 40
GP 70
NG-L 80
GP 95
NG-L 100
GP 120
Snaga (kW)
Potrošnja gasa:
- zemni gas (m3/h)
- propan (kg/h)
Dovod gasa
Protok (m3/h)
Nadzor pritiska vazduha
Kontrola plamena
Radni opseg (m)
Težina (kg)
14
40
70
80
95
100
120
1,5
1,1
Rp 1/2˝
1200
jonizacija
15
13
3,9
2,9
Rp 1/2˝
3900
6,8
5,0
Rp 3/4˝
4500
7,7
5,7
Rp 3/4˝
4100
9,2
6,8
Rp 3/4˝
6500
9,7
7,2
Rp 3/4˝
7500
11,7
8,6
Rp 3/4˝
8000
mikroprekidač mikroprekidač manomet. prekidač mikroprekidač manomet. prekidač mikroprekidač
jonizacija
40
24
jonizacija
50
27
fotoćelija
50
49
jonizacija
40
37
Priključne vrednosti: 230 V, 50 Hz za sve modele;
Ulazni pritisak: 20 mbar za zemni gas i 50 mbar za propan
2. Naftom pogonjen JET MASTER
Tip
Snaga (kW)
Potrošnja goriva (l/h)
Protok (m3/h)
Radni opseg (m)
Težina (kg)
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
40
4
4400
30
48
60
6
6200
40
51
80
8
7700
50
55
100
10
7700
50
55
120
12
7700
50
65
Priključne vrednosti: 230 V, 50 Hz za sve modele;
Fotoćelijska kontrola plamena
JET MASTER P 100
fotoćelija
60
56
jonizacija
40
45
3. Gasna grejalica – za lokalno grejanje
Gasna grejalica M8
Gasna grejalica G12
Gasne grejalice su naročito pogodne ako je potrebno
zagrejati živinu u ograničenim zonama sa intenzivnom toplotom na određen vremenski period, kao što
su ćurke, patke, brojleri ili kokice za vreme odgojnog
perioda.
Tip
Snaga (kW)
Ulazni pritisak: - zemni gas (mbar)
- propan (mbar)
Pilot plamen
Visina postavljanja (cm)
Težina (kg)
M8
G 12
5
20-50
20-1400
12
28
28
x
130-170
7
90-150
1,5
Priključne vrednosti za gasnu grejalicu G 12: 230 V, 50 Hz
Primena gasnih grejalica M8 kod tova ćurki
RGA grejni uređaji sa cevima za izbacivanje izduvnih gasova i malom potrošnjom energije
RGA grejni uređaji su pogonjeni na gas ili na naftu.
Oni rade u procesu zatvorenog sagorevanja, što
znači da staja ostaje oslobođena od sagorelih i
zagađujućih gasova pošto se oni izbacuju napolje
kroz izduvne cevi. Ugrađeni ventilator obezbeđuje
širok radni opseg i idealnu distribuciju toplog vazduha
u staji.
U slučaju RGA 100 uređaja, svež vazduh za
sagorevanje se uvlači spolja kroz dvokomorni
koaksijalni kanal, što obezbeđuje predgrevanje
svežeg vazduha za sagorevanje = povećana
efikasnost.
RGA 95 – grejni uređaj na naftu sa kanalom za izbacivanje izduvnih gasova
Tip
Snaga (kW)
Sagorevanje
Protok (m3/h)
Nadzor pritiska vazduha
Radni opseg (m)
Težina (kg)
RGA 60
RGA 95
RGA 100
60
nafta
5600
35
82
60
nafta
7000
50
132
50-95
zemni/propan gas
7000
manomet. prekidač
40
110
Priključne vrednosti: 230 V, 50 Hz; priključak gasa za RGA 100: Rp 3/4“
Fotoćelijski štitnik plamena
RGA 100 – grejni uređaj na gas sa izduvnim kanalom za
izbacivanje sagorelih gasova
Infracrvene grejalice – zračeća toplota, slična solarnom zračenju
Infracrvene grejalice su sistem grejanja na gas sa
oslobađanjem zračeće toplote. Ova zračeća toplota
se može uporediti sa solarnim zračenjem pošto
toplota prolazi kroz vazduh bez značajnih gubitaka. To
znači da toplotni zraci postaju aktivni samo tamo gde
nailaze na površinu i onda se pretvaraju u osećajnu
zoplotu. Pri hladnijim temperaturama ambijenta ovo
dovodi do veoma prijatnog temperaturnog osećanja.
Neophodan svež vazduh za sagorevanje se uvlači
spolja. Sagoreli gas se izbacuje napolje kroz izduvni
kanal tako da vazduh u staji ostaje oslobođen od
sagorelih i zagađujućih gasova.
Pri korištenju infracrvenih grejalica, utrošak energije
se može smanjiti do 15 % u poređenju sa direktnim
grejnim sistemima.
Upotreba infracrvenih grejalica u brojlerskim stajama
HEAT MASTER – toplovodni konvekcijski grejač
HEAT MASTER radi uz pomoć vrele vode. Vrela voda
se obezbeđuje iz kotla zagrevanog naftom ili gasom.
Prednost je korišćenje odbačene toplote iz termoelektrana ili biogas postrojenja. HEAT MASTER se sastoji
od razmenjivača toplote, ventilatora i uređaja za distri-
buciju. Na raspolaganju su dva različita modela. HEAT
MASTER 40 je centralno ovešen u staji otprilike 1 m
iznad zone živine. Vazduh se uvlači ogozgo i vodi u
razmenjivač toplote kroz koji protiče vrela voda.
Ventilator pogoni vreo vazduh prema zoni živine. Šestougaoni profil otvora osigurava idealnu distribuciju
vrelog vazduha. Takođe je moguće posebno podesiti
lamele uređaja za raspodelu.
HEAT MASTER 50 je ovešen horizontalno. Uvlačenje i
izbacivanje vazduha se vrši u horizontalnom pravcu.
HEAT MASTER 40
Snaga (kW)*
Protok vode (m3/h)
Priključak vode
Protok vazduha (m3/h)
Radni opseg
Težina (kg)
40
1,7
1“ NS
7000
14 m/strani
100
HEAT MASTER 50
50
1,7
11/4“ NS
9000
40 m
110
* nominalna vrednost pri 90 °C temperature toka i pri 35°C temperature vazduha.
Priključne vrednosti: 3 faze 400 V, 50 Hz; NS = navoj spolja
Primena HEAT MASTER-a 40 u brojlerskoj staji
Azija
Big Dutchman Asia Sdn. Bhd.
Lot 3, Persiaran Sultan Hishamuddin,
Kawasan 20, Bandar Sultan Suleiman,
42000 Pelabuhan Klang
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-31 76 79 78 · Fax +60-3-31 76 71 12
e-mail: bdasia @ bda.com.my
Nema ka
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: [email protected]
SAD
Big Dutchman, Inc.
P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392 59 81
Fax +1-616-392 61 88
e-mail: [email protected]
Tehnički podaci predmet izmena. ser. 12/2006
Tip
Download

HEAT MASTER - Big Dutchman