JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
KRAGUJEVAC
POTVRDA
kojom potvrđujemo da je izvođač EKO-VODO-INŽENJERING iz Beograda,
Partizanske vode br. 4, uspešno, a po osnovu roka, kvaliteta, tehničkih i
zakonskih propisa realizovao svoje obaveze po ugovoru:
Predmet ugovora: defektaža, isporuka, servisiranje i puštanje u rad opreme na
CPPOV Cvetojevac - Kragujevac
•
•
•
•
•
•
•
pužne pumpe
tablasti zatvarači
aerisani peskolov
primarni taložnik
naknadni taložnik
ugušćivači mulja fi 20m
trakaste filter prese sa pratećom opremom
Potvrda se izdaje u svrhu dokazivanja referenci radi učešća na javnom pozivu za
izvođenje radova na istim i sličnim poslovima.
Overava
Download

Vodovod i kanalizacija Kragujevac