30.12.2014
IV. Sıvı Tedavisi
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
17.Hafta ( 05 – 09 / 01 / 2015 )
1.) İNTRAVENÖZ SIVI UYGULAMASI
a.)Amacı ve Uygulandığı Durumlar
b.) Kullanılan Solusyonlar
c.) IV. Uygulama Tekniği
İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİNDE KULLANILAN
SOLUSYON TİPLERİ
1.) %0,9 ‘luk NaCl solüsyonu
2.) %3-20 ‘lik NaCl solüsyonu
3.) Dekstroz ( % 5, 10, 20,30,50 ‘lik solüsyon)
4.) Ringer solüsyonu
5.) Laktatlı ringer solüsyonu
6.) İsolyte vb.
Slayt No : 28
4
IV. Sıvı Tedavisi
IV. Sıvı Tedavisi
İNTRAVENÖZ (IV)
SIVI
TEDAVİSİ
2
IV. Sıvı Tedavisi
İntravenöz Sıvı Tedavisinin Uygulandığı Durumlar
Hastalara İntravenöz sıvı;
Ameliyattan önce ve sonra,
Acil durumlarda (kardiyopulmoner arrest, şok vb.
durumlarda hazır damar yolu ile ilaç vermek için),
Oral beslenemeyen hastalarda beslenmeleri için,
Ateşli hastalıklarda,
Kronik ve ağır diyarelerde,
Sürekli kusmalarda,
Vücuttaki sıvı ve elektrolit ihtiyacını (diyare, aşırı
kusma, yanıklar, kanamalar vb.) karşılamada,
3
5
IV. Sıvı Tedavisi
INTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİNDE KULLANILAN
MALZEMELER
1.)Steril sıvı / solüsyon
8.) Eldiven
2.)Serum seti
9.)Serum askısı
3.)İntraket
10.)Dosiflow
4.)Antiseptik solüsyon
11.)Üçlü musluk
5.)Turnike
12.)İnfüzyon pompası
6.)Kol sabitleme tahtası
13.)Serum şişe askısı
7.)Spanç, flaster
6
1
30.12.2014
IV. Sıvı Tedavisi
İNTRAVENÖZ
SOLUSYONLAR
.. Cam şişe ( ağzı lastik tıpalı,üzeri metal kaplı),
..Plastik torba( üzeri koruyucu plastik kılıfla kaplı),
..Steril,
..50-100-150-250-500-1000- 3000ml(cc) hacmindedir,
..Cam yada plastik ,sıvı içine serum seti takılarak
kullanılır.
..Serumlar oda sıcaklığında kullanılır,
Jİçinde partikül bulunmamalıdır
..İnfüzyon sırasında solüsyon şişesi serum askılığına.
takılarak kullanılır.
7
IV. Sıvı Tedavisi
IV.Sıvı Tedavisi
..hazneli,
..bakteri filtreli,
..set üzerinde hız ayarlayıcı kıskaç yada makara( roller)
vardır.
..ucunda iğnesi bulunur.
10
IV.Sıvı Tedavisi
DOSİFLOW ( doz ayarlayıcı set)
..IV. Setle – intraket arasına takılır,
..şeffaf,plastik,
..döner kapaklı,
..40-45 cm. uzunlığunda,
..sabit akış hızı ayarlar,
..sterildir,
..disposabledir.
8
IV.Sıvı Tedavisi
İNTRAVENÖZ SIVI SETİ
..IV. Solusyonla
..intraket arasında
bağlantı sağlayan,
..şeffaf plastik,
..100-150 cm. uzunluğunda bir hortumdur.
..Disposabledir
..sterildir,
..her iki ucunda koruyucu kapak vardır,
9
11
IV.Sıvı Tedavisi
ÜÇ YOLLU MUSLUK
..IV. Setle – intraket arasına takılır,
..şeffaf,disposable,
..steril,
..döner kapaklı mekanizması vardır,
..aynı anda birden fazla
Sıvı verilmesi durumunda
kullanılır
12
2
30.12.2014
IV.Sıvı Tedavisi
İNFÜZYON POMPASI
..IV. Sıvı setinin takıldığı,
verilecek ilaç ve solüsyonları
ayarlanan zamanda ve hızda,
verilmesini sağlayan,
elektronik araçtır.
13
IV.Sıvı Tedavisi
İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİ UYGULAMA TEKNİĞİ
1.) Verilecek sıvının adı köntrol edilir,
2.) Son kullanma tarihi ve sıvının görüntüsü kontrol
edilir,
3.) İnfüzyon seti hazırlanır,
14
IV.Sıvı Tedavisi
4.)Sıvı şişede ise, uygun şişe askısı seçilir
15
IV.Sıvı Tedavisi
5.) Cam şişe yada torbadaki koruyucu bariyerler
çıkarılır.
16
IV.Sıvı Tedavisi
6.)Set torbasından çıkarılır,
7.) Setin ucundaki hazne kapağı çıkarılır,
17
IV.Sıvı Tedavisi
8.) Setin ucu, sıvı şişesi yada torbanın lastik ucuna
çevrilerek itilir
18
3
30.12.2014
IV.Sıvı Tedavisi
9.) Set takıldıktan sonra klempi kapatılır,
19
IV.Sıvı Tedavisi
10.) Şişe yada torba, ters çevrilir,
Hazne sıkılarak 1 / 3 ‘ ü sıvı
İle doldurulur
20
IV.Sıvı Tedavisi
11.) Setin havası çıkarılır,
12.) Hava tamamen çıkınca, setin klempi kapatılır,
13.) Solusyon içine ilave edilen ilaç varsa;
.ilacın adı,
.ilacın miktarı,
.hazırlandığı saat,
.tarih yazılır
21
IV. Sıvı Tedavisi
14.) Gerekiyorsa dosiflow takılır ( damla ayar seti)
22
IV. Sıvı Tedavisi
15.) İnfüzyon pompası kullanılacaksa, özel seti ile
kullanılır
23
IV. Sıvı Tedavisi
16.) Hastanın kimliği kontrol edilir,
17.) Kendisine ve yakınlarına işlem hakkında bilgi
verilir, onay alınır
JBEYAZ BİLEKLİK
( yatan her hastaya)
JKIRMIZI : allerji
..PEMBE: kız bebek
JMAVİ: erkek bebek
24
4
30.12.2014
IV. Sıvı Tedavisi
18.) Solusyon torbası veya şişesi, serum askısına takılır
IV. Sıvı Tedavisi
22.) İntraket ve serum seti flasterle deriye sabitlenir
25
28
IV. Sıvı Tedavisi
IV. Sıvı Tedavisi
19.) İntraket takılır ( daha önce takılmamışsa),
20.) Takılı ise, heparinli kapak çıkarılır,
23.) Solusyonun akış hızı ayarlanır,
24.) İnfüzyon sırasında hasta gözlenir,
25.) Eldiven çıkarılır, eller yıkanır,
26.) İşlem kaydedilir.
PEDİATRİK HASTALARDA ;
..Kafa venlerinden de infüzyon yapılabilir.
..Temporal ven tercih edilir
..Baş ve boyun bölgesine turnike uygulanmaz !
29
26
IV. Sıvı Tedavisi
21.) serum setinin ucu intrakete takılır
IV. Sıvı Tedavisi
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
27
30
5
Download

İNTRAVENÖZ (IV) SIVI TEDAVİSİ