Ovim promo katalogom obuhvaćeni su svi aspekti dizajna od
brandinga i identiteta, brošura, ambalaža, web stranice...
,
Maja Kovacevic,
Originalan grafički dizajn znači kvalitetnu prezentaciju svakog
pojedinca ili firme, njihovih proizvoda i usluga. Grafički dizajn ne
čine samo lepe sličice, on je rezultat spoja dugogodišnjeg iskustva
i usvajanja savremenih svetskih trendova u ovom području. Na
jednom mestu možete dobiti celokupnu grafičku uslugu, od ideje
do gotovog proizvoda, što uključuje dizajn, pripremu za štampu,
štampu i doradu.
Potrebni materijali za izradu web sajta:
4 svi potrebni tekstovi vezani uz navedene linkove zajedno sa
prevodima ukoliko je stranica višejezična
4 fotografije u odgovarajućem formatu (jpeg, gif...)
4 pdf dokumenti i svi ostali materijali koje želite
4 projektna dokumentacija ukoliko se radi o zahtevnijem projektu
(servisu ili portalu)
Prihvatljivi format materijala:
4 za fotografije – elektronski oblik (jpeg, gif, png i sl.) + fotografije
za skeniranje
Bring life to your ideas
Kontakt / Contact:
+381 11 21 54 194, +381 60 66 33 789
[email protected]
www.kovacevicmaja.wordpress.com
want
to
4 filmovi – mpeg,mov, flv
is
YOU
when
DO
4 za tekstove - elektronski oblik (word, txt, pdf)
Design
what
Web Design & Development
Design
Bring life to your ideas
YOU
express
YOURSELF
,
Maja Kovacevic,
Design VIZUELNI IDENTITET - BRENDING
Cene su prikazane u evrima
Cene su prikazane u evrima
Bring life to your ideas
Dizajn etiketa i ambalaže
110 €
Dizajn vizuelnog identiteta
(logo, vizit karte, memorandum, koverta)
30 - 110 €
(u zavisnosti od zahteva klijenta)
Cene su prikazane u evrima
Dizajn
identiteta
Dizajnvizuelnog
i izrada knjige
grafičkih standarda
110
150€€
(logo, vizit karte, memorandum, koverta)
Dizajn oglasa za štampane medije
od 20 - 40 €
(cena je fiksna, bez obzira na format)
Dizajni logoa
Dizajn
izrada knjige grafičkih standarda
od90
50€€
od
Dizajn akreditacija
15 €
(u zavisnosti od obima)
Dizajn vizit karti
Redizajn logoa / Dizajn logoa
20 €
50 - 100 €
Dizajn flajera
Dizajn
vizit karti
(A6, A5, A4, A3)
20 €
20 €
Dizajnflajera,
kataloga
Dizajn
prospekata
10€€
od 20
Dizajn sertifikata, diploma, plaketa...
od 25 €
Dizajn platnih kartica
od 40 €
Dizajn pozivnica, čestitki...
od 20 €
Dizajn postera, plakata, bilborda
od 30 €
(standardni
i nestandardni formati - cena po jednoj strani)
(A6,
A5, A4, A3)
Dizajn menija (kafići, restorani, picerije, igraonice)
Dizajn
kataloga
( format A4
- cena je formirana za obostranu pripremu)
30 €
10 €
(standardni i nestandardni formati - cena po jednoj strani)
(u zavisnosti od zahteva klijenta)
Dizajn ambalaže
( format A4
- cena je(kafići,
formiranarestorani,
za obostranu picerije,
pripremu)
Dizajn
menija
110 €
igraonice)
( format A4 - cena je formirana za obostranu pripremu)
Dizajn oglasa za časopise/novine
30 €
40 €
Web dizajn
(u zavisnosti od zahteva klijenta)
od 250 €
( cena je fiksna, bez obzira na format)
Dizajn covera (korica za knjige, časopise)
(likovno rešenje)
od 50 €
Dizajn internet banera
30 €
Download

Maja cenovnik dizajn usluge