Factsheet
Povlastice za članove TANSROMANIKE






Internacionalna marketinška platforma
Međunarodno priznata oznaka kvaliteta, korišćenje logoa Saveta Evrope
Kontakti sa novim partnerima i kulturnim rutama u Evropi
Lično pružanje saveta od strane kancelarije TRANSROMANIKE
Promocija i pristup fondovima od strane Evropske unije
Regije članice kao uzori jedne drugima
Tipovi članstva
a) Mreže (organizacije pod zaštitom javnog i privatnog zakona, koje predstavljaju grupu građevina iz romaničkog
perioda u okviru geografske regije; turističke organizacije /marketingške organizacije koje predstavljaju najmanje pet
romaničkih građevina)
b) Pojedinačni lokaliteti (predstavnici organizacija koji predstavljaju pojedinačne građevine, gradove ili ograničene
oblasti)
Članarina
a) Članarina za Asocijaciju: 10.000,- € p.a.
b) Članarina za pojedinačne lokalitete: 1.000,- € p.a.
Procedura za prijavu
1. Opis romaničkih lokaliteta u skladu sa upitnikom
2. Izrada pisma o namerama
3. Provera od strane Naučnog savetodavnog odbora
4. Prezentacija romaničkog kulturnog nasleđa na generalnoj skupštini TRANSROMANIKE
5. Glasanje za prihvatanje prijave od strane članova TRANSROMANIKE
6. Potpisivanje statuta
7. Plaćanje članarine
Kontakt
TRANSROMANICA e.V.
Danzstraße 1
39104 Magdeburg, Nemačka
Website: www.transromanica.com
Facebook: www.facebook.com/transromanica
Christin Prange, generalni menadžer
Telefon: 0049 391 73 84 350
E-Mail: [email protected]
Skype: christin.prange.transromanica
Download

Factsheet - transromanica