Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 16. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Automatika i elektronika
Prezime i ime
Ajanović Zlatan
Beglerović Halil
Čosić Mirza
Danilović Mario
Dželilović Kenan
Hekić Armin
Herić Semir
Ibrahimović Belma
Islamović Berina
Jabandžić Irfan
Kajmaković Amer
Kapetanović Nadir
Karović Damir
Keranović Amsal
Mušinović Nadira
Osmanović Adnan
Simanić Nedeljko
Simić Saša
Šehović Edin
Talam Azema
Topić Damir
Zonić Adel
Zukić Edina
Žoljić Selma
Opći uspjeh
76.10
80.30
78.20
71.60
71.50
69.10
73.60
93.90
81.20
93.00
77.90
83.90
72.40
72.40
80.00
90.60
70.60
66.80
74.50
69.70
72.40
67.60
90.90
90.30
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
76.10
80.30
78.20
71.60
71.50
69.10
73.60
93.90
81.20
93.00
77.90
83.90
72.40
72.40
80.00
90.60
70.60
66.80
74.50
69.70
72.40
67.60
90.90
90.30
Zaključno sa rednim brojem: 24.
U Sarajevu, 15.09.2012. godine
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 16. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Elektroenergetika
Prezime i ime
Abaz Eldin
Ahmović Aldijana
Bećirović Mirna
Begić Elma
Bešić Edin
Bračković Damir
Đugum Haris
Đulić Vildana
Fazlić Armin
Fazlić Ermin
Gagula Amina
Hadžiahmetović Lejla
Halilović Amir
Haseljić Mensur
Haskić Lejla
Husaković Adi
Idrizović Vanja
Karavdić Adina
Kavazović Nihad
Kovačević Armin
Krhan Ammar
Kurić Irma
Mulahmetović Arnela
Muminović Senad
Obradović Emina
Omanović Emira
Ožegović Tarik
Perla Semir
Salčin Ilmedina
Tole Mirela
Turković Salmin
Opći uspjeh
69.40
75.50
69.40
92.40
70.30
78.20
71.80
74.80
68.80
80.00
72.40
74.80
81.80
68.80
68.80
73.30
89.40
77.60
80.00
73.60
76.70
73.30
76.10
74.80
73.60
74.80
74.20
83.30
78.20
72.40
78.20
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
69.40
75.50
69.40
92.40
70.30
78.20
71.80
74.80
68.80
80.00
72.40
74.80
81.80
68.80
68.80
73.30
89.40
77.60
80.00
73.60
76.70
73.30
76.10
74.80
73.60
74.80
74.20
83.30
78.20
72.40
78.20
R.br.
Prezime i ime
32 Zaimović Haris
33 Zaimović Larisa
Opći uspjeh
82.70
77.20
Dodatni bodovi
0.00
0.00
Ukupno bodova
82.70
77.20
Zaključno sa rednim brojem: 33.
U Sarajevu, 15.09.2012. godine
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 16. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Računarstvo i informatika
Prezime i ime
Alić Dino
Alihodžić Kenan
Aljović Amer
Arnautović Maida
Bajgorić Džanan
Bećirspahić Lejla
Brzika Dino
Curić Maida
Ćurović Amar
Delić Merima
Demir Admir
Didić Alma
Dokara Selvedin
Dolamić Emina
Duranović Mustafa
Đulović Adisa
Efendić Adnan
Emšo Mirela
Fejzagić Elmedina
Gagović Sanja
Gondžić Edita
Hajro Amar
Handanović Tarik
Imamović Damir
Kadrović Ines
Kešan Faruk
Kozar Maja
Kukuljac Adnan
Lalić Marko
Mandžuka Mensur
Memić Emina
Opći uspjeh
72.40
65.20
72.10
93.30
90.60
83.30
73.60
75.50
66.10
68.80
67.30
75.20
80.90
87.60
74.20
73.30
71.80
66.40
73.60
72.70
92.70
80.90
83.60
69.30
70.00
76.70
74.20
73.80
97.30
73.90
93.60
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
72.40
65.20
72.10
93.30
90.60
83.30
73.60
75.50
66.10
68.80
67.30
75.20
80.90
87.60
74.20
73.30
71.80
66.40
73.60
72.70
92.70
80.90
83.60
69.30
70.00
76.70
74.20
73.80
97.30
73.90
93.60
R.br.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prezime i ime
Mesihović Amer
Milanović Almin
Milić Mirna
Mlinarić Melina
Mostić Mersiha
Mujagić Edin
Mujalo Edin
Mulaosmanović Senad
Omerbegović Nedim
Omerović Edina
Oputić Adna
Porović Adnan
Smajić Nermin
Smajlagić Haris
Sokolović Aida
Sokolović Azemina
Šeta Vedad
Zekić Naida
Zenunović Mirza
Opći uspjeh
79.70
84.80
80.30
71.20
70.90
72.10
69.70
69.70
79.40
70.30
79.40
82.70
70.30
83.60
70.60
69.40
80.30
77.30
83.90
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
79.70
84.80
80.30
71.20
70.90
72.10
69.70
69.70
79.40
70.30
79.40
82.70
70.30
83.60
70.60
69.40
80.30
77.30
83.90
Zaključno sa rednim brojem: 50.
U Sarajevu, 15.09.2012. godine
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 16. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Telekomunikacije
Prezime i ime
Adanalić Elma
Ahmedspahić Hanka
Alagić Jasmin
Camović Amina
Čengić Nedim
Damadžić Adna
Delić Armin
Dervišević Nejra
Djedović Almir
Dučić Faruk
Durmić Selma
Đeldum Indira
Kodžić Amela
Korda Selmedin
Mahmić Azra
Mehinagić Azra
Mešić Selma
Mujačić Lejla
Nukić Lamija
Obradović Aida
Sućeska Samra
Šehbajraktarević Emina
Opći uspjeh
84.80
68.80
89.40
74.80
65.80
85.50
80.60
72.40
98.80
69.10
74.50
70.90
75.80
70.30
86.10
79.70
80.60
69.10
84.50
80.90
81.50
71.50
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
84.80
68.80
89.40
74.80
65.80
85.50
80.60
72.40
98.80
69.10
74.50
70.90
75.80
70.30
86.10
79.70
80.60
69.10
84.50
80.90
81.50
71.50
Zaključno sa rednim brojem: 22.
U Sarajevu, 15.09.2012. godine
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 16. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Strani državljani ~
Odsjek: Telekomunikacije
R.br.
Prezime i ime
1
Čelebić Midhat
2
Čelebić Zlatan
3
Kočan Irvin
Opći uspjeh
69.70
69.30
72.40
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
69.70
69.30
72.40
Zaključno sa rednim brojem: 3.
U Sarajevu, 15.09.2012. godine
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Download

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Spisak