Tea Bektaš
Eniz Šehić
Maid Gafić
Danijela Jurina
Emina Šečunović
Muris Pidro
Edin Bušatlić
Munever Zahirović (do maja 2012)
Elmir Crnica (do marta 2012)
Osoba iz Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za podršku radu Omladinskoj
banci: Adis Agić – stručni saradnik
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Aid Gafić
Članovi i
članice
odbora
Omladinske
banke
Gornji VakufUskoplje u
2012. godini
su:
67
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje u 2010. i 2011. godini podržala je 20
projekata neformalnih grupa mladih čija je ukupna vrijednost bila 81.168 KM.
Fond Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje za podršku projektima neformalnih
grupa mladih u 2012. godini iznosio je 18.000 KM, od kojih je 8.000 KM obezbijedila
Fondacija Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 KM obezbijedila je
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje.
Članovi odbora uz podršku predstavnika općine su realizovali tri prezentacije/
radionice (4. aprila na platou ispred Doma kulture, 6. aprila u MZ Bojska i 10 aprila
u MZ Borova ravan) o programu i mobilizaciji lokalnih resursa na kojima je
učestvovalo ukupno 48 mladih.
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje je primila 14 prijedloga projekata do 20.
aprila i kroz proces preliminarne selekcije, intervjua sa članovima neformalnih
grupa i finalnu selekciju, a nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom
predložila za finansiranje 10 projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 6. juna u prostorijama općine Gornji Vakuf-Uskoplje je održana ceremonija
uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa
mladih čijih je 10 projekata odobrila Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje.
Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila 37.418,17 KM, od kojih je iz fonda
Preliminarna selekcija prijedloga projekata neformalnih grupa mladih
68
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Omladinske banke planirano da se podrži sa 17.898,31 KM (7.898,31 KM
sredstvima USAID/Mozaik i 10.000,00 KM sredstvima Općine) i 19.519,86 KM su
sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice (od preduzeća,
organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Sead Čaušević-načelnik Općine Gornji
Vakuf-Uskoplje, Adis Agić-predstavnik općine za podršku programu Omladinske
banke, Željko Pauković-program menadžer Fondacije Mozaik i članovi odbora
Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje koji su uručili čekove predstavnicima
mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
Zajednička slika nakon ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja ugovora
sa mladima čiji su projekti odobreni
Realizovani projekti neformalnih grupa mladih
Ukupno 10 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15.
juna do 31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije
projekata bili zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu
kompletiranja izvještaja, čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i
transparentnosti ostvarenih rezultata.
69
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Izgradnja dječijeg igrališta;
Doprinos izgradnji stanice gorske službe spašavanja Gornji Vakuf-Uskoplje na
Vranici;
Uređenje društvenog doma u MZ Dražev Dolac;
Postavljanje ulične rasvjete u MZ Dobrošin;
Monitoring projekata mladih, gđa Mirjana Valjevac-predstavnica USAID-a i gdin Adis
Agić-predstavnik općine sa Dženanom Šarićem-projekt menadžerom Fondacije Mozaik i
članovima neformalnih grupa
Izgradnja tribina na malonogometnom igralištu u MZ Bojska;
Podizanje ograde u školskom dvorištu;
Uređenje odmarališta i izvorišta Mratinj;
Maraton tenisa;
Izgradnja tribine na igralištu u MZ Vrse;
Vrtni šah na otvorenom u parku kod osnovne škole "Uskoplje".
Zajednički podaci 10 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 39.781,72 KM od kojih je
iznos od 17.871,51 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Gornji VakufUskoplje (7.889,07 KM su sredstva Mozaik/USAID, a 9.982,44 KM su sredstva
općine Gornji Vakuf-Uskoplje);
Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 10 projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 21.910,21 KM (2.754,35 KM u novcu i
19.155,86 KM u robi i uslugama) od 3 institucije, 2 organizacije, 15 preduzeće
i 49 građana;
U realizaciji projekata učestvovalo je 118 volontera (106 M i 12 Ž) koji su radili
i doprinijeli sa 2.175 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 2.240.
70
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Projekat:
Izgradnja dječijeg igrališta
Mjesto:
MZ Gornji Vakuf 1, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi obezbijeđivanja sigurnog mjesta za igru i druženje djece i mladih.
Uz podršku zajednice i volontera su zaravnali i nasuli teren, te postavili ljuljačku, tobogan i klupe. Duž
igrališta su postavili zaštitnu ogradu čime su odvojili fudbalski teren od dječijeg igrališta.
Ukupna vrijednost projekta:
3.361,07 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.835,00 KM
Potrošeno: 1.826,07 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 180,00 KM
U robi/uslugama: 1.655,00 KM
Sponzori iz zajednice:
SZR ''VRBAS OPRUGE'' Gornji Vakuf-Uskoplje,
SENEX doo Gornji Vakuf-Uskoplje, ROSE WOOD
doo Gornji Vakuf, TERET INŽENJERING doo Gornji
Vakuf Uskoplje, UNIVERZAL doo Gornji VakufUskoplje, Frizerski salon ''ALMA'' Gornji Vakuf
Uskoplje, Caffe Dior Gornji Vakuf-Uskoplje
Trajanje projekta:
20.06-20.07.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
251
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ahmed Kurbegović, Emir Mišić, Senad Huskić,
Ismihan Bajraktarević i Edina Kadić
71
Projekat:
Doprinos izgradnji stanice gorske službe spašavanja
Gornji Vakuf-Uskoplje na Vranici
Mjesto:
Planina Vranica, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala izgradnju objekta gorske službe spašavanja na planini Vranici radi angažovanja
članova ove službe u akcijama podrške spašavanjima unesrećenima i osobama kojima je pomoć potrebna.
Uz podršku volontera i drugih subjekata su dovezli potreban materijal i vrijedno radeći uspjeli da ozidaju
objekat korisne površine oko 80m2, te da postave stolariju i krov. Izjavljuju da su obezbijeđeni osnovni
preduslovi da mogu aktivno koristiti objekat tokom svih vremenskih prilika i neprilika.
72
Ukupna vrijednost projekta:
6.247,86 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.998,00 KM
Potrošeno: 1.988,13 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.249,73 KM
Sponzori iz zajednice:
Gorska služba spašavanja Gornji VakufUskoplje, Ahmed Vele, Enes Mršić, Mehmed
Trkić, Nesib Begović, Pilana NAM d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje, Esso Petrol d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
30
Broj volonterskih sati:
665
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Mustafa Idrizović, Jasmin Šljivo, Dženan
Softić, Emir Mršić i Adan Topić
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Projekat:
Uređenje društvenog doma u MZ Dražev Dolac
Mjesto:
MZ Dražev Dolac, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala uređenje za potrebe mladih starog društvenog doma.
Uz podršku volontera i zajednice su uspjeli sanirati i riješiti problem vodoinstalacije, struje, a u prizemlju su
postavili keramičke pločice i linoleum u prostoriji koju su namjestili sa stolovima i stolicama i koja se koristi
za zajedničke aktivnosti mladih. Takođe su prefarbali fasadu i stolariju na domu koji je dobio novu namjenu
kao omladinski dom Dražev Dolac.
Ukupna vrijednost projekta:
3.720,99 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.781,99 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.939,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Brzika Derviš, Akif Hamzić, Hidajet
Brzika, Namik Crnica, Namir Trapo i
Maid Brzika
Trajanje projekta:
20.06-20.07.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
341
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Almedin Brzika, Kemal Mujić, Elvis
Hamzić, Semir Kurić i Amel Čeho
73
Projekat:
Ulična rasvjeta u MZ Dobrošin
Mjesto:
MZ Dobrošin, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala postavljanje rasvjete u njihovom naselju radi povećanja sigurnosti i bezbjednosti za
djecu, mlade i druge žitelje Dobrošina.
Uz veliku podršku mještana sa obezbijeđenim resursima riješili su pitanje rasvjete, tako što su postavili 23
svjetiljke sa nosačima na bandere. Sada se može i noću sigurno šetati uz postavljenu uličnu rasvjetu.
74
Ukupna vrijednost projekta:
4.562,94 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.988,59 KM
Potrošeno: 1.988,59 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 2.574,35 KM
Sponzori iz zajednice:
26 mještana Dobrošina
Trajanje projekta:
1.07-31.10.2012. godine
Broj volontera:
5
Broj volonterskih sati:
52
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Vlatko Dujmović, Davor Jakim,
Marin Elez, Josip Šain i Josip
Dujmović
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Projekat:
Izgradnja trbine na malonogometnom igralištu u MZ Bojska
Mjesto:
MZ Bojska, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala izgradnju tribine pored igrališta u cilju veće podrške mladih i zajednice za bavljenje
sportskim aktivnostima.
Uz podršku volontera zajedničkim snagama i resursima su ozidali i postavili tribinu sa jedne strane
malonogometnog terena. Organizovali su turnir u fudbalu koji su mogli pratiti i podržavati veliki broj
gledaoca sa novih tribina. Kažu imaju odlične tribine sa kojih se podržava najbolji fudbal u Bojskoj i šire.
Ukupna vrijednost projekta:
3.997,93 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.997,00 KM
Potrošeno: 1.997,93 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ ''Bojska'' Gornji Vakuf-Uskoplje,
Versad Bektić, Esad Tihak i Fahrudin
Duvnjak
Trajanje projekta:
20.06-15.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
250
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Muamer Huntić, Semir Šumar, Samir
Bektić, Elvedin Bektić i Arnel Huskić
75
Projekat:
Podizanje ograde u školskom dvorištu
Mjesto:
MZ Centar I, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala uređenje prostora oko svoje škole i riješavanje pitanja sigurnosne
ograde pored rijeke Vrbas.
Uz podršku zajednice i volontera postavljenja je i ofarbana zaštitna ograda u dužini oko 100m pored rijeke,
te prefarbane klupe ispred osnovne škole.
76
Ukupna vrijednost projekta:
3.796,91 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.800,98 KM
Potrošeno: 1.790,81 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.006,10 KM
Sponzori iz zajednice:
OŠ ''Gornji Vakuf''-Gornji VakufUskoplje i Salih Đaferbegović
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
150
Broj korisnika:
600
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Emina Demirović, Rabija
Kurbegović, Emira Gazić, Samra
Točić i Haris Hozić
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Projekat:
Uređenje odmarališta i izvorišta Mratinj
Mjesto:
MZ Grnica, Gornji Vakuf-Uskoplje
Ova grupa je inicirala uređenje prostora oko izvorišta Mratinj i pravljenja uređenog
mjesta za odmor u prirodi svoje mjesne zajednice.
Uz podršku zajednice i volontera izgradili su šadrvan 4x4m, te uredili prostor oko izvorišta.
Ukupna vrijednost projekta:
3.749,99 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.749,99 KM
Potrošeno: 1.749,99 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Elmir Dadić, Ekrem Bilkan, Asmir
Dadić, Seđad Dadić, Rasim Bilkan,
Suad Dadić, Selmir ehić, Sanudin
Zahirović i drugi mještani
Trajanje projekta:
15.06-30.08.2012. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
150
Broj korisnika:
110
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sanudin Zahirović, Selmir Šehić,
Elmir Dadić, Amir Hindić i Adnan
Hindić
77
Projekat:
Maraton tenisa
Mjesto:
MZ Podgrađe, Gornji Vakuf-Uskoplje
Clavni cilj projekta je bio podsticanje mladih da se bave sportskim aktivnostima (tenisom) i kroz zajedničko
druženje da uče i podstiču saradnju i jačaju međuljudske odnose.
Kroz projekat su volonteri nabavili rekete za tenis i promovisali ljetnju školu tenisa za djecu i mlade, a uz
stručnu podršku zainteresovani polaznici su stekli osnove tehnike ovog sporta. Naravno održan je i maraton
tenisa, tj nakon škole tenisa i turnir, a najbolji su dobili nagrade koje ih motivišu za daljnje bavljenje
tenisom.
78
Ukupna vrijednost projekta:
3.012,51 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.499,16 KM
Potrošeno: 1.499,48 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.513,03 KM
Sponzori iz zajednice:
Teniski klub Podgrađe i
Autokommerc Trnovača
Trajanje projekta:
1.07-30.10.2012. godine
Broj volontera:
5
Broj volonterskih sati:
75
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Mateja Bandić, Marija Rajić, Vlado
Rezo, Marin Rajić i Nazif Prijić
Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje
Projekat:
Izgradnja tribine na igralištu u MZ Vrse
Mjesto:
MZ Vrse, Gornji Vakuf-Uskoplje
Clavni cilj projekta je bio poboljšati uslove da se mladi bave sportom u ovoj mjesnoj zajednici.
Uz podršku zajednice i volontera na školskom igralištu su proširili prostor duž jedne strane nogometnog
terena koji su nasuli, izbetonirali, te pripremili konstrukcije za ogradu i tribine. Naravno sada oni koji igraju
nogomet imaju mogućnost da okupe na tribinama i svoju publiku koja može sa sigurnog mjesta da podržava
one koji kažu da igraju najbolje.
Ukupna vrijednost projekta:
4.398,52 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.998,52 KM
Potrošeno: 1.998,52 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.400,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Pokvić obrt d.o.o. Gornji Vakuf
Uskoplje, Esso Petrol Gornji Vakuf
Uskoplje, Vranica komerc d.o.o.
Gornji Vakuf Uskoplje
Trajanje projekta:
1.07-20.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
230
Broj korisnika:
600
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Enes Šečunović, Ajla Avdibašić,
Armin Halilović, Kenan Ajkić i Ermin
Šečunović
79
Projekat:
Vrtni šah na otvorenom
Mjesto:
MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 2, Gornji Vakuf-Uskoplje
Glavni cilj projekta je bio podsticanje među mladima bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima i
druženjem kroz učenje i igranje šaha na otvorenom.
Uz podršku zajednice i volontera su pripremili teren površine oko 20m2 koji su izbetonirali i na koji su
postavili šahovsku tablu i učenje i takmičenje je počelo. Ko želi igrati nek' dođe.
80
Ukupna vrijednost projekta:
2.633,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.240,00 KM
Potrošeno: 1.240,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.393,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 2, Jozo
Hercog, Diskont ''TOX'' Gornji VakufUskoplje, ''Paloč'' d.o.o. Gornji
Vakuf-Uskoplje
Trajanje projekta:
15.07-15.10.2012. godine
Broj volontera:
7
Broj volonterskih sati:
45
Broj korisnika:
80
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Marin Jurleta, Tomislav Posovac,
Davor Kustura, Nikola Lebo i Franjo
Tomić
Download

Iskustvo dobre prakse 2012