MEDICINSKI FAKULTET
SEMINARSKA GRUPA ,,A,,
PREZIME I IME STUDENTA
ŠKOLSKA 2011./2012.
MEDICINSKA BIOHEMIJA 2 - SEMINARI
VODITELJ GRUPE : Doc.dr Sabaheta Hasić
BROJ INDEKSA
AGANOVIĆ AMILA
16934/09
AGOVIĆ AMILA
17024/10
ALIMANOVIĆ VILDAN
17079/10
ANTUNOVIĆ ANA MARIJA
17033/10
ASOTIĆ AMINA
17009/10
AVDIĆ AJLA
16734/08
BAKIĆ AIDA
16999/10
BAŠIĆ AMNA
16928/09
BAŠIĆ MAIDA
17030/10
BEĆIROVIĆ KENAN
16947/09
BEGIĆ NEDIM
17041/10
BEJDIĆ NITA
16998/10
BEJIĆ SAMIR
17042/10
BEKTEŠEVIĆ ADMIR
16740/08
BEKTIĆ LEONIDA
16902/09
BRADIĆ LEJLA
17086/10
BRZIKA SANELA
17082/10
CIKOTIĆ ARMIN
17068/10
CRNICA ALMA
16937/09
ČAMDŽIĆ EDINA
16926/09
ČAUŠEVIĆ ORHAN
16971/09
ČAVČIĆ MELISA
16747/08
ČELIKOVIĆ MINELA
16866/08
ĆOSIĆ AMINA
16951/09
DEMIŠOSKI EMIR
16859/08
DENJALIĆ MERSAD
17040/10
DURIĆ ALISA
17060/10
DŽINOVIĆ ENA
SANCAK ETHEM
17034/10
16668/07
FAJIĆ FIKRET
16829/08
FATIĆ VILDANA
16886/09
FAZLIĆ ELMA
17089/10
EJUBOVIĆ MALIK
17007/10
GAGULA NAIDA
16989/09
GEŽO KENAN
16983/09
HADŽIĆ AMILA
17028/10
TEMA SEMINARA
TEMA 1.
REAKTIVNI KISIKOVI SPOJEVI
12.03.2012.
TEMA 2.
EIKOSANOIDI
16.03.2012.
TEMA 3.
2,3 DPG
02.04.2012.
TEMA 4.
METABOLIZAM LIPOPROTEINA HIPER I HIPO LIPOPROTEINEMIJE
23.04.2012.
TEMA 5.
PRODUKCIJA KREATININA KAO
MJERA MIŠIĆNE MASE
23.04.2012.
TEMA 6.
DEFICIT GLUKOZO - 6 FOSFATAZE, GIHT
27.04.2012.
TEMA 7.
METODE ODREĐIVANJA HORMONA:
RIA I EIA TEHNIKOM
21.05.2012.
TEMA 8.
STANJA KOJA POTJEČU OD GREŠAKA
U SINTEZI KOLAGENA
21.05.2012.
TEMA 9.
STRUKTURA TKIVA:
EKSTRACELULARNI MATRIKS VEZIVNO TKIVO
25.05.2012.
SEMINARSKI RADOVI SE SLUŠAJU I BRANE U AMFITEATRU ALEKSANDAR SABOVLJEV
MEDICINSKI FAKULTET
SEMINARSKA GRUPA ,,B,,
PREZIME I IME STUDENTA
HAJDAREVIĆ AJŠA
HAJRADINOVIĆ AMRA
HAKALOVIĆ MERIMA
HALILOVIĆ ANER
HALILOVIĆ ZERINA
HASANIĆ JASMINA
HASANOVIĆ AMANDA
HATIĆ SELVETA
HODŽIĆ EDIN
HODŽIĆ SABINA
HUSREMOVIĆ FARUK
IBRIŠEVIĆ NEJIRA
JABANDŽIĆ MIRZA
JAKUBOVIĆ AMINA
JEVTIĆ TATJANA
JOGUNČIĆ ANES
JURLETA NIKOLA
KADIĆ VILDANA
KADRIĆ ILMA
KALAJEVAC LEJLA
KAPETANČIĆ NAJDA
KARADŽA AID
KAROVIĆ MEDINA
KASUMOVIĆ AIDA
KICO IRMA
KLJAJIĆ AMILA
KOBILJAR HARIS
KOVAČ BENJAMIN
KOZLINA NIKOLINA
KRKALIĆ AMEL
LAČEVIĆ HARIS
LAKIĆ MARIN
PIRAGIĆ NERMIN
LEPIR AMRA
MAHMUTOVIĆ ADNAN
MAŠIĆ NEJRA
MEMIĆ SANELA
ŠKOLSKA 2011./2012.
MEDICINSKA BIOHEMIJA 2 - SEMINARI
VODITELJ GRUPE: Doc.dr Emina Kiseljaković
BROJ INDEKSA
16940/09
17080/10
16854/08
16570/07
17000/10
17096/10
16969/09
16981/09
17055/10
17057/10
16996/10
17065/10
17031/10
16912/09
17047/10
16888/09
16997/10
17016/10
17049/10
17017/10
17018/10
16867/08
16916/09
17020/10
17001/10
17062/10
17059/10
17045/10
17038/10
17061/10
17097/10
17094/10
16538/06
17046/10
16982/09
16913/09
17021/10
TEMA SEMINARA
TEMA 1.
REAKTIVNI KISIKOVI SPOJEVI
12.03.2012.
TEMA 2.
EIKOSANOIDI
16.03.2012.
TEMA 3.
2,3 DPG
02.04.2012.
TEMA 4.
METABOLIZAM LIPOPROTEINA HIPER I HIPO LIPOPROTEINEMIJE
23.04.2012.
TEMA 5.
PRODUKCIJA KREATININA KAO
MJERA MIŠIĆNE MASE
23.04.2012.
TEMA 6.
DEFICIT GLUKOZO - 6 FOSFATAZE, GIHT
27.04.2012.
TEMA 7.
METODE ODREĐIVANJA HORMONA:
RIA I EIA TEHNIKOM
21.05.2012.
TEMA 8.
STANJA KOJA POTJEČU OD GREŠAKA
U SINTEZI KOLAGENA
21.05.2012.
TEMA 9.
STRUKTURA TKIVA:
EKSTRACELULARNI MATRIKS VEZIVNO TKIVO
SEMINARSKI RADOVI SE SLUŠAJU I BRANE U AMFITEATRU ALEKSANDAR SABOVLJEV
MEDICINSKI FAKULTET
SEMINARSKA GRUPA ,,C,,
PREZIME I IME STUDENTA
MERDŽANIĆ RIJAD
MILANOVIĆ ELMA
MLAĆO VEDIA
MORO ADNA
MUJIĆ ALMA
NEZIĆ MAHIR
PALIKUĆA AMNA
PERENDA ELMIRA
PERVIZ JASMIN
PINDŽO MERIMA
SELIMOVIĆ TARIK
SITNIĆ ERMINA
SIVIĆ AIDA
SLATINA BAJRO
SLATINA SABINA
SMAILHODŽIĆ LALA
SOFIĆ AMINA
ŠABIĆ IRMA
ŠAKIĆ SELMA
ŠEHOVIĆ ZANA
ŠIŠIĆ ELDIN
ŠULOVIĆ DINA
ŠVRAKIĆ ZUHRA
TINJAK SELMA
TURČINOVIĆ INELA
VINČEVIĆ AMILA
VUKALIĆ NERMINA
ZAHIROVIĆ IFETA
ZAHIROVIĆ ZERINA
ZARATIN ALEŠ
ŠKOLSKA 2011./2012.
MEDICINSKA BIOHEMIJA 2 - SEMINARI
VODITELJ GRUPE : Doc. dr Radivoj Jadrić
BROJ INDEKSA
17043/10
16967/09
17005/10
17048/10
16931/09
17019/10
16690/07
17006/10
17053/10
16942/09
17093/10
16918/09
16938/09
16821/08
16922/09
17037/10
16975/09
17012/10
17090/10
17032/10
16700/07
17023/10
17044/10
16900/09
16976/09
16889/09
16577/07
16958/09
17002/10
16702/07
TEMA SEMINARA
TEMA 1.
REAKTIVNI KISIKOVI SPOJEVI
12.03.2012.
TEMA 2.
EIKOSANOIDI
16.03.2012.
TEMA 3.
DPG
2,3
02.04.2012.
TEMA 4.
METABOLIZAM LIPOPROTEINA HIPER I HIPO LIPOPROTEINEMIJE
TEMA 5.
PRODUKCIJA KREATININA KAO
MJERA MIŠIĆNE MASE
TEMA 6.
DEFICIT GLUKOZO - 6 - FOSFATAZE,
GIHT
TEMA 7.
METODE ODREĐIVANJA HORMONA:
RIA I EIA TEHNIKOM
21.05.2012.
TEMA 8.
STANJA KOJA POTJEČU OD GREŠAKA
U SINTEZI KOLAGENA
21.05.2012.
TEMA 9.
STRUKTURA TKIVA:
EKSTRACELULARNI MATRIKS VEZIVNO TKIVO
SEMINARSKI RADOVI SE SLUŠAJU I BRANE U AMFITEATRU ALEKSANDAR SABOVLJEV
MEDICINSKI FAKULTET
ŠKOLSKA 2011./2012.
MEDICINSKA BIOHEMIJA 2 - SEMINARI
USSA
PREZIME I IME STUDENTA
AGANOVIĆ AMILA
AGOVIĆ AMILA
AVDIĆ AJLA
BEĆIROVIĆ KENAN
BEJIĆ SAMIR
BEKTEŠEVIĆ ADMIR
BERKOVAC MUAMER
BRZIKA SANELA
ČAMDŽIĆ EDINA
ČAVČIĆ MELISA
ČELIKOVIĆ MINELA
ĆOSIĆ AMINA
DŽINOVIĆ ENA
FAJIĆ FIKRET
GAGULA NAIDA
HAJRADINOVIĆ AMRA
HALILOVIĆ ANER
IBRIŠEVIĆ NEJIRA
JAKUBOVIĆ AMINA
JEVTIĆ TATJANA
KADIĆ VILDANA
KADRIĆ ILMA
KALAJEVAC LEJLA
KASUMOVIĆ AIDA
KLJAJIĆ AMILA
KOZLINA NIKOLINA
LEPIR AMRA
MEMIĆ SANELA
MERDŽANIĆ RIJAD
MLAĆO VEDIA
MORO ADNA
PALIKUĆA AMNA
PIRAGIĆ NERMIN
SELIMOVIĆ TARIK
SITNIĆ ERMINA
SOFIĆ AMINA
ŠABIĆ IRMA
ŠEHOVIĆ ZANA
ŠVRAKIĆ ZUHRA
VUKALIĆ NERMINA
ZAHIROVIĆ ZERINA
BROJ INDEKSA
16934/09
17024/10
16734/08
16947/09
17042/10
16740/08
16342/05
17082/10
16926/09
16747/08
16866/08
16951/09
17034/10
16829/08
16989/09
17080/10
16570/07
17065/10
16912/09
17047/10
17016/10
17049/10
17017/10
17020/10
17062/10
17038/10
17046/10
17021/10
17043/10
17005/10
17048/10
16690/07
16538/06
17093/10
16918/09
16975/09
17012/10
17032/10
17044/10
16577/07
17002/10
TEMA SEMINARA
TEMA 2.
KARBOANHIDRAZA -ENZIM BROJ 1
29.02.2012.
TEMA 3.
PUFERSKI SISTEMI KRVI;
HIDROGENKARBONATNI PUFER
07.03.2012.
TEMA 4.
EFEKTI KONCENTRACIJA CO2, HCO3- I
H2CO3
14.03.2012.
TEMA 5.
PUFERSKI SISTEMI KRVI - ORGANSKI
PUFER ; PROTEINI KAO PUFERI
28.03.2012.
TEMA 6.
PUFERSKI SISTEMI KRVI - ORGANSKI
PUFERI; HEMOGLOBIN KAO PUFER
04.04.2012.
TEMA 7.
PLUĆA U REGULACIJI ABS
11.04.2012.
TEMA 8.
ELIMINACIJA AMONIJAKA KOD
RAZLIČITIH KIČMENJAKA; BUBREZI U
REGULACIJI ABS
18.04.2012.
TEMA 9.
JETRA U REGULACIJI ABS
25.04.2012.
TEMA 10.
PARAMETRI PRAČENJA ABS
09.05.2012.
TEMA 11.
KOMPENZACIJA ACIDOBAZNOG
POREMEĆAJA
16.05.2012.
TEMA 12.
UPOZNAVANJE SA BOLESNIKOM KOJI
IMA POREMEĆAJ ABS-a - PRIKAZ
SLUČAJA
SEMINARSKI RADOVI SE SLUŠAJU I BRANE U AMFITEATRU ALEKSANDAR SABOVLJEV
Download

ovdje. - mf.unsa.ba