РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Пописна комисија
Број: 207-3/2011
Датум: 9.08.2011.
ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Име и презиме кандидата
Милена Пантелић
Драгица Ковачевић
Небојша Максимовић
Видан Тимотијевић
Светлана Катић
Снежана Стефановић
Добринка Станковић
Радиша Симић
Марко Симић
Марина Радић
Јелена Јовановић
Нада Поповић
Милица Ковачевић
Ивана Димитријевић
Јелена Бојић
Милица Ненадић
Драгана Недељковић
Ненад Крстовић
Ирена Ћосић
Маја Јоксимовић
Јелена Стојановић
Ана Ђукелић
Натаса Вујић
Марија Чавић
Татјана Митровић
Бојана Томовић
Никола Станојевић
Слађана Радосављевић
Срђан Ђоковић
Тијана Колачарић
Зорица Матејић
Снежана Живановић
Светлана Жарковић
Зорица Пауновић
Ана Спасић
Росанда Аћимовић
Никола Јовановић
Снежана Мијатовић
ЈМБГ
Редни број
пријаве
Број бодова
0806954726813
1103985715235
2808964300008
2710961710256
0407961715140
2505981715065
2901955715637
1612952771212
2805987710263
0109983715402
1705982715145
2508988726827
2701987715214
2212985715224
1201984715373
3005985875033
2102983715391
0803984710378
0906981715178
1604985715226
2201987715238
0510985715171
2808983715103
2603983715323
2704984715387
0505982715355
3001985710470
1406989715275
2506983710172
2201987715181
0509985715211
2212961719024
0411959715602
2809952715268
2011958726839
0611964715083
2209980710290
1906965715005
7624
3035
4574
18592
24653
29408
8704
25833
24921
28864
27815
9490
8390
6808
5953
5294
4648
3036
3544
1283
18933
18796
19107
20014
20308
20909
23038
23129
22490
13843
17392
4237
4312
4343
4358
6769
6787
6712
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Редни
број
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Рајна Јовановић
Драгана Павловић
Тамара Драгићевић
Снежана Љубучић
Драшко Максимовић
Данијела Стојковић
1604959715102
1803967776210
1704979715324
0801962715004
1001968300032
0308973925002
Редни број
пријаве
6734
8710
4104
7450
11325
2080
Јованка Јовић
Драган Милинковић
Мирјана Милутиновић
Ивана Митровић
Нада Јанковић
Слађана Петровић
Јадранка Жуњић
Тамара Тошић
Марина Марковић
Анка Жорић
Жељко Црнчевић
Љиљана Крстић
Дејан Илић
Марко Миличевић
Љиљана Илић
Добрила Љубић
Иван Панић
Миодраг Петровић
Славица Лачковић
Соња Караџић
Маријана Павловић
Вања Тодоровић
Весна Тодоровић
Данијела Зарић
Снежана Кнежевић
Драгица Ђокић
Мимица Голубовић
Александра Вујаклија
Јелена Миковић
Славица Матић Ђурђевић
Јелена Јевтић
Мерсија Ткачик
Милунић Душан
Глорија Зарин
Александра Антонијевић
Катарина Обрадовић
Драган Вујичић
Ана Остојић
Јелина Ранковић
Афродита Ивановић
Јелена Лесендрић
Смиља Тешић
Сања Полић
0103979715076
0406964710143
0302960715167
1607984715256
1006980725040
0308984715336
2904956188583
1706986715278
0902982775039
0603955955028
2911957710093
2210951719007
0604965740026
2101946173248
2708967787426
1607952715173
2501975710021
1105956773644
1108957715264
2608983715317
1507981796013
2601986715275
0607962138642
0205990715190
2409961855031
3010958715214
1208956715656
0905974715336
3108975787857
2412977715087
0204979955019
2003953715364
1507957772030
0412976715337
2203974715207
1412983715273
2704979710202
2105964786015
2902960715579
1805975776613
0407978715365
3006957715213
2907976715430
13599
17048
15867
21095
22392
19057
18893
8139
5196
3253
2192
1655
24644
24109
27145
4514
7578
21071
20880
23956
23475
19142
20532
15746
17455
13771
14569
12737
10822
7466
7237
8656
8734
4865
4892
5736
5575
6142
6994
4264
3076
3512
3342
Име и презиме кандидата
ЈМБГ
Број бодова
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Редни
број
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Име и презиме кандидата
Верица Марковић
Владана Антонијевић
Јелена Рајковић
Александар Јовановић
Славица Пауновић
Слађана Јовановић
Јасмина Фогл
Снежана Томовић
Зорица Ивановић
Предраг Ратковић
Милица Максимовић
Драгица Станошевић
Елизабета Клипић
Душан Јаковљевић
Александра Рајковић
Ненад Цветановић
Сања Селић
Биљана Вујић
Драган Јовановић
Бојан Вељковић
Јелена Милићевић
Јована Рајковић
Радовинка Стојановић
Ивана Пауновић
Ана Илић
Нина Аћимовић
Златан Стоиљковић
Снежана Марјановић
Ђорђе Антонијевић
Марија Стаменковић
Снезана Милосевић
Горан Јевтић
Марија Петронијевић
Милица Марковић
Ана Обрадовић
Нада Милосављевић
Невена Креманац
Душан Мартиновић
Миланка Милановић
Никола Маринковић
Славица Савић
Милорад Маринковић
Горана Марковић
Горан Марковић
Јелена Цветановић
Бранка Стаменковић
Иван Ивановић
Марина Марковић
Бојана Маринковић
Невена Марковић
ЈМБГ
0902975715497
0706990715327
2707978715137
1112978710073
2610978715206
1608972776418
1703970776413
2508976715145
1012966715032
2905975710041
3001968305007
0701960715061
1301969715086
2908976710192
1409969715138
2603977710190
0406977715047
1306985715292
0804977711004
2211990710315
2703992715055
2710987715167
1408944715455
2810991715303
0705982715338
2406988715232
2807989710077
3101986715233
1009986710346
2003990715285
1604989715158
0703991950010
0805983735027
1807987715175
2512986715086
2803988715193
2201956719014
1701992710340
3008957715275
1602987710296
1811961715530
1706954710045
1807987198847
1502985180716
1411986715227
1210992726812
1711982710526
0503964727238
0910987715118
3112992715034
Редни број
пријаве
2676
2661
26503
25901
24742
24990
24978
27588
4271
4254
4599
4559
1269
7611
7648
11335
23270
22803
23588
23666
22200
20060
19863
19566
19540
19237
17960
11904
11619
10825
14003
7252
8353
6188
4856
5010
4566
4600
4577
4394
2690
3519
27550
27555
27401
27724
28427
24591
26019
25766
Број бодова
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Редни
број
138
139
140
141
142
143
Име и презиме кандидата
Невенка Јовичић
Иван Кушић
Иван Тодоровић
Јелица Павловић
Марија Перишић
Јована Бојић
ЈМБГ
Редни број
пријаве
Број бодова
2012990715160
2312985710243
1401986710254
2303986715223
3107988715174
2201991715218
25606
26041
26050
26671
26916
26805
2
2
2
2
2
2
ПОПИСНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Download

Прелиминарни списак кандидата за општинске инструкторе (.pdf)