Predmet: Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv firme
Sedište (adresa)
Opština
Matični broj
Šifra delatnosti
PIB
Broj telefona
Broj faksa
9.
E – mail
10
11.
12.
13.
14.
15.
Web
Ovlašćeno lice – zastupnik
TR: Banca Intesa
Obveznik PDV
Broj potvrde o izvrš.evid. za PDV
Rešenje Agencije za privredne reg.
U Somboru, 16.03.2011. godine
„AGRICOM company group“ d.o.o.
25000 Sombor, Sonćanski put T-17/4, R. Srbija
Sombor
20717246
4621
106977677
025/ 442 776
025/ 442 776
[email protected]
[email protected]
www.agricom.rs
Aleksandar Lalić, dipl ecc
160-381994-52
Da
0001224331
BD 26510/2011
Agricom Company Group doo
Agricom Company Group d.o.o. Registrovano u RS MB 20717246 PIB 106977677
Sonćanski Put T-17/4 25000 Sombor R. Srbija Tel/fax: +381 25 442 776
www.agricom.rs [email protected] skype: agricom.group
TR 335-309493-63 Razvojna Banka Vojvodine
Download

Predmet: Podaci za identifikaciju 1. Naziv firme „AGRICOM company