DOM ZDRAVLJA „BELA CRKVA“
BELA CRKVA
DANA:06.08.2013.GODINE
PREDMET: Odgovori na pitanja JP Službeni glasnik za jn 18/2013 Kancelarijski materijal
1/0 - jednostrano, jedna boja
1/1 – obostrano, jedna boja
Gramatura:
Ofset 70 grama ili 60 za papirno
Karton: oko 150-170 grama
Broj lista - ako je blok 100 lista
8 – Recept beli: 111x202mm, lajmovano u glavu, blok 100 lista, ofset
9 – Specijalist. Uput – zdrav. Ustan.: Obrazac OZ-2, A4, 1/0, ofset
11 – Uput za laboratoriju: Obrzac OZ-1, A4, 1/0, ofset
12 – Evidencija o posetama: A3, 1/1, ofset
14 – Dečiji zdrav. Karton: Obrazac br. 1-03-10, 630x350 presavijeno na tri dela, karton sa džepom na
poslednjoj strani
15 – Potvrda o smrti: A4, 1/1, ofset
23 – Karton školske zub. Amb.: 328x230mm savijeno na pola sa džepom na poslednjoj strani, karton,
28 – Sprovodni list za zub. Radove: A5, 1/0, ofset
36 – Fakture male (Izveštaji A5) ZZ-9: A5, 1/0, blok – 100 lista, ofset
58 – Uput lekarskoj komisiji ZZV-13: A4, 1/1, ofset
60 – Obrazac izabrani lekar: Obrazac IL – A4, 1/0, ncr, set od 2 lista, lajm u glavu
63 – Bolnički uput: Obrazac ZZV-12 – A4, 1/0, ofset
64 – Protokol bolesnika: Obrazac br 2 - 01 Sr, A4, 1/1, prva strana razlicita, ofset, korice hromokarton 1/0
65 – ZZ9 Doznake hranarinske: A4, 1/1, ofset, blok – 100 lista
67 – Izveštaj lekara specijaliste: A5, 1/1, ofset
68 – Nalog za kola hitne pomoći: A5, 1/0, ofset, blok – 100 lista
79 – Prijava vrste obolenja: Obrazac br. 2 – 160x160, 1/1, karton
81 – Prijava malig. obolenja: Prijava lica obolelog od malignog tumora – A4, 1/0, ofset
82 – Sistematski pregl. A4: A4, 1/1, ofset
84 – Predlog za veštačenje: A3, 1/1, ofset, savijeno na pola
88 – Zdravstveni karton opšte: Obrazac br. 1-01-10, 630x350 presavijeno na tri dela, karton, sa džepom na
poslednjoj strani
89 – Đački zdrav. Karton: Obrazac br. 1-04-10, 630x350 presavijeno na tri dela, karton sa džepom na
poslednjoj strani
93 –Blok za participaciju: A5, ncr, 1/0, set od 2 lista, numeracija, 100 lista u bloku, klamovano, perforacija,
95 – Porodični list – Karton: A3, 1/1, ofset
100 – Opravdanja: 210x74mm, 1/0, ofset
102 – Kartoni specijaliste: A3, 1/0, savijeno na pola, i zalepljene 3 strane (otvor sa gornje strane), karton
105 – Priprema za ultrazvuk: Ultrasonografski pregled, A4, 1/0, ofset
106 – Izveštaj o izv. Zdr. Usl. Školski: A3, 1/1, ofset
107 – Izveštaj o zdravstvenom pre: A3, 1/1, ofset
112 – Prijava porodjaja: A3, 1/1, ofset, savijeno na pola
114 – Kartoni zubni: Uložak Obrazac br. 1-07/4 Sr. A5, karton, 1/1
123 – Karton sistematski pregled: A4, 1/1, karton
127 – Dnevna evidencija lab.: A4, 1/1, ofset, 100 lista u bloku
128 – Dnevna evidencija O.P. i Spec.: 470x297mm, 1/1, ofset, crna, 100 lista u bloku
130 – Zdravstveni kartoni za žene: Obrazac br. 1-05-10, 630x350 presavijeno na tri dela, karton sa džepom
na poslednjoj strani
133 – Knjižica trudna žena: 240x170, 1/1, karton, savijeno na pola
134 – Prijava zaraznih bolesti: A4, 1/0, ofset, crna
135 – Knjižica kontrola krv. Pritis: 160x107 presavijeno na pola, 1/1, karton
140 – Prijava o prekidu trudnoće: A4, 1/0, ofset
142 – Karton vakcinacije: Vakcinalni karton 140x95 savijeno na pola, karton, 1/1
145 – Karton medicine rada: Obrazac br. 1-02-10, 630x350 presavijeno na tri dela, karton sa džepom na
poslednjoj strani
147 –Izveštaj o izv. Zdr. Ginekolog: A3, 1/1, ofset
148 – Nadležnom veterinaru: A5, 1/0, ofset
151 – Izveštaj o izv. Zdr. Usl. Laborat: A3, 1/1, ofset
152 – Izveštaj o izvrš. Zdrav. Usl. O.P.: A3, 1/1, ofset
1. Stavke 22 i 26: Papir kompjuterski 1+1 je 240*12
2. Stavka 54: 1 kolona
3. Stavka 75: Format A5
KOMISIJA ZA JN 18/2013
Download

OVDE - Dom zdravlja "Bela Crkva"