SUŠNICE –STERILIZATORI
RAYPA, Španija
Analogni modeli »THERMODRY«
Komora, unutrašnja vrata i police kod ove sušnice napravljene su od
nerđajućeg čelika AISI 304. Temperatura se reguliše termostatom u opsegu
40-250°C. Prirodna cirkulacija vazduha, uz odgovarajuću izolaciju,
obezbeđuje homogenu raspodelu toplote unutar komore. Uz sušnice se
standardno dobijaju 2 perforirane police čija se visina može podešavati.
Opciono se mogu poručiti tajmeri 0-120min i 0-24h. Svi modeli su
napravljeni prema standardu DIN-50011 i prema sigurnosnom standardu
EN-61010. Aparat ima ugrađen sigurnosni termostat klase 2.
Model
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
DO-20
20
300x250x250
600
27
DO-40
40
400x350x300
900
40
DO-50
50
330x470x330
1000
45
DO-90
90
500x450x400
1200
54
DO-150
150
500x600x500
2000
70
Digitalni modeli »DIGIT«
Temperatura i vreme kontrolišu se preko mikroprocesora, a očitavanje se vrši na displeju. Maksimalna
temperatura: 250°C. Prirodna cirkulacija vazduha, uz odgovarajuću izolaciju, obezbeđuje homogenu
raspodelu toplote unutar komore. Uz sušnice se standardno dobijaju 2 perforirane police čija se visina može
podešavati. Svi modeli su napravljeni prema standardu DIN-50011 i prema sigurnosnom standardu EN61010-1 i EN-61010-2-010. Aparat ima ugrađen sigurnosni termostat.
Model
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
DOD-20
20
300x250x250
600
27
DOD-40
40
400x350x300
900
40
DOD-50
50
330x470x330
1000
45
DOD-90
90
500x450x400
1200
54
DOD-150
150
500x600x500
2000
70
Digitalni modeli sa ventilacijom »DIGIOVEN«
Temperatura i vreme kontrolišu se preko mikroprocesora, a očitavanje se vrši na displeju. Maksimalna
temperatura: 250°C. Pojačanu cirkulaciju vazduha omogućava ventilator ugrađen na poleđini. Uz sušnice
se standardno dobijaju 2 perforirane police čija se visina može podešavati. Svi modeli su napravljeni prema
standardu DIN-50011 i prema sigurnosnom standardu EN-61010-1 i EN-61010-2-010. Aparat ima ugrađen
sigurnosni termostat.
Model
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga (W)
DAF-43
43
330x470x280
1500
DAF-78
78
500x450x350
1500
DAF-135
135
500x600x450
1500
DAF-250
250
800x600x520
3000
Digitalni modeli velikih zapremina »DIGIOVEN-MACRO«
Temperatura i vreme kontrolišu se preko mikroprocesora, a
očitavanje se vrši na displeju. Maksimalna temperatura:
250°C. Poseduju pojačanu cirkulaciju vazduha. Uz sušnice se
standardno dobijaju 2 perforirane police čija se visina može
podešavati. Svi modeli su napravljeni prema standardu DIN50011 i prema sigurnosnom standardu EN-61010-1 i EN61010-2-010. Ugrađen sigurnosni termostat i dvokrilna vrata.
Model
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
DAF-425
425
1000x800x530
3000
120
DAF-635
635
1200x1000x530
3000
140
INKUBATORI
RAYPA, Španija
Analogni modeli »INCUTERM«
•
•
•
•
•
•
•
•
prirodna konvekcija vazduha
opseg temperture: od sobne do 80°C
homogenost temperature: ± 2%
stabilnost temperature: ± 0,5°C
materijal: nerđajući čelik AISI 304
ugrađen sigurnosni termostat klase 3.1
standardno se isporučuje sa 2 police
opciono se može poručiti tajmer 0-24h ili 0-120min
Kapacitet (L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga (W)
Masa (kg)
I-20
20
300 x 250 x 250
160
27
I-40
40
400 x 350 x 300
260
40
I-50
50
330 x 470 x 330
260
44
I-90
90
500 x 450 x 400
400
54
I-150
150
500 x 600 x 500
500
70
I-288
288
800 x 600 x 600
1000
88
Model
Digitalni modeli »INCUTERM-DIGIT«
•
•
•
•
•
•
•
•
prirodna konvekcija vazduha
temperatura i vreme kontrolišu se pomoću mikroprocesora
opseg temperture: od sobne do 80°C
homogenost temperature: ± 2%
stabilnost temperature: ± 0,2°C
materijal: nerđajući čelik AISI 304
ugrađen sigurnosni termostat klase 3.1
standardno se isporučuje sa 2 police
Kapacitet (L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga (W)
Masa (kg)
ID-20
20
300 x 250 x 250
160
27
ID-40
40
400 x 350 x 300
260
40
ID-50
50
330 x 470 x 330
260
44
ID-90
90
500 x 450 x 400
400
54
ID-150
150
500 x 600 x 500
500
70
ID-288
288
800 x 600 x 600
1000
88
Model
Digitalni modeli velikih zapremina »INCUTERM-MACRO«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prirodna konvekcija vazduha
temperatura i vreme kontrolišu se pomoću mikroprocesora
opseg temperture: od sobne do 80°C
homogenost temperature: ± 2%
stabilnost temperature: ± 0,2°C
materijal: nerđajući čelik AISI 304
spoljašnja dvokrilna metalna vrata
unutrašnja dvokrilna staklena vrata
ugrađen sigurnosni termostat klase 3.1
standardno se isporučuje sa 2 police
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
I-480
480
1000 x 800 x 600
1000
120
I-720
720
1200 x 1000 x 600
1500
140
Model
Modeli sa hlađenjem »IRE«
•
•
•
•
•
•
•
temperatura se kontroliše se pomoću mikroprocesora sa digitalnim očitavanjem
opseg temperture: 0°C -45°C
homogenost temperature: ± 1%
stabilnost temperature: ± 0,15°C
ugrađen ventilator
dve unutrašnje strujne utičnice
poseban prekidač za aktiviranje hlađenja
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
IRE-160
160
730 x 513 x 430
325
75
IRE-240
240
1040 x 513 x 430
400
92
IRE-475
475
1330 x 513 x 430
500
180
Model
AUTOK LAVI
RAYPA, Španija
VERTIKALNI MODELI “STERICLAV-S”
•
Kućište i poklopac nerđajući čelik tip AISI 304
•
Komora sa poklopcemnerđajući čelik tip AISI 316
•
Broj programa u memoriji -10
•
Maksimalan pritisak 2.5 bara
•
Vreme sterilizacije 3-180 minuta
•
Temperatura sterilizacije 100-139
°C
•
Kontrola putem mikroprocesora
•
Veliki izbor dodatne opreme:





Štampači
Softver za prenos podataka
Trake za kontrolu sterilizacije
PT-100 proba za validaciju
Tube za sterilizacije, korpe za
sterilzaciju sa i bez perforacije
Model
Zapremina
(L)
Unutrašnje
dimenzije
∅ x h (mm)
Spoljašnje
dimenzije
vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
AES-12
12
250x270
520x490x500
1000
35
AES-28
28
300x400
1010x510x560
2000
60
AES-75
75
400x600
1090x620x730
3000
85
AES-110
110
400x850
1330x630x730
4500
114
AES-150
150
500x750
1310x760x850
6000
140
VERTIKALNI MODELI SA SUŠENJEM “STERILMATIC-C-DRY”









Kućište i poklopac
Komora sa poklopcem
Broj programa u memoriji
Vreme sušenja:
Maksimalan pritisak:
Vreme sterilizacije
Temperatura sterilizacije
Kontrola:
Sterilizacioni režimi :
nerđajući čelik tip AISI 304
nerđajući čelik tip AISI 316
10
1-60 min
2.5 bara
3-180 minuta
100-139 °C
putem mikroprocesora
za tečne i čvrste uzorke
Zapremina
(L)
Unutrašnje
dimenzije
∅ x h (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
300x400
Spoljašnje
dimenzije
vis x šir x dub
(mm)
1010x510x560
AE-28-DRY
28
2000
60
AE-75-DRY
75
400x600
1090x620x730
3000
85
AE-110-DRY
110
400x850
1330x630x730
4500
114
AE-150-DRY
150
500x750
1310x760x850
6000
140
Model
OSTALI MODELI
HORIZONTALNI MODELI
Model AHS-75 DRY –
75 lit, za podloge, staklo,
metal, plastiku, kese za
otpad. Takodje pogodan za
umotan materijal i šuplje
instrumente klase B. Max
pritisak 2.3 ara, vreme
sterilizacije 3-180 minuta.
Dostupan i u verziji bez
sušenja.
AUTOKLAVI KLASE B – za dental i
instrumente
MINI AUTOKLAV – 8 lit
VODENA
KUPATILA
RAYPA, Španija
ANALOGNI MODELI-serija ECOBATH
Regulacija temperature je analogna (stabilnost temp. ± 1°C), a
kupatila imaju ugrađen sigurnosni termostat klase 2.
Rezervoar i spoljašnje kućište napravljeni su od nerđajućeg čelika
AISI-310 i AISI-304, respektivno.
Na prednjem panelu nalaze se glavni prekidač, dugme za regulaciju
temperature sa graduisanom skalom i signalne lampice.
Sigurnosni termostat prekida strujno kolo u slučaju pregrevanja ili
nedostatka vode. Kupatila su konstruisana u skladu sa sigurnosnim
standardom EN-61010-1.
model
Kapacitet
(L)
Max.
T(°C)
BAE-2
5
110
Unutrašnje dim.
Vis x šir x dub
(mm)
120x295x140
spoljašnje dim.
Vis x šir x dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
230x340x190
600
4,5
BAE-4
12
110
120x295x320
230x335x370
1200
7
BAE-6
20
110
120x490x290
230x540x335
1600
8,5
BAE-12
40
110
120x620x500
230x660x540
2400
13
spoljašnje dim.
Vis x širx dub (mm)
Snaga
(W)
Masa
(kg)
210x340x280
600
1000
1200
1500
1600
2000
2400
3200
5
DIGITALNI MODELI-serija DIGIBATH
Regulacija temperature i vremena je digitalna (rezol. 0, 1°C, stabilnost ±
0,15°C, homogenost: ± 1°C ), a kupatila imaju i ugrađen sigurnosni
termostat klase 2.
Rezervoar i spoljašnje kućište napravljeni su od nerđajućeg čelika.
Digitalna regulacija vrši se pomoću mikroprocesora a uz kupatila se
isporučuje i termosonda PT-100DIN.
Vreme temperiranja može se podešavati u opsegu 0-99h, a moguće je
programirati i vreme do automatskog startovanja 0-99h.
U kupatila je ugrađena je i odvodna slavina.
Postoje dve serije BAD – temperatura +5/+99.99°C na 0.1°C i serija
BOD – temperatura +5/+200°C sa rezolucijom 1°C.
model
BAD-2
BOD-2
BAD-4
BOD-4
BAD-6
BOD-6
BAD-12
BOD-12
Kapacitet
(L)
5
12
20
40
Max.
T(°C)
99,9
200
99,9
200
99,9
200
99,9
200
Unutrašnje dim.
Vis x šir x dub
(mm)
150x295x140
150x295x320
210x340x450
150x490x290
210x340x630
150x620x500
210x660x630
7,5
10
15
DIGITALNI MODELI RECIRKULIŠUĆIH
TERMOSTATSKIH VODENIH KUPATILA
Regulcija temperature i vremena je digitalna. Temperatura
može da se setuje od ambijentalne
+5°C-99.9°C. Digitalna regulacija vrši se pomoću mikroprocesora a uz
kupatila se isporučuje i termosonda PT-100DIN. Vreme temperiranja
može se podešavati u opsegu 0-99h, a moguće je programirati i
vreme do automatskog startovanja 0-99h. Uz model se isporučuje
krovni poklopac
Max. T(°C)
model
Kapacitet
(L)
Unutrašnje dim.
Vis x šir x dub (mm)
BAR-6
20
AMB+5°C-100°C
350x340x630
BOR-6
20
AMB+5°C-200°C
BAR-12
40
BOR-12
40
Stabilnost/
homogenost
Snaga
(W)
Masa
(kg)
±0.05°C/± 1°C
1000
17
350x340x630
± 1°C/± 2°C
2000
17
AMB+5°C-100°C
350x340x630
±0.05°C/± 1°C
2000
23
AMB+5°C-200°C
350x340x630
±1°C/± 2°C
3000
23
OKRUGLO VODENO/ULJANO KUPATILO
model
Kapacitet
(L)
Max.
T(°C)
BAC-1
2.5
110
BOC-1
2.5
200
Unutrašnje dim.
Vis x šir x dub
(mm)
180x130
180x130
spoljašnje dim.
Vis x širx dub
(mm)
240x170
Snaga
(W)
Masa
(kg)
400
3.5
240x170
600
3.5
PEŠČANA KUPATILA
Regulacija temperature do 400°C.
Napravljeno od nerdjajućeg čelika AISI 304.
model
Korisne dim. (mm)
Vis x duž x šir
Spoljne dim. (mm)
Vis x duž x šir
Snaga (W)
Masa (kg)
BS-3920
50 x 390 x 200
190 x 200 x 500
2500
12
BS-3030
50 x 300 x 300
190 x 320 x 410
3000
16
Iz asortimana RAYPA, Španija izdvajamo i :
GREJNE OBLOGE
STERILIZATORE
ZA IGLE
VISKOZIMETRE
AUTOMATSKE PIPETE
LABORATORIJSKI METALNI PRIBOR
Download

SUŠNICE –STERILIZATORI