LRC INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO
LRC POSLOVNI IZVJEŠTAJ
INFORMACIJE O IZVJEŠTAJU
SAŽETAK
Broj izvještaja
1122197/2014
Prihod od prodaje:
Na zahtjev
LRC
Netto dobit/gubitak:
matični broj
4200225150005
Broj uposlenih:
Ime/Naziv
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
SARAJEVO
Broj blokada pojedinačnih računa:
1
VILSONOVO ŠETALIŠTE 15
Broj blokada pojedinačnih računa u zadnjih godinu
dana:
0
Adresa
Grad
NOVO SARAJEVO
0
Telefon
Broj blokada pojedinačnih računa u zadnjih mjesec
dana:
Fax
Broj blokada svih računa ukupno:
0
Email
Trajanje blokada svih računa ukupno:
0
Web
Broj blokada svih računa u zadnjih godinu dana:
0
Trajanje blokada svih računa u zadnjih godinu dana:
0
Broj blokada svih računa u zadnjih mjesec dana:
0
Trajanje blokada svih računa u zadnjih mjesec dana:
0
Direktor(i)
N.P
ZBIRNI PODACI O PRETRAGAMA
Broj provjera:
Broj provjera u zadnjih 30 dana
26
4
896,729,272
7,087,358
5,037
Ukupno otvorenih računa:
66
Ukupno aktivnih računa:
66
Ukupno blokiranih računa:
0
Ukupno ugašenih računa:
36
Trenutni status:
Aktivan
Izvještaj je napravljen bona fide, na osnovu informacija dobijenih od privatnih i državnih zvaničnih organa za čiju tačnost LRC ne garantuje,
nego organizacije koje su ih proslijedile.
1
Osnovne informacije
SKRAĆENI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
R.B
OPIS
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
GODINA
2013P
035
C) TEKUCA SREDSTVA (036+043)
733,890,364
820,767,241 1,000,960,659
569,727,810
522,343,791
482,936,836
477,566,150
047
02.Kratkorocna potrazivanja (048 do
052)
486,584,147
581,749,454
544,383,081
120,361,857
112,926,083
113,646,668
104,501,280
131
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 DO
138)
82,751,288
77,272,079
86,393,617
113,156,655
129,624,218
144,357,638
369,231,824
140
E) KRATKOROCNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+1
63)
468,706,359
555,281,017
534,530,028
86,566,024
100,269,529
111,104,070
138,253,357
201
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
723,971,918
870,405,988
901,607,615
850,976,487
921,038,025
896,729,272
488,677,417
311
Neto dobit perioda (302-303+309-310)
>0
11,535,684
46,238,808
67,030,963
0
1,483,566
7,087,358
22,252,299
312
Neto gubitak perioda (302-303+309310) < 0
0
0
0
39,697,332
0
1000 Prihod Od Prodaje
723,971,918
870,405,988
901,607,615
850,976,487
921,038,025
896,729,272
488,677,417
1010 Poslovni Troskovi
739,897,618
836,377,784
853,519,852
876,781,675
917,689,167
883,697,634
444,519,094
1020 EBITDA
117,757,052
173,700,266
190,621,154
121,519,435
153,762,500
13,031,638
44,158,323
1021 EBITDA Marza
16.27%
19.96%
21.14%
14.28%
16.69%
1.45%
9.04%
1030 Poslovna dobit
-15,925,700
34,028,204
48,087,763
-25,805,188
3,348,858
13,031,638
44,158,323
-2.2%
3.91%
5.33%
0.36%
NP
1.45%
9.04%
11,535,684
46,238,808
67,030,963
0
1,483,566
7,087,358
22,252,299
1.59%
5.31%
7.43%
0.0%
0.16%
0.79%
4.55%
160,508,195
133,278,378
338,604,659
292,153,531
292,514,455
214,885,400
219,254,519
1031 Marža poslovne dobiti
1040 Neto dobit
1041 Marža neto dobiti
1050 Gotovina i kratkoročni finansijski
plasmani
0
1060 Nekretnine, postrojenja i oprema
2,661,192,548 2,601,180,545 2,637,807,159 2,661,158,225 2,721,418,638 2,766,381,530
1070 Ukupna aktiva
9,258,654,853 9,064,096,841 4,013,743,827 3,612,353,297 3,800,685,235 3,826,964,772 3,684,697,681
1080 Finansijske obaveze
473,798,637
91,836,089
102,218,791
127,520,044
143,687,859
157,756,606
376,655,025
1100 Ukupan kapital
2,849,782,023 2,823,419,417 2,950,125,264 2,888,077,747 2,888,988,919 2,897,677,882 2,917,432,011
1110 Investirani kapital
3,094,675,701 3,071,714,087 3,230,496,504 3,198,031,240 3,209,750,720 3,216,302,212 3,455,559,569
1120 Rentabilitet kapitala (ROE)
0.4%
1.64%
2.27%
0.0%
0.05%
0.24%
0.44%
1.67%
2.32%
0.11%
0.11%
0.34%
0
0
0
0
0
0
0
5,242
5,186
5,189
5,178
5,147
5,037
0
1170 Tekuća likvidnost
2
1
2
7
5
4
3
1180 Brza likvidnost
1
1
2
5
4
3
3
1190 Pokazatelj obrta zaliha
9
9
7
0
0
0
1130 Rentabilitet investiranog kapitala (
ROIC )
1150 Finansijske obaveze / kapital
1160 Prosječan broj zaposlenih
0.76%
2
R.B
OPIS
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
1200 Obrt zaliha u danima
GODINA
2013P
42
42
50
1,545
1,288
1,359
1
2
2
7
8
8
5
245
244
220
52
45
46
78
1230 Pokazatelj obrta plaćanja dugovanja
11
12
10
1
0
0
1240 Period plaćanja dugovanja
33
29
35
469
839
779
245
244
220
52
45
46
1210 Pokazatelj obrta potraživanja
1220 Period naplate potrazivanja
2080 Broj dana naplate od kupaca
78
NEKREDITNA DUGOVANJA PREMA PRIVATNIM FIRMAMA
OPIS
Dugovanje u robi, u iznosu od 217.34 KM - povjerilac : ASA PSS D.O.O., datum duga : 2011-01-29, broj fakture: KUP1223, datum azuriranja 2012-10-11
Dugovanje u robi, u iznosu od 0.0 KM - povjerilac : ASA PSS D.O.O., datum duga : 2011-01-29, broj fakture: KUP1223, datum azuriranja 2012-12-04
TRENUTNI STATUS TRANSAKCIJSKIH RAČUNA
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
5550050049142980
NOVA BANKA AD
Aktivan
01.04.2014
1990490056131813
SPARKASSE BANK DD
Aktivan
01.04.2014
1860001003684147
ZIRAATBANK BH DD
Aktivan
01.04.2014
1820000000000181
BOR BANKA DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1610000005160993
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Aktivan
01.04.2014
1610000005160120
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Aktivan
01.04.2014
1610000005160023
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Aktivan
01.04.2014
1601060000004629
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1601060000003853
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1549212004444855
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004444758
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004444661
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004443109
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004443012
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442915
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442818
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442721
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442624
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1990490057282330
SPARKASSE BANK DD
Aktivan
01.04.2014
1990490057885379
SPARKASSE BANK DD
Aktivan
01.04.2014
3389002208751993
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208750053
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208746755
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
3389002208113248
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208111405
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208088319
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208087446
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208086573
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208085603
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3389002208084730
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3386902246856705
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3386902239439891
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3385002200895775
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3385002200893932
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3385002200890246
UNICREDIT BANK D D
Aktivan
01.04.2014
3060510000013961
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
Aktivan
01.04.2014
1990490176075902
SPARKASSE BANK DD
Aktivan
01.04.2014
1549212004442527
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442430
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1011010000346520
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1011520000084934
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1401011110000812
SBERBANK BH D.D. SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1374706001172662
MOJA BANKA DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1340800000335705
INVESTICIONO KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA
Aktivan
01.04.2014
1320102009864594
NLB BANKA D.D., TUZLA
Aktivan
01.04.2014
1010000051354166
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1549212003366506
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1020500000090111
UNION BANKA DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1011010000350788
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1011010000349915
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1011010000348169
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1011010000347393
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
Aktivan
01.04.2014
1410010009748956
BBI DD SARAJEVO
Aktivan
01.04.2014
1549212004441751
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441072
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441460
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441169
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441266
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441363
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441848
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
4
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
1549212004440975
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442333
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442236
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442139
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004442042
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1549212004441945
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
Aktivan
01.04.2014
1291061000116222
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
3385002200892089
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
1291061000116416
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
3385002200891119
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
3385002200894805
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
3389002208106167
UNICREDIT BANK D D
Ugašen
01.04.2014
1610350001052007
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1291061000108753
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1291061000115640
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1291061000115737
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1291061000115931
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
3385002200896648
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
1291061000116125
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
3383204890664058
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
3380802200105144
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
Ugašen
01.04.2014
1610350001051134
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005161090
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1291061000116028
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1610000005160896
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160702
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160605
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160508
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160411
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160314
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610350001051231
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610350001051425
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1291061000269094
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1291061000606072
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1291061001647755
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
Ugašen
01.04.2014
1860001003684050
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD - SARAJEVO
Ugašen
01.04.2014
1610350001051910
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
5
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
1610350001051813
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610350001051716
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610350001051619
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610350001051522
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
1610000005160217
RAIFFEISEN BANK DD BIH
Ugašen
01.04.2014
HISTORIJA/ISTORIJA/POVIJEST BANKOVNIH RAČUNA
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
OTVARANJA
DATUM
PROMJENE
1010000051354166
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD
AKTIVAN
08.03.2010
08.03.2010
1011010000346520
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
31.01.2001
06.05.2005
1011010000346520
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
BLOKIRAN 31.01.2001
15.06.2007
1011010000346520
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
31.01.2001
21.06.2007
1011010000347393
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
05.01.2001
23.11.2005
1011010000348169
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
05.01.2001
14.11.2005
1011010000349915
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
05.01.2001
14.11.2005
1011010000350788
PBS DD, SARAJEVO, CENTAR
AKTIVAN
05.01.2001
14.11.2005
1020500000090111
UNION BANKA DD SARAJEVO
AKTIVAN
03.11.2010
03.11.2010
1291061000108753
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000108753
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000115640
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000115640
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000115737
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000115737
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000115931
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000115931
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000116028
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000116028
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000116125
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000116125
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000116222
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000116222
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000116416
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000116416
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000269094
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061000269094
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061000606072
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
6
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
OTVARANJA
DATUM
PROMJENE
1291061000606072
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1291061001647755
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
AKTIVAN
01.10.2004
12.04.2005
1291061001647755
HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D.
UGAŠEN
01.10.2004
29.02.2008
1320102009864594
NLB TUZLANSKA BANKA D.D., TUZLA
AKTIVAN
07.04.2011
07.04.2011
1340800000335705
INVESTICIONO KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA
AKTIVAN
12.08.2011
21.03.2012
1374706001172662
MOJA BANKA DD SARAJEVO
AKTIVAN
15.08.2011
15.08.2011
1401011110000812
SBERBANK BH D.D. SARAJEVO
AKTIVAN
08.05.2013
10.05.2013
1410010009748956
BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
AKTIVAN
15.08.2011
15.08.2011
1549212003366506
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
08.11.2011
08.11.2011
1549212004440975
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441072
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441169
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441266
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441363
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441460
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441751
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441848
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004441945
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442042
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442139
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442236
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442333
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442430
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442527
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442624
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442721
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442818
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004442915
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004443012
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004443109
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
21.11.2012
21.11.2012
1549212004444661
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
22.11.2012
22.11.2012
1549212004444758
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
22.11.2012
22.11.2012
1549212004444855
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA
AKTIVAN
22.11.2012
22.11.2012
1601060000003853
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
AKTIVAN
23.07.2010
23.07.2010
1601060000004629
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
AKTIVAN
26.11.2010
06.12.2010
1610000005160023
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
7
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
OTVARANJA
DATUM
PROMJENE
1610000005160120
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160217
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160217
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160314
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160314
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160411
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160411
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160508
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160508
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160605
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160605
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160702
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.01.2001
N.P.
1610000005160702
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
09.01.2001
08.05.2012
1610000005160896
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
22.06.2006
22.06.2006
1610000005160896
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
22.06.2006
08.05.2012
1610000005160993
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
09.07.2009
09.07.2009
1610000005161090
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
18.03.2010
18.03.2010
1610000005161090
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
18.03.2010
08.05.2012
1610350001050067
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
05.01.2001
N.P.
1610350001050164
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050261
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050358
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050455
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050552
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050649
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050746
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050843
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001050940
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001051037
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001051134
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
03.07.2002
27.09.2006
1610350001051231
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
03.07.2002
N.P.
1610350001051231
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
03.07.2002
03.07.2012
1610350001051328
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051425
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051425
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001051522
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
8
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
OTVARANJA
DATUM
PROMJENE
1610350001051522
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001051619
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051619
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001051716
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051716
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001051813
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051813
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001051910
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001051910
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001052007
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
16.04.2010
16.04.2010
1610350001052007
RAIFFEISEN BANK DD BIH
UGAŠEN
16.04.2010
26.12.2011
1610350001052104
RAIFFEISEN BANK DD BIH
AKTIVAN
20.10.2011
20.10.2011
1820000000000181
BOR BANKA DD SARAJEVO
AKTIVAN
17.11.2010
17.11.2010
1860001003684050
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD - SARAJEVO
UGAŠEN
27.03.2000
23.11.2010
1860001003684147
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD - SARAJEVO
AKTIVAN
23.11.2010
23.11.2010
1990490056131813
SPARKASSE BANK DD
AKTIVAN
25.07.2012
25.07.2012
1990490057282330
SPARKASSE BANK DD
AKTIVAN
21.03.2013
21.03.2013
1990490057885379
SPARKASSE BANK DD
AKTIVAN
11.07.2013
11.07.2013
1990490176075902
SPARKASSE BANK DD
AKTIVAN
13.01.2011
13.01.2011
3060510000013961
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
AKTIVAN
20.11.2002
26.04.2007
3380802200105144
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
10.06.2004
28.06.2006
3383204890664058
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
01.08.2003
07.12.2004
3385002200890246
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
AKTIVAN
14.02.2003
05.07.2004
3385002200891119
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
14.02.2003
09.01.2006
3385002200892089
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
14.02.2003
09.01.2006
3385002200893932
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
AKTIVAN
14.02.2003
05.07.2004
3385002200894805
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
14.02.2003
09.01.2006
3385002200895775
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
AKTIVAN
14.02.2003
05.08.2005
3385002200896648
UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA
UGAŠEN
14.02.2003
09.01.2006
3386902239439891
UNICREDIT BANK D D
AKTIVAN
14.01.2010
14.01.2010
3386902246856705
UNICREDIT BANK D D
AKTIVAN
31.01.2014
31.01.2014
3389002208084730
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208085603
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208086573
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208087446
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208088319
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
9
BROJ RAČUNA
BANKA
STATUS
DATUM
OTVARANJA
DATUM
PROMJENE
3389002208106167
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208106167
UNICREDIT BANK D.D.
UGAŠEN
03.03.2008
05.11.2010
3389002208111405
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208113248
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208746755
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208750053
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
3389002208751993
UNICREDIT BANK D.D.
AKTIVAN
03.03.2008
21.03.2008
5550050049142980
NOVA BANKA AD
AKTIVAN
06.04.2011
06.04.2011
10
Podaci iz službenih novina
UPISI I BRISANJA U/IZ SUDSKOG REGISTRA
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa upisa/brisanja u/iz sudskog registra u LRC bazi podataka!
PROMJENE KAPITALA
OPIS
Izvršen(o) SMANJENJE po rješenju suda: NP, rješenje broj: SD-12-9330-2/09 od datuma: 2009-05-12. Oglas: O-474/09 objavljen u: Službene novine
FBiH broj: 36/2009.Stari iznos kapitala je bio 3035436900.00 KM. Novi iznos kapitala je 2155160199.00. Vlasnička struktura nakon promjene kapitala:
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
JMBG
BROJ LK
STARO NOVO UČEĆŠE
UČEŠĆE
Lice nema registrovanih oglasa o promjeni vlasničke strukture u LRC bazi podataka!
PRIPAJANJA I PREUZIMANJA
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa pripajanja/preuzimanja u LRC bazi podataka!
OVLAŠTENA LICA
OPIS
Preduzeće je po rješenju suda: Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-08-000315 od datuma: 2008-06-28. Oglas: SR-950/08-S objavljen u:
Službene novine FBiH broj: 7/2009 izvršilo registraciju slijedećih direktora:
OPIS
IME
PREZIME
OLD
Omer
Macić
ADRESA
GRAD
JMBG
BROJ LK
vd izvršni direktor za razvoj i
investicije
ODGOVORNOST
NEW
Sead
Spahić
vd izvršni direktor za razvoj i
investicije
Preduzeće je po rješenju suda: Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-07-003688 od datuma: 2007-12-21. Oglas: SR-621/09-S objavljen u:
Službene novine FBiH broj: 66/2009 izvršilo registraciju slijedećih direktora:
OPIS
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
JMBG
BROJ LK
ODGOVORNOST
OLD
Emir
Aganović
OLD
Mijo
Grgić
OLD
Zlatan
Hadžić
izvršni direktor za pravne
kadrovske i opće poslove
OLD
Dubravka
Nikolić
izvršni direktor za razvoj i
investicije
NEW
Emir
Aganović
izvršni direktor za pogon i
održavanje
NEW
Besim
Halilović
izvršni direktor ekonomske
poslove
NEW
Zlatan
Hadžić
izvršni direktor za pravne
kadrovske i opće poslove
NEW
Omer
Macić
izvršni direktor za razvoj i
investicije
izvršni direktor za pogon i
održavanje
izvršni direktor ekonomske
poslove
Preduzeće je po rješenju suda: Općinski sud Sarajevo, rješenje broj: 065-0-Reg-07-003689 od datuma: 2007-12-19. Oglas: SR-71/08-S objavljen u:
Službene novine FBiH broj: 64/2008 izvršilo registraciju slijedećih direktora:
OPIS
IME
PREZIME
OLD
Emir
Aganović
ADRESA
GRAD
JMBG
BROJ LK
ODGOVORNOST
OLD
Mijo
Grgić
OLD
Dubravka
Nikolić
OLD
Enver
Kreso
OLD
Zlatan
Hadžić
izvršni direktor za pravne,
kadrovske i opće poslove
NEW
Zlatan
Hadžić
v d izvršni direktor za
pravne, kadrovske i opće
poslove
izvršni direktor za pogon i
održavanje
izvršni direktor za
ekonomske poslove
izvršni direktor za razvoj i
investicije
generalni direktor
11
NEW
Omer
Macić
v d izvršni direktor za razvoj
OPIS
Preduzeće je po rješenju suda: Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-07-002051 od datuma: 2007-07-11. Oglas: SR-354/09-S objavljen u:
Službene novine FBiH broj: 66/2009 izvršilo registraciju slijedećih direktora:
OPIS
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
NEW
Emir
Aganović
Ivana Gorana Kovačića 11
Sarajevo
JMBG
BROJ LK
izvršni direktor za pogon i
održavanje
ODGOVORNOST
NEW
Mijo
Grgić
Safeta Hadžića 205
Sarajevo
izvršni direktor za
ekonomske poslove
NEW
Zlatan
Hadžić
Salke Lagumdžije 14/2
Sarajevo
izvršni direktor za pravne
kadrovske i opće poslove
NEW
Dubravka
Nikolić
Zmaja od Bosne 82
Sarajevo
izvršni direktor za razvoj i
investicije
Preduzeće je po rješenju suda: Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-07-002044 od datuma: 2007-07-11. Oglas: SR-355/09-S objavljen u:
Službene novine FBiH broj: 66/2009 izvršilo registraciju slijedećih direktora:
OPIS
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
NEW
Emir
Aganović
Ivana Gorana Kovačića 11
Sarajevo
JMBG
BROJ LK
izvršni direktor za pogon i
održavanje
ODGOVORNOST
NEW
Mijo
Grgić
Safeta Hadžića 205
Sarajevo
izvršni direktor za
ekonomske poslove
NEW
Zlatan
Hadžić
Salke Lagumdžije 14/2
Sarajevo
izvršni direktor za pravne
kadrovske i opće poslove
NEW
Dubravka
Nikolić
Zmaja od Bosne 82
Sarajevo
izvršni direktor za razvoj i
investicije
PROMJENA NAZIVA
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa o promjeni naziva u LRC bazi podataka!
PROMJENA SJEDIŠTA
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa o promjeni sjedišta u LRC bazi podataka!
FILIJALE
OPIS
Preduzeće je izvršilo registarciju filijale po rješenju suda: Kantonalni sud u Sarajevu, rješenje broj: UF/I-523/05 od datuma: 2005-07-04. Oglas: SR1298/05-S objavljen u: Službene novine FBiH broj: 38/2009. Naziv filijale: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd - Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi Jablanica . Adresa filijele Jaroslava Černija 1, Jablanica. Slijedeća lica su registrovana kao ovlaštena lica filijale:
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
Rešad
Malović
Željeznička 4b
Jablanica
JMBG
BROJ LK
ODGOVORNOST
Lice ovlašteno za
zastupanje
Preduzeće je izvršilo registarciju filijale po rješenju suda: Kantonalni sud u Sarajevu, rješenje broj: UF/I-522/05 od datuma: 2005-07-04. Oglas: SR1299/05-S objavljen u: Službene novine FBiH broj: 38/2009. Naziv filijale: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd Sarajevo Termoelektrana Kakanj. Adresa filijele np np, Kakanj. Slijedeća lica su registrovana kao ovlaštena lica filijale:
IME
PREZIME
ADRESA
GRAD
Salih
Purišević
Naselje Luke IV-A2
Visoko
JMBG
BROJ LK
ODGOVORNOST
Lice ovlašteno za
zastupanje
NEVAŽEĆI JIB
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa nevažećeg JIB-a u LRC bazi podataka!
12
GAŠENJE FIRME
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa o gašenje u LRC bazi podataka!
LIKVIDACIJE I STEČAJEVI
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa o likvidacijama / stečajevima u LRC bazi podataka!
REGISTROVANE DJELATNOSTI
OPIS
Lice nema registrovanih oglasa o proširenju/smanjenju/izmjenama djelatnosti u LRC bazi podataka!
13
Nekreditna dugovanja
FINANSIJSKI POKAZATELJI (FBIH)
OPIS
AOP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 DO
138)
131
01. Obaveze koje se mogu
konvertovati u kapital
132
0
0
0
0
0
NP
NP
02. Obaveze prema povezanim
pravnim licima
133
0
0
0
0
0
NP
NP
03. Obaveze po dugorocnim
vrijednosnim papirima
134
0
0
0
0
0
NP
NP
04. Dugorocni krediti
135
05. Dugorocne obaveze po
finansijskom lizingu
136
0
0
0
0
0
NP
NP
06. Dugorocne obaveze po fer
vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
137
0
0
0
0
0
NP
NP
07. Ostale dugorocne obaveze
138
6,803,003 5,923,470 5,163,479 4,444,307 3,734,086 3,086,620
NP
D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE
139
0 59,020,77 57,314,40 55,069,96 53,098,33 50,828,42
4
7
7
4
5
NP
82,751,28 77,272,07 86,393,61 113,156,6 129,624,2 144,357,6 369,231,8
8
9
7
55
18
38
24
75,948,28 71,348,60 81,230,13 108,712,3 125,890,1 141,271,0 146,463,6
5
9
8
48
32
18
54
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0
0
0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE
140
(141+149+155+156+160+161+162+16
3)
468,706,3 555,281,0 534,530,0 86,566,02 100,269,5 111,104,0 138,253,3
59
17
28
4
29
70
57
0
0
I. Kratkorocne finansijske obaveze
(142 do 148)
141
391,047,3 14,564,01 15,825,17 14,363,38 14,063,64 13,398,96 7,423,201
49
0
4
9
1
8
0
0
01. Obaveze prema povezanim
pravnim licima
142
0
0
0
0
0
NP
0
0
0
02. Obaveze po kratkorocnim
vrijednosnim papirima
143
0
0
0
0
0
NP
NP
03. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
144
0
0
0
0
0
NP
NP
04. Kratkorocni krediti uzeti u
inostranstvu
145
0
0
0
0
0
NP
NP
05. Kratkorocni dio dugorocnih
obaveza
146
9,493,467 10,839,22 13,642,43 14,363,38 14,059,79 13,320,37
5
2
9
9
7
NP
06. Kratkorocne obaveze po fer
vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
147
07. Ostale kratkorocne finansijske
obaveze
0
0
0
0
0
0
0
NP
NP
148
381,553,8 3,724,785 2,182,742
82
0
3,842
78,591
NP
II. Obaveze iz poslovanja
149
70,527,64 72,962,11 86,511,84 55,169,53 81,543,83 88,503,12 51,719,56
2
4
0
5
5
3
6
01. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
150
3,009,914 5,901,307 4,982,510 9,451,365 11,019,47 9,777,568
2
NP
14
OPIS
AOP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
02. Dobavljaci- povezana pravna lica
151
130,780
291,474 2,547,675
03. Dobavljaci u zemlji
152
04. Dobavljaci u inostranstvu
153
0
0
0 3,551,290 21,463,20 20,658,57
4
3
05. Ostale obaveze iz poslovanja
154
0
0
0
411,797
305,507
227,318
NP
III. Obaveze iz specificnih poslova
155
0
0
0
0
101,063
0
NP
IV. Obaveze po osnovu placa,
naknada i ostalih primanja zaposlenih
(157 do 159)
156
2,236,048 2,409,257 3,095,794
385,259
212,746
195,720
NP
01. Obaveze po osnovu placa i
naknada placa
157
2,236,048 2,409,257 3,095,794
256,937
192,063
187,842
NP
02. Obaveze po osnovu naknada
placa koje se refundiraju
158
0
0
0
0
0
359
NP
03. Obaveze za ostala primanja
zaposlenih
159
0
0
0
128,322
20,683
7,519
NP
V. Druge obaveze
160
200,031 462,903,9 424,652,5
80
45
424,200 2,724,238 7,228,746
NP
VI. Obaveze za PDV
161
4,695,289 2,441,656 4,444,675
VII. Obaveze za ostale poreze i druge
dadzbine
162
0
VIII.Obaveze za porez na dobit
163
0
F) PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANICENJA
164
607,216
G) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE
165
0
BRUTO
ISPRAVK
A
11,110 1,020,566 26,143,70
5
0
0
0
67,386,94 66,769,33 78,981,65 41,743,97 47,735,08 31,695,95
8
3
5
3
6
9
0
0
0
0
0
0
BRUTO
ISPRAVK
A
NP
NP
0
0 16,223,64 1,624,006 1,777,513
1
NP
0
0
NP
NP
669,846 1,133,957 23,111,80 23,783,80 39,131,86
6
4
9
NP
0
0
0
0
0
0
0
0
NP
NP
FINANSIJSKI POKAZATELJI (RS)
OPIS
AOP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
Za traženo lice ne postoje finansijski pokazatelji (RS) u LRC bazi podataka!
NEKREDITNA DUGOVANJA PREMA JAVNIM FIRMAMA
OPIS
11 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 00049. Srednji iznos duga 0.00 KM. Zadnja prijava na dan 2011-01-12 dug 0.0 KM. Izvor JAVNI
TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
10 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 00160. Srednji iznos duga 58.00 KM. Zadnja prijava na dan 2011-01-12 dug 58.0 KM. Izvor JAVNI
TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
10 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 00987. Srednji iznos duga 58.00 KM. Zadnja prijava na dan 2011-01-12 dug 58.0 KM. Izvor JAVNI
TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
5 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 500311. Srednji iznos duga 605.28 KM. Zadnja prijava na dan 2010-10-15 dug 1415.2 KM. Izvor JP
VODOVOD I KANALIZACIJA BIHAĆ
15
OPIS
4 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 60023389476810. Srednji iznos duga 78.92 KM. Zadnja prijava na dan 2010-06-07 dug 124.1 KM. Izvor
JAVNI TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
4 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 60023397883540. Srednji iznos duga 86.88 KM. Zadnja prijava na dan 2011-01-12 dug 145.95 KM. Izvor
JAVNI TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
4 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 60026561688630. Srednji iznos duga 85.63 KM. Zadnja prijava na dan 2010-06-07 dug 130.8 KM. Izvor
JAVNI TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
4 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 60053280061897. Srednji iznos duga 85.63 KM. Zadnja prijava na dan 2010-06-07 dug 130.8 KM. Izvor
JAVNI TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
9 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 790189. Srednji iznos duga 538.20 KM. Zadnja prijava na dan 2010-10-27 dug 538.2 KM. Izvor JKP
RAD SARAJEVO
1 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 8814. Srednji iznos duga 1640.90 KM. Zadnja prijava na dan 2004-04-02 dug 1640.90 KM. Izvor KJKP
VODOVOD I KANALIZACIJE SARAJEVO
5 puta registrovana prijava LRC-u po sifri duga 987. Srednji iznos duga 0.00 KM. Zadnja prijava na dan 2005-11-30 dug 0.00 KM. Izvor JAVNI
TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH
OSTALA NEKREDITNA DUGOVANJA
OPIS
Pretplaćeno prema JAVNI TELEVIZIJSKI SERVIS FBIH na dan 2009-05-15 u iznosu od 0.0 KM (sifra duga : 00049 )
16
Novinski članci
IZVOR
DATUM
NASLOV
klix.ba
18/09/2013
EBRD odobrio Elektroprivredi BiH kredit od 35 miliona eura
klix.ba
04/04/2013
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH sutra će staviti u funkciju novu internet stranicu
klix.ba
03/04/2013
Nismo odgovorni za obustavu saobraćaja u Sarajevu
klix.ba
27/03/2013
Elektroprivreda BiH postigla smanjenje troškova i štampe i distribucije, Dogovor EP i BH Pošte
dnevni-list.ba
22/03/2013
Bh. sportskim savezima 400 tisuća maraka od Elektroprivrede BiH
http://www.klix.ba
18/03/2013
EBRD odobrila Elektroprivredi BiH kredit od 35 miliona eura
biznis.ba
11/03/2013
Elektroprivreda BiH okončala 40,2 miliona KM vrijedan projekt
http://www.klix.ba
21/02/2013
Dobit JP Elektroprivreda BiH u 2012. godini 7,1 milion KM
17
Finansijski izvještaj i analiza
BILANS STANJA AKTIVA
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
001
A.STALNA SREDSTVA I
DUGOROČNI
PLASMANI(002+008+014+015+020+
021+030+033)
2,830,098, 2,865,918, 2,822,514, 2,793,051, 2,864,558, 2,934,429, 2,947,351,
912
483
237
227
596
740
042
0
0
002
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2,574,997
0
0
003
01.Kapitalizirana ulaganja u razvoj
0
004
02.Koncesije, patentii druga prava
190,653
10673836
4851159
005
03.Goodwil
006
04.Ostala nematerijalna sredstva
1422913
007
05.Avansi i nematerijalna sredstva u
pripremi
008
II. Nekretnine,postrojenja i
oprema(009 do 013)
2,661,192, 2,601,180, 2,637,807, 2,661,158, 2,721,418, 2,766,381,
548
545
159
225
638
530
009
01.Zemljista
76,338,20 76,275,62 76,225,63 76,968,16 84,045,78 84,243,27
1
6
2
7
8
8
84243278
010
02.Gradjevinski objekti
1,616,746, 1,590,076, 1,553,577, 1,551,365, 1,550,449, 1,551,614,
648
838
809
594
369
650
39796858 24280711
36
86
011
03.Postrojenja i oprema
819,998,6 861,053,3 873,974,7 869,947,5 836,316,1 883,819,5
64
88
91
16
71
51
30993240 22155045
95
44
012
04.Stambene zgrade i stanovi
013
05.Avansi i nekretnine,postrojenja i
oprema u pripremi
014
III Investicijske nekretnine
0
0
0
0
0
015
IV. Bioloska sredstva(016 do 019)
0
0
0
0
49,504
49,504
016
01.Sume
0
0
0
0
49,504
49,504
017
02.Visegodisnji zasadi
0
0
0
0
0
018
03.Osnovno stado
0
0
0
0
0
019
04.Avansi i bioloska sredstva u
pripremi
0
0
0
0
0
020
V. Ostala(specificna) stalna
materijalna sredstva
892,023
892,023
957,628
021
761,064 1,943,062 2,366,022 3,892,211 6,650,099 7,730,251
11,000
0
0
0
163,899 1,336,675 1,496,772 2,884,207 5,822,677
0
0
0
0
0
2,222,538
586,165
606,387
869,250
998,374
819,505
2242418
161,806
0
0
0
9,630
7,917
7917
364,901
356,046 1,179,980 1,243,508 1,239,939
0
439,055
0
0
1468778
1029723
0
0
0
0
0
0
50294
790
0
0
0
VI. Dugorocni finansijski plasmani(022
do 029)
145,149,9 252,528,8 174,656,4 123,224,5 134,160,2 155,431,6 179,198,7
62
35
67
06
89
92
79
0
0
022
01.Ucesce u kapitalu povezanih
pravnih lica
1,860,918 1,860,918 2,026,515 2,062,598 115,442,6 142,014,6
36
97
14201469
7
023
02.Ucesci u kapitalu drugih pravnih
lica
5,532,675 5,532,675 87,810,08 92,875,44 2,062,598 2,062,598
6
9
2062598
147,744,1 73,418,64 132,848,9 161,633,4 249,367,3 246,264,9
34
7
47
40
71
96
957,628 1,007,292 1,207,668
18
AOP
OPIS
GODINA
2007
0
GODINA
2008
0
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
024
03.Dugorocni krediti dati povezanim
pravnim licima
0 12,640,56 11,667,66 7,173,716
8
7
7173716
025
04.Dugorocni krediti dati u zemlji
137,756,3 245,135,2 84,807,29 5,660,136 4,780,783 3,974,076
69
42
5
3974076
026
05.Dugorocni krediti dati u
inostranstvu
0
0
0
0
0
027
06.Finansijska sredstva raspoloziva za
prodaju
0
0
0
12,571
12,571
028
07.Finansijska sredstva koja se drze
do roka dospjeca
0
0
0
0
0
029
08.Ostali dugorocni finansijski
plasmani
0
0
12,571 9,973,184
194,034
030
VII. Druga dugorocna potrazivanja
(031+032)
031
01.Potrazivanja od povezanih pravnih
lica
032
02.Ostala dugorocna potrazivanja
15,185,69 8,548,831 6,558,388 5,091,880 3,873,406 4,653,904
3
033
VIII.Dugorocna razgranicenja
5,103,689 2,007,185
034
B) ODLOZENA POREZNA
SREDSTVA
035
C) TEKUCA SREDSTVA (036+043)
733,890,3 820,767,2 1,000,960, 569,727,8 522,343,7 482,936,8 477,566,1
64
41
659
10
91
36
50
0
0
036
I. Zalihe i sredstva namjenjena prodaji
(037 do 042)
84,332,45 95,208,94 115,577,0 149,262,2 107,769,0 136,987,0 119,532,3
7
1
91
12
85
99
40
0
0
037
01.Sirovine i materijal,rezervni dijelovi
i sitan inventar
84,322,85 95,200,08 115,569,5 108,620,5 90,348,86 119,850,4
2
4
94
91
3
50
038
02.Proizvodnja u toku, poluproizvodi i
nedovrsene usluge
0
0
0
0
0
039
03.Gotovi proizvodi
0
0
0
0
0
040
04.Roba
9,605
8,857
7,497
5,390
8,109
041
05.Stalna sredstva namjenjena prodaji
i obustavljeno poslovanje
0
0
0
042
06.Dati avansi
0
043
II. Gotovina, kratkorocna potrazivanja i
kratkorocni
plasmani(044+047+053+062)
649,557,9 725,558,3 885,383,5 420,465,5 414,574,7 345,949,7
07
00
68
98
06
37
044
01.Gotovina i gotovinski
ekvivalenti(045+046)
152,847,6 90,788,43 118,336,8 57,343,63 51,848,06 13,525,93 74,971,68
73
6
51
4
8
8
2
045
a) Gotovina
152,847,6 90,788,43 118,336,8 57,343,63 51,848,06 13,525,93
73
6
51
4
8
8
12,571
12571
194,034
194034
15,185,69 8,548,831 6,558,388 5,091,880 3,873,406 4,653,904
3
0
0
0
0
0
0
0
591,533
252,966
157,256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,343
4653904
55343
13160234 11751890
0
16,701
16701
0
0
0
0 40,636,23 17,412,11 17,119,94
1
3
8
17119948
39720053 51250800
7
0
0
13525938
19
AOP
OPIS
046
b) Gotovinski ekvivalenti
047
02.Kratkorocna potrazivanja (048 do
052)
048
a) Kupci-povezana pravna lica
049
b) Kupci u zemlji
050
c) Kupci u inostranstvu
051
d) Potrazivanja iz specificnih poslova
052
GODINA
2007
0
GODINA
2008
0
GODINA
2009
0
GODINA
2010
0
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
0
0
0
ISPRAVK
A
0
486,584,1 581,749,4 544,383,0 120,361,8 112,926,0 113,646,6 104,501,2
47
54
81
57
83
68
80
0
BRUTO
0
0
0
101,541,7 107,219,2 107,138,9 99,307,60 94,663,99 104,267,5
71
03
93
7
7
72
0
0
0 15,213,13 4,836,581
0
17,396
0
0
15061010 46342531
3
700,256
700256
e) Druga kratkorocna potrazivanja
385,024,9 474,530,2 437,244,0 5,841,120 13,425,50 8,678,840
80
51
88
5
12061401
3382561
053
03.Kratkorocni finansijski plasmani
(054 do 060)
7,660,522 42,489,94 220,267,8 234,809,8 240,666,3 201,359,4 144,282,8
2
08
97
87
62
37
0
0
054
a) Kratkorocni krediti povezanim
pravnim licima
055
b) kratkorocni krediti dati u zemlji
5,004
1530712
1525708
056
c) kratkorocni krediti dati u
inostranstvu
0
0
0
057
d) kratkorocni dio dugorocnih
plasmana
0
0
0 233,159,8 220,660,8 201,354,4
43
18
58
20135445
8
058
e) Finansijska sredstva namjenjena
trgovanju
0
0
0
0
0
059
f) Druga finansijska sredstva po fer
vrijednosti
0
0
0
0
0
060
g) Ostali kratkorocni plasmani
061
04.Potrazivanja za PDV
062
05.Aktivna vremenska razgranicenja
063
D) ODLOZENA POREZNA
SREDSTVA
0
0
0
0
0
064
E) GUBITAK IZNAD VISINE
KAPITALA
0
0
0
0
0
065
0
0
0
0
0
0
0
2,367,902 37,756,11 7,112,969 1,650,054 1,650,712
1
5,292,620 4,733,831 213,154,8
39
0
4
0
0
0 18,354,85
7
0
0 1,927,597 2,355,873 11,133,67
6
11133676
2,465,565 10,530,46 2,395,828 6,022,613 6,778,295 6,283,993
4
6283993
0
0
0
POSLOVNA AKTIVA
(001+034+035+063+064)
3,563,989, 3,686,685, 3,823,474, 3,362,779, 3,386,902, 3,417,366, 3,424,917,
276
724
896
037
387
576
192
0
0
066
Vanbilansna aktiva
5,694,665, 5,377,411, 190,268,9 249,574,2 413,782,8 409,598,1 259,780,4
577
117
31
60
48
96
89
0
0
067
Ukupno aktiva (065+066)
9,258,654, 9,064,096, 4,013,743, 3,612,353, 3,800,685, 3,826,964, 3,684,697,
853
841
827
297
235
772
681
0
0
20
AOP
068
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
Kupci u zemlji + Kupci u inostranstvu
BILANS STANJA PASIVA
AOP
OPIS
101
A) KAPITAL (102109+110+111+114+115+116+117+122-127)
2,849,782, 2,823,419, 2,950,125, 2,888,077, 2,888,988, 2,897,677, 2,917,432,
023
417
264
747
919
882
011
0
0
102
I. Osnovni kapital (103 do 108)
3,035,556, 3,035,556, 2,236,964, 2,236,964, 2,236,964, 2,236,964, 2,236,964,
596
596
437
437
437
437
437
0
0
103
01. Dionicki kaptal
104
02. Udjeli clanova drustva sa
ogranicenom odgovornoscu
105
03. Zadruzni udjeli
0
0
106
04. Ulozi
0
107
05. Drzavni kapital
108
0
0
0 2,236,964, 2,236,964, 2,236,964,
437
437
437
3,035,556, 3,035,556, 2,236,964,
596
596
437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06. Ostali osnovni kapital
0
0
0
0
0
109
II. Upisani neuplaceni kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
110
III. Emisiona premija
0
0
0
0
0
0
0
0
111
IV. Rezerve (112+113)
0
0 16,936,35 29,316,99 29,316,99 29,613,70 485,476,1
0
4
4
7
79
0
0
112
01. Zakonske rezerve
0
0
113
02. Statutarne i druge rezerve
0
0 16,936,35 29,316,99 29,316,99 29,613,70
0
4
4
7
114
V. Revalorizacione rezerve
115
VI. Nerealizovani dobici
0
0
0
0
0
116
VI. Nerealizovani gubici
0
0
0
0
0
117
VIII.Nerasporedzena dobit (118 do
121)
26,130,66 118,075,2 180,403,4 165,484,4 144,442,9 173,264,3
4
24
53
14
53
87
118
01. Nerasporedzena dobit ranijih
godina
26,130,66 118,075,2 180,403,4 165,484,4 142,959,3 166,177,0
4
24
53
14
87
29
119
02. Nerasporedzena dobit izvjestajne
godine
0
0
0
0 1,483,566 7,087,358
120
03. Nerasporedzeni visak prihoda
ranijih godina
0
0
0
0
0
121
04. Nerasporedzeni visak prihoda
izvjestajne godine
0
0
0
0
0
122
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do
126)
0 39,697,33
4
0
0
0
0
686,933,2 531,186,9 515,821,0 496,009,2 478,264,5 457,835,3
36
60
24
36
35
51
898,838,4 861,399,3
73
63
21
AOP
OPIS
GODINA
2007
123
01. Gubitak ranijih godina
124
02. Gubitak izvjestajne godine
0
125
03. Nepokriveni visak rashoda ranijih
godina
126
GODINA
2008
898,838,4 861,399,3
73
63
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
0 39,697,33
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04. Nepokriveni visak rashoda
izvjestajne godine
0
0
0
0
0
127
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
0
0
0
0
0
128
B) DUGOROCNA REZERVISANJA
(129+130)
162,142,3 171,022,5 193,977,6 196,796,8 191,137,5 174,266,6 168,895,7
90
91
23
38
83
92
34
129
01. Dugorocna rezervisanja za
troskove i rizike
5,768,514
130
02. Dugorocna razgranicenja
156,373,8 171,022,5 193,977,6 144,159,4 137,982,2 132,515,4
76
91
23
61
26
57
131
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 DO
138)
82,751,28 77,272,07 86,393,61 113,156,6 129,624,2 144,357,6 369,231,8
8
9
7
55
18
38
24
132
01. Obaveze koje se mogu
konvertovati u kapital
0
0
0
0
0
133
02. Obaveze prema povezanim
pravnim licima
0
0
0
0
0
134
03. Obaveze po dugorocnim
vrijednosnim papirima
0
0
0
0
0
135
04. Dugorocni krediti
136
05. Dugorocne obaveze po
finansijskom lizingu
0
0
0
0
0
137
06. Dugorocne obaveze po fer
vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
0
0
0
0
0
138
07. Ostale dugorocne obaveze
139
D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE
140
E) KRATKOROCNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+1
63)
141
I. Kratkorocne finansijske obaveze
(142 do 148)
142
01. Obaveze prema povezanim
pravnim licima
0
0
0
0
0
143
02. Obaveze po kratkorocnim
vrijednosnim papirima
0
0
0
0
0
144
03. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
0
0
0
0
0
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0
0
0
0
0
468,706,3 555,281,0 534,530,0 86,566,02 100,269,5 111,104,0 138,253,3
59
17
28
4
29
70
57
0
0
391,047,3 14,564,01 15,825,17 14,363,38 14,063,64 13,398,96 7,423,201
49
0
4
9
1
8
0
0
0
0
0
0 52,637,37 53,155,35 41,751,23
7
7
5
75,948,28 71,348,60 81,230,13 108,712,3 125,890,1 141,271,0 146,463,6
5
9
8
48
32
18
54
6,803,003 5,923,470 5,163,479 4,444,307 3,734,086 3,086,620
0 59,020,77 57,314,40 55,069,96 53,098,33 50,828,42
4
7
7
4
5
0
22
AOP
OPIS
145
04. Kratkorocni krediti uzeti u
inostranstvu
146
05. Kratkorocni dio dugorocnih
obaveza
147
06. Kratkorocne obaveze po fer
vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
148
GODINA
2007
0
GODINA
2008
0
GODINA
2009
0
GODINA
2010
0
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
0
9,493,467 10,839,22 13,642,43 14,363,38 14,059,79 13,320,37
5
2
9
9
7
0
0
0
0
07. Ostale kratkorocne finansijske
obaveze
381,553,8 3,724,785 2,182,742
82
0
3,842
149
II. Obaveze iz poslovanja
70,527,64 72,962,11 86,511,84 55,169,53 81,543,83 88,503,12 51,719,56
2
4
0
5
5
3
6
150
01. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
3,009,914 5,901,307 4,982,510 9,451,365 11,019,47 9,777,568
2
151
02. Dobavljaci- povezana pravna lica
152
03. Dobavljaci u zemlji
153
04. Dobavljaci u inostranstvu
0
0
0 3,551,290 21,463,20 20,658,57
4
3
154
05. Ostale obaveze iz poslovanja
0
0
0
411,797
305,507
227,318
155
III. Obaveze iz specificnih poslova
0
0
0
0
101,063
0
156
IV. Obaveze po osnovu placa,
naknada i ostalih primanja zaposlenih
(157 do 159)
2,236,048 2,409,257 3,095,794
385,259
212,746
195,720
157
01. Obaveze po osnovu placa i
naknada placa
2,236,048 2,409,257 3,095,794
256,937
192,063
187,842
158
02. Obaveze po osnovu naknada
placa koje se refundiraju
0
0
0
0
0
359
159
03. Obaveze za ostala primanja
zaposlenih
0
0
0
128,322
20,683
7,519
160
V. Druge obaveze
161
VI. Obaveze za PDV
162
VII. Obaveze za ostale poreze i druge
dadzbine
0
0
0 16,223,64 1,624,006 1,777,513
1
163
VIII.Obaveze za porez na dobit
0
0
0
164
F) PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANICENJA
165
G) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE
166
POSLOVNA PASIVA
(101+128+131+139+140+164+165)
130,780
0
291,474 2,547,675
78,591
0
0
11,110 1,020,566 26,143,70
5
0
0
0
67,386,94 66,769,33 78,981,65 41,743,97 47,735,08 31,695,95
8
3
5
3
6
9
0
0
0
0
0
0
3,563,989, 3,686,685, 3,823,474, 3,362,779, 3,386,902, 3,417,366, 3,424,917,
276
724
896
037
387
576
192
0
0
200,031 462,903,9 424,652,5
80
45
4,695,289 2,441,656 4,444,675
607,216
0
424,200 2,724,238 7,228,746
0
0
0
0
669,846 1,133,957 23,111,80 23,783,80 39,131,86
6
4
9
0
0
0
0
23
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
167
Vanbilansna pasiva
5,694,665, 5,377,411, 190,268,9 249,574,2 413,782,8 409,598,1 259,780,4
577
117
31
60
48
96
89
0
0
168
Ukupna pasiva (166+167)
9,258,654, 9,064,096, 4,013,743, 3,612,353, 3,800,685, 3,826,964, 3,684,697,
853
841
827
297
235
772
681
0
0
BILANS USPJEHA
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
201
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
723,971,9 870,405,9 901,607,6 850,976,4 921,038,0 896,729,2 488,677,4
18
88
15
87
25
72
17
202
01. Prihodi od prodaje robe (203 do
205)
723,971,9 870,405,9 901,607,6
18
88
15
203
a) Prihodi od prodaje robe povezanim
pravnim licima
204
b) Prihodi od prodaje robe na
domacem trzistu
205
c) Prihodi od prodaje robe na stranom
trzistu
0
0
0
206
02. Prihodi od prodaje ucinaka (207
do 209)
0
0
0 842,353,4 912,194,1 886,626,9
62
21
12
207
a) Prihodi od prodaje ucinaka
povezanim pravnim licima
0
0
0
208
b) Prihodi od prodaje ucinaka na
domacem trzistu
0
0
0 725,423,7 835,345,8 863,853,6
26
38
72
209
c) Prihodi od prodaje ucinaka na
stranom trzistu
0
0
0 116,929,7 76,848,28 22,773,24
36
3
0
210
03. Prihodi od aktiviranja ili potrosnje
robe i ucinaka
0
0
0
211
04. Ostali poslovni prihodi
0
0
0 8,623,025 8,843,904 10,102,36
0
212
Poslovni rashodi
(213+214+215+219+220+221+222+2
23+224)
213
01. Nabavna vrijednost prodate robe
214
02. Materijalni troskovi
215
03. Troskovi placa i ostalih licnih
primanja (216 do 218)
0
0
0 193,545,3 187,821,4 184,342,7
17
07
49
216
a) Troskovi placa i naknada placa
zaposlenim
0
0
0 162,109,2 158,269,4 158,114,1
85
40
95
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0
739,897,6 836,377,7 853,519,8 876,781,6 917,689,1 883,697,6 444,519,0
18
84
52
75
67
34
94
0
0
739,034,8 835,904,9 852,201,9 35,257,46 30,533,09 36,796,00
70
27
16
6
3
8
0
0
0
0
0
0
0
723,971,9 870,405,9 901,607,6
18
88
15
0
0
0
0
0
862,748
0
0
0
0
0
0
472,857 1,317,936 364,830,9 438,435,7 399,115,8
35
46
41
24
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
217
b) Troskovi ostalih primanja, naknada i
prava zaposlenih
0
0
0 28,652,22 27,715,83 25,352,45
9
0
5
218
c) Troskovi naknada ostalim fizickim
licima
0
0
0 2,783,803 1,836,137
219
04. Troskovi proizvodnih usluga
0
0
0 72,331,45 66,697,67 62,298,79
3
9
8
220
05. Amortizacija
0
0
0 147,324,6 150,413,6 153,079,0 79,380,09
23
42
69
9
221
06. Troskovi rezervisanja
0
0
0 14,535,80 5,322,882 6,333,645
9
222
07. Nematerijalni troskovi
0
0
0 48,956,07 38,464,71 41,731,52
2
8
4
223
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
0
0
0
0
0
224
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
0
0
0
0
0
225
Dobit od poslovnih aktivnosti (201212)
0 34,028,20 48,087,76
4
3
226
BRUTO
ISPRAVK
A
876,099
0
0
0
0
0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212201)
15,925,70
0
227
Finansijski prihodi (228 do 233)
17,144,49 18,455,24 25,839,45 22,602,19 19,035,84 18,216,59 8,411,518
1
3
5
0
8
3
0
0
228
01. Finansijski prihodi od povezanih
pravnih lica
0
0
0
229
02. Prihodi od kamata
0
0
0 19,995,56 13,052,51 13,810,35 44,158,32
9
5
3
3
0
0
230
03. Pozitivne kursne razlike
0
0
0 1,945,283 5,768,592 4,099,973
0
0
0
231
04. Prihodi od efekata valutne
klauzule
0
0
0
0
0
232
05. Prihodi od ucesca u dobiti
zajednickih ulaganja
0
0
0
36,083
0
233
06. Ostali finansijski prihodi
17,144,49 18,455,24 25,839,45
1
3
5
624,941
214,427
234
Finansijski rashodi (235 do 239)
3,559,502 12,062,84 11,887,18 11,759,44 11,522,67 5,139,619 5,656,708
4
0
2
9
0
0
235
01. Finansijski rashodi iz odnosa s
povezanim pravnim licima
236
02. Rashodi kamata
0
0
237
03. Negativne kursne razlike
0
0
0 8,348,161 8,189,508
238
04. Rashodi iz osnova valutne
klauzule
0
0
0
0
239
05. Ostali finansijski rashodi
2,111,226 9,993,040 8,394,805
41,899
0
0
0
0 3,348,858 13,031,63
8
0 25,805,18
8
0
314
61,534
0
314
16,771
314
305,953
0
1,448,276 2,069,804 3,492,375 3,307,848 3,269,574 3,330,413
0
231,354
0
46,826 1,577,852
25
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
240
Dobit od finansijske aktivnosti (227234)
241
Gubitak od finansijske aktivnosti (234227)
0
242
Dobit redovne aktivnosti (225226+240-241) > 0
0 40,420,60 62,040,03
3
8
243
Gubitak redovne aktivnosti (225226+240-241) < 0
2,340,711
244
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova
stalnih sredstava namjenjenih pr
24,146,58 18,758,76 21,804,00 10,646,93 16,383,13 10,080,77 2,784,512
9
4
3
0
0
2
245
01. Dobici od prodaje stalnih
sredstava
246
02. Dobici od prodaje investicijskih
nekretnina
0
247
03. Dobici od prodaje bioloskih
sredstava
248
BRUTO
ISPRAVK
A
13,584,98 6,392,399 13,952,27 10,842,74 7,513,169 13,076,97
9
5
8
4
0
0
34,905 1,031,934
0
0
0
0 10,862,02 26,108,61
7
2
0 14,962,44
0
0
0
25,054
1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04. Dobici od prodaje ucesca u
kapitalu i vrijednosnih papira
0
0
0
0
0
249
05. Dobici od prodaje materijala
0
0
0 1,591,078
250
06. Viskovi
0
0
0
251
07. Naplacena otpisana potrazivanja
0
0
0 2,972,230 3,108,352 2,646,643
252
08. Prihodi po osnovu ugovorene
zastite od rizika
0
0
0 1,417,380 3,818,166
253
09. Otpis obaveza. ukinuta
rezervisanja i ostali prihodi
24,111,68 17,726,83 21,804,00 4,507,540 6,639,814 5,001,264
4
0
3
254
Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova
stalnih sredstava namjenjenih pr
10,270,19 12,940,55 16,813,07 27,466,88 22,025,23 24,501,00 27,445,34
4
9
8
7
6
2
6
255
01. Gubici od prodaje i rashodovanja
stalnih sredstava
2,208,611 3,478,464 6,175,632 1,621,770 1,187,327
256
02. Gubici od prodaje i rashodovanja
investicijskih nekretnina
0
0
0
0
0
257
03. Gubici od prodaje i rashodovanja
bioloskih sredstava
0
0
0
0
0
258
04. Gubici od prodaje ucesca u
kapitalu i vrijednosnih papira
0
0
0
0
0
259
05. GUbici od prodaje materijala
0
0
0
0
52,322
91,419
260
06. Manjkovi
0
0
0
118,220
80,321
586,836
261
07. Rashodi iz osnova zastite od rizika
0
0
0
0
0
262
08. Rashodi po osnovu ispravke
vrijednosti i otpisa potrazivanja
0
0
0 5,006,121 5,061,320 8,077,011
0
0
0
0
15,999
906,646 1,281,700
133,648 1,908,652
697,098
438,068
0
26
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
263
09. Rashodi i gubici na zalihama i
ostali rashodi
8,061,583 9,462,095 10,637,44 20,720,77 15,643,94 15,745,73
6
6
6
6
264
Dobit po osnovu ostalih prihoda i
rashoda (244-254)
13,876,39 5,818,205 4,990,925
5
265
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i
rashoda (254-244)
0
0
0 16,819,95 5,642,106 14,420,23
7
0
266
Prihodi iz osnova uskladzivanja
vrij.sredstava (267 do 275)
0
0
0
0
0
267
01. Prihodi od uskladzivanja
vrij.nematerijalnih sredstava
0
0
0
0
0
268
02. Prihodi od uskladzivanja
vrij.materijalnih sredstava
0
0
0
0
0
269
03. Prihodi od
uskl.vrij.invest.nekretnina za koje se
obrac.amort.
0
0
0
0
0
270
04. Prihodi od uskl.vrij.bioloskih
sredstava za koje se obrac.amort.
0
0
0
0
0
271
05. Prihodi od
uskl.vrij.dugor.fin.plasm. i fin.sred.
raspol. za prodaju
0
0
0
0
0
272
06. Prihodi od uskladzivanja
vrijednosti zaliha
0
0
0
0
0
273
07. Prihodi od uskladzivanja
vrij.kratkorocnih finansijskih plasmana
0
0
0
0
0
274
08. Prihodi od uskladzivanja
vrij.kapitala(negativni goodwill)
0
0
0
0
0
275
09. Prihodi od uskladzivanja
vrijednosti ostalih sredstava
0
0
0
0
0
276
Rashodi iz osnova uskladzivanja
vrijednosti sredstava (277 do 284)
0
0
0 2,588,047 4,843,805 3,859,527
277
01. Umanjenje vrijednosti
nematerijalnih sredstava
0
0
0
278
02. Umanjenje vrijednosti materijalnih
sredstava
0
0
0 1,439,245 2,430,692 3,290,228
279
03. Umanjenje vrij.invest. nekretnina
za koje se obracunava amort.
0
0
0
0
0
280
04. Umanjenje vrij.bioloskihsredstava
za koje se obracunava amort.
0
0
0
0
0
281
05. Umanjenje vrij.dugor.fin.plasm. i
fin.sred. raspolozivih za prodaju
0
0
0
0
0
282
06. Umanjenje vrijednosti zaliha
0
0
0
0
1,324
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
0
265
431,779 2,412,848
0
569,299
27
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
283
07. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih
finansijskih plasmana
0
0
0
0
0
284
08. Umanjenje vrijednosti ostalih
sredstava
0
0
0
715,699
0
285
Povecanje vrijednosti specificnih
stalnih sredstava (286 do 288)
0
0
0
0
0
286
Povecanje vrij.investiciskih nekretnina
koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
287
Povecanje vrijednosti bioloskih
sredstava koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
288
Povecanje vrijednosti ostalih
sredstava koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
289
Smanjenje vrijednosti specificnih
stalnih sredstava (290 do 292)
0
0
0
0
0
290
Smanjenje vrij.investiciskih nekretnina
koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
291
Smanjenje vrijednosti bioloskih
sredstava koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
292
Smanjenje vrijednosti ostalih
sredstava koja se ne amortizuju
0
0
0
0
0
293
Dobit od uskladzivanja vrijednosti
(266-276+285-289) > 0
0
0
0
0
0
294
Gubitak od uskladzivanja vrijednosti
(266-276+285-289) < 0
0
0
0 2,588,047 4,843,805 3,859,527
295
Prihodi iz osnova promjene
racunovodstvenih politika i ispravki
neznacaj
0
0
0
296
Rashodi iz osnova promjene
racunovodstvenih politika i ispravki
neznacaj
0
0
0 6,188,815
297
Dobit neprekinutog poslovanja prije
poreza (242-243+264+-265+293294+295-296)
298
Gubitak neprekinutog poslovanja prije
poreza (242-243+264+-265+293294+295-296)
0
0
0 39,697,33
2
0
299
Porezni rashodi perioda
0
0
0
0
0
300
Odlozeni porezni rashodi perioda
0
0
0
0
0
301
Odlozeni porezni prihodi perioda
0
0
0
0
0
302
Neto dobit neprekinutog poslovanja
(297-298-299-300+301) > 0
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
GODINA
2013P
BRUTO
ISPRAVK
A
861,927 2,005,007 1,254,170
897,557 1,995,667
0 1,483,566 7,087,358
0
0
0
0
0
0
0 1,483,566 7,087,358
28
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
303
Neto gubitak neprekinutog poslovanja
(297-298-299-300+301) < 0
0
0
0 39,697,33
2
0
304
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i
uskladzivanja vrijednosti sredstava
0
0
0
0
0
305
Rashodi i dobici iz osnova prodaje i
uskladzivanja vrijednosti sredstava
0
0
0
0
0
306
Dobit prekinutog poslovanja (304-305)
0
0
0
0
0
307
Gubitak prekinutog poslovanja (305304)
0
0
0
0
0
308
Porez na dobit od prekinutog
poslovanja
0
0
0
0
0
309
Neto dobit prekinutog poslovanja
(306-307-308) > 0
0
0
0
0
0
310
Neto gubitak prekinutog poslovanja
(306-307-308) < 0
0
0
0
0
0
311
Neto dobit perioda (302-303+309-310)
>0
312
Neto gubitak perioda (302-303+309310) < 0
0
0
0 39,697,33
2
0
313
Medzudividendne i druge raspodjele
dobiti u toku perioda
0
0
0
0
0
314
DOBICI UTVRDZENI DIREKTNO U
KAPITALU (315 do 320)
0
0
0
0 1,971,633 2,269,909
315
01. Dobici od realizacije
revalorizacionih rezervi stalnih
sredstava
0
0
0
0 1,971,633 2,269,909
316
02. Dobici od promjene fer vrijednosti
finansijskih sredstava raspoloziv
0
0
0
0
0
317
03. Dobici iz osnova prevodzenja
finansijskih izvjeçtaja inostranog posl
0
0
0
0
0
318
04. Aktuarski dobici po planovima
definisanih primanja
0
0
0
0
0
319
05. Dobici iz osnova efektivnog dijela
zastite novcanog toka
0
0
0
0
0
320
06. Ostali nerealizovani dobici i dobici
utvrdzeni direktno u kapitalu
0
0
0
0
0
321
GUBICI UTVRDZENI DIREKTNO U
KAPITALU (322 do 326)
0
0
0
0
0
322
01. GUbici od promjene fer vrijednosti
finansijskih sredstava raspoloziv
0
0
0
0
0
323
02. Gubici iz osnova prevodzenja
finansijskih izvjeçtaja inostranog posl
0
0
0
0
0
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
GODINA
2013P
0 1,483,566 7,087,358 22,252,29
9
0
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0
0
0
29
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
324
03. Aktuarski gubici po planovima
definisanih primanja
0
0
0
0
0
325
04. Gubici iz osnova efektivnog dijela
zastite novcanog toka
0
0
0
0
0
326
05. Ostali nerealizovani gubici i gubici
utvrdzeni direktno u kapitalu
0
0
0
0
0
327
Ostala sveobuhvatna dobit prije
poreza (314-321)
0
0
0
0 1,971,633 2,269,909
328
Ostali sveobuhvatni gubitak prije
poreza (321-314)
0
0
0
0
0
329
Obracunati odlozeni porez na ostalu
sveobuhvatnu dobit
0
0
0
0
0
330
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327328-329) > 0
0
0
0
0 1,971,633 2,269,909
331
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327328-329) < 0
0
0
0
0
332
Ukupno neto ostala sveobuhvatna
dobit perioda (311-312+330-331) > 0
333
Ukupno neto ostali sveobuhvatni
gubitak (311-312+330-331) < 0
334
Neto dobit/gubitak perioda prema
vlasnistvu (311 ili 312)
335
a) vlasnicima matice
0
0
336
b) vlasnicima manjinskih interesa
0
0
337
Ukupna neto sveobuhvatna
dobit/gubitak prema vlasnistvu (332 ili
333)
338
a) vlasnicima matice
0
0
339
b) vlasnicima manjinskih interesa
0
340
Zarada po dionici
341
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
0
0
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0 3,455,199 9,357,267 22,252,29
9
0 39,697,33
2
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
GODINA
2013P
0
0
0
0 7,087,358
0
0
0
0
0
0
11,535,68 46,238,80 67,030,96
4
8
3
0
0 9,357,267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a) obicna
0
0
0
0
0
342
b) razdjeljena
0
0
0
0
0
343
Prosjecan broj zaposlenih na bazi sati
rada
5,242
5,186
5,189
5,178
5,147
5,037
344
Prosjecan broj zaposlenih na bazi
stanja krajem svakog mjeseca
5,013
4,966
4,975
5,109
5,053
4,971
901
01. Neto place
65,398,52 85,628,02 83,183,85 82,338,45 81,305,72 80,243,39
1
3
3
0
6
7
902
02. Neto naknada place
9,725,206 13,997,84 14,859,81 14,769,80 14,616,16 14,697,52
9
1
6
1
8
0
0
0
0
30
AOP
OPIS
GODINA
2007
GODINA
2008
GODINA
2009
GODINA
2010
GODINA
2011
GODINA
2012
GODINA
2013P
903
03. Svega place i naknade (1+2)
75,123,72 99,625,87 98,043,66 97,108,25 95,921,88 94,940,92
7
2
4
6
7
5
904
04. Porez na place i naknade placa
3,758,855 4,994,572 6,940,312 6,964,123 6,845,279 6,840,235
905
05. Doprinos iz placa i naknade placa
34,149,23 45,329,57 46,875,88 46,722,75 45,890,60 45,426,32
7
0
4
8
9
3
906
06. Doprinos na place i naknade placa
13,918,10 18,475,61 15,879,32 15,826,41 15,556,31 15,416,59
2
1
6
0
6
6
907
07. Svega doprinosi (5+6)
48,067,33 63,805,18 62,755,21 62,549,16 61,446,92 60,842,91
9
1
0
8
5
9
908
08. Svega (3+4+7)
126,949,9 168,425,6 167,739,1 166,621,5 164,214,0 162,624,0
21
25
86
47
91
79
909
09. Neto ucesca zaposlenih u dobiti
0
0
0
0
0
910
10. Porezi na ucesce zaposlenih u
dobiti
0
0
0
0
0
911
11. Doprinosi iz ucesca zaposlenih u
dobiti
0
0
0
0
0
912
12. Doprinosi na ucesce zaposlenih u
dobiti
0
0
0
0
0
913
13. Svega (9 DO 12)
0
0
0
0
0
914
14. Svega neto place,naknade placa i
ucesce u dobiti (3+9)
915
15. Prosjecan broj zaposlenih na
osnovu sati rada (cio broj)
BRUTO
ISPRAVK
A
0
0
0
0
0
0
75,123,72 99,625,87 98,043,66 97,108,25 95,921,88 94,940,92
7
2
4
6
7
5
5,242
5,186
5,189
5,178
5,147
5,037
IZABRANI FINANSIJSKI PODACI
R.B
OPIS
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
GODINA
2013P
1000 Prihod Od Prodaje
723,971,918
870,405,988
901,607,615
850,976,487
921,038,025
896,729,272
488,677,417
1010 Poslovni Troskovi
739,897,618
836,377,784
853,519,852
876,781,675
917,689,167
883,697,634
444,519,094
1020 EBITDA
117,757,052
173,700,266
190,621,154
121,519,435
153,762,500
13,031,638
44,158,323
1021 EBITDA Marza
16.27%
19.96%
21.14%
14.28%
16.69%
1.45%
9.04%
1030 Poslovna dobit
-15,925,700
34,028,204
48,087,763
-25,805,188
3,348,858
13,031,638
44,158,323
-2.2%
3.91%
5.33%
0.36%
NP
1.45%
9.04%
11,535,684
46,238,808
67,030,963
0
1,483,566
7,087,358
22,252,299
1.59%
5.31%
7.43%
0.0%
0.16%
0.79%
4.55%
160,508,195
133,278,378
338,604,659
292,153,531
292,514,455
214,885,400
219,254,519
1031 Marža poslovne dobiti
1040 Neto dobit
1041 Marža neto dobiti
1050 Gotovina i kratkoročni finansijski
plasmani
1060 Nekretnine, postrojenja i oprema
2,661,192,548 2,601,180,545 2,637,807,159 2,661,158,225 2,721,418,638 2,766,381,530
1070 Ukupna aktiva
9,258,654,853 9,064,096,841 4,013,743,827 3,612,353,297 3,800,685,235 3,826,964,772 3,684,697,681
31
R.B
OPIS
1080 Finansijske obaveze
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
473,798,637
91,836,089
102,218,791
127,520,044
143,687,859
157,756,606
GODINA
2013P
376,655,025
1100 Ukupan kapital
2,849,782,023 2,823,419,417 2,950,125,264 2,888,077,747 2,888,988,919 2,897,677,882 2,917,432,011
1110 Investirani kapital
3,094,675,701 3,071,714,087 3,230,496,504 3,198,031,240 3,209,750,720 3,216,302,212 3,455,559,569
1120 Rentabilitet kapitala (ROE)
0.4%
1.64%
2.27%
0.0%
0.05%
0.24%
0.44%
1.67%
2.32%
0.11%
0.11%
0.34%
0
0
0
0
0
0
0
5,242
5,186
5,189
5,178
5,147
5,037
0
1170 Tekuća likvidnost
2
1
2
7
5
4
3
1180 Brza likvidnost
1
1
2
5
4
3
3
1190 Pokazatelj obrta zaliha
9
9
7
0
0
0
42
42
50
1,545
1,288
1,359
1
2
2
7
8
8
5
245
244
220
52
45
46
78
1230 Pokazatelj obrta plaćanja dugovanja
11
12
10
1
0
0
1240 Period plaćanja dugovanja
33
29
35
469
839
779
1130 Rentabilitet investiranog kapitala (
ROIC )
1150 Finansijske obaveze / kapital
1160 Prosječan broj zaposlenih
1200 Obrt zaliha u danima
1210 Pokazatelj obrta potraživanja
1220 Period naplate potrazivanja
0.76%
FINANSIJSKI POKAZATELJI
R.B
OPIS
2010 EBITDA Marza
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
GODINA
2013P
16.27%
19.96%
21.14%
14.28%
16.69%
1.45%
9.04%
2020 Marža poslovne dobiti
-2.2%
3.91%
5.33%
0.36%
NP
1.45%
9.04%
2030 Marža neto dobiti
1.59%
5.31%
7.43%
0.0%
0.16%
0.79%
4.55%
0.4%
1.64%
2.27%
0.0%
0.05%
0.24%
0.76%
-0.17%
0.38%
1.2%
-0.71%
0.09%
0.34%
1.20%
0.44%
1.67%
2.32%
0.11%
0.11%
0.34%
245
244
220
52
45
46
78
0
0
0
0
0
0
0
138,110
167,838
173,754
164,345
178,947
178,028
0
24,218
32,477
32,326
32,179
31,905
32,286
5,242
5,186
5,189
5,178
5,147
5,037
0
2180 Kapital / ukupna aktiva
0
0
1
1
1
1
1
2190 Finansijske obaveze / kapital
0
0
0
0
0
0
0
2200 Finansijske obaveze / EBITDA
4
1
1
1
1
12
9
2210 Kapital / stalna imovina
1
1
1
1
1
1
1
2040 Rentabilitet kapitala (ROE)
2050 Rentabilitet ukupne imovine (ROA)
2060 Rentabilitet investiranog kapitala
(ROIC)
2080 Broj dana naplate od kupaca
2120 Prihodi od prodaje na investirani
kapital
2130 Prihodi od prodaje po zaposlenom
(KM)
2140 Troškovi osoblja po zaposlenom (KM)
2150 Prosječan broj zaposlenih
32
R.B
OPIS
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
2220 Kapital i dugoročne obaveze / stalna
imovina
1
1
1
1
1
1
2230 Pokriće kamata
1
17
15
1
2
5
GODINA
2013P
1
RENTABILNOST INVESTIRANOG KAPITALA
R.B
OPIS
3010 Nekretnine, postrojenja i oprema
GODINA 2007 GODINA 2008 GODINA 2009 GODINA 2010 GODINA 2011 GODINA 2012
2,661,192,548 2,601,180,545 2,637,807,159 2,661,158,225 2,721,418,638 2,766,381,530
3020 Nematerijalna ulaganja
2,574,997
761,064
1,943,062
2,366,022
3,892,211
6,650,099
3030 Investicione nekretnine
147,744,134
73,418,647
132,848,947
161,633,440
249,367,371
246,264,996
892,023
892,023
957,628
957,628
1,056,796
1,257,172
726,229,842
778,277,299
780,692,851
334,917,913
281,677,404
3040 Ostala stalna imovina
3050 Kratkoročna poslovna imovina
3070 Ukupan kapital
GODINA
2013P
2,849,782,023 2,823,419,417 2,950,125,264 2,888,077,747 2,888,988,919 2,897,677,882 2,917,432,011
3080 Dugoročne obaveze
82,751,288
77,272,079
86,393,617
113,156,655
129,624,218
144,357,638
369,231,824
3090 Kratkoročne finansijske obaveze
391,047,349
14,564,010
15,825,174
14,363,389
14,063,641
13,398,968
7,423,201
3100 Dugoročni finansijski plasmani
160,335,655
261,077,666
181,214,855
128,316,386
138,033,695
160,085,596
7,660,522
42,489,942
220,267,808
234,809,897
240,666,387
201,359,462
-15,925,700
34,028,204
48,087,763
-25,805,188
3,348,858
13,031,638
3130 Efektivna stopa poreza na dobit
NP
NP
NP
NP
NP
0
3140 Porez na poslovnu dobit
NP
NP
NP
NP
NP
0
3110 Kratkoročni finansijski plasmani
3120 Poslovna dobit
3160 Investirani kapital
144,282,837
3,094,675,701 3,071,714,087 3,230,496,504 3,198,031,240 3,209,750,720 3,042,035,520 3,286,663,835
3170 Rentabilitet investiranog kapitala
(ROIC)
3050 Neto poslovni obrtni kapital
0.44%
1.67%
2.32%
0.11%
0.16%
726,229,842
778,277,299
780,692,851
334,917,913
281,677,404
0.34%
3051 Kratkoročna poslovna imovina
281,577,374
3150 Poslovna dobit nakon poreza
13,031,638
333,283,313
SEKTORSKA ANALIZA
ID
NAZIV
UDIO
4200225150005
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
67.93 %
4227248350007
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
28.53 %
4201383860008
Repower Adria d.o.o.
1.16 %
4201305980005
Alpiq Energija BH d.o.o.
0.83 %
4236376260001
KORLEA
0.79 %
4281117970004
CRPNA STANICA BUŠKO BLATO d.o.o. LIVNO
0.23 %
4200770420001
INTRADE-ENERGIJA d.o.o. Sarajevo
0.1 %
4281131450005
RO- KUT D.O.O.TOMISLAVGRAD
0.07 %
4201321830005
ČEZ BOSNA I HERCEGOVINA
0.07 %
33
ID
4236314070001
NAZIV
UDIO
MHE-V-I d.o.o. Vitez
0.07 %
Ostali
0.23 %
FINANSIJSKI POKAZATELJI, GRAFIČKI PRIKAZ
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 DO 138)
04. Dugorocni krediti
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
34
IZABRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI, GRAFIČKI PRIKAZ
Prihod Od Prodaje
EBITDA
Poslovna dobit
Neto dobit
35
IZABRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI, GRAFIČKI PRIKAZ
Ukupan kapital
RENTABILNOST INVESTIRANOG KAPITALA, GRAFIČKI PRIKAZ
Investirani kapital
Rentabilitet investiranog kapitala (ROIC)
36
SEKTORSKA ANALIZA, GRAFIČKI PRIKAZ
Download

LRC POSLOVNI IZVJEŠTAJ