Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 5868
Karar Tarihi: 29/05/2014
(04.06.2014 tarih ve 29020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 28.05.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.05.2014
tarih ve 43890421-101.01.01[139-1]-15900 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri
İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan
değerlendirme neticesinde, Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 5314 sayılı Kararı ile kuruluş izni
verilen Intesa Sanpaolo S.p.A. İtalya İstanbul Merkez Şubesine faaliyet izni verilmesine
karar verilmiştir.
Download

5868-Intesa Sanpaolo-faaliyet izni