Objednávka systému Audatex
Název programu
:
AudaPAD
Objednáváme závazně systém Audatex program AudaPad.
Podmínkou pro aktivaci a užívání systému je vyškolení nejméně jednoho uživatele.
Firma (název a sídlo dle OR/ ŽR)
: .............................................
Statutární zástupce
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . .
Ulice
: .............................................
PSČ a místo
: .............................................
IČO/DIČ
: .............................................
Zasílací adresa
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vyplňte pouze, je-li odlišná od sídla firmy)
Telefon / Fax
: .............................................
Mobilní telefon:
: .............................................
E-mail (pro korespondenci) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail (pro fakturaci)
: .............................................
Osoba odpovědná za užívání systému
 Soudní znalec
 Znalecká kancelář
 Pojišťovací makléři
 Ceník Standard
 Ceník Speciál
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . .
 Servis:
 značkový:………………..  neznačkový
 Ceník Standard
 Ceník Speciál
 Ceník Paušál - počet kalkulací za rok ………..……
(doplnit: PKL60; PKL120; PKL250; PKL500; PKL700)
Jsem/byl jsem již uživatelem programů Audatex: AudaPad Web  AudaSalvage 
Kontakt jsem získal od:  pojišťovna
 obchodní zástupce spol. Audatex
 inzerce…………………………………………
Tato objednávka je závazná. Poplatky a služby uhradím vždy do 15-ti dnů od přijetí faktury na účet
společnosti Audatex Systems s.r.o., HVB Bank Czech Republic a.s., č. účtu 701931000/ 2700.
.....................
místo a datum
.................
razítko a podpis
vyplní Audatex Systems, s.r.o.
Licence č.
Licenční smlouva č./dne
Instalace systému dne
Školení - ve dnech:
Jména a funkce účastníků školení
Audatex Systems s.r.o.
Türkova 1001
149 00 Praha 4
: . . . . . . . . . ………..……... . . .
: . . . . . . . . . ………………. . . .
: . . . . . . . . . . ………………. . .
: . . . . . . . . . ………………. . . .
:........................
:........................
Tel.: 272 101 777
Fax: 272 101 771
E-mail: [email protected]
IČO: 27384110
DIČ: CZ27384110
Download

AudaPad objednávka