Palackého tř. 77
612 00 Brno
tel./fax : 541 240 674
tel.: 541 210 673
V Brně 8.12.2011
Věc : Oznámení o změně sídla firmy
Dovolujeme si Vám oznámit , že s platností od 1.1.2012 dochází ke změně sídla
firmy Bronislav Mikulinec , Žaluzie Mika
Korespondenční a zasílací adresa nově :
Palackého tř . 200 / 77
612 00
Brno
Ostatní identifikační údaje i kontakty zůstavají nadále v platnosti
Fakturační adresa : Sochorova 18 ,616 00 Brno
Zdvořile Vás tímto žádáme o provedení změny zasílací a kontaktní adresy
ve Vaší evidenci .
S pozdravem
Bronislav Mikulinec
majitel společnosti
V Brně 8.12.2011
IĆO : 463 13 800 , DIĆ : CZ 6108130248
www.zaluzie-mika.cz
Download

mika dopis nová adresa 2012