15
ANGIS plus s.r.o., jednotka na trhu vo vzdelávaní lekárnikov
v ČR v spolupráci s SK MTP Bratislava
kreditov
pre
členov
SK MTP
Vás pozývajú na dvojdennú
KONFERENCIU
FARMACEUTICKÝCH
LABORANTOV
24. – 25. apríla 2015, hotel Double Tree by Hilton
Zaradená do kreditného systému vzdelávania v odbore farmaceutický laborant,
pasívna účasť na akcii bude ohodnotená 15 kreditmi.
Vybrané odborné prednášky:
PREDSTAVENIE KONCEPTU DENTÁLNEJ PROFYLAXIE
NIE JE HNAČKA AKO HNAČKA…
MLIEČNY TUK VO VÝŽIVE NAJMENŠÍCH DETÍ
RADIKÁLNE RIEŠENIE BOLESTI A KRVÁCANIE V OBLASTI KONEČNÍKA
TERAPIA SUCHEJ KOŽE
a ďalšie atraktívne odborné prednášky.
3 jednoduché spôsoby registrácie:
online na www.angis.sk
+420 517 446 001
[email protected]
Na stretnutie s Vami sa teší
kol ek tí v fi rmy Angi s pl u s
Angis plus s.r.o.
Moyzesova 227/13
966 22 Lutila
telefon: 0042 517 446 001
IČO: 26951223
DIČ: SK4020318401
www.angis.sk
e-mail: [email protected]
Prihláška na odbornú konferenciu
pre farmaceutických laborantov
Hotel Double Tree by Hilton, Košice
24. – 25. apríla 2015
(zašlite poštou na adresu: Angis plus s.r.o., Moyzesova 227/13, 966 22 Lutila,
faxom na 00420 517 441 616 alebo e-mailom na [email protected])
Lekáreň
Mesto
Ulica
PSČ
Telefón
e-mail
Nasledujúce údaje vyplňte prosím s maximálnou pozornosťou, pre každú ďalšiu osobu použite novú prihlášku!
Titul
Požadujem nocľah
Meno
NIE
Priezvisko
Registračné číslo u RK MTP
ÁNO (cena ubytovanie 30 €) spolu s
Účastnícky poplatok uhradím:
10 € ako včasnú platbu do 15. 4. 2015 na č. ú. 4012885940/7500, VS = posledných 5 číslic z RČ u RK MTP,
ŠS = 12015, prevodom z účtu č.
uhradí firma | zamestnávateľ IČO
DIČ
Názov a sídlo
15 € na mieste pri registrácii
O odbornej konferencii som sa dozvedel/a (označte správnu odpoveď):
z pozvánky Angis
od farmaceutického reprezentanta
od kolegov alebo známych
voucher / kód
z iného zdroja (akého)
Prihlášku odošlite obratom! Dátum uzávierky prihlášok 10. apríla 2015.
Odoslaním prihlášky ste zaradení do zoznamu účastníkov, program konferencie Vám zašleme na adresu lekárne
cca 10 dní pred konaním konferencie.
Prihlášku prosím vyplňte čitateľne paličkovým písmom.
Angis plus s.r.o.
Moyzesova 227/13
966 22 Lutila
telefon: 0042 517 446 001
IČO: 26951223
DIČ: SK4020318401
www.angis.sk
e-mail: [email protected]
Download

KONFERENCIU FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV