Udžbenici za informatički smer
Informatički smer II
FIZIKA
Fizika za II razred gimnazije opšteg i
društveno-jezičkog smera
dr Milan Raspopović, dr Svetozar
Božin i Emilo Danilović
II
ZUNS,2009
Fizika II, udžbenik za II razred
gimnazije prirodno-mat. smera
N. Čaluković
Fizika 2 zbirka zadataka i testova za
II razred gimnazije
Nataša Čaluković, Nataša
Kalderburg
II
KRUG,2003
Neorganska hemija za II razred
srednje škole
R. Horvat
II
ZUNS
Zbirka zadataka iz hemije za I i II
razred srednje škole
R. Nikolajević i M. Šurjanović
II
ZUNS
Geografija za II razred gimnazije
Vladimir Đurić
II
ZUNS, 2010
Geografija za III razred gimnazije
Dragan Rodic i grupa autora
ENGLESKI J.
Success -Intermediate ( Students'
book, Workbook)
S. Mackinlay, B.Hastings
BIOLOGIJA
MATEMATIKA
KRUG
HEMIJA
GEOGRAFIJA
ZUNS,2008
II
Longman
Biologija za 2.razred gimnazije opšteg B.Petrov, M.Kalezić
smera
II
ZUNS
Matematika za 2. razred opšteg smera V.Mićić, Ž. Ivanović,S.Ognjanović
gimnazije
II
ZUNS,1994.
II
- II ZUNS
- II Zbirka zadataka iz matematike
SRPSKI J. I KNJ.
ISTORIJA
Čitanka sa književnoteorijskim
pojmovima
Milić i Nikolić
II
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i Popović
I- ZUNS
IV
Pravopis srpskog jezika
Jerković, Pižurica i Pešikan
I- MATICA
IV SRPSKA
Istorija za II razred gimnazije
prirodno-matematičkog smera
Ćirković, Đurić i Pavlović
NEMAČKI JEZIK
Direkt 2, nemački jezik za 2.
razred gimnazije, šesta godina
učenja
FRANCUSKI JEZIK
Taxi 1, udžbenik za 1. i 2. Razred
Menand Robert
srednje škole
Đorđo Mota i grupa autora
II
ZUNS
II Klett, 2012
II Hachette
PSIHOLOGIJA
Psihologija za II razred gimnazije
B. Milojević Apostolović
II
Novi logos,
Beograd
RACUNARSKA GRAFIKA I
MULTIMEDIJA
Računarstvo i informatika za II razred Nikola Klem
gimnazije
II
ZUNS, 2008
UVOD U
PROGRAMIRANJE
Računarstvo i informatika za 3.
razred gimnazije
Milan Čabarkapa
II KRUG
GRADJANSKO
VASPITANJE
Gradjansko vaspitanje za II
razred srednje škole
Pešić Mirjana i grupa autora
II ZUNS,2002
VERSKA NASTAVA
Pravoslavni katihizis za I i II
razred srednje škole
Ep.dr Ignjatije Midić
II ZUNS, 2004
Informatički
smer III
FIZIKA
Fizika za III razred gimnazije sa
zbirkom zadataka
N. Kadelberg, K.
Panić
III
KRUG
HEMIJA
Hemija za III razred prirodnomatematičkog smera
A. Stojiljković
III
ZUNS
Zbirka zadataka iz hemije za III i IV
razred gimnazije prirodnomatematičkog smera
J. Čanadi i V.
Popsavin
III
ZUNS
RUSKI J.
Ruski jezik, drugi strani jezik, III
godina učenja za gimnazije i
ugostiteljsko-turističke škole
Predrag Piper, Andrej III
Tarasijev i Vučina
Raičević
ZUNS
ISTORIJA
Istorija za III razred
Đurić i Pavlović
III
ZUNS
BIOLOGIJA
Biologija za 3.razred gimnazije opšteg
smera
G.Cvijić i dr.
III
ZUNS
ENGLESKI J.
Success Upper-Intermediate
J. C. Carr, J. Parsons III
Longman
MATEMATIKA
Matematika sa zbirkom zadataka za
3.razred
1.J.Kečkić
ZUNS,1999.
III
Matematika 3
2. Ž. Ivanović, S.
Ognjanović
SRPSKI J. I KNJ.
III
KRUG
Čitanka sa književnoteorijskim
pojmovima
Milić i Nikolić
III
ZUNS
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i Popović
III
ZUNS
Pravopis srpskog jezika
Jerković, Pižurica i
Pešikan
III
MATICA SRPSKA
RACUNARSTVO I
INF.
Računarstvo i informatika za 3. razred
gimnazije
Računarstvo i informatika za 4. razred
gimnazije
Računarske
mreže
Računarske mreže
Milan Čabarkapa
III
Krug
M. Čabarkapa
IV
Krug
S. Obradović, V.
Maček
III
Viša ekonomska škola,
Valjevo
Računarske mreže – priručnik za
laboratorijske vežbe
grupa autora
PRAKTIKUM I
Matlab 7.5
Amps Gilat
III
Mikroknjiga, 2009
GRADJANSKO
VASPITANJE
Gradjansko vaspitanje za III
razred srednje škole
Pešić Mirjana i
grupa autora
III
ZUNS,2004
VERSKA
NASTAVA
Pravoslavni katihizis za III i IV
razred srednje škole
Ep dr Ignjatije
Midić
III/IV ZUNS, 2004
NEMAČKI JEZIK
Direkt 3
Grupa autora
III
Klet
FRANCUSKI
JEZIK
Version Originale, udžbenik i
radna sveska za 3. i 4. razred
gimnazije
Monique Denyer,
Christian Ollivier
III
Klet
Visoka škola strukovnih
studija za elektrotehniku i
računarstvo
Informatički smer
IV
RUSKI JEZIK
Ruski jezik za IV razred gimnazije i
ugostiteljsko/turističke škole
P. Piper
V.Raičević
A.Tarasjev
IV
ZUNS
SOCIOLOGIJA
Sociologija za IV razred gimn.
Vladimir Vuletić
IV
Klet
USTAV
Ustav i prava građana, udžbenik za 4.
razred gimnazije i četvorogodišnje
stručne škole i 3. razred trogodišnje
stručne škole
Milan
Gačanović
IV
Klet
FILOZOFIJA
Istorija filozofije za IV razred
gimnazije
V. Korać
B. Pavlović
IV
ZUNS
FIZIKA
Fizika IV za IV razred gimnazije
N. Čaluković
IV
Krug
BIOLOGIJA
Biologija za IV razred gimn. opšteg
smera
D.Cvetković
D.Lakušić
G.Matić
A.Korać
IV
ZUNS
Matematika 4
Ž.Ivanović
IV
Krug
2010
Matematika 4
Obradović,
Georgiev
IV
Krug, 2010
MATEMATIKA
2005
ENGLESKI
Success Upper-Intermediate
J. C. Carr, J.
Parsons
IV
Students' Book, workbook
Longman
2007
HEMIJA
Hemija za IV razred gimn.
Petrović;
Smiljanić
Zbirka zadataka iz hemije za III i IV Pop Savin
razred gimn.
Čanadi
IV
SRPSKI J. I KNJ.
Čitanka sa književnoteorijskim
pojmovima
Milić i Nikolić
IV
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i
Popović
I /IV ZUNS
INFORMACIONI
SISTEMI I BAZE
PODATAKA
Relacione baze podataka I
V.Blagojević
IV
Uvod u relacione baze podataka
G. Pavlović Lažetić
Praktikum II
Računarstvo i informatika za IV
razred gimn.
Milan
Čabarkapa
WEB DIZAJN
WEB dizajn
Microsoft Offer Front Page 2003
Microsoft Usual WEB Developer
2008 Express E.
GRADJANSKO
VASPITANJE
Gradjansko vaspitanje za IV razred
srednje škole
VERSKA NASTAVA
ZUNS,2006.
ZUNS
ICNT, 2006
Matematički
fakultet
IV
Krug
III
Mikro knjiga
Pešić Mirjana i
grupa autora
IV
ZUNS,2004
Pravoslavni katihizis za III i IV razred
srednje škole
Ep dr Ignjatije
Midić
III/IV ZUNS, 2004
NEMAČKI JEZIK
Direkt 4
Grupa autora
FRANCUSKI JEZIK
Isti udžbenik kao za 3. Razred
(koji je korišćen u prethodnoj godini
učenja)
Klet
Download

OVDE.