ПРЕМЕШТАЈ СУДИЈА ПОРОТНИКА
I
ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
За судије поротнике Првог основног суда у Београду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Аврамовић Оливера, 1943, Београд, пензионер, ВШС,
Адамовић Остојић Драгица, 1948, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Алексић Драгица, 1948, Београд, пензионер, ВШС,
Анђелић Милоје, 1944, Београд, пензионер, ВСС,
Анђелковић Зорица, 1959, Нови Београд, незапослена, ВСС,
Аничић Ђуровић Даница, 1953, Београд, незапослена, ССС,
Антић Животка, 1942, Београд, пензионер, ССС,
Арсић Емилија, 1948, Београд, пензионер, ССС,
Аџић Ратко, 1956, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Бајчетић Ружица, 1954, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Бачевић Марија, 1945, Београд, пензионер, ВСС,
Беатовић Весна, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Бељин Анђелка, 1951, Београд, пензионер, ССС,
Богдановић Зорана, 1955, Београду, пензионер, ВШС,
Богдановић Стевка, 1949, Београд, запослена, ССС,
Божовић Зорица, 1949, Београд, пензионер, ВСС,
Бојат Рада, 1951, Београд, незапослена, III степен,
Борак Славица, 1957, Нови Београд, незапослена, ВШС,
Боснић Слободан, 1944, Београд, пензионер, ВСС,
Бошковић Драгица, 1947, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Бунчески Стојанка, 1942, Београд, незапослена, ОШ,
Вајдић Ковачевић Недељка, 1972, Београд, незапослена, ССС,
Васић Симеун, 1949, Београд, незапослен, ССС,
Веђић Даринка, 1950, Београд, пензионер, ОШ,
Вешковић Лидија, 1970, Београд, незапослена, ССС,
Вујичић Љиљана, 1954, Нови Београд, незапослена, ВСС,
Бујновић Анка, 1956, Нови Београд, незапослена, ВШС,
Вујновић Стево, 1953, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Вукић Милан, 1944, Београд, пензионер, ССС,
Вукојевић Савета, 1948, Београд, пензионер, ВШС,
Гавански Ана, 1988, Београд, незапослена, ССС,
Гавански Мирјана, 1967, Београд, незапослена, ССС,
Гајић Гордана, 1959, Београд, незапослена, ВШС,
Гардашевић Гарсија, 1959, Београд, незапослена, ВСС,
Гогић Љубомир, 1941, Београд, пензионер, ССС,
Граовац Милосава, 1947, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Грбић Владимира, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Грбић Даница, 1953, Нови Београд, незапослена, ВСС,
Грковић Иван, 1948, Београд, пензионер, ВСС,
Гроздић Слободанка, 1946, пензионер, ССС,
Дамњановић Гордана, 1942, Београд, пензионер, ОШ,
Дашић Данијела, 1950, Нови Београд, пензионер, ССС,
Дивљаковић Ана, 1948, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Дидић Нада, 1955, Београд, пензионер, ССС,
Димитријевић Гордана, 1957, Београд, незапослена, ССС,
2
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Добросављевић Десанка, 1951, Београд, запослена, ВШС,
Драгојловић Драгица, 1954, Београд, незапослена, ССС,
Дражић Драгана, 1955, Београд, пензионер, ССС,
Дробац Миленко, 1954, Београд, пензионер, ВСС,
Ђокић Вера, 1951, Београд, незапослена, ССС,
Ђоковић Весна, 1948, Београд, пензионер, ВСС,
Ђорђевић Радмила, 1953, Београд, пензионер, ОШ,
Ђујић Милка, 1952, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Ђукић Драгица, 1943, Нови Београд, пензионер, ССС,
Ђурић Жаклина, 1967, Београд, незапослена, ССС,
Ђуричић Мариа, 1944, Крњача, пензионер, ВСС,
Живаљевић Радомир, 1943, Вршац, пензионер, ВСС,
Живковић Милош, 1948, Београд, запослен, ВСС,
Живковић Слободанка, 1948, Београд, пензионер, КВ,
Зорић Мирјана, 1948, Београд, пензионер, ВШС,
Ивковић Љиљана, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Илијев Џелатовић Горица, 1967, Нови Београд, незапослена, ВШС,
Илић Мирка, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Илић Радојка, 1947, Нови Београд, пензионер, ВКВ,
Илкић Лепосава, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Јанић Марија, 1951, Београд, пензионер, ССС,
Јанчуловски Христо, 1950, Београд, незапослен, ВСС,
Јовановић Вера, 1942, Београд, пензионер, ССС,
Јовановић Зорица, 1955, Београд, незапослена, ССС,
Јовановић Светлана, 1963, Нови Београд, незапослена, ССС,
Јовановић Славица, 1978, Београд, незапослена, ССС,
Јовић Данијела, 1952, Београд, незапослена, ССС,
Јокић Олгица, 1956, Борча, незапослена, ССС,
Јоновић Зорица, 1947, Београд, пензионер, ВСС,
Јосиповић Бранка, 1948, Нови Београд, пензионер, ССС,
Јурић Весна, 1948, Београд, пензионер, ВСС,
Калуђеровић Светлана, 1954, Београд, незапослена, КВ,
Каменица Слободан, 1977, Београд, незапослен, III степен,
Канкараш Роса, 1941, Земун, пензионер, ВСС,
Капларски Невенка, 1952, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Караклајић Зорица, 1959, Београд, незапослена, ССС,
Касалица Миланка, 1951, Београд, пензионер, ВШС,
Катић Мира, 1954, Нови Београд, незапослена, КВ,
Ковачевић Милан, 1948, Београд, незапослен, ВШС,
Коларић Мирјана, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Корцеба Веселина, 1950, Београд, пензионер, ВСС,
Костић Вера, 1943, Београд, пензионер, ССС,
Курчубић Ратко, 1958, Београд, пензионер, III степен,
Лазаревски Петар, 1963, Београд, запослен, ВСС,
Лаковић Гордана, 1955, Нови Београд, незапослена, ССС,
Литрић Бранислава, 1951, Београд, незапослена, ВШС,
Љубеновић Ружица, 1952, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Љубичић Љубинка, 1950, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Малић Неда, 1950, Нови Београд, пензионер, ССС,
Маловић Анђелка, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Маловић Милутин, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Маринковић Радосав, 1944, Велико Село, запослен, ВСС,
Марић Владе, 1951, Београд, незапослен, ВСС,
Марковић Беговић Љиљана, 1953, Београд, пензионер, ВСС,
Марковић Даница, 1941, Београд, пензионер, ВШС,
3
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Марковић Ивица, 1947, Београд, незапослен, ССС,
Марковић Мирјана, 1944, Београд, пензионер, ОШ,
Марковић Томислав, 1952, Београд, незапослен, ВШС,
Мартиновић Слађанка, 1950, Београд, пензионер, ВСС,
Матајис Дара, 1954, Београд, пензионер, ВШС,
Матешић Јадранка, 1951, Београд, пензионер, ССС,
Маторчевић Предраг, 1956, Београд, незапослен, ВШС,
Медић Наранџић Нада, 1950, Београд, пензионер, ССС,
Међак Милица, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Мијалковић Јованка, 1960, Београд , незапослена ССС,
Мијомановић Анђелка, 1951, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Мијомановић Љубомир, 1983, Нови Београд, незапослен, ССС,
Миленковић Мирослава, 1957, Нови Београд, незапослена, ССС,
Миленковић Стојанка, 1942, Београд, пензионер, ССС,
Милетић Радмила, 1950, Београд пензионер, ССС,
Милијановић Зорица, 1951, Нови Београд, пензионер, ССС,
Милићевић Иванка, 1950, Београд, пензионер, ВШС,
Милошевић Верица, 1956, Београд, пензионер, ССС,
Милошевић Марина, 1969, Нови Београд, незапослена, ВШС,
Милошевић Славица, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Миљковић Славица, 1949, Београд, пензионер, ВШС,
Мирић Весна, 1972, Нови Београд, пензионер, ССС,
Миросавић Бранислава, 1947, Београд, пензионер, ВСС,
Митровић Милош, 1952, Београд, незапослен, ССС,
Мишовић Дијана, 1960, Београд, незапослена, ВСС,
Мишчевић Јелена, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Младеновић Ратко, 1953, Београд, незапослен, КВ,
Наћић Зора, 1951, Београд, незапослена, ССС,
Недељковић Драгана, 1942, Београд, пензионер, ВСС,
Недељковић Мирослав, 1948, Нови Београд, незапослен, ССС,
Никић Љуба, 1949, Крњача, пензионер, ССС,
Никодијевић Олга, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Николић Ковачевић Душанка, 1947, Нови Београд, пензионер, ССС,
Николић Славица, 1948, Београд, пензионер, ССС,
Нинков Верица, 1954, Нови Београд, незапослена, ОШ,
Новаковић Илија, 1964, Нови Београд, пензионер, КВ,
Новаковић Маја, 1959, Нови Београд, запослена, ССС,
Обрадовић Вера, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Обреновић Славољуб, 1948, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Огњеновић Даница, 1953, Београд, незапослена, ССС,
Павлица Нада, 1957, Барајево, незапослена, ВСС,
Павловић Весна, 1957, Београд, незапослена, ССС,
Паић Душанка, 1956, Нови Београд, незапослена, КВ,
Папић Мирјана, 1947, Београд, пензионер, ВСС,
Пејчић Вукадинка, 1945, Нови Београд, пензионер, ССС,
Перић Миланка, 1947, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Перовић Мила, 1950, Београд, пензионер, ВСС,
Петковић Мирољуб, 1951, Београд, пензионер, ВШС,
Петрић Љубица, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Петровић Александра, 1981, Нови Београд, незапослена, ССС,
Петровић Љиљана, 1952, Београд, ВШС,
Пешић Миша, 1961, Београд, пензионер, ССС,
Пешић Рада, 1957, Падинска Скела, пензионер, ОШ,
Пјешчић Часлав, 1941, Београд, пензионер, ССС,
Поповић Биљана, 1951, Београд, пензионер, ССС,
4
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
Поповић Зорица, 1949, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Поповић Милошевић Мирјана, 1956, Београд, пензионер, ВСС,
Поткоњак Радојка, 1958, Нови Београд, незапослена, ВСС,
Предојевић Ђуро, 1956, Београд, запослен, ССС,
Прица Ђурђевка, 1952, Београд, пензионер, ССС,
Прохаска Иван, 1960, Београд, незапослен, ВСС,
Пузовић Весна, 1953, Падинска Скела, пензионер, ССС,
Радовановић Нада, 1947, Н.Београд, пензионер, ССС,
Радовановић Славољуб, 1940, Барајево, пензионер, ССС,
Радојевић Добрила, 1949, Београд, пензионер, ВШС,
Радојчић Милан, 1943, Нови Београд, пензионер, ССС,
Радосављевић Верица, 1953, Нови Београд, запослена, ССС,
Радош Радмила, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Рајић Мирјана, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Ракић Бранка, 1948, Нови Београд, пензионер, ВШС,
Репац Весна, 1949, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Ристић Марија, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Рогановић Снежана, 1950, Београд, пензионер, ССС,
Росић Бојана, 1941, Београд, пензионер, ССС,
Ружић Драгица, 1954, Београд, пензионер, ВСС,
Самац Драган, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Сегић Душка, 1976, Београд, незапослена, ВСС,
Симић Радмила, 1948, Београд, пензионер, ВШС,
Смиљанић Душан, 1955, Земун, незапослен, ССС,
Смиљанић Јелица, 1947, Београд, пензионер, ВСС,
Сотировић Владимир, 1953, Београд, незапослен, ССС,
Сотировић Љиљана, 1952, Београд, незапослена, ССС,
Спасић Мирјана, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Сретеновић Бранкица, 1957, Београд, незапослена, ССС,
Стакић Светлана, 1967, Београд, незапослена, ССС,
Стаменковић Владета, 1949, Београд, пензионер, ОШ,
Станивук Луиза, 1950, Београд, незапослена, ССС,
Станисављевић Горгина, 1950, Београд, пензионер, ССС,
Станковић Јовица, 1948, Београд, запослен, ССС,
Станковић Мирјана, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Станојевић Живка, 1940, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Станојевић Радмила, 1954, Београд, незапослена, ССС,
Стерђевић Миодраг, 1950, Београд, незапослен, ВСС,
Стефановић Мелана, 1949, Борча, пензионер, ОШ,
Стојановић Радмила, 1959, Београд, незапослена, ССС,
Стојчески Виданка, 1949, Београд, пензионер, ВСС,
Стошић Бранислав, 1947, Београд, запослен, ВСС,
Танасковић Гордана, 1955, Београд, незапослена, ССС,
Танасковић Надежда, 1949, Београд, пензионер, ВШС,
Тасић Дејан, 1972, Београд, незапослен, ССС,
Тасић Жакула Сузана, 1952, Београд, пензионер, ССС,
Тасић Илија, 1982, Београд, запослен, ССС,
Тасић Ирена, 1970, Топола, незапослена, ССС,
Тешковић Ђорђе, 1949, Београд, незапослен, ССС,
Тинтор Иван, 1947, Београд, пензионер, ВКВ,
Тинтор Љубинка, 1948, Нови Београд, пензионер, ССС,
Тирнанић Зорица, 1955, Београд, пензионер, КВ,
Тодоров Јулка, 1953, Београд, пензионер, ССС,
Томашевић Даница, 1954, Нови Београд, пензионер, КВ,
Томић Љиљана, 1940, Београд, пензионер, ССС,
5
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
Топаловић Ружа, 1947, Нови Београд, пензионер, ССС,
Трипковић Невенка, 1968, Београд, незапослена, ВСС.
Ћемаловић Нивес, 1949, Београд, пензионер, ВШС,
Урошевић Невена, 1961, Београд, незапослена, ССС,
Филиповић Милојка, 1948, Нови Београд, пензионер, ОШ,
Царић Драгослава, 1947, Нови Београд, пензионер, КВ,
Црепуља Снежана, 1957, Борча, незапослена, ССС,
Црквењаков Јулијана, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Чочић Властимир, 1951, Београд, незапослен, ВШС,
Чубрило Љубица, 1944, Београд, пензионер, ССС,
Џуверовић Бранислава, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Џуверовић Магдалена, 1948, Београд, пензионер, ВШС,
Шавија Надежда, 1952, Београд, пензионер, ВСС,
Шеледа Вера, 1950, Београд, пензионер, ВШС,
Шехагић Јасна, 1951, Београд, запослена, ВШС,
Шипчић Лидија, 1963, Београд, незапослена, ВСС,
Шкундрић Зорица, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Шкундрић Иванка, 1958, Београд, пензонер, ССС,
Шушњара Горан, 1956, Београд, незапослен, ВСС,
Ћалић Драган, 1951, Београд, незапослен, ССС
Томовић Гордана, 1956, Нови Београд, незапослена, ВШС,
Виленица Невенка, 1940, Београд, пензионер, ССС,
Ђуровић Ранка, 1949, Нови Београд, пензионер, ССС,
Јовановић Марица, 1958, Јаково, незапослена, ССС,
Јовановић Славољуб, 1953, Падинска Скела, запослен, ВКВ,
Нинковић Верица, 1954, Нови Београд, незапослена, ОШ,
Оташевић Мара, 1944, Београд, пензионер, ССС,
Пејчић Божидар, 1949, Батајница, запослен, ВШС,
Рашић Живојин, 1940, Београд, пензионер, ОШ.
За судије поротнике Другог основног суда у Београду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Аликадић Изет, 1957, Београд, пензионер, ВСС,
Андријашевић Војислав, 1948, Београд, пензионер, ССС,
Андрић Бранислава, 1966, Београд, незапослена, ССС,
Андрић Надица, 1946, Београд, пензионер, ВШС,
Блечић Новица, 1950, Београд, пензионер, ВШС,
Божуновић Данијела, 1989, Београд, незапослена, ССС,
Бојовић Гордана, Београд, 1958, незапослена, ССС,
Брзаковић Мила, 1959, Београд, незапослена, ССС,
Бурсаћ Петар, 1983, Барич, Обреновац, ВШС, запослен,
Васиљевић Радојка, 1945, Београд, пензионер, ССС,
Вигњевић Нада, 1940, Београд, пензионер, ССС,
Вићентијевић Мирјана, 1958, Ресник, незапослена, ССС,
Вићентијевић Радоје, 1952, Ресник, пензионер, ССС,
Вујошевић Дејан, 1951, Београд, незапослен, ССС,
Вујошевић Нада, 1953, Београд, незапослена, ВШС,
Гарић Мира, 1948, Београд, пензионер, ОШ,
Глигоријевић Весна, 1955, Београд, незапослена, ССС,
Делић Милан, 1952, Београд, незапослен, ССС,
Достанић Јелена, 1982, Остружница, запослена, ССС,
Дрча Марица, 1943, Београд, пензионер, ССС,
Ђекић Снежана, 1951, Раковица, незапослена, ВСС,
Живовић Мирјана, 1960, Београд, запослена, ВСС,
6
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Животић Аница, 1946, Београд, пензионер, ОШ,
Здравковић Иван, 1948, Остружница, пензионер, ССС,
Ивковић Вукадин, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Исаиловић Драгојла, 1950, Београд, пензионер, III степен
Јекић Милош, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Карановић Михајло, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Кнежевић Љиљана, 1949, Београд, пензионер, ВСС,
Којић Даринка, 1957, Београд, незапослена, ВСС,
Кораћ Снежана, 1962, Београд, запослена, ССС,
Корица Јованка, 1955, Београд, пензионер, ССС,
Кричковић Александра, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Лончар Весна, 1958, Београд, незапослена, ССС,
Љубичић Бранка, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Марић Вера, 1949, Београд, пензионер, ОШ,
Марјановић Никола, 1957, Београд, незапослен, ВШС,
Марјановић Пендић Гордана, Београд, 1955, незапослена, ВСС,
Медић Весна, 1954, Београд, незапослена, ССС,
Миленковић Бранислав, 1950, Врчин, пензионер, ССС,
Миленковић Љиљана, 1962, Београд, незапослена, ССС,
Милијановић Милан, 1947, Београд, пензионер, ВСС,
Милијановић Радмила, 1947, Београд, пензионер, ОШ,
Миловановић Бранка, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Милосављевић Мирјана, 1945, Београд, пензионер, ССС,
Милутиновић Мирјана, 1953, Београд, незапослена, ССС,
Митровић Бисерка, 1952, Београд, запослена, ССС,
Младенов Горан, 1980, Београд, незапослен, ССС,
Обућински Милица, 1950, Сремчица, пензионер, ССС,
Панкеричан Весна, 1970, Сремчица, запослена, ССС,
Пантелић Александар, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Пантелић Соња, 1945, Београд, пензионер, ВСС,
Петковић Миодраг, 1944, Београд, пензионер, ССС,
Петровић Ната, 1947, Београд, пензионер, ОШ,
Петронијевић Гордана, 1959, Београд, незапослена, ССС,
Петронић Драган, 1954, Раковица, незапослен, ССС,
Петрушић Мирјана, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Поповић Љиљана, 1948, Београд, пензионер, ОШ,
Прокић Загорка, 1951, Београд, пензионер, ОШ,
Пуповац Весна, 1972, Београд, незапослена, ССС,
Радић Раника, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Спасић Бранислав, 1944, Сремчица, пензионер, III степен,
Спасојевић Биљана, 1954, Рушањ, пензионер, III степен,
Сретеновић Марина, 1959, Београд, запослена, ВСС,
Станковић Недељка, 1950, Београд, пензионер, ССС,
Стојковић Душица, 1979, Београд, незапослена, ВСС,
Судар Мирјана, 1952, Београд, незапослена, ВШС,
Талић Зорица, 1961, Остружница, незапослена, ССС,
Томић Негован, 1952, Рушањ, незапослен, ССС,
Трифковић Трифко, 1953, Железник, пензионер, ВСС,
Цветковић Гордана, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Чолић Ковиљка, 1956, Београд, незапослена, ОШ,
Чубраковић Драган, 1951, Београд, незапослен, ВСС,
Алексић Душанка, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Вељковић Миомир, 1946, Београд, незапослена, ВСС,
7
За судије поротнике Трећег основног суда у Београду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Алић Слађанка, 1958, Земун, незапослена, ССС,
Аничић Јагић Верослава, 1949, Земун, пензионер, ССС,
Антић Јелена, 1975, Београд, запослена, ВСС,
Аслани Светлана, 1949, Нови Београд, пензионер, ВСС,
Аћимовић Соја, 1948, Земун, пензионер, ССС,
Бабић Драгослав, 1952, Београд, незапослен, КВ,
Бацковић Јелица, 1954, Земун, незапослена, ССС,
Бралов Југославка, 1956, Земун, пензионер, ВШС,
Бркић Софија, 1952, Београд, пензионер, ССС,
Вељанковски Татјана, 1948, Земун, пензионер, ВШС,
Врањеш Љепосава, 1957, Добановци, незапослена, ССС,
Вујасић Олгица, 1950, Земун, пензионер, КВ,
Вукотић Анка, 1956, Београд, незапослена, ССС,
Голанда Петровић Андреина, 1958, незапослена, ВСС,
Ђоковић Горан, 1966, Земун, незапослен, ССС,
Ђурђић Верица, 1945, Београд, пензионер, ССС,
Живановић Снежана, 1967, Земун, незапослена, ССС,
Живуловић Небојша, 1955, Нови Београд, незапослен, ВШС,
Ивковић Рајка, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Ивчић Боса, 1951, Београд, пензионер, ССС,
Илић Верица, 1952, Београд, пензионер, КВ,
Јагић Борис, 1952, Земун, пензионер, ССС,
Јагић Ирена, 1979, Земун, незапослен, ССС,
Јаковљевић Драган, 1958, Земун, пензионер, ВСС,
Јовановић Љиљана, 1955, Земун, незапослена, ССС,
Јовановић Марица, 1958, Јаково, незапослена, ССС,
Јовић Мирко, 1947, Београд, пензионер, ВШС,
Јовићевић Лепа, 1947, Београд, запослена, ОШ,
Ковачевић Верица, 1950, Земун, пензионер, ВСС,
Којић Снежана, 1954, Београд, незапослена, КВ,
Кокир Светлана, 1971, Земун, незапослена, ССС,
Коњевић Александра, 1957, Београд, незапослена, ССС,
Костић Јелка, 1951, Земун Поље, пензионер, ССС,
Костић Љубо, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Коцић Светлана, 1961, Нови Београд, незапослена, ССС,
Крстић Зоран, 1960, Нови Београд, пензионер, ССС,
Куфудакис Оливера, 1945, Београд, пензионер, ОШ,
Лађевић Бранка, 1949, Земун, пензионер, ОШ,
Лалатовић Урош, 1945, Београд, пензионер, ВСС,
Љубић Слободанка, 1943, Београд, пензионер, ВСС,
Марић Милица, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Марковић Бисерка, 1943. Београд, пензионер, ВСС,
Марковић Лана, 1982, Нови Београд, незапослена, ССС,
Матијаш Снежана, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Мерћеп Лука, 1951, Земун, незапослен, ССС,
Милановић Гордана, 1950, Београд, пензионер, ССС,
Милановић Мирјана, 1961, Земун, незапослена, ССС,
Милосављевић Радомирка, 1950, Земун, незапослена, ВСС,
Милошевић Милоранка, 1946, Земун, пензионер, ССС,
Митковић Снежана, 1954, Београд, незапослена, ОШ,
Младеновић Снежана, 1959, Београд, запослена, ССС,
Мрмак Јованка, 1941, Београд, пензионер, ССС,
Николић Савка, 1943, Београд, пензионер, ССС,
8
Павловић Светлана, 1959, Земун, незапослена, ССС,
Париповић Сава, 1955, Земун, пензионер, ССС,
Петровић Катарина, 1970, Београд, запослена, ВСС,
Половина Драган, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Половина Стељић Биљана, 1973, Београд, незапослена, ВСС,
Поповић Душанка, 1955, Београд, пензионер, ВШС,
Поповић Споменка, 1946, Београд, пензионер, ССС,
Прелић Душан, 1956, Земун Поље, незапослен, ССС,
Прица Јасна, 1950, Земун, незапослена, ССС,
Релић Даница, 1960, Земун, незапослена, ССС,
Руменић Славица, 1960, Земун, запослена, ССС,
Словић Зорица, 1974, Земун, незапослена, ССС,
Станојевић Љуба, 1967, Нови Београд, незапослен, ССС,
Стевановић Љиљана, 1952, Београд, пензионер, ССС,
Стевановић Роса, 1940, Београд, пензионер, ВШС,
Стојаковић Горица, 1951, Земун, незапослена, ССС,
Стојаковић Милан, 1947, Земун, пензионер, ВСС,
Тодорић Зорица, 1953, Београд, пензионер, ССС,
Томечак Радмила, 1945, Бољевци, пензионер, ВСС,
Трнић Душанка, 1943, Београд, пензионер, ССС,
Трнић Никола, 1943, Београд, пензионер, ВКВ,
Тројанчев Смиља, 1943, Београд, пензионер, ССС,
Ћосић Милан, 1954, Београд, пензионер, ВШС,
Узелац Виолета, 1954, Земун, незапослена, ССС,
Црноглавац Жељка, 1964, Нови Београд, запослена, ВСС,
Чонка Светлана, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Шарац Душица, 1941, Земун, пензионер, ВСС,
Шмигић Десанка, 1950, Земун, пензионер, ОШ,
Шмигић Иванка, 1955, Земун, незапослена, ССС,
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
За судије поротнике Основног суда у Младеновцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Божовић Весна, 1958, Младеновац, пензионер, ОШ,
Гошић Никола, 1948, Београд, незапослен, ССС,
Дедић Драгачевић Невенка, 1949, Београд, пензионер, ССС,
Дедовић Илија, 1946, Београд, пензионер, ВСС,
Драгићевић Десанка, 1951, Београд, пензионер, ССС,
Ђурић Радослав, 1951, Младеновац, пензионер, ВШС,
Живковић Јовица, 1975, Београд, запослен, ССС,
Илић Драгослав, 1949, Младеновац, пензионер, ССС
Јанковић Снежана, 1961, Београд, запослена, ВШС,
Јовановић Милијана, 1951, Београд, пензионер, III степен,
Ковачевић Бранка, 1952, Београд, запослена, ВШС,
Милисављевић Братислав, 1947, Младеновац, незапослен, ВШС,
Парежанин Даница, 1948, Београд, пензионер, ВСС,
Петровић Бранка, 1956, Ђуринци, Сопот, запослена, КВ,
Петрушић Косара, 1944, Младеновац, пензионер, ВШС,
Подгорелац Здравковић Биљана, 1956, Београд, незапослена, ОШ,
Радојевић Душица, 1959, Младеновац, незапослена, ВШС,
Ркман Евица, 1947, Београд, пензионер, ССС,
Смиљанић Милан, 1957, Београд, пензионер, ВСС,
Станковић Драгиња, 1947, Младеновац, пензионер, ВШС,
Тодоровић Драган, 1955, Младеновац, пензионер, ВСС,
Томашевић Лепосава, 1950, Младеновац, пензионер, ССС,
9
За судије поротнике Основног суда у Обреновцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Војисављевић Милица, 1961, Обреновац, незапослена, ССС,
Дамњановић Александра, 1965, Дражевац, незапослена, ССС,
Дацковић Весна, 1965, Обреновац, незапослена, ССС,
Ђолевић Оливера, 1944, Обреновац, пензионер, ВШС,
Јовановић Горан, 1953, Обреновац, незапослен, КВ ,
Кесар Љиљана, 1956, Обреновац, пензионер, ССС,
Лукић Драгиња, 1944, Обреновац, пензионер, ССС,
Мићовић Србислав, 1941, Обреновац, незапослен, ССС,
Станађевић Велика, 1944, Обреновац, пензионер, ВШС,
Попадић Ружа, 1957, Обреновац, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Лазаревцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Блечић Видосава, 1954, Лазаревац, запослена, ВСС,
Ђорђевић Милан, 1952, Лазаревац, пензионер, ССС,
Иванковић Љиљана, 1943, Лазаревац, пензионер, ССС,
Јоксимовић Јагодина, 1950, Лазаревац, пензионер, ОШ,
Колаковић Гордана, 1945, Лазаревац, пензионер, ОШ,
Колаковић Светлана, 1969, Лазаревац, пензионер, ССС,
Курија Ђурђица, 1969, Лазаревац, незапослена, III степен,
Петронијевић Верица, 1957, Лазаревац, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Ваљеву именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Алексић Драгана, 1966, Ваљево, незапослена, III степен,
Ашковић Споменка, 1953, Коцељева, незапослена, ССС,
Бештић Љиљана, 1958, Ваљево, незапослена, ССС,
Бирчанин Ивана, 1976, Ваљево, незапослена, ВШС,
Божић Драгана, 1967, Ваљево, незапослена, ССС,
Влајковић Јелена, 1983, Ваљево, незапослена, ССС,
Вуковић Љубица, 1952, Ваљево, пензионер, ССС,
Вукојичић Валентина, 1967, Ваљево, запослена, ВСС,
Вукојичић Јованка, 1947, Ваљево, пензионер, ССС,
Гајић Радиша, 1957, Ваљево, пензионер, ВСС,
Голубовић Ружа, 1966, с. Пријездић, Ваљево, запослен, ССС,
Димитријевић Милена, 1954, Ваљево, запослена, ВШС,
Ерчевић Вероданка, 1949, Ваљево, пензионер, ВШС.
Живковић Зорица, 1960, Ваљево, незапослена, ССС,
Зарић Милан, 1964, Ваљево, Ровни, незапослен, ССС,
Зец Вера, 1952, Ваљево, пензионер, ССС,
Исајловић Вера, 1951, Ваљево, пензионер, ССС,
Јанковић Снежана, 1969, Брдарица, незапослена, ССС,
Јевремовић Снежана, 1958, Ваљево, незапослена, ССС,
Јованчић Гордана, 1949, Ваљево, пензионер, ВШС,
Јотић Мирослава, 1955, Ваљево, незапослена, ССС,
Јоцић Љиљана, 1949, Ваљево, пензионер, ВСС,
Косојевић Љубо, 1959, Ваљево, пензионер, ВСС,
Крстић Весна, 1964, Ваљево, незапослена, ВШС,
Лукић Милка, 1959, Ваљево, незапослена, КВ,
Лазић Слободан, 1954, Ваљево, пензионер, КВ
Лукић Јована, 1985, Ваљево, незапослена, ССС,
10
Марковић Драган, 1952, Ваљево, пензионер, ССС,
Марковски Љиљана, 1955, Ваљево, незапослена, ССС,
Милићевић Милена, 1954, Ваљево, пензионер, ССС
Николић Предраг, 1957, Ваљево, пензионер, ВСС,
Павић Снежана, 1963, Ваљево, незапослена, ССС,
Павловић Љиљана, 1957, Ваљево, незапослена, ССС,
Пантелић Сања, 1976, Ваљево, незапослена, ССС,
Радојчић Добрила, 1948, Ваљево, пензионер, ССС,
Радомировић Милка, 1959, Ваљево, незапослен, ССС,
Радосављевић Зорица, 1969, Ваљево, запослена, ССС,
Ракић Јордан, 1940, Ваљево, пензионер, ВКВ,
Ранковић Радмила, 1953, Ваљево, незапослена, ССС,
Рафаиловић Косана, 1945, Ваљево, пензионер, ОШ,
Симић Зора, 1953, Ваљево, пензионер, КВ,
Срећковић Бранка, 1960, Ваљево, незапослена, ВШС,
Стефановић Невена, 1956, Ваљево, незапослена, ВШС,
Тадић Миланка, 1945, Ваљево, пензионер, ВШС,
Татић Светлана, 1955, Ваљево, пензионер, ССС
Топаловић Коса, 1949, Ваљево, пензионер, ССС,
Ускоковић Милена, 1950, незапослена, ВШС,
Шавија Милица, 1945, Ваљево, пензионер, ССС,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
За судије поротнике Основног суда у Убу именују се:
Живковић Ружица, 1944, Уб, пензиоинер, ССС,
Илић Гордана, 1956, Уб, запослена, ССС,
Јевтић Нада, 1949, Уб, пензионер, ОШ,
Јовановић Нада, 1973, Пепељевац, Лајковац, незапослена, ССС,
Катанић Снежана, 1959, Уб, незапослена, ССС,
Марковић Милисав, 1952, Уб, запослен, ССС,
Нешић Милан, 1956, Лајковац, незапослен, ВШС,
Павловић Магдалена, 1950, Лајковац, пензионер, ССС,
Петровић Бисерка, 1952, Уб, незапослена, ССС,
Поповић Љиљана, 1964, Ваљево, незапослена, ВСС,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
За судије поротнике Основног суда у Мионици именују се:
Вуковић Драгица, 1962, Ваљево, незапослена ССС,
Бранковић Драгица, 1959, Ваљево, незапослена, ССС,
Васиљевић Зорица, 1954, Ваљево, пензионер, ВСС,
Велимировић Видосава, 1944, Ваљево, запослена, ВСС,
Јовановић Видосава, 1963, Љиг, незапослена, ССС,
Ковачевић Миљана, 1955, Ваљево, запослена, КВ,
Лукић Милија, 1952, Ваљево, незапослен, ССС,
Терзић Светлана, 1958, Ваљево, незапослена, ОШ,
Стошић Предраг, 1968, Владичин Хан, незапослен, ССС,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
За судије поротнике Основног суда у Вршцу именују се:
1.
2.
Бакавац Марјана, 1955, Вршац, незапослена, ОШ.
Берлован Душан, 1965, Ковин, пензионер, ССС
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Бијелић Марко, 1952, Вршац, пензионер, ВСС,
Блажеска Васић Драгица, 1952, Банатски Карловац, запослена ВШС
Бугаринов Предраг, 1958, Вршац, незапослен, ССС,
Бугарски Милорад, 1955, Вршац, пензионер, ВСС,
Бузго Јожеф, 1961, Вршац, пензионер, ВСС,
Викторан Вања, 1972, Вршац, незапослена, ВСС,
Виорел Балађан, 1974, Куштиљ, незапослен, ВШС,
Влаховић Јелена, 1975, Вршац, незапослена, III степен,
Живковић Слободан, 1947, Вршац, пензионер, ССС,
Живљевић Радомир, 1943, Вршац, пензионер, ВСС,
Марин Снежана, 1962. Вршац, незапослена, ССС,
Милановић Мирољуб, 1963, Бела Црква, пензионер, ВСС
Миловић Споменка, 1960, Врбас, незапослена, ССС,
Павловић Драгица, Вршац, запослена , ВСС,
Пауновић Момир, 1946, Панчево, незапослен, ВСС
Радаковић Вера, 1950, Вршац, пензионер, ССС,
Стојанов Милијада, 1953, Вршац, пензионер, КВ,
Стошић Анђелија, 1942, Бела Црква, пензионер, ВШС,
Тодоровић Милица, 1965, Вршац, незапослена, ССС,
Тошевић Соња, 1965, Вршац, незапослена, ССС
Филиповић Стана, 1954, Вршац, незапослена, ССС,
Француски Славољуб, 1954, Вршац, незапослен, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Панчеву именују се:
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Аризановић Драган 1955, Панчево, пензионер,
Басарлић Јелена, 1943, Алибунар, пензионер, ОШ,
Бискуповић Ана, 1947, Ковачица, пензионер, ВШС,
Блажеска Васић Драгица, 1952, Банатски Карловац, запослена ВШС,
Булатовић Љиљана, 1948, Панчево, пенрионер, ССС,
Велимиров Славица, 1949, Панчево, пензионер ССС,
Вељин Мирјана, 1951, Панчево, пензионер ОШ,
Веселиновић Снежана, 1974, Панчево, запослена, ВСС,
Вијатов Мирослав, 1948, Панчево, пензионер, ССС,
Воденичар Љубимица, 1957, Панчево, запослена, ВСС,
Вујовић Вера, 1949, Панчево, пензионер, ВШС,
Вулин Славица, 1957, Панчево, незапослена, ССС,
Давидовски Весна, 1960, Јабука, Панчево, запослена, ССС,
Давидовски Снежана, 1965, Јабука, незапослена, ССС,
Деретић Дара, 1947, Панчево, пензионер, ОШ,
Димитријевић Бранислава, 1944, Панчево, пензионер, ВШС,
Димитрић Биљана, 1957, Панчево, незапослена, ССС,
Зиндовић Ангелина, 1957, Панчево, незапослена, ССС,
Илић Мирослава, 1948, Алибунар, пензионер, ВШС,
Јевтовић Драга, 1957, Панчево, запослена, ВСС,
Јефтић Сара, 1943, Панчево, пензионер, ССС,
Јовановска Љубица, 1961, Панчево, незапослена, ССС,
Јовичин Весна, 1958, Панчево, незапослена ССС,
Јордановић Љиљана, 1955, Панчево, запослена, ВШС,
Кепић Живана, 1948, Панчево, пензионер, ОШ,
Ковачевић Снежана, 1952, Панчево, пензионер, ВШС,
Королија Марија, 1942, Панчево, пензионер, ОШ,
12
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Крачун Стелуца, 1945, Алибунар, пензионер, ВШС,
Лазаров Златибор, 1946, Панчево, пензионер, ВШС,
Лазић Драгица, 1971, Панчево, незапослена, ССС,
Лујанов Писарев Весна, 1963, Панчево, незапослена ВСС,
Митковски Јелица, 1952. Јабука, пензионер, ССС,
Михајловић Марија, 1947, Панчево, пензионер, ВШС,
Мишић Вера, 1956, Црепаја, незапослена, ОШ,
Мраовић Мирјана, 1946, Панчево, пензионер, ССС,
Николић Рада, 1951, Алибунар, пензионер, ССС,
Новаков Надежда, 1941, Панчево, пензионер, ССС,
Огризовић Снежана, 1960, Панчево, запослена, ССС,
Почуча Даница, 1944, Панчево, пензионер, ССС,
Радић Антонија, 1940, Панчево, пензионер, ВШС,
Радичевић Мирјана, 1960, Панчево, запослена, ВСС,
Ранић Душан, 1949, Панчево, пензионер, III степен,
Ристић Јасмина, 1955, Старчево, запослена, ССС,
Русов Драгана, 1963, Панчево, незапослена, ССС,
Светозаревић Милица, 1944, Панчево, незапослена, ОШ,
Секач Јелица, 1954, Панчево, пензионер, ССС,
Станишић Гордана, 1957, Панчево, незапослена, ОШ,
Станко Катарина, 1947 Ковачица, пензионер, ВШС,
Стевић Весна, 1968, Панчево, незапослена, ВСС
Стефанов Верица, 1956, Панчево, пензионер, ОШ,
Стојанов Јелица, 1950, Панчево, пензионер, ССС,
Стојић Илинка, 1954, Панчево, незапослена, КВ,
Стојчић Кристина, 1940, Панчево, пензионер, ОШ,
Томић Ацо, 1950, Панчево, незапослен, ВШС,
Тончић Љиљана, 1949, Панчево, пензионер, ВШС
Трајковић Марија, 1948, Панчево, пензионер, ВШС,
Урошев Милица, 1954, Панчево, пензионер, ОШ,
Хриешикова Алжбета, 1951, Ковачица, пензионер, ВШС,
Цицка Ева, 1945, Ковачица, пензионер, ВШС,
Човић Зоран, 1955, Панчево, пензионер, ВСС,
Џивџановски Зорица, 1952, Панчево, незапослена, ВСС,
Шкулић Јасна, 1970, Панчево, запослена, ВСС,
Пијевчевић Љубица, 1946, Панчево, пензионер, ВШС,
Томић Јелисавета, 1953, Панчево, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Смедереву именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Бркић Верољуб, 1951, Смедеревска Паланка, пензионер, КВ,
Вујић Никола, 1952, Смедеревска Паланка, незапослен, ССС,
Вукосављевић Љиљана, 1945, Смедерево, пензионер, ВШС,
Драгић Јованка, 1963, Смедерево, незапослен, ССС,
Ђорић Дејан, 1962, Смедерево, незапослен, ССС,
Ђурић Сунчица, 1953, Смедерево, незапослена, ВШС,
Живковић Божидар, 1947, Смедерево, пензионер, ВШС,
Јевтић Валентина, 1970, Смедерево, незапослена, ССС,
Јелић Живорад, 1952, Крњево, незапослен, ОШ,
Јеремић Биљана, 1955, Смедерево, незапослена, ССС,
Јеремић Драган, 1953, Смедерево, пензионер, ССС,
Клисарић Марко, 1980, Смедерево, незапослен, ССС,
Костадиновић Мирољуб, 1945, Ратари, пензионер, ССС,
Ледински Мирјана, 1949, Смедерево, пензионер, ССС,
13
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Лукић Јасмина, 1962, Мраморац, запослена, КВ,
Манојловић Славко, 1959, Крњево, незапослен, КВ,
Матејић Тања, 1964, Смедерево, запослена, ССС,
Менчанин Радмила, 1973, Смедерево, незапослена, ВСС,
Миленковић Слободан, 1945, Смедерево, пензионер, ССС,
Милићевић Анђелка, 1953, Смедеревска Паланка, ВШ,
Милићевић Снежана, 1950, Смедерево, пензионер, ССС,
Милосављевић Драгиша, 1943, Смедерево, пензионер, ВКВ,
Мирковић Слађана, 1972, Смедерево, незапослена, ВШС,
Радмановић Јасмина, 1964, Смедерево, незапослена, ССС,
Радовић Фадила, 1959, Смедерево, незапослена, ССС,
Рајић Живорад, 1947, Велика Плана, Доња Ливадица, пензионер, КВ,
Реновчевић Марко, 1981, Смедерево, незапослен, ССС,
Стеванов Љиљана, 1945, Смедерево, пензионер, ССС,
Стефановић Јовица, 1958, Смедерево, пензионер, ВШС,
Сушић Љубица, 1962, Смедерево, незапослена ВШС,
Теофиловић Љубица, 1955, Смедерево, незапослена, ССС,
Цветковић Божидарка, 1949, Доња Ливадица, незапослена, ОШ,
Чубриловић Бранкица, 1956, Смедерево, пензионер, ССС,
Џеља Снежана, 1955, Смедерево, незапослена, ССС,
Радојчић Миљка, 1946, Смедерево, пензионер, ССС,
Орловић Ђорђе, 1950, Јабука, пензионер, ВШС,
Мандић Лена, 1946, Ковин, пензионер, ОШ,
Кирковић Мара, 1946, Ковин, пензионер, ВШС,
Обућина Мирјана, 1949, Ковин, пензионер ВШС,
Зеленовић Слободан, 1956, Ковин, запослен, ВСС,
Калопер Софија, 1948, Ковин, пензионер, ОШ,
Резач Оливера, 1952, Ковин, пензионер, ССС,
Петровић Жарко, 1958, Путниково, запослен, ССС,
Илић Десанка, 1956, Ковин, пензионер, ОШ.
За судије поротнике Основног суда у Великој Плани именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Бабић Радислав, 1940, Велика Плана, пензионер, ССС,
Ђорђевић Снежана, 1951, Велика Плана, пензионер, ОШ,
Јовановић Борко, 1981, Велика Плана, запослен, ССС,
Јовановић Миланче, 1952, Велика Плана, незапослен, КВ,
Лазикић Љупка, 1970, Велика Плана, незапослена, ССС,
Марковић Миодраг, 1952, Велика Плана, запослен, ВШС,
Мартиновић Добрила, 1948, Велика Плана, пензионерка, ВШС,
Миловановић Славица, 1949, Милошевац, пензионер, ВСС,
Петронијевић Мирко, 1940, Велика Плана, пензионер, ВШС,
Рајчић Мирјана, 1957, Велика Плана, незапослена КВ,
Ранисављевић Саша, 1976, Велика Плана, незапослен, ССС,
Станимировић Виолета, 1963, Велико Орашје, запослен, ССС,
Стојиљковић Ранка, 1959, Велика Плана, незапослена, ОШ,
Суботић Слободанка, 1947, Велика Плана, пензионер, ССС,
Таврић Зоран, 1968, Велика Плана, незапослен, ССС,
Тодоровић Гордана, 1951, Велика Плана, незапослена, ОШ,
Џикић Слободан, 1948, Велика Плана, пензионер, ВШС.
Вулијанац Љиљана, 1969, Старо Село, незапослена, ССС,
14
II
ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
За судије поротнике Основног суда у Јагодини именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Васић Милијана, 1965, Јагодина, незапослена, ССС,
Дозет Михајловић Гордана, 1956, Јагодина, незапослена, ССС,
Живковић Мирјана, 1946, Јагодина, пензионер, ССС,
Ивановић Драгана, 1946, Јагодина, пензионер, ССС,
Ивковић Јелена, 1941, Јагодина, пензионер, ВШС,
Јевремовић Ксенија, 1945, Јагодина, пензионер, ВШС
Јеличић Наташа, 1971, Јагодина, незапослена, ССС,
Јовановић Миодраг, 1944, Јагодина, пензионер, ВШС,
Кадић Добрила, 1954, Јагодина, запослена, ССС,
Лацић Славица, 1971, Јагодина, незапослена, ССС,
Камберовић Весна, 1972, Јагодина, незапослена ВСС,
Мачар Момир, 1946, Ћуприја, пензионер, ВСС,
Милановић Радослав, 1949, Јагодина, пензионер, ВСС.
Милановић Силвана, 1969, Јагодина, незапослена, ВШС,
Милојевић Гордана, 1941, Јагодина, пензионер, ОШ,
Милојевић Драганка, 1945, Јагодина, пензионер, ОШ,
Миљковић Јелена, 1957, Јагодина, запослена, ССС,
Миљковић Маријана, 1977, Јагодина, незапослена, ССС,
Миљковић Нада, 1953, Јагодина, незапослена, ВШС,
Николић Оливија, 1955, Јагодина, незапослена, ССС,
Обрадовић Драгица, 1951, Јагодина, пензионер, ВШС,
Петровић Мирјана, 1979, Јагодина, незапослена, ВШС,
Радовић Миланка, 1947, Јагодина, пензионер, ВШС,
Симић Софија, 1953, Јагодина, запослена, ВШС,
Стојановић Даница, 1954, Јагодина, пензионер, III степен,
Цветковић Ивана, 1964, Јагодина, запослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Параћину именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Анђелковић Жарко, 1947, Параћин, пензионер,ССС,
Антић Драган, 1950, Параћин, незапослен, ВСС,
Аџић Слађана, 1967, Параћин, незапослена, III степен,
Дреноваковић Предраг, 1950, Параћин, незапослен, ВКВ,
Ђокић Зоран, Параћин, 1957, незапослен, ССС,
Ђорђевић Радиша, 1946, Параћин, пензионер, ССС,
Зекић Миладин, 1956, Параћин, запослен, ССС,
Јакић Драгана, 1970. Параћин, незапослена, ССС,
Јовановић Мирјана, Ћуприја, пензионер, ВШС,
Јовановић Снежана, 1953, Параћин, пензионер, ССС,
Јоксимовић Гордана, 1959, Параћин, незапослена, ССС.
Јотић Мирјана, 1954, Параћин, незапослена, ОШ,
Костић Бисерка, 1945, Параћин, пензионер, ВСС,
Марић Маја, 1965, Параћин, незапослена, ВШС
Матић Аница, 1951, Ћуприја, пензионер, ВШС,
Милановић Добрила, 1947, Ћуприја, пензионер, ССС,
Миленковић Зоран, 1957, Параћин, запослен, ВШС,
Миловановић Љиљана, 1974, Параћин, незапослена, ССС,
Милосављевић Миодраг, 1959, Параћин, запослен, ССС,
15
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Милошевић Ружица, 1951, Ћуприја, пензионер, ВШС,
Митровић Јончић Радославка, 1948, Параћин, пензионер, ВШС,
Митровић Марија, 1963, Ћуприја, незапослена, ССС,
Митровић Радослав, 1951, Ћуприја, пензионер, ССС,
Мишић Бранко, 1950, Ћуприја, незапослен, ОШ,
Павловић Радомир, 1952, Параћин, незапослен, ВШС,
Петковић Слађана, 1957, Параћин, незапослена, ССС,
Петровић Станка, 1950, Параћин, запослена, ВШС,
Соколовић Сузана, 1968, Параћин, незапослена, ССС,
Стевановић Катица, 1952, Параћин, незапослен, ССС,
Стефановић Слободанка, 1943, Параћин, пензионер, ВШС,
Стојановић Радица, 1958, Параћин, незапослена, ССС,
Стојановић Слободан, 1949, Параћин, незапослен, ВСС,
Џелатовић Драгица, 1961, Ћуприја, незапослена, ССС,
Шантрић Петар, 1967, Параћин, незапослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Деспотовцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Андрејић Степан, 1949, Деспотовац, пензионер, ССС,
Јанковић Биљана, 1969, Деспотовац, незапослена, ССС,
Аврамовић Милена, 1989, Јагодина, незапослена, ССС,
Антић Маја, 1987, Ћуприја, незапослена, III степен,
Илић Светлана, 1980, Јагодина, незапослена, ВСС,
Тришић Драган, 1958, Јагодина, пензионер, ВСС,
Пажин Љиљана, 1957, Јагодина, незапослена, ССС,
Ташковић Милка, 1951, Јагодина, незапослена, ССС,
Марковић Саша, 1968, Параћин, незапослен, ССС,
Павловић Мирослав, 1973, Параћин, незапослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Крагујевцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Агатоновић Гордана, 1960, Крагујевац, незапослена, ССС,
Аксић Љиљана, 1947, Крагујевац, пензионер, ОШ,
Антонијевић Оливера, 1978, Крагујевац, незапослена, III степен,
Аџић Биљана, 1968, Крагујевац, незапослена, ССС,
Божиновић Снежана, 1972, Крагујевац, незапослена, ВШС,
Бошковић Анета, 1981, Крагујевац, незапослена, ВСС,
Брадић Шуковић Бранислава, 1965, незапослена, ВСС,
Бранковић Вера, 1946, Баточина, пензионер, ОШ,
Булатовић Горица, 1958, Крагујевац, незапослена, III степен,
Васић Биљана, 1974, Крагујевац, незапослена, ССС,
Васић Гиле, 1955, Крагујевац, пензионер, ССС,
Вељовић Гордана, 1958, Крагујевац, незапослена, ССС,
Весовић Надежда, 1951, Крагујевац, пензионер, ВШС,
Властелица Радинка, 1949, Крагујевац, пензионер, ССС,
Вујичић Гордана, 1953, Крагујевац, незапослена, ССС,
Вујовић Зорица, 1948, Крагујевац, пензионер, ОШ,
Вуксановић Љубица, 1953, Крагујевац, пензионер, III степен,
Вучковић Драгана, 1966, Крагујевац, незапослена, ССС,
Гаљковић Сања, 1974, Крагујевац, незапослена, ССС,
Гојковић Филип, 1987, Крагујевац, незапослен, ССС,
Гребовић Горан, 1967, Крагујевац, запослен, ССС,
Десница Миломирка, 1940, Крагујевац, пензионер, III степен,
16
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Деспотовић Душанка, 1951, Крагујевац, пензионер, ССС,
Ђокић Вера, 1955, Крагујевац, запослена, ССС,
Ђоковић Зоран, 1960, Крагујевац, незапослен, ССС,
Ђорђевић Дејан, 1964, Крагујевац, незапослен, ССС,
Живановић Дивна, 1959, Крагујевац, незапослена, ВШС,
Живановић Срећко, 1971, Крагујевац, незапослен, ССС,
Живковић Ана, 1976, Крагујевац, незапослена, ВСС
Живковић Евица, 1962, Крагујевац, незапослена, ССС,
Ивановић Ненад, 1954, Крагујевац, незапослен, ОШ,
Илић Рада, 1944, Крагујевац, пензионер, ВШС,
Јаначковић Душанка, 1952, Крагујевац, незапослена, ВШС,
Јевтић Марина, 1953, Крагујевац, незапослена, ВСС,
Јовановић Милка, 1945, Крагујевац, пензионер, ОШ,
Јовановић Томислав, 1944, Крагујевац, пензионер, ВШС,
Карановић Александра, 1977, Крагујевац, незапослена, ССС,
Карановић Марија, 1982, Крагујевац, незапослена, ССС,
Корица Петар, 1941, Крагујевац, пензионер, ВКВ,
Костадиновић Гордана, 1966, Крагујевац, III степен,
Крстева Снежанка, 1950, Крагујевац, пензионер, ВСС,
Лазаревић Бранка, 1949, Крагујевац, пензионер, ССС,
Максимовић Стана, 1962, Крагујевац, незапослена, ССС,
Марјановић Зоран, 1964, Крагујевац, незапослен, ССС,
Марковић Љубиша, 1944, Крагујевац, пензионер, ОШ,
Матић Мирјана, 1944, Крагујевац, пензионер, ССС,
Мијатовић Зорица, 1954, Крагујевац, запослена, ССС,
Милановић Катарина, 1951, Крагујевац, пензионер, КВ,
Миленковић Марица, 1963, Крагујевац, незапослена, ССС,
Миленковић Снежана, 1963, Крагујевац, незапослена, ВСС,
Милетић Боса, 1953, Крагујевац, пензионер, ССС,
Милићевић Љиљана, 1966, Крагујевац, незапослена, III степен,
Милутиновић Милица, 1947, Крагујевац, пензионер, ОШ,
Милутиновић Снежана, 1968, Крагујевац, незапослена, ССС,
Миљојковић Немања, 1988, Крагујевац, незапослен, ССС,
Мирковић Миодраг, 1944, Крагујевац, пензионер, ВКВ
Митровић Зоран, 1965, Крагујевац, незапослен, ССС,
Молтер Невенка, 1958, Крагујевац, незапослена, ССС,
Момчиловић Ненад, 1989, Крагујевац, незапослен, ССС,
Најдановић Олга, 1950, Крагујевац, пензионер, ССС,
Недовић Славица, 1971, Крагујевац, незапослена, ССС,
Нешовић Славица, 1961, Крагујевац, запослена, ВШС,
Николић Миодраг, 1953, Крагујевац, пензионер, ВСС,
Нинић Милена, 1945, Крагујевац, пензионер, ВСС,
Павловић Зорица, 1950, Баточина, запослена, ССС,
Павловић Снежана, 1959, Крагујевац, незапослена, ССС,
Петровић Милан, 1952, Крагујевац, незапослен, ССС
Пршић Ненад, 1973, Крагујевац, незапослен, ВСС,
Пушица Жарко, 1965, Крагујевац, незапослен, II степен,
Радовановић Михаило, 1955, Крагујевац, незапослен, ВСС,
Радовић Слађана, 1986, Крагујевац, незапослена, III степен,
Рајачић Мирослав, 1963, Крагујевац, незапослен, ССС,
Сталетић Јасмина, 1967, Крагујевац, незапослена, ВСС,
Стаматовић Славољуб, 1958, Крагујевац, незапослен, ВКВ,
Стеванић Виолета, 1973, Крагујевац, незапослена, ВШС,
Стевановић Горан, 1962, Крагујевац, незапослен, ССС,
Стевановић Миросинка, 1948, Крагујевац, ОШ,
17
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Стевовић Миладин, 1944, Крагујевац, пензионер, ВШС,
Стојановић Доброслав, 1943, Крагујевац, пензионер, ВСС.
Стојановић Зоран, 1948, Крагујевац, пензионер, ВШС,
Стојановић Зорица, 1962, Крагујевац, незапослена, ССС,
Стојчевски Ивана, 1984, Крагујевац, незапослена, ССС,
Тодоровић Мирјана, 1966, Крагујевац, незапослена, II степен,
Тошић Даница, 1947, Крагујевац, пензионер, ВСС,
Ћуковић Вукица, 1955, Крагујевац, незапослена, ССС,
Урошевић Славољуб, 1955, Крагујевац, незапослен, ССС,
Шашић Славица, 1952, Лапово, запослена, ССС,
Шутић Драган, 1954, Крагујевац, незапослен, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Аранђеловцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Арсенијевић Љиљана, 1946, Аранђеловац, пензионер, ВШС,
Весовић Лепосава, 1956, Аранђеловац, село Бања, незапослена, ССС,
Видаковић Надица, 1972, Аранђеловац, незапослена, ССС,
Грујић Маријана, 1981, Аранђеловац, незапослена, ССС,
Грујић Снежана, 1963, Рача Крагујевачка, запослена, ВШС,
Ђорђевић Верица, 1947, Топола, пензионер, ВСС
Живановић Драгана, 1958, Топола, запослена, ССС,
Инђић Лидија, 1963, Аранђеловац, незапослена, ССС,
Јаковљевић Мирјана, 1948, Топола, пензионер, ОШ,
Јеремић Александар, 1949, Рача, запослен, ССС,
Јеремић Слободан, 1944, Аранђеловац, пензионер, ССС,
Јовановић Живота, 1945, Топола, пензионер, ССС,
Луковић Љиљана, 1949, Топола, пензионер, ССС,
Маринковић Слободан, 1946, Топола, пензионер, ССС,
Марковић Милева, 1944, Топола, пензионер, ССС,
Мијатовић Гордана, 1945, Рача, пензионер, ССС,
Пешић Миомир, 1942, Топола, пензионер, ВШС,
Пешовић Мирољуб, 1955, Топола, незапослен, ОШ,
Радивојевић Бранка, 1951, Аранђеловац, запослена, ВСС,
Ранић Веселин, 1961, село Доња Трнава, незапослен, ОШ,
Рељић Љиљана, 1962, Топола, незапослена, ССС,
Стојановић Кристина, Крагујевац, ВШС,
Шундић Нада, 1952, Аранђеловац, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Крушевцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Алексић Дејан, 1981, Крушевац, село Гаглово, незапослен, ОШ,
Алексић Ратислав, 1941, Крушевац, пензионер, ВСС,
Аранђеловић Дејан, 1980, Крушевац, незапослен, ССС,
Арсов Станко, 1953, Крушевац, пензионер, ССС,
Баљошевић Павле, 1964, Крушевац, незапослен, ССС,
Васић Иван, 1977, Крушевац, запослен, ССС.
Вукосављевић Миодраг, 1954, Крушевац, незапослен, ССС,
Димитријевић Даница, 1950, Крушевац, пензионер, ССС,
Ђурић Биљана, 1960, Крушевац, незапослена, ОШ,
Ђурић Душан, 1957, Крушевац, незапослен, ССС,
Лазић Југослав, 1969, Крушевац, запослен, ВСС,
Лукић Бранислава, 1950, Крушевац, пензионер, ССС,
Лукић Горана, 1954, Крушевац, незапослена, ССС,
18
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Макрагић Слађана, 1958, Крушевац, пензионер, ВСС,
Малезић Предраг, 1969, Крушевац, незапослен, КВ,
Милић Бојан, 1984, Крушевац, незапослен, ВСС,
Милојевић Милутин, 1958, Крушевац, незапослен, ССС,
Милошевић Јелица, 1956, Варварин, незапослена, ССС,
Минић Стојана, 1958, Варварин, незапослена, ВСС,
Михајловић Милена, 1973, Крушевац, незапослена, ВШС,
Нешић Снежана, 1958, Крушевац, незапослена, ССС,
Обрадовић Милан, 1980, Крушевац, незапослен, ВШС,
Пантелић Мира, 1953, Крушевац, незапослена, ССС,
Радојевић Југослава, 1947, Крушевац, пензионер, ССС,
Радосављевић Драгана, 1959, Крушевац, незапослена, ССС,
Савић Душица, 1953, Крушевац, незапослена, ВШС,
Савић Саша, 1974, Крушевац, запослена ВСС,
Савковић Марина, 1987, Крушевац, незапослена, ССС,
Стојановски Елена, 1951, Крушевац, пензионер, ВСС,
Тепавчевић Јован, 1941, Крушевац, пензионер, ВКВ,
Тодоровић Миодраг, 1963, Крушевац, запослен, ССС,
Томић Милена, 1972, Крушевац, незапослена, ВШС,
Томић Србољуб, 1948, Крушевац, незапослен, ССС,
Ћосић Радоица, 1947, Варварин, незапослен, ССС,
Ушиновски Весна, 1965, Крушевац, незапослена, III степен,
Цветковић Љиљана, 1958, Крушевац, незапослена, ССС,
Шљивић Слободан, 1951, Крушевац, незапослен, ОШ,
Шошић Мирјана, 1954, Крушевац, пензионер, ССС,
Шошкић Иван, 1970, Крушевац, незапослен, III степен,
За судије поротнике Основног суда у Брусу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ајдиновић Сафет, 1949, Крушевац, незапослен, ВШС,
Гашић Тања, 1979, Крушевац, незапослена, ССС,
Давидовић Слађана, 1970, Александровац, незапослена, ССС,
Јовановић Милијана, 1948, Александровац, незапослена, ССС,
Ковачевић Душица, 1955, Александровац, запослена, ССС,
Милановић Златибор, 1953, Крушевац, пензионер, ВСС,
Милутиновић Верољуб, 1956, Брус, запослен, ВСС,
Татић Весна, 1961, Брус, запослена, ВСС,
Трифуновић Миодраг, 1959, Крушевац, запослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Трстенику именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Вигњевић Славица, 1952, Трстеник, незапослена, ССС,
Вучетић Споменка, 1960, Трстеник, незапослена, ССС,
Дамјановић Томка, 1954, Крушевац, незапослена, ССС,
Збиљић Војислав, 1954, Крушевац, запослен, ССС,
Јевтић Милидерка, 1945, Трстеник, пензионер, ВШС,
Јевтић Радунка, 1949, Трстеник, пензионер, ВШС,
Петровић Милутин, 1945, В.Купци, село Штитаре, пензионер, КВ,
Пурић Јасмина, 1974, Крушевац, Себечевац, незапослена, ССС,
Чомагић Душица, 1948, Трстеник, пензионер, ВШС,
Живковић Бојан, 1977, Крушевац, незапослен, ССС,
19
За судије поротнике Основног суда у Краљеву именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Аничић Неранџа, 1958, Краљево, незапослена, ССС,
Антић Даринка, 1947, Краљево, пензионер, ВШС,
Брадић Србислав, 1945, Краљево, пензионер, ССС,
Гаврић Марио, 1950, Краљево, незапослен, ССС,
Грковић Видосава, 1956, Краљево, незапослена, ССС,
Димитријевић Милка, 1956, Краљево, незапослена, ССС,
Дугалић Светлана, 1965, Краљево, незапослена, ССС,
Ђурђевић Данијела, 1973, Краљево, запослена, ССС,
Јаковетић Мирослав, 1949, Краљево, незапослен, ССС,
Јанић Добривоје, 1956, Краљево, пензионер, КВ,
Јанићијевић Зоран, 1940, Краљево, пензионер, ССС,
Јанковић Предраг, 1952, Краљево, незапослен, ВШС.
Јелић Драган, 1954, Краљево, пензионер, ССС,
Јеремић Мирјана, 1959, Краљево, незапослена, ССС,
Јеремић Радисав, 1949, Краљево, незапослен, ВСС,
Јосијевић Миланка, 1955, Краљево, незапослена, ВШС,
Ковач Слободан, 1958, Краљево, пензионер, ВШС,
Костовић Марина, 1964, Краљево, незапослена, ССС,
Лазовић Славица, 1952, Краљево, незапослена, ССС,
Малишић Веселин, 1951, Краљево, пензионер, ВШС,
Маринковић Петкана, 1948, Краљево, пензионер, ССС,
Миладиновић Душанка, 1951, Краљево, незапослена, ССС,
Миладиновић Здравко, 1949, Краљево, незапослен, ССС,
Миленковић Зора, 1967, Краљево, незапослена, ССС,
Милић Милка, 1946, Краљево, пензионер, ВШС,
Миловановић Драган, 1958, Краљево, пензионер, ССС,
Миљковић Милосав, 1953, Краљево, запослен, ССС,
Нанић Славица, 1951, Краљево, пензионер, ССС,
Никић Новица, 1951, Краљево, пензионер, ССС
Пајић Милан, 1963, Краљево, незапослен, ВСС,
Пајић Радослав, 1956, Краљево, запослен, ССС,
Пантелић Милина, 1944, Краљево, пензионер, ВШС,
Петровић Богољуб, 1944, Краљево, пензионер, ВШС,
Пешовић Милутин, 1952, Краљево, пензионер, ВСС
Поскурица Љиљана, 1960, Краљево, незапослена, ВШС,
Прибојац Јелисавета, 1956, Краљево, запослена, ВСС,
Радисављевић Војин, 1956, Краљево, пензионер, ССС,
Ракоњац Милојко, 1954, Краљево, незапослен, ССС,
Славковић Милица, 1958, Краљево, незапослена, ССС,
Терзић Миладин, 1957, Краљево, пензионер, ВШС,
Тодорић Гордана, 1958, Краљево, незапослена, ССС,
Тодоровић Зоран, 1959, Краљево, незапослен, ВСС,
Туровић Радмила, 1942, Краљево, пензионер, ОШ,
Шебјанић Дарко, 1956, Краљево, пензионер, ССС,
Шиљковић Валентина, 1966, Краљево, незапослена, III степен,
За судије поротнике Основног суда у Рашкој именују се:
1.
2.
3.
4.
Вуковић Милица, 1954, Рашка, запослена, ВШС,
Јовановић Момчило, 1954, Рашка, незапослен, ССС,
Поповић Јелена, 1980, Рашка, незапослена, ССС,
Радовић Љубинко, 1958, Рашка, незапослен, ВСС,
20
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Андрић Драгана, 1970, Краљево, запослена, ССС,
Ацовић Раденко, 1970, Лађевци, запослен, ВСС,
Варевац Братислав, 1957, Краљево, незапослен, ССС,
Дамјановић Дејан, 1965, Краљево, запослен, ССС,
Мајсторовић Милица, 1962, Краљево, запослен, ССС,
Петровска Вера, 1965, Краљево, незапослена, ССС,
Јанковић Слађана, 1979, Краљево, незапослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Новом Пазару именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Веселиновић Градимир, 1949, Нови Пазар, запослен, ССС,
Вукојевић Јован, 1964, Нови Пазар, незапослен, ВШС,
Детанац Лејла, 1954, Нови Пазар, незапослена, ОШ
Дрндар Мунирка, 1950, Нови Пазар, пензионер, ОШ,
Ђоковић Радмило, 1959, Нови Пазар, незапослен, КВ,
Ђукић Мирјана, 1965, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Ковачевић Лазар, 1941, Нови Пазар, пензионер, ВСС,
Ковачевић Миланко, 1948, Нови Пазар, пензионер, ОШ,
Миховић Ениса, 1963, Нови Пазар, запослен, ССС,
Омеровић Омер, 1946, Нови Пазар, пензионер, КВ,
Плавшић Радослав, 1964, Нови Пазар, незапослен, ССС,
Плојовић Синан, 1961, Нови Пазар, незапослен, III степен,
Плунцевић Рифат, 1948, Нови Пазар, незапослен, ССС,
Пљакић Латиф, 1955, Нови Пазар, пензионер, ВШС,
Прушевић Фазила, 1962, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Радовић Александар, 1949, Нови Пазар, незапослен, КВ,
Радончић Шевала, 1962, Нови Пазар, незапослен, ВШС,
Рамовић Везира, 1968, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Реџовић Шехудин, 1952, Нови Пазар, незапослен, ССС,
Селимовић Нермина, 1965, Нови Пазар, запослена, ВШС,
Сефовић Алмир, 1970, Нови Пазар, незапослен, ССС,
Славковић Данијела, 1963, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Сретковић Вујица, 1945, Нови Пазар, пензионер, ВСС,
Сретковић Злата, 1953, Нови Пазар, пензионер, ССС,
Тиосављевић Миленка, 1957, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Тотић Фатима, 1961, Нови Пазар, запослена, ССС.
Тутић Абаз, 1954, Нови Пазар, незапослен, КВ,
Феризовић Самир, 1980, Нови Пазар, незапослен, ССС,
Филиповић Добрила, 1949, Нови Пазар, пензионер, ССС,
Хаџерић Мукерема, 1958, Нови Пазар, пензионер, ССС,
Чековић Наташа, 1957, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Шароњац Един, 1959, Нови Пазар, незапослен, ВСС,
Шаћировић Шерифа, 1959, Нови Пазар, пензионер, ОШ,
Шаховић Мухамед, 1958, Нови Пазар, запослен, ВСС,
Шемсовић Рамо, 1961, Нови Пазар, незапослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Сјеници именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
Белић Нада, 1956, Нови Пазар, незапослена, ОШ,
Ибровић Милица, 1955, Нови Пазар, незапослена, ВШС,
Илић Ранко, 1954, Нови Пазар, запослен, ССС,
Јандрић Исмета, 1955, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Муминовић Ермедин, 1961, Сјеница, запослен, ВСС,
21
6.
7.
8.
9.
Ницевић Алмира, 1971, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Пајовић Милорад, 1948, Нови Пазар, пензионер, ССС,
Радомировић Нада, 1963, Нови Пазар, незапослена, ССС,
Салковић Шемсо, 1956, Нови Пазар, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Пожаревцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Анђелковић Загорка, 1951, Пожаревац, незапослена, ССС,
Белић Јованка, 1950, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Енгелбрецхт Даринка, 1945, Пожаревац, пензионер, ССС,
Ђаковић Дивна, 1943, Пожаревац, пензионер, КВ,
Живановић Гојко, 1955, Пожаревац, незапослен, ВШС,
Живојин Милица, 1946, Пожаревац, пензионер, ССС,
Златар Слободанка, 1953, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Златар Србољуб, 1941, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Јовановић Јован, 1948, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Јовановић Јованка, 1941, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Јосић Росица, 1954, Пожаревац, незапослена, ССС,
Кукољ Предраг, 1950, Пожаревац, пензионер, ССС,
Лучић Драгиша, 1952, Пожаревац, пензионер, ССС,
Милијановић Никосава, 1951, Пожаревац, пензионер, ССС,
Милићевић Тихомир, 1951, Пожаревац, пензионер, ССС,
Миловановић Драгослав, 1943, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Милошевић Милан, 1944, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Митровић Драган, 1951, Пожаревац, незапослен, ССС,
Нешић Оливера, 1953, Пожаревац, незапослена, ССС,
Обровић Драгољуб, 1941, Пожаревац, пензионер, ССС,
Огњеновић Ратко, 1945, Пожаревац, Ћириковац, незапослен, ОШ,
Пајић Иван, 1948, Пожаревац, запослен, ВСС,
Пајић Мирјана, 1949, Жабари, пензионер, ВСС,
Пајић Светлана, 1951, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Пајић Слободан, 1945, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Пејић Предраг, 1957, Пожаревац, пензионер, ССС,
Пешић Драгица, 1959, Пожаревац, незапослена, ОШ,
Пилиповић Велимир, 1953, Пожаревац, запослен, ССС,
Плећаш Ђуро, 1941, Пожаревац, пензионер, ССС,
Прибиловић Радмила, 1953, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Радовановић Добрила, 1953, Пожаревац, запослена, ССС,
Радовановић Снежана, 1958, Пожаревац, незапослена, КВ,
Ранђеловић Александар, 1945, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Савовић Благоје, 1952, Пожаревац, пензионер, КВ,
Стаменковић Зоран, 1956, Пожаревац, пензионер, ССС,
Станисављевић Никола, 1950, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Стојадиновић Видосав, 1940, Пожаревац, пензионер, ВКВ,
Тодоровић Славена, 1945, Пожаревац, пензионер, ВШС;
Тошић Миодраг,1944, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Црнчевић Стеван, 1946, Костолац, пензионер, ССС,
Крстев Каја, 1976, Пожаревац, незапослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Петровцу на Млави именују се:
1.
2.
Јовановић Божидар, 1945, Дубочка, пензионер, ВКВ,
Пантић Добрица, 1954, Мало Црниће, незапослен, ОШ,
22
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Перић Љубодраг, 1943, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Пурић Предраг, 1941, Рановац, пензионер, ВШС,
Сретеновић Љиљана, 1955, Калиште, Мало Црниће, пензионер, ССС,
Стевић Радмила, 1947, Мало Црниће, пензионер, ССС.
Стевић Тихомир, 1945, Мало Црниће, пензионер, ССС,
Шуљикић Славиша, 1967, Манастирица, незапослен, ССС,
Ђуров Софија, 1946, Београд, незапослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Великом Градишту именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Животић Живојин, 1940, Пожаревац, пензионер, ВСС,
Ивановски Орце, 1960, Пожаревац, незапослен,ССС;
Јовић Мирослав, 1951, Пожаревац, пензионер, ССС,
Косовец Мирјана, 1949, Костолац, пензионер, ВСС,
Лазић Сузана, 1957, Пожаревац, незапослена, ВСС,
Марушић Светлана, 1947, Пожаревац, пензионер, ВШС,
Миленковић Виолета, 1954, Костолац, пензионер, ССС,
Милорадовић Радиша, 1949, Пожаревац, незапослен, ССС,
Ничић Србијанка, 1955, Пожаревац, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Пријепољу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Бојовић Слободан, 1975, Пријепоље, ВШС,
Вукашиновић Лозанка, 1960, Пријепоље, запослена, ВСС,
Кијановић Урош, 1952, Пријепоље, пензионер, ССС,
Лојаница Тања, 1965, Пријепоље, Залуг, незапослена, III степен,
Мосуровић Луција, 1981, Пријепоље, ВШС,
Пусулић Иван, 1956, Пријепоље, незапослен, ВСС,
Радончић Ален, 1988, Пријепоље, незапослен, ВСС,
Ратковић Југослав, 1977, Пријепоље, незапослен, ВСС,
Реџовић Ениса, 1966, Пријепоље, незапослена, ВСС.
За судије поротнике Основног суда у Прибоју именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Врељаковић Драган, 1949, Прибој, пензионер, ВКВ,
Звиздић Миленко, 1962, Прибој, запослен, ССС,
Крџавац Гордана, 1946, Прибој, пензионер, ОШ,
Оташевић Радојка, 1951, Прибој, незапослена, ССС,
Средојевић Оливера, 1983, Пријепоље, запослена, ВСС,
Станчић Милан, 1947, Прибој, незапослен, ВСС,
Стројил Хамед, 1943, Прибој, пензионер, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Пожеги именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
Боловић Цвијета, 1944, Пожега, незапослена, ОШ,
Василијевић Мићун, 1949, Ариље, пензионер, ССС,
Ђуковић Руса, 1947, Ариље, пензионер, III степен,
Ђуровић Биљана, 1959, Косјерић, пензионер, ВШС,
Здравковић Слободан, 1949, Краљево, незапослен, ВСС.
23
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Јовичић Љубинко, 1943, Ариље, пензионер, ССС,
Јордовић Јеленка, 1946, Пожега, пензионер, ССС,
Крстић Душан, 1950, Пожега, запослен, ВСС,
Милић Љубинка, 1945, Пожега, пензионер, ССС,
Миловановић Драги, 1953, Ариље, пољопривредник, ОШ,
Остојић Миленка, 1956, Пожега, незапослена, ОШ,
Остојић Младен, 1945, Косјерић, пензионер, ВШС,
Радојевић Мирјана, 1957, Ариље, запослена, ССС.
Радоњић Снежана, 1964, Ариље, запослена, ССС,
Радосављевић Бранкица, 1947, Ариље, пензионер, ВШС,
Ристановић Милена, 1947, Пожега, пензионер, ССС,
Савовић Драгица, 1948, Ариље, пензионер, ВШС,
Џелебџић Љубица, 1948, Пожега, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Ивањици именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Басарић Наташа, 1978, Чачак, запослена, ВСС,
Бошковић Вера, 1950, Ивањица, пензионер, ВШС,
Главинић Светлана, 1976, Ивањица, запослена, ВСС,
Гојковић Маринка, 1955, Прилике, незапослена, ОШ,
Ђоковић Љиља, 1972, Ивањица, незапослена, ВСС,
Лугић Добрила, 1944, Ивањица, пензионер, ВШС,
Луковић Градимир, 1970, Ивањица, запослен, III степен,
Танкосић Снежана, 1978, Ивањица, незапослена, ВШС,
Домановић Данијела, 1979, Гуча, незапослена, ВШС,
Лазић Милунка, 1949, Чачак, пензионер, ВШС,
Смоловић Макивија, 1947, Чачак, пензионер, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Чачку именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Божовић Лазар, 1940, Чачак, пензионер, ССС,
Видојевић Лепосава, 1943, Чачак, пензионер, ОШ,
Глишић Момир, 1950, Чачак, пензионер, ВШС,
Грбић Зорица, 1952, Чачак, запослена, ССС,
Делић Зоран, 1947, Чачак, запослен, ВСС,
Драгићевић Нада, 1941, Чачак, пензионер, ОШ,
Дуканац Радмила, 1955, Чачак, пензионер, ССС,
Зарић Станојла, 1952, Чачак, пензионер, ССС,
Иконић Марица, 1946, Чачак, пензионер, ВШС,
Илић Љубиша, 1963, Чачак, незапослена, ССС,
Јевђовић Вера, 1948, Чачак, пензионер, ССС,
Јовановић Душан, 1946, Чачак, запослен, ВСС,
Максимовић Маријана, 1961, Чачак, запослена, ВСС,
Максимовић Милица, 1948, Чачак, Жаочани, пензионер, ОШ,
Мандић Нада, 1950, Чачак, пензионер, КВ,
Мијаиловић Мина, 1966, Крагујевац, незапослена, ССС,
Мраковић Драгана, 1952, Чачак, пензионер, ОШ,
Пајовић Николина, 1980, Чачак, незапослена, ССС,
Пауновић Вера, 1949, Чачак, пензионер, ВСС,
Петровић Милун, 1955, Чачак, незапослен, КВ,
Прлинчевић Светлана, 1975, Чачак, Кулиновци, незапослена, ВСС,
Раденковић Бранка, 1940, Коњевићи, незапослена, ССС,
Ракићевић Гордана, 1953, Чачак, незапослена, ВШС,
24
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Рашковић Александар, 1949, Чачак, пензионер, ВСС.
Симовић Марија, 1974, Чачак, запослена, ССС,
Савић Мирослав, 1941, Чачак, пензионер, ВСС,
Синђелић Божимир, 1953, Чачак, пензионер, ВСС,
Старчевић Ружица, 1955, Чачак, незапослена, ССС,
Стојановић Емилија, 1950, Чачак, пензионер, ССС,
Стојановић Радомир, 1949, Чачак, пензионер, КВ,
Тасић Ирена, 1970, Топола, незапослена, ССС,
Тодоровић Весна, 1963, Чачак, запослена, ВШС,
Топаловић Милена, 1947, Чачак, пензионер, ССС,
Тошовић Милован, 1942, Чачак, пензионер, ССС,
Филиповић Илија, 1959, Чачак, пензионер, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Горњем Милановцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Аксентијевић Нада, 1949, Горњи Милановац, пензионер, ССС,
Броћић Милица, 1956, Горњи Милановац, пензионер, ССС,
Вукашиновић Душанка, 1949, Горњи Милановац, пензионер, ССС,
Вуковић Вера, 1962, Београд, незапослена, ССС,
Јевтовић Славољуб, 1954, Горњи Милановац, пензионер, ВСС,
Нешковић Добросав, 1947, Горњи Милановац, пензионер, ВШС,
Петровић Милка, 1953, Горњи Милановац, пензионер, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Ужицу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Арсић Љиљана, 1954, Ужице, незапослена, ОШ,
Бајчетић Весна, 1960, Ужице, незапослена, ССС,
Ватазевић Наталија, 1970, Ужице, пензионер, ССС,
Деспотовић Данијела, 1983, Ужице, незапослена, ВСС,
Ђурић Росанда, 1946, Ужице, запослена, ВШС,
Живковић Милка, 1952, Ужице, незапослена, III степен,
Јездовић Вера, 1963, Чајетина, запослена, ВШС,
Јелић Зоран, 1959, Ужице, пензионер, III степен
Јечменица Велибор, 1949, Бајина Башта, запослен, ВСС,
Кнежевић Илија, 1959, Ужице, пензионер, ВСС,
Љубичић Милија, 1950, Ужице, незапослен, ВСС,
Марковић Вера, 1950, Бајина Башта, пензионер, ССС,
Марковић Милица, 1960, Ужице, незапослена, ССС,
Миливојевић Драгојла, 1950, Ужице, пензионер, ВШС,
Милић Стојимир, 1941, Бајина Башта, пензионер, ВШС,
Милосављевић Снежана, 1954, Севојно, незапослена, ССС,
Милошевић Јовановић Милина, 1956, Ужице, пензионер, ВСС.
Мисаиловић Радина, 1951, Ужице, пензионер, ВШС,
Михаиловић Душанка, 1946, Ужице, пензионер, ССС,
Неговановић Јасна, 1963, Ужице, запослена, ССС.
Павловић Славица, 1964, Ужице, запослена, ВШС,
Пешовић Мирјана, 1948, Ужице, пензионер, ССС,
Радибратовић Вера, 1951, Ужице, пензионер, ССС,
Селаковић Разуменка, 1951, Ужице, пензионер, ССС,
Синан Џемо, 1954, Бајина Башта, пензионер, ВШС,
Станковић Мирјана, 1967, Чајетина, запослена, ВСС,
Стефановић Богољуб, 1940, Бајина Башта, пензионер, ВШС,
Филиповић Стојан, 1962, Севојно, Злакуса, запослен, III степен,
25
29.
30.
Тешовић Мирославка, 1954, Ужице, запослена, ВСС,
Топаловић Милка, 1948, Ужице, пензионер, ССС,
III
ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
За судије поротнике Основног суда у Врању именују се:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Алексић Ненад, 1962, Врање, незапослен, III степен
Анђелковић Душан, 1956, Врање, пензионер, ССС,
Антанасијевић Снежана, 1960, Врање, незапослена, ССС,
Антић Десанка, 1951, Врање, незапослена, ВСС,
Арсић Љиљана, 1957, село Тибужде, Врање, незапослена, ССС,
Арсић Слободан, 1950, Врање, незапослен, ССС,
Арсић Смиља, 1944, Врање, пензионер, ВСС,
Величковић Александра, 1981, Врање, незапослена, ССС,
Грујић Емилија, 1950, Врање, незапослена, ВШС,
Додић Јелица, 1958, Врање, незапослена, III степен,
Ивановић Јовица, 1961, Големо Село, Врање, незапослен, ССС,
Ивковић Стојан, 1942, Врање, пензионер, ВШС,
Илић Ким, 1952, Врање, пензионер, ССС,
Јањић Благица, 1955, Врање, пензионер, ОШ,
Јовановић Горан, 1964, Врање, незапослен, ССС,
Јовић Сунчица, 1967, Врање, запослена, ВСС,
Костић Вукосава, 1958, Врање, незапослена ОШ,
Милановић Властимир, 1950, Врање, пензионер, ВСС,
Миленковић Бора, 1947, Врање, пензионер, ВКВ,
Милошевић Љубинка, 1946, Врање, пензионер, ВШС,
Младеновић Момчило, 1955, Врање, пензионер, ВСС,
Недељковић Стојан, 1943, Врање, пензионер, III степен, ССС,
Николић Душанка, 1948, Врање, пензионер, ССС,
Петровић Љубиша, 1968, Врање, незапослен, ВСС,
Пешић Данијела, 1970, Врање, незапослена, ВШС,
Ристић Јелица, 1952, Врање, незапослена, ССС,
Ристић Олгица, 1941, Врање, незапослена, ОШ.
Спасић Вера, 1958, Врањска Бања, незапослена, ССС,
Стајић Ана, 1984, Врање, незапослена, ВШС,
Стаменов Симеон, 1943, Врање, пензионер, ВСС,
Станковић Ненад, 1969, Врање, незапослен, ССС,
Станојковић Олга, 1944, Врање, пензионер, ВШС,
Стефановић Добринка, 1962, Трговиште, незапослена, ССС,
Стојановић Добрила, 1954, Врање, незапослена, КВ,
Стојевић Татјана, 1969, Врање, незапослена, ВСС,
Стојнев Надежда, 1953, Врање, незапослена, ОШ,
Тасић Бранислава, 1946, Врање, пензионер, ОШ,
Трајковић Драган, 1947, Врање, незапослена, ВСС,
Цветковић Драгослав, 1958, Трговиште, незапослен, ССС,
Цинцовић Светлана, 1950, Врање, незапослена, ССС,
26
За судије поротнике Основног суда у Бујановцу именују се:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Димитријевић Влада, 1940, Бујановац, пензионер, ВКВ,
Крстић Милан, 1956, Бујановац, незапослен, ССС,
Манић Александар, 1941, Бујановац, пензионер, ССС,
Вучковић Милан, 1973, Владичин Хан, незапослен, ВСС,
Куртић Фадил, 1970. с. Прекодолце, В. Хан, незапослен, ССС,
Здравковић Босиљка, 1951, Владичин Хан, село Житорађа, незапослена, ССС,
Јањић Љиљана, 1958, Владичин Хан, незапослена, ССС,
Костић Горан, 1961, Владичин Хан, незапослен, ССС,
Станојевић Марија, 1979, Владичин Хан, село Сува Морава, незапослена, ССС,
Маринковић Предраг, 1981, Владичин. Хан, незапослен, ВШС,
Марковић Јасмина, 1979, Владичин Хан, незапослена, ССС,
Марковић Новица, 1940, Владичин Хан, пензионер, ВШС,
Миленовић Славиша, 1978, Владичин Хан, с. Полом, незапослен, ССС,
Радовановић Гордана, 1973, Владичин Хан, незапослена, ВСС,
Рашић Тања, 1980, Владичин Хан, незапослена, ССС,
Ристић Смиља, 1965, Владичин Хан, незапослена, ССС,
Стојковић Радомир, 1953, Владичин Хан, запослен, ССС,
Трајковић Бојан, 1981, Владичин Хан, незапослен, ССС,
Миленковић Благоје, 1956, Владичин Хан, незпослен, КВ,
Илић Синиша, 1973, Владичин Хан, село Сува Морава, запослен, III степен,
Ковач Александар, 1974, Босилеград, незапослен, ССС,
Николић Наташа, 1977, Врање, незапослена, ВСС,
Митић Славица, 1970, Трговиште, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Сурдулици именују се:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ковач Александар, 1974, Босилеград, незапослен, ССС,
Стоилкова Валентина, 1965, Босилеград, незапослена, ССС,
Стојнев Лила, 1972, Босилеград, , незапослена, III степен,
Алексић Марина, 1976, Сурдулица, незапослена, ССС,
Владић Мица, 1959, Сурдулица, незапослена, ВШС,
Владушић Марина, 1975, Сурдулица, незапослена, ССС,
Димитријевић Ивона, 1977, Сурдулица, незапослена, ВСС,
Демић Џафер, 1951, Сурдулица, незапослен, ССС,
Драгутиновић Дивна, 1960, Сурдулица, незапослена, ССС,
Ђорић Ружица, 1950, Сурдулица, пензионер, ВСС,
Миладиновић Драгица, 1959, Сурдулица, с. Ћурковица, незапослена, ВШС,
Момчиловић Валентина, 1978, Сурдулица, незапослена, ССС,
Момчиловић Славица, 1972, Врање, незапослена, ССС,
Стаменковић Војислав, 1948, Сурдулица, запослен, ВШС,
Стајковић Мирослав, 1957, Сурдулица, ВШС,
Филиповић Драган, 1973, Сурдулица, село Сувојница, запослен, ССС,
Костић Славка, 1954, Сурдулица незапослена, ОШ,
Анђелковић Александар, Врање, пензионер, ВСС,
Николић Сава, 1948, Врање, запослен, ВШС,
Куштера Марјан, 1956, Врање, пензионер, ВСС,
Костић Негица, 1947, Врање, пензионер, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Неготину именују се:
1.
2.
Јовановић Верица, 1962, Кладово, незапослена, ССС,
Јовановић Весела 1959, Неготин, незапослен, ССС,
27
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Јовановић Ивана, 1976, Неготин, незапослена, ССС,
Јовановић Јелена, 1978, Неготин, запослена, ССС,
Јовановић Миле, 1943, Кладово, пензионер, ВКВ,
Кожицић Воја, 1950, Неготин, запослен, ВСС,
Марковић Биљана, 1970, Неготин, незапослена, ВСС,
Ноцић Миодраг, 1967, Неготин, Сиколе, запослен, ССС.
Петровић Зорица, 1956, Неготин, незапослен, ССС,
Ракић Снежана, 1971, Неготин, запослена, ВСС,
Симић Добривоје, 1951, Неготин, незапослен, ВСС,
Соколовић Славица, 1956, Неготин, незапослена, ССС,
Стаменковић Весна, 1968, Неготин, незапослена, ВСС,
Стингић Драгољуб, 1955, Кобишница, пензионер, КВ,
Таинџић Гордана, 1964, Неготин, незапослена, ССС,
Цајић Млађана, 1974, Неготин, запослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Мајданпеку именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Алексић Дејан, 1977, Неготин, незапослен, ССС,
Ђорђевић Илија, 1949, Ковилово, пензионер, ССС,
Јовановић Градимир, 1978, Неготин, запослен, ССС,
Николић Светлана, 1949, Мајданпек, пензионер, ОШ,
Грбић Светлана, 1948, Неготин, пензионер, ВСС,
Илијевић Ивана, 1982, Кладово, незапослена, ВШС,
Пластић Ненад, 1980, Неготин, незапослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Лесковцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Божута Мила, 1953. Лесковац, незапослена, ССС,
Величковић Светлана, 1967, Лесковац, незапослена, III степен,
Видојевић Мира, 1953, Лебане, запослена, ВСС,
Гавриловић Љубомир, 1951, Лесковац, незапослен, КВ,
Глигоријевић Михајло, 1973, Лесковац, запослен, ВШС,
Димитријевић Бисерка, 1960, Горње Стопање, Лесковац, незапослена, ССС,
Димитријевић Вишња, 1950, Лесковац, пензионер, ВШС,
Димитријевић Горан, 1965, с. Дрћевац, Лесковац, незапослен, III степен,
Димитријевић Славиша, 1968, Лесковац, Братмиловац, незапослен, ССС,
Димитријевић Стојанка, 1963, село Залужње, Лесковац, незапослена, ВСС,
Димитријевић Татјана, 1970, Лесковац, запослена, ССС,
Динић Бисерка, 1957, Вучје, запослена, ВСС,
Ђелић Слађана, 1965, Грделица, незапослена, ССС,
Ђокић Бобан, 1970, Власотинце, незапослен, ССС,
Ђорђевић Зоран, 1980, Грделица, незапослен, ССС,
Ђорђевић Никола, 1981, Грделица, незапослен, ССС,
Ђорђевић Снежана, 1966, Лесковац, незапослена, ССС,
Живковић Јован, 1960, Лесковац, Печењевци, запослен, ВШС,
Живковић Новица, 1982, Лесковац, Доње Стопање, запослен, ССС,
Здравковић Витомир, 1956, Лесковац, незапослен, ВШС,
Исаиловић Снежана, 1956, Лесковац, незапослена, ССС,
Јашаревић Неџад, 1972, Лесковац, запослен, ССС
Јовановић Весна, 1966, Власотинце, незапослена, ССС,
Јовановић Јовица, 1967,. Грделица, незапослен, ВСС,
Јовић Живојин, 1959, Лесковац, запослен, ССС,
Јовић Зоран, 1947, Лесковац, пензионер, ВШС,
28
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Лакићевић Љиљана, 1964, Лесковац, незапослена, ССС,
Маринковић Драгиша, 1955, Власотинце, незапослен, ОШ,
Марковић Миодраг, 1951, Лебане, незапослен, КВ,
Матић Новица, 1954, Мирошевце, незапослен, ССС,
Матковић Драгана, 1962, Лесковац, Вучје, , запослена, ССС,
Миленковић Драган, 1956, Власотинце, незапослен, ССС,
Миљковић Горан, 1966, Лесковац, незапослен, ВШС,
Митровић Ђорђе, 1941, Лесковац, пензионер, ОШ,
Николић Бранка, 1959, Грделица, запослена, ССС,
Пауновић Стојан, 1944, Лебане, незапослен, ВСС,
Петровић Петар, 1984, Лесковац, Доње Стопање, запослен, ССС,
Пешић Стеван, 1987, Грделица, незапослен, ССС,
Рајковић Драган, 1970, с. Кораћевац, Предејане, незапослен, ССС,
Рајковић Ненад, 1983, Предејане, Кораћевац, незапослен, ССС,
Ранђеловић Милица, 1952, Лесковац, незапослена, ССС,
Ристић Периша, 1950, Лесковац, незапослен, ССС,
Стаменковић Милорад, 1966, Мирошевце, Лесковац, незапослен, ССС,
Станојевић Светлана, 1948, Лесковац, пензионер, ВШС,
Стефановић Станимир, 1955, Лесковац, запослен, ССС,
Стојановић Љиљана, 1959, Лесковац, запослена, ССС,
Стојановић Светлана, 1957, Лесковац, незапослена, ВСС,
Стојиљковић Момчило, 1942, Лесковац, пензионер, ССС,
Тимотић Ђорђе, 1981, Лесковац, запослен, ССС,
Тотић Зора, 1963, Д. Губеревац, незапослен, ССС,
Тошић Јовица, 1951, Лесковац, незапослен, ВШС,
Трајковић Бранислав, 1949, Лесковац, Бобиште, пензионер, КВ,
Филиповић Љубиша, 1969, с. Дрћевац, Лесковац, незапослен, КВ,
Цветковић Весна, 1973, Лесковац, незапослена, ВШС,
Цветковић Милорад, 1952, Лесковац, пензионер, ВСС,
Цветковић Снежана, 1950, Лесковац, пензионер, ВШС,
Цветковић Сузана, 1964, Лесковац, незапослена, ССС,
Цекић Наташа, 1980, Лесковац, незапослена, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Лебану именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ђорђевић Милорад, 1960, Лебане, село Радиновац, незапослен, ВШС,
Димитријевић Наташа, 1979, Лесковац, запослена, ВСС,
Ђорђевић Ивана, 1967, Лесковац, запослена, ССС,
Ђорђевић Марјан, 1970, Лесковац, запослен, ВШС,
Пауновић Стојан, 1944, Лебане, незапослен, ВСС,
Петровић Иван, 1981, Лесковац, запослен, ВШС,
Савић Милош, 1985, Лесковац, незапослен, ССС,
Станковић Петар, 1950, Лебане, незапослен, ССС,
Стојановић Томислав, 1948, Лебане, неазпослен, ВШС
Стојковић Србољуб, 1967, Лесковац, незапослен, ССС,
Јовић Сања, 1982, Грделица, запослена, ССС,
Николић Чедомир, 1970, Лесковац, запослен, ССС.
За судије поротнике Основног суда у Пироту именују се:
1.
2.
3.
Илић Јасмина, 1963, Пирот, незапослена, ВШС,
Андоновић Драган, 1948, Пирот, незапослен, ОШ,
Вељковић Мирјана, 1956, Пирот, незапослена, ССС,
29
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Иванковић Стеван, 1947, Пирот, пензионер, ВКВ,
Јовановић Боринка, 1947, Пирот, пензионер, ССС,
Јовановић Драгиша, 1955, Бела Паланка, пензионер, III степен,
Мијалковић Предраг, 1945, Пирот, пензионер, ССС,
Мијалковић Саша, 1975, Пирот, незапослен, ВШС,
Панајотовић Адријана, 1982, Пирот, незапослена, ССС,
Панић Живан, 1955, Пирот, незапослен, ССС,
Петровић Ивица, 1966, Бела Паланка, запослен, ССС,
Стаменовић Анкица, 1952, Пирот, незапослена, ВСС,
Томановић Снежана, 1956, Пирот, незапослена, ВШС
Тошић Наталија, 1947, Пирот, пензионер, ВШС,
Ћирић Јасмина, 1966, Пирот, незапослен, ВСС,
Ћирић Ратомир, 1945, Пирот, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Димитровграду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Алексов Славчо, 1946, Димитровград, с. Лукавица, незапослен, ВШС,
Андрејевић Станимир, 1966, Димитровград, запослен, ССС,
Китанов Драган, 1950, Пирот, пензионер, ОШ,
Манчић Радован, 1950, Пирот, незапослен, ССС,
Милев Васил, 1942, Димитровград, пензионер, ВСС,
Милев Зорица, 1951, Димитровград, запослена, ВСС.
Минчић Звонимир, 1955, Пирот, незапослен, ВШС,
Стојадинов Негица, 1958, Димитровград, незапослена, КВ,
За судије поротнике Основног суда у Нишу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Анђелковић Добривоје, 1955, Ниш, пензионер, ВСС,
Аранђеловић-Ђурђевић Дајана, 1960, Ниш, запослена, ВСС,
Арнаутовић Душан, 1948, Ниш, пензионер, ВСС,
Букумировић Љиљана, 1951. Ниш, запослена, ССС,
Василић Душан, 1940, Ниш, пензионер, ВСС,
Вацић Душица, 1966, Сићево, незапослена ССС,
Величковић Драган, 1960, Ниш, незапослен, ВСС,
Величковић Ирена, 1981, Нишка Бања, незапослена, III степен,
Веселиновић Аца, 1956, Нишка Бања, пензионер, ВШС,
Веселиновић Тања, 1966, Ниш, незапослена, ССС,
Ветовић Саша, 1976, Ниш, запослен, ВСС,
Виторовић Зорица, 1954, Ниш, незапослена, ССС,
Вујичић Анка, 1966, Ниш, запослена, ВСС,
Вујовић Загорка, 1952, Ниш, незапослена, ССС,
Вукић Видосав, 1953, Ниш, Просек, незапослен, ССС,
Вучковић Лидија, 1971, Ниш, незапослена, ССС,
Гавриловић Славко, 1955, с.Хум, Ниш, запослен, III степен,
Глигоријевић Мирјана, 1973, Ниш, незапослена, ССС,
Гоцић Драган, 1952, Ниш, Д. Врезина, запослен, ССС,
Денић Зоран, 1955, с. Горњи Барбеш, незапослен, ВСС,
Дикић Горан, 1957, Ниш, пензионер, ВСС,
Димитријевић Данијела, 1969, Нишка Бања, незапослена, III степен,
Добреновић Јовица, 1960, село Дукат, Горњи Барбеш, запослен, ССС,
Драгичевић Радмила, 1952, Ниш, пензионер, ВШС.
Ђекић Радмила,1951, Ниш, пензионер, ССС,
Ђорђевић Слободан, 1950, Дољевац, запослен, ВСС,
30
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Ђурић Наташа, 1981, Ниш, незапослена, ССС,
Живковић Љубинко, 1962, Горњи Матејевац, незапослен, ССС,
Зекић Марјан, 1976, Ниш, Кравље, незапослен, ССС,
Ивановић Живота, 1963, Трупале, незапослен, ССС,
Ивић Југосалав, 1949, Ниш, пензионер, ВШС,
Игић Снежана, 1952, Ниш, пензионер, ССС,
Игњатовић Марина, 1968, Ниш, незапослена, ВШС,
Илиев Горан, 1964, Ниш, запослен, ВСС,
Илић Драган, 1973, Дољевац, запослен, ВСС,
Илић Радмила, 1955, Ниш, незапослена, ВСС,
Илић Светлана, 1954, Ниш, незапослена, ССС,
Јакшић Стево, 1954, Ниш, пензионер, ВСС,
Јанковић Љиљана, 1953, Ниш, запослена, ВСС,
Јанковић Снежана, 1964, Ниш, запослена, ССС,
Јанковић Срђан, 1965, село Топаоница, незапослен, ВКВ,
Јевтић Станоје, 1958, с. Крајковац, Јовановац, запослен, III степен
Јовановић Саво, 1947, Ниш, пензионер, ВКВ,
Јовановски Гордана, 1973, Ниш, незапослена, ВШС,
Јованчић Весна, 1972, Ниш, Паси Пољана, незапослена III степен,
Јовић Драгослав, 1957, Кочане, Дољевац, запослен, ССС,
Јутриша Каја, 1963, Ниш, незапослена, III степен,
Китић Душко, 1964, с. Мезграја, запослен, ССС,
Козић Смиља 1951, Ниш, незапослена, ВСС,
Комадинић Предраг, 1959, Ниш, незапослен, ССС,
Костадинова Снежана, 1969, Босилеград, незапослена, ССС,
Костић Јелица, 1952, Ниш, незапослена, III степен
Костић Наташа, 1967, Ниш, незапослена, ССС,
Костић Слађана, 1971, Нишка Бања, незапослена, ССС,
Коцић Звездан, 1958, Нишка Бања, незапослен, ВШС,
Крстић Гордана, 1955, Ниш, незапослена, ССС,
Крстић Градимир, 1959, Нишка Бања, незапослен, III степен,
Крстић Драган, 1962, Нишка Бања, незапослен, ССС,
Крстић Зорица, 1961, Ниш, Г. Матејевац, незапослена, ССС,
Крстић Негован, 1971, с. Доње Драговње, запослен, ССС,
Крстић Петар, 1943, Ниш, пензионер, ВШС,
Лазаревић Слободан, 1964, Ниш, пензионер, ССС,
Лазић Слађана, 1964, Ниш, незапослена, ВШС,
Лилић Зорица, 1952, Ниш, запослена, ВСС,
Љубисављевић Мирела, 1978, Ниш, Г. Матејевац, незапослена, ОШ,
Маринковић Зоран, 1959, Нишка Бања, незапослен, ССС,
Маринковић Иван, 182, с. Мезграја, запослен, ССС,
Марковић Зоран, 1955, Гаџин Хан, запослен, КВ,
Миленковић Драгана, 1972, Ниш, незапослена, ССС,
Миленовић Момчило, 1952, Сићево, незапослен, ССС,
Милидраг Борислав, 1969, Ниш, незапослен, ССС,
Милојевић Лидија, 1971, Горњи Матејевац, ССС,
Милорадовић Славиша, 1957, Ниш, незапослен, ВСС,
Милосављевић Ивана, 1980, Ниш, запослен, ВСС,
Милчић Ружица, 1946, Ниш, незапослена, ССС,
Мировић Светлана, 1948, Ниш, пензионер, ВШС,
Митић Божидар, 1948, Ниш, пензионер, ВСС,
Митровић Стеван, 1974, Ниш, незапослен, ВШС,
Младеновић Мила, 1962, Ниш, незапослена, ССС
Младеновић Милунка, 1948, Ниш, пензионер, КВ,
Наумовић Милена, 1982, Ниш, незапослена ВСС,
31
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Нешић Мирјана, 1967, Ниш, запослен, ВСС,
Никодијевић Славиша, 1958, Ниш. пензионер, ССС,
Николић Милица, 1954, Ниш, незапослена, ССС,
Николић Стеван, 1962, Ниш, пензионер, ВСС,
Павловић Владан, 1970, Ниш, незапослен, ССС,
Палдрмић Јелена, 1973, Ниш, незапослена, ВСС,
Пауновић Бранислава, 1975, Горњи Матејевац, запослен, ССС,
Пауновић Јелица, 1972, Горњи Матејевац, незапослена, ССС,
Петковић Емина, 1961, Ниш, незапослена, ВСС
Петровић Благица, 1962, Ниш, незапослена, ОШ,
Петровић Весница, 1953, Ниш, незапослена, ССС,
Петровић Влада, 1979, с. Матејевац, незапослен, ВШС,
Петровић Душан, 1980, Нишка Бања, незапослен, ВСС,
Петровић Зоран, 1952, Ниш, незапослен, ВСС,
Петровић Љиљана, 1956, Ниш, незапослена, ССС,
Петровић Светислав, 1949, Ниш, незапослен, ВШС,
Петровић Славица, 1955, Ниш, незапослена, ССС,
Петровић Снежана, 1957, Ниш, незапослена, КВ,
Пешић Зоран, 1948, Ниш, незапослен, ВСС,
Поповић Драгана, 1955, Ниш, незапослена, ВСС,
Раденковић Евица, 1963, Ниш, запослена, ВСС,
Рајковић Соња, 1981, Ниш, запослена, ВСС
Рајчевић Биљана, 1977, Ниш, незапослена, ССС,
Рацић Клара, 1966, Г. Матејевац, незапослена, ССС,
Рашић Весна, 1967, Горњи Матејевац, незапослена, ССС,
Рашић Слободанка, 1964, Ниш, Г.Матејевац, незапослен, III степен,
Ристић Снежана, 1961, Чаренска, незапослена, КВ,
Симовиновић Силвана, 1973, Ниш, запослена, ВСС,
Симоновић Данило, 1979, Ниш незапослен,ССС,
Станковић Драгољуб, 1942, Ниш, пензионер, ВСС,
Станковић Лоска, 1950, Дољевац, запослена, ВСС,
Станковић Мирјана, 1955, Ниш, пензионер, ОШ
Станојевић Јадранка, 1959, Ниш, незапослена, ССС,
Стевановић Братислав, 1961, Горњи Барбеш, незапослен, ССС,
Стевановић Ирена, 1965, Ниш, незапослена, ВСС,
Стевановић Небојша, 1968, с. Југбогдановац, запослен, ССС,
Стефановић Биљана, 1969, Нишка Бања, незапослена, ССС,
Стоиљковић Предраг, 1983, село Виландрица, Горњи Барбеш, запослен, ССС,
Стојановић Александар, 1982, Ниш, ВСС,
Стојановић Сања, 1980, Горњи Матејевац, запослена, ССС,
Стојиљковић Андријана, 1982, Нишка Бања, ССС,
Стојиљковић Иван, 1975, Чапљинац, Белотинац, запослен, ССС,
Танић Лепосава, 1951, Ниш, пензионер, ОШ,
Тасић Мирослав, 1955, Ниш, пензионер, ВСС,
Терзић Данијела, 1980, Ниш, запослена, КВ,
Тодоровић Синиша, 1962, Нишка Бања, незапослен, ССС,
Тодоровски Александар, 1978, Ниш, незапослен, ВСС,
Томић Гордана, 1958, Ниш, незапослена, ССС
Томић Миодраг, 1955, Ниш, незапослен, ССС,
Цветковић Дејан, 1967, Ниш, незапослен, ССС,
Цветковић Звонко, 1965, село Југбогдановац, запослен, ССС,
Шарков Дејана, 1972, Ниш, незапослена, ССС,
Шуловић Драгана, 1949, Ниш, пензионер,
32
За судије поротнике Основног суда у Алексинцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Стаменковић Јелена, 1971, Ниш, запослена, ССС,
Радовић Божидар, 1964, Ниш, незапослен, ССС,
Рајковић Горица, 1960, Ниш, Горњи Матејевац, незапослена, ССС,
Сибиновић Зорица, 1956, Ниш, незапослена, ССС,
Гроздановић Оливера, 1977, Ниш, незапослена, ВСС,
Илић Милка, 1949, Ниш, пензионер, ВШС,
Јовановић Бобан, 1963, Ниш, незапослен, ССС,
Јакшић Нада, 1955, Ниш, незапослена, ВСС,
Ђорић Драган, 1954, Малошиште, Дољевац, незапослен, ВШС,
Ђокић Корчагин, 1948, Ниш, незапослен, ВШС,
Ђукић Зорица, 1954, Ниш, незапослена, ВШС,
Димић Славица, 1949, Ниш, пензионер, ССС,
Здравковић Живојин, 1953, Ниш, незапослен, ССС,
Милутиновић Саша, 1956, Ниш, незапослен, ВСС,
Митић Гордана, 1962, Ниш, незапослена, ССС,
Мрваљевић Градимир, 1957, Ниш, незапослен, ВШС,
Благојевић Бранислав, 1949, Ниш, незапослен, ВСС,
Бранковић Дијана, 1970, Ниш, незапослена ССС,
Вучић Иван, 1977, Зајечар, незапослен, ССС,
Дочић Весна, 1958, Зајечар, незапослена, ВШС,
Станковић Бојан, 1984, Зајечар, Звездан, незапослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Књажевцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Брујић Драган, 1958, Књажевац, запослен, ССС,
Видојковић Драган, 1948, Књажевац, незапослен, ВКВ,
Милојић Татјана, 1949, Књажевац, пензионер, ВСС,
Милошевић Јасмина, 1971, Зајечар, незапослена, ВСС,
Панајотовић Дијана, 1981, Зајечар, незапослена, ССС,
Ракић-Гојсовић Агата, 1973, Зајечар, незапослена, ССС,
Станисављевић Мила, 1963, Књажевац, незапослена, ВСС,
Станковић Снежана, 1962, Грљан, незапослена, ССС,
Трајковски Велимир, 1940, Књажевац, пензионер, ВСС,
Милановић Владимир, 1986, Књажевац, запослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Зајечару именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Анасоновић Иван, 1944, Зајечар, пензионер, ВСС,
Буцуловић Мирјана, 1975, Зајечар, запослена, ССС,
Војинов Надица, 1951, Звездан, Зајечар, незапослена, ССС,
Вучић Синиша, 1949, Зајечар, пензионер, ССС,
Димитријевић Зорица, 1961, Зајечар, незапослена, ВШС,
Драговић Владимир, 1949, Зајечар, пензионер, ВСС,
Ђорђевић Бојана, 1963, Зајечар, незапослена, ССС,
Ђурђевац Миленија, 1952, Зајечар, пензионер, ССС,
Ђурић Томислав, 1943, Зајечар, пензионер, ВШС,
Живановић Милена, 1952, Зајечар, незапослена, ВСС,
Живковић Љубинка, 1954, Зајечар, незапослена, ССС,
Здравковић Бранислав, 1949, Зајечар, пензионер, ССС,
Здравковић Данијела, 1973, Зајечар, незапослена, ССС,
Зечевић Драгана, 1963, Зајечар, незапослена, ССС,
33
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Јовановић Војислав, 1961, Зајечар, незапослен, ССС,
Јовановић Светлана, 1952, Зајечар, пензионер, ССС,
Јогрић Мирољуб, 1944, Бољевац, запослен, ВСС,
Малековић-Митровић Александра, 1969, Зајечар, незапослена, ССС,
Мариновић Витомир, 1948, Зајечар, пензионер, ССС,
Марјановић Слађана, 1957, Зајечар, незапослена, ССС,
Миловановић Снежана, 1954, Зајечар, с. Гамзиград, запослена, ВШС,
Николић Јован, 1946, Звездан, пензионер, ССС,
Радојковић Љубиша, 1955, Зајечар, незапослен, ОШ,
Сибиновић-Пешић Билкица, 1952, Зајечар, незапослена, ССС,
Станојевић Павле, 1945, Зајечар, пензионер, ВСС,
Старчевић Бранислава, 1963, Зајечар, незапослена, ССС,
Стојковић Љиљана, 1957, Зајечар, незапослен, ССС,
Трандафиловић Дејан, 1969, Зајечар, запослен, ССС,
Урошевац Вишеслава, 1970, Зајечар, незапослена, ССС,
Шпановић Валентина, 1964, Зајечар, незапослена, ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Прокупљу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Аврамовић Братислава, 1955, Прокупље, пензионер, ОШ,
Аранђеловић Милена, 1966, Прокупље, незапослена, КВ,
Вукићевић Љубомир, 1942, Прокупље, пензионер, ВШС,
Вучетић Петар, 1967, Прокупље, пензионер, ССС,
Динић Јовица, 1951, Прокупље, незапослен, ВКВ,
Ђорђевић Драган, 1973, Прокупље, село Водице, незапослен, ССС,
Ђорђевић Јасмина, 1976, Прокупље, село Доње Кординце, запослена, ССС
Илић Арсенијевић Далиборка, 1979, Прокупље, незапослена, ВСС,
Илић Арсенијевић Маријан, 1981, Прокупље, незапослен, ВСС,
Јовановић Драга, 1952, Прокупље, пензионерка, ССС,
Јовић Милкана, 1952, Прокупље, незапослена, ССС,
Крстић Звонко, 1959, Прокупље, незапослен, ВСС,
Лепосављевић Радован, 1955, Прокупље, пензионер, ССС,
Марковић Братислав, 1972, с. Лепаја, Мерошина, запослен, ССС,
Миладиновић Саша, 1975, Југбогдановац, запослен, ССС,
Милутиновић Верољуб, 1956, Брус, запослен, ВСС,
Митић Весна, 1954, Прокупље, пензионер, ССС,
Митровић Милан, 1979, Прокупље, незапослен, ССС,
Младеновић Петар, 1949, Прокупље, село Балиновац, пензионер, ССС,
Новаковић Небојша, 1964, Прокупље, незапослен, ССС,
Новаковић Радмила, 1947, Прокупље, пензионер, ОШ.
Павловић Горан, 1973, с. Баличевац, Мерошина, незапослен, III степен,
Пенић Љубомир, 1952, Прокупље, пензионер, ССС,
Поледица Душанка, 1976, Прокупље, незапослена, ССС,
Ристић Горан, 1969, Дешилово, незапослен, ССС,
Ростић Драгица, 1964. Прокупље, незапослена, ССС
Ставрић Саша, 1976, Прокупље, с. Бабин Поток, незапослен, ССС,
Стаменковић Братислав, 1967, Прокупље, запослен, ССС,
Стевић Мариола, 1971, Јовановац, село Падина, незапослена, ССС,
Стојановић Никола, 1974, Прокупље, запослен, ВШС,
Стојановић Радивоје, 1943, Прокупље, пензионер, ВШС,
Тасковић Бобан, 1984, Доња Стражава, Прокупље, незапослен, ВШС,
Тончић Владимир, 1974, Прокупље, запослен, ВШС,
Ћетковић Биљана, 1962, Прокупље, незапослена, ССС,
34
За судије поротнике Основног суда у Куршумлији именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Бакић Даница, 1941, Куршумлија, пензионер, ВШС,
Вулетић Милош, 1981, Прокупље, незапослен, ССС,
Динић Милорад, 1952, Прокупље, запослен, ВСС,
Ђорђевић Јозеф, 1972, Прокупље, Доња Трнава, незапослен, III степен,
Јовановић Зоран, 1974, Белољин, село Мађера, незапослен, III степен,
Кнежевић Војин, 1961, Белољин, село Мађаре, запослен, ССС,
Лазић Дејан, 1967, Прокупље, запослен, ССС,
Најдановић Миломир, 1940, Прокупље, пензионер, ВСС,
Николић Светомир, 1945, Прокупље, пензионер, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Бору именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Адамовић Душица, 1979, Бор, незапослена, ССС,
Божић Мирослава, 1949, Бор, пензионер, ВСС
Босијоковић Драгана, 1976, Бор, село Слатина, незапослена, ВСС,
Грекуловић Данијела, 1979, Бор, незапослена, ССС,
Ексић Миша, 1949, Бор, незапослен, ВСС,
Ивановић Славица, 1956, Бор, незапослена, III степен,
Лехпамер Љубиша, 1963, Бор, незапослен, ССС,
Мартиновић Весна, 1970, Бор, незапослена, ССС,
Миленковић Дамир, 1982, Бор, незапослен, ССС,
Миленковић Мирослав, 1956, Бор, незапослен, ССС,
Мирошевић Горан, 1982, Бор, незапослен, ССС,
Митровић Слађана, 1962, Бор, незапослена, ССС.
Петруцић Милош, 1990, Бор, незапослен, ССС,
Раковић Сузана, 1969, Бор, незапослена, ССС,
Савић Мара, 1975, Бор, незапослена, ССС,
Стојановић Славица, 1953, Бор, незапослена, ВСС,
Шербула Милан, 1959, Бор, незапослен, ВСС,
IV
ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
За судије поротнике Основног суда у Сомбору именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Блажев Марта, 1962, Бачки Брег, незапослена, ССС
Брадарић Магдалена, 1974, Бачки Брег, незапослена, ССС,
Бург Биљана, 1973, Апатин, незапослена, ВСС,
Вајганд Наташа, 1966, Сомбор, запослена, ССС,
Влатковић Милан, 1940, Сомбор, пензионер, ССС,
Врацковић Душан, 1949, Сомбор, пензионер, ВШС,
Грковић Драгица, 1957, Сомбор, незапослена, ВШС,
Гусић Љиљана, 1970, Сомбор, Станишић, запослена, ССС,
Зрнић Мирјана, 1972, Кљајићево, незапослена, ССС,
Калинић Мира, 1950, Сомбор, незапослена, ССС,
Кнежевић Слободан, 1944, Сомбор, пензионер, ВСС,
35
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Кобиларић Бранимир, 1954, незапослен, ССС,
Ковачевић Драгана, 1971, Сомбор, Станишић, незапослена, ССС,
Кришто Мијо, 1971, Бачки Брег, незапослен, КВ,
Крстић Мирјана, 1967, Сомбор пензионер, ССС,
Кунић Синиша, 1961, Сомбор, незапослен, ССС,
Максић Гордана, 1958, Сомбор, незапослена, ССС,
Мандић Милица, 1960, Сомбор, незапослена, ССС,
Миросављевић Аница, 1952, Сомбор, пензионер, ВШС,
Мишковић Слободан, 1954, Сомбор, пензионер, КВ,
Ненет Каролина, 1967, Сомбор, незапослена, ВШС,
Новковић Благоје, 1948, Сомбор, запослен, ССС,
Олуић Милорад, 1960, Лугово, запослен, ВШС,
Оршоваи Виктор, 1963, Сомбор, незапослен, ВСС,
Парчетић Милена, 1976, Сомбор, незапослена, ССС,
Парчетић Ружица, 1969, Сомбор, незапослена, ССС,
Шекуљица Милена, 1975, Сомбор, незапослена, ВСС,
Сијечањ Јасмина, 1974, Сомбор, запослена, ССС,
Сијечањ Саша, 1975, Сомбор, запослен, ССС,
Славковић Силвија, 1972, Сомбор, незапослена, ССС,
Сретић Јасмина, 1978, Станишић, незапослена, ССС,
Стошић Слободанка, 1949, Сомбор, пензионер, ССС,
Уводић Андрија, 1947, Сомбор, пензионер, КВ,
Фаркаш Миљка, 1960, Апатин, незапослена, ССС,
Филиповић Гордана, 1952, Сомбор, запослена, ВСС,
Филиповић Јованка, 1946, Сомбор, пензионер, ВШС,
Шијак Зоран, 1953, Сомбор, незапослен, ССС.
Шкибало Катица, 1948, Сомбор, пензионер, ССС,,
Арсевић Данка, 1976, Апатин, незапослена, ВСС,
Бачић Драгана, 1973, Апатин, незапослена, ВШС,
Дражић Милан, 1967, Апатин, запослен, ВСС,
Куриџа Бранко, 1959, Сомбор, пензионер, ВШС
За судије поротнике Основног суда у Врбасу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Јевтић Милан, 1952, Оџаци, пензионер, ВСС,
Боснић Бојана, 1979, Сомбор, запослена, ВСС,
Плетл Ана, Сомбор, запослена, ВШС,
Гертнер Јелена, 1981, Сомбор, незапослена ССС,
Драгичевић Божидар, 1980, Сомбор, запослен, ССС,
Ђокић Татјана, 1976, Сомбор, незапослена, ССС,
Иђушки Зорица, 1976, Сомбор, запослена, ВСС,
Драгичевић Марина, 1979, Станишић, незапослена, ССС,
Вујовић Перо, 1950, Кула, незапослен, ВШС,
Бољановић Милимир, 1946, Кула, пензионер, ВСС,
Паланачки Анка, 1947, Кула, пензионер, ССС,
Салаи Драгица, 1950, Оџаци, пензионер, ВШС,
Стојаков Милка, 1949, Оџаци, пензионер, ВШС,
Стојановић Нена, 1951, Оџаци, пензионер, ССС,
Булајић Јања, 1944, Врбас, пензионер, ВСС,
Билењкиј Зорка, 1951, Врбас, незапослена ССС,
Мерџан Милена, 1982. Врбас, незапослена, ВСС,
Стојановић Душанка 1956, Врбас, незапослена ССС,
Ђокић Татјана, 1976, Сомбор, незапослена, ССС,
Рокнић Босиљка, 1948, Сомбор, запослена, ВШС,
36
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Стричевић Тамара, 1966, Сомбор, незапослена, ВСС,
Кристивојевић Александар, 1982, Нови Сад, незапослен, ССС,
Зубић Вања, 1985, Нови Сад, незапослена, ССС,
Бајат Александар, 1967, Петроварадин, незапослен, ССС,
Бугарки Стана, 1964, Нови Сад, незапослена, ВШС,
Јовичић Љиљана, 1957, Нови Сад, незапослена, III степен,
Петковић Маринко, 1971, Жабаљ, запослен, ВСС,
Радојчић Светлана, 1959, Врбас, незапослена, ССС,
Маловић Мирјана,1955, Врбас, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Новом Саду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Адамовић Смиљана, 1951, Нови Сад, пензионер, ССС,
Алексић Владислава,1952, Нови Сад, запослена, ВСС,
Алимпић Драгица, 1954, Нови Сад, пензионер, КВ,
Аркула Славица, 1954, НОви Сад, незапослена, ВШС,
Асурџић Милош, 1985, Нови Сад, запослен, ВСС,
Аћимовић Душанка, 1954, Нови Сад, пензионер, ССС,
Бабин Јана, 1982, Маглић, незапослена ВСС
Багаш Мирославка, 1964, Нови Сад, незапослена ССС,
Бакић Миомира, 1954, Нови Сад, незапослена, ССС,
Бањац Гена, 1949, 1949, пензионер, ССС,
Батајић Љиљана, 1945, Нови Сад, пензионер, ССС,
Беквалац Биљана, 1951, Нови Сад, пензионер, ССС,
Бекић Љиљана, 1955, Зрењанин, незапослена, ССС,
Бељин Милан,1950, Футог, пензионер, ССС,
Бјелогрлић Нада, 1954, Нови Сад, незапослена, ССС,
Богдановић Мирјана, 1951, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Бодулић Слободан, 1945, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Божовић Мирјана, 1948, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Борџин Живка,1957, Нови Сад, незапослена, ССС,
Боснић Младен, Нови Сад, незапослен, ССС,
Бошковић Божица, 1953, Нови Сад, пензионер, ССС,
Бошњак Недељка, 1957, Обровац, незапослена, ССС,
Бранковић Ковачевић Радмила, 1950, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Брзић Миланка, 1940, Нови Сад, пензионер, ССС,
Бубњевић Радован, 1953, Тител, незапослен, ВШС,
Бубуљ Динка, 1961, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Бујдошик Наталија, 1965, Нови Сад, незапослена ВШС,
Бурнаћ Славица, 1952, Нови Сад, пензионер, ССС,
Васић Славица, 1950, Нови Сад, пензионер, ССС,
Векић Даринка, 1945, Нови Сад, пензионер, ВШС
Велемир Радмила, 1954, Нови Сад, пензионер, ССС,
Веселиновић Невенка, 1950, Нови Сад, незапослена, КВ,
Вићентијевић Голубица, 1951, Нови Сад, незапослена, ОШ,
Влашић Миодраг, 1953, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Врговић Велика, 1962, Каж, незапослена, ВСС,
Вујин Маја, 1980, Петроварадин, незапослена, ВСС,
Вујић Анђелија, 1949, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Вукашинов Данилка, 1954, Нови Сад, пензионер ОШ,
Вукотић Босиљка, 1947, Бачки Јарак, пезионер, ССС,
Вуксановић Милева, 1951, Нови Сад, пензионер, ССС,
Гаџа Јасмина, 1973, Нови Сад, незапослена, ССС,
Грабовац Јелица, 1959, Нови Сад, незапослена, ВСС,
37
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Гргић Олга, 1951, Нови Сад, незапослена ВШС,
Грубор Слободан, 1944, Нови Сад, пензионер, ССС,
Гулачи Татјана, 1970, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Данилов Душан, 1956, Нови Сад, пензионер, ССС,
Докић Амалија, 1950, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Драгојевић Славица, 1957, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Душић Душанка, 1950, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Ђурак Јосиф, 1948, Нови Сад, запослен, ССС,
Ђурђевић Ружа, 1950, Нови Сад, пензионер, ССС,
Ђурица Радмила, 1949, Нови Сад, пензионер, КВ,
Живанов Кристина, 1980, Футог, незапослена, ССС,
Живић Бранислав, 1960, Нови Сад, незапослен, ОШ,
Зечевић Ранко, 1952, Нови Сад, незапослен, ВСС,
Зечевић Весна, 1952, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Зечевић Владан, 1967, Нови Сад, запослен, ВСС,
Ивановић Нада, 1951, Нови Сад, пензионер, ССС,
Ивков Јадранка, 1954, Нови Сад, запослена, ССС,
Исламовић Нада, Нови Сад, пензионер, ССС,
Јарић Марица, 1954, Нови Сад, незапослена, ССС,
Јовић Небојша, 1965, Нови Сад, запослен, ВСС,
Јосимовић Биљана, 1948, Нови Сад, пензионер, ССС,
Јусуфовић Амир, 1943, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Канкараш Радмила, 1955, Нови Сад, незапослена, ССС,
Керац Ева, 1954, Ченеја, пензионер, ВШС,
Кнежевић Милан, 1953, Сремска Каменица, незапослен, ССС,
Ковач Вера, 1945, Нови Сад, пензионер, ССС,
Ковачевић Драгана, 1980, Нови Сад, незапослена, ССС,
Ковачевић Милева, 1956, Челарево, пензионер,ВСС,
Козаревић Гордана, 1945, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Коларић Мирослава, 1962, Нови Сад, запослена, ССС,
Колдан Десанка, 1952, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Копчански Софија, 1951, Нови Сад, пензионер, КВ,
Костић Зорица, 1952, Нови Сад, пензионер, ССС,
Костић Љиљана, 1980, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Котуш Мирослав, 1956, Нови Сад, незапослен, ССС,
Крестић Љубомир, 1952, Нови Сад, запослен, ВШС,
Крестић Нада, 1953, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Крижанић Слађана, 1961, Нови Сад, незапослена ССС,
Крстић Љуба, 1959, Нови Сад, запослена, ССС,
Латиновић Рајко, 1950, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Лешић Габријела, 1979, Нови Сад, запослена ВШС,
Лилић Вера, 1956, Нови Сад, пензионер, ССС,
Лисица Станко, 1945, Жабаљ, пензионер, ВШС,
Лончар Бранка, 1951, незапослена , ВСС,
Лошић Јелка, 1953, Нови Сад, пензионер, ССС,
Љубојевић Марко 1947, Нови Сад, пензионер, ССС,
Максимчев Миланка, 1946, Нови Сад, пензионер, КВ,
Маливук Божана, 1948, Ковиљ, пензионер, II степен,
Малуцков Стеван, 1960, Нови Сад, незапослен ВШС,
Мамула Верица, 1946, Петроварадин, пензионер, ОШ,
Манојловић Љиљана, 1952, Нови Сад, пензионер, ССС,
Марић Љуба, 1950, Нови Сад, пензионер, ССС,
Марић Љубодраг, 1953, Нови Сад, незапослен, ССС,
Маричић Славица, 1955, Петроварадин, запослена, ВШС,
Марчетић Обренија, 1949, Нови Сад, пензионер, ОШ,
38
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Матић Љубица, 1949, Нови Сад, пензионер, ССС,
Милетин Мирјана, 1962, Нови Сад, незапослена, ССС,
Миочиновић Дина, 1983, Нови Сад, незапослена, ССС,
Мирков Јелена, 1983, Зрењанин, незапослена, ВСС,
Митровић Мирјана 1959, Футог, незапослена, ССС,
Мићевић Нада, 1953, Нови Сад, незапослена, ССС.
Михајловић Душанка, 1952, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Михајловић Иванка, 1953. Сремска Каменица, запослена ВШС,
Мраковић Зоран, 1959, Нови Сад, запослен, ОШ,
Мрваљевић Роса, 1952. Петроварадин, незапослена, ВШС,
Николић Љубица, 1952, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Нинков Мирјана, 1955, Петроварадин, пензионер, ССС
Нинков Олга, 1948, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Обрадовић Ковиљка, 1950, Бачки Јарак, пензионер, ССС,
Огризовић Јасмина, 1966, Нови Сад, незапослена, ССС,
Остојић Драгица, 1950, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Паић Сања, 1983, Футог, незапослена, ВСС,
Папић Ана, 1952, Нови Сад, незапослена, ССС,
Папић Зорка, 1952, Нови Сад, пензионер, ССС,
Пејовић Предраг, 1949, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Пејчић Нада, 1946, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Пекић Стеван, 1953, Нови Сад, пензионер, ССС,
Петковић Радмила, 1950, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Пилиповић Чедомир, 1955, Нови Сад, незапослен, КВ,
Пиндовић Марија, 1958, Нови Сад, незапослена, ССС,
Попов Зорка, 1946, Нови Сад, пензионер, ССС,
Поповић Светлана, 1963, Нови Сад, незапослен, ВШС,
Предојевић Ана,1960, Руменка, незапослена, ССС,
Радић Љиљана 1956, Жабаљ, незапослена, ССС,
Рајковић Јела, 1956, Нови Сад, запослена, ВШС,
Ракић Душан, 1954, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Ракић Наталија, 1979, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Ризвић Златан, 1954, Нови Сад, запослен, ССС,
Рикало Миладин, 1956, Нови Сад, запослен, ВШС,
Ристић Тања, 1965, Нови Сад, незапослена, ССС,
Родић Чанков Радмила, 1954, Нови Сад, запослена, ССС,
Рувчески Тони, 1967, Нови Сад, запослен, ССС,
Рудић Оливера, 1968, Нови Сад, незапослена, ССС,
Савић Маја, 1983, Нови Сад, незапослена, ССС,
Савић Радмила, 1983, Каћ, незапослена, ССС,
Самарџић Недељко, 1952, Будисава, пензионер, ВКВ,
Соларов Моргијана, 1944, Нови Сад, пензионер, ССС,
Србин Анка, 1952, Нови Сад, незапослена, ССС,
Сремац Божицар, 1943, Футог, пензионер, ВШС,
Стајић Снежана, 1951, Нови Сад, пензионер, ССС,
Станић Мира, 1953, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Станковић Биљана, 1959, Нови Сад, незапослена, ССС,
Стефановић Василије, 1948, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Стоиљковић Милорад, 1956, Нови Сад, пензионер, ССС,
Стојановић Нада, 1957, Нови Сад, пензионер, ВСС,
Стојиљковић Слађана, 1982, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Стојменовић Љиљана, 1969, Нови Сад, незапослена, ВСС,
Тепић Стојанка, 1950, Нови Сад, пензионер, ОШ,
Терзић Снежана, 1955, Нови Сад, пензионер, ССС,
Тобџић Јелица, 1952, Нови Сад, незапослена, ССС,
39
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Тодић Влада, 1956, Нови Сад, пензионер, ВСС
Тодоровић Весна, 1958, Петроварадин, незапослена ССС,
Томић Вишња, 1975, Нови Сад, запослена, ВСС,
Томић Мирјана, 1970, Нови Сад, незапослена, ССС,
Томић Петар, 1983, Нови Сад, незапослен, ССС,
Тот Драгана, 1952, Сремска Каменица, незапослена, ССС,
Трифу Дору, 1947, Нови Сад, пензионер, ВСС.
Ћурчић Зорица, 1948, Нови Сад, пензионер ВСС,
Фирићански Љубинка, 1947, Нови Сад, пензионер, ССС,
Флекач Зора, 1948, Нови Сад, пензионер, ССС,
Чворовић Радош, 1947, Петроварадин, незапослен, ВШС,
Чича Софија, 1960, Нови Сад, запослена, ВШС,
Чокаш Едит, 1951, Нови Сад, пензионер, КВ,
Шипка Милан, 1955, Нови Сад, пензионер, ВШС,
Шкрбић Даница, 1952. Петроварадин, незапослена, ССС,
Шкрбић Ружица, 1983, Нови Сад, незапослена, ССС,
Штрауб Едита, 1955, Нови Сад, пензионер, ССС,
Шуша Синиша, 1952, Петроварадин, незапослен, ВСС,
За судије поротнике Основног суда у Бачкој Паланци именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Поганчев Добрила, 1953, Бачка Паланка, незапослена, ОШ,
Шимудварац Јозефина, 1962, Бач, запослена, ССС,
Шимудварац Стипан, 1959, Бач, запослен, ВСС,
Маријановић Љиљана, 1966, Бачка Паланка, незапослена, ССС,
Влајков Вукица, 1956, Бачка Паланка, незапослена, ОШ,
Живић Мирослав, 1966, Бачка Паланка, запослена ВСС,
Глувајић Гордана, 1961, Бачка Паланка, незапослена, ССС,
Азашевац Даница, 1946, Бач, пензионер, ОШ,
Анђелић Снежана, 1967, Бачка Паланка, незапослена, ССС,
Пуача Горан, 1959, Футог, незапослен, ВСС,
Плавшић Сања, 1976, Нови Сад, запослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Бечеју именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Закић Радмила, 1942, Нови Бечеј, пензионер, ВСС,
Зорић Бранко, 1941, Житиште, пензионер, ВШС,
Јованов Милорад, 1948, Нови Бечеј, пензионер, ССС,
Остојић Бранислав, 1961, Ечка, незапослен, ССС,
Радуновић Иванка, Нови Бечеј, пензионер, ВШС,
Гавриловић Ружа, 1963, Бечеј, незапослена, ССС,
Давидовић Анушка, 1948, Нови Бечеј, пензионер, ВСС,
Фабиан Наталиа, 1979, Бечеј, запослена, ССС,
Ђурић Радмила, 1957, Бечеј, незапослена, ССС,
Симеуновић Бранка, 1953, Бечеј, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Зрењанину именују се:
1.
2.
3.
4.
Бабић Блажо, 1940, Зрењанин, пензионер, ВСС,
Беслаћ Мирјана, 1947, Зрењанин, пензионер, ССС,
Босић Зорица, 1948, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Грбић Стојанка, 1963, Зрењанин, незапослена III степен,
40
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Грубачки Смиља, 1949, Зрењанин, пензионер, ССС,
Деурић Анђа 1954, Лукићево, пензионер, ССС,
Драган Нушка, 1952. Зрењанин, незапослена, ВСС,
Ђурчић Радојка, 1948, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Јовановић Петковић Тамара, 1976, Зрењанин, незапослена, ССС,
Кнежевић Нада, 1954, Зрењанин, незапослена, КВ,
Козић Невенка, 1951, Зрењанин, пензионер, ВШС
Крнетић Мирослав, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Куручки Гордана, 1954. Зрењанин, незапослена, ССС,
Маринковић Олга, 1954, Зрењанин, незапослена, ССС,
Миладиновић Сребранка, 1954, Зрењанин, незапослена, КВ,
Миличић Нада, 1954, Зрењанин, пензионер, ССС,
Мишкељин Тања, 1966, Зрењанин, незапослена, ВШС,
Орбан Петра, 1958, Зрењанин, незапослена, КВ,
Паповић Томислав, 1942, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Петеш Евица, 1955, Зрењанин, незапослена, КВ,
Петраш Ева, 1964, Зрењанин, незапослена, ССС,
Петрић Стевица, 1946, Зрењанин, запослен, ВСС,
Петров Миланка, 1950, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Пешти Поповић Едит, 1955, Зрењанин, запослена, ВСС,
Савић Сенада 1981, Зрењанин, незапослена, ССС,
Сања Бјелица, 1969, Сечањ, незапослена, ССС,
Сикимић Јасмина, 1959, Зрењанин, незапослена, ССС,
Симин Снежана, 1952, Зрењанин, пензионер, III степен,
Соларов Драгица 1949, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Стајић Борислава, 1958, Зрењанин, незапослена, ССС,
Стојаковић Славко, 1951, Зрењанин, незапослен, ССС,
Телеки Андраш, 1955, Зрењанин, незапослен, КВ,
Терзин Мира, 1954, Зрењанин, незапослена, ССС,
Томашев Милорад,, 1971, Зрењанин, незапослен, ОШ,
Тошић Љуба, 1950, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Ћурчић Радојка, 1948, Зрењанин, пензионер, ВШС,
Цвејанов Марија, 1948, Зрењанин, пензионер, ВСС,
Шпановић Цукић Љиљана, 1956, Зрењанин, незапослена, ССС.
Николић Гордана, 1964, Зрењанин, незапослена, ВСС,
Пинтер Ана, 1943, Зрењанин, пензионер, ВШС
Миланов Драгица, 1952, Зрењанин, незапослена, ВШС
За судије поротнике Основног суда у Сремској Митровици именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Аврамовић Коста, 1952, Сремска Митровица, пензионер, ССС,
Благојевић Богољуб, 1951, Сремска Митровица, незапослен, ССС,
Благојевић Радосава, 1942, Сремска Митровица, пензионер, ССС.
Гагић Драгутин, 1953, Добринси, незапослен, ВШС,
Голек Мирјана, 1955, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Десница Даница, 1947, Сремска Митровица, пензионер, ВСС,
Димитришин Мирјана, 1949, Сремска Митровица, пензионер, ССС,
Ђурић Зорица, 1947, Сремска Митровица, пензионер, ВШС,
Кузмановски Љиљана, 1954, Сремска Митровица, незапослена, ВШС,
Марковић Бошко, 1949, Хртковци, незапослен, КВ,
Петковић Госпојинка, 1948, Сремска Митровица, пензионер, ССС,
Пјевац Миле, 1948, Кленак, запослен, ВСС,
Поповић Љуља, 1956, Шашинци, незапослена, ОШ,
Трбојевић Иванка, 1950, Сремска Митровица, пензионер, ОШ,
41
15. Чајка Стјепан, 1946, Сремска Митровица, пензионер, ССС,
16. Штетина Златко, 1952, Сремска Митровица, незапослен, ССС,
17. Маравић Милан, 1948, Бајмок, незапослен, ССС
За судије поротнике Основног суда у Руми именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Гагић Верица, 1953, Рума, пензионер, КВ,
Бактер Десанка, 1944, Рума, пензионер, ВШС,
Барајевац Весна 1957, Рума, незапослена, ВШС,
Батало Дуња, 1942, Рума, пензионер, ВШС,
Гламочак Радован, 1942, Рума, пензионер, ССС,
Дражић Брус Драгица, 1953, Рума, незапослена, КВ,
Ергелашевић Душан, 1957, Рума, незапослена, ССС,
Зелен Вера, 1952, Рума, пензионер, КВ,
Катић Смедеревка, 1957, Рума, незапослена, КВ,
Кромпић Бранислава, 1951, Рума, пензионер, ССС,
Мићић Зоран, 1957, Рума, запослен, ВСС,
Момчиловић Невенка, 1957, Рума, незапослена, ССС,
Радовац Љубица, 1959, Рума, незапослена, ССС,
Саватић Миломир, 1948, Рума, пензионер, ССС ,
Совиљ Миленко, 1952, Рума, незапослен, III,
Стокић Тадић Смиља, 1951, Рума, пензионер, ССС,
Штимац Весна,1972, Рума, незапослена ВШС,
За судије поротнике Основног суда у Старој Пазови именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Бујак Милоје, Стара Пазова, пензионер, ССС,
Грбић Мирослав, 1975, Инђија, запослен, ВСС,
Ћалић Милојка, 1949, Инђија, Фрушкогорска 25, пензионер, ССС,
Панковић Србинка, 1944, Инђија, пензионер, ВШС,
Миљковић Биљана, 1978, Инђија, незапослена, ВСС,
Тумара Александра, 1979, Инђија, незапослена, ВСС.
Живковић Видосава, 1959, Рума, запослена, ВСС,
Вукин Верица, 1950, Сибач, пензионер, ССС,
Славинић Мирјана, 1965, Рума, Вогањ, незапослена, III степен,
Вукин Бранислав, 1949, Сибач, пензионер, ССС,
Везмар Славица, 1964, Стари Бановци, пензионер, ССС,
Вуковић Сања, 1971, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Гајдош Бранко, 1962, Сремска Митровица, незапослен, ВШС,
Гарапић Драган, 1963, Сремска Митровица, незапослен, ССС,
Живановић Софија, 1962, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Јакшић Биљана, 1978, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Милошевић Радица, 1965, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Митрић Саша, 1960, Сремска Митровица, незапослен, ССС,
Рибар Весна, 1961, Мачванска Митровица, незапослена, ВШС,
Смиљанић Гордана, 1965, Сремска Митровица, незапослена ССС,
Токић Зорица, 1970, Сремска Митровица, незапослена , ССС,
Убипарип Биљана, 1960, Мачванска Митровица, незапослена, ССС,
Шојић Душко, 1966, Лаћарак, незапослена, ОШ,
Шубатлија Миланка, 1974, Лаћарак, запослена, ВСС,
Аћимовић Софија, 1973, Сремска Митровица, незапослен, ВШС,
Бишчић Љиљана, 1956, Сремска Митровица, незапослена, ОШ,
Бубало Босиљка, 1959, Сремска Митровица, незапослена, III степен,
42
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Петровић Снежана, 1960, Сремска Митровица, незапослена, ВШС,
Писањук Златко, 1960, Сремска Митровица, ,незапослен, ВКВ,
Шијак Радмила, 1958, Шашинци, незапослена, ОШ,
Штетина Љубинка, 1960, Сремска Митровица, незапослена, ВШС,
Богдановић Драгица, 1956, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
Будимировић Златко, 1958, Сремска Митровица, пензионер, КВ,
Неђић Загорка, 1955, Сремска Митровица, незапослена, ОШ,
Мраовић Милена, 1956, Сремска Митровица, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Шиду именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
Костић Божица, 1949, Шид, пензионер, ВСС
Тинтор Богданка, 1953, Шид, запослена, ВШС,
Чембић Цвијетић Нада, 1950, Шид, пензионер, ССС,
Малешевић Славица, 1948, Шид, пензионер, ВШС,
Бирманчевић Виорка, 1956, Шабац, пензионр ОШ,
За судије поротнике Основног суда у Суботици именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Антељ Ружа, 1951, Суботица, пензионер, ССС
Биро Илдика, 1955, Суботица, незапослена, ССС,
Божић Марија,1947, Суботица, пензионер, ССС,
Бојановић Михајло, 1955, Суботица, незапослен, ВШС,
Вејиновић Милорад, 1964. Бачка Топола, незапослен, ССС,
Витасовић Владимир, 1949, Келебија, пензионер, ВСС,
Војнић Хајдук Каролина, 1944, Суботица, пензионер ВШС,
Вујевић Драган, 1978, Суботица, незапослен, ССС,
Вујковић Гордана, 1965, Суботица, незапослена, ССС
Грабић Радојка, 1954, Суботица, пензионер, ССС,
Дањи Иванка, 1951, Суботица, пензионер, ССС,
Дер Вера, 1949, Суботица, пензионер, ССС,
Дрењовски Илонка, 1958, Бачка Топола, незапослена, ВШС,
Ђеровић Агота, 1954, Суботица, пензионер, ССС,
Еветовић Мирослав, 1955, Суботица, запослен, КВ,
Зорановић Милан, 1960, Суботица, незапослен, ВСС
Ивковић Марта, 1968, Суботица, незапослена, ССС,
Ковачевић Едина, 1967, Суботица, запослена, ССС,
Ковачевић Ирена, 1970, Суботица, запослена, ВСС,
Крстић Радо, 1949, Суботица, пензионер, ССС,
Кујунџић Перица, 1984, Стари Жедник, незапослен, ССС,
Лазаревић Валентина, 1974, Палић, незапослена, ВСС
Личина Славица, 1953, Суботица, пензионер, ССС
Ловчлански Александар, 1981, Суботица, запослен, ВСС,
Лукић Неда, 1971, Суботица, незапослена, ССС,
Марчетић Саво, 1961, Суботица, запослен, ССС,
Милошев Тихомир, 1973, Келебија, запослен, ССС,
Неорчић Снежана, 1958, Суботица, незапослена, ССС,
Папић Сава, 1952, Суботица, запослен, ВШС,
Паприца Мира, 1948, Суботица, пензионер, ССС,
Парошки Светозар, 1943, Суботица, пензионер, ВШС
Пушкарев Габриела, 1955, Суботица, пензионер, ОШ,
Радак Иван, 1955, Суботица, незапослен, ОШ
Савић Борика, 1954, Суботица, пензионер, КВ,
43
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Сич Јулија, 1968, Суботица, запослена, ОШ,
Скендеровић Ана, 153, Мала Босна, незапослена, ОШ,
Скендеровић Снежана, 1954, Бајмок, незапослена, ССС,
Станковић Милован, 1987, Стари Жедник, незапослен, ССС,
Стражарковић Рада,1941, Суботица, пензионер, ОШ,
Тибор Гилице, 1952, Суботица, незапослен, ССС
Тонковић Антун, Суботица, пензионер, ССС,
Трбовић Марија, 1941, Бајмок, пензионер, ССС,
Тривић Мирјана, 1957, Суботица, запослен, ССС,
Фаркаш Јулијана, 1946, Бачка Топола, пензионер, ВСС,
Фодор Антал, 1943, Суботица, пензионер, КВ,
Хорват Марија, 1954, Суботица, Келебија, пензионер, КВ,
Цветковић Ева, 1963, Суботица, запослена, ВСС,
Чикош Љиљана, 1962, Суботица, запослена, III степен,
Чубрановић Милка, 1941, Бачка Топола, пензионер, ВСС,
Шарчевић Биљана, 1976, Суботица, незапослена, ССС,
Шврака Марија, 1955, суботица, пензионер, III
Шебез Марија, 1946, Суботица, пензионер, ССС,
Шинделеш Ева, 1945, Суботица, пензионер, ССС,
Шош Золтан, 1959, Бачка Топола, запослен, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Сенти именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Еветовић Јелисавета, 1960, Суботица, незапослена, ОШ,
Ивковић Милена, 1970, Суботица, незапослена, ССС,
Крстин Јелена, 1942, Кањижа, пензионер, ВШС,
Лукинић Винка, 1945, Суботица, пензионер, ОШ,
Мајор Рожа, 1946, Кањижа, пензионер, ССС.
Мамужић Ивица, 1949, Суботица, пензионер, ССС,
Молнар Софија, 1949, Суботица, пензионер, ССС,
Тумбас Меланија, 1963, Суботица, незапослена, ССС,
Ходи Јосип, 1945, Суботица, пензионер, ВШС,
Црнковић Младен, 1959, Суботица, незапослен, ССС,
Чонти Новак Розалија, 1949, Суботица, пензионер, ССС,
Ивковић Милева, 1970, Суботица, незапослена, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Кикинди именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Биачи Естер, 1966, Нова Црња, незапослена, ОШ,
Галић Славица, 1950, Кикинда, пензионер, ВШС,
Живанкић Бранислав, 1976, Кикинда, незапослен, ВСС,
Живанкић Драган, 1944, Кикинда, пензионер, ССС,
Зец Живка, 1951, Кикинда, незапослена, ВСС,
Јеринкић Бранка, 1941, Кикинда, незапослена, ОШ,
Јованић Ленка, 1945, Нови Кнежевац, пензионер, ССС,
Јонаш Марија, 1965, Нова Црња, незапослена, ССС,
Марковљев Каћа, 1948, Нови Кнежевац, пензионер, ВШС,
Матејин Радован, 1950, Кикинда, пензионер, ССС,
Мишков Марија, 1951, Кикинда, пензионер, КВ радник,
Пејаков Олга, 1946, Кикинда, пензионер, ВШС,
Перић Мирјана, 1950, Кикинда, незапослена, ССС,
Перишић Драгица, 1950, Кикинда, пензионер, ВСС,
44
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Пирошка Нађ, 1945, Нови Кнежевац, пензионер, ССС.
Симић Зора, 1941, Кикинда, пензионер, ВШС,
Тамаши Радославка, 1947, Кикинда, пензионер, ВШС,
Томић Дренка, 1951, Кикинда, запослена, ВСС.
Убипарип Светлана, 1969, незапослена, ССС,
Фаркаш Атила, 1955, Сента, запослен, ССС,
Шево Драгица, 1946, Кикинда, пензионер, ССС,
За судије поротнике Основног суда у Лозници именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Алексић Милан, 1951, Жуњани, Лозница, незапослен, ССС,
Бајић Миланка, 1957, Лозница незапослена, ССС,
Васиљевић Милутин, 1956, Лозница, незапослен, ВСС,
Васиљевић Нада, 1950, Лозница, незапослена, КВ,
Вукосављевић Славица, 1950, Лозница, пензионер, ССС,
Вукосављевић Стојадин, 1944, Лозница, пензионер, ВШС,
Грујичић Мирко, 1965, Лозница, незапослен, III степен,
Ђокић Биљана, 1972, Лозница, Воћњак, незапослена, III степен,
Игњатовић Јованка, 1961, с. Корениште, незапослена, ВСС,
Илић Љубица, 1980, Лозница, незапослена, ССС,
Искић Бранка, 1965, Лозница, Руњанин, незапослен, ССС,
Катић Драгица, 1963, Слатина, Брезјак, запослена, ССС,
Кнежевић Драгица, 1955, Лозница, незапослена, ССС,
Лекић Станица, 1975, Лозница, незапослена, ССС,
Лазић Миодраг, 1947, Драгинац, пензионер, ВСС,
Лукић Бранкица, 1978, Лозница, незапослена, ССС,
Максимовић Снежана, 1954, Лозница, незапослена, ВСС,
Манојловић Милун, 1945, Лозница, пензионер, ВКВ,
Манојловић Оливера, 1958, Лозница, незапослена, ССС,
Марин Милица, 1942, Лозница, пензионер, ВШС,
Марјановић Миланка, 1966, Лозница, незапослена, ВШС,
Матић Светлана, 1961, Лозница, незапослена, ССС,
Младеновић Вера, 1951, Лозница, незапослена, ССС,
Николић Видоје, 1970, Лозница, незапослен, ССС,
Николић Зоран, 1957, Радаљ, незапослен, ВСС.
Павловић Олга, 1946, Лозница, пензионер, ВСС,
Пантић Милена, 1957, Лозница, Липница, незапослена, ССС,
Пантић Миленко, 1952, Лозница, незапослен, ССС,
Петровић Ангелина, 1967, Лозница, незапослена, ССС,
Поповић Јулка, 1963, Лозница, Клупци незапослена, ССС,
Поповић Милена, 1947, Крупањ, пензионер, ВШС,
Радовановић Иван, 1960, Лозница, Клупци, незапослен, ССС,
Секулић Милош, 1954, Лозница, Трбушница, незапослен, ССС,
Станимировић Миланка, 1961, Лозница, незапослена, ССС,
45
За судије поротнике Основног суда у Шапцу именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Алимпић Живота, 1952, Шабац, незапослен, КВ,
Бановић Слободанка, 1947, Црна Бара, пензионер, ВШС,
Бобић Љиљана, 1948, Шабац, пензионер, ССС,
Бродић Драгана, 1963, Црна Бара, незапослена, ВШС,
Вешић Момир, 1954, Шабац, село Метлић, незапослен, КВ,
Вулетић Јован, 1944, Шабац, пензионер, ВШС,
Вујковић Станојка, 1946, Шабац, пензионер, ВШС,
Вулетић Бранислав, 1943, Шабац-Поцерски Причиновић, пензионер, ВШС,
Вучковић Љиљана, 1963, Шабац, запослена, ССС,
Гајић Верица, 1955, Шабац, запослена, ВШС,
Дамњановић Драгица, 1958, Мајур, Шабац, незапослена, КВ,
Димитријевић Јован, 1952, Коцељева, незапослен, ССС,
Драгојевић Верица, 1952, Шабац, незапослена, ССС,
Ђорђевић Мирјана, 1962, Шабац, незапослена, ВШС,
Живковић Драгица, 1971, Шабац, незапослена, ВСС,
Жунић Милан, 1946, Шабац, пензионер, ВШС,
Иванковић Иванка, 1958, Коцељева, пензионер, ССС,
Ивановић Нада, 1951, Шабац, незапослена, ССС,
Илић Жанка, 1951, Шабац, незапослена, ВШС,
Исаиловић Александра, 1971, Шабац, незапослена, ССС,
Јевтић Ивко, 1955, Коцељева, пензионер, ВШС,
Јездимировић Весна, 1972, Синошевић, Метлић, незапослена, КВ,
Качаревић Радојка, 1945, Шабац, пензионер, ССС,
Кикановић Милица, 1981, Лозница, запослена, ВСС,
Кикановић Милосав, 1952, Лозница, запослен, ССС,
Марић Мијатовић Љиљана, 1953, Шабац, незапослена, ССС,
Марковић Јевтић Весна, 1955, Шабац, незапослена, ССС,
Маровић Ружа, 1954, Шабац, незапослена, ОШ,
Матић Стеванија, 1946, Мали Бошњак, пензионер, ССС,
Миленковић Раде, 1954, Коцељева, пензионер, ССС,
Милинковић Драгутин, 1941, Крупањ, пензионер, ВКВ
Мирковић Гордана, 1955, Шабац, незапослена, III степен,
Митровић Љубинка, 1959, Шабац, незапослена, КВ,
Момчиловић Ђорђе, 1958, Поцерски Причиновић, пензионер, ВСС,
Мушкиновић Милка, 1946, Шабац, пензионер, ОШ,
Недељковић Даница, 1949, Коцељева, пензионер, ССС,
Нешковић Славољуб, 1947, Љубовија, пензионер, ВШС,
Николић Добрила, 1942, Шабац, пензионер, ВСС,
Нинковић Даница, 1954, Шабац, незапослена, ССС,
Павловић Живанка, 1958, Шабац, незапослена, ССС,
Павловић Јелена, 1978, Лозница, запослена, ССС,
Павловић Милијана, 1953, Шабац, запослена, ССС.
Пантелић Бранка, 1967, Шабац, незапослена, ССС,
Пантић Светлана, 1954, Шабац, незапослена, ССС,
Петровић Живко, 1960, Шабац, пензионер, ССС,
Радичевић Стојадин, 1941, Лозница, пензионер, ВШС,
Радосављевић Сретен, 1944, Коцељева, пензионер, ВШС,
46
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Рајковић Љиљана, 1947, Шабац, пензионер, III степен,
Ристановић Ранко, 1950, Шабац, Доња Борина, запослен, ССС,
Савић Божана, 1961, Шабац, незапослена, ОШ,
Станић Драгослава, 1949, Шабац, пензионер, ССС,
Стојановић Раденка, 1951, Шабац, незапослена, ВШС,
Томић Радмила, 1957, Шабац, незапослена, ССС,
Топаловић Крстивој, 1960, М. Причиновић, Табановић, незапослен, ССС,
Угљешић Верица, 1950, Шабац, незапослена, ОШ,
Урошевић Весна, 1955, Шабац, незапослена, ССС,
Download

П Р Е Д Л О Г