СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
ОД 1999. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА 07.07.2014. ГОДИНE
НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ
СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Ред
.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Презиме и име
Шљивар Ирена
Станојевић Саша
Кукурековић Драган
Беловић Биљана
Поповић Бранко
Јакшић Александра
Вујошевић Татјана
Јевтић Невена
Дашић Драгана
Савић Гордана
Драговић Зоран
Филић Мирослава
Танасковић Игор
Голубовић Предраг
Лазаревић Дејан
Марковић Милан
Денић Љиљана
Денић Виолета
Богдановић Александар
Станишић Оливера
Фераринов Татјана
Милетић Данијела
Дашић Данијела
Станковић Миљан
Максимовић Вијолета
Ђоровић Снежана
Витковић Сања
Јанићијевић Валентина
Станишић Горан
Кахримановић Заим
Антић Драган
Хоџић Низар
Милосављевић Стана
Колић Енис
Славиковић Ивана
Дејановић Соња
Ћулибрк Анђела
Стојковић Радица
Чукић Вања
Николић Весна
Датум рођења
26.11.1975.
25.06.1971.
29.06.1956.
11.07.1975.
13.12.1958.
30.10.1975.
26.11.1959.
26.07.1974.
09.09.1972.
17.05.1963.
05.07.1952.
25.10.1970.
15.01.1976.
24.07.1961.
04.06.1973.
27.10.1976.
12.05.1974.
11.10.1975.
28.06.1972.
14.11.1967.
31.07.1971.
01.02.1972.
24.04.1971.
01.03.1970.
24.06.1975.
11.05.1975.
11.07.1972.
15.02.1974.
27.06.1970.
22.09.1968.
19.10.1955.
20.10.1954.
03.10.1976.
13.11.1975.
26.02.1974.
31.03.1973.
10.11.1976.
18.03.1961.
22.10.1975.
05.02.1962.
Место рођења
Скопље
Лесковац
Урошевац
Кос.Митровица
Медвеђа
Приштина
Пећ
Прокупље
Пећ
Урошевац
Витина
Приштина
Приштина
Андријевица
Пећ
Приштина
Гњилане
Витина
Тузла
Пећ
Рума
Кос.Митровица
Ниш
Пирот
Липљан
Нови Пазар
Кос.Митровица
Приштина
Пећ
Тутин
Призрен
Беране
Куршумлија
Пећ
Сомбор
Приштина
Босански Нови
Косово Поље
Беране
Лесковац
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Сладаковић Далимир
Тасић Миомир
Димић Славиша
Луковић Вјекослава
Лазић Ненад
Демић Хазбија
Стошић Моша
Ћирић Предраг
Васић Драгана
Гојковић Душко
Војиновић Слађан
Вјештица Владимир
Чукић Никола
Ахматовић Авдулах
Михајловић Милица
Ракић Сузана
Круљ Милица
Стојановић Љиљана
Ковачевић Предраг
Радовић Снежана
Стошић Мирјана
Спасић Небојша
Недељковић Сузана
Младеновић Гордана
Исаиловић Александар
Ристоски Александар
Танасковић Саша
Гајић Горан
Атанасовић Лидија
Остојић Бранка
Миодраг Војислав
Ченгић Самира
Дојчиновић Љубинка
Бркљаћ Данијел
Вељовић Стеван
Ћирковић Јасмина
Цветковић Славиша
Радић Биљана
Васић Ненад
Лекић Драгана
Стојановић Предраг
Кнежевић Мирко
Златковић Дејан
Стојановић Константин
Бојовић Небојша
Добарџућ Едвина
Раденковић Зоран
Ђорђевић Данијела
01.04.1975.
09.08.1972.
30.04.1976.
20.03.1975.
14.02.1975.
01.03.1965.
06.08.1957.
21.02.1967.
28.05.1974.
15.02.1971.
31.12.1963.
08.09.1971.
27.07.1971.
29.01.1959.
24.04.1977.
11.11.1963.
20.09.1975.
08.06.1969.
06.06.1974.
30.01.1975.
20.09.1975.
25.11.1976.
23.01.1974.
16.11.1961.
19.05.1977.
11.02.1975.
24.03.1964.
26.12.1967.
04.04.1975.
14.03.1974.
17.07.1971.
16.12.1967.
29.09.1958.
27.02.1974.
13.12.1973.
21.04.1976.
15.03.1972.
01.03.1973.
19.10.1976.
28.08.1969.
13.06.1951.
30.08.1967.
16.06.1968.
01.09.1974.
24.09.1970.
25.04.1958.
25.10.1975.
14.01.1977.
Книн
Врање
Кос.Митровица
Крушевац
Приштина
Рожаје
Лебане
Скопље
Приштина
Пећ
Гњилане
Приштина
Пећ
Тутин
Брус
Блаце
Приштина
Врање
Кос.Митровица
Прокупље
Врање
Врање
Гњилане
Зајечар
Приштина
Гостивар
Приштина
Сврљиг
Врање
Сисак
Шибеник
Кос.Митровица
Трговиште
Призрен
Приштина
Липљан
Приштина
Петриња
Приштина
Неготин
Приштина
Пећ
Прокупље
Ниш
Приштина
Ђаковица
Лесковац
Врање
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Тикић Бранислав
Шћекић Миљана
Димић Јелена
Станковић Зоран
Цветковић Бојан
Личина Шаћир
Грујић Лелица
Спасић Ђурица
Миљковић Страхиња
Тркља Александра
Томић Јован
Сулејмани Енвер
Зувић Зорица
Радовић Небојша
Дуловић Милета
Симић Јелена
Забуновић Синиша
Пешић Марина
Цветковић Драган
Деспотовић Анђелко
Арсић Живко
Кеча Соња
Љубеновић Ивана
Минић Воислав
Радовић Миодраг
Станојковић Иван
Митић Наташа
Шћекић Данијела
Шароњац Михрија
Милетић Гордана
Марковић Наташа
Закић Андрија
Јанковић Весна
Дујаковић Саша
Живковић Александра
Арсенијевић Видосава
Михајловић Петар
Ђорђевић Јадранка
Петровић Снежана
Конатар Сања
Ничић Славиша
Ћамиловић Александар
Котараш Томислав
Тошић Александра
Цветковић Синиша
Јовановић Небојша
Милосављевић Наташа
Марсенић Вук
07.02.1972.
24.07.1975.
18.02.1973.
24.09.1951.
26.12.1969.
01.01.1957.
09.06.1971.
15.09.1970.
19.01.1978.
06.02.1976.
20.01.1975.
08.09.1967.
29.06.1974.
03.07.1974.
03.01.1973.
26.11.1976.
15.09.1975.
11.05.1977.
11.11.1976.
21.11.1969.
23.03.1963.
31.12.1960.
12.12.1975.
24.01.1961.
04.02.1977.
29.05.1973.
30.11.1967.
07.07.1978.
01.02.1960.
16.12.1967.
25.08.1973.
05.04.1974.
11.06.1967.
27.11.1971.
23.09.1974.
22.06.1968.
20.10.1976.
03.11.1973.
21.12.1965.
23.07.1977.
15.04.1968.
14.04.1977.
08.10.1975.
19.05.1974.
17.12.1974.
18.11.1963.
15.11.1975.
25.09.1953.
Ниш
Крушевац
Алексинац
Трстеник
Власотинце
Бијело Поље
Прокупље
Пирот
Кос.Митровица
Приштина
Зворник
Велики Трновац
Исток
Лозница
Беране
Приштина
Призрен
Врање
Приштина
Пљевља
Лебане
Лесковац
Лесковац
Исток
Кос.Митровица
Кос.Каменица
Лесковац
Ђаковица
Тутин
Куршумлија
Лесковац
Призрен
Ђураковац
Ниш
Зајечар
Кос.Митровица
Приштина
Кос.Митровица
Свилајнац
Бијело Поље
Липљан
Кос.Митровица
Книн
Врање
Врање
Врање
Подујево
Беране
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Митровић Игор
Станојковић Бранислава
Николић Владица
Маниташевић Душко
Томашевић Драган
Вељковић Влада
Ристић Јовица
Живковић Елијана
Кнежевић Дејан
Стефановић Лела
Бабић Милан
Грковић Небојша
Грубишић Сања
Јовановић Виолета
Костић Слађана
Јовановић Јанићије
Барџић Сања
Шегрт Тодор
Јешић Ивана
Ђорђевић Катарина
Протић Александар
Јовић Живко
Поповић Јелена
Вукмировић Владимир
Цветковић Миодраг
Крнета Сања
Здравковић Братислава
Ђорђевић Љиљана
Симовић Марија
Чемерикић Даница
Вељковић Валентина
Тасковић Сузана
Ристић Љиљана
Мрвовић Милош
Зековић Енис
Ђурђевић Зоран
Радуновић Ирена
Каличанин Владан
Вучковић Божидар
Прентић Игор
Бабић Драган
Булатовић Александра
Вељковић Бранко
Вучковић Андрија
Укић Нихад
Здравковић Данијела
Велиновић Славица
Ђорђевић Милена
23.04.1978.
18.03.1975.
06.04.1978.
28.10.1959.
23.11.1969.
15.12.1961.
26.05.1963.
17.12.1971.
18.06.1972.
31.07.1975.
15.04.1973.
07.03.1970.
29.01.1974.
23.04.1976.
02.03.1966.
12.09.1976.
21.06.1961.
06.03.1972.
11.06.1977.
22.06.1975.
06.11.1971.
25.02.1959.
18.02.1977.
16.09.1974.
28.01.1957.
07.02.1973.
26.03.1974.
24.11.1973.
27.11.1974.
13.07.1951.
06.11.1974.
04.10.1976.
05.06.1962.
09.06.1974.
14.05.1974.
03.11.1974.
21.05.1969.
08.09.1977.
31.05.1971.
01.01.1978.
25.06.1976.
04.10.1972.
31.08.1971.
03.03.1968.
11.09.1975.
04.08.1977.
13.07.1958.
06.02.1976.
Приштина
Врање
Пећ
Велика Хоча
Зеница
Ниш
Бабушница
Ниш
Ниш
Duisburg-Немачка
Гламоч
Приштина
Приштина
Штрпце
Врање
Дечане
Призрен
Грахово
Прибој
Сурдулица
Врање
Врање
Приштина
Цетиње
Врање
Дрвар
Ниш
Ниш
Ниш
Нишка Бања
Врање
Врање
Прокупље
Приштина
Нови Пазар
Ниш
Београд
Приштина
Крушевац
Ђаковица
Прокупље
Прокупље
Wastervik-Шветска
Београд
Тутин
Сурдулица
Врање
Приштина
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Стошић Јован
Грубиша Горан
Танацковић Драган
Грковић Марија
Илић Јелена
Димитријевић Снежана
Бишевац Далибор
Митровић Жаклина
Дурлевић Зорица
Исаиловић Игор
Негојевић Јелена
Стојиљковић Славиша
Вељковић Дивна
Стојиљковић Небојша
Митић Слађана
Јанковић Наташа
Вучковић Александар
Најдановић Данијела
Анђелковић Верица
Станковић Злата
Радојковић Невенка
Станојковић Марина
Николић Ивана
Петровић Саша
Мурганић Милка
Савић Драгана
Тасић Горан
Стевић Гордана
Вујовић Огњен
Станојевић Снежана
Станковић Владимир
Ђорђевић Тања
Реџић Светлана
Томић Мирослав
Милетић Драган
Гласовић Јасмина
Лековић Олгица
Кривокућа Радмила
Демић Елвиса
Арсић Саша
Јовчић Петар
Перишић Драган
Марјановић Игор
Абрашевић Иван
Милачић Јелица
Миловановић Тијана
Чоловић Јасмина
Недељковић Силвана
28.07.1973.
04.12.1974.
23.04.1964.
03.05.1976.
21.06.1975.
15.07.1957.
06.04.1977.
24.04.1965.
26.01.1970.
20.10.1977.
27.08.1968.
22.07.1972.
07.01.1957.
04.04.1975.
17.02.1969.
15.10.1975.
22.02.1973.
10.02.1970.
06.08.1973.
25.08.1963.
11.11.1975.
22.04.1971.
11.09.1976.
25.07.1975.
13.10.1976.
24.01.1972.
13.11.1964.
01.07.1977.
14.10.1977.
17.08.1955.
15.04.1972.
08.12.1976.
16.09.1964.
24.05.1972.
02.02.1967.
05.11.1974.
01.02.1974.
11.10.1977.
07.07.1976.
10.02.1971.
11.06.1972.
02.06.1971.
01.08.1976.
18.07.1973.
15.08.1977.
12.09.1977.
24.07.1977.
23.10.1976.
Врање
Бихаћ
Шабац
Приштина
Ниш
Владичин Хан
Приштина
Лесковац
Штрпце
Ђаковица
Краљево
Лесковац
Власотинце
Врање
Врање
Цетиње
Ниш
Књажевац
Кос.Митровица
Лесковац
Прокупље
Врање
Куршумлија
Кос.Митровица
Приштина
Лесковац
Врање
Гњилане
Приштина
Власотинце
Лесковац
Врање
Призрен
Врање
Соко Бања
Скопље
Тутин
Карловац
Рожаје
Кос.Каменица
Врање
Пећ
Лесковац
Призрен
Подујево
Приштина
Сјеница
GrieskirhenШветска
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
Николић Вукадин
Турнић Биљана
Дамњановић Јовица
Берисављевић Јелица
Борисављевић Синиша
Максимовић Радомир
Величанин Срдан
Карматраковић Будимка
Становић Петар
БожовићЖивојин
Поповић Србољуб
Томанић Наташа
Недељковић Наталија
Тодоровић Дара
Драшковић Јелена
Манојловић Данко
Дујовић Луција
Булатовић Ирена
Ђокић Биљана
Ђурђевић Иван
Пешић Дијана
Анђелковић Зорица
Петроски Васко
Жижић Бојана
Тончић Јовица
Костић Ивица
Кнежевић Александар
Петерсон Хелена
Стојановић Весна
Петровић Данијела
Петковић Јелена
Бакула Драган
Николић Данијела
Томовић Ивана
Гуџевић Селма
Кујунџић Јасмина
Поповић Владимир
Мићић Ана
Прлинчевић Жаклина
Пантић Недељко
Васић Момир
Ђурђевић Тијана
Аксентијевић Иван
Шћепановић Весна
Тањга Саша
Гаврић Глишо
Дедовић Дијана
Денић Јован
17.02.1971.
21.07.1965.
06.07.1976.
15.12.1974.
07.04.1969.
02.04.1971.
22.10.1965.
13.04.1964.
28.05.1961.
03.04.1974.
05.03.1954.
22.01.1973.
06.06.1979.
12.02.1976.
29.03.1972.
09.09.1975.
02.10.1976.
14.05.1973.
13.10.1978.
03.08.1975.
20.10.1974.
11.10.1976.
16.02.1975.
25.10.1977.
17.06.1970.
24.11.1974.
07.12.1975.
24.04.1977.
20.04.1976.
06.04.1975.
20.10.1976.
29.06.1976.
16.12.1973.
21.06.1977.
18.01.1976.
04.08.1977.
04.03.1973.
27.12.1970.
12.07.1977.
14.03.1976.
02.11.1977.
15.01.1977.
15.07.1976.
02.02.1955.
11.02.1975.
09.09.1969.
04.05.1977.
12.08.1973.
Мајданпек
Урошевац
Приштина
Гњилане
Приштина
Кос.Каменица
Рашка
Неготин
Бар
Липљан
Приштина
Кос.Митровица
Лебане
Вучитрн
Кос.Митровица
Сјеница
Приштина
Пећ
Кос.Митровица
Крушевац
Врање
Кос.Каменица
Гостивар
Кос.Митровица
Гњилане
Врање
Пљевља
Hagersten-Шветска
Приштина
Врање
Пирот
Шибеник
Приштина
Приштина
Нови Пазар
Призрен
Ниш
Прокупље
Приштина
Исток
Бијело Поље
Ниш
Кос.Митровица
Осијек
Книн
Котор Варош
Пећ
Гњилане
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
Шљивић Младен
Стошић Сања
Рамичевић Сенада
Багаш Александар
Денић Ранко
Димић Данијела
Анђелковић Драгиша
Дујовић Ђорђе
Смиљић Љиљана
Ћулафић Бранко
Станковић Игор
Антанасијевић Јелена
Сројковић Тања
Николић Драган
Јанићијевић Марија
Крвавац Милко
Обрадовић Соња
Живковић Игор
Данчетовић Марко
Лазић Славиша
Миловановић Јелена
Худути Мурадије
Стевановић Саша
Мекић Дејан
Цветановић Данијела
Радић Мирјана
Мартиновић Марјана
АритоновићДушан
Николић Наташа
Нурковић Нарциса
Милошевић Биљана
Тотић Енес
Русимовић Сања
Здравковић Светлана
Зековић Елма
Сајић Милена
Борковић Драган
Марковић Вукашин
Јанковић Јелена
Рогановић Ђорђије
Симоновски Сашка
Тодоровић Александар
Обрадовић Мирослав
Бакрачевић Стеван
Милинов Живан
Дамјановић Драган
Васковић Срђан
Ивковић Гордана
23.05.1948.
05.01.1974.
22.11.1970.
12.03.1975.
14.08.1965.
01.11.1976.
12.08.1977.
25.08.1977.
13.06.1976.
27.01.1978.
29.06.1976.
26.03.1975.
25.11.1972.
11.06.1975.
29.08.1978.
02.08.1959.
11.10.1971.
16.12.1975.
04.04.1974.
01.10.1972.
27.02.1978.
24.09.1967.
28.06.1965.
28.03.1970.
15.03.1975.
23.03.1974.
19.05.1977.
19.06.1973.
04.03.1974.
10.07.1978.
15.12.1973.
05.07.1976.
03.07.1978.
07.02.1979.
11.05.1977.
26.06.1978.
05.12.1975.
25.09.1948.
21.08.1977.
05.08.1977.
06.06.1978.
28.09.1974.
14.11.1977.
15.08.1977.
10.04.1974.
05.07.1973.
30.08.1974.
11.05.1964.
Лешак
Врање
Тутин
Пећ
Ново Брдо
Кос.Каменица
Приштина
Прибој
Липљан
Беране
Лесковац
Лесковац
Трговиште
Сурдулица
Сурдулица
Пљевља
Зубин Поток
Ваљево
Кос.Митровица
Сува Река
Приштина
Призрен
Ниш
Приштина
Гњилане
Куршумлија
Пећ
Врање
Гњилане
Рожаје
Приштина
Нови Пазар
Врање
Кос.Митровица
Нови Пазар
Приштина
Градишка
Смедерево
Приштина
Приштина
Куманово
Кос.Митровица
Беране
Рашка
Нови Сад
Призрен
Скопље
Врање
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
Ковачевић Мирко
Дробњак Милица
Малић Александар
Милосављевић Миланка
Петровић Далибор
Митић Драгана
Јоксимовић Јованка
Ковачевић Гордана
Маврић Азра
Спасојевић Весна
Мандић Иван
Мијовић Јелена
Мијатовић Славица
Тасић Сандра
Петковић Драгиша
Јокић Милан
Ђурчић Иван
Малишић Бранислава
Пекевска Ана
Антић Снежана
Ћирић Бошко
Хамзатић Насиха
Андријевић Биљана
Трајковић Анкица
Жмукић Снежана
Стојановић Радован
Стојковић Лидија
Атанасовић Дејан
Картаљевић Антоније
Ивковић Наташа
Брајовић Ивана
Стевановић Данијела
Величков Дијана
Ћурчија Жељка
Милановић Лела
Стефановић Ивана
Васић Дејан
Соколовић Биљана
Томић Данијела
Сталетовиоћ Тања
Поповић Слађана
Бајровић Енес
Милинковић Гордана
Метовић Сађида
Ђорђевић Данијела
Михајловић Татјана
Ранђеловић Љиљана
Ђујић Николина
21.10.1977.
20.09.1976.
14.11.1977.
29.09.1976.
16.03.1975.
19.03.1973.
20.01.1971.
02.10.1967.
03.02.1978.
06.06.1975.
06.03.1977.
01.07.1976.
23.07.1974.
04.02.1976.
21.07.1968.
05.01.1971.
15.10.1977.
09.07.1957.
09.04.1980.
31.03.1979.
24.10.1962.
31.05.1977.
05.04.1975.
19.05.1971.
05.05.1978.
26.07.1977.
01.11.1965.
16.03.1977.
10.11.1978.
31.12.1975.
19.10.1978.
14.05.1978.
02.05.0971.
23.06.1979.
13.06.-1973.
03.04.1976.
15.08.1977.
29.11.1971.
20.08.1975.
06.12.1975.
01.05.1977.
21.06.1976.
09.09.1978.
02.07.1974.
01.03.1976.
24.07.1968.
17.03.1976.
18.02.1976.
Сарајево
Кос.Митровица
Сињ
Урошевац
Ниш
Прокупље
Прокупље
Приштина
Нови Пазар
Нови Пазар
Кос.Митровица
Пећ
Прокупље
Сурдулица
Урошевац
Пећ
Рашка
Пећ
Скопље
Гњилане
Пећ
Тутин
Кос.Митровица
Прокупље
Ђаковица
Гњилане
Трговиште
Трговиште
Врање
Прокупље
Пећ
Врање
Босилеград
Загреб
Прокупље
Пећ
Приштина
Власотинце
Врање
Урошевац
Врање
Крагујевац
Пула
Сјеница
Куршумлија
Лесковац
Сурдулица
Книн
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
Драговић Маријана
Глоговац Тамара
Тасић Јасмина
Цветковић Сунчица
Раичевић Радосава
Цветковић Даница
Милуновић Далибор
Бадњаревић Ненад
Стошић Тања
Аничић Јелена
Миловановић Душко
Рудић Дарко
Миленковић Биљана
Антић Сунчица
Мециновић Мирсад
Томовић Славица
Јовић Драган
Јањић Слађана
Никшић Жарко
Радовановић Љиљана
Пелевић Владимир
Вазура Данијела
Здравковић Бобан
Марковић Иван
Стојановић Саша
Лековић Алмир
Милошевић Љубиша
Дудић Јелена
Кулић Слободан
Ћираковић Алберт
Мурић Муамер
ДимитријевићДобривоје
Јовановић Наталија
Павловић Славица
Симић Игор
Патрић Сања
Тадић Наташа
Бабовић Јанко
Томовић Владислав
Ђорђевић Весна
Јовановић Синиша
Брајковић Светислав
Павлица Ђуро
Игњатовић Далибор
Стошић Велика
Кошанин Зоран
Стојановић Велимир
Илић Наташа
04.05.1978.
23.10.1976.
16.01.1978.
21.06.1969.
23.12.1951.
06.05.1977.
24.10.1974.
21.07.1966.
08.07.1979.
08.02.1973.
03.05.1975.
21.04.1978.
10.07.1976.
20.02.1980.
21.05.1975.
28.11.1963.
16.04.1953.
29.03.1972.
29.01.1969.
11.03.1959.
02.01.1978.
23.07.1979.
10.02.1973.
10.07.1977.
12.12.1977.
25.01.1977.
03.01.1955.
23.02.1975.
18.05.1957.
24.04.1978.
21.05.1975.
03.04.1965.
10.11.1974.
28.01.1976.
28.04.1976.
14.10.1976.
19.02.1979.
27.11.1977.
26.04.1972.
06.02.1964.
22.02.1975.
29.12.1966.
26.11.1970.
21.11.1973.
21.12.1977.
08.08.1960.
02.01.1976.
16.09.1970.
Гњилане
Ниш
Призрен
Струмица
Прокупље
Приштина
Кос.Митровица
Београд
Липљан
Подгорица
Пријепоље
Призрен
Куршумлија
Гњилане
Тутин
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Урошевац
Приштина
Кос.Митровица
Приштина
Призрен
Лесковац
Приштина
Прокупље
Нови Пазар
Деспотовац
Приштина
Лесковац
Приштина
Рожаје
Краљево
Алексинац
Краљево
Кос.Митровица
Скопље
Скопље
Рожаје
Приштина
Урошевац
Сурдулица
Исток
Ријека
Пирот
Приштина
Краљево
Прокупље
Приштина
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
Луковић Бранко
Мирановић Славица
Петковић Дејан
Мојсиловић Владимир
Антић Чедомир
Стојановић Драган
Сарић Драгица
Шундић Сања
Славковић Весна
Андријевић Вања
Милошевић Данијела
Рамчић Елвир
Прентић Мирсад
Магделинић Зоран
Фуртула Жељко
Стојановић Марјан
Пејчић Драгица
Радовановић Валентина
Глигоријевић Татјана
Златковић Игор
Стевановић Бојана
Ћубић Јелена
Стевановић Светлана
Бојовић Милијана
Динчић Андријана
Давинић Анђелка
Обрадовић Ивица
Вучковић Станиша
Губеринић Предраг
Николетић Мирјана
Јовчић Лепосава
Станојевић Мита
Вучелић Наташа
Бојић Светислав
Ђорђевић Тања
Џинић Милован
Љиљак Марија
Паић Марина
Нишавић Мирко
Ђорђевић Данијела
Рогановић Горан
Стојановић Сузана
Ристић Саша
Поповић Зоран
Ристић Лидија
Димитријевић Срђан
Стојковић Сузана
Вујовић Момчило
28.05.1975.
11.12.1976.
22.11.1977.
01.12.1977.
10.12.1959.
11.05.1976.
14.10.1964.
08.07.1977.
20.07.1977.
05.01.1978.
04.12.1977.
29.07.1974.
06.07.1977.
28.12.1978.
11.04.1970.
27.04.1973.
15.11.1975.
09.03.1975.
28.05.1974.
04.05.1975.
10.04.1976.
04.05.1977.
28.11.1977.
11.09.1974.
09.11.1975.
17.10.1973.
09.10.1974.
24.12.1949.
11.11.1976.
17.05.1979.
18.11.1976.
01.01.1976.
30.06.1977.
15.09.1974.
08.12.1976.
06.11.1976.
14.08.1976.
19.02.1971.
26.04.1970.
08.11.1975.
09.01.1977.
19.07.1975.
03.07.1967.
10.06.1973.
23.08.1975.
09.04.1976.
24.11.1978.
22.05.1970.
Ивањица
Ђаковица
Лесковац
Нови Пазар
Ново Брдо
Алексинац
Врање
Подгорица
Кос.Митровица
Призрен
Краљево
Беране
Нови Пазар
Рожаје
Бијело Поље
Штип
Ћуприја
Лесковац
Приштина
Врање
Лесковац
Пријепоље
Краљево
Зајечар
Врање
Београд
Параћин
Владичин Хан
Пећ
Приштина
Врање
Штрпце
Пећ
Колашин
Врање
Ријека
Кос.Митровица
Лебане
Бијело Поље
Краљево
Приштина
Ново Брдо
Приштина
Приједор
Врање
Куманово
Гњилане
Липљан
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
Петрић Владимир
Здравковић Весна
Ајдарпашић Алмир
Шошкић Милица
Перовић Мирјана
Јовић Ивана
Хајдарпашић Амела
Војиновић Мирјана
Мишковић Милош
Ристић Татјана
Костић Јасмина
Токић Срђан
Марковић Ивана
Мартиновић Ненад
Шумарац Ненад
Маслар Вуксан
Делимеђац Мирзета
Вујовић Владимир
Поповић Ратко
Ивић Ивана
Станојевић Маја
Маринковић Синиша
Митровић Тања
Вујовић Татјана
Спасић Сања
Смиљковић Марија
Стошовић Ружица
Анђелић Миодраг
Мишковић Ратобор
Бишевац Маја
Татић Снежана
Јакшић Александар
Милошевић Александар
Ивановић Ивица
Миливојевић Данијела
Илић Томислав
Јанковић Марија
Стијовић Ристо
Сталетовић Силвана
Стојановић Слађан
Мартиновић Миодраг
Спирић Зорица
Смоловић Вукајло
Бошњак Зухра
Милетић Јасмина
Дубајић Горан
Вујевић Мирсад
Димитријевић Горан
20.01.1978.
08.06.1977.
31.12.1975.
15.10.1977.
04.11.1978.
08.02.1976.
08.06.1976.
30.04.1973.
01.04.1977.
14.02.1978.
12.08.1976.
19.07.1977.
05.01.1978.
24.10.1970.
03.10.1976.
03.09.1970.
13.05.1975.
27.02.1979.
09.10.1977.
08.07.1977.
01.06.1979.
22.08.1956.
25.03.1978.
17.11.1977.
09.06.1978.
03.05.1978.
22.04.1979.
24.07.1959.
16.06.1975.
17.04.1976.
28.08.1976.
04.12.1978.
25.01.1976.
07.05.1978.
29.01.1977.
26.04.1975.
26.09.1977.
24.11.1978.
11.06.1977.
12.04.1970.
07.03.1970.
07.02.1972.
01.01.1978.
19.11.1977.
07.02.1978.
02.06.1971.
27.07.1976.
02.09.1973.
Бијело Поље
Трговиште
Пећ
Пећ
Кос.Митровица
Власотинце
Нови Пазар
Кладово
Кос.Митровица
Приштина
Сурдулица
Алексинац
Призрен
Приштина
Рашка
Приштина
Нови Пазар
Приштина
Никшић
Скопље
Врање
Владичин Хан
Приштина
Беране
Сурдулица
Прокупље
Брус
Вучитрн
Врање
Пећ
Ниш
Београд
Скопље
Скопље
Куршумлија
Нови Пазар
Приштина
Беране
Скопље
Врање
Подгорица
Кос.Митровица
Бијело Поље
Нови Пазар
Приштина
Госпић
Рожаје
Гњилане
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
Ђорђевић Кокан
Ђорђевић Данијела
Станковић Ивица
Максимовић Јелена
Џомић Велибор
Динкић Лариса
Цветковић Ирена
Вуксановић Мирјана
Миленковић Горан
Мијовић Владимир
Багаш Марина
Теофиловић Татјана
Шутковић Бекрија
Трајковић Радојица
Ивановић Игор
Столић Златан
Петровић Никола
Стевановић Сања
Перовић Небојша
Петковић Немања
Степић Драгана
Степић Бранко
Павловић Владимир
Алић Зилха
Величковић Соња
Адамовић Иван
Милошевић Станица
Уштевић Соња
Ђурић Оливера
Петровић Дејан
Вукелић Наталија
Судимац Небојша
Петровић Марија
Мићановић Биљана
Трмчић Дејан
Попара Милорад
Петровић Зоран
Прентић Сабина
Стојановић Ивана
Степановић Славица
Ђоровић Маријана
Шањевић Владимир
Дејановић Александра
Димитријевић Небојша
Јовановић Милош
Пунишић Биљана
Радовић Ана
Јовановић Марија
16.05.1974.
18.12.1975.
22.04.1978.
07.02.1979.
13.12.1969.
14.06.1976.
19.12.1973.
29.09.1974.
15.04.1978.
01.08.1972.
06.03.1971.
04.05.1978.
20.04.1972.
22.05.1973.
03.08.1975.
09.08.1959.
07.03.1977.
24.03.1979.
12.01.1976.
14.04.1979.
07.10.1978.
18.01.1972.
18.08.1972.
02.07.1975.
24.12.1971.
24.11.1975.
13.10.1949.
17.11.1977.
05.07.1977.
04.06.1978.
30.09.1976.
01.03.1972.
06.06.1980.
30.04.1973.
29.01.1974.
23.12.1977.
08.12.1977.
18.09.1978.
29.10.1977.
25.09.1977.
07.11.1977.
13.07.1979.
14.08.1978.
24.05.1959.
17.09.1978.
07.03.1977.
19.06.1974.
29.08.1976.
Врање
Приштина
Врање
Приштина
Краљево
Лесковац
Власотинце
Куршумлија
Урошевац
Призрен
Пећ
Приштина
Рожаје
Рашка
Пећ
Приштина
Подујево
Задар
Пећ
Приштина
Пећ
Клина
Ниш
Краљево
Сурдулица
Бијело Поље
Прокупље
Призрен
Приштина
Кос.Митровица
Сисак
Липљан
Приштина
Пећ
Урошевац
Љубиње
Гњилане
Нови Пазар
Приштина
Петровац
Приштина
Призрен
Скопље
Бојник
Гњилане
Приштина
Скопље
Скопље
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
Петричевић Татјана
Јовановић Лола
Радојевић Јелена
Тончић Маја
Костић Радојица
Илић Томислав
Ђурић Радмила
Ђиновић Дејан
Давидовић Сава
Демировић Адмира
Шћепановић Предраг
Илић Жељко
Тмушић Миладин
Јовановић Маја
КоцићЗоран
Петровић Југослав
Стошић Милорад
Дамњановић Дражен
Илић Срећко
Благојевић Маја
Каличанин Дејан
Милошевић Дејан
Бацковић Иван
Мурић Аиша
Ђукић Јасмина
Недељковић Јасминка
Стошић Горан
Вучковић Наташа
Митић Миодраг
Ћурчић Србољуб
Николић Срђан
Младеновић Биљана
Шутковић Ајсела
Тодоров Јасмина
Ђекић Иванка
Ивановић Сретен
Вујошевић Радмила
Ђорђевић Тања
Ђекић Јелена
Недељков Мирјана
Росић Мирко
Тепшић Весна
Милић Драган
Јовановић Нела
Митровић Слађана
Јанковић Данијела
Анђелковић Снежана
Бојичић Бојан
25.06.1973.
18.03.1971.
01.09.1971.
10.04.1976.
14.08.1960.
09.10.1975.
29.08.1977.
30.12.1976.
25.01.1978.
01.01.1977.
20.07.1977.
25.06.1973.
03.03.1979.
03.04.1980.
17.11.1974.
13.08.1975.
01.07.1957.
27.05.1978.
27.12.1978.
01.05.1977.
28.11.1967.
20.03.1975.
14.03.1976.
25.01.1974.
15.08.1972.
04.02.1965.
16.03.1977.
31.05.1973.
22.03.1974.
27.09.1957.
27.06.1965.
15.07.1977.
17.06.1976.
29.09.1972.
23.04.1978.
16.09.1973.
04.08.1957.
14.10.1979.
04.09.1975.
27.10.1970.
30.01.1976.
31.07.1972.
12.06.1972.
03.06.1975.
06.03.1973.
13.08.1977.
05.02.1961.
11.08.1972.
Приштина
Приштина
Кос.Митровица
Алексинац
Косово Поље
Београд
Рашка
Кос.Митровица
Урошевац
Гора
Кос.Митровица
Петровац на Млави
Беране
Врање
Лесковац
Гњилане
Врање
Срем.Митровица
Приштина
Кос.Митровица
Приштина
Алексинац
Приштина
Рожаје
Беране
Врање
Ferrand-Немачка
Кос.Митровица
Врање
Лебане
Витина
Врање
Рожаје
Сурдулица
Пећ
Ново Брдо
Дечане
Врање
Пећ
Куманово
Приједор
Сисак
Вргин Мост
Нови Пазар
Прокупље
Гњилане
Ниш
Беране
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
Илић Биљана
Настић Милена
Ђошић Иванка
Мировић Јелена
Фетаховић Емир
Косова Сузан
Рајчић Јелена
Владовић Јелена
Крстић Драгана
Шекуларац Валентина
Поповић Зоран
Дисић Зоран
Рајковић Милан
Мијовић Владислав
Стошић Петар
Вулевић Дмитар
Митић Лидија
Костић Владица
Дошљак Милка
Поповић Соња
Кујовић Амела
Хисени Рагми
Милић Миљана
Шутковић Хамдо
Ђорђевић Сања
Божовић Татјана
Томић Данијела
Јовановић Иван
Зафировић Љиљана
Рамадани Бехар
Вукадиновић Јелена
Цветковић Дејан
Павловић Милица
Ламбулић Биљана
Пауновић Слађана
Дозет Драган
Ђурковић Иван
Миловановић Братислав
МарковићВладимир
Вуковић Драган
Аранђеловић Ирена
Селмани Нерган
Стојановић Игор
Дробњаковић Владан
Вујасиновић Софија
Рачић Татјана
Нокић Феркија
Бошковић Иван
07.02.1975.
20.06.1972.
15.05.1974.
11.08.1978.
01.11.1975.
20.10.1977.
27.11.1979.
21.12.1976.
26.09.1978.
23.01.1977.
16.11.1974.
04.01.1963.
24.06.1979.
21.06.1978.
13.01.1977.
20.11.1979.
08.04.1976.
16.08.1976.
08.02.1978.
15.05.1970.
19.05.1978.
15.01.1968.
28.02.1978.
01.05.1970.
16.08.1980.
04.10.1980.
26.12.1974.
20.09.1973.
20.04.1972.
01.10.1973.
08.03.1975.
24.08.1970.
11.08.1968.
01.12.1972.
08.11.1971.
01.07.1977.
24.04.1977.
05.04.1961.
26.12.1977.
29.06.1978.
14.09.1971.
08.11.1977.
02.01.1979.
04.05.1978.
12.03.1957.
15.08.1972.
13.04.1968.
22.03.1978.
Лесковац
Кос.Митровица
Приштина
Подујево
Нови Пазар
Нови Пазар
Исток
Зајечар
Скопље
Neuwied-Немачка
Пећ
Врање
Беране
Приштина
Ниш
Беране
Врање
Приштина
Беране
Врање
Приштина
Прешево
Приштина
Рожаје
Врање
Кос.Митровица
Врање
Пирот
Приштина
Гора
Кос.Митровица
Лесковац
Кос.Митровица
Ораховац
Лесковац
Ниш
Крушевац
Лесковац
Приштина
Липљан
Ниш
Драгаш
Призрен
Прокупље
Куманово
Клина
Нови Пазар
Скопље
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
Милић Радослав
Радендовић Маја
Календер Рафет
Златковић Драган
Васић Миливоје
Секулић Вукојица
Јовановић Дејан
Ђукић Ђорђе
Пантелић Марина
Марковић Ивана
Јовановић Сања
Младеновић Радинка
Стојановић Валентина
Филиповић Мирјана
Живковић Ана
Петровић Ђорђе
Арсић Ирена
Драговић Вања
Миљковић Марија
Костић Сава
Вучковић Бранислав
Чанак Милена
Филиповић Марија
Димитријевић Владица
Хаџиасан Беан
Миловић Јасмина
Гицић Ениса
Даздаревић Едита
Антевска Фросина
Павловић Данијела
Паунковић Милан
Недељковић Далибор
Митровић Радица
Вуковић Славица
Бојанић Валентина
Сталетовић Саша
Шифнер Марија
Василијевић Милош
Живановић Сашка
Стојковић Милена
Селимовић Харис
Стевановић Бојан
Јокановић Јелена
Јеремић Ивана
Данић Љиљана
Премовић Владан
Попадић Мирко
Стевић Драгана
26.04.1960.
28.05.1977.
14.08.1960.
16.07.1972.
14.08.1972.
08.11.1977.
11.11.1977.
01.05.1971.
25.12.1977.
19.07.1978.
02.10.1974.
25.04.1959.
23.08.1976.
20.06.1964.
25.09.1971.
16.05.1973.
19.07.1976.
24.08.1981.
11.11.1978.
13.01.1973.
25.08.1975.
12.07.1977.
02.08.1977.
11.01.1977.
02.10.1978.
04.05.1977.
27.03.1970.
22.05.1977.
23.10.1980.
23.10.1980.
09.03.1977.
03.09.1978.
17.10.1967.
01.03.1956.
19.11.1975.
27.09.1979.
10.04.1976.
23.08.1965.
02.02.1975.
14.04.1980.
24.10.1980.
09.07.1975.
06.04.1979.
18.05.1976..
06.06.1978.
10.04.1979.
19.04.1976.
27.05.1970.
Нови Пазар
Кос.Митровица
Рожаје
Врање
Гњилане
Бијело Поље
Приштина
Бихаћ
Беране
Приштина
Дечани
Клина
Приштина
Приђтина
Ниш
Ниш
Врање
Приштина
Прокупље
Пирот
Приштина
Ниш
Лесковац
Власотинце
Гора
Рашка
Нови Пазар
Тутин
Куманово
Врање
Ниш
Врање
Кос.Митровица
Подујево
Кос.Митровица
Скопље
Завидовићи
Лучани
Зајечар
Призрен
Нови Пазар
Зубин Поток
Приштина
Приштина
Приштина
Рашка
Приштина
Гњилане
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
Марковић Душица
Петровић Срђан
Бубања Милутин
Милојевић Владимир
Вујичић Данијела
Бакић Сенад
Дабетић Ранко
Остојић Петар
Зурак Иван
Вучинић Добросав
Стаменковић Горан
Миљковић Јасмина
Станишић Ивана
Стевановић Снежана
Крстић Светлана
Живић Александра
Аћимовић Жења
Цветковић Давор
Вељковић Грујица
Радоњић Бранислав
Пауновић Саша
Миловановић Драган
Ђурић Ивана
Костић Ирена
Стојменовић Марија
Николић Драган
Горуждић Садрија
Добросављевић Милена
Дабижљевић Иван
Стошић Мирјана
Власаћевић Жаклина
Ђорђевић Предраг
Дамњановић Санда
Спасић Бобан
Сутовић Сајма
Тутић Михрија
Маринковић Наташа
Момчиловић Игор
Гојковић Данијела
Јовановић Жељко
Китић Владан
Раденковић Дамњан
Јанићијевић Бојан
Голубовић Јелена
Тасковић Александра
Јаковљевић Милан
Пјевчевић Слађана
Ђекић Јасмина
20.11.1977.
04.01.1979.
04.01.1976.
17.01.1968.
19.07.1978.
06.02.1971.
16.12.1975.
27.05.1979.
02.05.1972.
22.06.1977.
01.07.1973.
30.05.1975.
12.07.1981.
24.08.1964.
01.06.1967.
07.11.1976.
11.09.1972.
09.07.1977.
31.12.1963.
31.03.1952.
03.07.1978.
06.07.1974.
15.09.1979.
18.06.1974.
03.12.1980.
19.07.1966.
10.03.1961.
25.06.1979.
21.12.1976.
06.06.1976.
25.01.1972.
24.03.1979.
03.10.1979.
28.06.1979.
25.03.1980.
01.02.1978.
08.12.1974.
06.01.1976.
19.06.1979.
03.07.1962.
06.05.1975.
12.10.1975.
26.02.1978.
11.06.1976.
21.10.1976.
31.03.1978.
04.05.1971.
29.12.1978.
Вучитрн
Гњилане
Бијело Поље
Дервента
Приштина
Приштина
Пећ
Подгорица
Крушевац
Кос.Митровица
Лесковац
Призрен
Подгорица
Прешево
Крагујевац
Гњилане
Нови Сад
Лесковац
Алексинац
Приштина
Рашка
Куршумлија
Кос.Митровица
Пирот
Лесковац
Краљево
Тутин
Приштина
Клина
Врање
Приштина
Врање
Приштина
Приштина
Рожаје
Тутин
Врање
Јесенице
Пећ
Подгорица
Ниш
Врање
Кос.Митровица
Алексинац
Прокупље
Скопље
Кос.Митровица
Приштина
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
Антић Ненад
Станковић Анета
Стевчевска Јулијана
Бјелогрлић Вања
Трајковић Вања
Старчевић Мирослав
Богдановић Бобан
Стајић Срђан
Шушулић Милена
Аксић Горан
Недељковић Соња
Петковић Дражен
Кнежевић Весна
Велић Маја
Здравковић Светлана
Вукићевић Радмила
Симић Владимир
Јовановић Зоран
Лукић Данијела
Јовановић Давор
Видановић Давор
Манчић Сузана
Додић Јулијана
Милетић Андријана
Антић Оливера
Точаковић Весна
Садовић Кемал
Милошевић Александра
Станисављевић Милан
Миленковић Јасмина
Драгићевић Ката
Милосављевић Игор
Комазец Емилија
Николић Срђан
Радошевић Веселин
Радојловић Бранислав
Костић Милена
Радовић Тамара
Стојковић Ирена
Чуљевић Аднан
Тепавчевић Јелена
Крстић Алексндра
Павловска Светлана
Ристић Небојша
Омеровић Рукија
Елек Александра
Јовановић Милан
Вукобратовић Дамир
13.03.1977.
08.05.1976.
05.04.1967.
13.06.1973.
22.02.1977.
27.08.1979.
06.09.1972.
04.11.1976.
05.02.1963.
31.07.1976.
05.01.1981.
09.07.1979.
25.11.1981.
28.02.1980.
04.10.1982.
02.04.1977.
07.07.1977.
27.04.1962.
15.05.1977.
08.11.1979.
25.07.1965.
18.08.1976.
14.11.1962.
11.05.1979.
19.06.1969.
02.11.1968.
06.01.1979.
22.06.1979.
03.11.1958.
10.01.1968.
27.06.1960.
12.04.1977.
20.12.1976.
22.07.1976.
15.09.1981.
22.01.1977.
19.12.1974.
07.11.1977.
05.11.1978.
19.01.1982.
16.01.1981.
07.09.1968.
03.07.1973.
03.03.1971.
09.08.1960.
16.10.1977.
30.01.1981.
15.04.1972.
Врање
Ниш
Тетово
Требиње
Приштина
Лозница
Алексинац
Лесковац
Власотинце
Приштина
Урошевац
Горажде
Урошевац
Приштина
Пећ
Кос.Митровица
Скопље
Београд
Ћуприја
Врање
Ниш
Куманово
Врање
Кос.Митровица
Пирот
Текија
Тутин
Приштина
Црна Река
Крушевац
Александровац
Ниш
Скопље
Скопље
Бијело Поље
Ниш
Прокупље
Пријепоље
Призрен
Тутин
Крагујевац
Власотинце
Прокупље
Приштина
Нови Пазар
Кос.Митровица
Врање
Бихаћ
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
Рашић Сања
Настић Зорица
Ђорђевић Данијела
Стошић Сузана
Михајловић Далибор
Марковић Јелена
Баћићанин Санела
Илић Миљан
Бецић Југослав
Јанићијевић Милан
Шаћировић Нермина
Братић Душан
Шундић Светлана
Ристић Ненад
Митровић Јелена
Чађеновић Дарко
Рочкомановић Богољуб
Стевић Иван
Михајловић Дана
Стојановић Мерлина
Максимовић Биљана
Ћук Ана
Цветковић Миодраг
Стаменковић Татјана
Аксић Дејан
Тотић Сабина
Лугоња Мерсиха
Васић Марко
Ничковић Данијела
Антанасијевић Милош
Недељковић Перица
Симић Бојан
Мишковић Марко
Спирић Саша
Хоџић Един
Прентић Маја
Михајловић Ирина
Николић Дејан
Филић Јелена
Стојковић Братислав
Митровић Драгана
Ђокић Зоран
Цветановић Игор
Цветковић Весна
Китановић Јелена
Нуховић Зилха
Булатовић Вукадин
Дедеић Мухедин
26.03.1983.
09.04.1982.
21.09.1983.
29.02.1960.
01.05.1976.
09.05.1981.
26.08.1975.
10.11.1982.
08.01.1982.
01.06.1954.
30.06.1976.
18.10.1971.
10.03.1979.
24.08.1978.
29.06.1979.
22.06.1974.
10.04.1981.
25.02.1982.
01.01.1952.
10.06.1979.
22.02.1976.
21.07.1980.
17.11.1978.
20.05.1971.
31.08.1975.
25.06.1978.
12.07.1984.
09.03.1981.
04.07.1974.
26.09.1978.
27.09.1980.
25.06.1977.
22.09.1980.
01.11.1977.
10.11.1976.
22.02.1982.
23.05.1976.
17.12.1969.
11.07.1977.
24.08.1977.
30.05.1981.
18.05.1980.
05.12.1979.
19.04.1974.
25.04.1981.
21.09.1976.
17.03.1968.
26.06.1979.
Липљан
Приштина
Приштина
Врање
Врање
Врање
Нови Пазар
Кос.Митровица
Подгорица
Нови Сад
Нови Пазар
Обреновац
Подгорица
Врање
Приштина
Краљево
Ниш
Гњилане
Рашка
Врање
Приштина
Скопље
Врање
Лесковац
Призрен
Нови Пазар
Прибој
Кос.Каменица
Врање
Врање
Врање
Приштина
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Пријепоље
Подгорица
Гњилане
Врање
Гњилане
Скопље
Гњилане
Гњилане
Врање
Алексинац
Врање
Нови Пазар
Подгорица
Нови Пазар
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
Џанковић Пемба
Велиновић Игор
Живковић Милена
Грковић Душица
Ђуровић Наташа
Бабић Бошко
Дашић Драган
Глишић Ана
Павловић Мирослав
Марковић Новица
Дражанин Самир
Стаменковић Ивана
Антић Милош
Стожинић Сања
Булатовић Горан
Трубљанин Азра
Ракић Развигор
Маченовски Иван
Талић Марија
Перић Стојан
Стојановић Марко
Ивановић Ивана
Јовановић Александра
Војводић Биљана
Момчиловић Слободан
Станковић Бобан
Бишевац Азра
Братић Петар
Симоновић Александар
Мелајац Аладин
Филиповић Станко
Митић Негица
Живић Мирослав
Вуксановић Веселин
Маљевић Небојша
Пешић Бранимир
Павловић Далиборка
Миленковић Братислава
Роган Јелена
Илић Даница
Николић Бојан
Живковић Дејан
Петковић Борко
Стевановић Милена
Милошевић Данијела
Трајковић Марија
Куч Демир
Ајдиновић Реџеп
07.07.1982.
13.11.1979.
16.01.1980.
25.09.1971.
27.06.1974.
16.10.1980.
15.08.1971.
21.04.1968.
10.01.1966.
28.04.1983.
17.01.1982.
18.10.1981.
21.07.1981.
24.07.1979.
04.03.1974.
26.11.1976.
16.05.1979.
25.12.1979.
02.05.1984.
10.09.1976.
20.09.1975.
17.06.1977.
17.05.1985.
19.11.1981.
16.04.1977.
24.09.1980.
15.01.1984.
01.10.1984.
09.09.1979.
04.07.1978.
21.01.1978.
17.11.1977.
05.03.1983.
05.08.1971.
11.02.1968.
13.08.1981.
18.03.1984.
14.06.1980.
09.09.1976.
29.06.1981.
29.09.1982.
22.12.1980.
10.02.1974.
03.05.1980.
02.12.1976.
30.01.1980.
18.12.1984.
16.04.1984.
Нови Пазар
Врање
Ниш
Урошевац
Краљево
Никшић
Пећ
Врање
Трговиште
Кос.Митровица
Нови Пазар
Кос.Митровица
Сурдулица
Кос.Митривица
Приштина
Бијело Поље
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Приштина
Приштина
Ниш
Рожаје
Кос.Митровица
Беране
Врање
Врање
Нови Пазар
Кос.Митровица
Беране
Нови Пазар
Врање
Врање
Приштина
Пећ
Београд
Урошевац
Вучитрн
Урошевац
Гњилане
Ниш
Приштина
Врање
Приштина
Ниш
Исток
Врање
Рожаје
Нови Пазар
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
Јанковић Марија
Манић Самир
Цветковић Наташа
Јеремић Горан
Костадиновић Игор
Павловић Наташа
Шћеловић Мирко
Милосављевић Душица
Мрђинац Наташа
Јанићијевић Миленко
Илић Наташа
Коничанин Азра
Калач Адис
Горгиева Пепа
Радојевић Зоран
Стојнева Ивана
Прлинчевић Светлана
Цоковић Сабахудин
Халитовић Фатима
Милетић Данијела
Петровић Мирјана
Игњатовић Наташа
Милићевић Бисерка
Авдић Селведин
Тодосовска Биљана
Гусинац Самир
Медић Марија
Зејнелагић Емина
Томовић Мирјана
Живић Биљана
Давидовић Душан
Живковић Мирјана
Тодоровић Александар
Лакота Фатима
Фетаховић Азра
Стојановић Мирослав
Вукићевић Милица
Станковић Никола
Петровић Драган
Марковић Татјана
Стојилковић Дејан
Гусинац Зилха
Ченгић Фетанета
Костић Ивана
Игњатовић Јелена
Милошевић Маја
Цветковић Јелена
Милојевић Ивана
15.01.1979.
29.02.1984.
07.09.1968.
17.03.1974.
25.05.1979.
15.08.1975.
05.05.1978.
21.02.1978.
04.01.1979.
09.09.1982.
08.12.1973.
08.12.1977.
15.05.1982.
30.10.1976.
02.05.1979.
27.07.1976.
27.01.1975.
05.11.1984.
30.07.1985.
02.09.1975.
03.07.1980.
06.11.1971.
02.08.1977.
07.03.1985.
25.10.1977.
27.08.1984.
04.09.1976.
25.07.1982.
11.02.1986.
12.12.1980.
29.10.1984.
05.05.1980.
10.09.1982.
28.03.1984.
02.09.1984.
18.10.1979.
19.11.1984.
29.04.1981.
06.01.1978.
24.04.1963.
29.10.1974.
12.09.1982.
16.03.1982.
21.06.1985.
22.02.1971.
28.05.1971.
10.07.1978.
09.11.1985.
Ниш
Нови Пазар
Приштина
Сарајево
Врање
Лесковац
Рашка
К.Митровица
Скопље
К.Митровица
Врање
Нови Пазар
Рожаје
Скопље
Пећ
Босилеград
Приштина
Пећ
Нови Пазар
Алексинац
Приштина
К.Митровица
Прокупље
Нови Пазар
Лесковац
Нови Пазар
Кос.Митровица
Нови Пазар
Нови Пазар
Завидовићи
Скопље
К.Митровица
Приштина
Нови Пазар
Нови Пазар
Врање
Кос.Митровица
Лесковац
Љубовија
Ниш
Вршац
Тутин
Пљевља
Краљево
Пирот
Прокупље
Урошевац
Нови Пазар
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Џафче Горан
Крстић Никола
Митровић Срђан
Стаменковић Зоран
Шабановић Митхад
Славковић Марко
Аљевић Неџиб
Миленковић Ивана
Реџематовић Ерзана
Алексић Наташа
Пешић Далибор
Коларевић Томица
Ђорђевић Милан
Ракић Ивица
Ничић Звонко
Ђокић Млађан
Динчић Сандра
Петровић Иван
Тасић Ивана
Тигањ Хасна
Радуловић Срђан
Здравковић Александра
Петровић Владимир
Велиновић Слађан
Петронијевић Никола
Џанковић Мукадес
Вујисић Јелена
Митровић Јелена
Данковић Марија
Јанковић Вучина
Вуковић Александар
Павличић Снежана
Ђузић Валентина
Шабановић Ајсела
Благојевић Маја
Зећовић Фатмир
Благотић Љубинка
Стаменковић Јелена
Арсић Звездан
Анђелковић Ивана
Тутић Бојан
Гуџевић Кемал
Татаревић Емир
Пљакић Јасмина
Ђирић Александра
Ранђеловић Милош
Николић Милан
Јакшић Марко
17.10.19821.
09.04.1978.
03.07.1967.
04.01.1957.
19.09.1977.
25.07.1970.
13.05.1960.
16.01.1981.
08.05.1981.
10.09.1981.
19.05.1984.
21.06.1975.
10.05.1980.
16.05.1979.
15.12.1985.
27.08.1985.
19.09.1979.
18.06.1978.
10.08.1978.
13.09.1979.
27.05.1987.
21.02.1976.
07.12.1983.
07.12.1966.
05.10.1983.
26.02.1963.
12.02.1983.
30.09.1978.
03.08.1976.
30.11.1982.
12.04.1977.
28.11.1983.
23.04.1974.
30.09.1983.
01.05.1977.
10.04.1986.
03.03.1968.
27.03.1985.
23.01.1984.
21.07.1984.
16.04.1979.
17.08.1982.
12.02.1985.
29.05.1984.
05.11.1973.
13.02.1982.
05.11.1978.
17.12.1983.
Драгаш
Скопље
Лесковац
Лесковац
Нови Пазар
Нови Пазар
Пријепоље
Штрпце
Плав
Врање
Врање
Брус
Приштина
Кос.Митровица
Приштина
Гњилане
Гњилане
Гњилане
Бор
Тутин
Кос.Митровица
Лесковац
Параћин
Врање
Кос.Митровица
Нови Пазар
Скопље
Кос.Митровица
Лесковац
Кос.Митровица
Приштина
Ниш
Гњилане
Бијело Поље
Београд
Нови Пазар
Приштина
Врање
Гњилане
Врање
Срем.Митровица
Нови Пазар
Нови Пазар
Београд
Неготин
Ниш
Врање
Кос.Митровица
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
Булатовић Вељко
Љумовић Александра
Станојевић Зорица
Ковачевић Ивана
Симоновић Лидија
Јањић Лидија
Костић Немања
Илић Милош
Спасић Дијана
Реџепефендић Месуд
Борзановић Сандра
Чалаковић Мерсиха
Спахић Алма
Ножица Слободанка
Стевановић Јелена
Илић Наташа
Савић Иван
Стојановић Јелена
Инић Војкан
Станковић Звонко
Шпиртовић Самра
Стојковић Слађана
Ракић Александра
Масловарић Ратко
Пелевић Александар
Раичевић Владимир
Дервишевић Елдина
Здравковић Александра
Стојановић Оливера
Цветковић Светлана
Јеребичанин Ениса
Тасић Маја
Дабижљевић Чедомир
Божовић Милица
Шкријељ Енсар
Симић Миливој
Ордић Ненад
Дестановић Адиса
Шутковић Сафедин
Лазаревић Оливера
Антић Јелена
Цветковић Милена
Николић Марко
Хот Нермин
Куртагић Незрија
Николић Јелена
Вековић Виолета
Матић Данијела
09.09.1982.
28.11.1983.
01.01.1982.
16.08.1978.
25.07.1984.
12.02.1979.
03.05.1979.
16.05.1976.
16.12.1985.
29.06.1982.
22.03.1980.
16.06.198417.10.1984.
08.01.1978.
09.02.1982.
22.08.1981.
15.10.1981.
31.12.1981.
13.07.1978.
02.03.1986.
15.01.1984.
24.07.1979.
30.05.1981.
06.05.1979.
10.09.1982.
11.06.1982.
29.06.1984.
13.03.1975.
26.04.1978.
10.02.1975.
25.10.1982.
09.11.1980.
20.05.1967.
08.12.1985.
17.12.1981.
18.06.1977.
05.11.1980.
01.08.1984.
21.07.1984.
20.11.1977.
10.07.1981.
30.01.1986.
30.01.1985.
16.04.1984.
18.12.1971.
04.08.1981.
30.01.1987.
16.03.1979.
Рожаје
Кос.Митровица
Скопље
Кос.Митровица
Трговиште
Врање
Ниш
Београд
Ниш
Нови Пазар
Урошевац
Кос.Митровица
Нови Пазар
Ниш
Ниш
Ниш
Лесковац
Врање
Приштина
Урошевац
Пријепоље
Скопље
Кос.Митровица
Беране
Србица
Пришина
Бијело Поље
Гњилане
Алексинац
Врање
Нови Пазар
Гњилане
Клина
Нови Пазар
Нови Пазар
Скопље
Гњилане
Тутин
Рожаје
Зубин Поток
Гњилане
Врање
Лесковац
Тутин
Рожаје
Крушевац
Приштина
Врање
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
Губеринић Слађана
Булатовић Павле
Митровић Данијела
Делевић Александар
Савић Владана
Ковачевић Маја
Станојковић Александар
Николић Слађана
Минић Дарко
Видојковић Милан
Вујовић Снежана
Шкријељ Амела
Николић Дарко
Крстић Александар
Аранђеловић Марија
Максимовић Јелена
Кузмановић Слађана
Грујић Виолета
Станојевић Соња
Настић Младен
Ристић Зоран
Милетић Владимир
Дошљак Мирјана
Рашковић Милена
Фератовић Елдина
Бихорац Асмир
Станојковић Ивана
Ножица Никола
Божовић Иван
Богућанин Џенита
Милошевић Магдалена
Дејановић Владан
Васић Ненад
Јовичић Кристина
Дорић Јован
Радовић Марко
Демировић Едита
Стојановић Валентина
Антић Душица
Ђорђевић Зоран
Даздаревић Хајрија
Шмигић Милица
Рашић Мирослава
Гарић Бојан
Марковић Љубиша
Ђорђевић Ђорђе
Стојковић Марија
Марковић Ненад
19.09.1985.
11.09.1979.
07.02.1984.
23.02.1976.
08.08.1979.
25.05.1984.
28.11.1985.
21.09.1981.
23.05.1980.
19.10.1978.
24.04.1978.
29.12.1983.
11.10.1978.
31.12.1982.
01.10.1977.
20.09.1986.
18.05.1967.
11.01.1986.
26.01.1979.
18.09.1975.
25.04.1965.
07.10.1982.
23.08.1985.
17.03.1977.
14.04.1987.
04.01.1987
23.05.1982.
08.04.1982.
16.04.1980.
14.08.1985.
25.08.1983.
21.01.1963.
22.02.1977.
27.09.1976.
20.01.1984.
21.06.1985.
14.01.1986.
19.01.1979.
24.08.1974.
26.11.1983.
05.02.1977.
16.06.1983.
02.07.1976.
02.09.1980.
15.02.1982.
14.12.1985.
12.12.1985.
18.07.1957.
Беране
Пећ
Приштина
Беране
Призрен
Пећ
Врање
Ниш
Врање
Ниш
Подгорица
Нови Пазар
Алексинац
Врање
Књажевац
Приштина
Кос.Митровица
Приштина
Штрпце
Скопље
Ранилуг
Јагодина
Беране
Рашка
Беране
Нови Пазар
Врање
Ниш
Беране
Сјеница
Скопље
Ниш
Гњилане
Призрен
Шабац
Ниш
Нови Пазар
Приштина
Зајечар
Кос.Каменица
Тутин
Кос.Митровица
Ниш
Приштина
Ниш
Приштина
Ваљево
Гњилане
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
Павловић Радица
Влаховић Бојан
Иличковић Игор
Симић Милош
Фератовић Недина
Аврамовић Никола
Антић Сузана
Утвић Зоран
Добрић Бошко
Павловић Златко
Селек Суада
Куч Хуснија
Станошевић Марио
Ивановић Иван
Петлача Лејла
Делевић Милена
Стефановић Драгана
Омерагић Мерсиха
Грујић Јована
Богдановић Татјана
Ристић Милица
Златковић Сања
Ћосовић Ервин
Станковић Игор
Заими Енсер
Сремчевић Сања
Перуновић Светлана
Антић Бранкица
Рајовић Ксенија
Вујанац Александар
Станисављевић Новица
Новковић Јелена
Божовић Правда
Ђуричанин Радуле
Илић Марија
Стевановић Ивана
Милошевић Маријана
Буковац Нинослава
Божовић Маријана
Мумџић Алиса
Миленковић Нинослав
Милић Драган
Пантовић Иван
Аритоновић Марија
Давитковић Давор
Бегановић Елма
Лекпек Алдин
Лакота Омер
28.12.1975.
28.09.1977.
15.11.1983.
04.09.1984.
30.01.1977.
20.11.1977.
18.11.1979.
21.07.1983.
05.07.1985.
28.10.1978.
04.08.1985.
02.05.1985.
04.08.1971.
03.09.1982.
17.08.1983.
03.05.1978.
25.10.1977.
25.09.1980.
04.05.1987.
03.03.1972.
05.12.1982.
16.07.1980.
28.11.1984.
27.12.1986.
18.03.1979.
05.04.1985.
17.08.1978.
18.05.1978.
16.09.1980.
28.03.1986.
02.05.1967.
26.07.1986.
19.05.1980.
04.12.1981.
10.04.1980.
30.04.1985.
17.09.1972.
29.03.1971.
29.07.1979.
26.01.1976.
09.09.1981.
14.07.1979.
15.03.1986.
07.08.1984.
23.09.1987.
05.08.1986.
18.09.1986.
29.10.1981.
Куршумлија
Пећ
Пећ
Врање
Нови Пазар
Јагодина
Сурдулица
Кос.Митровица
Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар
Тутин
Приштина
Алексинац
Нови Пазар
Кос.Митровица
Аранђеловац
Приштина
Кос.Митровица
Приштина
Краљево
Врање
Прибој
Врање
Гора
Краљево
Ниш
Призрен
Пећ
Нови Пазар
Сува Река
Врање
Кос.Митровица
Бијело Поље
Београд
Приштина
Лебане
Ваљево
Пећ
Нови Пазар
Призрен
Ниш
Нови Пазар
Гњилане
Врање
Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
Касумовић Енес
Стевановић Зоран
Богдановић Зоран
Попадић Милош
Милетић Александар
Голубовић Горан
Симоновић Ивана
Ђорђевић Марина
Ковачевић Никола
Васић Бојан
Стошић Марија
Јакшић Иван
Ђокић Марина
Дацић Ердан
Матовић Ана
Живић Слађана
Чанак Весна
Миладиновић Ана
Петровић Невена
Јанићијевић Ивана
Дробњак Дејан
Станојевић Татјана
Ужаревић Јелена
Милојевић Братислав
Стаменковић Никола
Јоцић Виолета
Тасић Игор
Добрић Сања
Аранитовић Миљан
Стојановић Марко
Горчевић Мирсен
Колашинац Санела
Милосављевић Војкан
Ђондић Омер
Перовић Мијомир
Добрић Јелена
Спасић Немења
Милојевић Катарина
Рожајац Амра
Милосављевић Саша
Симоновић Маја
Јевтић Митар
10.02.1985.
12.06.1964.
25.12.1964.
10.06.1979.
23.10.1983.
09.12.1972.
16.07.1977.
01.08.1987.
05.08.1980.
11.08.1983.
14.06.1982.
26.08.1978.
08.04.1986.
12.09.1983.
30.08.1984.
17.11.1971.
14.11.1980.
09.08.1977,.
14.06.1988.
01.11.1988.
31.07.1984.
06.09.1982.
12.09.1978.
10.04.1978.
15.12.1981.
11.04.1970.
12.04.1980.
17.12.1988
09.01.1983.
07.08.1985.
31.07.1986.
21.06.1988
02.02.1972.
05.03.1986.
01.03.1969.
21.11.1977.
16.02.1986.
30.03.1972.
02.04.1985.
28.05.1986.
13.11.1976.
07.11.1985.
Сјеница
Врање
Бјеловар
Приштина
Кос.Митровица
Пећ
Лесковац
Врање
Нови Пазар
Кос.Митровица
Врање
Кос.Митровица
Приштина
Рожаје
Нови Пазар
Скопље
Ниш
Липљан
Пећ
Скопље
Нови Пазар
Приштина
Крушевац
Београд
Врање
Смед.Паланка
Скопље
Приштина
Требиње
Приштина
Сјеница
Беране
Нови Пазар
Тутин
Подгорица
Приштина
Приштина
Ниш
Сјеница
Врање
Ниш
Кос.Митровица
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
Мићановић Бојан
Косовац Јелена
Илић Марина
Фрковић Дејан
Решовић Фарис
Токовић Маида
Стојановић Оливера
Вељковић Нена
Ђорђевић Далибор
Прекратић Бојан
Миленковић Горица
Стојиљковић Мирјана
Ристић Татјана
Михајловић Данијела
Николић Иван
Веселиновић Димитрије
Милошевић Мирослав
Ађанчић Бојан
Игић Марија
Бекчић Бошко
Димитријевић Марина
Јанчић Александра
Олевић Сарита
Ђоковић Гордана
Хуковић Емина
Ђукић Снежана
Митровић Александра
Расовац Мирза
Станојевић Марија
Ђокић Данијела
Ракић Сања
Ристовић Бојан
Вељковић Стефан
Васиљевић Зоран
Јовић Емина
Трајковић Иван
Стефановић Маријана
Белошевић Коста
Лазовић Јелена
Николић Андријана
Милановић Слађана
Стојановић Бојана
16.07.1977.
26.11.1988.
25.08.1987.
29.04.1980.
01.09.1985.
09.02.1987.
05.09.1977.
05.08.1967.
30.06.1986.
10.03.1986.
10.12.1974.
21.07.1978.
07.07.1985.
14.06.1982.
29.11.1976.
09.06.1978.
07.11.1983.
22.10.1982.
21.09.1981.
30.07.1984.
01.08.1985.
20.06.1986.
01.09.1971.
22.04.1986.
28.11.1983.
19.05.1979.
04.06.1988.
09.05.1986.
08.03.1988.
19.04.1978.
28.09.1985.
03.11.1981.
08.11.1986.
18.01.1971.
25.08.1982.
11.02.1985.
05.10.1987.
10.04.1986.
05.06.1983.
21.07.1979.
30.07.1986.
07.08.1979.
Пећ
Кос.Митровица
Прилужје
Рашка
Тутин
Сјеница
Смедерево
Врање
Гњилане
Београд
Трстеник
Кос.Митровица
Лесковац
Врање
Гњилане
Нови Пазар
Београд
Кос.Митровица
Приштина
Крушевац
Врање
Врање
Беране
Нови Пазар
Нови Пазар
Прокупље
Краљево
Нови Пазар
Врање
Врање
Крушевац
Нови Пазар
Гњилане
Рудник-Србица
Ниш
Гњилане
Врање
Исток
Пећ
Приштина
Врање
Алексинац
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
Анђелковић Предраг
Томић Маја
Лазаревић Драгана
Турковић Емил
Михајловић Јелена
Саловић Санида
Цветановић Јелена
Прокоповић Дарко
Ракић Биљана
Трајковић Милорад
Компировић Драгана
Крсмановић Бранко
Витковић Драгана
Мишковић Младен
Милосављевић Миодраг
Младеновић Марина
Јевтић Слађана
Савељић Ивана
Манасијевић Драгана
Каришик Едина
Антић Бојан
Јелић Јелена
Костић Жарко
Жара Дрита
Милић Бојана
Богосављевић Мирјана
Томовић Радиша
Заими Фергап
Личина Ријад
Радосављевић Саша
Стојановић Калабинес
Марк Стевен
Цветковић Александар
Зећировић Маида
Максић Милосав
Денић Сунчица
Јовановић Марина
Трајковић Јелена
Димитријевић Ненад
Николић Иван
Ћипријановић Младен
Стевановић Маја
11.06.1976.
15.08.1982.
15.03.1985.
09.04.1986.
07.09.1986.
08.06.1984.
11.07.1985.
07.08.1978
09.11.1980.
29.12.1956.
03.10.1983.
26.04.1978.
24.02.1980.
07.08.1986.
24.08.1984.
22.12.1988.
20.01.1981.
09.02.1983.
10.02.1983.
06.08.1981.
11.07.1981.
23.06.1982.
26.01.1979.
29.01.1981.
06.07.1975.
17.05.1982.
15.12.1984.
28.03.1980.
01.10.1983
13.08.1986.
09.11.1986.
Врање
Врање
Београд
Пријепоље
Врање
Рожаје
Лесковац
Врање
Краљево
Партеш
Зубин Поток
Београд
Гњилане
Кос.Митровица
Крушевац
Врање
Приштина
Приштина
Скопље
Нови Пазар
Гњилане
Сјеница
Кос.Митровица
Нови Пазар
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Драгаш
Нови Пазар
Кос.Митровица
Бенгази
06.02.1984.
13.09.1986.
27.04.1986.
18.02.1987.
21.05.1985.
13.07.1984.
27.05.1965.
25.07.1980.
21.09.1980.
11.11.1977.
Лесковац
Тутин
Гораждевац
Кос.Митровица
Врање
Врање
Приштина
Чачак
Гњилане
Скопље
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
Милутиновић Слободан
Паунковић Драган
Пешић Драгана
Прокоповић Марија
Павловић Марија
Стојановић Саша
Николић Срђан
Мулић Илдијана
Кречковић Милан
Здравковић Сузана
Николић Ненад
Станковић Радица
Марковић Лелица
Ђоковић Милош
Цветковић Марина
Ђуровић Јелена
Јанчић Александра
Тасић Наташа
Спасић Александра
Мрљеш Далибор
Јовановић Силвана
Савић Горан
Ракић Милена
Новковић Наташа
Дедић Борко
Рубинић Конзела
Николић Марина
Шуковић Соња
Пејчић Јелена
Станковић Сузана
Стојановић Миодраг
Јејна Енес
Петровић Тања
Несторовић Зоран
Зоговић Милун
Николић Дуња
Ђорђевић Снежана
Јерковић Јелена
Спасојевић Данијела
Хусовић Ирфан
Лазовић Милена
Гарчевић Андријана
24.03.1989.
15.02.1982.
30.10.1982.
09.11.1984.
09.04.1984.
21.02.1982.
03.08.1973.
01.09.1984.
22.02.1987.
03.01.1975.
25.09.1981.
15.05.1974.
25.02.1967.
01.11.1985.
01.08.1983.
07.09.1981.
01.12.1982.
01.12.1987.
24.12.1984.
25.09.1985.
21.05.1982.
29.08.1971.
16.02.1983.
11.03.1986.
17.03.1974.
02.03.1962.
17.09.1987.
17.09.1966.
01.10.1985.
22.06.1979.
29.12.1984.
31.05.1984.
29.08.1987.
01.02.1973.
05.01.1979.
11.01.1979.
16.04.1988.
04.08.1986.
20.02.1986.
23.01.1983.
04.06.1988.
01.01.1986.
Кос.Митровица
Врање
Врање
Лесковац
Лесковац
Врање
Владичин Хан
Рожаје
Кос.Митровица
Кос.Каменица
Врање
Приштина
Сврљиг
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Земун
Врање
Гњилане
Лесковац
Нови Пазар
Куманово
Врање
Кос.Митровица
Врање
Призрен
Самобор
Врање
Ниш
Лесковац
Врање
Лесковац
Нови Пазар
Смедерево
Призрен
Беране
Лесковац
Кос.Митровица
Ријека
Приштина
Беране
Нови Пазар
Беране
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
Костић Мирјана
Радомировић Бојана
Илић Бојан
Радмиловић Драган
Петровић Предраг
Стевић Ивана
Стевановић Миодраг
Богдановић Миљан
Петровић Маријана
Селаковић Владислав
Ђорђевић Светлана
Брановић Милан
Алексић Нинослав
Лабус Данило
Стојановић Ивана
Мишић Милица
Радовић Милан
Лутовац Љиљана
Станковић Нинослав
Поповић Лутка
Цурић Алма
Цвејић Снежана
Стојановић Бојан
Доганџић Данијела
Ивановић Александар
Дакић Марија
Праменковић Адиса
Станковић Данијел
Радуловић Душан
Марковић Милош
Вукадиновић Драгана
Арсенијевић Небојша
Петровић Данијела
Ковачевић Наташа
Милић Соња
Вујадиновић Валентина
Јовић Слађана
Николчевић Надица
Стојиљковић Милица
Спасић Кристина
Реџепагић Амајла
Станојевић Ивана
29.06.1986.
09.01.1983.
14.05.1979.
19.08.1978.
20.01.1989.
30.01.1988.
25.06.1983.
18.08.1987.
22.03.1984.
16.06.1982.
02.03.1975.
29.09.1978.
15.10.1986.
12.04.1982.
29.05.1987.
26.11.1987.
08.03.1982.
28.01.1985.
05.06.1961.
25.11.1972.
25.09.1983.
04.06.1975.
21.06.1982.
24.12.1983.
10.10.1988.
09.05.1987.
20.11.1985.
09.05.1981.
18.09.1987.
15.01.1982.
18.10.1988.
31.07.1986.
12.03.1980.
25.06.1977.
14.07.1981.
08.11.1966.
25.11.1987.
28.12.1978.
16.10.1984.
02.12.1987.
05.07.1988.
16.05.1977.
Приштина
Рашка
Гњилане
Сарајево
Гораждевац
Беране
Пећ
Кос.Митровица
Нови Пазар
Крагујевац
Стрезовце
Кос.Митровица
Гњилане
Приштина
Приштина
Врање
Кос.Митровица
Беране
Ниш
Брњак
Нови Пазар
Приштина
Приштина
Краљево
Гњилане
Гораждевац
Тутин
Врање
Нови Пазар
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Кос.Митровица
Гњилане
Врање
Сурдулица
Приштина
Приштина
Скопље
Врање
Београд
Кос.Митровица
Лесковац
1354
1355
1356
1357
Грујић Тијана
Милојевић Драгана
Мијовић Василиса
Живић Страхиња
14.04.1977.
03.04.1987.
09.07.1983.
12.04.1985.
Липљан
Београд
Беране
Приштина
Download

Spisak diplomiranih studenata osnovne studije.pdf