АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2015.
ПЕТАК 17. април 2015.
1
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
2
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ИЗРАДЕ
3
МАТЕМАТИКА
4
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Трипић Радојица
2. Угринов Зоран
3. Болозан Срђан
1. Трипић Радојица
2. Угринов Зоран
3. Болозан Срђан
1. Ракић Милана
2. Михајловић Зоран
3. Штрбац Младен
ПЕТАК
17.04.2015.
у 15:40
ПЕТАК
17.04.2015.
у 15:40
ПЕТАК
17.04. 2015.
писмени у 12:20
1. Бојанић Ивана
2. Јакшић Владимир
3. Булик Драгана
ПЕТАК
17.04.2015.
у 15:00
Михаљ Алберт
Михајлов Стефан 3-5 (разлика испита)
Димитријевић Малиша 3-5 (разлика испита )
Давидовић Далибор (Трипић)
Живков Владимир (Штрбац Младен) 4, Лазаревић Драгиша (Ракић М.) 4.
Куручки Никола (Михајловић) 4., Самарџић Вук 1., Јаћимовић Растко 4.
Даутовић Саша 2. (Влајнић), Јовић Милан 2., Буљ Никола 4.
Бодваи Саша 3. (Микља Г.), Мисинај Данијел 4.
Травица Дамир
ПОНЕДЕЉАК 20. април 2015.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Молкуц Соња
2. Јакшић Владимир
3. Чавић Александра
1. Армацки Зденка
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
2. Мажић Александра
УПРАВЉАЊА
3. Јуанин Зоран
1. Зубнар Дијана
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
2. Војнов Весна
3. Бјелогрлић Наташа
1. Бијелић Јелица
СТАТИКА И ОТПОРНОСТ
2. Секошан Виорика
МАТЕРИЈАЛА
3. Русовац Дејан
1. Бијелић Јелица
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ 2. Секошан Виорика
РАДОВА
3. Русовац Дејан
1. Бијелић Јелица
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
2. Секошан Виорика
3. Русовац Дејан
1. Богуновић Биљана
ПРОГРАМИРАЊЕ
2. Армацки Зденка
3. Гавански Јелена
1. Јакшић Владимир
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
2. Николић Рако
3. Марковић МИлан
1. Јакшић Владимир
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 2. Николић Рако
3. Марковић МИлан
ТЕХНОЛОГИЈА РАДА
1. Бабић Горан
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
2. Буџар Лазар
3. Милинков Бора
1. Терзић Миленко
ФИЗИКА
2. Радишић Љубиша
3. Милинков Бора
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
писмени у 10:30
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 11:30
Петровић Александар (Молкуц), Падров Дарко 3-5 (разлика испита за 1.)
Бијелић Бојан 2-3 (разлика испита за 1.)
Бада Тимеа 4-3м (разлика испита)
Кирћански Златомир
ПОНЕДЕЉАК
писмени 20.04. у 14:50
усмени 27.04. у 14:50
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 11:00
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 13:10
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 13:10
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 13:10
ПОНЕДЕЉАК
20.04.2015.
у 14:50
Давидовић Далибор 3.
Јовић Милан
Радојевић Станимир
Јованић Мирко
Куручки Никола (Богуновић)
Мисинај Данијел
Живков Владимир (Јакшић)
Вираг Золтан (Николић)
Сабо Александар 2.(руковалац грађ. механ.)
Топаловић Милан 1.,2.,3. (руковалац гр. мех.)
Самарџић Вук
УТОРАК 21. април 2015.
16
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
17
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
СА ИСПИТИВАЊЕМ
18
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
19
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА
20
ПРИМЕНА РАЧУНАРА
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
21
НАЦРТАНА ГЕОМЕТРИЈА
22
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
23
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
СОЦИОЛОГИЈА
1. Јовић Славица
2. Јуанин Зоран
3. Ракић Олгица
1. Угринов Зоран
2. Јакшић Владимир
3. Николић Рако
1. Јакшић Владимир
2. Угринов Зоран
3. Николић Рако
1. Јакшић Владимир
2. Угринов Зоран
3. Николић Рако
1. Радовановић Златко
2. Бијелић Јелица
3. Русовац Дејан
1. Русовац Дејан
2. Рајновић Дубравка
3. Радовановић Златко
1. Биберџић Гајо
2. Јанков Сенка
3. Милинков Олгица
1. Милинков Олгица
2. Биберџић Гајо
3. Јанков Сенка
УТОРАК
21.04.2015.
у 08:50
УТОРАК
21.04.2015.
у 09:40
УТОРАК
21.04.2015.
у 09:40
УТОРАК
21.04.2015.
у 09:40
УТОРАК
21.04.2015.
у 11:30
УТОРАК
21.04.2015.
у 14:00
УТОРАК
21.04.2015.
у 14:50
УТОРАК
21.04.2015.
у 14:50
Попић Немања (Јовић С.)
Живков Владимир (Угринов)
Јокић Дарко
Вираг Золтан (Јакшић)
Ахмедспахић Един 3.
Јованић Мирко (грађ. техн. за нискогр.),
Јовић Милан
Петровић Александар 2.
Травица Дамир 1.
Давидовић Далибор
Максимовић Дејан (препис оцене)
Мисинај Данијел
СРЕДА 22. април2015.
24
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
25
ЛИКОВНА КУЛТУРА
26
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
27
ЕЛЕКТРОНИКА II
1. Бијелић Јелица
2. Секошан Виорика
3. Буџар Лазар
1. Ђукић Бранко
2. Рајновић Дубравка
3. Русовац Дејан
1. Квашчев Маја
2. Зељковић Драгана
3. Епифанић Александра
СРЕДА
22.04.2015.
у 12:20
СРЕДА
22.04.2015.
у 13:10
СРЕДА
22.04.2015.
писмени у 14:00
1. Чавић Александра
2. Јовић Славица
3. Мишкељин Слободан
СРЕДА
22.04.2015.
у 14:50
Несторовић Ненад
Јаћимовић Растко
Петровић Александар,
Ахмедспахић Един
Живков Владимир (Епифанић) 4., Давидовић Далибор 3. (Квашчев),
Травица Дамир 1., Лакатуш Александар 2.
Деспотов Дејан 4., Скоко Милан 1.
Јованић Мирко
Мрђа Мирослав 3. Михаљ Алберт (Чавић)
ЧЕТВРТАК 23. април 2015.
28
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. Бјелогрлић Наташа
2. Војнов Весна
3. Душака Живанов
ЧЕТВРТАК
23.04
писмени у 11:30
Живков Владимир (Бјелогрлић) 4., Мрђа Мирослав 3.
Вираг Золтан (Бјелогрлић) 4., Јаћимовић Растко 4.,
Лакатуш Александар 2., Максимовић Дејан (препис оцене)
Мисинај Данијел 4. (Војнов)
ПЕТАК 24. април 2015.
29
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА
30
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ
31
ХЕМИЈА
32
ОСНОВИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
34
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
35
ВЕРСКА НАСТАВА
1. Бијелић Јелица
2. Шупут Верица
3. Рајновић Дубравка
1. Болозан Срђан
2. Гавански Јелена
3. Богуновић Биљана
1. Радишић Љубиша
2. Катона Гизела
3. Болик Драгана
1. Јуанин Зоран
2. Молкуц Соња
3. Ракић Олгица
1. Муц Срђан
2. Келемен Имре
3. Бирдахић Амир
1. Дивљаков Олгица
2. Биберџић Гајо
3. Џефердановић Миљан
ПЕТАК
24.04.2015.
у 08:00
ПЕТАК
24.04.2015.
у 08:50
ПЕТАК
24.04.2015.
у 11:30
ПЕТАК
24.04.2015.
у 12:20
ПЕТАК
24.04.2015.
у 13:10
ПЕТАК
24.04.2015.
у 15:40
Петровић Марко, Несторовић Ненад, Јаћимовић Растко
Армацки Никола, Влајић Димитрије, Максимовић Дејан (препис оцене)
Радосављевић Ненад
Куручки Никола (Болозан)
Мисинај Данијел
Самарџић Вук
Живков Владимир (Јуанин)
Падров Дарко 3-5 (разлика испита)- ел.механ. за.тер. и рас.ур.
Бада Тимеа 4-3м (разлика испита за 1.)
Бодваи Саша 3. (Муц)
Лончарски Никола 3.
Давидовић Далибор 3.
Мрђа Мирослав 3.
ПОНЕДЕЉАК 27. април 2015.
36
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
37
АРМИРНО БЕТОНСКЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ
38
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ
39
ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
40
БЕТОН
41
МАТЕМАТИКА
42
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ
ВЕШТИНА
43
МИКРОПРОЦЕСОРИ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИРАЊА
1. Молкуц Соња
2. Јакшић Владимир
3. Чавић Александра
1. Секошан Виорика
2. Радовановић Златко
3. Русовац Дејан
1. Чавић Александра
2. Трипић Радојица
3. Мишкељин Слободан
1. Секошан Виорика
2. Бијелић Јелица
3. Русовац Дејан
1. Секошан Виорика
2. Бијелић Јелица
3. Русовац Дејан
1. Ракић Милана
2. Михајловић Зоран
3. Штрбац Младен
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015
усмени у 10:30
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 10:30
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 11:30
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
усмени у 12:20
Петровић Александар (Молкуц), Падров Дарко 3-5 (разлика испита за 1.)
Бијелић Бојан 2-3 (разлика испита за 1.)
Бада Тимеа 4-3м (разлика испита)
Радојевић Станимир
Лончарски Никола
Мрђа Мирослав
Лакатуш Александар (Секошан),
Јованић Мирко
Максимовић Дејан (препис оцене)
Живков Владимир (Штрбац Младен) 4, Лазаревић Драгиша (Ракић М.) 4.
Куручки Никола (Михајловић) 4., Самарџић Вук 1., Јаћимовић Растко 4.
Даутовић Саша 2. (Влајнић), Јовић Милан 2., Буљ Никола 4.
Бодваи Саша 3. (Микља Г.), Мисинај Данијел 4.
1. Николић Рако
2. Марковић Милан
3. Муц Срђан
1. Армацки Зденка
2. Мажић Александра
3. Ракић Олгица
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 13:10
ПОНЕДЕЉАК
27.04.2015.
у 17:30
1. Јакшић Владимир
2. Николић Рако
3. Угринов Зоран
УТОРАК
28.04.2015.
у 09:40
1. Јакшић Владимир
2. Николић Рако
3. Угринов Зоран
1. Николић Рако
УТОРАК
28.04.2015.
у 09:40
УТОРАК
Вираг Золтан (Јакшић)
Звекић Давор (Николић)
2. Јакшић Владимир
3. Угринов Зоран
28.04.2015.
у 09:40
Живков Владимир (Николић)
1. Јуанин Зоран
2. Мажић Александра
3. Николић Рако
УТОРАК
28.04.2015.
у 10:40
1. Брусин Бошко
2. Арваи Љиљана
3. Маркуш Мирка
1. Чобанов Славица
2. Милинков Олгица
3. Биберџић Гајо
1. Биберџић Гајо
2. Милинков Олгица
1. Чобанов Славица
УТОРАК
28.04.2015.
у 12:20
УТОРАК
28.04.2015.
у 09:40
УТОРАК
28.04.2015.
у 10:40
Травица Дамир
Скоко Милан
1. Шувачки Драган
2. Тот Маја
СРЕДА
29.04.2015.
у 12:20
СРЕДА
29.04.2015.
у 11:30
СРЕДА
29.04.2015.
у 11:30
СРЕДА
29.04.2015.
у 14:50
Лончарски Никола 3. Мрђа Мирослав 3.
Лакатуш Александар 2., Милинковић Стефан 4.
Мисинај Данијел 4.
Јокић Дарко
Кирћански Златомир
УТОРАК 28. април 2015.
44
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ
И УРЕЂАЈИ
45
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
46
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
47
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА
УПРАВЉАЊА
48
ИСТОРИЈА
49
ЕКОНОМИКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
50
СОЦИОЛОГИЈА
Петровић Никола
Кирћански Златомир
Давидовић Далибор, Куручки Никола, Колунџић Иван,
Ановић Ненад, Милинковић Стефан, Михајлов Страхиња,
Бодваи Саша, Мисинај Данијел
Лончарски Никола
Мрђа Мирослав
СРЕДА 29. april 2015.
51
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
3. Ђорђевић Александар
52
53
54
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА
И МУЛТИМЕДИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
1. Иветић Борко
2. Сигети Бела
3. Милинков Борислав
1. Милинков Борислав
2. Иветић Борко
3. Сигети Бела
1. Даруши Еди
2. Џефердановић Миљан
3. Милинков Олгица
Скоко Милан,
Јованић Мирко
Бада Тимеа (разлика)
Живков Владимир, Куручки Никола
Вираг Золтан, Максимовић Дејан (препис оцене)
ЧЕТВРТАК 30. april 2015.
55
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
1. Мелеги Золтан
2. Милинков Борислав
3. Иветић Борко
ЧЕТВРТАК
30.04.2015.
у 11:30
56
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. Бјелогрлић Наташа
2. Војнов Весна
3. Душака Живанов
ЧЕТВРТАК
30.04. 2015,
усмени у 11:30
57
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
58
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
И ПОСТРОЈЕЊА
59
РАЧУНАРИ
60
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
1. Узелац Никола
2. Ђукић Бранко
3. Душака Живанов
1. Николић Рако
2. Трипић Радојица
3. Јакшић Владимир
1. Мажић Александра
2. Армацки Зденка
3. Богуновић Биљана
1. Мажић Александра
2. Армацки Зденка
3. Богуновић Биљана
ЧЕТВРТАК
30.04.2015.
у 13:10
ЧЕТВРТАК
30.04.2015.
у 14:50
ЧЕТВРТАК
30.04.2015.
у 17:00
ЧЕТВРТАК
30.04.2015.
у 17:00
Радонић Никола 2-5 (разлика испита), Јенеи Санел 2-5 (разлика испита)
Коларов Стефан 2-5 (разлика испита)
Падров Дарко 3-5 (разлика испита)
Живков Владимир (Бјелогрлић) 4., Мрђа Мирослав 3.
Вираг Золтан (Бјелогрлић) 4., Јаћимовић Растко 4.,
Лакатуш Александар 2., Максимовић Дејан (препис оцене)
Мисинај Данијел 4. (Војнов)
Самарџић Вук, Бијелић Бојан 2-3 (разлика испита)
Бада Тимеа 4-3м (разлика испита)
Јованић Мирко
Петровић Никола
Куручки Никола (Мажић)
Попић Немања (Мажић)
ПОНЕДЕЉАК 04. мај 2015.
61
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1. Квашчев Маја
2. Зељковић Драгана
3. Епифанић Александра
ПОНЕДЕЉАК
04.05.2015.
у 09:30
Живков Владимир (Епифанић) 4., Давидовић Далибор 3. (Квашчев),
Травица Дамир 1., Лакатуш Александар 2.
Деспотов Дејан 4., Скоко Милан 1.
Јованић Мирко
17. април 2015. године
----------------------------------------------др. Марија Серво
Download

April_2015 u izradi