Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH V. broj: 1159/2012 od 05.09. 2012. godine i
Odluke direktora Federalne uprave policije broj: 10-16/3-14-2-1924 od 02.11.2012.
godine, Federalna uprava policije, objavljuje
JAVNI OGLAS
o prodaji motornih vozila metodom neposredne pogodbe
I. Podaci o vozilima
Red.br
MARKA I TIP
VOZILA
VRSTA
GORIVA
REG.BR.
VOZILA
GODINA
PROIZVODNJE
OPIS STANJA
PO ETNA
CIJENA
(KM)
1.
AUTOBUS RENAULT
Dizel
E71-E-979
1998.
Registrovano do 18.02.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 121.426 km
15.500,00
2.
KOMBI HYUNDAI
Dizel
735-T-850
1999.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pre ena kilometraža 59.469 km
3.000,00
3.
DŽIP SUBURBAN
GMC
Dizel
056-J-457
1995.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pre ena kilometraža 67.106 km
7.000,00
4.
DŽIP SUBURBAN
GMC
Dizel
056-J-458
1995.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pre ena kilometraža 82.957 km
5.500,00
5.
DŽIP YUKON GMC
Dizel
K64-T-774
1995.
Registrovano do 26.08.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 91.482 km
8.000,00
6.
DŽIP YUKON GMC
Dizel
E71-E-935
1995.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pre ena kilometraža 97.148 km
6.500,00
7.
BMW 318 I
Benzin
E60-M-332
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 170.701 km
5.000,00
8.
PASSAT 1,8 T5V
Benzin
E71-O-663
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 170.673 km
4.500,00
9.
GOLF A5 1,9 TDI
Dizel
A51-E-205
2004.
Registrovan do 13.12.2012., nije u voznom
stanju, pre ena kilometraža 191.433 km
7.000,00
10.
GOLF A4 1,9 TDI
Dizel
K28-T-247
2002.
Registrovano do 22.10.2012., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 177.216 km
5.500,00
11.
NISSAN-PRIMERA
Benzin
O12-M-062
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 86.500 km
4.000,00
12.
NISSAN-PRIMERA
Benzin
524-T-380
1999.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pre ena kilometraža 134.057 km
2.500,00
13.
NISSAN-PRIMERA
Benzin
E60-M-331
1999.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pre ena kilometraža 102.383 km
3.000,00
14.
ŠKODA-FABIA C. 1,9
Dizel
E15-O-524
2004.
Registrovano do 04.11.2012, nije u voznom
stanju, pre ena kilometraža 297.635 km
3.000,00
15.
ŠKODA-FABIA C. 1,4
Benzin
O36-J-372
2002.
Registrovano do 02.08.2013., u voznom
stanju, pre ena kilometraža 172.461 km
3.000,00
16.
ŠKODA - FABIA 1,4
Benzin
A32-T-028
2002.
Registrovano do 14.08.2013. , u voznom
stanju, pre ena kilometraža 227.135 km
2.500,00
Pravo u eš a u postupku neposredne pogodbe, imaju sva pravna i fizi ka lica, koja na
blagajni Federalne uprave policije, izvrše uplatu depozita u iznosu od 200 KM po vozilu, sa
naznakom „uplata za u eš e na nadmetanju za vozilo pod rednim brojem „X“ – neposredna
pogodba. Uplate se mogu izvšiti do 30.11.2012. godine do 10.00 sati.
Vozila se mogu pogledati dana 27.11.2012. godine na sljede im adresama:
- Magacin FMUP- a u Rakovici u vremenu od 9.00 do 11.00 za vozila po red. br. 2, 3, 4, 6, 9
i 12.
- Specijalna policijska jedinica FUP – e (krug bivše kasarne Ramiz Sal in – Otoka) u
vremenu od 12.00 do 14.00 za vozila pod ostalim rednim brojevima.
Sarajevo, Ul. Mehmeda Spahe 7,
Tel +387 33 280 020; e-mail: [email protected]
www.fup.gov.ba
-2Prodaja se vrši po na elu „vi eno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se
odnose na stanje vozila koja su predmet prodaje.
Postupak neposredne pogodbe e se održati 30.11.2012. u 11.00 sati u prostorijama
FMUP-a, Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo.
Na javnom nadmetanju mogu u estvovati fizi ka lica li no te osoba koja je ovlaštena da
zastupa pravno lice, uz dokaz o upla enom iznosu depozita te ovjerenoj kopiji li ne karte za
fizi ka lica ili aktualni izvod iz sudskog registra za pravna lica.
Minimalni „prag dizanja“cijene u postupku pogodbe je 100 KM. Kao najpovoljnija ponuda
smatrat e se ponuda sa najve om ponu enom cijenom. Ukoliko odabrani najpovoljniji
ponu
odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaklju enju ugovora o
kupoprodaji, gubi pravo na povrat depozita, a najpovoljnijom ponudom smatrat e se
sljede a ponuda sa najve om ponu enom cijenom za predmetno vozilo. Ponu
ima ija
ponuda ne bude prihva ena, upla eni iznos depozita e biti vra en, nakon provedbe
postupka na blagajni Federalne uprave policije.
Ponu
ija ponuda bude prihva ena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaklju enju
ugovora u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 3 dana od dana potpisivanja
ugovora. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu
transporta vozila.
Komisija za provo enje
postupka licitacije
Download

JAVNI OGLAS - Federalna uprava policije