СПИСОК
на ПЗУ кои имаат платено за членарина за 2011 год
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
Д-р Славица Филева и Д-р Биљана Руменовска (чл.за Д-р Славица) Охрид
Д-р Славица Филева и Д-р Биљана Руменовска (чл.за Д-р Биљана) Охрид
Д-р Сашо Крџевски
Богданци
Д-р Ристо Лештов
Д-р Зорица Јовановска
Куманово
Статус
Негорци
Д-р Горан Денковски (чл за 3 доктори платено)
Куманово
Д-р Гордана Митева
Свети Николе
Д-Р Пандурка Велкова Јованова
Гевгелија
ПЗУ Д-р Верка Иваноска
ПЗУ Д-р Паула Медарова
Велес
ПЗУ Д-р Коцевска Биљана
Велес
ПЗУ Здравје
ПЗУ Д-р Белинда Јованоска (пл. За Д-р Белинда Јованоска )
Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Христова
Велес
ПЗУ Д-р Џеков
ПЗУ Свети Стефан
Гевгелија
ПЗУ Нова-Мед
с.Новак
ПЗУ Гента-Мед
Дебар
ПЗУ Д-р Мито Дагалев (пл.за Д-р Мито Дагалев)
ПЗУ Д-р Проевска
с.Миравци Гевгелија
Ресен
ПЗУ Д-р Дафина
ПЗУ Ординација по општа медицина –Лиса
(чл.за Д-р Анетка Лисицкова)
ПЗУ Авицена-Мед
с.Ѓавото Богданци
с.Џепиште Дебар
ПЗУ Д-р Владо Хаџи-Наумов
ПЗУ Д-р Силвана Карастојанова
Богданци
ПЗУ Еска-Медика
Охрид
ПЗУ Д-р Димишковски
Скопје
ПЗУ Осумдесетиеден ординација (пл.за Д-р Јованка К.)
Скопје
ПЗУ Д-р Јелена Трајкова
Велес
ПЗУ Д-р Здравев
Радовиш
ПЗУ Д-р Елица Станишлевиќ
Струмица
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (пл.за Д-р Сашка Аврамова)
Богданци
ПЗУ Д-р Александра Шапардановска
Скопје
ПЗУ Д-р Весела и Д-р Коле
Пехчево
ПЗУ СОНЦЕ
Кичево
ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Даскал
Новаци
ПЗУ Ана Педисто.
Скопје
ПЗУ Д-р Стојмановски
Куманово
ПЗУ Д-р Ѓулша
Кичево
ПЗУ Д-р Миташев
Штип
ПЗУ Хипократ Медикал РС-02
Скопје
ПЗУ Риана –Медика
Нов Дојран
ПЗУ Д-р Стојне
Крива Паланка
ПЗУ ООМ Мел-Медика
Гостивар
ПЗУ Л&Л ПБМ-М
(чл.за Д-р Лидија Милошевска)
ПЗУ Л&Л ПБМ-М
(чл.за Д-р Печијарева Брајковска)
ПЗУ Еуро-Медика
ПЗУ Д-р Анкица
с.Дурачка река, Крива Паланка
ПЗУ Д-р Јасмина
ПЗУ ЕвроМедика
Крива Паланка
ПЗУ Д-р Мила
ПЗУ Д-р Коста Карагоцев
ПЗУ АНИМА
ПЗУ Праксис
с.Јаболце Сопиште
Скопје
ПЗУ Д-р Родна (чл за Д-р Родна)
ПЗУ Д-р Жарко
Крива Паланка
ПЗУ Д-р Трајка
Крива Паланка
ПЗУ Целзус (чл.за Д-р Ирена Чкатроска )
ПЗУ Целзус (чл.за Д-р Ленца Врангалова)
ПЗУ Те-Медика
с.Ростуше
ПЗУ Д-р Јетмир Каримани
ПЗУ Ал-Мед
с.Могорце
ПЗУ Д-р Лилјана Пренџова
Велес
ПЗУ Прима
Велес
ПЗУ Нирвана
Битола
ПЗУ Медина-Мед Центар Жупа
ПЗУ Д-р Соња Јанакиевска
ПЗУ Ким-Сантина
Скопје
Кичево
ПЗУ Д-Р С-Фил Д-р Лилјана Трајковска и Д-р Марина Стојановска
(чл.за Марина Стојановска)
ПЗУ Д-р ТрпескиСтанко (чл за Д-р Трпеска Слагјана )
с.Другово
ПЗУ Д-р ТрпескиСтанко (чл за Д-р Трпески Станко )
с.Другово
ПЗУ Д-р Стојне
Крива Паланка
ПЗУ Меди-Сал
с.Косоврасти
ПЗУ Санос-Вита
(два пати по 1200 ден)
Скопје
ПЗУ Д-р Добрица
Прилеп
ПЗУ Хуманитети Сарај
с.Кондово Скопје
ПЗУ Д-р Андов Кочев
ПЗУ Новомед
ПЗУ Алфамед
Прилеп
ПЗУ Д-р Славица Стојанва
Струмица
ПЗУ Д-р Богданка
Ресен
ПЗУ Д-р Снежана Медика
Скопје
ПЗУ ЕЛИ –МЕДИКА
Струмица
ПЗУ Прима Нова
Струмица
ПЗУ Д-р Светлана Крстева
ПЗУ Д-р Наум Ј.Дејкоски
Кочани
Македонски Брод
ПЗУ СТЕЛА-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ИНТЕР МЕДИКА (чл.за Љупчо Захариев)
Радовиш
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА
Кичево
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д
Дебар
ПЗУ БЕМЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Ленче Маткова
Струмица
ПЗУ Д-р Елена Рескова
ПЗУ Д-р Зорица и Д-р Благица (пл. за двете докторки)
ПЗУ НЕОНАТУС
ПЗУ Д-р Милка Ѓузелова
Струмица
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-01 (чл.за Д-р Радмила Стојановиќ)
ПЗУ Д-р Наџакова
Штип
ПЗУ МЕДИКОР
Неготино
ПЗУ ЗП.О.О.МЕДИКА
Тетово
ПЗУ Д-р Сабрије Елезовиќ (ул.Гоце Делчев бр.122)
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА-Б
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ П.О
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС П.О
Скопје
Гостивар
Скопје
с.Муртино
Струмица
ПЗУ БИО-МЕДИКА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА (чл. За Д-р Елизабета Костовска и Д-Р Лидија
Вуковик) Скопје
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР МЕДИКА (пл за Д-р Борис Јончев)
Велес
Скопје
ПЗУ Д-р Гогови
(пл. за Д-р Васка Гогова )
ПЗУ Д-р Панди
с.Куклиш
Струмица
ПЗУ АЛФА-МЕДИКА
Струмица
ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ
Гостивар
ПЗУ Центар за семејно здравје –Хелио Медика
ПЗУ Д-р ДрвоссановаНиколова Зорица
Скопје
Босилово
ПЗУ Д-р Лиле и Д-р Славица (пл.за двете докторки)
Скопје
ПЗУ Д-р Ана Палева
ПЗУ ТАНДЕР
Скопје
с.Арачиново
ПЗУ ПИНОКИО
Скопје
ПЗУ Света Богородица
Струмица
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА (чл.за Д-р Сузана Јандревска и за Д-р Татјана)
Скопје
ПЗУ ЦРЕШЕВО
ПЗУ Д-р Ар (чл. за Тања С. И чл за Арсова Сузана)
ПЗУ Д-р Нушка
Ресен
ПЗУ МАКС-МЕДИКА
ПЗУ Д-р Олгица
Прилеп
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Илија Даскалов
Скопје
ПЗУ Ординација Седумдесетиседум
(чл. за Апостолов Александар и чл. за Имран Сакипи)
Скопје
ПЗУ МЕДИКУС СП-02
( чл.за Д-р Пројка Димковска и чл. за Д-р Соња Среброва)
ПЗУ Среќно дете ( чл. за Давчева Соња и Старковска Катерина )
ПЗУ ПОЛИКСЕНИЈА
Скопје
Скопје
Прилеп
ПЗУ ВИНОЖИТО С
ПЗУ ЛИНДА Здравствена организација по општа медицина
ПЗУ Д-р Светлана А. Стојкова
ПЗУ КАЛИНКА
ПЗУ Д-р Петровска и Д-р Проданов
Скопје
Скопје
Скопје
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (дзапати по 1200 ден.)
Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -1
Скопје
ПЗУ ГЕНЕЗА
Скопје
ПЗУ МЕДИКА П.О.
ПЗУ НОВА МЕДИКА
ПЗУ ВИСАР
Скопје
ПЗУ Сарај Медикал (чл. за Д-р Даниела Васева и Д-р Шабан Сали)
ПЗУ Д-р Георгиев
Скопје
ПЗУ Д-р Росица и Д-р Тања
Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл. за Д-р Невенка Ивановска)
Скопје
ПЗУ Д-р Кире Медика
Скопје
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ
с.Врапчиште
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ П.О.
Струмица
ПЗУ ГИНЕКО-МЕСУРА Спец.ординација по гинекологија и аку. Скопје
ПЗУ Д-р Светлана Милановска (чл. за Д-р Светлана Милановска)
ПЗУ Д-р Алачки П.О
Скопје
Струмица
ПЗУ Д-р Светлана Смугреска
Скопје
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ ЛИМИНЕ П.О
Скопје
ПЗУ Д-р Весна и Д-р Снежана (платено за двете докторки)
ПЗУ ВИТАЛИС
Скопје
Струмица
ПЗУ Д-р Бујуклиева П.О.
ПЗУ ЕХО-МЕД
ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА
ПЗУ Д-р Митка Тренчева
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН
ПЗУ ЦИПУШ
Скопје
Скопје
Петровец Скопје
Скопје
ПЗУ Д-р Нада Тасевска
Скопје
ПЗУ Д-р Цветановски Тасе
Скопје
ПЗУ Д-р Лиле
Скопје
ПЗУ АДОРА МЕДИКА
Радовиш
ПЗУ Д-р Весна Гогова
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН специјалистичка ординација
ПЗУ Д-р Петрушевска
Скопје
ПЗУ ординација по медицина на трудот Д-р
ПЗУ Д-р Пециров (чл за Д-р Даница Георгиева )
Босилово
ПЗУ Д-р Апостолски
Скопје
ПЗУ АРНИКА
Струмица
ПЗУ Д-р Марија Стаматоска Ценова
Долно Количани
ПЗУ Д-р Лидија Групчева и Д-р Лилјана Младеновска
(платено за двете докторки)
Скопје
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА (чл.за Теодора Иванова Мојсовска )
Скопје
ПЗУ Цветанка Медика
Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ (чл.за Ерол Рушид)
ПЗУ Д-р Љупка Николовска
с.Рашче Скопје
Скопје
ПЗУ ЕЛМАКО ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПЗУ ТУТУНСКИ-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ДР.ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА
с. Ракотинци
ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА Д-Р ЦЕНЕ БОШКОВСКИ
Скопје
ПЗУ Д-Р ЗУХРА
Скопје
ПЗУ ПЗУ ГИНЕКО-С
Скопје
ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ ДООЕЛ
Скопје
ПЗУ Ординација по општа медицина ГАЛАТЕЈ (два пати по 1200 ден.)
БИТОЛА
П.З.О. Ординација ЗЕМ-ЗЕМ
Скопје
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА -ординација по општа медицина (чланарина за Др.Силвија
Малинковска )
ОРД. ПО ОПШТА МЕД. НЕУРОН ДООЕЛ СТУДЕНИЧАНИ
Скопје
ПЗУ ГИНЕКО-МЕДИКУС ДОО
с.Студеничани
Скопје
ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД
(чл. за Билјана Јорданоска)
Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР
Прилеп
ПЗУ Д-Р Емица
Прилеп
ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРДИНАЦИЈА (чл. За Д-р Венко Размоски и за Д-р Милош Мојсоски )
ПЗУ ЗДРАВЈЕ -ТОЧИЛА – СОЊА
Прилеп
ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНДј-ДјОНЛАГА
ПЗУ Д-р Славица Марковска
Скопје
ПЗУ Д-Р Спец. Вера Николоска Бакраческа (чл. за Габријела Тодороска)
Струга
ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Катерина
Прилеп
ПЗУ АРИАНА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОРДИНАЦИЈА ЗА ОПШТА МЕДИЦИНА Ул.алија
ПЗУ АЛБА-МЕДИКА
с.Слатино,Теарце
ПЗУ Д-р Кареска
Прилеп
ПЗУ МЕДИ-СА Општа ординација
Долно Палчиште
ПЗУ Ординација по општа медицина Д-р МАРИ
ПЗУ Ординација по општа медицина Д-р ПАНЧ
ПЗУ Д-р Филимена Петковска
Куманово
ПЗУ Д-р Љиљана Теодосиевска
Куманово
ПЗУ Д-Р Пена Павловска
Куманово
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (двапати по 1200,
за Д-р Зорица Јовановска и Д-р Анета Цветковска Стојанов.)
Куманово
ПЗУ Д-р Шишкоски П.О.
ПЗУ
Д-р ТЈ
с.Вешала,Тетово
ПЗУ
ПРЕМЕДИКА П.О.С.
ПЗУ
АСКЛЕПИОС-ИИ
ПЗУ
Д-р Светлана Јаневиќ
Куманово
ПЗУ
Д-р Билјана Дејановска
Куманово
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ПЗУ
ЗО БИОМЕДИКАЛ
Д-р Светлана
Уни-Медика ( платена членарина два пати по 1200 ден )
Ава – Мед
Тетово
(чл за Д-р Лидија Ристовска)
Скопје
Тетово
Куманово
Кичево
ПЗУ Д-р Крстевски Поликлиника
Крива
Паланка
ПЗУ Д-р Татјана Кочоска
Прилеп
ПЗУ Д-р Јахиу
Куманово
ПЗУ Д-р Десанка (платена членарина два пати по 1200 ден)
Куманово
ПЗУ Тодосиев - Медика (два пати по 1200 ден за чл. за Наташа Тодосиева
и Игор Тодосиев)
Кочани
ПЗУ Д-р Ѓоше
( платена членарина три пати по 3600 ден )
Куманово
ПЗУ Д-р Ана
Делчево
ПЗУ Д-р Сузана Цурева
Делчево
ПЗУ Д-р Петровска
Скопје
ПЗУ АВИЦЕНА
с.Шемшово-Јегуновце
Шемшево
ПЗУ Мулти Медика
Делчево
ПЗУ Д-р Гиевска
ПЗУ Д-р Хаџи-Николов (платена членарина два пати по 1200 ден) Гевгелија
ПЗУ АНИМА Медика
Делчево
ПЗУ Д-р Бране
Куманово
ПЗУ Д-р Милка
ПЗУ Д-р Томе
Куманово
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ординација по општа медицина
ПЗУ Д-р Мирјана
Куманово
ПЗУ Д-р Паца Доневска
Пробиштип
ПЗУ Д-Р Филка-Монопол
Тетово
ПЗУ Д-р Сашко Арсов
Делчево
ПЗУ Доктор Куч Ординација по опш. Медицина
Скопје
ПЗУ Д-р Силвана Павловиќ
Куманово
ПЗУ МБ МЕДИКА Ординација по отш.медицина
Македонски Брод
ПЗУ АВЕНА
Битола
ПЗУ Д-р Јанев (чл. за Д-р Тони Јанев)
Кавадарци
ПЗУ Д-р Светлана
Тетово
ПЗУ Фроси Медика
(чл. за Д-р Игор Јовановски)
Делчево
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
Велес
ПЗУ СИТИЦЕМ-МЕДИКАЛ
с.Ваташа
ПЗУ ЗЕРОСКИ
Прилеп
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска и Д-р Олга Карамачоска (чл за Д-р Јованка
Љаткова-Дуклеска)
Охрид
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска и Д-р Олга Карамачоска ( чл за Д-р Олга
Карамачоска)
Охрид
ПЗУ Д-р Верица Георгиева
ПЗУ Д-р Славица Филева и Д-р Билјана Румен.( чл за Д-р Славица Филева ) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Г. (чл. за Д-р Виолета Мицкоска) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Г. ( чл за Д-р Снежана Гринтал ) Охрид
ПЗУ ХРИС-МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ АУРОРА-МЕДИКА
Радовиш
ПЗУ Д-р Соњица Николовска
Биљановце
ПЗУ Д-р Марија Јовановска (чл за Д-р Тања Георгиевска )
Куманово
ПЗУ Д-р Ружа
Штип
ПЗУ Д-р Чирков Ординација по медицина на трудот
Кавадарци
ПЗУ Д-р Ангелина и Д-р Нада ( два пати по 900 ден за двете докторки ) Велес
ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО
КРИВА ПАЛАНКА
ПЗУ САНОМАК
ВЕЛЕС
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ТЕМЕЛКОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФАМИЛИИ
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф
КУМАНОВО, ЛОПАТЕ
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
Велес
ПЗУ Д-р Љупчо Арсовски
Св.Николе
ПЗУ ВЕЛА МЕДИКА
Чашка
с.Горно Јаболчиште
ПЗУ БАЛТА МЕДИКА
ПЗУ Д-р Зорка Јанаевска
Струмица
ПЗУ АЛТЕА
Прилеп
ПЗУ Д-р Оливера Симова
Делчево
ПЗУ ФИЛАНИ (чл за Д-р Валентина Кајџанова-Илиевска)
Скопје
ПЗУ Д-р Климеска
Ресен
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл. за Д-р Вера Црвенковска)
Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Николовска
Скопје
ПЗУ Д-р Даница Бисеркоска
Прилеп
ПЗУ Св.Петка
Битола
ПЗУ Д-р Маер
Скопје
ПЗУ Д-р Русанка Крстевска
Скопје
ПЗУ Д-р Стево Ординација по медицина на трудот
ПЗУ Д-р Лилјана
Св.Николе
ПЗУ Д-р Асиме
ПЗУ Д-р Павка ВИТА МЕДИКА
Куманово
ПЗУ СИ- МЕДИКАЛ (чл за Д-р Силвана Јанчева Димова )
Неготино
ПЗУ Д-р Демир
Велес
ПЗУ Д-р Биљана Коцевска
Велес
ПЗУ Д-р Долдурови
Радовиш
ПЗУ ВИТАЛИС МЕДИКА
Битола
ПЗУ Д-р Дојранлиев
Гевгелија
ПЗУ МАРТА МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ Д-р Лидија Костиќ-Манчева
Скопје
ПЗУ Д-р Лиле
Кочани
ПЗУ Д-р Јелиз
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
с.Аликоч Радовиш
Охрид
ПЗУ Д-р Нада Рабаџиевска Раба Медика
ПЗУ Д-р Беким
Тетово
ПЗУ АСКЛИПИОС
Скопје
ПЗУ Д-р Хеда
Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
Скопје
ПЗУ ТРАЈКОВИ
Велес
ПЗУ ИЛКА
Дебар
ПЗУ Д-р Нора Димшоска-Тасеска (чл за Жарко Тасески)
Прилеп
ПЗУ Д-р Нора Димшоска –Тасеска (чл за Нора Димшоска-Тасеска)
Прилеп
ПЗУ МАК-ТРИ-МЕДИКА-ТРИФУНА
Скопје
(чл за Д-р Трифунка Нешкоска)
ПЗУ Д-р Викторија МЕДИКА-НАМЕНСКА ВД
Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Кузманоска ?
ПЗУ ВИТА
(чл за Маричка Ѓорчева)
Кавадарци
ПЗУ Д-р Панче Васков
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
Велес
(чл за Валентина Петреска)
Охрид
ПЗУ Д-р Татјана Димитриева
Велес
ПЗУ АРМАНСА
Прилеп
ПЗУ Д-р Фиданка Ризинска
Куманово
ПЗУ Д-р Роза
Демир Хисар
ПЗУ АКУС МЕДИКА
ПЗУ Д-р Антони Делиниколов
Скопје
ПЗУ МАРК-ЛЕК
Скопје
(чл за Холинда Серафимова )
ПЗУ РЕМЕДИУМ
с.Дражево Ново Село
ПЗУ Д-р Љиљана Максимовска Близнаковска
Куманово
ПЗУ ХИПОКРАТ-ХАРИС
Кичево
ПЗУ Д-р Тасим-Дини
ПЗУ ГЕТОАРИ
Кичево
ПЗУ Д-р Стевчо Арсовски
Свети Николе
ПЗУ Д-р Зографски и Д-р Џајковски ( чл за Д-р Емануел Зографски ) Скопје
ПЗУ Д-р Зографски и Д-р Џајковски ( чл за Д-р Михаил Џајковски ) Скопје
ПЗУ МЕДИКА –ЕС
ПЗУ Д-р Вера Николовска –Бакраческа
Кочани
Струга
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА Д-р Алексоски
Куманово
ПЗУ ФИЛИН (чл за Д-р Горгиоска Трајанка)
Прилеп
ПЗУ Д-р Анита Алексова Величковска
ПЗУ СИМБИМЕД ( два пати по 1200 ден )
Куманово
Кавадарци
ПЗУ ПРОМЕДИКА-З
Скопје
ПЗУ Д-р Цвета Колевска
Скопје
ПЗУ Д-р Билјана Ахтарова
с.Пиперево Василево
ПЗУ Д-р Мантароска
Прилеп
ПЗУ ПРИМАРИУС
Д-р Снежана Камчева
Радовиш
ПЗУ Д-р Снежана Перкова
Велес
ПЗУ Д-р Роза Трајкова-Додевска
ПЗУ Д-р Влатко
с.Облешево Чешиново-Облешево
ПЗУ ТРЕНД-МЕДИ
Скопје
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05
Кочани
ПЗУ Д-р Мирко
Скопје
ПЗУ Д-р Златко Стојменов
ПЗУ Ангел
Радовиш
ПЗУ Д-р Петровска Гордана и Д-р Проданов ( чл за Д-р Гордана Петровска) Скопје
ПЗУ НЕФРОМЕДИКА
Охрид
ПЗУ Д-р Филева
Скопје
ПЗУ МЕДИСНАЈ
Прилеп
ПЗУ Д-р Александра Шапардановска
ПЗУ ВИТА
(чл за Д-р Александра Шапардановска) Скопје
(чл за Д-р Антица Боцева)
Кавадарци
ПЗУ Д-р Елена Фукароска- Стојаноска
Прилеп
ПЗУ Д-р Нора Димшоска - Тасеска
Прилеп
ПЗУ Д-р Биљана Шандева
Куманово
ПЗУ Д-р Елка Переска и Д-р Тоде Клечкароски (два пати по 1200 ден .)
Струга
ПЗУ А – Е – МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Зафировска Р.
Скопје
ПЗУ Д-р Јагода Трајковска
ТРЕНД-МЕДИKA
Скопје
ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО-01
Скопје
ПЗУ ЈОВАНА-ДАР
Скопје
ПЗУ Д-р Нада Тасевска
Скопје
ПЗУ ЦЕНТАР ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ
ПЗУ МЕДИАРС (чл за Д-р Сефија Ферати)
Скопје
ПЗУ Д-р Маја
ПЗУ Д-р Славица и Д-р Слободнака ( чл за Д-р Славица Благоева) Скопје
ПЗУ ТАНДЕР
ПЗУ СПОРТМЕДИКА
С.Арачиново
( чл за Д-р Ѓеорги Стојчев)
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА
ПЗУ ЕХОМЕДИКА-П.О.
Штип
Битола
(платена чл од 2400 ден )
Кочани
ПЗУ ВИТАМЕД ( чл за Д-р Гордана)
Битола
ПЗУ СИМБИМЕД
Кавадарци
ПЗУ Д-р Панче Мазнов
Стар Дојран
ПЗУ Д-р Јорданка Слатинец
Струга
ПЗУ ПРИМАРИУС ( чл за Д-р Иван Спанчевски)
Кочани
ПЗУ ДИВА-МЕДИКА (2400 ден . за Д-р Вера Стефановска и
Д-р Симон Симоновски)
ПЗУ Д-р АЛЕКСАНДАР МЕДИКА
Скопје
Пехчево
ПЗУ Д-р Тања Рунтевска
ПЗУ Д-р Валентина
Берово
ПЗУ Д-р Гоце Пејоски
Кичево
ПЗУ Д-р Бајрами
Куманово
ПЗУ МЕДИКУС Д-Р Думузлиска
Куманово
ПЗУ Д-р Добровоцки
Струга
ПЗУ МЕДИ-САЛ
с.Косоврасти
ПЗУ Д-р Ивка Лалиќ -Перковиќ и Д-р Биљана Трповска
Скопје
ПЗУ Д-р Ивка Лалиќ -Перковиќ и Д-р Биљана Трповска
Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ -
с.Рашче ,Скопје
ПЗУ ООМСОИМ ИНТЕРМЕДИКУС (чл за Д-р Билјана Микусева)
ПЗУ-ООМСОИМ ИНТЕРМЕДИКУС (чл за Д-р Влатко Симоновски)
ПЗУ МЕДИКУС-РУХ
Куманово
ПЗУ ПАЈТИМИ
Липково
ПЗУ Д-р Биљана Младеновска
ПЗУ Д-р ИБРАИМ РАМАДАНИ
с.Зајас
ПЗУ Д-р Виолета Морарцалиева
Струмица
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа (чл за Д-р Вера Бакраческа)
Струга
ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА1 Д-р МАРОЛОВ
Пробиштип
ПЗУ МИМИ-МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ БЕСА-МЕДИОР Осломеј
ПЗУ АЦО МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ БОКИ-МЕДИКА П.О.
Делчево
ПЗУ ДИАГНОСТИКА Н О Приватна здравствена установа-ординација по општа медина
ПЗУ Д-Р Славица ВИТА МЕДИКА П.О.
Делчево
ПЗУ Д-Р Милевски
Делчево
ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Гулинац (чл за Д-р Јордан Гулинац)
Куманово
ПЗУ „ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА„ (чл за Снежана Крстева)
Кочани
ПЗУ „ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА„ (чл за Јаворка Охомуш)
Кочани
ПЗУ „ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА„ (чл за Лена Богатинова)
Кочани
ПЗУ Д-р Марина Димитрова
Кочани
ПЗУ Д-Р Горан Катранџиев
ПЗУ Д-Р Анита Катранџиева
ПЗУ Д-Р ЉУПКА –МЕДИКА
Делчево
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА
ПЗУ Д-р Биљана Доксимовска
Скопје
ПЗУ ИМУНИТЕТИ 817
ПЗУ ЦЕНТАР МЕДИКАЛ (чл за Д-р Киркова Милица)
Битола
ПЗУ Д-р Ангелина и Д-р Нада (чл за Д-р.Ангелина)
Велес
ПЗУ Д-р Ангелина и Д-р Нада ( чл за Д-р Нада )
Велес
ПЗУ Д-р Тепшиќ-Медика
Македонски Брод
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА (чл за Д-р Македонка Арангелова)
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА (чл за Живка Баковска )
ПЗУ Медикал Сапорт
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА –Д-р Мирјана Џартовска
Скопје
ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА
с.Буковиќ Скопје
ПЗУ Д-р Пена Павловска
Куманово
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
Куманово
ПЗУ ДИБ-ХЕЛТ
Македонска Каменица
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА с.Черкези
Куманово
ПЗУ Д-р Исмаил Куртиши
Куманово
ПЗУ Д-р Алекса...
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Абдула Абдулаи )
Тетово
ПЗУ Д-р Лупчо
Тетово
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
Куманово
ПЗУ Д-р Дијана Стоименовски
Виница
ПЗУ Д-р Костанда
ПЗУ АНА- МЕД
Чешиново
ПЗИ Д-р Билјана Главинчева Руменковска
Охрид
ПЗУ Д-р ЕСАТ 47
ПЗУ МИА-МЕДИКА-2008
Битола
ПЗУ Ортомедика (чл за Д-р Бојкоска Моника )
Прилеп
ПЗУ СОНЦЕ (чл за Д-р Благородна Стојаноска )
Охрид
Download

СПИСОК на ПЗУ кои имаат платено за членарина за 2011 год