Список за ПЗУ кои имаат платено членарина за 2014 година
ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Шабан Сали )
ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Васев Даниела)
ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Симона Ефремова)
ПЗУ Д-р Поликсенија (чл за Д-р Поликсенија Мијоска ) Прилеп
ПЗУ Д-р Поликсенија(чл за Д-р Наташа Илијоска) Прилеп
ПЗУ АМБУЛАНТА 32 (чл за Д-р Лилјана Журовска) Битола
ПЗУ АМБУЛАНТА 32 (чл за Д-р Магдалена Петровска) Битола
ПЗУ Д-р Светлана Зотовска
Скопје
ПЗУ Д-р Чаушевска – Д-р Кичуков
(чл за 2,3,4 тром за 2013 год за Д-р Тодор Кичуков ) Градско
ПЗУ Д-р Чаушевска – Д-р Кичуков
(чл за 2,3,4 тром за 2013 год за Д-р Катица Пановска) Градско
ПЗУ Д-р Торкови (чл за 1 тром за 2014 година )
ПЗУ АВЕНА (чл за Д-р Виолета )
Битола
ПЗУ АВЕНА (чл за Д-р М.Велевска)
Битола
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ (чл за 1 тром за Д-р Ружа Буревска) Битола
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ (чл за 1 тром за Д-р Билјана Мишич ) Битола
ПЗУ ВИТАЛИС –МЕДИКА (чл за Д-р Милица Поповска) Битола
ПЗУ ВИТАЛИС- МЕДИКА (чл за Д-р Билјана Митровска) Битола
ПЗУ Д-р Шерденковски (чл за Д-р Билјана Ш.Ивановска) Битола
ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА (чл за Д-р Габриела Гулевска ) Битола
ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА (чл за Д-р Олга Стојковска) Битола
ПЗУ Д-р Костурски (чл за Д-р Наташа Василева Костад. ) Битола
ПЗУ Д-р Вангел (чл за Д-р Александра Михајловска) Битола
ПЗУ Д-р Вангел (чл за Д-р Вангел Тодоров )
Битола
ПЗУ РОЗАЛИ (чл за Д-р Спасовска Љиљана) Битола
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
Охрид
ПЗУ ПРИМА НОВА
ПЗУ ВИТАМЕД
ПЗУ ВИТАМЕД
Битола
(чл за Д-р Марина Тромбева ) Битола
ПЗУ СВ.ПЕТКА
Битола
ПЗУ Д-р Недановска
Битола
ПЗУ Д-р Стојанова Снежана
ПЗУ Д-р Верче Анѓеловска
с.Сирково Кавадарци
ПЗУ Д-р Мирчиќ Д-р Перовска
Битола
ПЗУ ГАЛАТЕЈ
Битола
ПЗУ Д-р Александра Паоардановска
ПЗУ МИА-МЕДИКА -2008
Скопје
Битола
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПССТАМЕДИЦИ
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за Д-р Милка Тасевска) Битола
ПЗУ Д-р Џеков (чл за Д-р Лилјана Мојсовска) Битола
ПЗУ МЕДИКУС Г
ПЗУ АНАКОНДА( чл за 2 , 3 , 4 , тром за 2013 год за Д-р Дарко Тодор. )Тетово
ПЗУ Д-р Јелена Трајкова ( чл за Д-р Виолета Николов. )
ПЗУ Д-р Верка Иваноска
ПЗУ Д-р Ленче
Свети Николе
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА (чл за Д-р Валентина Петреска) Охрид
ПЗУ МАКС-МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ Д-р Милица Кирковска
Битола
ПЗУ РЕУМА-МЕДИКА (чл за Д-р Димовска Данка ) Битола
ПЗУ Д-р Благуна Балевска (чл за Д-р Соња Минева ) Охрид
ПЗУ Д-р Славица Стојанова
Струмица
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р С.Илиева) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Ц.Јордановска ) Велес
ПЗУ Д-р Гор
ПЗУ Д-р Виолета Морарцалиева
Струмица
ПЗУ Д-р Елица Станишлевиќ (чл за Д-р Марија Хаџи Еленова) Струмица
ПЗУ Д-р Елица Станишлевиќ (чл за Д-р Елица Станишлевиќ ) Струмица
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл за Д-р Наумовска Галабинка ) Велес
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл за Д-р Арсова Вера ) Велес
ПЗУ Д-р Мимоза М Донева (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Гогови (чл за 1 во тромесечие) Струмица
ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ АДОРА МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие) Радовиш
ПЗУ САНА ВИТА (чл за Д-р Чишкова ) Велес
ПЗУ САНА ВИТА (чл за Д-р Босилков ) Велес
ПЗУ Д-р Владо Хаџи-Наумов (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ВИВАМЕД (чл за Д-р Слободан ) с.Лозово
ПЗУ ВИВАМЕД (чл за Д-р Сузана Јовановска Илиева) с.Лозово
ПЗУ Д-р Боте Заревски
ПЗУ АМБУЛАНТА -37 (чл за Д-р Снежана Крстевска –Петрушевска) Битола
ПЗУ НОВОМЕД (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Љубица Христовска (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ Д-р Џеков (чл за Д-р Виолета Џековска) Битола
ПЗУ Д-р Драгица Наумовска (чл за 1 во тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Морарцалиева Струмица
ПЗУ САНОМАК (чл за Д-р Велкова Павлина ) Велес
ПЗУ САНОМАК (чл за Д-р Лилјана Чолакова Дервишова) Велес
ПЗУ Д-р Орданка (чл за 1 во тромесечие) Неготино
ПЗУ Д-р Коцевска Биљана (чл за Д-р Снежана Горгиева ) Велес
ПЗУ Д-р Коцевска Биљана (чл за Д-р Биљана Коцевска) Велес
ПЗУ Д-р Љупчо Арсовски
Свети Николе
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Вера Црвенко.) Скопје
ПЗУ Д-р Лујза Јаневска (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Јошевска Жана (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ Д-р Белинда (чл за Д-р Б.Јовановска) Скопје
ПЗУ СО-ХАМ (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Снежана Костоска (два пати по 1200 ден за Д-р Снежана ) Тетово
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС (чл за 1 тром за Д-р Пандора Кикирковска) Битола
ПЗУ Д-р Мирка (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ Д-р Трајкови (чл за Д-р Богатинов) Велес
ПЗУ Д-р Трајкови ( чл за Д-р Ристовска) Велес
ПЗУ Д-р Горан Катранџиев (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Стево
ПЗУ Д-р Анита Катранџиева (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Олга Јовановска (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Пандурка Велкова Јованова (чл за 1 во тромесечие) Гевгелија
ПЗУ Д-р Виктор Мурџев (чл за 1 во тромесечие) Гевгелија
ПЗУ Д-р Стојка Маслова (чл за 1 тром за Д-р Владимир Маслов )
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС (чл за 1 во тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Фетије (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Филка –Монопол (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Филка –Монопол (чл за Д-р К.Блажевска )
ПЗУ Д-р Зоран Христовски (чл за 1 во тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Ристо Ристевски (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Лидија Миланова (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ Вита Медика (чл за Д-р Ружа Аспровска ) Битола
ПЗУ Лумина Медика (чл за Д-р Веруш ) Охрид
ПЗУ УНИКА МЕДИКА (чл за Д-р Виолета Нестороска) Охрид
ПЗУ Д-р Билјана Главинчева Руменовска (чл за 1 во тромесечие)Охрид
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа (чл за Д-р Габриела Тодороска) Струга
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС (чл за Д-р Мартин ) Неготино
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС (чл за Д-р Стефанија ) Неготино
ПЗУ Д-р Шотароски Соле (два пати по 1200 ден ) Гостивар
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА (чл за 1 тром за Д-р Елесовиќ Сабрије )
Гостивар
ПЗУ ВИТАЛИНО
ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за Д-р Драган Јовановски ) Демир Хисар
ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за Д-р Елена Тасевска) Демир Хисар
ПЗУ Д-р Александра Лозаноска
Охрид
ПЗУ Д-р Сузана Махоска и Д-р Ружица Јане. (чл за Д-р Сузана Махоска) Охрид
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа ( чл за Д-р Пантоска Сузана ) Охрид
ПЗУ Д-р Маркоски (чл за Д-р Величе Маркоски ) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Гринтал
(чл за 1 во тром. за Д-р Снежана Гринтал) Охрид
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа (чл за Д-р Климентина Грунческа) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Гринтал
(чл за 1 тром за Д-р Виолета Мицкоска ) Охрид
ПЗУ Д-р Александар Ничовски (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Елка Перевска – Д-р Тоде Клечкар (чл за 1 во тромесечие) Струга
ПЗУ ПРАКСИС (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Проевска (чл за 1 во тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Е.Переска и Д-р Т.Клечкароски (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ (два пати по 1200 ден за 1 тром.) Гостивар
ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ (два пати по 1200 ден за 2 тром.) Гостивар
ПЗУ АРБ-МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие) с.Чајле Гостивар
ПЗУ Д-р Мирјана Калачоска
ПЗУ ПРИМАМЕД-ММ
с.Ново Село
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС (два пати по 1200 ден за 1 тром) с.Лабуништа
Струга
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 1 во тромесечие) Битола
ПЗУ МЕДИ-СА (чл за 1 во тромесечие) с.Долно Палчиште
ПЗУ Д-р Гордана (чл два пати 1200 ден за два доктори) Тетово
ПЗУ Д-р Леила (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Мирдита (чл два пати по 1200 ден за два доктори ) Тетово
ПЗУ Д-р Трајанка (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ МАГДИС (чл за Д-р Јулоска Тања ) Струга
ПЗУ МАГДИС (чл за Д-р Татјана Магдис ) Струга
ПЗУ БИОМЕДИКАЛ (чл за Д-р Иванова Виолета )
ПЗУ СИМБИМЕД (чл за Д-р Христина Младенова) Кавадарци
ПЗУ СИМБИМЕД (чл за Д-р Борце Петров) Кавадарци
ПЗУ СИМБИМЕД (чл за Д-р Заратка Дамјаноска) Кавадарци
ПЗУ ЖАНА (чл за Д-р Јордан Петров ) Неготино
ПЗУ ЖАНА (чл за Д-р Оливер Недев) Неготино
ПЗУ ШЕНДЕТИ СН (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ИМУНИТЕТИ 817
ПЗУ СИТИЦЕМ-МЕДИЦАЛ (чл за 1 тром за Д-р Ристовска Миленка ) с.Ваташа
ПЗУ Д-р Климеска (чл за 1 во тромесечие)
Ресен
ПЗУ ФАТИ (чл за 1 во тромесечие) с.Вруток Гостивар
ПЗУ ХАНА (чл за 1 во тромесечие) с.Србиново Гостивар
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ
с.Врапчиште
ПЗУ Д-р Ѓурѓа
Гостивар
ПЗУ Д-р Апостолоски (чл за 1 во тромесечие) Скопје
ПЗУ САРАМЕД (чл за 1 во тром Д-р Трајанка Сарафимоска ) Гостивар
ПЗУ САРАМЕД (чл за 2 тром за Д-р Трајанка Сарафимоска) Гостивар
ПЗУ Д-р Виолета (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-р Ѓорѓи Стојчев
ПЗУ РЕМЕДИУМ
с.Дражево Ново Село
ПЗУ Д-р Атми Махмуди (чл за 1 во тромесечие) с.Велешта Струга
ПЗУ Д-р Игор (два пати по 1200 ден ) с.Врапчиште
ПЗУ Д-р Вејсели (чл за 1 тром за Д-р Борче Коцевски )
ПЗУ Д-р Вејсели (чл за 1 тром за Д-р Никола Чадамов )
ПЗУ Д-р Зорица Д.Николова (чл за 1 во тромесечие) с.Босилово
ПЗУ Д-р Јагода (чл за 1 во тромесечие) Свети Николе
ПЗУ ЕМАНУЕЛ (чл за 1 во тромесечие) Неготино
ПЗУ БАМИ КОР МЕДИКА
Тетово
ПЗУ ТЕУТА- МЕРИТА (чл за 1 тром за Д-р Т.Рамадани ) Тетово
ПЗУ Д-р Зана (чл за 1 тром за Д-р С.Нухи ) с.Џепчиште
ПЗУ ИБН СИН ГОЛЕМА РЕЧИЦА (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Ангелина и Д-р Нада (чл за Д-р Нада Шескокалова)
ПЗУ Д-р Ангелина и Д-р Нада (чл за Д-р Ангелина Версамис )
ПЗУ Д-р Љиљана Арнаудова (чл за 1 во тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Биљана Трпеска (чл за 1 во тромесечие) Лескоец
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска и Д-р Олга Карамачоска
(чл за 1 тром за Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска) Охрид
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска и Д-р Олга Карамачоска
(чл за 1 тром за Д-р Олга Карамачоска ) Охрид
ПЗУ Д-р Јорданка Слатинец
Струга
ПЗУ Д-р Лилјана Спасовска (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ СОНЦЕ ( чл за 1 тром за Д-р Цветанка Мандулоска )
ПЗУ ВИС-МЕДИКА (чл за Д-р Мирјана Цинциева ) Чашка
ПЗУ ВИС-МЕДИКА(чл за Д-р Маја Илиева) Чашка
ПЗУ Д-р Асиме (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Лилјана Ангелеска (чл за Д-р Ружица Ангелеска )
ПЗУ ГЕМЕЛИ
ПЗУ Д-р Доневска Паца (чл за Д-р Марина Величковска )
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 2 тромесечие_
ПЗУ Д-р Сашко Крџевски (чл за 1 во тромесечие) Богданци
ПЗУ Д-р Колоска и Д-р Миланоски
ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА (два пати по 1200 ден ) Гостиввар
ПЗУ Д-р Бране (два пати по 1200 ден )
ПЗУ НЕОНАТУС (два пати по 1200 ден ) с.Добри Дол ,Врап
ПЗУ ХЕЛТ-МЕДИКУС
Кавадарци
ПЗУ Д-р Катица (чл за 1 во тромесечие) Демир Капија
ПЗУ Д-р Мари (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Мари (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Панч (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Панч (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Паула Медарова (чл за 1 во тромесечие) Велес
ПЗУ Д-р Ивица (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ЛИНЕА ВИТА (чл за 1 во тромесечие) Струга
ПЗУ Д-р Катерина (чл за 1 во тромесечие) Гостивар
ПЗУ ЕС КА МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Мирче Грозданоски ) Охрид
ПЗУ МЕДИДЕНТ (чл за 1 во тромесечие) с.Челопек Тетово
ПЗУ НОРА (два пати по 1200 ден ) Тетово
ПЗУ Д-р Слаѓан
Тетово
ПЗУ БЛИНИ (чл за Д-р Фиторе Авдија )
ПЗУ Д-р Лидија Парлиќ Николоска (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ АВИЦЕНА (чл за 1 тром за Д-р Рмадани )с.Шемшово , Јегуновце
ПЗУ ЧЕЛОПЕК (чл за 1 тром за Д-р Беким Мемети ) с.Челопек , Брвеница
ПЗУ Д-р Билјана Раткушиноска
с.Луково Струга
ПЗУ Д-р Хаџер
с.Лабуништа Струга
ПЗУ ВИТА-МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие) с.Мислодежда Струга
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Марина Блажеска ) Охрид
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Тања Давчева) Охрид
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Благородна )
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Марија Камчева)
ПЗУ АЛ-МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие) Кавадарци
ПЗУ Д-р Темелков (чл за 1 во тромесечие) Кавадарци
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа , Д-р Габриела Тодороска Струга
ПЗУ Д-р Нушка (чл за 1 во тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Елизабета Адамова
Кавадарци
ПЗУ Д-р Јакупи Халит (чл за 1 во и2 ро тромесечие)
ПЗУ Д-р Наџакова (чл за 1 тром за Д-р Далибор Веселинов) Штип
ПЗУ Д-р Ана Медика
Прилеп
ПЗУ ИН МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Наумче Бузлевски ) Ресен
ПЗУ Д-р Ранко Вељаноски
Охрид
ПЗУ Д-р Хајредини Мухамедали (чл за 1 во и 2ро тром.) с.Градец Гостивар
ПЗУ Д-р Горан Стевчевски
Тетово
ПЗУ ПРАКСИС
ПЗУ Д-р П (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ПРИМА-МЕД (чл за 1 тром за Д-р Марика Сискова) Кавадарци
ПЗУ РАБА МЕДИКА Д-р Нада Рабациевска (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Н.Османи ( чл за 1 тром за Д-р Нуредин ) с.Градец Врапчиште
ПЗУ Д-р Н.Османи( чл за 2 тром за Д-р Нуредин ) с.Градец Врапчиште
ПЗУ МЕДИКА (чл за Д-р Весна ) с.Дебреше Гостивар
ПЗУ СИГА МЕДИКА (два пати по 1200 ден ) Гостивар
ПЗУ Д-р Фатмир (чл за Д-р Зение ) с.Неготино Полошко Врапчиште
ПЗУ СИГА МЕДИКА (чл два пати по 1200 ден)
ПЗУ Д-р Анета (чл за 1 во тромесечие) Гостивар
ПЗУ Д-р Садем (чл за 1 во тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Анифи ( чл заД-р Аниф Куртисхи ) Тетово
ПЗУ Д-р Анифи ( чл за Д-р Гзиме Берисха ) Тетово
ПЗУ ВИТАЛИТАС (чл за 1 тром за Д-р Милош Мојсоски ) Вевчани
ПЗУ ВИТАЛИТАС (чл за 1 тром за Д-р Венко Размоски ) Вевчани
ПЗУ Д-р Чаушевска –Д-р Кичуков (чл за Д-р Тодор Кичуков )
ПЗУ Д-р Чаушевска –Д-р Кичуков (чл за Д-р Катица Пановска)
ПЗУ САТ-МЕДИКА
Гостивар
ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС (чл за 1 во тромесечие) Струга
ПЗУ Д-р Никола Филев (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Марија (чл за 1 во тром за Д-р Христина Павлоска)
ПЗУ Д-р Марија ( чл за 1 тром за Д-р Цветанка Гашоска)
ПЗУ МЕДИ-КОР (чл за 1 тром за Д-р Јане Наумоски)
ПЗУ МЕДИ-КОР (чл за 1 тром за Д-р Николче Савески)
ПЗУ Д-р Миташев (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ МЕНМАК МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ НЕОМЕД (чл за 1 тром за Д-р Хајрад С.)
ПЗУ Д-р Богданка (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ПЛУС
ПЗУ Д-р Стевчо Арсовски (чл за 1 во тромесечие) Свети Николе
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА (чл за 1 тром за Д-р Мирадије Заими )
ПЗУ ДИАМЕД (чл за 1 во тромесечие) Гостивар
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ Д-р Билјана Димитровска и Биох (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ ПРЕМЕДИКА (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА (чл за Д-р Алаедин Нуредини )Гостивар
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА (чл за Д-р Сумеја Нуредини-Љуши ) Гостивар
ПЗУ Д-р Дурими (чл за 1 тром за Д-р Аргон Џелили ) Тетово
ПЗУ Д-р Пашковски (чл за 1 тром за Д-р Билјана Пашковска) Ресен
ПЗУ Д-р Пашковски (чл за 1 тром за Д-р Методија Пашковски ) Ресен
ПЗУ Д-р Татјана Анастасова (чл за 1 во тромесечие) Пробиштип
ПЗУ Д-р Решат Алии Желин
ПЗУ НОВА МЕДИКА (чл за 1 во тромесечие)
ПЗУ НОВА МЕДИКА (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мијалче Андоновски (чл за Д-р Мијалче Андоновски )
ПЗУ Д-р Мијалче Андоновски ( чл за Д-р Маријка )
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Ружа Аспровска) Битола
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 1 тром за Д-р Велика Пармаковска)Битола
ПЗУ ЗДРАВЈЕ(чл за 1 тром за Д-р Лилјана Жежова) Битола
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ
Охрид
ПЗУ НЕФРОМЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Љупчо Котоски ) Охрид
ПЗУ Д-р Славица Филева (чл за 1 во тромесечие) Охрид
ПЗУ БУКРА
Струга
ПЗУ Д-р Добровоцки (два пати по 1200 ден ) Струга
ПЗУ Д-р Ѓоршески
с.Октиси
ПЗУ Д-р Беким (чл за 1 во тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Татјана Димитриева (чл за 1 во тромесечие) Велес
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Миомира Ѓорѓевска) Тетово
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Зафировска Зорица ) Тетово
ПЗУ Д-р Хасим Салиу (чл за 1 во тром за Д-р Зеие )
ПЗУ ДИЕЛИ (чл за 1 во тромесечие) Скопје
ПЗУ ХИПОКРАТ
Охрид
ПЗУ Д-р Есат 47
ПЗУ Д-р Даниел Додиќ
ПЗУ Прима Медика Д-р Кака Симоноска
ПЗУ ВИТАЛИС (чл за Д-р Евгенија Абрашева) Струмица
ПЗУ САНИТА ( чл за 1 тромесечие) Струга
ПЗУ БЕСА МЕМЕДИ ( чл за 1 и 2 тромесечие) Гостивар
ПЗУ ЛОКУ (чл за 2 тром за Д-р Мејдин )
ПЗУ ЛОКУ (чл за 1 тром за Д-р Мејдин)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ( чл за Д-р Цвета Стојановска)
ПЗУ Д-р Бујуклиева ( чл за 1 тром за Д-р Бујуклиева Иванова)
ПЗУ ФИЛИЗ
Велес
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ( чл за 1 тромесечие) с.Велешта Струга
ПЗУ АЛБА МЕДИКА ( чл за 1 тром Д-р Таџедин Јонузи ) с. Слатине
ПЗУ АД МЕДИКА
ПЗУ Д-р Дервиши Мајлинда
ПЗУ Д-р Зора Добревска
с.Јегуновце
ПЗУ Д-р Фатмире Јонузи Лиси ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мимоза Даути
Струга
ПЗУ Д-р Јанкулоска Марија
Струга
ПЗУ Д-р Новакоска Сузана
ПЗУ Д-р Радојичиќ Србослав
Скопје
ПЗУ Д-р Мите Николов ( чл за 1 тромесечие) Штип
ПЗУ МИ-СА МЕДИКА
Гостивар
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Аријана Дервиши ( чл за 1 тромесечие) с.Боговиње Тетово
ПЗУ Д-р Дашмир Дервиши ( чл за 1 тромесечие) с.Боговиње Тетово
ПЗУ Д-р Даскал (чл за Д-р Живко Даскаловски ) с.Новаци
ПЗУ Д-р Даскал (чл за Д-р Соља Марковска) с.Новаци
ПЗУ Д-р Марина Цветаноска ( чл за 1 тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Дени Размоски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Марина
Охрид
ПЗУ Д-р Емица Илиоска Прилеп
ПЗУ Д-р Дојранлиев ( чл за 1 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ ПРИМА (чл за Д-р Лилјана Петрова) Велес
ПЗУ ПРИМА(чл за Д-р Марија Богданова Цилакова) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева
(чл за Д-р Мирјана Најдовска ) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева
(чл за Д-р Марија Ѓошева ) Велес
ПЗУ АСКЛИПИОС ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Хаџи-Николов (чл за Д-р Елина Хаџи-Николива) Гевгелија
ПЗУД-р Хаџи-Николов (чл за Д-р Силвана Трајкова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Здр ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Јеловац (чл за Д-р Олга Јеловац) Валандово
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Сузана Јандревска) Скопје
ПЗУ Д-р Војновска-Д-р Дукоска ( чл за Д-р Благица Д.) Битола
ПЗУ Д-р Војновска- Д-р Дукоска ( чл за Д-р Велика В.) Битола
ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН (чл за Д-р Валентина Петрова ) Гевгелија
ПЗУ АМБУЛАНТА -37 (чл за Д-р Велика Чичиќ) Гевгелија
ПЗУ Д-р Јулија ( чл за 1 тромесечие) с.Дабиље Струмица
ПЗУ Д-р Љиљана Теодосиевска
Куманово
ПЗУ КОСАМАМ
ПЗУ АРИАНА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ЛИНДА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ САНА (чл за 1 тром за Д-р Сашко Јошевски) Битола
ПЗУ НИРВАНА
Битола
ПЗУ ЦЕНТАР( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА (за Д-р Соња)
Прилеп
ПЗУ Д-р Силвана Карастојанова
Богданци
ПЗУ Д-р Магдалена Гогова
Богданци
ПЗУ Д-р Златка Руфческа
Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА-2
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (чл за Д-р Софија Аврамова) Богданци
ПЗУД-р Сашка Аврамова (чл за Д-р Сашка Аврамова) Богданци
ПЗУ Д-р Тони Ќосев (чл за 1 и 2 тромесечие) с.Ново Село
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
ПЗУ ЦЕЛЗУС (чл за 1 тром за Д-р Ирена )
ПЗУ ЦЕЛЗУС (чл за Д-р Ленче Врангелова)
ПЗУ Д-р Х.Павлова ( чл за 1 тромесечие) Валандово
ПЗУ Д-р Зухра (чл за Д-р Зухра ) Скопје
ПЗУ Д-р Зухра (чл за Д-р Марија Милеска) Скопје
ПЗУ ДОКТОР ТАШЕВ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ПЗУ Д-р Оливија (чл за Д-р Оливија Ристова Јакимова) Неготино
ПЗУ Д-р Оливија (чл за Д-р Савка Марковска ) Валандово
ПЗУ ВИТАЛИС ( чл за Д-р Весна Пафќева) Струмица
ПЗУ Д-р Кире Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Кире Медика (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Соња Гулеска
Скопје
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕДИКАЛ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Сунчица Стефановска ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Љ.Туртурова ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА Битола
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС (чл за Д-р Александар Коџасински) Битола
ПЗУ АМБУЛАН ( чл за 1 тромесечие) Битола
ПЗУ АМБУЛАН
Битола
ПЗУ Д-р Гор ( чл за 1 тромесечие) Цапари
ПЗУ ГАЛАТЕЈ (чл за 1 тром за Д-р Зоре Никодиновска) Битола
ПЗУ Д-р Мирјана ( чл за Д-р Мирјана ) Куманово
ПЗУ Д-р Мирјана ( чл за Д-р Маријана ) Куманово
ПЗУ Д-р Марика Богоевска и Д-р Марија Пиперкоска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА –БАМБИ (чл за Д-р Македонка Глигорова ) Струмица
ПЗУ МЕДИКАЦИО Скопје
ПЗУ Д-р Маре Петрова ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Викторија Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИКОВИКТОР
Скопје
ПЗУ Д-р Шемовска ( чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 1 тром за Д-р Симона Антониевска) Скопје
ПЗУ Д-р Благица Костовска Колевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЕНА-МЕДИКАЛ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р ЕЛ-АРЕЈСИ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Минчева (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Кате Бечкова –Илиевска (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова ( чл за 1 тромесечие) с.Ракотници Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ( чл за 1 тромесечие) с.Рашче Скопје
ПЗУ Д-р Светлана Стојкова Скопје
ПЗУ Д-р Сара Медикал Центар (чл за Д-р Сара Симоновска) Скопје
ПЗУ МАКМЕДИКА-Р (чл за Д-р Марија Николоска ) Скопје
ПЗУ Цветанка Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА-Л (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Александра Шапардиновска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРО МЕДИКА
ПЗУ Дијагностички Центар
Скопје
ПЗУ НОВА-МЕД (чл за Д-р Ајредин К.) с.Новак
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Душица ) Скопје
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА (чл за Д-р Весна Мар.) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за Д-р Невена Ивановска ) Скопје
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПО (чл за Д-р Рајна Тодорова) Радовиш
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПО (чл за Д-р Љупчо Захариев) Радовиш
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Анета Јовановска Илова) Кавадарци
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Ирена Николова) Кавадарци
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Елена Решкова ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Л&Л ПБМ –М ( чл за 1 тром за Д-р Лидија Милошевска)
ПЗУ БЕМЕДИКА ( чл за Д-р Елизабета С.Јован ) Скопје
ПЗУ Д-р Д
ПЗУ Д-р Мар ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Р.Л.Н МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Роза Лакинска Неткова) Скопје
ПЗУ АЛФА-МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Шаклиева ( чл за Д-р Е.Мирова ) Штип
ПЗУ Д-р Димит ( чл за Д-р Мими Манчева)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ПЗУ Д-р Јахиу
ПЗУ Д-р Пецо Талевски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДЕЈНЕКА ( чл за Д-р Велика Михајлова ) Гевгелија
ПЗУ ГАЛЛАКСИЈА-94 ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Ануица Божиновска ) Битола
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Мирјана Аврамовска) Битола
ПЗУ Д-р Газменд ( чл за Д-р Зехра Нустафаи ) Тетово
ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Даница Георгиева)
ПЗУ Д-р Стојко Бојовски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ БИОМЕДИКА Д-р Орданка Волкановска
ПЗУ Д-р Балова (чл за 1 тром за Д-р Ели Спасова Балова) Штип
ПЗУ Д-р Олгица
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Роза
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Анета ( чл за 1 тромесечие) с.Лопатица
ПЗУ Д-р Благица ( чл за 1 тромесечие) Битола
ПЗУ МЕДИКАЦИО
Скопје
ПЗУ КАЛИНКА ( чл за 1 троме за Д-р Калина Стојчева) Скопје
ПЗУ КАЛИНКА (чл за 1 тром за Д-р Билјана ) Скопје
ПЗУ Д-р Ленче Ковачевска ( чк за 1 и за 2 тромесечие ) Скопје
ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ
ПЗУ БАЛТА МЕДИКА ( два пати по 1200 ден )
ПЗУ Д-р Митко Матеничарски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДЕОНА-ММ ( чл за Д-р Трене Дамјановски ) Скопје
ПЗУ ДЕОНА –ММ ( чл за Д-р Мира М. ) Скопје
ПЗУ НЕРАМЕДИКА (чл за Д-р Нера тојанова ) с.Горно Оризари Велес
ПЗУ Д-р Мирко
Скопје
ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА
Гостивар
ПЗУ Д-р Снежана Лазеска (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ ВИТА КИДС ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ангеловска и Д-р Тимовски
Скопје
ПЗУ МЛЕЧЕН ( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ ЗЕГИН МЕДИКА (чл за Д-р Билјана Лазеска) Скопје
ПЗУ Д-р Јованов Ѓорѓе ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Џеков ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Маленкова ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Славчо Горгиев)
ПЗУ Д-р Јосимовска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ѓорѓи Бошначки ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ БИОХЕМ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ( чл за 1 тром за Д-р Динов Илија) Богданци
ПЗУ ВИЗИО-М ( чл за 1 троме за Д-р Зора Чипуровска) с.Кукуречани
ПЗУ Д-р Зорица С.Кузмановска ( чл за 1 тромесечие) С.Долно Српци
ПЗУ БИО-МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) с.Ваксинце
ПЗУ Д-р Петковски ( чл за 1 тромесечие) Крива Паланка
ПЗУ Д-р Најдовска (два пати по 1200 ден )
Демир Хисар
ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф (чл за Д-р Габриела) Куманово
ПЗУ Д-р Бајрами Аднан
Куманово
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА –Д-р Ангеловска
Скопје
ПЗУ Д-р Ѓеневева Ѓоргиева ( чл за 1 тромесечие) Виница
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ (чл за Д-р Јанева Душанка) Велес
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ(чл за Д-р Елена Солева) Велес
ПЗУ МОЈ-ДОКТОР ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Лидија Костиќ Манчева Скопје
ПЗУ МЕДИСЕНС
Скопје
ПЗУ ТАНДЕР ( чл за 1 тромесечие) с.Арачиново
ПЗУ Д-р Соња Јанакиевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЛИН БАЛКАН –МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Љиљана Тиквароска
Скопје
ПЗУ Д-р Валентина Тотиќ
Скопје
ПЗУ Д-р Стефан Раденков
Битола
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Марија Андоновска
и Д-р Силвија Малинкова )
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-01
Скопје
ПЗУ РИАНА-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Драгица Тончева) Нов дојран
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА ( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ Д-р Митка Тренчева ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Милица Тодорова
Струмица
ПЗУД-р Христина Прошева
Богданци
ПЗУ Д-р Светлана Смугреска
Скопје
ПЗУ ХУМАНИТЕТИ САРАЈ (чл за 1,2,3,4 тром за Д-р Фатмир Схаљири)
с.Кондово Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА (чл за Д-р Мервиса Б.) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА(чл за Д-р Гордана Дуамлиевска) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА(чл за Д-р Стоименка Арсовска ) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА( чл за Д-р Мирјана Сасанска ) Скопје
ПЗУ АЛ-МЕД ( чл за 1 тромесечие) с.Могорче
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 1 тром за Д-р Јованка Костовска ) Скопје
ПЗУ ХЕМОМЕДИКА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС (чл за Д-р Велко) с.Сопот Кавадарци
ПЗУ Д-р Ана Мојсова ( чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ МЕДИКОР (чл за 1 тром за Д-р Даниела Станојоска Иванов.) Неготино
ПЗУ МЕДИКОР ( чл за 1 тром за Д-р Кочо Ѓорѓиевски ) Неготино
ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ (чл за 1 тром за Д-р Драган Мијановиќ)
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Ников ( чл за 1 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ Д-р Топузовска Славица
ПЗУ Д-р Елизабета Божиновска ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Лазо Манев ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Дуфка Грујовска
с.Радожда Струга
ПЗУ АВИС МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК
Скопје
ПЗУ МЕДИКУС
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за Д-р Бејџан Илјаџ и Д-р Наташа Ј.)
ПЗУ Д-р Славица Марковска
Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -1 (чл за Д-р Јелена Миленковска) Скопје
ПЗУ Д-р Дијана Стоименовски
Виница
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС
Скопје
ПЗУ АНТИГОНА (чл за Д-р Јованова Пистолова ) Скопје
ПЗУ Д-р Биљана Доксимовска
Скопје
ПЗУ ШПЕТИМИ ( два пати по 1200 ден ) с.Арачиново Скопје
ПЗУ Д-р Олга Јовановска (чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Снежана Крстевска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Крстевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУД-р Ар (чл за Д-р Сузана Арсова )
ПЗУ Д-р Ц.Колевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Слаѓан ( чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Томе ( чл за 1 тром за Д-р Томислав Китановски)
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (чл за Д-р Зориза Јовановска ) Куманово
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (чл за Д-р Анета Цветкановска Стојановска )
Куманово
ПЗУ Д-р Есат 47
ПЗУ Д-р Даниел Додиќ
ПЗУ Прима Медика Д-р Кака Симоноска
ПЗУ ВИТАЛИС (чл за Д-р Евгенија Абрашева) Струмица
ПЗУ САНИТА ( чл за 1 тромесечие) Струга
ПЗУ БЕСА МЕМЕДИ ( чл за 1 и 2 тромесечие) Гостивар
ПЗУ ЛОКУ (чл за 2 тром за Д-р Мејдин )
ПЗУ ЛОКУ (чл за 1 тром за Д-р Мејдин)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ( чл за Д-р Цвета Стојановска)
ПЗУ Д-р Бујуклиева ( чл за 1 тром за Д-р Бујуклиева Иванова)
ПЗУ ФИЛИЗ
Велес
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ( чл за 1 тромесечие) с.Велешта Струга
ПЗУ АЛБА МЕДИКА ( чл за 1 тром Д-р Таџедин Јонузи ) с. Слатине
ПЗУ АД МЕДИКА
ПЗУ Д-р Дервиши Мајлинда
ПЗУ Д-р Зора Добревска
с.Јегуновце
ПЗУ Д-р Фатмире Јонузи Лиси ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мимоза Даути
Струга
ПЗУ Д-р Јанкулоска Марија
Струга
ПЗУ Д-р Новакоска Сузана
ПЗУ Д-р Радојичиќ Србослав
Скопје
ПЗУ Д-р Мите Николов ( чл за 1 тромесечие) Штип
ПЗУ МИ-СА МЕДИКА
Гостивар
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Аријана Дервиши ( чл за 1 тромесечие) с.Боговиње Тетово
ПЗУ Д-р Дашмир Дервиши ( чл за 1 тромесечие) с.Боговиње Тетово
ПЗУ Д-р Даскал (чл за Д-р Живко Даскаловски ) с.Новаци
ПЗУ Д-р Даскал (чл за Д-р Соља Марковска) с.Новаци
ПЗУ Д-р Марина Цветаноска ( чл за 1 тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Дени Размоски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Марина
Охрид
ПЗУ Д-р Емица Илиоска Прилеп
ПЗУ Д-р Дојранлиев ( чл за 1 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ ПРИМА (чл за Д-р Лилјана Петрова) Велес
ПЗУ ПРИМА(чл за Д-р Марија Богданова Цилакова) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева
(чл за Д-р Мирјана Најдовска ) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева
(чл за Д-р Марија Ѓошева ) Велес
ПЗУ АСКЛИПИОС ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Хаџи-Николов (чл за Д-р Елина Хаџи-Николива) Гевгелија
ПЗУД-р Хаџи-Николов (чл за Д-р Силвана Трајкова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Здр ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Јеловац (чл за Д-р Олга Јеловац) Валандово
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Сузана Јандревска) Скопје
ПЗУ Д-р Војновска-Д-р Дукоска ( чл за Д-р Благица Д.) Битола
ПЗУ Д-р Војновска- Д-р Дукоска ( чл за Д-р Велика В.) Битола
ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН (чл за Д-р Валентина Петрова ) Гевгелија
ПЗУ АМБУЛАНТА -37 (чл за Д-р Велика Чичиќ) Гевгелија
ПЗУ Д-р Јулија ( чл за 1 тромесечие) с.Дабиље Струмица
ПЗУ Д-р Љиљана Теодосиевска
Куманово
ПЗУ КОСАМАМ
ПЗУ АРИАНА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ЛИНДА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ САНА (чл за 1 тром за Д-р Сашко Јошевски) Битола
ПЗУ НИРВАНА
Битола
ПЗУ ЦЕНТАР( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА (за Д-р Соња)
Прилеп
ПЗУ Д-р Силвана Карастојанова
Богданци
ПЗУ Д-р Магдалена Гогова
Богданци
ПЗУ Д-р Златка Руфческа
Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА-2
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (чл за Д-р Софија Аврамова) Богданци
ПЗУД-р Сашка Аврамова (чл за Д-р Сашка Аврамова) Богданци
ПЗУ Д-р Тони Ќосев (чл за 1 и 2 тромесечие) с.Ново Село
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
ПЗУ ЦЕЛЗУС (чл за 1 тром за Д-р Ирена )
ПЗУ ЦЕЛЗУС (чл за Д-р Ленче Врангелова)
ПЗУ Д-р Х.Павлова ( чл за 1 тромесечие) Валандово
ПЗУ Д-р Зухра (чл за Д-р Зухра ) Скопје
ПЗУ Д-р Зухра (чл за Д-р Марија Милеска) Скопје
ПЗУ ДОКТОР ТАШЕВ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ПЗУ Д-р Оливија (чл за Д-р Оливија Ристова Јакимова) Неготино
ПЗУ Д-р Оливија (чл за Д-р Савка Марковска ) Валандово
ПЗУ ВИТАЛИС ( чл за Д-р Весна Пафќева) Струмица
ПЗУ Д-р Кире Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Кире Медика (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Соња Гулеска
Скопје
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕДИКАЛ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Сунчица Стефановска ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Љ.Туртурова ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА Битола
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС (чл за Д-р Александар Коџасински) Битола
ПЗУ АМБУЛАН ( чл за 1 тромесечие) Битола
ПЗУ АМБУЛАН
Битола
ПЗУ Д-р Гор ( чл за 1 тромесечие) Цапари
ПЗУ ГАЛАТЕЈ (чл за 1 тром за Д-р Зоре Никодиновска) Битола
ПЗУ Д-р Мирјана ( чл за Д-р Мирјана ) Куманово
ПЗУ Д-р Мирјана ( чл за Д-р Маријана ) Куманово
ПЗУ Д-р Марика Богоевска и Д-р Марија Пиперкоска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА –БАМБИ (чл за Д-р Македонка Глигорова ) Струмица
ПЗУ МЕДИКАЦИО Скопје
ПЗУ Д-р Маре Петрова ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Викторија Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИКОВИКТОР
Скопје
ПЗУ Д-р Шемовска ( чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 1 тром за Д-р Симона Антониевска) Скопје
ПЗУ Д-р Благица Костовска Колевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЕНА-МЕДИКАЛ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р ЕЛ-АРЕЈСИ ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Минчева (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Кате Бечкова –Илиевска (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова ( чл за 1 тромесечие) с.Ракотници Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ( чл за 1 тромесечие) с.Рашче Скопје
ПЗУ Д-р Светлана Стојкова Скопје
ПЗУ Д-р Сара Медикал Центар (чл за Д-р Сара Симоновска) Скопје
ПЗУ МАКМЕДИКА-Р (чл за Д-р Марија Николоска ) Скопје
ПЗУ Цветанка Медика ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА-Л (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Александра Шапардиновска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРО МЕДИКА
ПЗУ Дијагностички Центар
Скопје
ПЗУ НОВА-МЕД (чл за Д-р Ајредин К.) с.Новак
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Душица ) Скопје
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА (чл за Д-р Весна Мар.) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за Д-р Невена Ивановска ) Скопје
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПО (чл за Д-р Рајна Тодорова) Радовиш
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПО (чл за Д-р Љупчо Захариев) Радовиш
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Анета Јовановска Илова) Кавадарци
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Ирена Николова) Кавадарци
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Елена Решкова ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Л&Л ПБМ –М ( чл за 1 тром за Д-р Лидија Милошевска)
ПЗУ БЕМЕДИКА ( чл за Д-р Елизабета С.Јован ) Скопје
ПЗУ Д-р Д
ПЗУ Д-р Мар ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Р.Л.Н МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Роза Лакинска Неткова) Скопје
ПЗУ АЛФА-МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Шаклиева ( чл за Д-р Е.Мирова ) Штип
ПЗУ Д-р Димит ( чл за Д-р Мими Манчева)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ПЗУ Д-р Јахиу
ПЗУ Д-р Пецо Талевски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДЕЈНЕКА ( чл за Д-р Велика Михајлова ) Гевгелија
ПЗУ ГАЛЛАКСИЈА-94 ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Ануица Божиновска ) Битола
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Мирјана Аврамовска) Битола
ПЗУ Д-р Газменд ( чл за Д-р Зехра Нустафаи ) Тетово
ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Даница Георгиева)
ПЗУ Д-р Стојко Бојовски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ БИОМЕДИКА Д-р Орданка Волкановска
ПЗУ Д-р Балова (чл за 1 тром за Д-р Ели Спасова Балова) Штип
ПЗУ Д-р Олгица
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Роза
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Анета ( чл за 1 тромесечие) с.Лопатица
ПЗУ Д-р Благица ( чл за 1 тромесечие) Битола
ПЗУ МЕДИКАЦИО
Скопје
ПЗУ КАЛИНКА ( чл за 1 троме за Д-р Калина Стојчева) Скопје
ПЗУ КАЛИНКА (чл за 1 тром за Д-р Билјана ) Скопје
ПЗУ Д-р Ленче Ковачевска ( чк за 1 и за 2 тромесечие ) Скопје
ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ
ПЗУ БАЛТА МЕДИКА ( два пати по 1200 ден )
ПЗУ Д-р Митко Матеничарски ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ДЕОНА-ММ ( чл за Д-р Трене Дамјановски ) Скопје
ПЗУ ДЕОНА –ММ ( чл за Д-р Мира М. ) Скопје
ПЗУ НЕРАМЕДИКА (чл за Д-р Нера тојанова ) с.Горно Оризари Велес
ПЗУ Д-р Мирко
Скопје
ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА
Гостивар
ПЗУ Д-р Снежана Лазеска (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ ВИТА КИДС ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ангеловска и Д-р Тимовски
Скопје
ПЗУ МЛЕЧЕН ( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ ЗЕГИН МЕДИКА (чл за Д-р Билјана Лазеска) Скопје
ПЗУ Д-р Јованов Ѓорѓе ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Џеков ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Маленкова ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Славчо Горгиев)
ПЗУ Д-р Јосимовска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ѓорѓи Бошначки ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ БИОХЕМ ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ( чл за 1 тром за Д-р Динов Илија) Богданци
ПЗУ ВИЗИО-М ( чл за 1 троме за Д-р Зора Чипуровска) с.Кукуречани
ПЗУ Д-р Зорица С.Кузмановска ( чл за 1 тромесечие) С.Долно Српци
ПЗУ БИО-МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) с.Ваксинце
ПЗУ Д-р Петковски ( чл за 1 тромесечие) Крива Паланка
ПЗУ Д-р Најдовска (два пати по 1200 ден )
Демир Хисар
ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф (чл за Д-р Габриела) Куманово
ПЗУ Д-р Бајрами Аднан
Куманово
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА –Д-р Ангеловска
Скопје
ПЗУ Д-р Ѓеневева Ѓоргиева ( чл за 1 тромесечие) Виница
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ (чл за Д-р Јанева Душанка) Велес
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ(чл за Д-р Елена Солева) Велес
ПЗУ МОЈ-ДОКТОР ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Лидија Костиќ Манчева Скопје
ПЗУ МЕДИСЕНС
Скопје
ПЗУ ТАНДЕР ( чл за 1 тромесечие) с.Арачиново
ПЗУ Д-р Соња Јанакиевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЛИН БАЛКАН –МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Љиљана Тиквароска
Скопје
ПЗУ Д-р Валентина Тотиќ
Скопје
ПЗУ Д-р Стефан Раденков
Битола
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Марија Андоновска
и Д-р Силвија Малинкова )
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-01
Скопје
ПЗУ РИАНА-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Драгица Тончева) Нов дојран
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА ( чл за 1 тромесечие)
Скопје
ПЗУ Д-р Митка Тренчева ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Милица Тодорова
Струмица
ПЗУД-р Христина Прошева
Богданци
ПЗУ Д-р Светлана Смугреска
Скопје
ПЗУ ХУМАНИТЕТИ САРАЈ (чл за 1,2,3,4 тром за Д-р Фатмир Схаљири)
с.Кондово Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА (чл за Д-р Мервиса Б.) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА(чл за Д-р Гордана Дуамлиевска) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА(чл за Д-р Стоименка Арсовска ) Скопје
ПЗУ А-Е-МЕДИКА( чл за Д-р Мирјана Сасанска ) Скопје
ПЗУ АЛ-МЕД ( чл за 1 тромесечие) с.Могорче
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 1 тром за Д-р Јованка Костовска ) Скопје
ПЗУ ХЕМОМЕДИКА ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС (чл за Д-р Велко) с.Сопот Кавадарци
ПЗУ Д-р Ана Мојсова ( чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ МЕДИКОР (чл за 1 тром за Д-р Даниела Станојоска Иванов.) Неготино
ПЗУ МЕДИКОР ( чл за 1 тром за Д-р Кочо Ѓорѓиевски ) Неготино
ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ (чл за 1 тром за Д-р Драган Мијановиќ)
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Ников ( чл за 1 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ Д-р Топузовска Славица
ПЗУ Д-р Елизабета Божиновска ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Лазо Манев ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Дуфка Грујовска
с.Радожда Струга
ПЗУ АВИС МЕДИКА ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК
Скопје
ПЗУ МЕДИКУС
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за Д-р Бејџан Илјаџ и Д-р Наташа Ј.)
ПЗУ Д-р Славица Марковска
Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -1 (чл за Д-р Јелена Миленковска) Скопје
ПЗУ Д-р Дијана Стоименовски
Виница
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС
Скопје
ПЗУ АНТИГОНА (чл за Д-р Јованова Пистолова ) Скопје
ПЗУ Д-р Биљана Доксимовска
Скопје
ПЗУ ШПЕТИМИ ( два пати по 1200 ден ) с.Арачиново Скопје
ПЗУ Д-р Олга Јовановска (чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Снежана Крстевска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Крстевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУД-р Ар (чл за Д-р Сузана Арсова )
ПЗУ Д-р Ц.Колевска ( чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ( чл за 1 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Слаѓан ( чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Томе ( чл за 1 тром за Д-р Томислав Китановски)
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (чл за Д-р Зориза Јовановска ) Куманово
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (чл за Д-р Анета Цветкановска Стојановска )
Куманово
ПЗУ Д-р Ана Цонева Станоевска
Делчево
ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА (чл за Д-р Соња М.Георгиевска ) Делчево
ПЗУ Д-р Оливера Симова
Делчево
ПЗУ Д-р Милевски Драган
Делчево
ПЗУ Д-р Љупка Николовска
Скопје
ПЗУ Д-р Љупка –Медика (чл за Д-р Љупка Калаџиска ) Делчево
ПЗУ Д-р Светлана Зотовска ( три пати по 1200 ден) Скопје
ПЗУ ГЕНЕЗА
Скопје
ПЗУ Д-р Розика Невчева
Кавадарци
ПЗУ Д-р Ангел Поп-Анеглов
Кавадарци
ПЗУ Д-р Анета Спироска Миленковска
Делчево
ПЗУ Д-р Билјана Волчева
Кавадарци
ПЗУ Д-р Андон Кочев (чл за Д-р Зоика Стефчева )
ПЗУ САНИ-МЕД (чл за Д-р Александра Игнатова )
ПЗУ САНИ-МЕД (чл за Д-р Анета Минова )
ПЗУ Д-р Гоце Тодоров
ПЗУ Д-р Нина –Житоше
ПЗУ ЦЕНТАР ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА (чл за Д-р Живка Бановска) Кавадарци
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА(чл за Д-р Македонка Арангелова) Кавадарци
ПЗУ БОКИ-МЕДИКА (чл за Д-р Соња Михајловска) Делчево
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за Д-р Славица Костадиновска ) Делчево
ПЗУ Д-р Снежана Темелкова
Скопје
ПЗУ Д-р Гиевска
ПЗУ АЛТЕА МЕДИКА (чл за 1 и 2 тром за Д-р Телат Далипи ) Кичево
ПЗУ МЕДИКУС (чл за 1 тром за Д-р Пројка Димковска ) Скопје
ПЗУ МЕДИКУС (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р
ПЗУ Д-р Ивана Панајоту (чл за 1 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ АНИМА МЕДИКА (чл за Д-р Виолета Атанасовска)
ПЗУ Д-р Сашко Арсов (чл за Д-р Сашко Арсов)
ПЗУ Д-р Сузана Цурева (чл за Д-р Сузана Цурева )
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА Н О (чл за Д-р Анита Ивановска)
ПЗУ Д-р Вејсели (чл за 2 тром за Д-р Никола Чадамов )
ПЗУ Д-р Вејсели (чл за 2 тром за Д-р Борче Коцевски )
ПЗУ Д-р Надица Расевска
ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 1 тромесечие)
Струмица
ПЗУ Д-р Надица Цилакова
ПЗУ Д-р Горан Денковски (чл за Д-р Емилија Ѓорѓевиќ ) Куманово
ПЗУ Д-р Горан Денковски (чл за Д-р Катица Андоновиќ) Куманово
ПЗУ Д-р Горан Денковски ( чл за Д-р Мирослав Бошковски ) Куманово
ПЗУ Д-р Јанев (чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ МАР-МЕДИК (чл за 1 тромесечие) с.Росоман
ПЗУ Д-р Чирков (чл за 1 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ Д-р Илија Гаврилов
Радовиш
ПЗУ Д-р Невенка Гаврилова
Радовиш
ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ( чл за 1.2.3 за Д-р Богданова)
ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА (чл за 1,2,3 за Д-р Охомуши )
ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА (чл за 1,2,3, за Д-р Крстева)
ПЗУ Д-р Ибраим Рамадани (чл за 1 тромесечие) с.Зајас
ПЗУ Д-р Ибраим Рамадани (чл за 2 тромесечие) с.Зајас
ПЗУ Д-р Туџарова и Д-р Караџин (чл за 1 во тром )
ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА ( чл за 2 ро тром) Скопје
ПЗУ ЈОВАНА-ДАР (чл за Д-р Емилија Никоилоска) Скопје
ПЗУ ЈОВАНА-ДАР (чл за Д-р Спасенија Јовановик) Скопје
ПЗУ Д-р Ивка Лалиќ Перковиќ и Д-р Биљана Трповска
(два пати по1200 ден) Скопје
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М (чл за 1 тром за Д-р Александра Димитрова) Кочани
ПЗУ Д-р Славица и Д-р Слободанка
Скопје
ПЗУ МЕНДЕТИ (чл за 1 тром )
Тетово
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова (чл за 2 тром) с.Ракотници
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Охридеја Чаршавска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА(чл за Д-р Весна Христова) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Невенка Гугушовска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА(чл за Д-р Гуга Горгиевска) Виница
ПЗУ АМБУЛАНТА ТАФТАЛИЏЕ (чл за Д-р Весна) Скопје
ПЗУ ЗАНА (чл за Д-р Стерјо Николовски) Куманово
ПЗУ ЗАНА (чл за Д-р Катерина Владевска) Куманово
ПЗУ ЗАНА (чл за Д-р Хасан Хасани ) Куманово
ПЗУ МБ МЕДИКА (чл за Д-р Игор Дабески ) Македонски Брод
ПЗУ Д-р Панче Арсов (чл за Д-р Весна Гунова)
ПЗУ Д-р Панче Арсов( чл за Д-р Блаженка Андреева)
ПЗУ Д-р Панче Арсов(чл за Д-р Билјана Саздова)
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА –Б
Скопје
ПЗУ Д-р Русанка Крстевска (чл за Д-р Блашка Трифуновска) Скопје
ПЗУ СУПРА МЕДИКА ( чл за две тром за Д-р Симе Дамјановски ) Кичево
ПЗУ СУПРА МЕДИКА (чл за две тром за Д-р Анета С.Савеска) Кичево
ПЗУ ЕЛМАКО
ПЗУ ХИПОКРАТ-МБ
ПЗУ Д-р Томе Костадинов (чл за Д-р Весна Грујевска )
ПЗУ Д-р Томе Костадинов (чл за Д-р Коста Костадинов)
ПЗУ АКУС МЕДИКА (чл за Д-р Дејан Златковски )
ПЗУ ДОЛДУРОВИ
Радовиш
ПЗУ Д-р Ѓулша (два пати по 1200 ден)
Кичево
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА
Кичево
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА (чл за 1 и 2 тром за Д-р Анита Кузманоска) Кичево
ПЗУ КИМ-САНТИНА (два пати по 1200 ден) Кичево
ПЗУ ВИТА КИДС (чл за 2 тром )
Скопје
ПЗУ МЕДИАРС (чл за 1 тром)
Скопје
ПЗУ Д-р Белушкови (чл за 1 тром за Д-р Лила Сусинова)
ПЗУ СИ-МЕДИКАЛ (чл за 1 тром за Д-р Силвана Јанчева Димова) Неготино
ПЗУ Д-р Лилјана Христвоа (чл за Д-р Трајкова) Велес
ПЗУ Д-р Лилјана Христова (чл за Д-р Христова) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Хајдарпашиќ ) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА(чл за Д-р Теова Илиева) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Цвета Костовска Јордановска) Велес
ПЗУ Д-р Весна Китанова
Скопје
ПЗУ Д-р Елица Мицкоска
Скопје
ПЗУ Д-р Гиианели
Скопје
ПЗУ Д-р Горица и Д-р Биљана (чл за Д-р Биљана) Скопје
ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА (два пати по 1200 ден) Скопје
ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА (чл за Д-р Софија) Скопје
ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА(чл за Д-р Љубинка )Скопје
ПЗУ ЕРА МЕДИКА
Кичево
ПЗУ ЕХОМЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Димитар Галачев )
ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Игор Јовановски ) Делчево
ПЗУ Д-р Здравев Јован
ПЗУ АУРОРА МЕДИКА (чл за Д-р Јанка П)
ПЗУ Д-р Александра Маневска
ПЗУ Д-р Јос (чл за 1 и 2 ро тром ) Тетово
ПЗУ Д-р Веска Спасова
ПЗУ Д-р Снежана Камчева
Радовиш
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Нурије Фејзулаи) Тетово
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Џемали Фејзулаи) Тетово
ПЗУ СОНЦЕ (чл за 2 тром за Д-р Маја Митаноска) Кичево
ПЗУ СОНЦЕ (чл за 1 тром за Д-р Маја Митаноска) Кичево
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (чл два пати по 1200 ден ) Тетово
ПЗУ Д-р Теута
Тетово
ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС (чл за 1 тром за Д-р Р.Стојковска) Куманово
ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС (чл за 1 тром за Д-р С.Цветковска) Куманово
ПЗУ Д-р Милка Суџуковиќ (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Викторија Настова (чл за 1 тромесечие) Неготино
ПЗУ ВИПЕРА (чл за 1 тромесечие) с.Седларево
ПЗУ АЛТЕА-СИ (чл за Д-р Ваљон Садику два пати по 1200 ден ) Кичево
ПЗУ АЛТЕА-СИ (чл за Д-р Идриз Идризи ) Кичево
ПЗУ ГЕОТАРИ (чл за Д-р Охран Јаоски два пати по 1200 ден ) Кичево
ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Фикрет Ејјув два пати по 1200 ден ) Кичево
ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Амдин Ахмеди два пати по 1200 ден ) Кичево
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова ( чл за Д-р Елизабета Аврамовска два пати по 1200
ден ) с.Ракотници
ПЗУ Д-р Стојмановски (уплата за 3 ца лекари ) Куманово
ПЗУ ФАМИЛИ МЕДИКА (чл за Д-р Драги Стојковски и за Д-р Ангелчо
Георгиевски четири пати по 1200 ден ) Македонска Каменица
ПЗУ Д-р Марина Кочани
ПЗУ ЦРЕШЕВО
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Угриновска) Скопје
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ(чл за Д-р Анастасова) Скопје
ПЗУ Д-р Мирослав Андријевиќ
Тетово
ПЗУ Д-р Ѓ (чл за Д-р Сања Крстевска) Куманово
ПЗУ Д-р Ѓ (чл за Д-р Аница Партиција) Куманово
ПЗУ Д-р Ѓ (чл за Д-р Снежана Н.Јанева) Куманово
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ Д-р Крсте Поповски и Д-р Вера Танчиќ –Аврамчевска Скопје
ПЗУ УЛТРАМЕДИКА
ПЗУ ГЕНТИАНА (два пати по 1200 ден) Кичево
ПЗУ НИРВАНА
ПЗУ Д-р Лиле (чл за 1 тромесечие) Кочани
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Спанчевски (чл за Д-р Латинка Таева) Кочани
ПЗУ Д-р Катерина Андонова (чл за 1 тромесечие) Радовиш
ПЗУ Д-р Ангел (чл за 1 тромесечие) Радовиш
ПЗУ Д-р Верица Георгиева (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Марија Филиповиќ (чл два пати по 1200 ден) Тетово
ПЗУ Д-р Дејан Гунов
Велес
ПЗУ Д-р Горан Георгиевски (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Линдита Џемаили Јакупи (чл за 1 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Дичоска (чл за 1 и 2 ро тромесечие) Кичево
ПЗУ БЕО-МЕДИКА
С.Врапчиште
ПЗУ АСКЛЕПИОС -2 (чл за 1 тром за Д-р Светлана Заркова Кметовска) Скопје
ПЗУ Д-р Трајкова (чл за 1 тромесечие) Радовиш
ПЗУ Д-р Олгица (чл за 1 тромесечие) Демир Капија
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Ѓорѓиевска Миомира )
ПЗУ МИОМИРА(чл за Д-р Зафировска Зорица )
ПЗУ ВЕЛА МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) с.Горно Јаболчиште Чашка
ПЗУ ПАН ВИТ (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-р Магда (чл за 1 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Раими (два пати по 1200 ден) Кичево
ПЗУ Д-р Јелиз (чл за 1 тромесечие) с.Аликоч Радовиш
ПЗУ ЛУЈПАСТЕР -01 (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Јелена Трајкова (чл за Д-р Виолета Николов)
ПЗУ ЛЕНЧЕ (чл за 2 тром ) Свети Николе
ПЗУ Д-р Оливер (чл за 1 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС Куманово
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Златица (чл за Д-р Златица Стојаноска) с.Вратница Јегуновце
ПЗУ Д-р Златица (чл за Д-р Чедомир Наумчески ) с.Вратница Јегуновце
ПЗУ Д-р Ана Милошевска (чл за 1 тромесечие) Тетово
ПЗУ МЕДИКО НОВА (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Фиданка Ризинска (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Арсенкова (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Васка Кирова
Тетово
ПЗУ Д-р Топузовска Славица (чл за 2 тромм)
ПЗУ ГРУПЧИН (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Блерим Чупи
ПЗУ ВИТАЛИНО (чл за Д-р Ристеска В. И Д-р Елена Стојнева)
ПЗУ Д-р Панче Јосев (чл за Д-р Панче и Д-р Соња ) Свети Николе
ПЗУ Д-р Гоце Пејоски (чл за 1 и 2 тром за Д-р Гоце Пејоски ) Кичево
ПЗУ Д-р Гоце Пејоски(чл за 1 и 2 тром за Д-р Кр.) Кичево
ПЗУ УЛТРАМЕД (чл за 1 и 2 тромесечие)
ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС (чл за 1 и 2 тром за Д-р Јованоски ) Кичево
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА Д-р Алексоски (чл за 1 тром за Д-р Сандре) Куманово
ПЗУ Д-р Пејовска (чл за 1 тромесечие) Прилеп
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА
Скопје
ПЗУ ДИЕЛИ (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Вера) Скопје
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Душица) Скопје
ПЗУ АНА ПЕДИСТО (чл за 1 и 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Петрушевска
Скопје
ПЗУ АЛТЕА (чл за 1 тром за Д-р Ристеска Валентина) Прилеп
ПЗУ АЛТЕА(чл за 1 тром за Д-р Еленица Ацевска) Прилеп
ПЗУ Д-р МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Абдула Абдулаи) Тетово
ПЗУ Д-р Зана (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ АЛФА-МЕДИКУС (чл за 1 тром за Д-р Медија Јусуфи ) Куманово
ПЗУ ВИТА МЕДИКУС Д-р Павка (чл два пати по 1200 ден) Куманово
ПЗУ Д-р Љубица Трајковска Куманово
ПЗУ Д-р Светлана Јаневиќ Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Арбен Исени) Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Мартина Богатиновска) Куманово
ПЗУ Д-р Бајрам Имери Куманово
ПЗУ Д-р Билјана Дејановска (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Соњица Николовска (чл за 1 тром за Д-р Дарко Николовски ) Куманово
ПЗУ Д-р Соњица Николовска ( чл за 1 тром за Д-р Соњица Николовска) Куманово
ПЗУ ГРУПЧИН (чл за 1 тромесечие Д-р Елвис Неџби)
ПЗУ АЛБА МЕДИКА Д-р Таџедин Јонузи (чл за 2 тром)
ПЗУ АД МЕДИКА Д-р Бакији Салајдин
ПЗУ САНИТАС-С Д-р Ирена Солтировска
ПЗУ Д-р Наташа Редевска (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Митевска Александра
ПЗУ Д-р Славица Стојанова (чл за 2 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Вера Н.Тремчевска
ПЗУ Д-р Цвета Илијевска (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ САНИТАС МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Дијана Јармова) Скопје
ПЗУ САНИТАС МЕДИКА( чл за 1 тром за Д-р Гордана Пендева) Скопје
ПЗУ ЕУРО-МЕДКА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тромесечие) Струмица
ПЗУ ЈУГО-ФЕР –МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Сања Спанчевска) Куманово
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА(чл за 1 тром за Д-р Рабије Мустафи ) Куманово
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за Д-р Елези Сизане) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ(чл за Д-р Анита Зеќири ) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за Д-р Елези Газменд) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за Д-р Анита Рушити )с.Матејче
ПЗУ Д-р Топузовска Славица
ПЗУ Г-Г М Е Д И К А (чл за Д-р Гацовска) Битола
ПЗУ Г-Г М Е Д И К А (чл за Д-р Ленче) Битола
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-02 (чл за 1 тром за Д-р Снежана Котевска)
Скопје
ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА (два пати по 1200 ден) Скопје
ПЗУ Д-р Добринка
ПЗУ Д-р Колевска
Прилеп
ПЗУ Д-р Николина Јованова (чл за 1 тромесечие) Кочани
ПЗУ ТРИ СРЦА (два пати по 1200 ден) Скопје
ПЗУ ПИНОКИО (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ САНА ВИТА (чл за Д-р Чушкова) Велес
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Теодора Иванова Мојсовска) Скопје
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА(чл за 2 тром за Д-р Теодора Иванова Мојсовска ) Скопје
ПЗУ НАД-МЕДИКУС (чл за Д-р Наде Аницин) Скопје
ПЗУ НАД-МЕДИКУС (чл за Д-р Славица Тетиковиќ ) Скопје
ПЗУ МИМИ-МЕДИКУС (чл за Д-р Мирјана Апостоловска ) Скопје
ПЗУ ДИБ-ХЕЛТ
Македонска Каменица
ПЗУ Д-р Томче Додевски (чл за Д-р Викторија Ефтимова)
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за Д-р Иванка Солева за 1 и 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д (чл за Д-р Арбдн Аголи ) Дебар
ПЗУ ПРАМА-МЕДИКА Скопје
ПЗУ Д-р Ана Марија (чл за 1 тромесечие) Кршево
ПЗУ Д-р Вело Т.Танески
ПЗУ ХА-МЕДИКА
с.Скудриње
ПЗУ РЕС ХУМАНА (чл за 1 тром за Д-р Нада Настевска) Скопје
ПЗУ РЕС ХУМАНА (чл за 1 тром за Д-р Снежана Новина) Скопје
ПЗУ Д-р Весна Весковска
ПЗУ Д-р Рубина (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Омер Дурмиши (чл за 1 тромесечие) с.Присојница Маврово
ПЗУ ПОЛОКЛИНИКА МЕНИКС (чл за Д-р Сафет Каралиески )
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС (чл за Д-р Сејад Солакоски )
ПЗУ Д-р Мирјана Ќипријаноска
ПЗУ Д-р Татјана Блажевска
ПЗУ ЛИНКЕСТ (два пати по 1200 ден )
ПЗУ Д-р Вера (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ АЦО МЕДИКУС Скопје
ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА Д-р Цене Бошковски (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Татуана Ралевсја (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Маја Марковска Куманово
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 2 тром за Д-р Симона Антониевска) Скопје
ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА Скопје
ПЗУ Д-р Петровска и Д-р Проданов (чл за Д-р Никола Проданов) Скопје
ПЗУ Д-р Хаџиќ Скопје
ПЗУ ОРТОМЕДИКА
Прилеп
ПЗУ ОРТОМЕДИКА (чл за Д-р Моника Јариќ Трајкоска) Прилеп
ПЗУ ОРТОМЕДИКА(чл за Д-р Анета Јанакиеска Димеска) Прилеп
ПЗУ Д-р Светозар Кузманоски ( два пати по 1200 ден ) Прилеп
ПЗУ САНАТРИКС
Гостивар
ПЗУ Д-р Силвана Јованова
Струмица
ПЗУ МЕДИКА Д-р Зоран Петров
ПЗУ ЕУРО-МЕД (чл за 1 тром за Д-р Христина Пуцакоска ) с.Миладиновски
ПЗУ Д-р Нора Димшоска Тасеска Прилеп
ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Жане Дишлиеска (чл за Д-р Снежана ) Скопје
ПЗУ СВЕТИ СПАС
с.Ропотово Долнени
ПЗУ Д-р Биљана Младеновска (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ АГО-ВИТА (чл за 1 тромесечие) с.Врбјани Маврово и Ростиша
ПЗУ МЕДИКУС (Д-р Слаѓана Думузлиска –Георгиевска ) Куманово
ПЗУ Д-р Пена Павловска (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ МЕДИ-РЕС (чл за Д-р Аргон Јусуфи ) Куманово
ПЗУ Д-р Адвија ( чл за Д-р Сејдији Саити Себехат) с.Липково
ПЗУ Д-р Севда (чл за 2 тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за 1 тром за Д-р Лилјана Мрческа ) Прилеп
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за 1 тром за Д-р Златко Јаков) Прилеп
ПЗУ ЦИПУШ
Скопје
ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО-01
Скопје
ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Новица Митаноска
Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Костоска (чл за 3 тром два пати по 1200 ден ) Тетово
ПЗУ Д-р ФИЛКА-МОНОПОЛ (чл за 4 тром за Д-р Каранфилка Блажевска)
Тетово
ПЗУ Д-р ФИЛКА-МОНОПОЛ (чл за 3 тром за Д-р Каранфилка Блажевска) Тетово
ПЗУ Д-р Нухи Јусуфи (чл за Д-р Бисера Ѓорѓиевска) Куманово
ПЗУ Д-р Нухи Јусуфи (чл за Д-р Катерина Петковска) Куманово
ПЗУ Д-р Исмаил Куртиши
Куманово
ПЗУ Д-р Тасевски (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ НЕОМЕДИКА (чл за 1 тромесечие два пати по 1200 ден) Куманово
ПЗУ Д-р Теута (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Гулинац Јордан (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ( чл за 2 тромесечие)
Куманово
ПЗУ Д-р Крсте Поповски (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ ВИТАЛОНГ
Прилеп
ПЗУ ИЛКА (чл за 1 тромесечие) Дебар
ПЗУ МЕДИ-САЛ (чл за 1 тромесечие) с.Косоврасти
ПЗУ ГЕНТА-МЕД (чл за 1 тромесечие) Дебар
ПЗУ ТРЕНД-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ МЕДИКА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ АВИЦЕНА-МЕД
с.Џепиште Дебар
ПЗУ Д-р Христина (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за 2 тром за Д-р Невена Ивановска ) Скопје
ПЗУ Д-р Тина Трајчулеска(чл за 1 тромесечие) с,Норово
ПЗУ КОРДИС ( чл два пати по 1200 ден за 1 и 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Атми Махмуди (чл за 2 тром за Д-р Атми Махмуди) с.Велешта Струга
ПЗУ ИРИС МЕДИКА Д-р Силјаноска
(чл за 1 тром за Д-р Снежана Трајкоска Силјаноска)
ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Марија Михајловска) Скопје
ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Снежана Михајловска (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Десанка Стојмановиќ (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ ЗЛАТИНОВСКИ (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА (чл за Д-р Катерина Ковачевиќ ) с.Буковиќ Скопје
ПЗУ Д-р Марија Талевска Крстевска Скопје
ПЗУ НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ Дебар
ПЗУ Д-р Проевска (чл за 2 тромесечие) Ресен
ПЗУ РЕМЕДИУМ (чл за 2 тромесечие) с.Дражево Ново Село
ПЗУ ДИВА –МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ АСКЛЕПИОС-ИИ (чл за Д-р Тереза) Скопје
ПЗУ ПРОМЕДИКА (чл за Д-р Гордана Мазнејкова )
ПЗУ Д-р Лидија Маркоска (чл за 1 тромесечие) Крушево
ПЗУ Д-р Флорим Османи
ПЗУ Д-р Зекрија Шаини
ПЗУ МЕДИКА ( чл платена два пати по 1200 ден)
ПЗУ Д-р Феас Доксанче ( чл платена два пати по 1200 ден)
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА
ПЗУ АРМАНСА (два пати по 1200 ден членарина) Прилеп
ПЗУ ДИВА-МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ АЛБА-МЕД (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Виолета
ПЗУ Д-р Мари
ПЗУ Д-р Панч
ПЗУ Д-р Чаушевска –Д-р Кичуков ( чл за Д-р Тодор Кичуков) Градско
ПЗУ Д-р Чаушовска- Д-р Чикуков (чл за Д-р Катица Пановка) Градско
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА Куманово
ПЗУ НОРА
ПЗУ Д-р Гордана Ѓузелова (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа (чл за 2 тром за Д-р Пантоска) Охрид
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа( чл за 2 тром за Д-р Грунческа) Охрид
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Димковска Надица ) Куманово
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за 1 тром за Д-р Кире Краќозов) Македонска
Каменица
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за 1 тром за Д-р Мирјана Караќозова) Македонска
Каменица
ПЗУ ЛЕ-А-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Ленче Стојаноска) Скопје
ПЗУ ЛЕ-А-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Василевска Ана-Марија) Скопје
ПЗУ МАК-ТРИ МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ (чл за 1 тром за Д-р Марија Витанова) Струмица
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА –Л (два пати по1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Анита Алексова-Величковска Куманово
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА (чл за 2 тром за Д-р Елезовиќ Сабрије )
Гостивар
ПЗУ Д-р Стефановски (чл за 1 тром за Д-р Павле Адамовски )
ПЗУ Д-р Боте Заревски
ПЗУ МОГИ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Цвета Мигилевска ) Кочани
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл за Д-р Вера Арсова) Велес
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл за Д-р Галабинка Наумовска) Велес
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М (чл за 2 тром за Д-р Александра Димитрова ) Кочани
ПЗУ Д-р Љупчо Стаменков (чл за 1 тромесечие) Кочани
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК (чл за 2 тром за Д-р Славко Ристевски ) Скопје
ПЗУ Д-р Викорија МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Марија Колемишевска ) Скопје
ПЗУ Д-р Габриела Мишевска (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ САНИ-МЕД (чл за Д-р Минаова Анита 2 тром )
ПЗУ САНИ-МЕД (чл за Д-р Александра Игнатова 2 тром)
ПЗУ ПРО-МЕДИКА (чл за Д-р Благица Паскоска)
ПЗУ Д-р Гоце Тодоров
ПЗУ Д-р Горан Катранџиев (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-р Анита Катранџиева( чл за 2 тром)
ПЗУ Д-р Андонов (чл за 2 тромесечие) Струмица
ПЗУ ВИТАЛИС (чл за Д-р Евгенија Абрашева) Струмица
ПЗУ ВИТАЛИС (чл за Д-р Весна Певкева) Струмица
ПЗУ Д-р Соња Гулеска Скопје
ПЗУ Д-р Вејсели ( чл за 3 тром за Д-р Борче Коцевски )
ПЗУ Д-р Вејсели( чл за 3 тром за Д-р Никола Чадамов )
ПЗУ Д-р Надица Радивчева (чл за 1 тром за Д-р Ирена Блајбершник ) Битола
ПЗУ Д-р Јагода ( чл за 2 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Реџа
с.Камењане Боговиње
ПЗУ Д-р Марјан Тошиќ (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Даница Георгиева) с.Моноспитово Босилово
ПЗУ Д-р Јаворка
Битола
ПЗУ Д-р Доневски Ацо (чл за Д-р Кристина Ефремо. Доневска)
ПЗУ Д-р Татјана Димитриева Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл два пати по 1200 ден ) Гостивар
ПЗУ Д-Р ПЕНЕЦЕЛИН
ПЗУ Д-р Трајанка (чл за 2 тромесечие)
Скопје
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Вера Црвенковска) Скопје
ПЗУ АСКЛИПИОС (чл за Д-р Душица Мирцевска) Скопје
ПЗУ Д-р Росица и Д-р Тања (чл за Д-р Росица Бандулиева) Скопје
ПЗУ Д-р Росица и Д-р Тања (чл за Д-р Тања Груевска) Скопје
ПЗУ Д-р Наташа Симоновска (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 99 (чл за 1 тром за Д-р Маргарита Поповска)
ПЗУ МЕДИЈА МИМ (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЛИНЕА ВИТА (чл за 2 тромесечие за Д-р Светлана Докоска) Струга
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР
(чл за 1 тром за Д-р Христинка Ѓузелова)
ПЗУ Д-р Лоренцо (чл за 1 тромесечие за Д-р Виктор Чакарев)
ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-р Костанда Михајлова ( чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Катерина Арсовска ( чл за 1 тромесечие )
ПЗУ ГАЛАКСИЈА -94 ( чл за 2 тромесечие )
ПЗУ Д-р Филимена Петковска
Куманово
ПЗУ Д-р Валентина Николова ( чл за 1 тромесечие ) Виница
ПЗУ Д-р Нечевска (чл за 1 тромесечие за Д-р Деспотовски Киро ) Битола
ПЗУ Д-р Јулија ( чл за 2 тромесечие ) с.Дабиље Струмица
ПЗУ Д-р Ана Милошевска ( чл за 1 тромесечие ) Тетово
ПЗУ ЛИНДА МЕДИКА
с.Теарце
ПЗУ Д-р Елена Бојаџиева ( чл за 1 тромесечие ) Штип
ПЗУ ВИТАЛИНО (чл за Д-р Орхидеја Нечева Петрова)
ПЗУ Д-р Вангел (чл за Д-р Ели Димовска) Битола
ПЗУ УНИКА МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Виолета Нестровска) Охрид
ПЗУ Д-р Горгиев
ПЗУ Д-р Марија Стаматоска Ценова
с.Долно Количани
ПЗУ Д-р Марија ( чл за 1 тромесечие )
Виница
ПЗУ МИМИ-МЕДИКУС (чл за 2 тром за Д-р Мирјана Апостолова) Скопје
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ( Д-р Слаѓана)
Скопје
ПЗУ Д-р Мирјана Спасовска
Скопје
ПЗУ МЕДИКОВИКТОР (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Јардан Галенски ( 4 пати пи 1200 ден )
ПЗУ Д-р Светлана (чл 4пати по 1200 ден за Д-р Дафинка Крајче) Тетово
ПЗУ Д-р Светлана (чл 4 пати по 1200 ден за Д-р Радица Апостолоска) Тетово
ПЗУ Д-р Светлана (чл 4пати по 1200 ден за Д-р Светлана Исаевска) Тетово
ПЗУ Д-р Зонка Јаневска (чл за 1 тром за Д-р Калиопи Ризова)
ПЗУ НИРВАНА
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Спанчевски (чл за Д-р Латинка Тасева) Кочани
ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Стојка Јошева
Свети Николе
ПЗУ АЛЕКСАНАР МЕДИКА (чл за Д-р Лилјана Стефановска) Пехчево
ПЗУ Д-р Филева
Скопје
ПЗУ Д-р Ана и Д-р Цедо Тимовски
ПЗУ Д-р Штерјана Иванова
ПЗУ АНА-МЕД
с.Чешиново
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Ѓорѓиевска Миомира)
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Зафировска Зорица )
ПЗУ ВИТАМЕД ( чл за 2 тром за Д-р Славчо Горгиев)
ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА
Скопје
ПЗУ Д-р Димит ( чл за 1 тромесечие )
ПЗУ Д-р Александар
ПЗУ Д-р Зорица Д.Николова (чл за 2 тром ) с.Босилово
ПЗУ Д-р Стевчо Арсовски (чл за 2 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ Д-р Љиљана Максимовска Близнаковска ( чл за 1 тромесечие ) Куманово
ПЗУ АЛБИМЕДИКА ( чл за 1 тромесечие ) Тетово
ПЗУ МЕДИДЕНТ (чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Ненад Рафајлоски) Тетово
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Ленче Рафајлоски) Тетово
ПЗУ Д-р Златица
с.Јегуновце
ПЗУ МЕДИКА-ЦЕНТРЕ (чл за Д-р Тимосие Јовановски ) Тетово
ПЗУ МЕДИКА-ЦЕНТРЕ (чл за Д-р Весна Петровска) Тетово
ПЗУ БЛИНИ (чл за Д-р Фаторе Авдија)
ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ( чл за 1 тромесечие ) Кратово
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА
с.Матејче Липково
ПЗУ Д-р Јелена Митиќ (чл за Д-р Господиновиќ) с.Облавце Старо Нагоричани
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за Д-р Игор Петровиќ) Куманово
ПЗУ МУЛТИ –МЕДИКА (чл за Д-р Александра Караџинска) Куманово
ПЗУ НОВОМЕД (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мирослав Андрејевиќ (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа (чл за Д-р Габриела Тодороска) Струга
ПЗУ Д-р Охраџински
Штип
ПЗУ Д-р Самарџиски (чл за Д-р Марина Јованова) Штип
ПЗУ ПОЛИКЛОНИКА КАРПОШ (чл за Д-р Снежана Митевска) Куманово
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ (чл за Д-р Сузана Ничевска) Куманово
ПЗУ Д-р Драган (чл за Д-р Драган Стојановски ) Куманово
ПЗУ Д-р Драган (чл за Д-р Јадранка Божиновска Младеновска) Куманово
ПЗУ Д-р Брнае ( чл за 1 тромесечие ) Куманово
ПЗУ Д-р Дејан Марковски (чл за 1 тром за Д0р Катерина Зафировска) Куманово
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 (чл за 1 тром за Д-р Лазо Митев) Кочани
ПЗУ Д-р Наџакова (чл за Д-р Наџакова Стојне ) Штип
ПЗУ МЕДИКУС
ПЗУ МЕДИКА-ЕС
Кочани
ПЗУ Д-р Весна и Д-р Снежана ( чл за 1 тромесечие )
ПЗУ СМОКОВСКИ (два пати по 1200 ден чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Дијана Стоименовски
Виница
ПЗУ ЗЕРОСКИ (чл за Д-р Гордана Јанеска) Прилеп
ПЗУ ЗЕРОСКИ (чл за Д-р Македонка Зероска ) Прилеп
ПЗУ Д-р Емилија Стевковска
с.Бајловце Куманово
ПЗУ Д-р Билјана Ристова
Скопје
ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС Д-р Јасминка Заревска Поповска
ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС Д-р Марина Алексовска
ПЗУ Д-р Силвана Павловиќ ( два пати по 1200 за 1 тромесечие ) Куманово
ПЗУ Д-р Весела Аспровска (два пати по 1200 ден ) Пехчево
ПЗУ Д-р Панче Арсов ( чл за Д-р Весна Блаженка и Д-р Билјана три пати по 1200
ден)
ПЗУ Д-р Станка (чл за Д-р Билјана Ефтимова ) Свети Николе
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА ( чл за 2 тром за Д-р Весна Марковиќ) Скопје
ПЗУ Д-р Славица Смилјановска
ПЗУ Д-р Кире Медика (чл за 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Кире Медика (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Гогови (чл за 2 тромесечие) Струмица
ПЗУ АНЕ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Анета Лембовска) с.Љубојно Ресен
ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-р Ѓеорги Стојчев
Штип
ПЗУ Д-р Сл (чл за 1 тромесечие)
Куманово
ПЗУ Д-р Славица Топузовска
ПЗУ Д-р Каранџуловски (чл за 1 тром за Д-р Викторија Христовска ) Битола
ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Веруш) Охрид
ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИАЛ ( два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ НЕУРОН
с.Студеничани Скопје
ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Ацеска Љубица ) Прилеп
ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА(чл за 1 тром за Д-р Бојкова Билјана ) Прилеп
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Павлина Мојсовска ) Скопје
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Невена Огњановска) Скопје
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
ПЗУ ЕХОМЕД (чл за 2 тромесечие) Гостивар
ПЗУ ЕХОМЕД (чл за 1 тромесечие) Гостивар
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА (чл за Д-р Трајков )
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА (чл за Д-р Трајкова Снежана)
ПЗУ ПРИМА (чл за Д-р Цилакова ) Велес
ПЗУ ПРИМА (чл за Д-р Петрова) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Најдовска и Д-р Марија Ѓошева (чл за Д-р Ѓошева ) Велес
ПЗУ Д-р Цвета Илијевска
Скопје
ПЗУ Д-р Белинда Јованоска
Скопје
ПЗУ ПРИМА НОВА (чл за 2 тромесечие)
Струмица
ПЗУ Д-р Тасески (чл за 1 тромесечие)
Прилеп
ПЗУ Д-р Маркоски (чл за 2 тромесечие)
Охрид
ПЗУ МЕДИАК (чл за Д-р Искра Стојческа) Скопје
ПЗУ МЕДИАК (чл за Д-р Натали Б.Муратагиќ ) Скопје
ПЗУ Д-р Томче Додевски
с.Герман Ранковце
ПЗУ Д-р Катерина
Прилеп
ПЗУ ТОДОСИЕВ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Игор Тодосиев) Кочани
ПЗУ ТОДОСИЕВ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Наташа Тодосиев) Кочани
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ (чл за 2 тром за Д-р Елена Солева ) Велес
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ (чл за 2 тром за Д-р Душанка Јанева ) Велес
ПЗУ МАРТА МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Невена Огњановски ) Скопје
ПЗУ Д-р Николина Јованова (чл за 2 тромесечие) Кочани
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Мира Атанасова
Скопје
ПЗУ ЕНА-МЕДИКАЛ (чл за Д-р Виолета Крстевска ) Скопје
ПЗУ Д-р Владко
с.Облешево Чешиново
ПЗУ САНА ВИТА (чл за Д-р Чушкова Босилкова ) Велес
ПЗУ БЕБИ-МЕДИКА (чл три пати по 1200 ден )
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА (чл три пати по 1200 ден ) Битола
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА –Б (чл за 2 тром за Д-р Борка Василевска) Скопје
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за Д-р К.Караѓозов) Македонска Каменица
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за Д-р М.Караѓозов) Македонска Каменица
ПЗУ Д-р Белески (чл за 1 тромесечие ) Кривогаштани
ПЗУ Д-р Ацо Николов ( чл за Д-р Милева Магдалена) Штип
ПЗУ Д-р Ацо Николов (чл за Д-р Верица Поповска) Штип
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА
(чл два пати по 1200 ден ) Прилеп
ПЗУ МЕДИС 08 (чл за Д-р Гордана Тренчоска Николоска) с.Дебреше Прилеп
ПЗУ Д-р Мирјана Тошеска
Прилеп
ПЗУ Д-р Кукубајова- Белиќ (два пати по 1200 ден) Штип
ПЗУ ЗЕГИН-МЕДИКА (чл за Д-р Лидија Вуковиќ) Скопје
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА (чл за 1 троме за Д-р Драгана Попоска) Кичево
ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Прилеп
ПЗУ ПАН ВИТ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ НЕОМЕД (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ПЗУ Д-р Рубина (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Магдалена Бојаџиева (чл за 1 тромесечие) Кратово
ПЗУ МЕДИКО-АБ (чл за 1 и 2 тромесечие) Велес
ПЗУ МЕДИ-БЛЕР (чл за прво тром)
ПЗУ КАПЕШТЕЦ (чл за прво тром)
ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА (чл за Д-р Ѓогиева) Велес
ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА (чл за Д-р КОЦЕВСКА) Велес
ПЗУ С.ДЕБРЕШЕ (чл за прво тром) Гостивар
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ (чл за прво тром ) С.Врапчиште
ПЗУ МАГДАЛЕНА-МЕДИКА (чл за прво тром) Скопје
ПЗУ – ООМ Д-Р ФАТМИР (чл за прво тром) С.НЕГОТИНОПОЛОШКО
ВРАПЧИШТЕ
ПЗУ Д-Р РАНЕТА ( чл за прво тром) Гостивар
ПЗУ МЕДИЦИНАМЕДИКО ПРИМА (чл за прво тром) С.ВРАПЧИШТЕ
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА (чл за 1 тром за Д-р Горан Аврамовски ) Скопје
ПЗУ ЛИДИЈА СТОЈЧЕСКИ
СТОЈЧЕСКИ) Скопје
(чл за 1 тром за ПЗУ АВИЦЕНА ЛИДИЈА
ПЗУ ИВАНОВ МАРИЈАНЧО (чл за 1 тром за Д-р Иванов Маријанчо) Скопје
ПЗУ ВИТА (чл за 1 тром за Д-р Маричка Ѓорчева ) Кавадарци
ПЗУ ВИТА (чл за 1тром за Д-р Антица Боцева) Кавадарци
ПЗУ С.в.вмч.и цеслебник ПАНТЕЛЕЈМОН Петровец (чл за 1 тром за Д-р Славица
Костоска Пешевска ) Скопје
ПЗУ НАДИЦА ЦИЛАКОВА (чл за 1 тром)
ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА,ПРИЛЕП (чл за 1 тром ) Прилеп
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Валентина Петреска) Охрид
ПЗУ ВИТА-МЕДИКА (чл за 2 тром) Струга
ПЗУ ТРНОВЦИ (чл за 1 тром за Д-р Сузана Темелковска)
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА Струмица (чл 2 * 1200) Струмица
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА (чл за 1 тром )
ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ (чл за 1 тром за Д-р Зацевска) Битола
ПЗУ Д-Р ЛИРИМ БЕИРИ С.МАЛО ТУРАНЕ (чл 2 *1200)
ПЗУ АЛФАМЕД ( чл за 1 тром ) Прилеп
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ (чл за 1 тром за Д-р Гордана Ангелеска) Скопје
ПЗУ Д-Р ВЛАДО БУШИНОВСКИ (чл за 1 тром за Д-р Даскал) с.Новаци
ПЗУ Д-Р ЛАЗО КИРОВ (чл за 1 тром ) Штип
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Лулјета Бајрами ) Тетово
ПЗУ Д-Р ЗАНА ЏЕПЧИШТЕ (чл за 3 и 4 тром )
ПЗУ АНИ-МЕ Кратово
ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА Штип
ПЗУ Д-Р ИСМАИЛ КУРТИШИ Куманово
ПЗУ Д-Р ДАНИЦА (чл за 1 и 2 тром ) Штип
ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Зорица Андинива) Скопје
ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Афродита Митровска) Скопје
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈАНА КОТЕСКА (чл за Д-р Јулијана Котеска) Прилеп
ПЗУ Д-Р ЈОРДЕ НЕЛОСКА (чл за 1 тром за Д-р Јорде Нелоска) Скопје
ПЗУ ДОКТОР ЖИВАГО (чл за Д-р Катерина Димитриска) Скопје
ПЗУ ДОКТОР ЖИВАГО (чл за Д-р Емина Муковиќ) Скопје
ПЗУ САНОС ВИТА 1 (чл за 1 тром за Д-р Славица Камиловиќ) Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА-1 (чл за 2 тром за Д-р Јелена Миленковска) Скопје
ПЗУ ВИВА ДООЕЛ (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА И Д-Р БЛАГИЦА (чл 2* 1200) Скопје
ПЗУ ВИТАКОР ПОЛИКЛИНИКА( чл за Д-р Емилија Ристеска) Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР ПОЛИКЛИНИКА (чл за Д-р Мери Велеска ) Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР ПОЛИКЛИНИКА (чл за Д-р Александар Димоски) Прилеп
ПЗУ А-Е МЕДИКА( чл за Д-р Зорица Јаков) Скопје
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за Д-р .Ќараѓозова) Македонска Каменица
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ПРИМА (чл за 1 тром за Д-р Александра
Спасовска) Скопје
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА (чл за 1 тром) Прилеп
ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ БИО-МЕДИКА
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р САМАРЏИСКИ (чл за Д-р Тихомир)
ПЗУ С.ВРУТОК Гостивар
ПЗУ С.СРБИНОВО (чл за Д-р Хамза Зенделиии) Гостивар
ПЗУ Д-Р КАРЕСКА (чл за 1 тром) Прилеп
ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА (чл за 1 тром) Прилеп
ПЗУ ВИТА КИДС Скопје
ПЗУ ПРЕВЕНТИНА 97 (чл за Д-р Насер Кривањева) Скопје
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Ирена Николова) Кавадарци
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за Д-р Анета Јовановска Илова) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА
ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА (чл 1 тром за Д-р Лилјана Талеска) Прилеп
ПЗУ Д-Р СЛЕЗЕНКОВСКА с. Марино Илинден
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Тасковска Лидија) Скопје
ПЗУ Д-Р ДИМЧЕ ПОПОВ (чл за 1 тром ) Скопје
ПЗУ ВАЛЕНТ (чл за 1 тром за Д-р Шандарова)
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА (чл за 1 тром ) Скопје
ПЗУ Д-Р ЗЕЌИРОВИЌ ЕДИН (чл за д-р Јелица Панчевска )
ПЗУ ВИТАКСИ (чл за 1 тром) Тетово
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА (чл за 2 тром заД-р Сумеја Нуредини Љуши) Гостивар
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА (чл за 2 тром за Д-р Хуредини Алаедин) Гостивар
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА (чл за 2 тром ) Штип
ПЗУ МИ-СА МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Туте Идеа) Гостивар
ПЗУ ГЕРАС (чл за Д-р Герас) Битола
ПЗУ НИКО-МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Лила Китановска) Битола
ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА (чл за 1 тром ) Демир Хисар
ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА И Д-Р РУЖИЦА ЈАНЕ ОХРИД
ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И ДР О- (чл за 2 тром за Д-р Олга
Карамачоска) Охрид
ПЗУ БОНА ДЕ (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова (чл за 3 и 4 тром за Д-р Елизабета Аврамовска)
С.Ракотници
ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова (чл за 3 и 4 тром за Д-р Лилјана Димитрова)
С.Ракотници
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА МАРКОВСКА(чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МИА МЕДИКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р М.ПАНОВА (чл за 1 и 2 тром) Скопје
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за тром) Скопје
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА (чл за1тром) Скопје
ПЗУ Д-Р МАРОЛОВ (чл за 1 тром за Д-р Драгица Саздова) Штип
ПЗУ Д-Р МАРОЛОВ (чл за 1 тром за Д-р Елена Каранакова) Штип
ПЗУ СУЛЕЈМАНИ АБИР (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА-2 Скопје
ПЗУ Д-Р АСИМЕ (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА (чл за1 тром за Д-р Клара Стојанова) Василево
ПЗУ МАКС-МЕДИКА Прилеп
ПЗУ ПЛУС
ПЗУ Д-Р КРСТЕВСКИ (чл за 1 и 2 тром )
ПЗУ Д-Р ТРАЈКА (чл за 1 и 2 тром)
ПЗУ ЕС КА МЕДИКА (чл за Д-р Мирче Грозданоски) Охрид
ПЗУ МЕНИКС (2 * 1200 чл) Струга
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС (чл за 2 тром)Струмица
ПЗУ Д-Р ИБР (чл за Д-р Г.Србиновска) Тетово
ПЗУ НОВОМЕД (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА АРМАУДОВА (чл за 2 тром за Д-р Љиљана Арнаудова) Охрид
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА с.Лутково
ПЗУ Д-Р ЕЛКА ПЕРЕВСКА- Д-Р ТОДЕ КЛЕЧКАР (чл за Д-р Елка Перевска) Струга
ПЗУ АГАПЕ-МЕДИКА (чл за 1 тром ) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА (545) (чл за 2 тром )
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА (540) (чл за 2 тром )
ПЗУ САНИ-МЕД (2 * 1200 чл )
ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ (чл за 2 тром за Д-р Ангел Стефанов)
ПЗУ ВИВАМЕД (чл за 2 тром за Д-р Слободан) С.Лозово
ПЗУ ВИВАМЕД (чл за 2 тром за Д-р Илиева) С.Лозово
ПЗУ БЛЕНДА-МЕДИКА (2 * 1200 чл)
ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ (чл за Д-р Мики Мирчев) Неготино
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р А.Хајдарпашиќ) Велес
ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА (чл за 1 тром за Д-р Даница Бисеркоска) Прилеп
ПЗУ Д-Р ЖАРКО (чл за 1 и 2 тром ) Крива Паланка
ПЗУ Д-Р РЕЏА (чл за Д-р Реџеп Феџиде) Камењаре
ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ТИМОВСКИ
ПЗУ Д-Р И.Б.ГЛИГОРОВ (чл за 1 тром за Д-р И.Б.Глигоров) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ХАЏИК Скопје
ПЗУ Д-Р СТАНКА (чл за 2 тром за Д-р Билјана Ефтимова ) Свети Николе
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Марина Блажеска) Охрид
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Тања Давчева) Охрид
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК (чл за 3 тром за Д-р Славко Ристевски) Скопје
ПЗУ МОГИ-МЕДИКА (чл за Д-р Цвета Могилевска) Кочани
ПЗУ Д-Р ДАЦЕВСКА ДИАНА
ПЗУ Д-Р БЛАГУНА БАЛЕВСКА (чл за 2 тром за Д-р Соња Минова ) Охрид
ПЗУ КОЛЕВСКИ (чл за Д-р Слаѓана Колевска) Охрид
ПЗУ Д-Р ДОБРОВОЦКИ (чл за 3 тром за Д-р Николина Доброцки) Струга
ПЗУ Д-Р ДОБРОВОЦКИ (чл за 3 тром за Д-р Нада Мурческа) Струга
ПЗУ Д-Р КЛИМЕСКА (чл за 2 тром ) Ресен
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА НАЈДОВСКА И Д-Р МАРИЈА ЃОШЕВА
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА (3 * 1200 чл )
ПЗУ Д-р Катарина црниче (чл за Д-р Катерина П Ференвалд ) Скопје
ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА (чл за 2 тром ) Демир Капија
ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ (чл за 1 тром )Ново Село
ПЗУ РЕМЕДИУМ (чл за 3 тром ) Ново Село
ПЗУ Д-Р РО (чл 2 * 1200)
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Гордана Кочовска ) Битола
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Марина Тромбевска ) Битола
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Сузана Јандревска) Скопје
ПЗУ Д-Р ВЕЈСЕЛИ (чл за 4 тром за Д-р Никола Чадамов)
ПЗУ Д-Р ВЕЈСЕЛИ (чл за 4 тром за Д-р Борче Коцевски )
ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ (2 *1200 чл за Д-р Елена Вучковска)
ПЗУ НЕЈКОВ (чл за 1 тром за Д-р Ратко Грков за Хипократ Неготино) Кавадарци
ПЗУ Д-Р БУЈУКЛИЕВА (чл за 2 тром за Д-р Василка Бујуклиева Иванова)
ПЗУ Д-Р РОЗА (чл за 2 тром за Д-р Марија Филиповиќ) Тетово
ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ (чл 2 * 1200) Крива Паланка
ПЗУ Д-Р АРСЕНКОВА (чл 2400 ден) Куманово
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА (чл за 1 и 3 тром) Скопје
ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ (чл 2400 ден ) Скопје
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром за д-р Иванка С Темелковска) Скопје
ПЗУ Д-Р КОЛОСКА Д-Р МИЛАНОСКИ (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ АНИТА МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Анита Ристевска) Скопје
ПЗУ БИМЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕРА НИКОЛОСКА БАКРАЧЕСКА Д-Р ГАБРИЕЛА ТОДОРОСКА СТРУГА
ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ с.ЧЕГРАНЕ ГОСТИВАР
ПЗУ СВЕТИ СПАС (чл за 1 тром) Виница
ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА АЛЕКСОВА КОЧАНИ
ПЗУ НИРВАНА
ПЗУ РУЖА-БИОЛАБ (чл за Д-р Милка Судзу)
ПЗУ ЦЕНТАР ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ (чл за 2 тром за Д-р Славкова)
ПЗУ МЕДИ ПЛУС (чл за Д-р Симон Манасиев за 1 тром)
ПЗУ МЕДИ ПЛУС (чл за Д-р Родна Раскова)
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА БЕРОВО
ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА (533) (2*1200 чл)
ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА (545)
ПЗУ Д-Р ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ШТЕРЈАНА ИВАНОВА
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Ѓорѓевска Миомира)
ПЗУ МИОМИРА (чл за Д-р Зафировска Зорица)
ПЗУ СПОРТМЕДИКА (чл за Д-р Георги Стојчев)
ПЗУ ЕВРОМЕДИКА (чл за 1 и 2 тром) Крива Паланка
ПЗУ МИЛЕНА МЕДИ
ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Елизабета Уневска)
ПЗУ Д-Р НИКОЛА ФИЛЕВ (чл за 2 тром за Д-р Никола Филев)
ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА (чл за 1 тром за Д-р Елена Милошевска)
ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА (чл за 1 тром за Д-р Весна Марковска)
ПЗУ Д-Р БОГДАНКА(чл за 2 тром)
ПЗУ МЕДИКА (чл за 1 и 2 тром за Д-р Кирил Петковски)
ПЗУ МЕДИКА (чл за 1 и 2 тром за Д-р Габријела Димовска)
ПЗУ МЕДИКА Д-Р ПЕЦКО ДЕСОСКИ (чл за 1 тром за Д-р Јоноска Јулија)
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА (чл за 3 тром) Дабиље Струмица
ПЗУ Д-Р ЧЕДО (чл за 1 тром ) Тетово
ПЗУ Д-Р ТЕУТА ТЕТОВО
ПЗУ МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА КРАТОВО
ПЗУ АНИ-МЕ КРАТОВО
ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР (чл за 1 тром за Д-р Јулијана Стојковска) Скопје
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Елица Сулева) Струмица
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Милена Мицева) Струмица
ПЗУ МЕДИЛЕК-С
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА (чл за 2 тром ) Охрид
ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА (чл за 2 тром за д-р Трпеска) Лескоец
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ (чл за 2 тром за Д-р Николовски) Белчишта
ПЗУ Д-Р ДУФКА ГРУЈОВСКА (чл за 2 тром) Струга
ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ (чл за д-р Сузана Нов.Дујковиќ) Охрид
ПЗУ Д-Р ЈОРДАНКА СЛАТИНЕЦ СТРУГА
ПЗУ ЃОРШЕСКИ С.ОКТИСИ
ПЗУ 95-МЕДИКА (чл 2400ден) Прилеп
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА (чл за 1 тром за д-р Јованка Митреска) Скопје
ПЗУ ЈАНЕ САНДАНСКИ 30-3-4 (чл за 1 тром за Д-р Јадранка Дамчевска) Скопје
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВАСИЛЕВА (чл за 1 тром за д-р Гордана Василева) Струмица
ПЗУ Д-Р ДАРИНКА СТОЈЧЕВСКА (чл за д-р Јадранка Стојчевска) Скопје
ПЗУ Д-Р САДЕМ РЕСЕН (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 2 тром за д-р Драган Јовановски) Демир Хисар
ПЗУ НЕФРОМЕДИКА (чл за 2 тром за д-р Костески Љупчо) Охрид
ПЗУ Д-Р МАРИНА ОХРИД
ПЗУ БУКРА СТРУГА
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА (чл за 1 тром) Струмица
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф (чл за д-р Карамановска Габриела) Куманово
ПЗУ РИЛИНДИ МАТЕЈЧЕ (чл за 1 тром) Липково
ПЗУ ДАН-МАР ИВАНОСКИ (чл 2 * 1200) Струга
ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ-М ВОЛКОВО СКОПЈЕ
ПЗУ (746)РДИ ( чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ (чл за 1 тром) КРУШЕВО
ПЗУ МАКМЕДИКА-Р (чл за 2 тром за Д-р Марија Николоска) Скопје
ПЗУ Б.Б МЕДИКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ФИЛИН (чл за 1 тром за д-р Трајанка Ѓорѓиоска) Прилеп
ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА (чл за 1 тром за д-р Трајковска Ванѓе) Скопје
ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Сузана ) Скопје
ПЗУ Д-Р НУШКА РЕСЕН
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М.П.О (чл за Д-р Александра Димитрова) Кочани
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ПРИЛЕП
ПЗУ ИН МЕДИКА (чл за 2 тром) Ресен
ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВСКИ (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р САЛЕЈДИН БАКИЈУ НЕРАШТЕ
ПЗУ Д-Р НЕЏАТ ИСМАИЛИ (чл за 1 тром) Нераште
ПЗУ Д-Р ХАЏЕР АЛИЕД
ПЗУ ФОКУС МЕДИКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ВИТАЛИНО (чл за д-р Тања Сарагинов)
ПЗУ ГЕМЕЛИ
ПЗУ ПЕНЕЦЕЛИН СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ (2 * 1200 ЧЛ) СКОПЈЕ
ПЗУ ХИПОКРАТ-МБ
ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА (чл за 1 тром)
ПЗУ ПРО-МЕДИКА (чл за д-р Благица Пасоска)
ПЗУ ИМУНИТЕТИ 817
ПЗУ ЕХОЛАБ Скопје
ПЗУ ВИТА ДООЕЛ( чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СПАНЧЕВСКИ
ПЗУ РАБА МЕДИКА Д-Р НАДА РАБАЏИЕВСКА
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА (чл за 1 тром) Свети Николе
ПЗУ Д-Р СТОЈКА ЈОСЕВА
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА КАЛАЧОСКА
ПЗУ АРНИКА (чл 2 * 1200 за д-р Весна Арникова) Струмица
ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРЕВСКИ
ПЗУ НЕУРОМЕД (чл 2 * 1200) Струмица
ПЗУ ДИМИТАР Б.КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО
ПЗУ МЕДИКА (чл за 1 тром за д-р Трајчевски ) Скопје
ПЗУ МЕДИКА (чл за 1 тром за др Ристовски) Скопје
ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ (чл за 3 тром за др Панче Веслиевски) Струмица
ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ (чл за 3 тром за др Мери Граматова) Струмица
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА (чл за др Лилјана Христова ) Велес
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА (чл за Д-р Димова Зорица) Велес
ПЗУ ВИТАЛИТАС (чл за 2 тром за др Милош Мојсоски) Вевчани
ПЗУ ВИТАЛИТАС (чл за 2тром за др Венко Размоски) Вевчани
ПЗУ ВЕЛА МЕДИКА (чл за 2 тром) Чашка
ПЗУ Д-Р ГИАНЕЛИ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА (чл за 1 тром за др Тодорка Решкова) Скопје
ПЗУ МЕДИ-ЛАБ (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р МАНЧЕВ (чл 2 * 1200) Василево
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЕФТИМОВСКА ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р СТОЈКА МАСЛОВА (чл за 2 тром за др Владимир Маслов)
ПЗУ Д-Р МАРИЈА (чл за 2 тром за др Кристина Р.Павловска)
ПЗУ Д-Р МАРИЈА (чл за 2 тром за др Цветанка Гашоска)
ПЗУ МЕДИ-КОР (чл за 2 тром за др Јане Наумоски)
ПЗУ МЕДИ-КОР (чл за 2 тром за др Николче Савески)
ПЗУ МЕНМАК МЕДИКА (чл за 2 тром)
ПЗУ ВИКТОРИЈА (чл за 1 тром)
ПЗУ ЉУПЧО (чл за 1 и 2 тром)
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО (чл за 2 тром за др Виктор Чакарев)
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО (чл за 1 тром за д-р Александра Чакарева)
ПЗУ ЈАХИУ
ПЗУ Д-Р ЦВЕТАНКА СТАНОЕВСКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ (чл за 3 тром) СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА (2 * 1200 чл)
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АРСОВСКА (чл за 2 тром)
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА С.ВЕЛЕШТА СТРУГА
ПЗУ НОРА (чл за др Агрон Пајазити) Тетово
ПЗУ Д-Р СЕЛВИЈЕ (чл за др Селвије) Тетово
ПЗУ ИБН СИН ГОЛЕМА РЕЧИЦА
ПЗУ АЛФА-МЕДИКУС (чл за 2 тром за др Медиа Јусуфи) Куманово
ПЗУ СОЊА М (чл 2 * 1200) Кратово
ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ (чл 4 * 1200) Крива Паланка
ПЗУ МЕНИКС (чл за др Сафет Каралиески и др Сејад Солакоски)
ПЗУ ЕМИ ВИТАЕ (2 * 1200 чл )Тетово
ПЗУ БЕБИ-МЕДИКА (чл 3 * 1200 ден)
ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА САРАЈ (чл за Др Милица Трпеноска) Скопје
ПЗУ КАЛА-МЕДИКАЛ (чл за 1 тром )Скопје
ПЗУ ВИДАР (чл за Др Поповска Татјана) Скопје
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА И Д-Р ПРОДАНОВ (чл за 1 тром за др Гордана) Скопје
ПЗУ СОНЦЕ (чл за 2 тром за др Цветанка Мандулоска) Охрид
ПЗУ МОЈ ДОКТОР (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА АНГЕЛЕСКА (чл за др Ружица Ангелеска)
ПЗУ ХИПОКРАТ ОХРИД
ПЗУ Д-Р РАНКО ВЕЉАНОСКИ (чл за др Ранко Вељаноски) Охрид
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за 2 тром за др Угриновска Лилјана) Скопје
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за 2 тром за др Анастасова Лилјана) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА (чл 2 * 1200ден) Штип
ПЗУ Д-Р ЕСАТ
ПЗУ Д-Р ЃУРЃА ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ШУПЕРЛИСКИ (чл за 1 тром за др Верица Арсова)
ПЗУ Д-Р ШУПЕРЛИСКИ (чл за 1 тром за др Билјана Атанасова)
ПЗУ Д-Р БАКИ ТАРАВАРИ (чл за 1 тром)
ПЗУ Д-Р ЈАГОДА СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОСКА АЛЕКСАНДРА (чл за 2 тром) Охрид
ПЗУ АНЕ МЕДИКА (чл за 2 тром за Др Анета Лембовска) Ресен
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ТРЕТА-РЕОНСКА (чл за 2 тром за др Снежана Спировска) Битола
ПЗУ СВ.ПЕТКА (чл за последно тром) Битола
ПЗУ Д-Р МИЛИЦА АЛЕКСАНДАР КИРКОВСКА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ Д-Р РУМЈАНКА ТАЌОВСКА (чл за 1 тром)
ПЗУ БЛУ МЕДИКА ЗЕРОВЈАНЕ
ПЗУ АЛБА МЕДИКА
ПЗУ Д-Р МИМОЗА ДАУТИ СТРУГА
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА СПИРКОСКА (чл за 1 тром)
ПЗУ Д-Р ИРЕНА МОСОВА (чл за 1 тром)
ПЗУ Д-Р РЕМЕНСКИ ВАНЧО (чл за 1 тром) С.Ратево
ПЗУ Д-Р КРЖОВСКА ЈОРДАНКА (чл за 1 тром) Берово
ПЗУ Д-Р КОСТУСКИ (чл за 2 тром за др Наташа Василева Костадинова)Битола
ПЗУ РЕУМА МЕДИКА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ (чл за 2 тром за Др Марија Хаџи-Еленова Христова)
Струмица
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА (чл за 4 то тром)
ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА (чл за 2 тром) ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА (чл за 3 тром за др Марија Колемишевска) Скопје
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл 4 * 1200 ) Виница
ПЗУ ДЕНИЦИЈА ПРИЛЕП
ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тром)с. Мокриево
ПЗУ КЛОСТЕРМА МЕДИКА (чл за 2 тром за д-р Елизабета Уневска)
ПЗУ Д-Р БЕСА (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ Д-Р ШЕРДЕНКОВСКИ (чл за 2 тром за др Билјана Шерденковска Ивановска)
Битола
ПЗУ АМБУЛАНТА 32 (чл 2 * 1200) Битола
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА БЕЏЕТИ (чл за 1 тром) Тетово
ПЗУ АВИЦЕНА (чл за 2 тром за др Аднан Рамадани) Шемшево
ПЗУ НОВА МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ САНА (чл за 2 тром за др Сашо Јошевски) Битола
ПЗУ Д-Р РОЗА (чл за 2 тром) Демир Хисар
ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ (чл за 2 тром за др Шеровска) Битола
ПЗУ ГАЛАТЕЈ (2 * 1200) Битола
ПЗУ Д-Р АНЕТА (чл за др Анета Бошковска) с.Лопатица
ПЗУ Д-Р РЕНАТА ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА (чл за др Клара Стојанова ) Василево
ПЗУ ЦЕНТАР (чл за 2 тром за др Јанкова Олга) Скопје
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА И Д-Р СЛОБОДАНКА (чл за 2 тром за др Славица Богоевска)
Скопје
ПЗУ САНИ-МЕД (чл 2 * 1200)
ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ( чл за 3 тром)
ПЗУ МЕДИКУС ЛУКС (чл 2 * 1200)
ПЗУ ПРИМА-МЕД (чл за 2 тром за др Марика Сискова) Кавадарци
ПЗУ Д-Р СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА (чл за 2 тром)
ПЗУ АМБУЛАНТА 37(чл за др Велика Чичиќ) Битола
ПЗУ БАМИ КОР (чл за др Грнчароска Магдалена) Тетово
ПЗУ МЕДИДЕНТ (чл за 3 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р ТОМЕ (чл за 2 тром за др Томислав Китановски)
ПЗУ БИОМЕДИКА БИТО (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА (чл за 1 тром)
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА (2 * 1200) Битола
ПЗУ Д-Р ВЕСЕЛА АСПРОВСКА (чл за др Весела Аспровска и Др Никола Колев)
ПЕХЧЕВО
ПЗУ Д-Р МАЛИНОВ (чл за 1 тром) Ново Село
ПЗУ Д-Р С-ФИЛ ДР ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА И ДР МАРИНА
СТОЈАНОВСКА
ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА (чл за др Никола Проданов) Скопје
ПЗУ АС-МЕДИКА (чл за др Катерина Атанасова) Битола
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ (чл за др Виолета Џековска Јовановска) Битола
ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА (чл за 2 тром за др Прокоповска Маријана) Куманово
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА (чл за 2 тром за др Мирјана Појиќ Вукелиќ) Куманов
ПЗУ РУЖА-БИОЛАБ (ЧЛ ЗА ДР МИЛКА СУД)
ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ ДОКТОР МИРКО СКОПЈЕ
ПЗУ СИГА МЕДИКА (чл 4 * 1200) ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р САФЕТ АМЗИ (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ НАУМ ВАСИЛЕВСКИ-ОВЧАРОТ (чл за 2 тром за др Панче Василевски) Струмица
ПЗУ НАУМ ВАСИЛЕВСКИ-ОВЧАРОТ (чл за 2 тром за др Мери Граматовска) Струмица
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 1 тром за др Славица Тодоровска)
ПЗУ ВОДНО (чл за др Биљана Неданова) Скопје
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ Д
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЕФТИМОВСКА (чл за Д-р Надица Ефтимовска) Делчево
ПЗУ СОЛЕ ШОТАРОСКИ (чл 2 * 1200) с. Маврови Анови
ПЗУ ПРЕМЕДИКА ТЕТОВО
ПЗУ БЛИНИ ДОБРОШТЕ
ПЗУ ЧЕЛОПЕК (чл за 2 тром за др Беким Мемети) с. Челопек
ПЗУ Д-Р БЕЉАТ ИЉАЗИ (чл за др Иљази) Куманово
ПЗУ Д-Р ИСМАИЛ КУРТИШИ КУМАНОВО
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 2 тром за др Арбен Исени) Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 2 тром за др Марина Богатиновска ) Куманово
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл 4 * 1200) с.Матејче
ПЗУ ГА-МЕДИКУС (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МАНТАРОСКА (чл за 1 и 2 тром) Прилеп
ПЗУ ПРО-МЕДИКА (чл за др Благица Пасоска)
ПЗУ ЦЕЛЗУС (чл 2 * 1200)
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ А-Е МЕДИКА (чл за 2 тром за Гордана Д) Скопје
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА (чл за 3 тром за др Снежана Лазеска) Скопје
ПЗУ МЛЕЧЕН СКОПЈЕ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ДИМИТАР Б.КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО
ПЗУ Д-Р КАТИЦА (чл за 2 тром) Демир Капија
ПЗУ Д-Р МАР
ПЗУ Д-Р МАНЧЕВ (ЧЛ 3 * 1200) С.ВЛАДИЕВЦИ ВАСИЛЕВО
ПЗУ Д-Р ДИМИТ (чл за др Босилка Алачка)
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО (чл 2 * 1200)
ПЗУ СОП ДР ВОЈНОВСКА И ДР ДУКОСКА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ТЕУТА (чл за др Теута Вјакупи) Тетово
ПЗУ НАТУРАМЕДИКА ЏЕПЧИШТЕ
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА (чл 2 * 1200) Куманово
ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИК ФЛОРЕНС (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р МАЛИНОВ (чл за 2 и 3 тром)
ПЗУ Д-Р ДОНЕВСКИ АЦО (чл за др Кристина Е.Доневска)
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА (чл за 2 тром за др Оливера П. Струмениковска) Битола
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС (чл 2 * 1200) Битола
ПЗУ Д-Р ГОР ЦАПАРИ (чл за 2 тром за др Гордана Ристевска)
ПЗУ Д-Р Ѓ КУМАНОВО (чл 3 * 1200)
ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА (чл 2 * 1200) Куманово
ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ПЕХЧЕВО
ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ (чл за 2 тром за др Сандре Алексоски) Куманово
ПЗУ ГОРДЕ ПЛУС (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р СОФИЈА ПАНАЈОТОВА (чл за др Софија Панајотова ) СКОПЈЕ
ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА (ЧЛ ЗА 2 ТРОМ ЗА ДР АФРОДИТА М.РИСТОВСКА) СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ЗАНА (чл 3 * 1200) Куманово
ПЗУ Д-Р ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ГОРАН ТРАЈЧЕВСКИ (чл за 2 тром)
ПЗУ ВИТАЛИС (чл за др Весна Петрова) Струмица
ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА( чл за 2 тром) Берово
ПЗУ Д-Р ФИДАНКА РИЗИНСКА (чл за 2 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ТЕУТА (чл за 1 тром) Куманово
ПЗУ АЛМЕДИКА (чл за 2 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ДЕЈАН РИСТЕВСКИ (чл за 2 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ЈАВОРКА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ Д-Р МИТКО
ПЗУ БАМБИ (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА (чл за 2 тром за др Блашка Трифуновска ) Скопје
ПЗУ Д-Р ШУПЕРЛИНСКИ (2 тром за др Верица и др Билјана)
ПЗУ БЕНЕЛУ (чл за 3 тром за др Елезовиќ) Гостивар
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА
ПЗУ С.ВРУТОК (1200) ГОСТИВАР
ПЗУ ХАНА (чл за 3 тром) Гостивар
ПЗУ Д-Р АНИТА КАТРАНЏИЕВА
ПЗУ ДИАМЕДИКАЛ (чл за 2 тром)
ПЗУ ДАР ДИЗАЈН (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р БАЛОВА (ЧЛ 2 * 1200) ШТИП
ПЗУ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ (чл за др Магдалена Милева)Штип
ПЗУ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ (чл за др Верица Попоска) Штип
ПЗУ Д-Р ВЕСНА И Д-Р СНЕЖАНА (чл за 2 тром за др Весна Стојанова) Скопје
ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КСТЕ ПОПОСКИ И Д-Р ВЕРКА ТАНЧИЌ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ ТАНДЕР С. АРАЧИНОВО
ПЗУ МАР-МЕДИК (чл за 2 тром) Росоман
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА И Д-Р ЛОРЕТА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ И Д-Р БИЉАНА ТРПОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МОГИ-МЕДИКА (чл за др Цвета Могилевска) Кочани
ПЗУ ПРАКСИС
ПЗУ ЖАНА-НЕГОТИНО (чл 2 * 1200) Неготино
ПЗУ Д-Р ОРДАНКА НЕГОТИНО
ПЗУ ЈАНА-МЕДИКО (чл за др М.Караѓозова) М.Каменица
ПЗУ АРБ-МЕДИКА (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ ЛИНКО-МЕД (чл 4 * 1200) Скопје
ПЗУ САРАМЕД (чл за 3 и 4 тром за др Трајанка Сарафимоска ) Гостивар
ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ КОРДИС (чл за 3 тром за др Ивановски Благоја) Скопје
ПЗУ Д-Р ШТЕРЈАНА ИВАНОВА
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПРОБИШТИП
ПЗУ АМБУЛАН (чл 2 * 1200) Битола
ПЗУ Д-Р ВЕСЕЛА АСПРОВСКА (чл за др Весела Аспровска и др Никола Колев)
Пехчево
ПЗУ ХИПОКРАТ –МБ
ПЗУ ЕХОМЕД (чл за др Б.Адеми) Гостивар
ПЗУ СИМБИМЕД (чл 3 * 1200) Кавадарци
ПЗУ ШЕНДЕТИ СН (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р РУЖА (чл за 2 тром) Штип
ПЗУ СИТИЦЕМ-МЕДИЦАЛ (чл за др Ристовска Миленка) С.Ваташа
ПЗУ МЕДИ ПЛУС (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р СТЕВО (чл за 2 тром)
ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ СКОПЈЕ
ПЗУ ТРЕНД-МЕДИКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК (чл за 1 тром за др Христинка Ѓузелова)
ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА (2* 1200)
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ (чл за 3 тром)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН (чл за 2 тром за др Тирод Дисфун
ПЗУ АВЕНА (чл 2 * 1200) Битола
ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ (чл 2 * 1200) СкопјЕ
ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ САНОС ВИТА 1 (чл за др Ќамиловиќ) Скопје
ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ХАЏИЌ (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНГЕЛЕСКА ГАЛЕВСКА (чл за 1 тром за др Катерина) Скопје
ПЗУ ТРАЈКОВИ (чл за др Г.Богатинов 2400) Велес
ПЗУ ТРАЈКОВИ (чл за др Т.Ристовска 2400) Велес
ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром) Пехчево
ПЗУ САНАТРИКС-НЌ ГОСТИВАР
ПЗУ МИЛКА МЕДИКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл 2 * 1200) ВЕлес
ПЗУ Д-Р АНАСАВА КОВАЧЕВИЌ (чл за 1 тром за др ЕФремова Весна) Скопје
ПЗУ БЕО-М (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ХАСИМ САЛИУ (чл за 2 и 3 тром)
ПЗУ Д-Р НАЏАКОВА (чл 2 * 1200) Штип
ПЗУ ЛОКУ (чл 2 * 1200)
ПЗУ НЕОМЕД ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР (чл за 2 тром) С.Николе
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА (чл за 2 тром) Виница
ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС КРАТОВО
ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ (чл за 2 тром) Крива Паланка
ПЗУ ЛИНДА (чл за 2 тром) Арачиново
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ЗОНКА ЈАНЕВСКА (чл за др Калиопи Ризова)ПЗУ Д-Р ТРАЈАНКА
ПЗУ А-Е МЕДИКА (чл 3 * 1200) Скопје
ПЗУ ДР МАРОЛОВ (чл 2 * 1200) Штип
ПЗУ Д-Р МАНО И Д-Р ПУЗДЕРЛИСКИ СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ХЕДА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БРАНЕ (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-Р АНА И Д-Р ЧЕДО
ПЗУ Д-Р АНДОНОВ СТРУМИЦА
ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р БИЛБИЛОВСКА (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИ-ЛАБ (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ САТ-МЕДИКА ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ШУПЕРЛИСКИ 1 (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ (чл 2 * 1200) Свети Николе
ПЗУ ГО-КО МЕДИКА (чл 2 * 1200) Пробиштип
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ (чл 2 * 1200) с.Муртино
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРИЈА (чл за 2 тром) Виница
ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ СТАНЧЕВ ШТИП
ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ(чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА
ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЕМИЦА (чл за др Емилија Илиоска) Прилеп
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЈОВАНА-ДАР (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА И Д-Р ПРОДАНОВ СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИЈАЛЧЕ АНДОНОВ ( чл 2 * 1200)
ПЗУ ПРИМА (чл 2 * 1200) Велес
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА НАЈДОВСКА И Д-Р МАРИЈА ЃОШЕВА ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКО-АБ (чл за 3 тром) Велес
ПЗУ ЗЕГИН МЕДИКА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА (чл 2 * 1200) Неготино
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ТОДОР КИЧУКОВ (чл за 2 тром) Велес
ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ (чл за 3 тром за др Марија) Струмица
ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА (чл 4 * 1200) Велес
ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ (чл за 2 тром)
ПЗУ МЕДИАРС (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА (чл за 2 тром за др Надица Ресавска)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ (чл за др Вишња Деспотовиќ) Скопје
ПЗУ АРИАНА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА (чл за 2 тром) Демир Хисар
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ (чл 2 * 1200) Битола
ПЗУ НИРВАНА Битола
ПЗУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ МЕДИКА-ВОЗОБЕГОВО ( чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р БИЉАНА ДОКСИМОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 2 тром за др Дајана Попоска) Кичево
ПЗУ Д-Р ЈОСИМОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИКУС (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ЗОРАН ХРИСТОВСКИ (чл за 2 тром) Куманово
ПЗУ АВИС МЕДИКА (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА (чл за 1 тром за др Александра Пашоска)
ПЗУ НЕУРОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА (чл 2 * 1200) Прилеп
ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ (чл 2 * 1200) Ново Село
ПЗУ БАЛТА МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ГОР (чл за 2 тром)
ПЗУ АМБУЛАНТА 37 (чл за др Снежана Крстевска Петружњвска) Битола
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА (чл за 2 тром) Крушево
ПЗУ РОЗАЛИ (чл за др Спасовска Лилјана) Битола
ПЗУ Д-Р ХАЏИЌ (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ ЦИПУШ (чл за 2 тром за др Сузана Постоловска) Скопје
ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС (чл за др Наумоски) Прилеп
ПЗУ Д-Р И.Б. ГЛИГОРОВ (чл за 2 тром) Кавадарци
ПЗУ Д-Р КРСТЕ ПОПОВСКИ И ДР ВЕРКА ТАНЧИЌ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ ПИНОКИО (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА (чл 2 * 1200) Велес
ПЗУ Д-Р ОСМАНИ (чл 2 * 1200) с.Градец
ПЗУ Д-Р ВЕРА.Н.ТРЕМЧЕВСКА (чл за 2 тром) с.Ракотници
ПЗУ АНТИГОНА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ФАТМИР (чл 2 * 1200) Неготинополошко Врапчиште
ПЗУ БЕО-МЕДИКА (чл 2 * 1200) Врапчиште
ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ (чл 2 * 1200) с.Мокриево
ПЗУ Д-Р ИГОР (чл 2 * 1200) с.Врапчиште
ПЗУ РУСЕВ (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ КАЛИНКА (чл за 2 тром за др Калинка Стојчевска) Скопје
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИАК СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БЕЛЕСКИ (чл за Др Белески Гоце) Кривогаштани
ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ (чл 2* 1200) Скопје
ПЗУ А-Е МЕДИКА (чл 3 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р МАНО ДР ПУЗДЕРЛИСКИ (чл за 1 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА ЦРНИЧЕ (чл за др Катерина Фаренвалд) Скопје
ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСЛА-ЏОНЛАГА
ПЗУ ДЕНИ МЕДИКА (чл за др Слободан Дуевски) Прилеп
ПЗУ Р.Л.Н МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ НЕОМЕД ГОСТИВАР
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА (чл 3 * 1200) Прилеп
ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА (чл за 2 тром за др Динов Илија) Богданци
ПЗУ Д-Р НЕДАНОВСКА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф (чл за др Крсмановиќ Габриела) Куманово
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС (чл за др Тања Трајчева) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл 4 * 1200) Скопје
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за др ЉИЉАНА ЈАКАСАНОВСКА) Скопје
ПЗУ МЕДИС (чл за др Гордана Тренкоска-Николоска) Прилеп
ПЗУ Д-Р ГЕОРГИЕВ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ (чл за 2 тром за др Митко )
ПЗУ Д-Р СТЕВО
ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС (чл за 2 тром за др Марина Алексовска) Студеничани
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за 3 тром за др Невена Ивановска) Скопје
ПЗУ ВИТАЛИС (чл 2 * 1200) Струмица
ПЗУ САТ-МЕДИКА ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ ЕХОМЕДИКА (чл за др Весна Младенова) Кочани
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИО ТЕТОВО (чл за др Г.Србиноска)
ПЗУ ЦРЕШЕВО (чл за 2 тром) Црешево
ПЗУ БЕТИ БАЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СТОЈАНОВА СНЕЖАНА ПРИЛЕПСКА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ СОНЦЕ ВОЛКОВО СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КРАЛЕВА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ (чл 2 * 1200) Штип
ПЗУ Д-Р ХАЛИТ ЈАКУПИ (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ (чл 2 * 1200) Македонски Брод
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС (чл 2 * 1200) Скопје
СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА (чл за др Соња Талева Илчевска)
ПЗУ БИО-МЕДИКА (чл за 2 тром)
ПЗУ ВИТАЛОНГ ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКА С.ДЕБРЕШЕ (чл 2 * 1200) Гостивар
ПЗУ ТРЕНД-МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ МАГДАЛЕНА МЕДИКА (чл за 2 тром за др Магдалена) Скопје
ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ (чл 4 * 1200)
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ВЕСНА ЃОРЕСКА БАГУШОСКА
ПЗУ ПРИМА НОВА (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ ИРИС МЕДИКА (чл за 2 тром)
ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ (чл за 2 тром за др Ивана Деспотова)
ПЗУ Д-Р ГОГОВИ СТРУМИЦА
ПЗУ ДИАМЕД (чл за 3 и 4 тром) Гостивар
ПЗУ Д-Р НАТАША ИЛИОСКА (чл за 2 тром) Прилеп
ПЗУ Д-Р ДОНЕВСКИ АЦО (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ (чл за 2 тром за др Викторија Христовска)Битола
ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА (чл за 2 тром за др Љубица Христовска) Битола
ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА (чл за 3 тром) Прилеп
ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ФАМИЛИ МЕДИКА (чл за др Драги Стојковски) М.Каменица
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА (чл за 2 тром за др Јованка Митреска) Скопје
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за 2 тром за др У.Петровска) Скопје
ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА (чл за 2 тром)Скопје
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА (чл за 4 тром ) Гостивар
ПЗУ БАКИ ТАРАВАРИ (чл за 2 тром) Гостивар
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ СТАНЧЕВ ШТИП
ПЗУ ФИЛИН (чл за 2 тром за др Трајанка Ѓоѓиоска) Прилеп
ПЗУ РЕМЕДИУМ с.Дражево Ново Село
ПЗУ Д-Р ВИКТОР МУРЏЕВ (чл за 2 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА (чл за др Цурева)
ПЗУ Д-Р НИКОВ (чл за 2 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПРОБИШТИП
ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА (чл за др Даница Георгиева) Босилово
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА И Д-Р ЛИЛЈАНА (чл за Д-р Лилјана Младеновска ) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА И Д-Р ЛИЛЈАНА (чл за Д-р Лидија Групцева ) Скопје
ПЗУ МОЈ ДОКТОР (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС (чл за 3 и 4 тром за Д-р Розина Стојановска ) Куманово
ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС (чл за 3 и 4 тром за Д-р Сања Цветковска ) Куманово
ПЗУ ВИТА МЕДИКА П.О ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ (чл за 2 тром за др Мирчев) Неготино
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ Д-Р (чл за др Весна Весковска)
ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА (чл за 2 тром) Прилеп
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Мирјана Аврамовска за 2 тром ) Битола
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР (чл за Д-р Аница Божиновска за 2 тром ) Битола
ПЗУ Д-Р ЗЛАТИЦА ( чл 2 * 1200) Вратница
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА (чл за Д-р Рабије Мустафи за 3 тром ) Куманово
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА (чл за Д-р Сања Спанчевска за 3 тром ) Куманово
ПЗУ Д-р Темелков (чл за 2 тромесечие)
Кавадарци
ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС (чл за Д-р Велкова Савка) с.Сопот Кавадарци
ПЗУ Д-р Викторија Настова ( чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Билјана Волчева ( чл за 2 тромесечие)
ПЗУ МЕДИКОР (чл за Д-р Кочо Ѓорѓиевски ) Неготино
ПЗУ СИ-МЕДИКАЛ (чл за 2 тром за Д-р Силвана Јанчева ) Неготино
ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА ( чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Елена Јосифова
ПЗУ Д-р Цана Гурева
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС (чл за Д-р Стефанија ) Неготино
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ( чл за Д-р Мартин) Неготино
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС –КТК (чл за 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ АЦО МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ КАПЕШТЕЦ ( чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Сашко Крџевски ( чл за 2 тромесечие) Богданци
ПЗУ ДЕНИЦИЈА
Прилеп
ПЗУ АРНИКА (чл за 3 тромесечие) Струмица
ПЗУ МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Паула Медарова ( чл за 3 тромесечие) Велес
ПЗУ ПАН ВИТ (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Билбиловска ( чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Шаклева
Штип
ПЗУ ИБН СИН (чл за 1 тромесечие) Голема Речица
ПЗУ НЕОМЕДИКА ( чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Ристеска Анета ( чл за 2 тромесечие) Крушево
ПЗУ Д-р Весна Гогова ( чл за 2 тромесечие)
ПЗУ АКУС МЕДИКА (чл за Д-р Дејан Златковски )
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -1 (чл за Д-р Јелена Миленковска) Скопје
ПЗУ Д-р Ел –Арејси (чл за 2 тромесечие)
Скопје
ПЗУ Д-р Љупка Николовска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ана Цонева Станоевска
Дебар
ПЗУ Д-р Светозар Кузманоски (чл за Д-р Јасмина Дамјаноска) Прилеп
ПЗУ Д-р Светозар Кузманоски (чл за Д-р Лидија Новаческа) Прилеп
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА- Б (чл за Д-р Борка Василевска) Скопје
ПЗУ МЕДИКОВИКТОР
Скопје
ПЗУ ВИВА ДООЕЛ
Скопје
ПЗУ ВЕЛА МЕДИКА (чл за 3 тромесечие) сГорно Јаболчиште Чашка
ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ (чл за 2 тром за Д-р Драган Мијановиќ)
ПЗУ Д-р Биљана Младеновска
ПЗУ ЕНА-МЕДИКАЛ (чл за 2 тром за Д-р Виолета Крстевска) Скопје
ПЗУ Д-р Филимена Петковска
Куманово
ПЗУ Д-р Реџа (чл за Д-р Фериде Фејзули ) С.Камењане ,Боговиње
ПЗУ Д-р Габриела Мишевска (чл за 2 тром за Д-р Божо) Куманово
ПЗУ ВИТА МЕДИКА Д-р Павка (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ НЕОМЕДИКА (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Зора Добревска
с.Јагуновце
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Самарџиски ( чл за Д-р М.Јованова)
ПЗУ Д-р Владо Хаџи-Наумов (чл за Д-р Анѓел Стефанов)
ПЗУ АВА-МЕД (чл за Д-р Афредита Фејза за 1 и 2 тромесечие) Кичево
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Нурије Фејзулаи ) с.Боговиње ,Тетово
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Џемали Фејзуали ) с.Боговине ,Тетово
ПЗУ Д-р Светлана Јаневиќ (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Јелена Митиќ (чл за Д-р Господиновиќ ) с.Облавце
ПЗУ Д-р Билјана Дејановска (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Соњица Николовска (чл за 2 тром за Д-р Соњица Николовска)
Куманово
ПЗУ Д-р Соњица Николивска (чл за 2 тром за Д-р Дарко Николовски ) Куманово
ПЗУ МУЛТИ –МЕДИКА (чл за Д-р Караџинска) Куманово
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за Д-р Петровиќ ) Куманово
ПЗУ Д-р Марјан Тошиќ (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Петковски (чл за 3 тромесечие) Крива Паланка
ПЗУ Д-р Митко
ПЗУ Д-р Дејан Марковски (чл за Д-р Катерина Зафировска) Куманово
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Петрушевска Љупка ) Куманово
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Димковска Надица ) Куманово
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Орхидеја Чаршавска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА(чл за Д-р Невенка Гугушевска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Гуга Горгиева) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Весна Ристова) Виница
ПЗУ Д-р Органџиски
ПЗУ А-Е-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ЦЕНТАР ДИЈАГНОСТИКА (чл за Д-р Славкова)
ПЗУ Д-р Славица ВИТА МЕДИКА
Делчево
ПЗУ Д-р Чаушевска –Д-р Кичуков (чл за 2 тром за Д-р Катица Пановска) Градско
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Цвета Костовска Јорданова за 3 тромесечие )
Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА(чл за Д-р Снежана Илиева Теова за 3 тромесечие ) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Алмедина Хајдарпашиќ ) Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Цветка Костовска Јорданова за 4 тромесечие )
Велес
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за Д-р Снежана Теова Илиева за 4 тромесечие ) Велес
ПЗУ Д-р Соња Гулеска
Скопје
ПЗУ АНИМА МЕДИКА (чл за Д-р Виолета Атанасовска)
ПЗУ Д-р Сашко Арсов
ПЗУ Д-р Сузана Цурева
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА Н О (чл за Д-р Анита Ивановска)
ПЗУ Д-р Весна Марковска (чл за 3 тром за Д-р Елена Милошевска )
ПЗУ Д-р Весна Марковска ( чл за 3 тром за Д-р Весна Марковска)
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за Д-р Бејџан Илјаз )
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за Д-р Наташа Ј. )
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ (чл за 2 тром за два лекари ) с.Муртино
ПЗУ Д-р Сл (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Неџат Исмаили (чл за 1 тромесечие )
ПЗУ ГРУПЧИН –БРАНКО СТОЈАНОВ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ ГРУПЧИН –ЕЛВИС НЕЏБИ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ МЕНДЕТИ –РЕШАТ ЈУСУФИ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ ПОЛИК ФЛОРЕНС Д-р Лала Дали
ПЗУ МЕДИКА –МЕД (чл за 1 тромесечие)
ПЗУ Д-р Надица Цилакова
ПЗУ Д-р Адвија (чл за 2 тром за Д- Сејдији Саити ) Липково
ПЗУ Д-р Драган Стојановски (чл за 2 тромесечие)
Куманово
ПЗУ Д-р Драган (чл за 2 тром за Д-р Јадранка Божиновска) Куманово
ПЗУ Д-р Гулинац Јордан (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Соња Јанакиевска
Скопје
ПЗУ Д-р Милевски Драган
Делчево
ПЗУ Д-р Оливера Симова
Делчево
ПЗУ САНИТАС-С (чл за Д-р Ирена Солтировска) Куманово
ПЗУ ЛИНКЕСТ (чл за 2 тром за Д-р Наташа ) Скопје
ПЗУ ЛИНКЕСТ (чл за 2 тром за Д-р Седат Љ.) Скопје
ПЗУ Д-р Љупка-Медика (чл за 2 троме за Д-р Љупка Калаџиска) Делчево
ПЗУ ПРО-МЕДИКА –А (членарина за 1 тромесечие) Штип
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за 2 тром за Д-р М.Симончева) Скопје
ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
ПЗУ РУЖА-БИОЛАБ (чл за 4 тром за Д-р Милка Судзуковиц)
ПЗУ МАКМЕДКА (чл за Д-р Д.Горгиев) Штип
ПЗУ Д-р Гордана Митева (чл за 2 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ Д-р Стојка Јосева
Свети Николе
ПЗУ АНЕ-МЕДИКА (чл за Д-р Анета Спироска Миленк.) Делчево
ПЗУ Д-р Драгица (чл за 1 тромесечие) Штип
ПЗУ Д-р Д-р (чл за Д-р Маргарита Ристовска)
ПЗУ АЛФА МЕДИКА (чл за 2 тромесечие) Струмица
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР
(чл за 2 тромесечие за Д-р Елизабета С.Трпкова)
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Атанасовска Елена )
ПЗУ ПРЕДИЈАТРИКА (чл за Д-р Цвета Стојановска)
ПЗУ Д-р Катерина Арсовска (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ АНИК МЕДИКА (чл за 1 тром за Д-р Нусрет Исуфи ) с.Никуштак Липково
ПЗУ АНИК МЕДИКА(чл за 2 тром за Д-р Нусрет Исуфи) с.Никуштак Липково
ПЗУ ФИ-ОЛ (членарина за 1 тромесечие) Тетово
ПЗУ Д-р Љиљана Максимовска Близнаковска (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Златица (чл за Д-р Ч.Наумчески ) с.Вратница Јегуновце
ПЗУ Д-р Слаѓан (чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ МЕДИКО НОВА БРВЕНИЦА (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ АСИКС (чл за 2 тром за Д-р Аријана Дервиши ) с.Боговиње
ПЗУ АСИКС(чл за 2 тром за Д-р Дашмир Дервиши ) с.Боговиње
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА –И
с.Матејче Липково
ПЗУ Д-р Фиданка Ризинска (чл за Д-р Невен Ризински ) Куманово
ПЗУ МЕДИКУС –РУХ (чл за Д-р Елена Трајковска два пати по 1200 ) Куманово
ПЗУ МЕДИКУС-РУХ (чл за Д-р Фатмир Асани два пати по 1200) Куманово
ПЗУ ПАЈТИМИ (чл за Д-р Весна Мицева Димевска два пати по 1200) с.Слупчане
Липково
ПЗУ Д-р Силвана Павловиќ (чл за Д-р Силвана Павловиќ) Куманово
ПЗУ Д-р Силвана Павловиќ (чл за Д-р Катерина Ивановска ) Куманово
ПЗУ Д-р ПАНЧЕ АРСОВ (чл за Д-р Весна )
ПЗУ Д-р ПАНЧЕ АРСОВ (чл за Д-р Билјана)
ПЗУ Д-р ПАНЧЕ АРСОВ (чл за Д-р Блажена)
ПЗУ Д-р Трајче Станчев
Штип
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 1 тром ) с.Градашорци Василево
ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО-02
Скопје
ПЗУ Д-р Дејан Гунов
Велес
ПЗУ Д-р Фикри Абдулаи (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ана Мојсова (чл за 2 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ Д-р Лилјана Христова (два пати по 1200 ден) Велесс
ПЗУ Л&Л ПБМ-М (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ ШЕНДЕТИ
ПЗУ КОСМАМ
с.Клечевце
ПЗУ Д-р Спасовска Звесда
ПЗУ Д-р Старковска Катерина
ПЗУ ВИПЕРА –ШПЕНД САЛИЈА (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Митевска Александра
Куманово
ПЗУ Д-р Заклина Ардзелиева (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Ивка Лалиќ-Перковиќ и Д-р Биљана Трповска (чл за 3 тромесечие)
Скопје
ПЗУ Д-р Ивка Лалиќ –Перковиќ и Д-р Биљана Трповска ( чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Русев (чл за 1 тромесечие два пати по 1200 ден ) Струмица
ПЗУ САНА ВИТА (чл за Д-р Чушкова Босилкова два пати по 1200 ден ) Велес
ПЗУ Д-р Мирјана Спасовска
Скопје
ПЗУ ФАТИ (чл за 4 тромесечие )
с. Вруток Гостивар
ПЗУ ХАНА (чл за 4 тромесечие )
с.Србиново Гостивар
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ
с.Врапчиште
(два пати по 1200 ден )
ПЗУ ХЕМОМЕДИКА (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ АЛТЕА (чл за 2 тром за Д-р Еленица Ацевска) Прилеп
ПЗУ АЛТЕА(чл за 2 тром за Д-р Александар Димоски ) Прилеп
ПЗУ Д-р Љубица Трајковска
Куманово
ПЗУ ЕЛИКСИР -МЕДИКА (чл за Д-р Бојкова Билјана ) Прилеп
ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ( чл за Д-р Ацеска ) Прилеп
ПЗУ Д-р Ана Марија (чл за 2 тромесечие) Крушево
ПЗУ Д-р Кареска
Прилеп
ПЗУ Д-р Алексоска
Прилеп
ПЗУ Д-р Гианели (членарина за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Бисеркоска (чл за Д-р Даница Бисеркоска) Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тром за Д-р Милка Тасевска) Битола
ПЗУ Д-р Бајрами
Куманово
ПЗУ 95-МЕДИКА (чл за Д-р Билјана ) Прилеп
ПЗУ 95-МЕДИКА(чл за Д-р Гордана) Прилеп
ПЗУ Д-р Стојмановски (чл за Д-р Стојмановски ) Куманово
ПЗУ Д-р Стојмановски (чл за Д-р Стошевски ) Куманово
ПЗУ Д-р Стојмановски (чл за Д-р Крстиѓ) Куманово
ПЗУ Д-р Нина
ПЗУ Д-р Колевска
(чл за 2 тромесечие)
Прилеп
ПЗУ Д-р Добринка (чл за Д-р Ѓорѓиевска ) с.Дупјачани Долнени
ПЗУ Д-р Мирјана Тошеска (чл за 2 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Снежана Кузманоска
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ (два пати по 1200 ден ) с.Врапчиште
ПЗУ ВИТА КИДС (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Тина Трајчулеска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Талеска Лилјана (чл за 2 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Силвана Грашоска (чл за 2 тромесечие) Кривогаштани
ПЗУ ЛОКУ (чл за 3 и 4 тром за Д-р Мејдин )
ПЗУ Д-р Верка Иваноска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Нухи Јусуфи (чл за Д-р Катерина Петковска ) Куманово
ПЗУ Д-р Нухи Јусуфи (чл за Д-р Бисера Георгиевска) Куманово
ПЗУ Д-р Пена Павловска (чл за 2 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Флорим Османи (чл за 2 тромесечие) с.Отља
ПЗУ Г-Г М Е Д И К А (чл за 2 тром за Д-р Гагчевска Драгица ) Битола
ПЗУ Г-Г М Е Д И К А (чл за 2 тром за Д-р Гацовска Ленче ) Битола
ПЗУ Д-р Горан Денковски (чл за 2 тром за Д-р Дарко Додевски ) Куманово
ПЗУ Д-р Горан Денковски (чл за 2 тром за Д-р Катица Андоновиќ ) Куманово
ПЗУ Д-р Наџакова (чл за 3 тром за Д-р Наџакова Стојне ) Штип
ПЗУ Д-р Наџакова (чл 3 тром за Д-р Веселинов Далибор ) Штип
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-р Капушевски (4пати по 1200 ден) Пехчево
ПЗУ Д-р Николина Јованова (чл за 3 тромесечие) Кочани
ПЗУ Д-р Љупка Николовска (чл за 3 тромесечие ) Скопје
ПЗУ АНА МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ Д-р Томе (чл за Д-р Томислав Китановски за 3 тром)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тром за Д-р Велика Пармаковска ) Битола
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тром за Д-р Лилјана Ж.Ангелева) Битола
ПЗУ Д-р Џеков (чл за 2 тром Д-р Лилјана Мојсовска ) Битола
ПЗУ МИА МЕДИКА -2008
Битола
ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА (чл за 1 тром за Д-р М.Топузовска) Скопје
ПЗУ Д-р Светлана Милановска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Лилјана Трајковска –Филдишевска и Д-р Марина Стојановска
(чл за 2 тромесечие )
ПЗУ Д-р Ацо Николов Видафи (чл за Д-р Верица Поповска) Штип
ПЗУ Д-р Ацо Николов Видафи (чл за Д-р Магдалена ) Штип
ПЗУ Д-р Шемовска (чл за 2 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ ВИТА (чл за 2 тромесечие за Д-р Маричка Ѓорчева) Кавадарци
ПЗУ ВИТА (чл за 2 тром за Д-р Антица Боцева ) Кавадарци
ПЗУ Д-р Горан Катранџиев (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Владо Хаџи-Наумов (чл за Д-р Ангел Стефанов)
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА (чл за
Кавадарци
2
тром за Д-р Арангелова Македонка )
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Живка Баковска) Кавадарци
ПЗУ Д-р Анита Катранџиева (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Белушкови (чл за 2 тром за Д-р Лила Сусинова)
ПЗУ Д-р Трајкова (чл за 2 тромесечие) Радовиш
ПЗУ Д-р Чаушевска – Д-р Кичуков (чл за Д-р Тоше Кичуков ) Градско
ПЗУ Д-р Чаушевска –Д-р Кичуков (чл за Д-р Катица Пановска) Градско
ПЗУ Д-р Елица Мицкоска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ц.Колевска (чл за 2 тром за Д-р Цвета Колевска) Скопје
ПЗУ ВИТАМЕД ГТ (чл за 2 тром за Д-р Тасковска Лидија) Скопје
ПЗУ ЈАНКА М
ПЗУ СНЕЖАНА МЛ (чл за 2 тром за Д-р Снежана Мојсовска) Битола
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР (чл за Д-р Елизабета С.Трпкова)
ПЗУ ЕХОМЕДИКА
Кочани
ПЗУ Д-р Биљана Младеновска (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ АУРОРА-МЕДИКА (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Јахиу
ПЗУ Д-р Зорица Д. Николова (чл за 3 тромесечие) с.Босилово
ПЗУ Д-р Чедо (чл за 2 тромесечие) Тетово
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (два пати по 1200 ден) Тетово
ПЗУ Д-р Реџа (чл за Д-р Реџеп М) с.Камењане
ПЗУ Д-р Реџа ( чл за Д-р Феџиде Ф ) с.Камењане
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ (чл за 3 тромесечие за два лекари) с.Муртино
ПЗУ ЕЛМАКО
ПЗУ Д-р Томе Костадинов (чл за Д-р Коста Костадинов ) Неготино
ПЗУ Д-р Томе Костадинов ( чл за Д-р Весна Грујевска) Неготино
ПЗУ Д-р Трајанка (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ БИОМЕДИКАЛ (членарина за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Бети
Виница
ПЗУ Д-р Виолета Петковска
Виница
ПЗУ Д-р Љупчо Арсовски (чл за 4 тромесечие ) Свети Николе
ПЗУ АНЕ-МЕДИКА
Делчево
ПЗУ Д-р Магда Бошкова
ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-р Ѓорѓи Стојчев
ПЗУ Д-р Лилјана Христова (чл за Д-р Димова Трајкова) Велес
ПЗУ Д-р Лилјана Христова (чл за Д-р Лилјана Христова) Велес
ПЗУ Д-р Торкови (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Слезенковска
с.Марино Илинден
ПЗУ ВАЛЕНТ (чл за 2 тром за Д-р Валентина Шандарова)
ПЗУ Д-р Шаклева (чл за Д-р Мирјана Шаклева ) Штип
ПЗУ АНИМА МЕДИКА (чл за Д-р Виолета Атанасовак)
ПЗУ Д-р Сашко Арсов ( чл за Д-р Сашко Арсов )
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА Н ( чл за Д-р Анита Ивановска )
ПЗУ Д-р Јахиу
ПЗУ Д-р Јагода (чл за 4 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ Д-р Рубина (членарина за 3 тромесечие)
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Снежана Камчева (чл за 2 тромесечие) Радовиш
ПЗУ МЕДИКА-ЦЕНТРЕ (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Пашовски (чл за 2 тром за Д-р Билјана Пашковска ) Ресен
ПЗУ Д-р Пашовска ( чл за 2 тром за Д-р Методија Пашковски ) Ресен
ПЗУ Д-р Исмаил Куртиши (два пати по 1200 ден ) Куманово
ПЗУ Д-р Бајрам Имери (чл два пати по 1200 ден) Куманово
ПЗУ Д-р Неџат Исмаили
Нераште
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Анита К.Гулевска) Битола
ПЗУ Д-р Сузана Темелковска
Трновци
ПЗУ Д-р Ѓузелови (чл за 3 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Мирјана Појиќ Вукелиќ ( чл за 3 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Мирјана (чл за 3 тромесечие за Д-р Маријана Прокоповска) Куманово
ПЗУ АКУС МЕДИКА (чл за Д-р Дејан Златковски )
ПЗУ Д-р Тони Ќосев (чл за 3 и 4 тромесечие) Ново Село
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Невенка Гугушевска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА(чл за Д-р Орхидеја Чаршавска) Виница
ПЗУ ВИНИ –МЕДИКА (чл за Д-р Гуга Горгиевска) Виница
ПЗУ ВИНИ-МЕДИКА
Виница
ПЗУ Д-р Оливера Симова
Делчево
ПЗУ Д-р Ана Цонева Станоевска Делчево
ПЗУ Д-р Милевски Драган
Делчево
ПЗУ Д-р Трајкови (чл за Д-р Татјана Ристова) Велес
ПЗУ Д-р Трајкови ( чл за Д-р Горан Богатинов ) Велес
ПЗУ Д-р Драган Тодоровски (чл за 2 тромесечие ) Куманово
ПЗУ Д-р Чирков (чл за 2 тромесечие) Кавадарци
ПЗУ МЕДИКУС-РУХ (чл за Д-р Елена Трајковска) Куманово
ПЗУ МЕДИКУС-РУХ (чл за Д-р Фатмир Асани ) Куманово
ПЗУ ПАЈТИМИ (чл за Д-р Весна Димевска) с.Липково Липково
ПЗУ Д-р Јадранка Петрова
Штип
ПЗУ КОРДИС (чл за 4 тром за Д-р Ивановски Благоја ) Скопје
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Рајна Тодорова) Радовиш
ПЗУ Д-р Јеловац (чл за 2 тром за Д-р Олга Јеловац) Валандово
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за 1 тром за Д-р Злорица Будимовска)
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за 1 тром за Д-р Киро Здравевски )
ПЗУ Д-р Весна Китанова (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Димит (чл за Д-р Босилка Алачка )
ПЗУ Д-р Весна Гогова (членарина за 3 тромесечие) Василево
ПЗУ Д-р Сунчица Стефановска (членарина за 2 и 3 тром )
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Елена Анастасова)
ПЗУ Д-р Здравев (чл за 2 тром за Д-р Јован Здравев)
ПЗУ Д-р Валентина (членарина за 3 тромесечие) Берово
ПЗУ Д-р Тања Рунтевска (членарина за 3 тромесечие) Берово
ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА (чл за Д-р Иваноска Марија) с.Обрашани
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА (чл за Д-р Дарко Чатлески )с.Обрашани
ПЗУ ЛЕНЧЕ (членарина за 4 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ Д-р Владо Бушиновски (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ МЕДИКА Д-р Пецко Десоски (чл за 2 тром за Д-р Јонска Јулијана )
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА
Куманово
ПЗУ Д-р Филимена Петковска
Куманово
ПЗУ БИОМЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Петковска Ленче ) Битола
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Абдула )
Тетово
ПЗУ НАТУРАМЕДИКА (членарина за 1 тромесечие) с.Џепчиште
ПЗУ Д-р Берат Иљази (чл за 2 и 3 тромесечие)
ПЗУ АЛФА-МЕДИКУС (чл за Д-р Медиа Јусуфи за 2 и 3 тромесечие) Куманово
ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР (чл за 2 тром за Д-р Јулијана Стојковска) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Арбен Исени ) с.Отља Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА(чл за 3тром за Д-р Мартина Богатинова )с.Отља Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА(чл за 2 тром за Д-р Мартина Богатинова)сОтља Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Арбен Исени) сОтља Куманово
ПЗУ Д-р Зоран Христовски ( чл за 3 тромесечие ) Куманово
ПЗУ Д-р Зоран Христовски(чл за 4 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Мира Крајчевска (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА
ПЗУ Д-р Ангел (членарина за 2 тромесечие) Радовиш
ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ХЕМОМЕДИКА (чл за 3 и 4 тромесечие)
ПЗУ НЕУРОМЕД (членарина за 2 тромесечие ) Струмица
ПЗУ БЛУ МЕДИКА
ПЗУ БЛЕНДА-МЕДИКА (членарина за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Димитар Б.Костовски
Ново Село
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Нурије Фејзулаи ) Тетово
ПЗУ БОГОВИНА (чл за Д-р Џемаили Фејзулаи) Тетово
ПЗУ Д-р Верка Спасова (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ МОЛИК (членарина за 2 тромесечие)
ПЗУ ХУМАНИТЕТИ САРАЈ (чл за 2 тром за Д-р Фатмир Схаљири) с.Кондово
Скопје
ПЗУ Д-р Гордана (членарина за 2 тром з) Прилеп
ПЗУ МАКМЕДИКА-Р
Скопје
ПЗУ МЕДИСЕНС (членарина за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ САРАЈ
с.Сарај Скопје
ПЗУ АРМАНСА
Прилеп
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС (членарина за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА (чл за Д-р Соња ) Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
Прилеп
ПЗУ Д-р Зорица и Д-р Благица (два пати по 1200 ден за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Љупка- МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Љупка Калаџиска ) Делчево
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за 2 тром за Д-р Лилјана Мрческа) Прилеп
ПЗУ Д-р Мрческа(чл за 2 тром за Д-р Гордана Мазнејкова) Прилеп
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Ѓоко
Прилеп
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ (чл за Д-р Марија Витанова) Струмица
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ (членарина за 2 тромесечие) с.Рашче Скопје
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Мери Велеска) Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Андријана Тоскоска –Атанасоска) Прилеп
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -2
Скопје
ПЗУ Д-р Томислав Китановски (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Арсенкова (чл за 4 тром) Куманово
ПЗУ Д-р Елена Бојаџиева (чл за 3 тром ) Штип
ПЗУ Д-р Татјана Ралевска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ ФЛОРЕНС (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Наташа Радевска (чл за 2 и 3 тромесечие)
ПЗУ МЕДИКА –МЕ (чл за 2 тром)
ПЗУ ЖАНА ЈОШЕВСКА ( чл за 3 тром) Битола
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА (чл за Д-р Весна Милановиќ) Битолс
ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 3 тром за Д-р Драган Јовановски) Демир Хисар
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА (чл за 2 тром за Д-р Лидија Миленкова) Битола
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р Ѓ (чл за Д-р Сања Крстевска) Куманово
ПЗУ Д-Р Ѓ (чл за Д-р Аница Патриција) Куманово
ПЗУ Д-Р Ѓ (чл за Д-р Снежана Нушева Јанева) Куманово
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА (чл за Д-р Маријана Појиќ) Куманово
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА (чл за Д-р Мирјана Појиќ) Куманово
ПЗУ Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА (чл за 3 и 4 тром за Д-р Соњица Николовска)
Куманово
ПЗУ Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА (чл за 3 и 4 тром за Д-р Дарко Николовски)
Куманово
ПЗУ Д-Р НЕВЕНКА И Д-Р ИЛИЈА (чл 2 * 1200) Радовиш
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Снадре Алексоски ) Куманово
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Снадре Алексоски) Куманово
ПЗУ ОРТОМЕДИКА ( чл за 2 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Станка (чл за 3 тромесечие) Свети Николе
ПЗУ Д-р Златка Руфческа (чл за 3 тром ) Скопје
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА
Скопје
ПЗУ Д-р Новица Митановска
Скопје
ПЗУ ПРО-МЕДИКА-А
Штип
ПЗУ РИАНА-МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Драгица Тончева) Нов Дојран
ПЗУ Д-р Силвана Карастојанова
Богданци
ПЗУ Д-р Зухра
(чл за Д-р Марија Милевска ) Скопје
ПЗУ Д-р Зухра
(чл за Д-р Зухра Н.) Скопје
ПЗУ Д-р Апостолоски (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2 тром)
ПЗУ РЕС ХУМАНА (чл за 2 тром за Д-р Снежана Новина) Скопје
ПЗУ ЕХОМЕДИКА
ПЗУ Д-р Стевчо Арсовски
Кочани
Свети Николе
ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН (чл за 2 тром за Д-р Валентина Петрова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Фиданка Ризинска (чл за 3 тром за Д-р Невен Ризински ) Куманово
ПЗУ Д-р Фиданка Ризински(чл 3 тром за Д-р Фиданка Ризинска ) Куманово
ПЗУ Д-р Фиданка Ризински(чл 4 тром за Д-р Фиданка Ризинска ) Куманово
ПЗУ Д-р Фиданка Ризинска (чл за 4 тром за Д-р Невен Ризински ) Куманово
ПЗУ Д-р Пена Павловска (чл за 3 и 4 тромесечие) Куманово
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 3 тром за Д-р Газменд Ељези) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 4 тром за Д-р Газменд Ељези) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 3 тром за Д-р Сизане Ељези) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 4 тром за Д-р Сизане Ељези) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 3 тром за Д-р Мерина Селмани ) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 4 тром за Д-р Мерина Селмани ) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 3 тром за Д-р Анита Зеќири ) с.Матејче
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл за 4 тром за Д-р Анита Зеќири ) с.Матејче
ПЗУ Д-р Ристо Ристевски (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ Д-р Билјана Спирковска(чл за 2 тром )
ПЗУ Д-р Ирена Москива (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-р Мирослав Андријевиќ (чл за 3 тром ) Тетово
ПЗУ Д-р Олгица
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Татјана Димитриева (чл за 4 тромесечие ) Велес
ПЗУ Д-р Десанка (чл за 1 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА (чл за тром за Д-р Блашка Трифуновска) Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ (чл за 3 тром за др Ерол Рушид) Скопје
ПЗУ ЗАНА КУМАНОВО (чл за Д-р Хасани Хасан 2 * 1200) Куманово
ПЗУ ЗАНА КУМАНОВО (чл за Д-р Стерија Николовски 2 * 1200) Куманово
ПЗУ ЗАНА КУМАНОВО (чл за Д-р Катерина Владевска 2 * 1200) Куманово
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА И Д-Р ПРОДАНОВ СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р Х.ПАВЛОВА (чл за 2 тром за Д-р Христина Павлова) Валандово
ПЗУ НОВА МЕД С.НОВАК
ПЗУ ДОКТОР ТАСХЕВ (чл за 2 тром за Д-р Тасхев Благој)
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА (чл за 2 тром за Д-р Елизабета Цурлинова)
ПЗУ Д-Р ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА (чл за 2 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р Љ.ТУРТУРОВА (чл за 2 тром)
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА КУМАНОВО
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА (чл за Д-р Сања Спанчевска) Куманово
ПЗУ ЈУГО-ФЕР-МЕДИКА (чл за Д-р Рабије Мустафи) Куманово
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА
ПЗУ АВИС МЕДИКА (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р БРАНЕ (чл за 2 и 3 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р БАЈРАМИ (чл за 3 и тром) Куманово
ПЗУ АГАПЕ-МЕДИКА (чл за 2 тром) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ЗЕРОСКИ (чл за 2 тром за др Гордана Јаневска) Прилеп
ПЗУ Д-Р КРСТЕ ПОПОВСКИ И Д-Р ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ИВАНА ВАСИЛ ПАНАЈОТУ (чл за 2 тром за др Ивана Васил Панајоту
ПЗУ Д-Р ЃОРЃИ БОШНАЧКИ (чл за 2 тром)
ПЗУ ДЕЈНЕКА (чл за 2 тром за др Велика Михајлова) Гевгелија
ПЗУ Д-Р БУЈУКЛИЕВА (чл за 4 тром за др Василка Бујуклиева Иванова)
ПЗУ МЕДИ-СА ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ГАЗМЕНД (чл за 2 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ (чл за 3 и 4 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА (чл за 3 и 4 тром) Куманово
ПЗУ САНИТАС (чл за 3 и 4 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА РАЛЕВСКА (чл за 3 тром за др Татјана Ралевска) Скопје
ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА (чл за 2 тром за др Софија Аврамова) Богданци
ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ (чл за 2 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА (чл за 2 тром за др Магдалена Гогова) Богданци
ПЗУ МИА МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ХАЏИ-НИКОЛОВ (чл за 2 тром за др Елена Хаџи Николова) Гевгелија
ПЗУ ПИРОК
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ (чл за 2 тром)
ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА (чл за 3 тром за др Марија Михајловска) Скопје
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО (чл за 3 тром)
ПЗУ Д-Р МИНУРИ (чл за 1 тром) С.Романовце
ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА (чл за 3 и 4 тром) Куманово
ПЗУ АЛМЕДИКА (чл за 3 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ДОНЕВСКИ АЦО (чл за др Виолета Јованова)
ПЗУ Д-р
ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ
Гевгелија
ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА
ПЗУ ВЕЛА МЕДИКА
ПЗУ АНАСТАСИЈА БИОМЕД
Прлиеп
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО (чл за Д-р Александра Чакарева)
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА (чл за 3и 4 тром )
ПЗУ АНИК МЕДИКА (чл за 3и4 тром)
ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА КУЗМАНОВСКА
ПЗУ Д-Р НИХУ ЈУСУФИ (чл за Д-р Бисера Георгиевска две тром)
ПЗУ Д-Р НИХУ ЈУСУФИ (чл за Д-р Катерина Петковска две тром)
ПЗУ Д-Р ТАСЕВСКИ (чл за 3 и 4 тром) КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ФЛОРИМ ОСМАНИ (чл за две тромесечија )
ПЗУ Д-Р АДВИЈА (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА (чл за Д-р Зорица) Куманово
ПЗУ Д-р Зорица Јовановска (чл за Д-р Анета Цветковска Стојановска) Куманово
ПЗУ Д-Р ШУПЕРЛИСКИ (чл за Д-р Верица и Д-р Билјана)
ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА (чл за 2 тром за др Љиљана) Скопје
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА-СЛАЃАНА СКОПЈЕ
ПЗУ КОСМАМ КЛЕЧЕВЦЕ (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ (чл за др С. Господиновиќ) С.Облавце
ПЗУ НЕОМЕДИКА (чл 4 * 1200) Куманово
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за др И.Петровиќ) Куманово
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за др А.Караџинска) Куманово
ПЗУ ЕВРОМЕДИКА (чл за 3 и 4 тром) Крива Паланка
ПЗУ Д-Р ПАУЛА МЕДАРОВА (чл за 4 тром за др П.Медарова) Велес
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА (чл за 4 тром) Берово
ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-Р ЕМИЛИЈА СТЕВКОВСКА (чл за 3 и 5 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ФИЛИЗ (чл за 2,3 и 4 тром) Велес
ПЗУ Д-Р СТОЈМАНОВСКИ (чл за Др Стоје,Др Дринка и Др Игор 6 * 1200) Куманово
ПЗУ ЛЕ-А МЕДИКА (чл за др Ленка Стојановска) Скопје
ПЗУ ЛЕ-А МЕДИКА (чл за д-р Милица Муцунска) Скопје
ПЗУ МАК-ТРИ МЕДИКА (чл за др Трифунка Нешкоска) Скопје
ПЗУ МЕДИКУС ЛУКС (чл за др Јусуф Билали )
ПЗУ МЕДИКУС ЛУКС (чл за др Фуат Алиу)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за 4 тром за др Невена Ивановска) Скопје
ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р ЖАНЕ ДИШЛИЕСКА (чл за 2 тром за др Снежана) Скопје
ПЗУ Д-Р БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА
ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА (чл за др Сузана Цурева)
ПЗУ Д-Р ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ЛЕИЛА ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р ФЕТИЈЕ ТЕТОВО
ПЗУ НАТУРАМЕДИКА ЏЕПЧИШТЕ
ПЗУ Д-Р БЕТИ (чл за 2 тром) Бистрица
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ (чл за 2 тром) Новаци
ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ИВАНОВ МАРИЈАНЧО (чл за 2 тром за др Иванов Маријанчо) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА ИВАНОВСКА (чл за 2 тром за др Лидија Стојчевска
Ивановска) Скопје
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА БЕРОВО
ПЗУ Д-Р НАТАША СИМОНОВСКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ (чл за др Павле Адамовски за 2 тром)
ПЗУ Д-Р ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКА МИМ СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ (ЧЛ ЗА 4 ТРОМ)
ПЗУ ВИЗИО-М (чл за 2 тром за др Зора Чипуровска) Кукуречани
ПЗУ ПРЕМЕДИКА (чл за др Агим Џелили) Тетово
ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА (чл за 2 тром за др Мерита Рамадани) Тетово
ПЗУ Д-Р НАЗИМ КАСАМИ ТЕТОВО
ПЗУД-Р СЛАВИЦА СТОЈАНОВА (чл за 3 и 4 тром) Струмица
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 3 тром за др Симона Антониевска) Скопје
ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА (чл за 3 тром) Виница
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за др Б.Иљаси и др Н.Јосевска 2 * 1200) Теарце
ПЗУ БЕБИ-МЕДИКА (чл 6 * 1200)
ПЗУ Д-Р СЛАЃАНА ДУМУЗЛИСКА-ГЕОРГИЕВСКА КУМАНОВО
ПЗУ ВИТАКСИ (чл за 2 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р ЛАЗО КИРОВ (чл за 2 тром) Штип
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (чл за др Ленче Рафајловска) Тетово
ПЗУ ЛИНДА МЕДИКА ТЕАРЦЕ
ПЗУ Д-Р НЕЦХЕВСКА (чл за др Киро Деспотовски)
ПЗУ ЕМИ ВИТАЕ (чл за 2 тром)
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА С,МАТЕЈЧЕ (чл за 3 и 4 тром) Липково
ПЗУ Д-Р МАРЈАН ТОШИЌ (чл за 3 и 4 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р ВАНГЕЛ (чл за 2 тром за др Александра Мијалковска) Битола
ПЗУ Д-Р ВАНГЕЛ (чл за 2 тром за др Вангел Тодоров) Битола
ПЗУ Д-Р ГОРАН ДЕНКОВСКИ (чл за 3 и 4 тром за д р Катица Андоновиќ) Куманово
ПЗУ Д-Р ГОРАН ДЕНКОВСКИ (чл за 3 и 4 тром за др Дарко Додевски) Куманово
ПЗУ А-Е МЕДИКА (чл за 3 тром за др Споменка Арсовска) Скопје
ПЗУ ФАМИЛИИ (чл за др Вера Арсова и др Галабинка Наумовска) Велес
ПЗУ Д-Р МИНЧЕВА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р АНА (чл за др Ана Цонева Станоевска) Делчево
ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА (чл за др Оливера Симова) Делчево
ПЗУ Д-Р МИЛЕВСКИ (чл за др Драган Милевски) Делчево
ПЗУ Д-Р АЦО НИКОЛОВ (ЧЛ 2 * 1200) Штип
ПЗУ Д-Р СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ (чл 4 * 1200) Куманово
ПЗУ Д-Р ДЕЈАН МАРКОВСКИ (чл за 3 и 4 тром за др Катерина Зафировска) Куманово
ПЗУ ВИТА МЕДИКА Д-Р ПАВКА КУМАНОВО (чл 2 * 1200)
ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ (ЧЛ ЗА 2 тром за др Виолета и др Илија)
Скопје
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ АРСОВ (чл за др Весна Гунова, Биљана Саздова и Блаженка
Андреева) Велес
ПЗУ ХИПОКРАТ-МБ (чл за др Владо) Велес
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА (чл за 4 тром за др Александра Димитрова) Кочани
ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ САНОС ВИТА 1 (чл за 3 тром за др С.Ќамиловиќ ) Скопје
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за др Љуљета) Тетово
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за др Абдула) Тетово
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ (чл за 2 тром за др Снежана Котевска) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за др Здравевска Ива) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за др Елена Манолева Николовска) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за др Никола Панделиев) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за др Марина Митевска) Скопје
ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА (чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ПАЦА ДОНЕВСКА (чл за 2 тром за др Иван Андоновски )
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА (чл 2 * 1200 ) Штип
ПЗУ ЦЕНТАР ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ (чл за др Славкова)
ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ (чл за др С.Господиновиќ) Старо Нагоричани
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за др А Караџинска) Куманово
ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА (чл за др И Петровиќ) Куманово
ПЗУ АЛМЕДИКА (чл за 3 тром) Куманово
ПЗУ Д-Р СЛ КУМАНОВО (ЧЛ ЗА 3 И 4 ТРОМ)
ПЗУ Д-Р НАСЕБА (чл за 2 тром) Битола
ПЗУ Д-Р ЗОРА ДОБРЕВСКА ЈЕГУНОВЦЕ
ПЗУ МЕДИКА-МЕД (чл за 3 тром)
ПЗУ ГЕРАС БИТОЛА
ПЗУ Д-Р НАЈДОВСКА (чл за 2 тром за др Марија Гроздановска) Демир Хисар
ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА (чл за 2 тром) Демир Хисар
ПЗУ КАРПОШ (чл 2 * 1200 за др Александра Митевска) Куманово
ПЗУ Д-Р ДРАГАН (чл за 3 тром за др Драган Стојановски) Куманово
ПЗУ Д-Р ДРАГАН (чл за 3 тром за др Јадранка Божиновска Младеновска) Куманово
ПЗУ Д-Р ДРАГАН (чл за 4 тром за др Јадранка Божиновска Младеновска) Куманово
ПЗУ Д-Р ДРАГАН (чл за 4 тром за др Драган Стојановски) Куманово
ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ (чл за 3 и 4 тром за др Јордан Гулинац) Куманово
ПЗУ ТРЕНД-МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АРНИКА СТРУМИЦА (чл за др Весна Арникова)
ПЗУ Д-Р АНДОНОВ СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р НИКОЛА ЧАМУРОВСКИ (чл за 2 и 3 тром)
ПЗУ АНГЕЛОВСКИ СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ (чл 2 * 1200) Струмица
ПЗУ МЕДИ-ЛАБ (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ (чл за 4 тром) Битола
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР (чл за др Елизабета Трпкова)
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР (чл за др Христинка Ѓузелова)
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР (чл за 3 тром) Свети Николе
ПЗУ Д-Р САШО СТЕВО БОЈАЏИЕВ
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДС (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА (чл за 3и 4 тром) Куманово
ПЗУ АЛБИМЕДИКА ТЕТОВО
ПЗУ БЛИНИ (чл за др Фиторе Авдија) Тетово
ПЗУ МЕДИДЕНТ (чл за 4 тром) Тетово
ПЗУ МЕДИКОР БОГОВИЊЕ
ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА ДИМКОВСКА (чл за 3 и 4 тром за др Божо) Куманово
ПЗУ Д-Р ЗОРАН ЛАЈКОСКИ (чл за 3 и 4 тром )
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ СВЕТИ НИКОЛЕ (2 * 1200)
ПЗУ Д-Р ДИЈАНА (чл за 3 и 4 тром) Виница
ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА (чл 2 * 1200)
ПЗУ САНОС ВИТА 2 СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р РОСИЦА БУНДУЛИЕВА (чл за др Росица Бундулиева) Скопје
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА КАЦАРСКА (чл за 1 тром за др Александра Кацарска) Скопје
ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА (чл за 2 тром за др Лилјана Вангеловска) Скопје
ПЗУ Д-Р ВЕЛО Т. ТАНЕСКИ
ПЗУ ХА-МЕДИКА СКУДРИЊЕ
ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА (чл за 1 и 2 тром) Скопје
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА (чл за 3 тром за др Сузана Јандревска) Скопје
ПЗУ Д-Р СОЊА-М КРАТОВО
ПЗУ Д-Р ЛИЛА МИТИЌ К ЈОСИФОФСКИ 100 ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р РЕШАТ АЛИЈ ЖЕЛИНО
ПЗУ Д-Р ХИДАЈЕТ АДЕМИ САЕЈФУЛИ
ПЗУ Д-Р АТАНАСОВА ДРАГИЦА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р АНДОНОВСКА МАРИКА 2210
ПЗУ Д-Р МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ
ПЗУ Д-Р МИРОСЛАВ АНДИЈЕВИЌ (чл за 4 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р СТЕФАН РАДЕНКОВ (чл за 2 тром за др Стефан Раденков)
ПЗУ Д-Р НАЈДОВСКА (чл за 2 тром за др Јасмина Тошевска) Демир Хисар
ПЗУ АВИС МЕДИКА (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р СТЕВО (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА (чл 2 * 1200) Свети Николе
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ МЕДИКУС СП (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР (чл за 4 тром) Свети Николе
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА АТАНАСОВА ПРОБИШТИП
ПЗУ Д-Р ДАНЧЕ АДВОКАТОВСКА (чл за 1 тром)
ПЗУ МЕДИКАЦИО-Ф (чл за др Крсмановиќ Габриела ) Куманово
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО (чл за др К.Караѓозов) Македонска Каменица
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА (чл за 4 тром) Виница
Пзу д-р ВЕСЕЛА АСПРОВСКА (чл за 4 тром за др Весела и др Никола ) Пехчево
ПЗУ Д-Р МАРИЈА (чл за 3 и 4 тром) Виница
ПЗУ АНИ-МЕ (чл за 3 и 4 тром) Кратово
ПЗУ АЛ-МЕД С.МОГОРЦЕ
ПЗУ МЕДИ-САЛ (чл за 2 тром) Косоврасти
ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА (чл за 4 тром)
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА (чл за др Славица Китаноска) Кичево
ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА (чл за 2 тром) Демир Хисар
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА (чл за др Александае Ристески 2 * 1200) Кичево
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ (чл 2 * 1200) Свети Николе
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА (чл за др Билјана Ахтарова) Василево
ПЗУ АНИТА МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИ ПЛУС (чл за 3 и 4 тром за др Симон Манасиев)
ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРЕВСКИ (чл за 4 тром)
ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ (чл за др Даринка Максудова) Струмица
ПЗУ Д-Р МАНЧЕВ (чл за 3 тром за др Кирил Манчев) Василево
ПЗУ Д-Р МАНЧЕВ (чл за3 тром за др Билјана Јакимовска) Василево
ПЗУД-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА (чл за 3 тром) Виница
ПЗУ Д-Р РИСТЕСКА АНЕТА КРУШЕВО
ПЗУ Д-Р ДОНЕВСКИ АЦО (чл за др Кристина Е.Доневска)
ПЗУ Д-Р ДОНЕВСКИ АЦО (чл за др Виолета Јованова)
ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА (чл за др Николина) Прилеп
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 2 тром) с.Градашорци Василево
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА-КОРОВЕШОВСКА (чл за 2 тром за др Снежана)
Скопје
ПЗУ КИМ-САНТИНА (чл 2 * 1200) Кичево
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 3 тром за др Александар Ристески) Кичево
ПЗУ ЕХОМЕДИКА (чл за др Весна Младенова) Кочани
ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА КРЖОВСКА БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ВАНЧО РЕМЕНСКИ БЕРОВО
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за др Петрушевска Љупка) Куманово
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за др Димковска Надица) Куманово
ПЗУ УНИ-МЕДИКА (чл за др Петрушева Љупка) Куманово
ПЗУ АЛТЕА МЕДИКА (чл за 3 тром за др Телат Далили) Кичево
ПЗУ Д=Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ (чл 2 * 1200) Ранковце
ПЗУ РУСЕВ (ЧЛ 2 * 1200) СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ (чл 2 * 1200)
ПЗУ Б.Б.МЕДИКА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РО (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ АЛФА-МЕДИКА(чл за 2 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ (чл за 3 и 4 тром за др Елена Вучковска)
ПЗУ Д-Р ОМЕР ДУРМИШИ ПРИСОЈНИЦА
ПЗУ НИРВАНА
ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЗЗУПА
ПЗУ Д-Р ЖАРКО (чл за 3 и 4 тром) Крива Паланка
ПЗУ ГЕНТИАНА КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА (чл за др Анита Кузманоска) Кичево
ПЗУ МЕДИКА (чл за 4 тром за др Весна Марковиќ) Скопје
ПЗУ Д-Р АТАНАСОВА ДРАГИЦА (чл за 3 тром) Штип
ПЗУ АЛТЕА-СИ (чл за 3 тром) Кичево
ПЗУ ГЕТОАРИ (чл за 3 тром) Кичево
ПЗУ МОГИ-МЕДИКА (чл за др Цвета Могилевска) Кочани
ПЗУ ПРО-МЕДИКА ШТИП
ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА (чл за др Русанка Крстевска) Скопје
ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ (чл за 3 тром) Преглово
ПЗУ БОГОВИНА (чл за др Нурије Фејзулаи) Тетово
ПЗУ БОГОВИНА (чл за др Џемали Фејзулаи) Тетово
ПЗУ СОНЦЕ (чл за др Маја Митаноска) Кичево
ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА (чл 2 * 1200) Кратово
ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ (чл 4 * 1200) Крива Паланка
ПЗУ Д-Р ТРАЈКА (чл за 2 и 3 тром)
ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА (чл за 1 тром) Кичево
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ (чл за 3 тром) с. Зајас
ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БОРИС БЛАЖЕВСКИ (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ Д-Р АНДОНЧО ПЕЛТЕКОВСКИ (чл за 1 тром за др Андончо Пелтековски) Скопје
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА (чл за 2 тром за др Лилјана) Скопје
ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ БИМЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ СУПРА МЕДИКА (чл за др Анета С Савеска) Кичево
ПЗУ СУПРА МЕДИКА (чл за др Симе Дамјаноски) Кичево
ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА (чл за 4 месец) Кочани
ПЗУ ИВА МЕДИКА (чл за 1 тром)
ПЗУ КУЛТРАМЕДИЌ (чл за др Селма)
ПЗУ АВА-МЕД КИЧЕВО
ПЗУ МЕДИКА (чл за 2 тром за др Митева) Скопје
ПЗУ Д-Р ИВИЦА (чл за 2 тром)
ПЗУ Д-Р РАИМИ (чл за 3 тром) Кичево
ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА (чл за др Елизабета Уневска)
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА (чл за 4 тром) Виница
ПЗУ АДОРА МЕДИКА (чл за 2,3 и 4 тром за Адора Медика) Радовиш
ПЗУ Д-р Јасмина Стојлевска (членарина за 3 и 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мите Николов
Штип
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д (чл за 2 тром за Д-р Арбен Аголи) Дебар
ПЗУ АВИЦЕНА-МЕД
с.Џепчиште
ПЗУ НИЗО-МЕД
с.Броштица
ПЗУ Д-р Штерјана Иванова
ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
Скопје
ПЗУ Д-р Петрушевска (чл за Д-р Гордана Перушевска за 3 и 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Колевска (чл за 3 тром за Д-р Цвета Колевска) Скопје
ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ-М
Скопје
ПЗУ МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром за Д-р Кирил Петковски )
ПЗИ МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром заД-р Габриела Димовска)
ПЗУ Д-р Цветанка Станоевска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ АГО-ВИТА
ПЗУ А-
Скопје
с.Врбјани Маврово и Ростуша
(чл за 2 тромесечие)
Тетово
ПЗУ Д-р Гоце Пејоски (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Крсте Трајкоски ( чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Маја Краиска (чл за Д-р Маја Алексова)
ПЗУ Д-р Маја Краиска (чл за Д-р Кристина Петреска)
ПЗУ Д-р Офелија
Скопје
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за Д-р Љиљана Јакасановска два пати по 1200)
ПЗУ САНОС ВИТА 2
Скопје
ПЗУ Д-р Симиџиева (два пати по 1200 ден) Скопје
ПЗУ Д-р Новица Митаноска
Скопје
ПЗУ Д-р Теута
Куманово
ПЗУ КАЛА – МЕДИКАЛ
Скопје с.Никиштане
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА -2
Скопје
ПЗУ МЕДИКА –Визбегово Скопје
ПЗУ ГЕНТА-МЕД
Дебар
ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Л&Л ПБМ-М (чл за Д-р Лисија Молошевска)
ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА (два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ Д-р Тихомир Милев
Штип
ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА (чл за Д-р Вангеловска) Скопје
ПЗУ АЛБА-МЕД
ПЗУ ЦД МЕДИКУС (два пати по 1200 ден)
ПЗУ ПРИМА (чл за Д-р Марија Богданова ) Велес
ПЗУ МЕДИКО-АБ (чл за 4 тромесечие) Велес
ПЗУ ЕРА МЕДИКА (чл за Д-р Фикрет Ејјб ) Кичево
ПЗУ ЕРА МЕДИКА(чл за Д-р Админ Ахмеди ) Кичево
ПЗУ ЕРА МЕДИКА (чл за Д-р Урим Јахја ) Кичево
ПЗУ Д-р Маџовски (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Александра Маневска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ БОНА ДЕ (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Катерина Трпески (чл за 3 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Татјана Блажевска (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВИВА
Скопје
ПЗУ ЈАНКА М
ПЗУ Д-р Љупчо (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Бране (чл за 4 тромесечие) Куманово
ПЗУ Д-р Доневска Паца (чл за Д-р Иван Андоновски )
ПЗУ ИЛКА
Дебар
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за Д-р Зорица Будимовска)
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за Д-р Киро Здравевски)
ПЗУ Д-р Ц.Колевска (чл за 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Јосимовска
Скопје
ПЗУ Д-р Катерина Арсовска (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Драгица Атанасова (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Ел-Арејси
Скопје
ПЗУ Д-р Марија Богоевска и Д-р Марија Пиперкоска
ПЗУ Д-р Кралева
Скопје
ПЗУ АЦО МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ ПРО-МЕДИКА-А
Штип
Скопје
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за Д-р Јасминка П.) Скопје
ПЗУ Д-р Ружа
Скопје
ПЗУ ИВА МЕДИКА
ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО
Скопје
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС
Скопје
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за Д-р Невена Огњановска) Скопје
ПЗУ Д-р ПЕТИ-ЕМ (чл за Д-р Емил Петровски ) Скопје
ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
Скопје
ПЗУ Д-р Стојка Јосева
Свети Николе
ПЗУ МЕЛЕМ
(чл за Д-р Орхан Ислами) Скопје
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 99 (чл за Д-р Марга Поповска )
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА Д-р Светлана Пејова
Скопје
ПЗУ Д-р Мар (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-р Костанда Михајлова
ПЗУ МЕДИКАМ (чл за Д-р Селмани Лимани за 1, 2 троме ) Куманово
ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА
Скопје
ПЗУ МЕДИ-БЛЕР
ПЗУ Д-р Катерина Биева
ПЗУ ВИКТОРИЈА (чл за Д-р Ристова Билјана )
ПЗУ Д-р Руменка Ташеовска
ПЗУ Д-р Вера Весимовска
ПЗУ Д-р Горан Аврамовски
ПЗУ СРЕКНО ДЕТЕ Д-р Спасовска Звезвда
ПЗУ Д-р Марија Јовановска
ПЗУ Д-р Маријка Андоновска
ПЗУ Д-р Мијалче Андоновски
ПЗУ Д-р Лилјана Кожухарова
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Анастасова Лилјана) Скопје
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Угриновска Лилјана) Скопје
ПЗУ Д-р Лидија и Д-р Лилјана (чл за Д-р Лидија Групцева) Скопје
ПЗУ Д-р Даница
(два пати по 1200)
ПЗУ Д-р Балова Ели
Штип
ПЗУ САНИТА
Струга
Штип
ПЗУ Д-р Сашко Крџевски
Богданци
ПЗУ Д-р Ана Марија
Крушево
ПЗУ Д-р Мито Дагалев
с.Миравци
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
Битола
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
Скопје
ПЗУ Д-р Пејовска
Прилеп
ПЗУ Д-р Силвана Грашкоска Цивкароска (три пати по 1200 ден) Кривогаштани
ПЗУ Д-р Апостолоски
Скопје
ПЗУ Д-р Емица (чл за Д-р Емилија И.) Прилеп
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА (чл за Д-р Весна ) Битола
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА (чл за Д-р Поповска ) Битола
ПЗУ СОНЦЕ (чл за Д-р Станислав Манојловиќ) Скопје
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ (чл за Д-р Ерол Рушид ) с.Рашче , Скопје
ПЗУ Д-р Јоксимовска
Скопје
ПЗУ Д-р Ана Педисто
Скопје
ПЗУ Д-р Гианели
Скопје
ПЗУ Д-р Весна Гогова
ПЗУ Д-р Снежана Лазеска
Василево
Скопје
ПЗУ ЦЕЛЗУС
(чл за Д-р Ленче )
ПЗУ ЦЕЛЗУС
(чл за Д-р Ирена )
ПЗУ Г-Г М Е Д И К А
(чл за Д-р Гагачовска Драгица) Битола
ПЗУ Г-Г- М Е Д И К А
(чл за Д-р Ленче )
ПЗУ Р.Л. Н. МЕДИКА
Скопје
Битола
ПЗУ Д-р Лидија и Д-р Лилјана (чл за Д-р Лидија Грушцева) Скопје
ПЗУ Д-р Лидија и Д-р Лилјана (чл за Д-р Лилјана Младеновска) Скопје
ПЗУ Д-р Александра Шапардановска (чл за 3 и 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Гор (чл за Д-р Г.Велевска)
ПЗУ Д-р Шерденковски (чл за Д-р Билјана Шерденковска Ивановска) Битола
ПЗУ Д-р Олгица
Демир Хисар
ПЗУ Д-р Даскал (чл за Д-р Соња Марковска) с.Новаци
ПЗУ Д-р Даскал
(чл за Д-р Живко Даскаловски ) с.Новаци
ПЗУ Ситицем-Медицал с.Ваташа (чл за 3 тром за др Миленка Ристевска)
ПЗУ Д-Р Мирчиќ Д-р Шеровска (Чл за 3 тром)
ПЗУ Д-р Катица (чл за 3 тром) Демир Капија
ПЗУ ПРИМА НОВА (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ Д-Р ГОГОВИ СТРУМИЦА
ПЗУ ДИЈАБЕТ-ЦЕНТАР ВТОРА И ТРЕТА СМЕТКА (чл за Д-р Аница Божиновска
и Д-р Мирјана Аврамовска ) Битола
ПЗУ АМБУЛАНТА 32 (чл за Д-р Лилјана Журовска и Д-р Магдалена Петровска 3
тром_ Битола
ПЗУ Д-Р ДОРЈАНЛИЕВ (чл за 3 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р И.Б ГЛИГОРОВ (чл за 3 тром) с.Конопиште
ПЗУ Д-Р ЛИРИМ БЕЌИРИ (чл за Д-р Беќири) Гостивар
ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ДИМИТРИЈЕСКА (чл за 3 тром за др Димитријеска)
Прилеп
ПЗУ Д-Р СИМОНА НАУНОВА АНГЕЛОВА (чл за 3 тром за др Наунова Ангелова)
Скопје
ПЗУ АНИТА МЕДИКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ЛЕ-А МЕДИКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА СОЊА (чл 2 * 1200) Прилеп
ПЗУ МОЈ ДОКТОР (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ МАР-МЕДИК (чл за 3 тром) Росоман
ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА И Д-Р БЛАГИЦА (чл за др Зорица и др Благица за 3 тром 2*
1200) Скопје
ПЗУ Д-Р ШЕМОВСКА (чл за 3 тром) Кавадарци
ПЗУ АЛ-МЕДИКА Кавадарци
ПЗУ СТОПАНСКА БАНКА ЦЕНТРАЛА ПП
ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА (чл за 3 тром) Струмица
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 3 тром за др Јованка Костовска) Скопје
ПЗУ НЕУРОМЕД (чл 4 * 1200) Струмица
ПЗУ Д-Р НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ (чл за д-р Меги Граматикова)
Струмица
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 99 (чл за 3 тром за др Маргарита Поповска)
ПЗУ ТРИВОДАЛЕВИ (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ ПИРОК Б (чл 2 * 1200)
ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р СЛЕЗЕНКОВСКА С.МАРИНО ИЛИНДЕН
ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА (чл за 4 тром за др Елизабета Уневска)
ПЗУ САНОС ВИТА 1 (чл за 4 тром за др Ќамиловиќ) Скопје
ПЗУ ТРУДОТПРИМА-МЕД (чл за др Замарика) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ЗУХРА (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ ВИТА-КИДС (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИКУС (чл за 3 тром)
ПЗУ АВИЦЕНА С.ШЕМШОВО ЈЕГУНОВЦЕ (чл 2500 ден)
ПЗУ Д-Р МИРКО СКОПЈЕ ( 1200)
ПЗУ Д-Р МАГДА БОШКОВА ( 1200)
ПЗУ Д-Р Љ.ТУРТУРОВА (чл за 3 тром)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА (чл за др Цвета Стојановска )
ПЗУ ЕМАНУЕЛ (чл за 2 тром) Неготино
ПЗУ ВИТАКСИ (чл за 3 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р АДАМОВА ЕЛИЗАБЕТА (чл за 3 тром за др Тамара) Росоман
ПЗУ РЕУМА-МЕДИКА (чл за 3 тром) Битола
ПЗУ ЛИНКО-МЕД (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ (чл за 3 тром) Кавадарци
ПЗУ АНА МЕДИКА ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА НАСТОВА (чл за 3 тром за др Викторија Настова) Неготино
ПЗУ Д-Р ЈАНА АТАНАСОВА (чл за 3 тром за др Јана Атанасова) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА ЈОСИФОВА (чл за 3 тром за др Елена Јосифова ) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ВОЛЧЕВА БИЛЈАНА ШИШКА (чл за 3 тром за др Волчева) Кавадарци
ПЗУ КАЛИНКА ДООЕЛ (чл за 3 тром за др Калина и др Биљана) Скопје
ПЗУ ООМ ПРИМА МЕДИКА ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ВЕЛО Т. ТАНЕСКИ
ПЗУ МЕДИАРС (чл 2 * 1200) Скопје
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за др Анета Илова Јовановска) Кавадарци
ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА (чл за др Савка Марковска и др Оливија Р Јакимова) Неготино
ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ (чл за 3 тром за др Мики Мирчев) Неготино
ПЗУ Д-Р ТОРКОВИ
ПЗУ СОП Д-Р ВОЈНОВСКА Д-Р ДУКОСКА (чл за др Дуковска и др Војновска)
Битола
ПЗУ Д-Р РОЗА (чл за 3 тром) Демир Хисар
ПЗУ МЕДИ-САЛ (чл за 3 тром) С.Косоврасти
ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ДИВА-МЕДИКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ЦИПУШ (чл за 3 тром за др Постоловска и др Урумовска) Скопје
ПЗУ А-Е МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р НИНА ЖИТОШЕ
ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРИ
ПЗУ Д-Р ПАНЧ
ПЗУ Д-Р ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА (чл за 3 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА (чл за 3 тром) Прилеп
ПЗУ ДИАМЕДИКАЛ (чл за 3 тром)
ПЗУ САЛИ СЕЈДИЈА С.ШИПКОВИЦА ТЕТОВО
ПЗУ АМБУЛАНТА 37 (чл за др Велика Чичиќ) Битола
ПЗУ Д-Р РОЗА (чл за др Марија Филиповиќ) Тетово
ПЗУ Д-Р НАСЕВА (чл за 3 тром) Битола
ПЗУ САНА (чл за 3 тром за др Сашо Јошевски) Битола
ПЗУ ГАЛАТЕЈ (чл за др Блага Нацева и др Зоре Никодиновска за 3 тром) Битола
ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ПРИЛЕП
ПЗУ АГАПЕ-МЕДИКА (чл за 3 тром) Кавадарци
ПЗУ ЗАНА-НЕГОТИНО (чл за др Јордан Петров и др Андреа Николова )
ПЗУ МЕДИЦИНАЈУВЕНТ (чл 2 * 1200)
ПЗУ МИА МЕДИКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ВИТА (чл за др Маричка Ѓорчева и др Антица Боцева) Кавадарци
ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА (чл за 3 тром) Богданци
ПЗУ ИВА МЕДИКА (чл за 3 и 4 тром)
ПЗУ ШЕНДЕТИ (чл 2 * 1200) с.лескарци Скопје
ПЗУ Д-Р АЦКА (чл за 1, 2 и 3 тром) Македонски Брод
ПЗУ Д-Р М.ПАНОВА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ СИМБИМЕД (чл за др Дамјаноска,др Младенова и др Петров ) Кавадарци
ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА (чл за 3 тром) Кавадарци
ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ (чл за др Наташа Василева Крстец) Битола
ПЗУ Д-Р НИКОВ (чл за 3 тром) Гевгелија
ПЗУ АЛТЕА (чл за 3 тром за др Димоски и др Ацевска) Прилеп
ПЗУ ДЕЈНЕКА (чл за 3 тром) Гевгелија
ПЗУ ЦРЕШОВО ЦРЕШОВО
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 3 тром за др Милка Тасевска) Битола
ПЗУ Д-Р СЛАЃАН (чл за др Лилјана) Тетово
ПЗУ МЕДИКОР (чл за 2 и 3 тром) Боговиње
ПЗУ ГРУПЧИН-БРАНКО СТОЈАНОВ (чл за 3 тром)
ПЗУ ГРУПЧИН-ЕЛВИС НЕЏБИ (чл за 3 тром)
ПЗУАЛПА МЕДИКУС (чл за 3 тром за др Алекс Коџасин) Битола
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ (чл за 3 тром за др Џековска Јовановска) Битола
ПЗУ МЕДИКАНА (чл за др Бејџан Илјаз и др Наташа Јосевска) с.Теарце
ПЗУ ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА (чл 24,600)
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ (чл за 3 тром за др Томче Додевски) Ранковце
ПЗУ МИСЛА-МЕДИКА СЛАЃАНА СКОПЈЕ
ПЗУ ХЕЛИО-МЕДИКА (чл за 2 тром за др Сузана Гиразова и др Ванче Трајковска)
Скопје
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС (чл за др Страшо Наумоски) Прилеп
ПЗУ САНУС МЕДИКУС СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТОЗАР КУЗМАНОСКИ (чл за др Дамјаноска и др Новаческа) Прилеп
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА С.ПИПЕРОВО ВАСИЛЕВО
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА (чл за др Љубица Ацеска) Прилеп
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА С.ПИПЕРОВО ВАСИЛЕВО
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА (чл за др Љубица Ацеска) Прилеп
ПЗУ Д-Р ТЕМЕЛКОВ (чл за 3 тром) Кавадарци
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за 2 тром) Скопје
ПЗУ СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ (чл за 1 тром за др Имран Сакипи) Скопје
ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА (чл за 3 тром) Богданци
ПЗУ Д-Р ЗОНКА ЈАНЕВСКА (чл за др Калиопи Ризова)
ПЗУ Д-Р ТОМЕ КОСТАДИНОВ (чл за др Грујевска и др Костадинов) Неготино
ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА (чл за 3 тром) Демир Капија
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА (чл за 4 тром) Струмица
ПЗУ БЕМЕДИКА (чл за 2 тром за др Елизабета С.Јовановска) Скопје
ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ МЕДИЦИНЕ ГОСТИВАР
ПЗУ МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР (ЧЛ ЗА ДР ЃУЗЕЛОВА И ДР ИЛИЕВА)
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА... (чл за 3 тром за др Надица Ресавска)
ПЗУ Д-Р ГОРАН НЕЧЕВ (чл за др Стефанија Илиева)
ПЗУ Д-Р ГОРАН НЕЧЕВ (чл за др Мартин Пауновиќ)
ПЗУ Д-Р ТАСЕСКИ (чл за 2 и 3 тром за др Марфиета в.Тасеска) Прилеп
ПЗУ ВЛАДО БУШИНОВСКИ
ПЗУ МЕДИКА Д-Р ПЕЦО ДЕСОСКИ (чл за 3 тром за др Јулијана Јоноска)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТРЕТА РЕОНСКА (чл за 3 тром за др Снежана Спировска) Битола
ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА (чл за др Амела Чековиќ) Тетово
ПЗУ АЛБИМЕДИКА (чл за 3 тром) Тетово
ПЗУ Д-Р ЗЛАТИЦА (чл за др Чедомир) Вратница
ПЗУ Д-Р ТЕУТА ТЕТОВО
ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС (чл за 3 тром) Кратово
ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР (чл за 3 тром за др Јулијана Стојкоска) Скопје
ПЗУ ЏАБИР СУЛЕЈМАНИ
ПЗУ АРИАНА
ПЗУ ГЕРАС (чл за др Никола Герас) Битола
ПЗУ Д-Р НАЈДОВСКА (чл за 3 тром задр Марија Гроздановска) Демир Хисар
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 3 тром за др Пармаковска и др Велевска) Битола
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ (чл за 3 тром за др Мишиќ и др Буревска) Битола
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА РИСТОВА (чл за 3 тром за др Ристова) Битола
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ (чл за 4 тром за 2 лекара) Муртино
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за др Макеска и др Стојановска) Скопје
ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА (чл за 3 и 4 тром за др Мантароска) Прилеп
ПЗУ САНОС ВИТА 2 (чл за Д-р Снежана Ангеловска)
Скопје
ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ( два пати по 1200 за 3то тромесечие) Скопје
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА (чл за 3 тромесечие)
Василево
с.Градашорци
ПЗУ Д- р Гордана Василева ( два пати по 1200 ден )
Струмица
ПЗУ ВИТА КИДС (чл за 3 тромесечие)
Скопје
ПЗУ Д-р Анифи
(чл за Д-р Гзиме Берисха)
ПЗУ Д-р Јеловац
Тетово
Валандово
ПЗУ АЛФА-МЕДИКА (чл за 3 тромесечие)
Струмица
ПЗУ ВИТА- МЕДИКУС (чл за 2 и 3 тромесечие за Д-р Недим )
ПЗУ Д-р Јулијана Кралева Јанкулевска
Скопје
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ (чл за Д-р Гордана Ангелес.)
Скопје
ПЗУ Д-р Петровска (чл за 3 тромесечие )
Скопје
ПЗУ Д-р ПЕТИ-ЕМ (чл за 3 тромесечие )
Скопје
ПЗУ БИОМЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Ленче Петровска)
Битола
ПЗУ Д-р Аврамовски Горан (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Миланова Виолета
ПЗУ Д-р Решат Алили Желин
ПЗУ Д-р Анета Николовска (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Орданка Волкановска (чл за 3 и 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Гордана Кочоска Христијан (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Ристо Ристевски (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Лидија Маркоска (чл за 3 тромесечие )
Крушево
ПЗУ Д-р Данче Адвокатовска (чл за 2 тромесечие)
ПЗУ Д-р Клара Иванова
ПЗУ НОВА МЕДИКА (чл за 3 и 4 тромесечие )
ПЗУ АМБУЛАНТА БИТОЛА (чл два пати по 1200 за 3 тромесечие )
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС (чл за 3 тром за Д-р Пандорка ) Битола
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа (чл за 3 тромесечие )
Струга
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-02 (чл за 3 тром за Д-р Снежана Котевска)
Скопје
ПЗУ Д-р Панова (чл за 4 тромесечие )
Скопје
ПЗУ ВИВА ДООЕЛ (чл за 4 тромесечие )
Скопје
ПЗУ Д-р Ружа (чл за 3 тромесечие )
Штип
ПЗУ Д-р Алексоска
Прилеп
ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА (чл за 3 тромесечие )
Прилеп
ПЗУ М-МЕДИКА (чл за 2 и 3 тром. за Д-р Харис Исоски ) с.Љабуништа Струга
ПЗУ Д-р Лозаноска Александра (чл за 3 тромесечие ) Охрид
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА ( два пати по 1200 ден за Д-р Сумеја Нуредини- Луши )
Гостивар
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА (два пати по 1200 ден за Д-р Алаедин Нуредини )
Гостивар
ПЗУ Д-р СНЕ-ЖАНА (чл за 3 тромесечие за Д-р Јошевска Жана ) Битола
ПЗУ НЕУРОН
с.Студеничани, Скопје
ПЗУ Д-р Мирјана Тошеска
Прилеп
ПЗУ КАПЕШТЕЦ
ПЗУ НОВА-МЕД (чл за 3 тромесечие )
с.Новак
ПЗУ АЛ-МЕД
с.Могорче
ПЗУ ЗЕГИН МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Лидија Вуковик)
ПЗУ Д-р Светлана
Кочани
ПЗУ Д-р Мира Мицевска (чл за 3 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Џеков (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Елица Мицкоска (чл за 3 тромесечие )
Скопје
ПЗУ Д-р Ивица (чл за 3 и 4 тромесечие )
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС (чл за 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Недановска (чл за 3 тромесечие )
с.Љабуништа Струга
Битола
ПЗУ МЕДИ-СА (чл за Д-р Невзат Ќалими) с.Долно Палчиште
ПЗУ Д-р Каранџуловски (чл за 3 тром за Д-р Марија Стефановска ) Битола
ПЗУ Д-р Вангел (чл за 3 тром за Д-р Александра Мигајловска ) Битола
ПЗУ Д-р Вангел (чл за 3 тром за Д-р Вангел Тодоров) Битола
ПЗУ РОЗАЛИ (чл за 3 тромесечие )
Битола
ПЗУ Д-р Катерина Трпески (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Татјана Блажевска (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА (чл за 3 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Андријана Тоскоска- Атанасоска) Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Мери Велеска) Прилеп
ПЗУ Д-р Славица и Д-р Слободанка (чл за 3 и 4 тром за Д-р Славица Благоева)
Скопје
ПЗУ Д-р Белески (чл за 3 тромесечие за Д-р Гоце Блески ) Кривогаштани
ПЗУ ИН МЕДИКА (чл за 3 тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Асиме (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Колевска
Прилеп
ПЗУ Д-р Мирјанчо Иванов (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Лидија Иванова (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА (два пати по 1200 ден ) Битола
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (чл за 3 тром за Д-р Сашка Аврамова ) Богданци
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (чл за 3 тром за Д-р Софија Аврамова) Богданци
ПЗУ МЕДИКА
(чл за 4 тромесечие) Визбегово
ПЗУ СО-ХАМ
(чл за 3 тромесечие)
Јабланица
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за Д-р Гордана Мазнејкова) Прилеп
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за Д-р Лилјана Мрческа) Прилеп
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ( чл за 4 тром за Д-р Благородн. ) Штип
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Ма. ) Штип
ПЗУ Д-р П (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Х. Павлова (чл за 3 тромесечие) Валандово
ПЗУ ЛИНКО-МЕД (чл за 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Ташев (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Мирјана Калачоска
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Катерина (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Белинда Јованоска Скопје
ПЗУ Д-р Ѓорги Стојчев
ПЗУ Л&Л ПБМ-М (чл за Д-р Милошевска Лидија)
ПЗУ Д-р Бисеркоска (чл за 3 тромесечие)Прилеп
ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ-М
Скопје
ПЗУ Д-р Виктор Мурџев (чл за 3 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ Д-р Ѓорѓи Бошначки (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА-2 (чл за 3 тром за Д-р Илија Динов ) Богданци
ПЗУ Д-р Мимоза Папакоч-Илиевска
Битола
ПЗУ Вита Медика (чл за 3 тромесечие за Д-р Ружа Аспровска) Битола
ПЗУ Д-р Макоски (чл за 3 тром за Д-р Величе Маркоски ) Охрид
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа (чл за 3 тром за Д-р Климентина Грунческа)
Охрид
ПЗУ 95-МЕДИКА (чл два пати по 1200 ) Прилеп
ПЗУ МЕДИКАЦИО (чл три пати по 1200 за Д-р Анета, Д-р Фани , Д-р Александра
) Скопје
ПЗУ КАЛА-МЕДИКАЛ (чл за Д-р Валентина С.Лавринска) Скопје
ПЗУ Д-р САРА МЕДИКАЛ
Скопје
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА ( чл за 3 тром за Д-р Капкоска Елизабета) Прилеп
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Каролина Рикалоска) Прилеп
ПЗУ Д-р Добринка (чл за 3 тромесечие) с.Долнени
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за 3 тром за Д-р Павлина М.) Скопје
ПЗУ Д-р Ацо Николов Видафи (чл за Д-р Верица Попоска ) Штип
ПЗУ Д-р Ацо Николов Видафи (чл за Д-р Магдалена Милева ) Штип
ПЗУ ФИЛИН (чл за 3 тром за Д-р Трајанка Ѓорѓиоска ) Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Зорица Андонова) Скопје
ПЗУ Д-р Ленче Ковачевска (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ТАНДЕР (чл за 3 тромесечие) с.Арачиново Скопје
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС-01 (чл за 3 тром за Д-р Радмила Стојановиќ )
Скопје
ПЗУ Д-р Алекдандра Илиевска (чл за 2 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Благица Костовска (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ПРОМЕДИКА-3
Скопје
ПЗУ Д-р Митко Матеничарски (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Вера Н. Тремчевска (чл за Д-р Кристина Тасевск,) с.Ракотинци
ПЗУ Д-р Вера Н. Тремчевска (чл за Д-р Вера Тремчевска) с.Ракотинци
ПЗУ Д-р Биљана Доксимовска (чл за 2 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Стефановски (чл за Д-р Маја Р. За 3 тромесечие )
ПЗУ Д-р Нечевска (чл за 3 тромеселие за Д-р Деспотовски Киро )
ПЗУ Д-р Хаџи-Николов (чл за Д-р Елена Хаџи-Николова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Гацовска
ПЗУ ВИТАМЕД (чл за Д-р Марина Тромбевска ) Битола
ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
Скопје
ПЗУ МЕДИКУС СП (два пати по 1200 денари за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВОДНО Д-р Горица и Д-р Биљана (чл за Д-р Неданова Биљана) Скопје
ПЗУ Д-р Шаклева Елена
Штип
ПЗУ Д-р Ивана Панајоту (чл за 3 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ ИРИС МЕДИКА
Прилеп
ПЗУ Д-р Шуперлиски 1 (чл за Д-р Ана Ѓорѓијоска )
ПЗУ Д-р Викторија (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Пецо Талевски (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Надица Радивчева (чл за Д-р Елена Велјановска) Битола
ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН
Гевгелија
ПЗУ Д-р Татјана (чл за 3 тромесечие) Битола
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (два пати по 1200 за Д-р Лилјета Бајрами ) Тетово
ПЗУ ТОНИ-МЕДИКА (чл за Д-р Абдула Абдулаи) Битола
ПЗУ А-ТЕТОВО (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Елена Бојаџиева (чл за 4 тромесечие) Штип
ПЗУ Д-р Стојанова Снежана (чл за 3 тромесечие) Битола
ПЗУ МЕДИКА (чл за Д-р Хоролија )
ПЗУ МЕДИКА (чл за Д-р Милушева)
ПЗУ МЕДИКА (чл за Д-р Аризанов)
ПЗУ НИКО-МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Лила Китановска) с.Д.Оризари Битола
ПЗУ Д-р Анета (чл за 3 тромесечие) с.Лопатица
ПЗУ Д-р Благица
Битола
ПЗУ Д-р Мите Николов
Штип
ПЗУ ФИЛАНИ (чл за Д-р Весна К.Илиеска) Скопје
ПЗУ ЦЕНТАР (чл за Д-р Јанкова Олга за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ (чл за Д-р Висар Махмуди ) с.Ливада Струга
ПЗУ ТРНОВЦИ
ПЗУ НИРВАНА (чл за 3 тромесечие) Битола
ПЗУ Д-р Александар Ничовски (чл за 3 тром за Д-р Ставреска Емилија )
ПЗУ Д-р Александар Ничовски (чл за 3 тром за Д-р Александар Ничовски)
ПЗУ Д-р Благоја Строев (чл за 3 тромесечие) Гевгелија
ПЗУ РИАНА-МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Драгица Тончева) Нов Дојран
ПЗУ КАЛИШТЕ ( четири пати по 1200 ден за 1, 2 , 3 и 4 тромесечие ) с.Калиште
Врапчиште
ПЗУ Д-р Емилија Белева-Павлова (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ДИЕЛИ
Скопје
ПЗУ Д-р Хајредини Мухамедали (чл за 3 тромесечие) с.Градец Гостивар
ПЗУ Д-р Проевска
Ресен
ПЗУ Д-р Сашко Крџевски (чл за 4 тромесечие) Богданци
ПЗУ ХА-МЕДИКА
с.Скудриње
ПЗУ Д-р Атми Махмуди (чл за 3 тромесечие) с.Велешта Струга
ПЗУ ЈАНКА М
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ЕС КА МЕДИКА
Охрид
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
Битола
ПЗУ АМБУЛАНТА-37 (чл за Д-р Снежана Крстевска Петрушевска) Битола
ПЗУ Д-р Пашковски (чл за 3 тром за Д-р Методија Пашковски ) Ресен
ПЗУ Д-р Пашковски (чл за 3 тром за Д-р Билјана Пашковска) Ресен
ПЗУ Д-р Решат Алии Желин
ПЗУ Д-р Рамизе Алији (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Јулиана Наумовска (чл за 3 тромесечие) Битола
ПЗУ АС-МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Катерина Атанасовска) Битола
ПЗУ Д-р Благуна Балевска (чл за 3 тром за Д-р Соња Минова Кичеец ) Охрид
ПЗУ Д-р Пантоска и Д-р Грунческа (чл за 3 тром за Д-р Пантоска) Охрид
ПЗУ Д-р Јорданка Слатинец
ПЗУ Д-р Ѓоршески
Струга
с.Октиси
ПЗУ МЕДИНА-МЕД (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ Д-р Наџакова (чл за 4 тром за Д-р Веселинов Далибор ) Штип
ПЗУ Д-р Наџакова (чл за 4 тром за Д-р Наџакова Стојне ) Штип
ПЗУ Д-р Томче Додевски (чл за 4 тром за Д-р Викторија Ефтимова) с.Герман
Ранковце
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Угриновска Лилјана 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ (чл за Д-р Анастасова Лилјана 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЈОВАНА-ДАР (чл два пати по 1200 ден ) Скопје
ПЗУ НЕОМЕДИКА Д-р Џемаили Јакупи (чл за 3 и 4 тромесечие)
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА –МИРЈАНА (чл за 1 и 2 тромесечие за Д-р Бојан
Мирчевски ) Скопје
ПЗУ Д-р С-ФИЛ Д-р Лилјана Трајковска –Филдишевска и Д-р Марина Стојановска
(чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА Д-р Цене Бошковски (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ЛИНКЕСТ (два пати по 1200 ) Скопје
ПЗУ РАБА МЕДИКА Д-р Нада Рабаџиевска (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ МАГДИС (чл за Д-р Магди Татјана) Струга
ПЗУ МАГДИС (чл за Д-р Јулоска Татјана ) Струга
ПЗУ ДЕНИЦИЈА (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ ВИТАЛОНГ (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Наташа Симоновска
Скопје
ПЗУ Д-р Жане Дишлиеска (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС (чл за 4 тром за Д-р Недим Хајдароски )
ПЗУ АГО-ВИТА (чл за 3 тромесечие) с.Врбјани Маврово и Ростуша
ПЗУ АНЕ МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Анета Лембовска ) с.Љубојно Ресен
ПЗУ Д-р Омер Дурмиши
с.Присојница Маврово
ПЗУ Д-р Зорица (чл за 3 тромесечие)
с.С- Спрци Битола
ПЗУ Д-р Гази (два пати по 1200 за тромесечие)
ПЗУ НОВОМЕД (чл за 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р Сузана Махоска и Д-р Ружица Јане (чл за Д-р Махоска ) Охрид
ПЗУ Д-р Славица Филева (чл за 3 тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Биљана Трпеска (чл за 3 тромесечие) Лескоец
ПЗУ Д-р Лумина Медика (чл за 3 тромесечие) Охрид
ПЗУ УНИКА МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Виолета Нестроска) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Г. (чл за 3 тром за Д-р Снежана
Гринтал) Охрид
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова-Дуклеска (чл за 3 тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Јованка Љаткова Дуклеска (чл за Д-р Олга Карамачоска за 3 тром) Охрид
ПЗУ Д-р Виолета Мицкоска и Д-р Снежана Г.(чл за Д-р Виолета Мицкоска) Охрид
ПЗУ Д-р Билјана Главинчева Руменовска (чл за 3 тромесечие) Охрид
ПЗУ БУКРА
Струга
ПЗУ Д-р Севда (чл за 3 тромесечие) Ресен
ПЗУ Д-р Реџа (чл за Д-р Реџеп Мустафи и Д-р Феџиде Фезули ) с.Камењане ,
Богововиње
ПЗУ НЕОНАТУС (два пати по 1200 ден )
ПЗУ МЕДИ-БЛЕР (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА (чл за Д-р Арбен ) Дебар
ПЗУ Д-р Переска и Д-р Клечкароски (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ИЛКА (чл за 3 тромесечие) Дебар
ПЗУ ГЕНТА-МЕД
Дебар
ПЗУ Д-р Кареска (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ МЕЛЕМ (чл за Д-р Нада Алекс. ) Скопје
ПЗУ ХЕМО МЕДИКА
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-р Магда (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ САНИТАС МЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Гордана Пендева) Скопје
ПЗУ АЛДА МЕДИКА ПЛУС (чл за 3 тромесечие) Струга
ПЗУ Д-р Никола Филев
ПЗУ Д-р Марија (чл за 3 тром за Д-р Кристина Павловска)
ПЗУ Д-р Марија (чл за 3 тром за Д-р Цветанка Гашоска)
ПЗУ МЕДИ-КОР Д-р Јане Наумовски
ПЗУ Д-р Здравев (чл за 3 тромесечие за Д-р Јован Здравев )
ПЗУ М-МЕДИКА (чл за 4 тромесечие за Д-р Харис Исоски ) с,Лабуништа Струга
ПЗУ Д-р Светлана
Тетово
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА (чл за Д-р Ненад ) Тетово
ПЗУ Д-р Фетије Адеми Тетово
ПЗУ АВЕНА (чл за 3 тром за Д-р Митевска Виолета ) Биотла
ПЗУ Д-р Џеков (чл за 3 тром за Д-р Лилјана Мојсовска)
ПЗУ Д-р Лидија (чл за 3 тром за Д-р Лидија Миланова ) Битола
ПЗУ НЕФРОМЕДИКА (чл за Д-р Љупчо Костески за 3 тромесечие ) Охрид
ПЗУ ЕДНОМЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Балентина Петреска) Охрид
ПЗУ Д-р Елка Перевска и Д-р Тоде Клечкар (чл за 3 тромесечие) Струга
ПЗУ Д-р Добровоцки (чл за 3 тромесечие) Струга
ПЗУ Д-р Елица Станишелвиќ (чл за 4 тром за Д-р Марија Хаџи-Еленова
Христова) Струмица
ПЗУ Д-р Ѓузелови (чл за 4 тромесечие) Струмица
ПЗУ Д-р Мирдита Исмаили (два пати по 1200 ден ) Тетово
ПЗУ Д-р Марина Цветаноска и Д-р Дени Размоски (чл за Д-р Дени Р.) Охрид
ПЗУ Д-р Марина Цветаноска и Д-р Дени Размоски (чл за Д-р Марина Ц.) Охрид
ПЗУ Д-р Туџарова и Д-р Краџин (чл за 3 тром за Д-р Анита Петревска)
ПЗУ -А-Е МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Стојменка Арсовски ) Скопје
ПЗУ Д-р Гордана (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Антони Делиниколов (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Вера Николоска Бакраческа и Д-р Габриела Тодороска (чл за Д-р Вера.)
Струга
ПЗУ Д-р Љупка Николовска
ПЗУ Д-р Ристовска
Скопје
Скопје
ПЗУ ЦУПУШ (чл за 2 тромесечие)
Скопје
ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ
с.Чегране Гостивар
ПЗУ СОНЦЕ (чл за 3 тромесечие)
Охрид
ПЗУ Д-р Богданка (чл за 3 тромесечие) Ресен
ПЗУ МЕДИС 08 (чл за Д-р Гордана Тренкоска) с.Дебреште Прилеп
ПЗУ Д-р Благица Бончаноска (чл за 3 тромесечие) Демир Хисар
ПЗУ Д-р Гор Цапари
ПЗУ МИА МЕДИКА-2008
Битола
ПЗУ Д-р Владо Колевски
Охрид
ПЗУ Д-р Владо Колевски (чл за Д-р Слаѓана Колевска) Охрид
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА (чл за 3 тромесечие) Охрид
ПЗУ Д-р Билјана Раткушиноска
с.Лутково Струга
ПЗУ Д-р Хаџер
с.Лабуништа Струга
ПЗУ ВИТА-МЕДИКА (чл за 3 тромесечие)
с.Мислодежда Струга
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Марина Косев. ) Охрид
ПЗУ ДАРОН МЕД (чл за Д-р Давчева Тања) Охрид
ПЗУ АЛБА-МЕД (чл за 3 тромесечие)
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА (чл за 3 тром за Д-р Теодора Иванова Мојсовска) Скопје
ПЗУ Д-р Стево
ПЗУ Д-р Соња Медика (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Стојка Косева
Свети Николе
ПЗУ ОТОМЕДИКА (два пати по 1200 ден ) Гостивар
ПЗУ Д-р Елица Мицкоска (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ЛИНЕА ВИТА (чл за Д-р Светлана Докоска) Струга
ПЗУ Д-р Наташа Илијоска (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Димит (чл за Д-р Босилка Алачка )
ПЗУ АЛФАМЕД (чл за 3 тромесечие) Прилеп
ПЗУ Д-р Катерина Арсовска
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
Битола
ПЗУ ВИЗИО-М (чл за 3 тромесечие за Д-р Зора Чипурновска) Кукуречани
ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА
Тетово
ПЗУ Д-р Милица Александар Кирковска (чл за 3 и 4 тромесечие) Битола
ПЗУ Д-р Леила Река (два пати по 1200 ден ) Тетово
ПЗУ ЧЕЛОПЕК (чл за 3 и 4 тромесечие) с.Челопек,Брвеница
ПЗУ ГЕНТИАНА
Кичево
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА
ПЗУ Д-р Нина (чл за 4 тром) Житоше
ПЗУ ВИТАЛОНГ
Прилеп
ПЗУ Д-р Лидија Кардула (чл за 4 тром) Крушево
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА (чл за Д-р Анита Кузмановска) Кичево
ПЗУ МЕЛЕМ (чл за Д-р Нада Алексова) Скопје
ПЗУ БИО-МЕДИКУС (чл за 4 тром за Д-р Анета Илова) Кавадарци
ПЗУ Д-р Анифи (чл за Д-р Гзиме Берисха)
Тетово
ПЗУ МЕДИКУС СП (чл за Д-р Соња Среброва) Скопје
ПЗУ МЕДИКУС СП (чл за Д-р Пројка Димковска) Скопје
ПЗУ Д-р Пецо Талевски (чл за 4 тром)
ПЗУ ГАЛАКСИЈА 94 (чл за 2 тром)
ПЗУ МЕДИКА Д-р Пецко Десоски (чл за 4 тром за Д-р Јоноска Јулија)
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА
Тетово
ПЗУ Д-р Сали Сејдија
ПЗУ ГРУПЧИН (чл за Д-р Бранко Стојанов за 4 тром )
ПЗУ ГРУПЧИН (чл за Д-р Елвис Неџби за 4 тром)
ПЗУ Д-р Благица Бончаноска (чл за 4 тром) Демир Хисар
ПЗУ НИРВАНА (чл за 4 тром) Битола
ПЗУ АЛТЕА-СИ (чл за 4 тром за Д-р Ваљон Садику ) Кичево
ПЗУ УЛТРАМЕД (чл за 4 тром за Д-р Генц Селмани)
ПЗУ Д-р Крсте Трајкоски (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Александар Јовановски (чл за 4 тром) Кичево
ПЗУ СУПРА МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Симе Дамјаноски ) Кичево
ПЗУ СУПРА МЕДИКА( чл за 4 тром за Д-р Митка С.Дамјаноска) Кичево
ПЗУ Д-р Милошески (чл за 4 трок за Д-р Белулоска Емануела) с.Преглово
Македонски Брод
ПЗУ ИНСИГМА (чл за 3 тром за Д-р Марија Симјаноска ) Скопје
ПЗУ Д-р Софија Панајотова (чл за 3 тром ) Скопје
ПЗУ Д-р Темелков (чл за 4 тром) Кавадарци
ПЗУ ФИЛИН (чл за 4 тром за Д-р Трајанка Ѓорѓиоска) Прилеп
ПЗУ Д-р Шемовска (чл за 4 тром) Кавадарци
ПЗУ ЦЕНТРО-МЕДИКА Д-р Каролина (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ Д-р Кралева (чл за 3 тром) Скопје
ПЗУ ОРТОМЕДИКА ( чл за Д-р Анета Јанакиеска Димеска) Прилеп
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Нада Марјановиќ ) Скопје
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА(чл за 4 тром за Д-р Јованка Митреска) Скопје
ПЗУ Д-р Мира Крајчевска
ПЗУ Д-р Томе Костадинов (чл за Д-р Весна Грујевска) Неготино
ПЗУ Д-р Томе Костадинов( чл за Д-р Коста Костадинов) Неготино
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Самарџиски (чл за Д-р Марина Јованов)
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Самарџиски (чл за Д-р Тихомир Милев)
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Самарџиски(чл за Д-р Тихомир Милев)
ПЗУ КИМ-САНТИНА (чл за Д-р Блерта Мехмеди ) Кичево
ПЗУ КИМ-САНТИНА (чл за Д-р Кимете Мехмеди ) Кичево
ПЗУ Д-р
ПЗУ ВОДНО Д-р Горица и Д-р Биљана Скопје
ПЗУ Д-р Талеска Љилјана (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-р Магда (чл за 3 тром) Прилеп
ПЗУ Д-р СНЕЖАНА МЛ (чл за 4 тром) Битола
ПЗУ Д-р Наташа Илијоска (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Дуни Маглоска
ПЗУ ВИКТОРИЈА
ПЗУ ДИВА- МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Тасески ( чл за 4 тром за Д-р Мариета В.Тасеска) Прилеп
ПЗУ АЛБИМЕДИКА (чл за 4 тром) Тетово
ПЗУ МЕДИКА-ЦЕНТРЕ (чл за Д-р Тимосие Јовановски ) Тетово
ПЗУ Д-р Теута (чл за Д-р Џемиле Шакири ) Тетово
ПЗУ АСИКС (чл за Д-р Аријана Дервиши) с.Боговиње
ПЗУ АСИКС (чл за Д-р Дашмир Дервиши) с.Боговиње
ПЗУ Д-р Бети Баевска (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р КМЕТОВСКА (чл за Д-р Светлана Заркова Кметовска) Скопје
ПЗУ Д-р Најдовска (чл за Д-р Јасмина Гошевска за 4 тром ) Демир Хисар
ПЗУ Д-р Џеков (чл за 4 тром за Д-р Лилјана Мојсовска) Битола
ПЗУ Д-р Благица
Битола
ПЗУ Д-р Гордана (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ Д-р Ангеловска и Д-р Тимовски (чл за 4 тром за Д-р Виолета и Д-р Илија)
Скопје
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова (чл за 4 тром за Д-р Софија Аврамова) Богданци
ПЗУ Д-р Сашка Аврамова(чл за 4 тром за Д-р Сашка Аврамовска) Богданци
ПЗУ Д-р Соња Јанакиевска (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ Д-р Емица (чл за 4 тром за Д-р Емикија Илиоска ) Прилеп
ПЗУ Д-р Апостолоска (чл за Д-р Емилијан Јанески ) с.Кадино Илинден
ПЗУ Д-р Габриела Вкадо Здравковска
Скопје
ПЗУ Д-р Марија Николиќ (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ Д-р Александар Нолевски (чл за 4 тром) Битола
ПЗУ ЦЕНТРО МЕДИКА
ПЗУ Д-р Сара Медикал Центар
Прилеп
Скопје
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ (чл за 4 тром за Д-р Павлина Мојсовска) Скопје
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ(чл за 4 тром за Д-р Невена Огњановска) Скопје
ПЗУ Д-р Магдалена Гогова (чл за 4 тром) Богданци
ПЗУ Д-р Јулијана Димовска
ПЗУ НОВА-МЕД (чл за 4 тром)
Прилеп
с.Новак
ПЗУ ПРОМЕДИКА-3 (два пати по 1200 ден за членарина) Скопје
ПЗУ Д-р Катерина П.
ПЗУ РЕФЛЕКС МЕДИКА
Скопје
с.Струденичани Скопје
ПЗУ Д-р Хаџи –Николов (чл за 4 тром за Д-р Елена Хаџи-Николова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Гацовска
ПЗУ БЕМЕДИКА
Скопје
ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН (чл за 4 тром за Д-р Валентина Петрова) Гевгелија
ПЗУ АНЕ МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Анета Лембовска ) с.Љубојно Ресен
ПЗУ Д-р Слаѓан (чл за 4 тром за Д-р Лилјана) Тетово
ПЗУ Д-р Гордана (чл за Д-р Гордана ) Тетово
ПЗУ Д-р Гордана (чл за Д-р Томица) Тетово
ПЗУ Д-р Румјанка Тасовска (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Антони Делиниколов (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Фикри Абдула
ПЗУ Д-р Анета Николовска
ПЗУ Д-р Флора Веља Ебиби
ПЗУ Д-р Ристо Ристевски (чл за 4 тром)
ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА (чл за 3 тром ) Скопје
ПЗУ ХИГИН (чл за 3 и 4 тром за Д-р Александра Поповски ) Скопје
ПЗУ ХИГИН (чл за 3 и 4 тром за Д-р Јелица Панчевска) Скопје
ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА (чл за 2, 3 , 4 тромесечие)
ПЗУ Д-р СОЊА МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Тасхев (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Алексоска (чл за 4 тром)
ПЗУ МЕДИКА (чл за 3 тром)
Прилеп
Скопје
ПЗУ Д-р Јеловац (чл за 4 тром за Д-р Олга Јеловац ) Валандово
ПЗУ Д-р Виктор Мурџев (чл за 4 тром) Гевгелија
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 (чл за 4 тром за Д-р Динов Илија ) Богданци
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ ( чл за Д-р Гордана Ангелеска) Скопје
ПЗУ АС-МЕДИКА (чл за Д-р Катерина Атанасова) Битола
ПЗУ АГАПЕ-МЕДИКА (чл за 4 тром) Кавадарци
ПЗУ АНА МЕДИКА (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Мери Велеска) Прилеп
ПЗУ ВИТАКОР (чл за Д-р Андријана Т.Оскакоска ) Прилеп
ПЗУ ПРАМА - МЕДИКА (чл 2*1200 за Д-р Жаклина)
ПЗУ Д-р Лазо Киров (чл за 3 и 4 тром ) Штип
ПЗУ ВИТАЛИС –АС (2*1200 за Д-р Фаредин Џелили )
ПЗУ ШПЕТИМИ (2*1200 за членарина) Скопје с.Арачиново
ПЗУ Д-р Х.Павлова (чл за 4 тром) Валандово
ПЗУ Д-р Марија Гавриловска (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Слободан Дуевски ) Прилеп
ПЗУ Д-р (чл за Д-р Весна Весковска)
ПЗУ Д-р Љ.Туртурова (чл за 4 тром)
ПЗУ ДЕЈНЕКА (чл за 4 тром за Д-р Велика Михајлова) Гевгелија
ПЗУ Д-р Добрица (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ ЗДРАВЈЕ –ТОЧИЛА ( 2*1200 за членарина ) Прилеп
ПЗУ Д-р Светозар Кузманоски (чл за Д-р Лидија Новачевска) Прилеп
ПЗУ Д-р Светозар Кузманоски (чл за Д-р Јасмина Дамјаноска) Прилеп
ПЗУ Д-р Белески (чл за 4 тром за Д-р Гоце Белески ) Кривогаштани
ПЗУ Д-р Дојранлиев (чл за 4 тром) Гевгелија
ПЗУ САНУС МЕДИКУС СК
Скопје
ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ (чл за 3 и 4 тром за Д-р Ивана Деспотова)
ПЗУ Д-р Висар Абдилаи
Скопје
ПЗУ Д-р Ников (чл за 4 тром)
Гевгелија
ПЗУ Д-р Добринка (чл за Д-р Марко Стојановски ) с.Дупјачани Долнени
ПЗУ Д-р Добринка (чл за Д-р Мариче Ѓорѓиоска ) с.Дупјачани Долнени
ПЗУ МЕДИС 08 (чл за Д-р Гордана Тренкоска) Прилеп
ПЗУ Д-р Живаго (чл за Д-р Елена Наумовска) Скопје
ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ
Скопје
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за 3 тром за Д-р Маја Симончева) Скопје
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за 4 тром за Д-р Јасмина Петровска) Скопје
ПЗУ МАГДАЛЕНА МЕДИКА (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ Д-р Јованов Ѓорѓе (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ ВАЛЕНТ
ПЗУ Д-р Ѓорѓи Бошначки (чл за 4 тром)
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 4 тром за Д-р Велика Пармаковска) Битола
ПЗУ ЛЕ-А-МЕДИКА (чл за Д-р Ленка Стојановска за 4 тром ) Скопје
ПЗУ Д-р Туџарова и Д-р Караџинов (чл за 2 тром за Д-р Анита Петревска) Скопје
ПЗУ ЕМИ ВИТАЕ (чл за 4 тром)
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за Д-р Киро Здравевски )
ПЗУ ВИНОЖИТО С (чл за Д-р З.Будимовска)
ПЗУ Д-р Џеков (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Славица Трајановска Величкович
ПЗУ ИРИС МЕДИКА (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ Д-р Ирена Москова (чл за 4 тром) Прилеп
ПЗУ Д-р СНЕЖАНА МЕДИКА ПЛУС (чл за 3 тром)
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА (чл за 4 тром за Д-р Анѓелка Ѓорѓиеска ) Прилеп
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА (чл за 4 тром за Д-р Верица Миноска) Прилеп
ПЗУ Д-р Спиркоска Билјана
ПЗУ Д-р Орданчо Митрикески
ПЗИ Д-р Ана (чл за Д-р Гордана Буцевска Атанасовска)
ПЗУ Д-р Славица Смилјановска
ПЗУ Д-р Благоја Стоев
Гевгелија
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА –Слаѓана Скопје
ПЗУ Д-р Марија (чл за 4 тром)
Скопје
ПЗУ Д-р Јорде Симоноска (чл за 3 тром ) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ ( чл за Д-р Елена Манолева Николовска ) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за Д-р Ива Здравевска) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за Д-р Никола Панделиев) Скопје
ПЗУ МАНОЛЕВИ (чл за Д-р Марина Митревска) Скопје
ПЗУ Д-р Алекдандар Петрески ( чл за 2,3,4 тром ) с.Бучин Крушево
ПЗУ МЕДИКАЦИО (чл 3*1200 ) Скопје
ПЗУ КАЛА-МЕДИКАЛ (чл за 4 тром за Д-р Валентина ) Скопје
ПЗУ РИАНА-МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Драгица Тончева ) Нов Дојран
ПЗУ Д-р Диана Дацевска
Скопје
ПЗУ Д-р Тања Росица Бандулиева (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ Д-р Анета Ѓорѓиева (чл за 2 тром ) Скопје
ПЗУ Д-р Никола Чамуровски Скопје
ПЗУ Д-р Ивана Панајоту (чл за 4 тром) Гевгелија
ПЗУ Д-р Марија Иваноска (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Дарко Чатлески (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Вело Т.Танески
ПЗУ ХА-МЕДИКА с.Скудриње
ПЗУ Д-р Маленкова (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ АГО-ВИТА
с.Врбјани Маврово и Ростуша
ПЗУ Д-р Ристовска ( 3*1200 ) Скопје
ПЗУ АЛБА МЕД (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Ангел (чл за 4 тром) Радовиш
ПЗУ НИЗО-МЕД
с.Броштица
ПЗУ Д-р Белушкови (чл за 4 тром за Д-р Лила Сусинова)
ПЗУ АУРОРА-МЕДИКА
ПЗУ Д-р Верка Иваноска (чл за 4 тром)
ПЗУ Д-р Трајкова (чл за 4 тром) Радовиш
ПЗУ Д-р Веска Спасова
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за Д-р Гордана Мазнејкова) Прилеп
ПЗУ Д-р Мрческа (чл за Д-р Лилјана Мрческа) Прилеп
ПЗУ ЕЛМАКО (чл за 4 тром)
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д (чл за Д-р Арбен Аголи 4 тром ) Дебар
ПЗУ АВИЦЕНА-МЕД (чл за 4 тром) с.Џепиште Дебар
ПЗУ Д-р Здравев
ПЗУ Д-р Ана (чл за Д-р Гордана Буцевска Атанасова)
ПЗУ Д-р Омер Дурмиши (чл за 4 тром) с.Присојница Маврово
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-р Снежана Камчева (чл за 4 тром) Радовиш
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА Д-р Светлана Пејова (2*1200 за 3 и 4 тром )
ПЗУ Д-р Илија и Д-р Невенка Гаврилови ( 2*1200 ) Радовиш
ПЗУ ИЛКА
Дебар
ПЗУ ГЕНТА-МЕД (чл за 4 тром) Дебар
ПЗУ МЕДИКА МИМ (чл за 4 тром) Скопје
ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ (чл за Д-р Старковска Катерина ) Скопје
ПЗУ ЛИНКО-МЕД (чл за 3 и 4 тромесечие )
Скопје
ПЗУ ВИТАМЕД ГТ (чл за Д-р Тасковска Лидија )
Скопје
ПЗУ Д-р Џемадије Гајур Иљази
ПЗУ АЛТЕА (чл за 4 тром за Д-р Еленица Ацевска) Прилеп
ПЗУ АЛТЕА (чл за 4 тром за Д-р Александар Димоски ) Прилеп
ПЗУ ШЕНДЕТИ
ПЗУ Д-р Филева (чл за Д-р Станислава) Скопје
ПЗУ Д-р Русанка Крстевска (чл за Д-р Гордана Тотеска) Скопје
ПЗУ Д-р Манчевска (чл за Д-р Манчевски и Д-р Манчевска ) Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Лазеска (чл за Д-р Билјана) Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Лазеска (чл за Д-р Снежана) Скопје
ПЗУ Д-р Јасмина Ивановска
ПЗУ ЕЛИФЕ (чл за 3 и 4 тромесечие) с.Арачиново Скопје
ПЗУ Д-р Јорде Симоноска (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ (чл за Д-р Гордана Ангелеска) Скопје
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ (чл 2*1200 за Д-р Ѓуро Кленкоски ) Скопје
ПЗУ МЕД ФЛОТОН (чл за 1 и 2 тромесечие)
ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Снежана Кузманоска
ПЗУ Д-р Христина (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ЕМИ ВИТАЕ (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р (чл за Д-р Маргарита Ристовска)
ПЗУ Д-р (чл за Д-р Весна Весковска)
ПЗУ СВЕТИ СПАС (2*1200 за членарина) с.Ропотово Долнени
ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА (чл за 4 тромесечие Д-р Биљана) Скопје
ПЗУ ВАЛЕНТ
ПЗУ АНАБЕЛА МЕДИКА Д-р Клара Иванова
ПЗУ АЛФАМЕД (чл за 4 тромесечие ) Прилеп
ПЗУ ЛАВИТА 2(чл за Д-р Катерина Дабеска) Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Моника Митеска) Скопје
ПЗУ Д-р Селвије Демири
Тетово
ПЗУ ТЕУТА МЕДИКА (чл за Д-р Мерита Рамад ) Тетово
ПЗУ Д-р Светлана Заркова Кметовска (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Катерина Ангелеска Галевска Скопје
ПЗУ Д-р Виктор Арсов Скопје
ПЗУ САНУС (чл за 1 и 2 тромесечие) с.Г.Седларце Тетово
ПЗУ ПРОМЕДИКА (чл за 4 тромесечие ) с.Визбегово
ПЗУ Д-р Офелија
Скопје
ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ВИТА-МЕДИКА
Скопје
ПЗУ ЗЕРОСКИ (чл за 4 тром за Д-р Гордана Јаневска) Прилеп
ПЗУ СМОКОВСКИ (чл за 4 тром за Д-р Маја Симончева) Скопје
ПЗУ Д-р Ранко Михајловски и Д-р Антеа Ѓорѓиева (2*1200 ) Скопје
ПЗУ 95-МЕДИКА (2*1200) Прилеп
ПЗУ Д-р Владо Станоевски (чл за Д-р Ефремова Весна) Скопје
ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА ПЛУС (чл за 4 тром за Д-р Врџиска Снежана )
ПЗУ Д-р Дијана Једиковска (чл за 3 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Софија Крстева
Скопје
ПЗУ ПАНВИТ (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН (чл за 4 тром за Д-р Славица Тодоровска)
ПЗУ Д-р Слезенковска
с.Марино Илинден
ПЗУ Д-р Офелија ( 2*1200 за членарина ) Скопје
ПЗУ Д-р Георгиев (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ПЕНЕЦЕЛИН (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ЕХОЛАБ (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ОСУМДЕСЕТИЕДЕН (чл за 4 тром за Д-р Јованка К.) Скопје
ПЗУ РЕС ХУМАНА (чл за 4 тром за Д-р Нада Настеска) Скопје
ПЗУ МЕДИКА МИМ
Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Татјана Апостолоска) Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Катерина Дабески ) Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Моника Митева) Скопје
ПЗУ А- (чл за 4 тром за Д-р Васка Кирова) Тетово
ПЗУ Д-р Сузана Новаковска –Дујковиќ
Охрид
ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА (чл за Д-р Ана Кочоска) Скопје
ПЗУ Д-р Наташа Симоновска (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Весна Китанова (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Розика Невчева
ПЗУ Д-р Анета Ивановска (чл за 3 тром ) Скопје
ПЗУ Д-р Анкица Станоевска (чл за 4 тром за Д-р Ефремова Весна) Скопје
ПЗУ БИМЕД ( чл за 4 тром за Д-р Катерина Ангелеска Галевска ) Скопје
ПЗУ Д-р Маја Алексова (чл за 4 тром за Д-р Кристина Петреска) Скопје
ПЗУ ПРЕВЕМЕД
Скопје
ПЗУ Д-р Зографски (чл за Д-р Марија Милеска) Скопје
ПЗУ Д-р Јасмина Иваноска
ПЗУ ЕЛИФЕ (чл за 4 тромесечие ) с.Арачиново Скопје
ПЗУ Д-р Весна Спировска
Скопје
ПЗУ ДИЕЛИ (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Србослав Радојичик ( 600 ден за членарина)
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК
Скопје
ПЗУ Д-р Славица Трајанова Величковиќ
ПЗУ Д-р Неда Манушева (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Станоевска Цветанка (чл за 3 тром )
ПЗУ ВИТА МЕДИКА (чл за Д-р Ружа Аспровска 1440 ден ) Битола
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ( чл за Д-р Пармаковска Велика за 2013/2013 2880 ден ) Битола
ПЗУ Д-р
ПЗУ ПРЕВЕМЕД
Скопје
ПЗУ Д-р Агим (2*1200 ден за членарина) с.Неготино Полошко Врапчиште
ПЗУ МЕДИКА (1*1200 за 3 и 2*1200 за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ ВИНОЖИТО С ( 2*1200 за членарина)
ПЗУ МЕДИКА МИМ
ПЗУ МОЈ ДОКТОР
Скопје
Скопје
ПЗУ Д-р Зографски (чл за Д-р Милеска Марија) Скопје
ПЗУ БОНА ДЕ (чл за 3 и 4 тромесечие за Д-р Софка Д.Бошковска) Скопје
ПЗУ ШПЕТИМИ ( 2*1200 за членарина) с.Арачиново Скопје
ПЗУ Д-р Филева (чл за Д-р Станислава Стојанова за 4 тром ) Скопје
ПЗУ МЕДИКА (2*1200 за 3 и 4 тромесечие) Скопје
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ХОСПИТАЛИЈА (чл за 1 тром за Д-р Ангела Ѓорѓиеска)
Прилеп
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ХОСПИТАЛИЈА (чл за 1 тром за Д-р В.Миноска) Прилеп
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Моника Митевска) Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Татјана Апостолоска) Скопје
ПЗУ ЛАВИТА 2 (чл за Д-р Катерина Дабеска) Скопје
ПЗУ МЕД ФЛОТОН (2*1200 за 3 и 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Манчевска
ПЗУ МАРТА МЕДИКА
Скопје
Прилеп
ПЗУ Д-р Офелија
Скопје
ПЗУ МОЈ ДОКТОР
Скопје
ПЗУ ЗДРАВЈЕ (чл за 2013 за Д-р Лилјана Ж. Ангелева 1440 ден) Битола
ПЗУ Д-р Јадранка Петрова Штип
ПЗУ АНИМА МЕД (чл за 4 тромесечие )
ПЗУ Д-р Жане Дишлиеска Скопје
ПЗУ МЕДИЦИНЕ (3*1200 ден за 1,2,3 тром за Д-р Амет ) Гостивар
ПЗУ Д-р С.Т.Величкович
ПЗУ Д-р Цветанка Станоевска (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ МЕДИКО ПАРК Д-р Весна Спировска
ПЗУ МИ-СА МЕДИКА (чл за 1 тромесечие) Гостивар
ПЗУ Д-р Ана (чл за Д-р Гордана Буцеска Атанасова)
ПЗУ Д-р Најдовска (чл за Д-р Марија Гроздановска) Демир Хисар
ПЗУ МЕДИКАЦИО
Скопје
ПЗУ Д-р ЕЛ-АРЕЈСИ (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА
Скопје
ПЗУ Д-р Љупка Спасовска Младеновска (чл за 1 тромесечие) Скопје
ПЗУ Д-р Виолета Миланова (2*1200 ден за членарина)
ПЗУ САНУС
Тетово
(чл 2*1200 за 3 и 4 тром за Д-р Дашмире Бајрами ) с.Г.Седларце
ПЗУ ВИТА МЕДИКАЛ (2*1200 за членарина) Скопје
ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА (чл за 4 тром за Д-р Афродита М.Ристовска) Скопје
ПЗУ Д-р Паскалов (чл за 4 тромесечие ) Скопје
ПЗУ Д-р Висар Абдуали
Скопје
ПЗУ ДОКТОР МАЕР ( 2*1200 за 2014 и 2015 година) Скопје
ПЗУ Д-р Драган Тодоровски (чл за 1 тромесечие) Куманово
ПЗУ ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА (2*1200 ден за членарина) Дебар
ПЗУ Д-р Фатмир
с.Неготино Полошко Врапчиште
ПЗУ Д-р Енгин (2*1200 за Д-р НДЕРИМ АЛИТИ ) Тетово
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
Download

Spisok na PZU koi imaat plateno clenarina za 2014