Čačanski bataljon 69
32000 Čačak
www.docus.co.rs
[email protected]
T:+381.32.310.050
F:+381.32.330.345
CENOVNIK USLUGA
-
Radni sat programera
Radni sat programera za specifične aktivnosti
Radni sat konsultanta
Radni dan programera 8 sati (preko 6 sati dnevno)
Radni dan programera za specifične aktivnosti
Prenos početnog stanja za novu poslovnu godinu
Ponovna instalacija baze podataka i serverskih komponenti
Ponovna instalacija klijentske komponente
Izlazak na teren – lokacija Čačak do 20km
Izlazak na teren van Čačka
3.000 din
3.500 din
3.500 din
16.000 din
22.000 din
4.500 din
4.500 din
2.000 din
1.000 din
35 din/km
CENOVNIK SERVISNIH USLUGA
-
Usluga izlaska na teren do 20km
Usluga isporuke opreme do 20km (za opremu kupljenu kod nas)
Usluga montaže opreme (za opremu kupljenu kod nas)
Usluga servisiranja za opremu u garanciji
Usluga detekcije i uklanjanja virusnih infekcija
Usluga instalacije licencnog Windows OS sa aktivacijom
Usluga reinstalacije Windows OS sa instalacijom drivera
Oporavak podataka sa oštećenih diskova
Usluga intervencije na radnim stanicama – korisnik
Ugradnja komponente u kućište računara sa instalacijom
Usluga ugradnje mat.ploče uz instalaciju
Instalacija serverskog OS – definisanje korisnika
Kreiranje domenskih naloga i stanica do 20
Instalacija i konfigurisanje SQL Servera
Usluga savetovanja i projektovanja LAN/WAN
Konfigurisanje DNS DHCP servisa u mreži
Prenos podataka na novi server
Podešavanje email naloga
Ostale servisne intervencije
1.000 din
besplatno
besplatno
prema uslovima garancije
1.000 din
1.400 din
1.400 din
1.500 din/sat
1.000 din/sat
500 din
800 din
8.500 din
500 din/user
3.500 din
2.000 din/sat
2.500 din
2.000 din
500 din
1.400 din/sat
Cene za sat podrazumevaju svaki započeti sat
Sve cene su date bez uračunatog PDVa
Cenovnik važi od 01.01.2011
DOCUS doo, Čačanski bataljon 69, 32000 ČAČAK MB: 17342401 PIB: SR 100899125 TR: 155-9518-71
www.docus.co.rs eMail: [email protected] T: +381-32-310-050
Download

Cenovnik usluga