Cenovnik
Deforme zadržava pravo izmena cena bez najave. Cene su izražene u evrima.
Cenovnik | www.res-media.info
MULTIMEDIJA
2D ANIMACIJA
Do 30 sekundi
preko 30 sekundi
3D animacija
izrada animacije do 15 sekundi
izrada animacije preko 15 sekundi
izrada 3D modela
postavljanje scene i izrada jedne slike
Video produkcija i postprodukcija
izrada promotivnog filma do 15 minuta
izrada promotivnog materijala do 60 minuta
Montaža
grafička obrada
Postavljanje titla na film
20€ / sec
18€ / sec
150€ / sec.
130€ / sec
50 € – 490 €
50€ – 490€
320€
420€
3€ / minuti
220€
2,5 €/minuti
Grafičko uređenje Televizije
izrada TV špice
izrada logotipa, potpisa i grafike za emisiju
300-600€
200-400€
*ukoliko se realizuje projekat u trajanju od jedne ili vise sedmica, cene se koriguju po
dogovoru.
Multimedijalne prezentacije –CD-DVD
Media XS
Interaktivna prezentacija atraktivnog dizajna, sadrži osnovne informacije o
firmi, proizvodima ili uslugama. Sadržaj je predstavljem tekstualno i foto
materijalom uz audio podlogu.
rok izrade: oko 7 dana
od 590 eura
Media XL
Dinamična, interaktivna prezentacija modernog dizajna. Sadrži pokretne
grafičke elemente, menije za izbor i dinamične prelaze između celina. Sadržaj
je predstavljen tekstualno odnosno foto i audio-video materijalom.
rok izrade: oko 14 dana
od 990 eura
Media XXXXL
Pažljivo dizajnirana, dinamična i interaktivna prezentacija. Korišćeni materijal
je obrađivan u cilju isticanja detalja dok su primenjeni efekti odraz
propagandne poruke.
Prezentacija obiluje foto i audio-vizulenim materijalom a po potrebi
implementiraju se i 3D animacija ili vizuelizacija.
rok izrade: minimalno 21 dan
od 1.390 eura
*Cene su date ukoliko kompletan materijal dostavlja naručioc i obuhvata audiovideo
materijala, pisanje ili prevod teksta, i/ili izrada i nabavka druge
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
WEB
Paket standard
Sastoji se od 3-5 statičkih HTML strana. U ponudu je uključeno:
idejno rešenje (prema dostavljenom materijalu) , tekst i 1-3 fotografije po
strani)
Prijavljivanje sajta na internet pretraživače. Rok izrade 10 radnih dana od
datuma dostavljanja kompletnog materijala.
350 €
Paket optimum
Sastoji se od najviše 10 statičkih HTML strana i jedne galerije slika. U ponudu je
uključeno:
idejno rešenje (prema dostavljenom materijalu), (tekst i 1-3 fotografije po
strani) jedna galerija slika sa mogućnošću uveličanog prikaza i kratkog
tekstualnog objašnjenja za svaku sliku i galeriju, jedan animirani flash baner,
postavljanje prezentacije i testiranje 7 dana, statistika posećenosti sajta,
prijavljivanje sajta na internet pretraživače. Rok izrade 15 radnih dana od
datuma dostavljanja kompletnog materijala.
700€
Paket extra
Sastoji se od 10 stranadinamičkih HTML strana. U ponudu uključeno:
idejno rešenje (prema dostavljenom materijalu), flash 5x, program za
ažuriranje, postavljanje prezentacije i testiranje 7 dana, statistika posećenosti
sajta, prijavljivanje sajta na internet pretraživače. Rok izrade 20 radnih dana
od datuma dostavljanja kompletnog materijala.
700 €
Dodatne usluge
Prevod na engleski (i druge jezike)
30 - 50 €/str
50 €
30-50 €
Izrada flash banera i reklame
Izrada jedne strane HTML sajta
Izrada jedne strane flash sajta
70-120 €
DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU
Logo – dizajn znaka i logotipa
300 € – 400 €
Brošure
20 - 40€./ str
Katalozi
30 -60 €/ str
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
IT SERVISNE USLUGE
Osnovna
Usluga dijagnostike nasumičnog kvara u
servisu
Usluga dijagnostike prikrivenog kvara u
servisu
Usluga dijagnostike totalnog kvara u
servisu
Usluga dolaska na lokaciju korisnika do
20km
Usluga isporuke opreme
Usluga popravke sitnijih kvarova koje je
moguće otkloniti odmah, bez ostavljanja
računara u servisu
Održavanje softvera
Usluga backup podataka na medije
korisnika
Usluga detekcije i uklanjanja VIRUSNIH
infekcija
Usluga instalacije licencnog antivirusnog
softvera
Usluga instalacije licencnog Microsoft
operativnog sistema sa instalacijom
drajvera i aktivacijom
Usluga instalacije/reinstalacije drajvera
Usluga instalacije/reinstalacije licencnog
aplikativnog softvera (Microsoft, Adobe,
Corel...)
Usluga pronalaženja i download
drajvera/uputstava i snimanje na optički
medij korisnika
Usluga reinstalacije (repair) Microsoft
operativnog sistema sa instalacijom i
podešavanjem drajvera
Usluga spašavanja obrisanih ili oštećenih
podataka sa HDD-ova i flash medija
RECOVERY
Održavanje hardvera
Usluga instalacije plotera na lokaciji
korisnika
Usluga instalacije štampača/skenera sa
pratećim drajverima i softverom
Usluga intervencije na mrežnoj i
komunikacionoj opremi na terenu
Usluga intervencije na radnim stanicama i
štampačima na terenu
Usluga intervencije na serverima na terenu
OnSite
Jedinica
Ne
Intervencija
20,00 €
Ne
Intervencija
10,00 €
Ne
Intervencija
5,00 €
Da
Intervencija
10,00 €
Da
Intervencija
6,00 €
Ne
Intervencija
6,00 €
OnSite
Jedinica
Cena
Ne
Intervencija
10,00 €
Ne
Intervencija
18,00 €
Usluga instal. A/V soft
Ne
Intervencija
Usluga instal. MS
Windows OS
Ne
Intervencija
Usluga instal. drivera
Ne
Intervencija
Usluga instal. AP soft
Ne
Intervencija
10,00 €
Usluga pron.i downl.
drivera
Ne
Intervencija
6,00 €
Usluga repair MS
Windows OS
Ne
Intervencija
20,00 €
Usluga spašavanja
podataka
Ne
Intervencija
25,00 €
OnSite
Jedinica
Da
Intervencija
118,0€
Da
Intervencija
5,00 €
Da
Sat
30,00 €
Da
Sat
20,00 €
Da
Sat
30,00 €
Usluga dijag.
nasumič. kvara
Usluga dijag. prikriv.
kvara
Usluga dijag. totalnog
kvara
Usluga izlaska na
teren
Usluga isporuke
opreme
Usluga popra. sitnijeg
kvara
Usluga izrade
backupa podataka
Usluga uklanjanja
virusa
Usluga instal. plotera
Usluga inst.
štampaèa/skenera
Usluga serv. MREŽA
na terenu
Usluga serv. PC na
terenu
Usluga serv. SERVER
na terenu
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
Cena
5,00 €
20,00 €
5,00 €
Cena
Usluga izrade mrežnog kabla
Usluga izrade
mrežnog kabla
Usluga sklapanja
računara
Usluga prepakivanja
računara
Da
Komad
Ne
Intervencija
18,00 €
Ne
Intervencija
18,00 €
Ne
Intervencija
10,00 €
Ne
Komponenta
5,00 €
Da
Intervencija
6,00 €
Da
Intervencija
6,00 €
Da
Intervencija
8,00 €
Usluga ugradnje
matiène ploèe
Ne
Intervencija
10,00 €
Usluga updatea
BIOS-a MB
Ne
Intervencija
6,00 €
OnSite
Jedinica
Cena
Usl. inst. i konf.
mreznih ur.
Da
Intervencija
23,00 €
Usluga instalacije i konfigurisanja Remote
Access Servera / VPN (5-20)
Usl. Inst. i konf. RAS
Da
Intervencija
53,00 €
Usluga savetovanja i projektovanja LAN i
WAN
Usl. projektovanja
LAN i WAN
Da
Sat
65,50 €
OnSite
Jedinica
Da
Intervencija
23,00 €
Da
Komad
12,00 €
Da
Komad
12,00 €
Da
Komad
6,00 €
Da
Intervencija
23,00 €
Da
Intervencija
60,00 €
Da
Intervencija
30,00 €
Da
Intervencija
30,00 €
Da
Intervencija
23,00 €
Da
Komad
Da
Sat
Usluga prepakivanja komponenti u drugo
kućište
Usluga prepakivanja računara
Usluga preventivnog održavanja računara
(čišćenje unutrašnjosti računara od
prašine, uklanjanje temp fajl.)
Usluga testiranja ispravnosti računarskih
komponenti (svaka komponenta posebno)
Usluga ugradnje HDD-a, sa
particionisanjem i formatiranjem
Usluga ugradnje PC komponente
Usluga ugradnje TV/FM Tuner kartice, sa
instalacijom drajvera i prateće aplikacije
Usluga ugradnje/zamene matične ploče uz
instalaciju svih potrebnih drajvera i
testiranja, bez repair-a OS
Usluga update BIOS-a matične ploče
NET. Usluge Instalacije i
konfigurisanje
Usluga instalacije i konfigurisanja mrežnih
uredjaja (hub, switch, router, wireless)
NET. Servisne usluge
Usluga ažuriranja serverskog operativnog
sistema
Usluga dodavanja korisnika u domen
Usluga dodavanja radne stanice u domen
Usluga dodavanja radne stanice u
workgroup
Usluga instalacije i podešavanja printera za
štampanje u mreži
Usluga konfigurisanja DHCP i DNS servisa
Usluga kopiranja podataka sa starog na
novi server
Usluga organizacije backup-a Exchange
baze
Usluga podešavanja E-bankinga
Usluga podešavanja e-mail naloga
Usluga podešavanja klijenata i provera
sistema
Usluga prevent.
održavanja
Usluga testiranja
komponenti
Usluga ugradnje
HDD-a
Usluga ugradnje PC
komponente
Usluga ugradnje
TV/FM tunera
Usl. update Serv. OS
Usl. Dodavanja usera
u domen
Usl. dodavanja RS u
domen
Usl. dodavanja RS u
workgroup
Usl. inst. printera u
mreži
Usl. konf. DHCP i DNS
servisa
Usl. kopir. podataka
na server
Usl. org. backupa
Exch baze
Usl. podes. e-banking
naloga
Usl. podeš. e-mail
naloga
Usl. podeš. klt i
prov. sist.
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
1,20 €
Cena
6,00 €
47,00 €
Usluga podešavanja radne stanice za rad u
APP
Usluga podešavanja VPN naloga
Usluga postavljanja i podešavanja SMART
UPS-a
Usluga promovisanja i podešavanja DC
servera
Instalacija i konfigurisanje A/V
Softvera
Usluga instalacije AV softvera i
podešavanja radnih stanica pojedinačno,
bez servera
Usluga instalacije AV softvera na radne
stanice preko servera
Usluga instalacije AV softvera na server
Usl. podeš. RS za rad
u APP
Usl. podeš. VPN
naloga
Usl. post. i pod.
SMART UPS
Usl. inst. i pod. DC
servera
Usl. inst. AV soft. po
stanici
Usl. inst. AV soft. na
stanice
Usl. inst. AV soft. na
server
Da
Intervencija
23,00 €
Da
Intervencija
12,00 €
Da
Komad
12,00 €
Da
Intervencija
41,00 €
OnSite
Jedinica
Da
Komad
12,00 €
Da
Komad
1,20 €
Da
Intervencija
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
Cena
59,00 €
Poštovani,Nadamo se da će Vam ovaj cenovnik poslužiti kao dobra polazna osnova za
formiranje utiska na osnovu kojeg ćemo Vam dostaviti ponudu.
Za dodatne informacije ili savete možete nas kontaktirati na e-mail
[email protected] ili telefonom na broj: +381 (0) 63 393452
- Na osnovu usmenog ili pismenog zahteva od strane klijenta izrađuje se ponuda u kojoj
se precizno definiše projekat i uslovi saradnje.
- Posebno nam je drago kada je klijent spreman da zajedničkim snagama definišemo
specifikacije projekta, bilo da je reč, o tehničim rešenjima ili definisanju okvirnih budžeta
za realizaciju projekta.
- Na ovaj način u fazi realizacije postiže se veća efikasnost i produktivnost uz manje
sredstava i vremena.
- Realizacija projekata započinje od momenta prijema overene ponude (pismeno ili
porukom na e-mail), ili potpisivanjem ugovora.
Prava, obaveze i uslovi:
- Obaveza klijenta je da nakon prihvatanja ponude zaduži osobu za kontakt i da dostavi
neophodan materijal za početak rada
- Prilikom izrade idejnog rešenja, klijent ima pravo da traži najviše jedno rešenje osim ako
to ponudom nije drugačije definisano
- Nakon usvajanja rešenja i relizacije projekta, odnosno slanja na overu, klijent ima pravo
na najviše tri korekcije. Sve naknadne korekcije se obračunavaju kao 20% od vrednosti
projekta na ime dodatno utrošenog vremena.
- Ukoliko klijent odluči da nakon usvajanja ponude i prijema rešenja odustane od dalje
realizacije projekta iz bilo kakvog razloga dužan je da isplati najmanje 30%, a najviše
50% od iznosa navedenog u ponudi.
- Klijent snosi odgovornost za slovne ili gramatičke greške u izrađenom materijalu,
shodno tome, dužan je da dostavljena rešenja proveri. Deforme nije odgovorna za slovne
ili gramatičke greške, jedino ako su nastale nakon odobrenja projekta od strane klijenta.
- Sva audio, video i dizajnerska rešenja, pripreme za štampu i drugi materijali su
autorska dela definisana zakonom. Time je odredjeno vlasništvo za dizajn koje pripada
Deforme. Kao takva ne mogu se koristiti, menjati i umnožavati bez odobrenja autora.
- Deforme se obavezuje da će poverene poslove obavljati profesionalano, efikasno i
brzo, poštujući želje i smernice koje dobija od klijenta.
- Cenovnik je polazana osnova za izradu ponude. Iako, se neki projekti mogu relizovati,
na osnovu datih cena, na svaki zahtev klijenta šaljemo pismenu ponudu sa što
preciznijom definicijom projekta i finansijskom konstrukcijom.
- Projekti realizovani van radnog vremena, tokom neradnih dana, vikenda i praznika, ili
zahtevniji projekti koji se moraju realizovati u kratkom roku, uvećavaju cenu za 30%
- Stalnim klijentima odobravamo popuste od 10 - 20%, dok uz potpisivanje godišnjih
ugovora popusti mogu biti i do 40%.
20.2.2013.
S poštovanjem,
Dragana Radulović, direktorka
Deforme
DeFORME, Tel/fax 011/2-474-006, Vojvode Stepe 298, 11040 Beograd, www.formeit.com
Žiro račun: 265-1780310000094-53 Raiffeisen BANK
Matični broj: 60317461, PIB 104585553, šifra delatnosti 72200
Download

Cenovnik - DeForMe-IT