NETAVIS OBSERVER ENTERPRISE
Profesionalni softver za video menadžment
SNIMANJE: DA
MONITORING: DA
PREGLED: DA
ANALIZA: DA
POVEZIVANJE: DA
Osnovne informacije
•
Optimizovan za 24/7 rad *
•
Powered by Linux
•
Jednostavna instalacija
•
Inteligentni Video
•
Neograničen broj kamera
•
Monitoring uživo
•
Udaljeni pristup
•
Snimanje video materijala
•
Napredna kontrola PTZ kamera
*
Više od 400 sistema IP video nadzora sa NETEYE mrežnim
rekorderima i Netavis softverom za video menadžment
je 24/7 operativno u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji
H.264
HDTV
I/O
MREŽNI VIDEO
MREŽNI VIDEO
INTERFEJS
24/7
MEGAPIXEL
SNAP
MREŽNI VIDEO
MREŽNI VIDEO
INTERFEJS
www.ipway.rs/netavis/
N
E
T
A
V
I
S
T
NETAVIS OBSERVER ENTERPRISE
E
H
N
I
Č
K
E
VIDEO (digitalni izvor)
Podržani proizvođači:
ACTi, Alinking, Allnet, Arecont, Axis, Basler, Bosch, Brickcom, Canon, Cellinx, CNB, Eneo, Fitivision, Hikvision,
iPux, IQeye, JVC, LG, Lumenera, Mobotix, Moxa, Panasonic, Samsung, Sanyo, Shany, Sony, VisionHitech,
Vivotek, Zavio, ONVIF kamere
Broj kamera:
Neograničen
KAMERE
Video kompresija:
JPEG, Motion JPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264
Rezolucije:
Sve rezolucije podržanih kamera
Max. FPS:
Više od 2000 FPS uz preporučeni hardver
AUDIO
Audio striming:
Dvosmerni audio
Kompresija:
G726, G711, AAC
SERVER
K
A
Platforma:
Linux operativni sistem
Bezbednost:
Neograničen broj korisnika može istovremeno da pristupi sistemu uz omogućeno dodeljivanje šifre i prava
svakom korisniku.
Instalacija i podešavanje:
Automatizovana i pojednostavljena instalacija. Intuitivno i detaljno podešavanje svih parametara.
Podešavanje i upravljanje sistemom se vrši isključivo sa klijentskom aplikacijom ili internet čitačem preko
TCP/IP lokalne ili internet mreže.
Snimanje:
Snimanje (ograničeno kapacitetom hard diskova) se vrši direktno na lokalne ili mrežne diskove. Dužina
snimanja može biti ograničena po kameri da bi se zadovoljili zakonski normativi pojedinih zemalja.
R
A
K
T
E
R
KLIJENT
Platforma:
Windows, Linux, MacOS koristeći internet čitač ili uz instalaciju klijentske aplikacije (samo Windows).
Funkcije:
Menadžment i podešavanje kamera, korisnika, režima i tipa snimanja, monitoring stanja lokalnog i
distribuiranih servera, kreiranje panela za monitoring kamera kao i monitoring uživo, pregled i pretraga
snimljenog materijala, eksport snimljenog materijala, povezivanje na lokalni ili udaljeni server preko lokalne
ili internet mreže, pregled i pretraga događaja kao i export...
Alarmi:
Audio vizuelni alarmi, e-mail, SMS, XML integracija i I/O kontakti
MONITORING
Podešavanje:
Neograničen broj kamera (NxM) može biti konfigurisan uz 7 presetovanih panela za monitoring uživo.
Moguće podešavanje brojnih parametara slike sa svake kamere pojedinačno unutar svakog panela.
PTZ podrška:
Kontrola PTZ i dome kamera koristeći joystick ili računarski miš.
S
Pretraga:
Snimljeni video pretražuje se po kameri, vremenu i datumu. Moguća brza pretraga bez puštanja videa
uvidom u prvu sliku svake minute snimka.
T
Monitoring:
2 ili više monitora po radnoj stanici
I
REPRODUKCIJA
I
Reprodukcija:
Na raspolaganju ubrzanje pregleda snimljenog videa od 2 do 500 000 puta kao i kontrolisan manuelni
pregled.
K
Sinhronizovana repr.:
Snimak sa do 4 kamere može biti pregledan istovremeno i eksportovan
Eksport:
SAFE format (nemoguće menjati video eksportovan u SAFE formatu) ili AVI
E
GENERALNE INFORMACIJE
Podržani jezici:
Netavis Observer podržava Srpski, Engleski, Ruski, Mađarski, Hrvatski, Češki, Poljski, Arapski jezik... Jezik je
moguće promeniti bez restartovanja klijenta i servera.
Licenciranje:
Elektronsko licenciranje. Sistem može imati bilo koji broj kamera (licenci) uz moguću pojedinačnu nadogranju.
Osobine Enterprise verzije:
Neograničen broj kamera i korisnika, neograničen broj servera u distribuiranoj mreži. Podržava SNAP, iCat
(video analitika), EMS, LNT, LPR.
Online monitoring, pristup arhivi, administracija korisnika i kamera kao i mrežni menadžment se obavlja iz
jedne klijentske web bazirane aplikacije.
SNAP (opciono):
Simple Netavis Application Protocol - XML interfejs uz pomoć kojeg je moguće dvosmerno povezati
eksternu aplikaciju sa Netavisom.
iCat (opciono):
Image Content Analysis Toolbox - podsistem koji je osnova za detekciju pokreta kao i naprednih funkcija:
brojanje ljudi, digitalna ograda, ostavljeni objekti...
EMS:
Event Management System - podsistem za dodatno programiranje brojnih parametara Netavis-a, npr.
definisanje reakcije sistema u slučaju I/O alarma
Download

netavis observer enterprise h.264 snap hdtv i/o 24/7