INŽENJERING, ELEKTROUSLUGE I TRGOVINA
Dr. Sakiba Edhemovića br. 6/c, 76100 Brčko Distrikt
Tel:049 230 160 / 230 161, fax:230 162, [email protected], IDB:4600208170009; NLB banka 132-24020041063-65
Reference firme Magnet d.o.o. iz oblasti izrade
Računarskih i telefonskih mreža
za period od 2010-2013. godine
R.B.
Godina
1
2010
2
2011
3
2011
4
2011
5
2011
6
2011
7
2012
8
2012
9
2012
10
2012
Opis
Izrada računarskih instalacija u Odjelu za poljoprivredu,
Vlade Brčko distrikta
Isporuka i ugradnja pasivne i aktivne računarske
opreme, isporuka i puštanje u rad telefonske centrale
za punionicu vode Blue Gold Maoča, Brčko distrikt
Izgradnja sistema mreže kablovske televizije u Novom
Brčkom
Izrada LAN računarske mreže u upravnoj zgradi fabrike
Žitopromet Brčko
Isporuka i ugradnja 19¨ 42U serverskog rack ormara, sa
komponentama aktivne računarske mreže
Izrada računarske i telefonske mreže nove Raiffeisen
banke u Brčkom
12
2012
13
2012
14
2012
2012
Izgradnja pasivne računarske i telefonske mreže,
isporuka i ugradnja komunikacionog ormara za
benzinsku pumpu ROX u Orašju
17
2013
BHB Cable TV d.o.o. Lukavac
Žitopromet d.d.
Medžlis IZ Brčko
Raiffeisen Banka BiH d.d.
Osnovni sud u Brčkom
2012
2013
Blue Gold d.o.o.
Policija Brčko distrikta BiH
11
16
C-bit d.o.o.
Održavanje računarske mreže
Izrada LAN računarske mreže i isporuka rack ormara sa
opremom
Izrada LAN računarske mreže i isporuka i puštanje u rad
telefonske centrale
Dogradnja računarske mreže u zgradi Sudske policije
Izgradnja pasivne računarske i telefonske mreže,
isporuka i ugradnja komunikacionog ormara, izgradnja
optičke kablovske veze između rafinerije i nove
pakirnice
Dogradnja računarske mreže u upravnoj zgradi Bimala
d.d.
Izrada LAN računarske mreže za potrebe Odjela za
javnu sigurnost
Dogradnja računarske mreže u kontejnerskim
kancelarijama Bimala d.d.
15
Investitor
Izrada LAN računarske mreže i uređenje server sale za
potrebe komisije za popis stanovništva pri Direkciji za
financije
Izrada nove LAN računarske mreže 2. sprata zgrade, a
za potrebe Policije Brčko distrikta
Tehnomarket Pirić Čelić d.o.o.
Real Pharma d.o.o.
Rafinerija šećera StudenAgrana d.o.o.
Bimal d.d.
Odjel za javnu sigurnost Vlade
Brčko distrikta BiH
Bimal d.d.
ROX d.o.o.
KGH Instalacije d.o.o.
Policija Brčko distrikta BiH
Download

Reference - Računarska i telefonska mreža