Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XIX. • Leden 2011 • Zdarm a
1
Jaký byl rok 2010
a co nás čeká v roce 2011
Rozhovor s generálním ředitelem
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Ing. Ciglanským
Přátelské setkání seniorů
Do školních lavic...?
Melounový salát
Autoři, fotografové,
spolupracovníci, respondenti
Františkolázeňských listů 2010
Františkolázeňské prameny
Františkolázeňské noviny
Péče o jizvu
Horoskopy
Křížovka
Hodně zdraví, štěstí, příjemných lidí a dobré vůle
Vám v roce 2011 přeje
akciová společnost Lázně Františkovy LázněFoto: V. Izák
Kultura, volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Městské muzeum, knihovna...
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
Milé dámy, vážení pánové,
vítám Vás v roce 2011 a těším se, spolu
s Vámi, že to snad bude rok, který nám přinese
mnoho dobrého a příjemného.
Do nového roku vstupují Františkolázeňské
listy s novinkou, která se Vám snad bude líbit.
Součástí listů budou Františkolázeňské noviny.
Zprávy v těchto novinách nejsou všechny úplně
aktuální, ale spolu s autory věřím, že Vás historie v této formě pobaví a seznámí s fakty, která
možná neznáte.
Letos vypisuje a.s. Lázně Františkovy Lázně
prostřednictvím Františkolázeňských listů již
sedmý ročník fotosoutěže. V přecházejících
ročnících fotosoutěže jsme od Vás dostali několik stovek fotografií, které potvrzují, že jste
ve Františkových Lázních rádi, že se sem vracíte
a umíte se dívat kolem sebe. Téma fotosoutěže
Vám dovoluje fotografovat téměř cokoliv, co
je spojené s lázněmi. Nezapomeňte si proto
brát s sebou celoročně do lázní fotoaparát,
abyste nelitovali, že nemůžete vyfotografovat
nějaký zajímavý záběr. Z fotografií od Vás jsme
již několikrát udělali výstavu a těšíme se, že ze
snímků, které od Vás dostaneme letos, budeme
moci udělat výstavu příští rok.
Přeji Vám, abyste do nového roku vkročili
správnou nohou, aby Vám všechno vycházelo
tak, jak si přejete a hlavně Vám přeji hodně
zdraví a příjemný pobyt v lázních.
Redakce
Františkolázeňské listy č. 1, leden 2011, ročník 19. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv.
Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected] www.frantiskovylazne.cz
(Křížovka: Srdce není koleno, nedá se ohnout – africké přísloví.)
Lázně Františkovy Lázně
akciová společnost
Jsme tu pro Vás:
SPA RECEPCE
LUISINY LÁZNĚ
otevřeno: po – so 7 – 15 hod.
Máchova ul. 6, Františkovy Lázně,
tel. 354 201 515-16, 739 489 845
[email protected] [email protected]
INFORMACE A PRODEJ
LÉČEBNÝH SLUŽEB:
volný prodej léčebných procedur,
rezervace,
změny a přečasování
termínů procedur,
koordinace provozu procedur,
prodej dárkových poukazů
na wellness procedury
v hotelu Tři lilie,
informace o balneoprovozech
v hotelích a lázních aj.
strana 3
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
JAKÝ BYL ROK 2010
A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2011
generální ředitel pan Ing. Josef CIGLANSKÝ
Pane generální řediteli, vloni jste v našem rozhovoru nazval rok 2010 rokem
stabilizačním. Jak se tato idea realizovala?
Musím přiznat, že můj odhad nebyl
zcela přesný. Pro naši společnost byl
rokem stabilizačním v oblasti řízení
nákladů. Pozitivně se na hospodaření
projevila opatření, která jsme přijali
v letech předcházejících. Naše náklady
dosahují plánované úrovně. U tržeb
však došlo k poklesu oproti roku předcházejícímu o cca 10%. Plánované tržby se nám nepodaří docílit. Pokles byl
způsoben zejména menší poptávkou
po našich službách ze zahraničí.
Předpokládám, že celosvětová ekonomická krize (let 2007 – 9) je už za námi
a že se to projevuje také v návštěvnosti
lázní?
Bohužel není. Poskytujeme služby
cestovního ruchu v kombinaci se službami zdravotními. A v těchto oborech
je mírné zpoždění za vývojem ekonomiky.
V průmyslu již dochází v České republice i
ve Spolkové republice Německo k oživení.
To je důvod, proč předpokládáme, že k podobnému oživení dojde v příští sezoně i v lázeňství.
Jaký je početní poměr mezi českou a zahraniční klientelou v lázních?
Trendem posledních let u naší akciové
společnosti je, že postupně opět nabývá na
významu klientela česká. Zatím je poměr
cca 60:40 ve prospěch hostů ze zahraničí.
Návštěvníci z České republiky si začali uvědomovat hodnotu svého zdraví. Již nevydávají své prostředky pouze na dovolenou u
moře či v Alpách, ale velice rádi využijí týden
až dva k péči o své tělo u nás ve Františkových Lázních. Zahraničních návštěvníků se
velice vážíme a budeme intenzivně hledat
nové hosty na nových místech v zahraničí.
Co se pro naše klienty v r. 2010 udělalo nového?
Hned v lednu jsme v lázeňském hotelu Savoy uvedli do provozu lobby bar. Hosté tak
získali důstojný prostor k posezení u kávy či
sklenky vína. V průběhu roku jsme na třech
našich lázeňských hotelech zprovoznili
kompletní mycí centra na nádobí, což jistě
přispělo ke zlepšení kvality na úseku stravovacích služeb. Druhou etapu ve zbývajících
domech chystáme pro rok příští. Velkou
péči věnujeme zvýšení kvality na úseku zdravotním. V letních měsících jsme investovali
do kryosauny. Je to moderní přístroj, jehož
využití je dosti široké, slouží k podpoře léčby
rozličných indikací. Kryosauna je umístěna
v objektu Císařských lázní, stejně tak, jako
dvě nové prototypové multifunkční vany na
vodolečbu. Jejich využití si hosté chválí. Obdobnou vanu jsme zprovoznili i v lázeňském
hotelu Imperiál. Další jsou objednány do
Savoye.
Prozradíte nám, jaké plány, změny, novoty
budou v a.s. Lázně Františkovy Lázně v roce
2011?
Z toho, co již můžeme zveřejnit, to je koncentrace všech našich obchodních aktivit
ve městě do objektu bývalé lázeňské polikliniky. Zde budou moci návštěvníci města
získat informace. Dále jsme propojili lázeňské domy Goethe a Savoy do jednoho komplexu, ve kterém hostům nabízíme lázeňské
procedury přímo v domě. Významnou novinkou je jistě provoz pracoviště lymfocentra v lázeňském domě Royal, které je jediné
svého druhu v kraji. Naplno se rozběhne
v nadcházející sezoně.
Splnilo se Vaše osobní přání, aby se dařilo
v r. 2010 fotbalovému týmu zaměstnanců?
Zde mohu konstatovat, že ano. Na jaře
jsme úspěšně reprezentovali naši společnost
na mezinárodním fútsalovém turnaji v Belgii, kde jsme v tvrdé konkurenci 16 mužstev
obsadili třetí příčku. Dobrého umístění
jsme dosáhli i ve firemní lize karlovarského
kraje. Zde patří velký dík všem spolupracovníkům fotbalistům (veteránům).
Mohu se zeptat, jak udržujete svůj zdravotní
stav fyzický i psychický?
Musím se přiznat, že tuto stránku v posledním období trochu zanedbávám, ale
mám samozřejmě velké plány do nového
roku. Jinak mi je velkou oprou má šestiletá
dcera, která mne trénuje dostatečně.
Co byste rád řekl našim čtenářům?
Aby zůstali věrni Františkovým Lázním. Je
to nádherné město, ve kterém se poskytuje
kvalitní tradiční lázeňská péče.
Vaše přání do roku 2011?
Využil bych rád této možnosti a poděkoval
bych všem spolupracovníkům za odvedenou
práci v letošním roce. Zároveň bych nejen
jim, ale také hostům naší lázeňské společnosti popřál všechno nejlepší do nového roku.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
strana 4
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
hodně zdraví a hezké svátky. S novinkami za uplynulý rok a s plány
do dalších let v a.s. Lázně Františkovy Lázně seznámil přítomné pan
generální ředitel Ciglanský, který také poděkoval za práci, kterou
dnešní senioři v lázních odvedli a popřál všem hlavně hodně zdraví
do nového roku. Malé občerstvení připravil lázeňský hotel Pawlik.
Je chvályhodné, že zástupci a.s. Lázně Františkovy Lázně nezapomínají na své seniory, že v dobrém vzpomínají a váží si práce, kterou
tito lidé udělali a na kterou dnešní mladší a mladá generace navazuje. Také za redakci Františkolázeňských listů přejeme všem hlavně
hodně zdraví a spokojenosti.
Redakce
Ve středu, 8. prosince 2010, se sešla téměř stovka bývalých zaměstnanců, nyní důchodců, a.s. Lázně Františkovy Lázně s představiteli odborové organizace v lázeňském hotelu Pawlik. Hostem
tradičního přátelského setkání byl generální ředitel a.s. Lázně Františkovy Lázně pan Ing. Josef Ciglanský.
Děti z 1. mateřské školy zazpívaly a přednesly pásmo půvabných
dětských textů, ale také našim milým seniorům rozdaly hezká vlastnoručně vyrobená přáníčka. Paní Uršula Samková informovala
o Klubu důchodců a jeho činnosti, pan Štěpán Šíma popřál všem
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – sedmý ročník – téma: Františkovy Lázně – oáza klidu a pohody.
uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2011!
Soutěžní fotografie Františkových Lázní a blízkého okolí, barevné i černobílé,
o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu:
Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě:
1. cena: do 5.000,- Kč, 2. cena: do 3000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
strana 5
DO ŠKOLNÍCH LAVIC...?
paní Iveta SLÁDKOVÁ,
vedoucí personálního oddělení, a.s. Lázně Františkovy Lázně
Paní Sládková,
prý budou zaměstnanci a.s. Lázně
Františkovy Lázně
povinně chodit zase
do školy...?
Ano, máte pravdu. Více jak polovina zaměstnanců
naší společnosti
v příštích dvou
letech absolvuje
některý z kurzů
vzdělávacího projektu, na který akciová společnost
Lázně Františkovy
Lázně získala dotaci z Evropské
unie.
Můžete konkretizovat, o jaký druh vzdělávání se jedná?
Projekt nese název Odborný růst zaměstnanců firmy Lázně Františkovy Lázně a.s. a naše společnost na něj získala více jak pětimilionovou dotaci z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Škála vzdělávacích akcí bude
velmi široká. Mohu jmenovat například školení moderních gastronomických trendů pro kuchaře, jazykové kurzy němčiny, angličtiny
a ruštiny, počítačové kurzy, školení manažerských dovedností pro top
a střední management, školení profesionálního přístupu ke klientům, zdravotnické kurzy apod.
Evropská unie nám zaplatí vzdělávání zaměstnanců?
Ano a kromě samotných školení tato dotace pokrývá například
i nákup počítačového vybavení do učeben na ředitelství či takzvanou
refundaci mezd zaměstnancům, kteří se školení budou účastnit.
Kdo je hlavním organizátorem a garantem?
Veškerá školení má v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně
na starosti personální oddělení, které, ve spolupráci s renomovanou externí firmou, o dotaci zažádalo. Personální oddělení bude
také hlavním organizátorem všech akcí, které jsou ve vzdělávacím
projektu obsaženy.
Jaké jsou důvody pro další odborné vzdělávání zaměstnanců?
Velice dobře si uvědomujeme, že můžeme kvalitní služby našim
hostům nabídnout pouze tehdy, pokud budeme mít ve svých řaLázně Františkovy Lázně a.s.
KRYOTERAPIE – LÉČBA
CHLADEM až do -160°C
1 – 3 min. kryoterapie, 10 – 15 min. rehabilitačního cvičení
KRYOCENTRUM Císařské lázně
po – ne: 7 – 14 hod.
Info: Spa recepce Luisiny lázně
po – so 7 – 15 hod., tel. 354 201 515-16, 739 489 845
Cena: 300 Kč/1 proceduru,
balíček 10 a více procedur: 280 Kč/1 proceduru,
hosté a.s. Lázně Františkovy Lázně: 250 Kč/1 proceduru
dách vzdělané a dobře proškolené zaměstnance. Toto je nutnost,
bez které bychom nemohli být dlouhodobě konkurenceschopným
podnikem.
Kdo určí, že zaměstnanec má jít na kurz?
Zde bude fungovat spolupráce mezi personálním oddělením a vedoucími zaměstnanci, abychom určili nejvhodnější adepty jednotlivých školení.
Je možné se přihlásit i dobrovolně?
Některé typy kurzů, jako jsou masérské nebo fyzioterapeutické
techniky, budou určeny pouze pro úzkou předem danou skupinu
zaměstnanců. Na druhou stranu například jazykové či počítačové
kurzy otevírají prostor i pro dobrovolníky.
Jací učitelé budou v kurzech učit?
Lektoři všech kurzů jsou zkušení profesionálové, kteří vzešli či vzejdou z transparentních výběrových řízení.
Po ukončení kurzu získá absolvent nějaký certifikát?
Na základě účasti na některém z kurzů budou externí školící firmy
vystavovat osvědčení o absolvování.
Když absolvent kurzu ukončí pracovní poměr, bude kurz hradit?
Zaměstnanec, který z jakéhokoli důvodu ukončí pracovní poměr
u naší společnosti, se nemusí obávat, že bude za školení platit. Kromě vyšší konkurenceschopnosti bylo další hlavní motivací pro získání dotace, aby se naši zaměstnanci účastí ve vzdělávacím projektu
stali lépe uplatnitelnými na trhu práce.
Nenaruší kurzy léčebné režimy, hotelové aj. provozy?
O narušení provozu lázeňských zařízení se naši klienti obávat nemusejí. Veškeré aktivity budou konzultovány s příslušnými vedoucími jednotlivých úseků ve velkém předstihu a ti tak budou mít dostatek času se na vyslání svých podřízených připravit.
Budete i Vy osobně chodit „do školy“?
Ani já, pochopitelně, před „školní lavicí“ neuteču. Určitě se
zúčastním počítačového kurzu zaměřeného na programy MS Office, dále se ráda přiučím něčemu novému v oblasti manažerských
dovedností a pokud mi mé pracovní povinnosti dovolí, budu
navštěvovat některý z jazykových kurzů.
Vaše slovo závěrem?
Přeji všem budoucím účastníkům tohoto v naší firmě jedinečného
projektu, aby jim kurzy, které navštíví, byly prospěšné jak v pracovním, tak i běžném životě.
Děkuji Vám za rozhovor a budoucím studentům, aby se jim ve škole
dobře dařilo.
Redakce.
strana 6
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
ASTROPŘEDPOVĚĎ NA MĚSÍC LEDEN 2011
(zpracováno podle astrologa M. Gelnara)
BERANI – 21.3. – 20.4. - Do nového roku jste vstoupili
s oprávněným optimismem. Bude se Vám dařit, jen si dávejte
pozor při zimních sportech – úrazy se nevyhýbají nikomu.
BÝCI 21.4. – 20.5. - Únava až vyčerpání Vás brzy přejdou a
s přílivem nové energie přehodnotíte vše, čemu jste se dosud
bránili. A nešetřete tolik, nemáte to zapotřebí.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Nový rok začal překvapivě, ale příjemně. Vaše přirozená zvídavost Vás přivede k novým nečekaným
poznatkům.
RACI 22.6. - 22.7. - Sice máte pocit, že se Vám nic nedaří,
ale není to úplně pravda. Zamyslete se nad sebou a výsledky
se dostaví.
LVI 23.7. – 23.8. - Úkoly, které jste si přeložili do nového
roku, je zapotřebí splnit. Obrňte se trpělivostí, zatněte zuby
a pusťte se do díla.
PANNY 24.8. – 23.9. - Náladu máte stejnou, jako je počasí
venku. Pamatujte, že doma je doma a zbytečně se nerozčilujte
a nezlobte na své blízké. Jen jim kazíte náladu.
VÁHY 24.9. – 23.10. - Neschovávejte se doma za kamny, seberte zbytky své dobré nálady a vydejte se do světa. Prospěje
to nejen Vám, ale i Vašim bližním.
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Nestačí udělat si plány, ale rozmyslete
si, zdali je opravdu zvládnete. Někdy méně znamená více. Zamyslete se, zdali jste dost tolerantní ke svým blízkým.
STŘELCI 23.11. – 21.12. - V novém roce Vás čeká hodně práce,
ale jste v dobré kondici a všechno zvládnete. Nezapomínejte,
že ruku k dílu je zapotřebí přiložit i doma.
KOZOROZI 22.12. – 20.1. - Svátky Vás dost unavily a vyčerpaly. Odsuňte na vedlejší kolej vše, co může počkat a raději si
odpočiňte. Bude to dobré pro Vás i Vaše okolí.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Toužíte po změnách, ale neumíte si
představit, jaké by to bylo, kdyby opravdu nastaly. Spoléhejte se na
svůj zdravý rozum a nepouštějte se do velkých dobrodružství.
RYBY 20.2. – 20.3. - Nevěřte tomu, že se Vám nemoci a úrazy
vyhýbají. Buďte na sebe opatrní, straňte se rizikových činností
a pokud je musíte dělat, tak nepodceňujte nebezpečí.
MELOUNOVÝ SALÁT S ROKFÓROVÝM DRESINKEM
V lednu se nám hodí něco dobrého a lehkého. Kam patří Rokfór
nebo také v Čechách sýr Niva, to je vždy dobré. Salátové okurky,
zelený salát a medový meloun zaručují lehkost jídla. Chuť tohoto
salátu tvoří osvěžující meloun a okurka, doplněné pikantním sýrovým dresinkem.
Potřebujeme:
Salát: 1/2 salátové okurky, 1 medový meloun (ten žlutý s drsnou
kůrou), 1 hlavičku zelného salátu, 1 limetku (zelený malý citrónek),
1 cibuli, čerstvou mátu (není nutná).
Jednoduchý dresink: 125g Nivy nebo Rokfóru, 100 g sladké smetany, 1 lžíce citrónové šťávy, 2 lžíce šlehačky, sůl, mletý pepř. Na rozdrobený sýr nalijeme smetanu, šlehačku, i citrónovou šťávu. Dobře
rozmícháme, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.
Okurku, meloun, cibuli a limetku oloupeme a nakrájíme na tenká
kolečka. Salátové listy oddělíme a dáme na připravené talíře. Na talíře pak naaranžujeme plátky okurky, melounu a limetky. Posypeme
kolečky cibule, lístky máty a polijeme dresinkem.
Dobrou a lehkou chuť Vám přeje Jarmila Lednová
Pro Vaše potěšení - africké přísloví
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
strana 7
Franzensbader
Františkolázeňské
listy
Franzesbader
Blätter
Blätter
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XVIII. • Leden 2010 • Zdarm a
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
Jahr gang XI.
•
Januar 2010
•
obchodní ředitelka
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Valentýn
Františkolázeňské prameny
Cvičení - Škola zad
Ohře
Minerály ve slatině a rašelině
Kultura & volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Městské muzeum, knihovna
AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Foto: V. Izák
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XVIII. • Kveten 2010 • Zdarm a
5
Františkolázeňské prameny
Lékař v lázních – MUDr. Uzel
Nový lobby bar – Savoy
Odborný kurz – workshop
Amatérský futsal
Dieta – příjezdová pomazánka
Doupovské hory
Je to přesně 75 let
– Glauberovy prameny
Technika pelvicore
– cvičení svalstva
Horoskopy, křížovka
Praktické rady a informace
KULTURA, VOLNÝ ČAS:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Foto: Marie Čadková
Franzensbader
Franzesbader
BlätterBlätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
Jahr gang XI.
•
Mai 2010
•
G r at i s
5
Franzensbader Heilquellen
Ein Arzt in der Kur
Neue Lobbybar im Kurhaus Savoy
Fachkurs – Workshop
Amateurfutsal oder Wie wir Belgien erberten
Diät – "Ankunfts - Brotaufstrich"
Das Duppauer Gebirge
Es ist genau 75 Jahre her!
... Glauberquellen...
Pelvicore-Technik
Astrologische Prognose
Suchen Sie..., Sudoku
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c n í k X V I I I . • C e rv e n e c 2 0 1 0 • Z d a r m a
•
Franzensbader
Františkolázeňské
listy
Franzesbader
Blätter
Blätter
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
G r at i s
R o c ník X V I I I . • B r e z e n 2 0 1 0 • Z d a r m a
2
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
J a hr g a n g X I .
•
März 2010
•
Galerie Brömse
Franzensbader Blätter
Denkmal des Dichters W. Müller
Rückenschule
Praktische Hinweise und Informationen
Franzensbader Heilquellen
Italienischer „Salzkuchen“
Astrologische Prognose
Přírodní léčivé zdroje
• Výstava
Máte zájem o informace?
• Lázeňství
• Balneotechnika
Velikonoce
Suchen Sie...
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna
J a hr g a n g X I .
•
A p r il 2 0 1 0
•
G r at i s
4
Noc čarodějnic
Františkolázeňské prameny
Letošní zima
ve Františkových Lázních
Třetihorní jezero v Chebské pánvi
Pomník padlým
Esperantský pomník
Indikace a kontraindikace
lázeňské léčby
Jóga, mudry a dýchání – II. část
Jóga, mudry a dýchání – I. část
Zákaznické a informační centrum:
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
4
Františkolázeňské prameny
Dieta – rybí filé na pórku
Kultura, volný čas:
Franzesbader
Blätter
Blätter
R o c ník X V I I I . • D u be n 2 0 1 0 • Z d a r m a
Plyny v minerálních vodách
Dieta – jablečný koláč
Foto: V. Izák
Škola zad - manipulace s břemeny
Horoskopy, křížovka
Franzensbader
Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
G r at i s
3
3
Dieta – míchaný salát
Foto: Marie Čadková
Z Vašich dopisů a e-mailů
Kleiner Rückblick auf das Jahr 2009
Generaldirektor
der Aktiengesellschaft Bad Franzensbad
Minerale im Moor und Torf
Františkolázeňské
listy
F e br u a r 2 0 1 0
Z Vašich dopisů a mailů
VIEL GESUNDHEIT, SCHÖNE TAGE, BEHAGLICHKEIT, ZUFRIEDENHEIT
UND GLÜCK WÜNSCHT IHNEN IM JAHRE 2010 DIE AKTIENGESELLSCHAFT BAD FRANZENSBAD
Praktické rady a informace
Františkolázeňské prameny
Horoskopy, křížovka
•
Pomník L. van Beethovena
Františkolázeňské listy
Pomník básníka W. Müllera
HODNĚ ZDRAVÍ, HEZKÝCH DNÍ,
J a hr g a n g X I .
Vítáme Vás!
generální ředitel
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Italský slaný koláč
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
2
Galerie Brömse
VÁM DO ROKU 2010 PŘEJE
Franzesbader
Blätter
Blätter
R o c ník X V I I I . • Ún or 2 0 1 0 • Z d a r m a
Ohlédnutí za rokem 2009
POHODY, SPOKOJENOSTI A ŠTĚSTÍ
Franzensbader
Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
G r at i s
1
1
Willkommen bei uns!
Handelsdirektorin
der Aktiengesellschaft Bad Franzensbad
Das Denkmal L. van Beethovens
Valentin
Franzensbader Heilquellen
Ohře – Eger
Diät – Fischfilet auf Porree
Schule des Rückens...
Horoskopy, křížovka
Suchen Sie...
KULTURA, VOLNÝ ČAS:
Zákaznické a informační centrum:
Astrologische Prognose
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek
Z Vašich dopisů a e-mailů
Natürliche Heilquellen
• Ausstellung • Badewesen • Balneotechnik
Franzensbader Heilquellen
Gas in Mineralwässern
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Indikation und Kontraindikation
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Yoga, Mudras und das Atmen – Teil I
Kriegerdenkmal in Franzensbad
Foto: Marie Čadková
Diät - Schaumiger Apfelkuchen
Horoskopy, křížovka
Suchen Sie...
Kultura, volný čas:
Astrologische Prognose
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Sind Sie interessiert an Infos?
Ostern
Der diesjährige Winter in Franzensbad...
30. April - Hexennacht
Franzensbader Heilquellen
Esperanto-Denkmal
Yoga, Mudras und das Atmen – Teil II.
Tertiärsee im Egerbecken
Foto: Marie Čadková
Vážené dámy a pánové,
na titulních obálkách českých i německých listů jsme o další rok zvýšili čísla ročníků. České listy
vstupují do 19. roku své existence, jejich mladší sourozenec, listy v německém jazyce, do dvanáctého roku vydávání. Za ty roky jste si, milí čtenáři, mohli přečíst několik tisíc článků, které se zabývaly
hlavně lázeňstvím, historií, přírodou, recepty, horoskopy, cvičením, životem ve Františkových Lázních,
nabídkami na kulturní a společenské programy, informujeme Vás o možnostech pobytů v lázních atd.
Snažíme se, aby Vás listy zaujaly, abyste je rádi četli.
Františkolázeňské listy jsou zájmovým nákladem akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, která
je pro Vás každý měsíc vydává. Listy by nemohly vycházet bez mnoha různých lidí, kteří se na nich, každý jinak, podílejí. Spojení všech příspěvků a práce dohromady vytváří jeden celek, určený Vám, našim
čtenářům.
Děkuji všem, kteří vytvářejí Františkolázeňské listy. Věřím, že listům zachovají přízeň i nadále, protože
bez jejich práce, odborných znalostí a informací bychom neměli co vydávat a co číst. Mám radost ze všech
příspěvků, vážím si příznivců, se kterými spolupracuji dlouhodobě, vítám i nové autory a témata.
Děkuji také Vám, našim čtenářům, že máte o Františkolázeňské listy zájem. Z praxe víme, že Vás
zajímají nejen nová, ale i starší čísla listů. Ta jsou shromážděna v Galerii Brömse v Poštovní ulici ve
Františkových Lázních, kde jsou Vám k dispozici.
Do nového roku přeji tvůrcům i Vám, našim čtenářům, hodně zdraví, spokojenosti a hodně hezkých
chvil s Františkolázeňskými listy.
Diät - Gemischter Salat
Suchen Sie...
Astrologische Prognose
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c ník X V I I I . • C e rv e n 2 0 1 0 • Z d a r m a
6
Slavnostní zahájení sezony
Rozhovor – pan MUDr. Michalič,
ředitel léčebné péče
Historie lázeňského města – 1. díl
Pamětní deska A. Grüna
Hloubkové vrtání v Soos
Františkolázeňské prameny
Tour de Café
Dieta – chřest
Z Vašich dopisů a mailů
Horoskopy, křížovka
KULTURA, VOLNÝ ČAS:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Foto: Marie Čadková
Franzensbader
Franzesbader
BlätterBlätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
J a hr g a n g X I .
•
JUNI 2010
•
G r at i s
6
Feierliche Eröffnung der Kursaison
Interview – Herr Dr. med. Michalič
Des Geschichte des Badeortes... Teil 1
Gedenktafel – A. Grün
Tiefbohrungen in Soos
Franzensbader Heilquellen
Diät – Spargelzeit
Tour de Café
Astrologische Prognose
Suchen Sie..., Sudoku
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c ník X V I I I . • S r p e n 2 0 1 0 • Z d a r m a
8
AUTOŘI, FOTOGRAFOVÉ, SPOLUPRACOVNÍCI, RESPONDENTI
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÝCH LISTŮ 2010:
Aquaforum – pan Milan Dušák
v lázeňském domě Dr. Adler
paní Jana Davidová
Český diplomat
z Německa v lázních
Františkolázeňské prameny
Pomník pro lékaře
Ludwiga Fürsta
Historie lázeňského místa – 3. díl
Orchideje na Chebsku
Františkolázeňské prameny
SM systém – cvičení
Historie lázeňského místa – 2. díl
Horoskopy, křížovka
Kultura, volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Foto: Marie Čadková
Jahr gang XI.
•
JULI 2010
Aquaforum – Wasser- und Entspannungswelt
Tour de Café
Physiotherapie im Kurhaus Dr. Adler
Gewerkschaften und Rentner
Orchideen im Egerland
SM-System
Die Geschichte des Badeortes... Teil 2
•
G r at i s
Franzensbader Heilquellen
Astrologische Prognose
Wo ist das?
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
m, Bibliothek...
Das Stadtmuseum,
Františkolázeňské
listy
Bolševník velkolepý
Ph.Dr. Jaromír Boháč, Miroslav Bayer, Karel Brož, Bc. Šimon Božík,
Ing. Josef Ciglanský, Jana Davidová, Lukáš Denk, Jan Doucha, Milan Dušák,
Mgr. Zdenka Heinová, RNDr. Jiří Hostýnek, Miroslav Humhal,Vladimír Izák, Ing. Eliška Klatová,
Jiřina Kotounová, Slávka Kovářová, Stefan Kühn, Anička Laňková, Ing. Marian Mackovič,
Andrea Martínková, Petra Matějková, Alena Marvánková, Ing. Stanislav Matějíček,
Renata Melicharová, Dominika Meisnerová, MUDr. Robert Michalič, Dana Musilová,
Richard Němeček, Ing. Pavel Nový, Romana Omáčková, Ing. Helena Podhrázská,
Václav Podhrázský, Bc. Milan Průcha, Věra Příplatová DiS, MUDr. Roman Salamanczuk,
Dana Skalová, Jiří Sýs, MUDr. Radim Uzel, Martina Veselá DiS, Mgr. Doris Zelenková,
Ing. Jan Zlický, MUDr. Josef Zoul, MUDr. Věra Ždímalová.
Děkuji všem a těším se na další spolupráci!
Vaše MgA. Eva Douchová, šéfredaktorka Františkolázeňských listů
Franzensbader
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XVIII. • Zárí 2010 • Zdarm a
9
Franzesbader
Blätter Blätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
J a h r g a n g X I . • S e p t e m be r 2 0 1 0 • G r at i s
9
Kryoterapie – léčba chladem
Františkolázeňské
listy
Franzensbader
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c ník X V I I I . • R í j e n 2 0 1 0 • Z d a r m a
10
Franzesbader
Blätter Blätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
Kryotherapie – Heilung durch Kälte
Galerie Brömse.
Tour de Café
Parken
Geschichte des Badeortes... Teil 4
Salzliebende Pflanzen
Gymnastik auf grossen Bällen. Teil 1
Franzensbader Heilquellen
Diät – Überbackenes Risotto
Astrologische Prognose
Wo ist das?
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
Křížovka
Kultura, volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Franzensbader
Franzesbader
BlätterBlätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
J a hr g a n g X I .
•
AUGUST 2010
•
G r at i s
8
Tschechischer Diplomat aus Deutschland in der Kur
Denkmal für den Arzt Ludwig Fürst
Die Geschichte des Badeortes... Teil 3
Franzensbader Heilquellen
Rückenschmerzen und Autotherapie...
Riesenbärenklau
Diät – Überbackene Makkaroni...
Astrologische Prognose
Wo ist das?
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
Franzesbader
Blätter Blätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
J a hr g a n g X I . • D e z e m be r 2 0 1 0 • G r at i s
12
EIN SCHÖNES UND RUHIGES WEIHNACHTSFEST,
EIN SCHÖNES UND ANGENEHMES NEUES JAHR
wünscht Ihnen
die Aktiengesellschaft Bad Franzensbad
Pamětní desky
Houby
Cvičení pro svaly chodidla
Pomník Franze Köppla
Františkolázeňské prameny
Přikrmování ptáků v zimě
Z Vašich dopisů a mailů
Škvarkové rohlíčky
Horoskopy
Foto: V. Izák
Horoskopy
Křížovka
Městské muzeum, knihovna...
12
Vánoce a Silvestr
Trakce
Z Vašich dopisů a mailů
Dieta – Zapečené rizoto
výlety, vycházky...
R o c ník X V I I I . • P r o sine c 2 0 1 0 • Z d a r m a
KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE,
HEZKÝ A PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK
Vám přeje
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Kultura, volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
Foto: Marie Čadková
Franzensbader
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
Cvičení
Cvičení na velkých míčích II
koncerty, výstavy, představení,
Františkolázeňské
listy
O fyzioterapii
Dieta – Jablka v županu
Horoskopy
Kultura, volný čas:
11
Lymfocentrum,
Lymfocentrum Royal
Dankwarte – památník...
Františkolázeňské prameny
Zákaznické a informační centrum:
J a hr g a n g X I . • N o v e m be r 2 0 1 0 • G r at i s
Horoskopy, křížovka
Františkolázeňské prameny
Františkolázeňské prameny
Slanomilné rostliny
Franzesbader
Blätter Blätter
Zeitschrift der Gesellschaft Bad Franzensbad AG
pan MUDr. Michalič
Spa recepce Luisiny lázně
Historie lázeňského místa – 5. díl
Cvičení na velkých míčích I.
Franzensbader
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
11
10
Pan ex-prezident Havel
s manželkou v Imperialu
Parkování
Historie lázeňského místa – 4. díl
Františkolázeňské
listy
R o c ník X V I I I . • L i s topa d 2 0 1 0 • Z d a r m a
J a hr g a n g X I . • Ok tobe r 2 0 1 0 • G r at i s
Bolesti zad...
Z Vašich dopisů a mailů
Dieta – zapékané makarony...
Expräsident Václav Havel mit Gattin im Imperial
Spa-Rezeption Luisenbad
Franzensbader Heilquellen
Geschichte des Badeortes... Teil 5
Denkmal - Dankwarte
Gymnastik auf grossen Bällen. Teil 2
Diät: Äpfel in Blätterteig
Astrologische Prognose
Wo ist das?
Praktische Hinweise
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Bibliothek...
Das Stadtmuseum, B
Horoskopy
Dieta – Podzimní nápoje
Křížovka
KULTURA, VOLNÝ ČAS:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Lymphzentrum, Dr. med. Michalič
Franzensbader Heilquellen
Lymphzentrum, Kurhaus Royal
Franz-Köppl-Denkmal
Gymnastik...
Pilze
Křížovka
Diät – Herbstgetränke
Kultura, volný čas:
Wo ist das?
Zákaznické a informační centrum:
Astrologische Prognose
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum,, Bibliothek...
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Foto: V. Izák
Weihnachten und Silvester
Tour de Café
Traktionen
Gedenktafeln in der Salz- und Wiesenquellkolonnade
Übungen für die Muskeln der Fusssohle
Franzensbader Heilquellen
Foto: V. Izák
Das Zufüttern der Vögel im Winter
Griebenhörnchen
Wo ist das?
Astrologische Prognose
Kunden- und Informationszentrum
Bad Franzensbad AG:
Kulturprogramm, Spaziergänge,
Busausflüge, Ausstellungen...
Galerie Brömse.
Das Stadtmuseum, Bibliothek...
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY
Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ: GLAUBEROVA DVORANA denně 9 – 12, 12.30 - 16 hod.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN denně 8 – 16 hod.
Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
ŽELEZNATÝ PRAMEN
FRANTIŠKŮV PRAMEN
PRAMEN MARIAN - D 14
Určen k pitné kúře.
Určen k pitné kúře. Denně 10 – 12, 12.30 – 16 hod.
Určen k balneaci.
PRAMEN
PALLIARDI
LUISIN PRAMEN
PRAMEN ADLER
Určen k balneaci.
Určen k balneaci a pitné kúře.
Určen k balneaci.
PRAMEN NATÁLIE
SOLNÝ PRAMEN
SLUNEČNÍ
PRAMEN - H 12
Určen k pitné kúře.
Určen k pitné kúře.
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER I
Určen k pitné kúře.
LUČNÍ PRAMEN
PRAMEN STANISLAV
PRAMEN GLAUBER II
Určen k pitné kúře.
Určen k pitné kúře a balneaci. Uzavřen
Určen k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
CÍSAŘSKÝ PRAMEN
PRAMEN GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
Určen k pitné kúře a balneaci. Denně 8 – 16 hod.
Určen k pitné kúře a balneaci.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
PRAMEN CARTELLIERI
PRAMEN GLAUBER IV
Určen k pitné kúře a balneaci.
Určen k balneaci.
Určen k pitné kúře.
strana 8
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
strana 9
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Národní 3, Františkovy Lázně, Tel.: 354 20 8990 Fax.: 354 20 8991, E-mail: [email protected]
denně 9.00 -18.00 hodin
LEDEN 2011
SOBOTA, 1.1.
NOVOROČNÍ KONCERT1
VÝLET NA KONCERT, KÖNIG
ALBERT THEATER BAD ELSTER2
Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně
15:30 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
"Okřídlené fantasie" Radim Vojíř - klavír
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT1
Lubomír Mandaus - akordeon, trubka
19:00 hod., hotel Imperial
Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně
19:00 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00, hotel Pawlik
NEDĚLE, 2.1.
VÝLET NA KONCERT,
ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB2
Prohlídka města a návštěva koncertu České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby
14:30 hod, odjezd od Luisiných lázní
Cena: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
HUDBA K TANCI I POSLECHU
Iveta´s Band
19:00 hod., hotel Pawlik
PONDĚLÍ, 3.1.
HUDBA K TANCI I POSLECHU
Jarry Band
19:00, hotel Imperial
ÚTERÝ, 4.1.
ŽIVÁ HUDBA V BARU
flétna, klavír
20:00, hotel Imperial
STŘEDA, 5.1.
PIANO BAR
klavírní melodie
19:00 hod., hotel Pawlik
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT1
Sašáci - dětský pěvecký sbor
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ČTVRTEK, 6.1.
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
PÁTEK, 7.1.
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU
SOBOTA, 8.1.
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
PÁTEK, 14.1.
Autobusový výlet2 – SELB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
HUDBA K TANCI I POSLECHU
ŽIVÁ HUDBA V BARU
OPERETNÍ KONCERT2
STŘEDA, 19.1.
PIANO BAR
PONDĚLÍ, 24.1.
VEČER S HARFOU
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER1
VÝLET NA KONCERT, KÖNIG
ALBERT THEATER
BAD ELSTER2
BEST OF BROADWAY
flétna, klavír
20:00, hotel Imperial
Patrik Lavrinčík - akordeon, klávesy
19:00 hod., hotel Pawlik
klavírní melodie
19:00 hod., hotel Pawlik
KONCERT PRO SOPRÁN
A KLAVÍR1
ČTVRTEK, 20.1.
OLDIES PARTY
AS BAND
R. Strauss, G. Gershwin, L. Bernstein
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
SOBOTA, 15.1.
Autobusový výlet2
KARLOVY VARY
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
PÁTEK, 21.1.
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
19:30 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 200,- 190,- 180,- Kč
Katarina Ševčíková
19:00 hod., hotel Imperial
H-H Blues
19:00 hod., LD Pawlik
Vstupné: 50,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ÚTERÝ, 25.1.
KINO1 - Kájínek
Patrik Lavrinčík - akordeon, klávesy
15:00 hod., hotel Imperial
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES PARTY - AS BAND
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
ŽIVÁ HUDBA V BARU
DIVADLENÍ KOMEDIE2
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
NEDĚLE, 9.1.
Autobusový výlet2
HRADY CHEBSKA
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
HUDBA K TANCI I POSLECHU
Jarry Band
19:00 hod., hotel Pawlik
PONDĚLÍ, 10.1.
VEČER S HARFOU
Katarina Ševčíková
19:00 hod., hotel Imperial
ÚTERÝ, 11.1.
KINO1 - Vévodkyně
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU
flétna, klavír
20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 12.1.
PIANO BAR
klavírní melodie
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK, 13.1.
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
Lubomír Mandaus - akordeon, trubka
15:00 hod., hotel Imperial
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
NEDĚLE, 16.1.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
HUDBA K TANCI I POSLECHU
Iveta´s Band
19:00 hod., hotel Pawlik
PONDĚLÍ, 17.1.
KOMORNÍ KONCERT
PRO HOUSLE A KLAVÍR1
Georg Friedrich Händel,Wolfgang Amadeus
Mozart, Johann Sebastian Bach ,
Ludwig van Beethoven,Antonín Dvořák,
Vittorio Monti
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ÚTERÝ, 18.1.
VÝLET NA KONCERT,
KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA CHEB2
Gabriela Pechmannová – soprán, Maxim
Averkiev - klavír
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 250,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
KINO1 - Škola života
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
Lubomír Mandaus - akordeon, trubka
19:00 hod., hotel Belvedere
FOLKLÓRNÍ VEČER1
Cimbálová kapela hraje k tanci i poslechu
19:00 hod., hotel Pawlik
Vstupné: 50,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
SOBOTA, 22.1.
Autobusový výlet2
WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
Patrik Lavrinčík - akordeon, klávesy
15:00 hod., hotel Imperial
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
NEDĚLE, 23.1.
Autobusový výlet2
KAMENNÝ DVŮR
Kouzlo domova
19:00 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU
flétna, klavír
20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 26.1.
PIANO BAR
klavírní melodie
19:00 hod., hotel Pawlik
KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE1
Jiří Pazour - pianista, hudební skladatel
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ČTVRTEK, 27.1.
Autobusový výlet2
SELB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES PARTY - AS BAND
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
KONCERT DECHOVÉ KAPELY2
Iveta´s Band
14:00 hod., hotel Belvedere
1
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
19:30 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 200,- 190,- 180,- Kč
PÁTEK, 28.1.
Autobusový výlet2
KARLOVY VARY
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 500,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU
Patrik Lavrinčík - akordeon, klávesy
19:00 hod., hotel Belvedere
KONCERT ZUŠ1
19:00 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,- Kč
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
SOBOTA, 29.1.
Autobusový výlet2
HRADY CHEBSKA
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
Lubomír Mandaus - akordeon, trubka
15:00 hod., hotel Imperial
OLDIES PARTY - AS BAND
hity 70. a 80. let
19:00 hod., hotel Pawlik
NEDĚLE, 30.1.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
Iveta´s Band
14:00 hod., hotel Belvedere
VEČERNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
19:30 hod., Divadlo B. Němcové
PONDĚLÍ, 31.1.
DECHOVÁ KAPELA
HRAJE K TANCI A POSLECHU1
Malá lázeňská dechovka Mariánské Lázně
19:00 hod., hotel Pawlik
Vstupné: 50,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
Vstupné: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo
hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
strana 10
Františkolázeňské listy č. 1, 2011
Lázně Františkovy Lázně a.s.
ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně
Tel. 354 208 990, [email protected], denně 9 – 18 hod.
INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY
po Františkových Lázních
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně (zdarma).
Každé úterý, sraz: 15.00 hod. před Zákaznickým
a informačním centrem (s nejméně 10ti člennou skupinou).
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá ul. 181/6 , www.knihovnafl.org. tel. 354 54 23 58,
[email protected]
oddělení pro dospělé: po – pá: 9 – 12 a 13 – 17 hod.
oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod.
* knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy
*české deníky * internet
Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9,
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected], http://web.telecom.cz/muzeum_fl
Otevírací doby: úterý - neděle: 10 – 17:00 hod. od 15. ledna
Výstava: do 24.2.2011 „Poctivá ruční práce“
Kresby, fotografie, šperky Miroslava Kohouta
HRAD SEEBERG v lednu uzavřen
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS v lednu uzavřena
CHCETE SE CÍTIT SKVĚLE? • ROZHÝBEJTE SVÉ TĚLO!
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
LÁZEŇSKÝ DŮM
DR. ADLER
pondělí, středa, pátek: 13.30 - 14.30 hod. Body ball
úterý a čtvrtek: 13.30 - 14.30 hod. Body forming,
15.00 - 16.00 hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně
neděle: 19.00 – 20.00 hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně
Cena za 1 hod. cvičení: 50 Kč
Časově neomezená permanentka: 12 hod. cvičení za 500 Kč
Informace - 354 202 086 (sesterna lázeňského domu Dr. Adler)
cvičitelka Dana Skalová
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 23/3, CZ – 351 01 Františkovy Lázně Tel. 00 420 354 201 104, 00420 359 604 504
[email protected], [email protected], www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
Velikonoce ve Františkových Lázních 22.4. – 25. 4. 2011
Velikonoční wellness Vital zahrnuje: *3 x ubytování s plnou penzí (pobyt začíná večeří a končí snídaní)
*velikonoční překvapení *1 x částečná masáž zad *1 x perličková koupel *2 x parafínový zábal na ruce
*2 x vstup do Aquafora - světa vody a relaxace *bohatá kulturní nabídka (velikonoční trhy, velikonoční taneční zábava…)
Cena za osobu a pobyt ve 4 hvězdičkovém hotelu již od 4.910,- Kč. Cena za osobu a pobyt ve 3 hvězdičkovém hotelu již od 4.370,- Kč
Speciální letní slevy 1.7. – 15. 8. 2011
14 DNÍ LÉČENÍ = ZAPLATÍTE 13 DNÍ
1 DEN ZDARMA
21 DNÍ LÉČENÍ = ZAPLATÍTE 19 DNÍ
2 DNY ZDARMA
28 DNÍ LÉČENÍ = ZAPLATÍTE 24 DNÍ
4 DNY ZDARMA
Tato nabídka je platná ve všech lázeňských hotelech akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně!
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 1, 2011
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 1.
•
Leden 2011.
Františkovy Lázně v roce 1811.
Kalendárium roku 1811:
*Nástupcem v roce 1810 zemřelého dr. Adlera
a druhým úředním lázeňským lékařem
se stává dr. Poeschmann.
*Do Františkových Lázní přijíždí opět J. W. Goethe.
*Plynový pramen je zastřešen dřevěnou stavbou
se čtyřmi kabinami.
*Dne 1. července nařizuje guberniální výnos zachycení
druhého pramene.
*Dokončena státní silnice z Františkových Lázní do Chebu.
Goethe ve Františkových
Lázních v roce 1811.
Opět několik dnů v jemu již známých a milých
lázních. Goethe tentokrát odjel z Aše 14. května
v 8 hodin večer za bouřky a deště. Během jízdy
se zlomila u vozu osa, takže do Františkových
Lázní dorazil až ve 2 hodiny ráno. „Zlo vytváří
příhody a dobro nikoliv“, poznamenává k této
nehodě. Pobude ve Františkových Lázních
2 dny, do 17. května, navzdory deštivému po-
časí jde na procházku, navštíví Františkův pramen, doma čte geognostický Přehled Švýcarska
od Christopha Bernoulliho (Kapesní vydání
švýcarské mineralogie, Basilej 1811), leccos epitomisuje, přemýšlí o biografii. Dne 16. května
se odpoledne vyjasní, a tak okamžitě vyráží
na Komorní Hůrku. K tomuto dni
nacházíme i poznámku „Církevní
slavnost ve Františkových Lázních“.*)
Následující
den,
17. května, odjíždí
ráno do Karlových
Varů. Zde zůstává
až do 28. června,
kdy cestuje přes
Svatavu do Chebu a přespí v hostinci U zlatého slunce. Dne 29. června opouští v 8 hodin
ráno Cheb a projíždí Františkovými Lázněmi.
„Krásný pohled z návrší na františkolázeňské
údolí“ poznamenává do deníku. (Jde patrně
o vyvýšeninu mezi Střížovem a Slatinou, z které
se příchozímu otevře pohled na celou slatinnou
oblast). Poté jasné nebe a sluneční svit, v dáli
nad pohořím v Čechách velký oblaků sbor. Ve
Františkových Lázních krásné jitro. Superintendant Demme“. Cesta domů vede z Františkových Lázní přes Aš, Hof, Schleiz, Pösnek,
Kahlu a Jenu do Výmaru.
(Alois John,1906)
*) Vztahuje se ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stávala jihovýchodně od Františkova
pramene.
Františkolázeňské noviny č. 1, 2011
Dr. Johann Poeschmann.
(* 15. 5. 1775 Údlice u Chomutova), † 30. 9. 1844 Karlovy Vary)
V roce 1811 se stal Johann Poeschmann druhým úředním lázeňským lékařem ve Františkových Lázních. Jeho předchůdce, zakladatel
Františkových Lázní a první zeměpanský lázeňský lékař, Bernhard Adler, zanechal během
svého mnohaletého budování nových lázní po
sobě úctyhodné dílo. V dokončení jednoho
z posledních úkolů, zcela zpřístupnit a pro léčebné účely využít plynový pramen, mu zabránila smrt v roce 1810.
Johann Poeschmann po svém nástupu okamžitě navazuje na Adlerův poslední záměr
ohledně plynových lázní. Nechává čtyři kabiny
nad plynovým pramenem zastřešit a vybudoval
tak první funkční lázeňský plynový pavilon.
V té době neopodstatněná domněnka, že užíváním plynu k lázním trpí vydatnost Františkova
pramene, vedla v roce 1815 chebský magistrát
k zbourání pavilonu a uzavření pramene.
Dr. Johann Poeschmann působil ve Františkových Lázních poměrně krátkou dobu - pouhých devět let. Z té doby po něm zůstalo několik
výrazných stop. Jako první zavedl v roce 1815
stáčení minerálních vod do skleněných lahví,
které postupně nahradily keramické. Při svých
procházkách po okolí objevil roku 1817 v loukách východně od Františkových Lázní nový
pramen, který byl roce 1819 byl schválen jako
léčebný. Je to dnešní Solný pramen. Ještě před
odchodem z Františkových Lázní v roce 1819 se
mu podařilo prosadit obnovu plynového pramene a jeho léčebné využití.
Lázeňské místo, které v roce 1819 dr. Poeschmann opouštěl, se honosilo třemi léčivými a jedním plynovým pramenem, zavedenou
úspěšnou nejen pitnou a koupelovou léčbou, ale
i léčbou léčivým plynem.Opouštěl lázně s novou
kolonádou, rozšiřujícím se parkem, stavbou nového kostela a tisícovkou lázeňských hostů. Na
tom všem měl bezesporu zásluhu i on.
Johann Poeschmann se po odchodu z Františkových Lázní stal lékařem v Karlových Varech
a patřil zde k třem nežádanějším lázeňským lékařům ve své době. Jako balneolog se proslavil především vědeckým popisem Zámeckého pramene
v roce 1823. Zemřel v Karlových Varech jako
uctívaný a respektovaný lékař v září roku 1844.
IMPERIAL****
hotel lázeňský luxusní patřící akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně
dovoluje si uctivě pozvati p.t. Vážené hosty k návštěvě i pobytu.
Hotel jest umístěn v parku, má příjemné pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá,
bazén a procedury nacházejí se v domě, jakož i lékaři medicíny a odborný personál zdravotní.
Parkovati automobil jest možno přímo před hotelem.
Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu ráčili rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem:
Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3, CZ – 351 01 Františkovy Lázně,
Tel. 00420 354 206 600, 00420 359 604 504,
E-mail: [email protected] cz www.frantiskovylazne.cz www.franzensbad.cz
Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného roku 2011.
Františkolázeňské noviny. Příloha Františkolázeňských listů r. 2011. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA
Potírání jizvy krémem s vitamínem E - významný v tucích rozpustný antioxidant, který je důležitý pro činnost organismu. Podporuje regeneraci kůže, tepennou, žilní i vlásečnicovou cirkulaci.
Měsíčková mast – měsíček lékařský je krev čistící bylina a zároveň
má velmi hojivé a uklidňující účinky. Ničí škodlivé mikroorganismy
a podporuje tvorbu nové tkáně. Pro úplné odstranění potíží je
vhodné léčbu mastičkou kombinovat s pravidelným pitím léčivého
bylinného čaje, aby došlo k hojení jak zvenku tak zevnitř.
Kompresní náplasti – obsahují čirý gel, který může být čistě
silikonový, nebo může obsahovat minerální látky podporující
hojení. Je možné ho nosit až 20 hod. denně, jejich účinek se blíží
dlouhodobé tlakové masáži.
Rakytníkový olej – plody rakytníku řešetlákového jsou zdrojem
velkého množství biologicky aktivních složek, velmi důležitých pro
regeneraci tkáně.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
a. s. Lázně Františkovy lázně C 2009
©
PÉČE O JIZVU
Lenka Tesáčková DiS, Bc. Šimon Božík
VLIV JIZVY NA OKOLNÍ TKÁNĚ
Porušení celistvosti kůže a vzniku následné jizvy došlo k narušení
měkkých tkání do hloubky. Tím se změnila kvalita kožního krytu,
fascií, svalů. Pokud jizva není dobře zhojena, tato oblast je zdroj
dlouhodobých obtíží a místem stálého reflexního dráždění do celého těla. Jizva nesmí být na dotek aktivní a bez následných projevů:
pálení, zarudnutí, svědění, pocit tepla apod.. Kůže v okolí jizvy musí
být stejně protažitelná do všech směrů a elastická jako okolní tkáně.
Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat... Jsme tu pro Vás:
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
akciová společnost
WELLNESS:
RELAX, BEAUT Y, ACTIVE
VÍKEND, VITAL, ROMANTIK
Golfové pobyty, Hotelové ubytování,
Vánoční a silvestrovské pobyty,
Semináře, Kongresy, Oslavy, Svatební hostiny..
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně , tel. 354 201 104, fax: 354 201 122, [email protected] www.frantiskovylazne.cz
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
indikace:
nemoci srdce a oběhového ústrojí,
nemoci pohybového ústrojí,
nemoci gynekologické včetně neplodnosti,
následná onkologická péče
ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM: denně 9 – 18 hod., tel. 354 208 990, Informační telefonní linka 359 604 504
Těšíme se na Vaši návštěvu:
Aquaforum - Svět vody a relaxace. Hotely: Pawlik, Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Goethe, Dr. Adler
Luisiny lázně, Císařské lázně, Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové
Při každém porušení celistvosti kůže, ať již je to operačním
zákrokem nebo úrazem, vzniká jizva, která je důsledkem hojivých
procesů, které opět obnoví celistvost kůže. Výsledná jizva je vždy
odlišná svou povahou od okolní neporušené tkáně a její vzhled
a velikost záleží na typu hojivých reakcí pacienta, na umístění
a průběhu jizvy i okolnostech vzniku a průběhu hojení. Jizvy nelze
odstranit, lze je jen korigovat tak, že funkčně a esteticky jsou méně
či vůbec na obtíž.Říká se, že jizva je vizitkou operatéra.
HOJENÍ JIZEV
Faktory ovlivňující hojení poranění jsou biochemické, genetické,
metabolické a imunologické. Hojení jizev je tedy velmi individuální
záležitost.
Ovlivňuje jej: kvalita ošetření rány, kvalita pokožky a podkoží,
hloubka porušení kůže – záleží jestli rána zasahuje do vaziva, tukové vrstvy nebo až do svalové tkáně, schopnost těla regenerovat,
vhodná strava bohatá na bílkoviny, vitamíny a minerály, dostatečná
hydratace, psychický stav.
Hojení jizev může být negativně ovlivněno: cukrovkou, alergickou reakcí, infekcí, opětovným poškozováním – např. u ran
v ohybech kloubů, nečistými okraji rány
PÉČE O JIZVU
Jako prevence již zmíněných obtíží, spojených s jizvou po operaci.
je péče o jizvu. Při péči je velmi důležité mít neustále na paměti,
že vnitřní tkáně potřebují na kvalitní zahojení cca 6 týdnů. Takže
po tuto dobu naprosto vynechejte silová cvičení a jiné nevhodné
aktivity. Podpoře hojení tkání vhodnou stravou bohatou na vitamíny, minerály a bílkoviny.
V prvních týdnech po operaci je důležité jizvu udržovat v naprosté čistotě. Vhodné je omývání tekoucí čistou vodou a desinfekce vhodně zvoleným přípravkem. Také ošetření biostimulační
lampou a laserem má desinfekční účinek. Navíc stimuluje tkáně
a podporuje hojení.
Jeden až dva týdny po odstranění stehů a po zacelení kůže je
možné použít vhodný krém (měsíčková mast) a tlakovou masáží
podporovat hojení tkáně. Jizvu nevystavujte slunci a soláriu minimálně tři měsíce, došlo by k odlišné pigmentaci a jizva by byla více
patrná i několik let. Pokud se slunci nemůžete vyhnout, použijte
krém s velmi vysokým ochranným faktorem.
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
OŠETŘENÍ LASEREM
Při ošetření laserem nevznikají rozsáhlé otevřené rány. Koherentní
laserový paprsek umožňuje velmi přesné zacílení na problémovou
oblast. Laser je schopen pracovat s přesností na tisíciny milimetru
a zasahuje do kůže jen v žádané hloubce.
Vliv laseru: Korekce jizev - zmenšení, vyblednutí, zjemnění. Odstranění výrůstků u hypertrofických a keloidních jizev. Nahrazuje
defektní vazivo zdravou tkání. Stimuluje buněčné procesy – rychlejší
obnova, vstřebávání důležitých živin pro regeneraci organismu,
podpoře produkce kolagenu.
Pro ošetření laserem je vhodnější neopálená pokožka. Také po
provedeném zákroku je potřeba se sluníčku důsledně vyhýbat.
Pokud to není možné se sluníčku zcela vyhnout, použijte krém
s vysokým ochranným faktorem. Pro tento typ ošetření v neakutních
případech tedy raději volíme zimní období.
Musíte, bohužel, počítat s možností, že bude nutné zákrok
opakovat. Pro dosažení potřebného efektu je ošetření potřeba
opakovat cca 10 x. Je velmi dobré si pečlivě pohovořit s lékařem
a ujasnit si svoje očekávání. Efekt ošetření laserem může být patrný
až po několika měsících.
MASÁŽ JIZVY TLAKOVÁ
Tlak, kterým působíme na jizvu, vede k tomu, že z jizvy je vytlačena krev a následně po uvolnění tlaku do postižených míst nateče
nová okysličená krev, která stimuluje hojení. Po jizvě nepřejíždíme,
ale postupně ji stlačujeme prstem. Správný tlak si můžeme kontrolovat podle zbělení tkáně pod nehtem. Na jedno místo tlačíme asi
30 sekund. Tlakovou masáž provádíme asi 10 minut, co nejčastěji,
alespoň třikrát denně. Jedná se o dlouhodobou záležitost – účinky
se dostaví za jeden až dva měsíce. Cílem je, aby jizva a její okolí
byly pružnější a jemnější.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 3
MASÁŽ JIZVY – SPECIÁLNÍ HMATY
„Céčko“ – ukazovák jedné ruky přiložím k jizvě a kůži posunu
směrem od sebe, vytvoří se písmeno C. Tento hmat provádíme
z obou stran jizvy.
„Esíčko“ – jizvu uchopíme ukazováčky a palci tak, aby jizva
byla uprostřed prstů. Prsty plynule od sebe oddalujeme tak, aby
na kůži vzniklo písmeno S. Tímto hmatem zvyšujeme elasticitu
a protažlivost tkáně do všech směrů. Jizva nesmí být vpáčená
dovnitř.
Poznámka k obrázkům uvolnění jizvy: palce ruky jdou vždy
jedním směrem (souhlasně, směrem nahoru nebo směrem dolů),
neroztahujeme jizvu pohybem palců směrem od sebe.
céčko vlevo
céčko vpravo
esíčko
tlaková masáž
tlaková masáž
uvolnění jizvy
uvolnění jizvy
uvolnění tkáně
uvolnění tkáně
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
SVĚT VODY A RELAXACE
otevřeno denně 9 – 21 hod.
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán,
venkovní vyhřívané bazény, obchod...
FITNES A WELLNESS CENTRUM
tel. 354 20 65 75, www.fitforum.cz
otevřeno denně 8 – 21 hod.
Download

Hodně zdraví, štěstí, příjemných lidí a dobré vůle Vám v roce 2011