Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XIX. • Srpen 2011 • Zdarm a
8
Letní hudební dílny
Program Aquaforum klubu
Františkolázeňské prameny
Františkolázeňské noviny, r. 1814
Přírodní zajímavosti Chebska –
mofety
Tour de Café Františkovy Lázně
Z historie hřiště a golfového klubu
ve Františkových Lázních
Sportovat se vyplatí
Strečink: protahovací cvičení
svalů horních končetin
Křížovka, horoskopy
Nabídky pobytů
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse…
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
strana 3
Milé dámy, vážení pánové,
letošní léto s námi nepěkně žertuje.
Krátká tropická vedra s bouřkami z tepla
střídají chladnější dny, občas se k nim přidá i déšť. Letošní kufry, které si vezeme do
lázní, na dovolenou či na školní prázdniny
jsou větší, než obvykle, protože se musíme
v celé Evropě připravit na náhlé přechody
počasí z tepla do chladu.
Jsem ráda, že ve Františkových Lázních
Vám, našim milým klientům, můžeme
nabídnout nejen pobyty léčebné, ale také
příjemné a zdraví prospěšné lázeňské
procedury a v neposlední řadě i dost
příležitostí pro odpočinek a vylepšení
psychického zdraví. Někdo chodí na procházky, jezdí na kole, sportuje, koupe se
v Aquaforu… Možná Vás bude inspirovat
k nové zálibě náš rozhovor se dvěma dámami, které před několika lety podlehly
kouzlu minigolfu.
Mám radost, že chodíte také na naše
koncerty, zajdete se podívat na obrázky do
Galerie Brömse, jezdíte s námi na výlety
za památkami a na zajímavá místa i různá představení, protože všechny aktivity
připravujeme s velkou pečlivostí a rádi
právě pro Vás, abyste u nás byli spokojeni.
V srpnu jsme pro Vaši radost a potěšení
připravili Letní hudební dílny. Účinkují na
nich mladí začínající umělci z konzervatoří a vysokých uměleckých škol v České republice a ve Spolkové republice Německo.
Možná, že s některými z nich se po letech
setkáme jako se známými osobnostmi
a pak budeme vzpomínat, jak jsme byli
u jejich začátků, u jejich prvních koncertů
při našem pobytu v lázních. Jejich výkon
můžeme srovnávat s hudebníky, kteří již
hrají profesionálně několik let. Kouzlem
navíc při jejich vystoupení je nadšené
mládí.
Jak jsme Vás již informovali, začíná se
rozbíhat činnost Aquaforum clubu akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně.
Tento V.I.P. klub má své prostory v prvním
poschodí Aquafora, kde se dozvíte vše, co
Vás může zajímat.
Přeji Vám krásné léto, hodně zdraví,
dobrou náladu a samé báječné dny.
Vaše redakce.
a.s. Lázně Františkovy Lázně
LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY
paní Kathrin Bott
studentka bohemistiky, hudební vědy a ekonomie
Univerzity Johannese Gutenberga Mohuč
a pan Viktor Slezák M.A.
Infocentrum František a Aquaforum club Lázně Františkovy Lázně a.s.
Františkolázeňské listy č. 8, srpen 2011, ročník 19. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv.
Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.
cz (Křížovka: Než věděti všechno, tak lépe vůbec nic – český aforista
Jarmil Sekera. Kde to je – atrium lázeňského hotelu Tři lilie.)
Pane Slezáku, co to
jsou Letní hudební dílny?
pan Slezák: Letní
hudební dílny jsou
kombinací projektu, který podporuje
mladé hudebníky
a malého hudebního festivalu. Tento
projekt byl iniciován společností Lázně
Františkovy Lázně a.s.,
která již tradičně zajišťuje kulturní program
a volnočasové aktivity
pro lázeňské hosty.
Přitom hostům nabízíme nejen kvalitní
hudební a umělecké
produkce, ale snažíme se také dát šanci
a podpořit i mladé talenty. Spojením těchto
dvou ambicí vznikl projekt „Česko-německé
letní hudební dílny“, a protože společnost
Lázně Františkovy Lázně a.s. má velmi dobré
vztahy s Vysokou hudební školou Carla Maria
von Weber v Drážďanech, přizvala ke spolupráci také music career service této hudební
akademie. Mladí hudebníci byli pozváni z
České republiky a Německa do Františkových
Lázní. V klidném prostředí kouzelného lázeňského městečka mohou intenzivně pracovat
a na konci prověřit výsledky své práce na
veřejném koncertě.
Letní hudební dílny se konají letos poprvé
a rozdíl mezi tímto projektem a jinými festivaly je skutečnost, že již v průběhu hudebních dílen mají hosté možnost nahlédnout
do zákulisí a posoudit hudební schopnosti
účastníků v rámci veřejných zkoušek, které se
konají na různých místech ve Františkových
Lázních.
Kdo měl tento nápad?
pan Slezák: Nápad vznikl v Infocentru
František na impuls obchodního ředitele společnosti Lázně Frantičkovy Lázně a.s. pana
Jana Douchy. Jako mladí hudebníci jsme již
před lety sami ocenili možnost cvičit spolu
celý týden, vypracovat nové skladby, strávit
spolu čas a tím spojit příjemné s užitečným.
Proto vznikl tento projekt.
Hudebníci mohou nejen v klidu cvičit ve
zkušebních místnostech, které mají k dispozici od nás, ale mohou se i uvolnit například
v Aquaforu. Jsme přesvědčeni, že vše přinese
užitek oběma stranám.
Jaký je přínos na obou stranách?
paní Bott: Projektem získají Františkovy
Lázně oživení a zpestření kulturního života. Hudebníci profitují na druhé straně
z projektu, protože mohou sbírat koncertní
zkušenosti, cvičit nový repertoár a poznávat
jiné hudebníky. Lázně Františkovy Lázně
a.s. dávají k dispozici umělcům rámcové
podmínky, to je ubytování, stravování,
propagaci, připravené zkušební místnosti
a Císařské lázně pro koncerty. Na oplátku žádáme hudebníky o několik veřejných zkoušek
a závěrečný hodinový koncertní program
před lázeňským publikem.
Kdo se dílen účastní?
pan Slezák: Letos se účastní dílen jazzové
a klasické soubory. Obsazení a repertoáry
pokračování na další straně
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
SVĚT VODY A RELAXACE • otevřeno denně 9 – 21 hod.
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán,
venkovní vyhřívané bazény, obchod...
AQUAFORUM - FITNES A WELLNESS CENTRUM
tel. 354 20 65 75, www.fitforum.cz
otevřeno denně 8 – 21 hod.
strana 4
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
jednotlivých hudebních souborů jsou velmi rozdílné. Máme například
sólového pianistu nebo naproti tomu žesťový soubor, který se skládá
z 15 členů. Klasické ansámbly si zahrají díla z několika století hudebních dějin a na programu jsou skladby od Johanna Sebastiana
Bacha nebo romantická díla Franze Schuberta. Bohatost hudebních
stylů ukáží také jazzové kapely, jejichž skladby jsou ovlivněné blues,
hip-hopem nebo klasickou hudbou. Během hudebních dílen se prezentují také dva vokální soubory „Wortart Ensemble“ a „EosDuett“.
Věk a hudební zkušenost umělců jsou velmi různorodé, od čerstvých
absolventů po začínající studenty. Myslím, že Letní hudební dílny
nabízejí hudební zážitky pro posluchače s různým hudebním vkusem.
Čeští hudebníci přijedou hlavně z pražských konzervatoří a němečtí
hudebníci studují především na Vysoké hudební škole v Drážďanech.
Jak se vybíraly školy a studenti, kteří zde vystupují?
pan Slezák: Na základě těsné spolupráce s music career service
v Drážďanech, která podporuje studenty na konzervatoři tím, že připravuje jejich přechod od studia k profesionální kariéře, se hudebních
dílen účastní hlavně studenti ze Saska. Jak čeští, tak němečtí hudebníci se mohli ucházet o pobyt v rámci dílen bez ohledu na hudební
žánr. Vhodní uchazeči byli vybrání společně music career servicem
a Infocentrem František. Chtěli jsme podtrhnout mezinárodnost
projektu a z toho důvodu jsme nabídli praxi pro německého studenta
v oboru projektového managementu. Příjemně nás překvapil velký
zájem studentů prakticky z celého Německa. Ze všech uchazečů
jsme nakonec vybrali Kathrin Bott, která má pro tuto práci opravdu
vynikající předpoklady.
Paní Bott, proč se jste ucházela o praxi?
paní Bott: Studuji pět let na univerzitě Johannese Gutenberga v Mohuči hudební vědu, bohemistiku a ekonomii a příští
semestr ukončím magisterské studium prací o českém skladateli Bohuslavu Martinů. Česká republika hraje velmi důležitou
roli v hudebních dějinách, a proto mám zájem o českou kulturu a dějiny země. Byla jsem už několikrát v České republice
a absolvovala jsem zahraniční semestr a jazykové kurzy, a proto také
znám Františkovy Lázně. Praxe mi dá jedinečnou možnost propojit
tyto tři obory a sbírat pracovní zkušenosti v České republice.
Během období přípravy na Letní hudební dílnu jsem navázala
kontakt s hudebníky, sbírala jsem informace o souborech a připravila
jsem reklamy. Převzala jsem také úkol organizovat ubytování, zkušební
místnost a koncerty s kolegy Petrou Matějkovou a Viktorem Slezákem.
První hudebníci přijeli do Františkových Lázní v půli července a nyní
jsem jejich kontaktní osobou a starám se o hladký průběh Letních
hudebních dílen. Závěrečné koncerty také moderuji česky a německy.
Paní Bott, jak se Vám líbí Františkovy Lázně?
paní Bott: Jsem pořád znovu a znovu fascinována jednotností
architektury. Mám zájem o kulturu a ve Františkových Lázních mám
možnost chodit každý den na koncerty, navštěvovat výstavy, poslouchat přednášky nebo se podívat na filmy. Přestože bydlí ve městě
jenom pár tisíc obyvatel, je kulturní program velmi bohatý. Moc se mi
také líbí, že je město tak zelené a člověk může v klidu relaxovat. Cítím
se dobře v Infocentru František, protože pracovní atmosféra je velmi
příjemná a ochotní kolegové mi usnadnili zdomácnění. Jeden z cílů
Letních hudebních dílen je rozšířit kulturní
nabídku. Těším se, že
se můžu podílet na
tomto procesu.
Kde všude můžeme
mladé umělce vidět
a slyšet?
paní Bott: Téměř
každý den se koná
veřejná zkouška hudebníků v 15 nebo
v 16 h o d i n b u ď
ve Dvoraně Glauberových pramenů, v Císařských lázních nebo
na pódiu před Infocentrem František.
Nyní pořádáme koncerty ve středu nebo
v sobotu v Císařských
lázních v 19 hodin.
Informace o koncertech a zkouškách jsou
obsaženy ve zvláštním
pr opagačním materiálu, v měsíčním
kulturním programu
a na plakátech, které najdete v každém
pokračování
na další straně
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – sedmý ročník – téma: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – OÁZA KLIDU A POHODY.
Uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2011!
Soutěžní fotografie Františkových Lázní a blízkého okolí, barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu.
Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě:
1. cena: do 5.000,- Kč, 2. cena: do 3000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
hotelu a pokud máte dotazy, můžete se obrátit přímo na Infocentrum František.
Jsou mladí umělci konkurencí lázeňského orchestru?
pan Slezák: Letní hudební dílny nejsou konkurencí lázeňského
orchestru, nýbrž tvoří další kulturní vrchol ve městě. Kromě toho
hudební směr a obsazení jsou také jiné než repertoár lázeňského
orchestru. Společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. je již po řadu let
největším sponzorem lázeňského orchestru, a má proto zájem činnost
orchestru podporovat.
Jak na začínající umělce reaguje publikum?
paní Bott: Publikum vnímá veřejné zkoušky a koncerty velmi pozitivně. Jednotliví návštěvníci přijdou k hudebníkům po zkouškách
a informují se o kompaktních discích nebo o kontaktních údajích
umělců. První koncert byl vyprodán a po ukončení posluchači žádali
autogramy. Hudebníci hrají na velmi vysoké úrovni.
Proč jsou dílny ukončené už 10. září?
pan Slezák: Hudebníci jsou hlavně studenti, kteří mají studijní
povinnosti na vysokých školách i na univerzitách. Proto jsou dílny
ovlivněny obdobím prázdnin od půli července do půli září. Existuje
tedy pouze tento praktický důvod.
Budou Letní hudební dílny i v dalších letech?
pan Slezák: Letos dílny startují jako pilotní projekt a když bude
mít úspěch, budeme jistě i v dalších letech v tomto projektu
pokračovat a rozšiřovat rozsah projektu a síť dalších partnerů,
konzervatoří z celé České republiky a Německa. Projekt je zatím
zaměřen na hudbu, ale do příštích let bych nevylučoval ani rozšíření
například o tanec nebo výtvarné umění.
Vaše slovo závěrem?
paní Bott a pan Slezák: Chceme poděkovat účastníkům a celému
realizačnímu týmu za produktivní spolupráci. Zmínili bychom zejména techniky, pokojské, pracovníky Infocentra František, vedení
a zaměstnance hotelů akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně.
Letní hudební dílny by se bez nich rozhodně nemohly konat. Chtěli
bychom Vás srdečně pozvat na zkoušky i koncerty, abyste si sami
mohli udělat obrázek o schopnostech a talentu těchto mladých
hudebníků. Informace získáte a vstupenky si můžete rezervovat
v Infocentrum František.
Děkuji vám oběma za rozhovor.
Redakce
strana 5
PROGRAM
AQUFORUM KLUBU
a.s. Lázně Františkovy Lázně
SRPEN 2011
sobota, 6. srpna, 14.00 hod.:
TURNAJ V MINIATURGOLFU
Sportovní areál u Imperialu
Vstup pro členy Aquaforum klubu zdarma,
ostatní zájemci 60,- Kč
čtvrtek, 11. srpna, 15.00 hod.:
PÉTANQUE TURNAJ
Sportovní areál u hotelu Imperial
Vstup pouze pro členy Aquaforum klubu
čtvrtek, 18. srpna, 15 – 18 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V AQUAFORUM KLUBU
Vstup volný
čtvrtek, 25. srpna, 15.00 hod.
PÉTANQUE TURNAJ
Sportovní areál u hotelu Imperial
Vstup pro členy AQF klubu zdarma, ostatní 60,- Kč
úterý, 30. srpna, 19.00 hod.
BINGO - přijďte si zahrát o ceny!
Vstup pro členy Aquaforum klubu zdarma,
ostatní zájemci 50,- Kč
strana 6
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s.
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ – květen – září 2011:
GLAUBEROVA DVORANA denně 7 – 12 a 12.30 – 18 hod.
Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku
v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN - denně 7- 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
LUISIN PRAMEN
Určen k balneaci a pitné kúře.
SOLNÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
LUČNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
NOVÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.denně od 7.30 – 18 hod.
PRAMEN CARTELLIERI
Určen k balneaci.
ŽELEZNATÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
PRAMEN PALLIARDI
Určen k balneaci.
PRAMEN NATÁLIE
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER I
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN GLAUBER IV
Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIAN – D 14
Určen k balneaci.
PRAMEN ADLER
Určen k balneaci.
SLUNEČNÍ PRAMEN – H 12
Určen k pitné kúře.
PRAMEN STANISLAV
Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 8, 2011
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 8.
•
Kalendárium roku 1814.
• K prohlídce pramenů ve Františkových Lázních přijíždí
komise z Prahy.
• V září byla prodána budova plnírny, demolována
a zahájena stavba nové stáčírny.
• Dr. Poeschmann navrhl používat pro plnění vody
skleněné láhve místo kameninových.
STARÁ STÁČÍRNA
MINERÁLNÍCH VOD.
Koncem září roku 1814 byla ve veřejné dražbě prodána sedlákům ze Slatiny za 510 zlatých poslední stará užitková stavba
u Františkova pramene. Podmínkou bylo budovu ihned zbourat a místo upravit pro novou stavbu. Stáčírna minerálních vod,
hrázděná budova z roku 1695, zvaná též plnírna či balírna, se
již delší dobu propadala do slatiny a hrozila spadnutím. Původní plán zástavby z počátku výstavby lázní sice počítal se stavbou
nové stáčírny i s koupelnami dál od pramene, v místech dnešní nové kolonády, směrem k promenádě Solného pramene, ale
k tomu již nestačily peníze. V roce 1805 pak byl zpracován plán
nové budovy. Rozpočet ve výši 11 093 zlatých ovšem opět převyšoval možnosti městské pokladny a ke stavbě nedošlo. A tak
stará plnírna, nouzově opravovaná, stále dosluhovala a již dávno
nepůsobila tak majestátně, jak ji nacházíme na prvním známém
vyobrazení z roku 1714. Po zbourání sousedícího, rozpadajícího
se hostince v roce 1808 zde stála, a dle kritických slov lázeňských
hostů „strašila“, ještě dlouhých šest let.
Začátky regulovaného stáčení minerální vody u Slatinné kyselky nacházíme v dekretu rady města Chebu z 26. dubna 1660,
kterým město přebírá a zpoplatňuje expedici minerální vody.
Vrchním dozorcem a výběrčím u pramene byl jmenován Caspar
Busch a plničem lahví Christian Fuchs. Přesně rok po vydání
dekretu naváží město k prameni stavební dříví a staví zde tři dřevěné jednoduché boudy. Ještě v roce 1692 jsou popisovány jako
malé chatrče, „…z nichž nejmenší slouží jako kaple k pobožnostem, ostatní dvě pak jako obydlí zde zaměstnaných mužů, kteří
za nepatrný peníz vnořují železnými kleštěmi láhve do hlubin
pramene, tyto plní a pečetí“.
Rychlý nárůst zisků ze zasilatelství minerální vody v režii
města, které během patnácti let vzrostly pětinásobně na 1 244
zlatých, se stal důležitou položkou v příjmech města. Vybrané
peníze sice musely být, dle císařského nařízení, použity na opravy opevnění, ale v městské pokladně zůstávaly peníze na jiná vydání. V letech 1694-5 tak mohlo město Cheb postavit u Kyselky
dvě nové velké hrázděné budovy. Od března do června roku 1694
byl přivážen stavební materiál, především dříví a prkna a několik
týdnů zde pracovalo až 14 tesařů na stavbě nových budov hos-
Stará stáčírna a hospoda u K yselky v roce 1714.
Srpen 2011.
tince a stáčírny. Vydání za postavená kamna, okna s okenicemi,
dveře a další truhlářské práce během léta 1695 potvrzují, že nové
stavby u pramene byly v tomto roce dokončeny. V červenci 1701
provádí chebský starosta prohlídku nových budov s lékařem Ettnerem, který, v témže roce, píše ve své knize o chebské kyselce
o „nově postavené plnírně“.
V první polovině 18. století se zasilatelství minerální vody
stalo pro Cheb velmi výnosným obchodem. Město zakupuje
u Skalné pozemky s ložisky jílu pro vlastní výrobu lahví a staví
v Dvorečku nedaleko Kyselky keramickou pec na vypalování
lahví. Hlavním dodavatelem keramických lahví se po tři generace stávají členové později známého rodu Hartů z Nového Hroznatova, kteří pod Loretou postavili nové keramické pece. Stáčírna se stala jakousi městskou manufakturou, ve které byli, během
sezóny, kromě lázeňského inspektora jako obchodního ředitele
expedice zaměstnáni měštští posluhové jako plniči lahví. Důležitost jejich úřadu potvrzovala i služební uniforma. Šedý kabátec se
zelenými manžetami a zelenou zástěru důstojně doplňoval kulatý
klobouk se stříbrnou šerpou.
V roce 1740 Chebané dokonce požádali Johanna Starckmanna, biskupského osobního lékaře v Eischstättu, aby na náklady
města dokončil spis o chebské Kyselce, který začal před lety, ještě
jako chebský městský lékař, připravovat. Chebští radní celých 10
let Starckmanna upomínali, aby spis dokončil a poslal do Chebu.
Jeho dopsání pak ale kuriózním způsobem postavil chebské radní před zapeklitý problém. Na podzim roku 1749 jim totiž biskupský rada Emerich z Regensburgu sdělil, že přečetl dokončený
traktát o Kyselce, který považuje přímo za mistrovské dílo a žádá
městskou radu o zbourání stáčírny, neboť ta, dle Starckmannova
díla, škodí kvalitě vody v prameni.
pokračování na další straně
Františkův pramen a stáčírna v roce 1811.
Nová stáčírna z roku 1815.
Františkolázeňské noviny č. 8, 2011
Budova stála pouhých 16 kroků východně od pramene a bránila
přístupu ranních slunečních paprsků k prameni. A to, dle dobové
znalosti, oslabovalo léčivou sílu vody. Chebští ovšem teprve v roce
1746 dokončili s velkými náklady důkladnou opravu a celkovou
rekonstrukci stáčírny a v rukopise bylo nyní doporučení budovu
zbourat. Nepříjemnou záležitost vyřešila chebská rada jako vždy
velmi pragmaticky. Při korekturách knihy v Chebu byla „nehezká“ věta vypuštěna. Starckmannův spis o 450 stranách byl vydán
v roce 1750 v tehdy neuvěřitelně vysokém nákladu 3000 kusů
a stáčírna zůstala stát na svém místě. Kniha s názvem Důkladný
průzkum velmi známé chebské Kyselky byl vlastně první spis,
vyžádáný městskou radou k větší propagaci léčivého pramene
a ta již svým titulem výrazně přispěla k větší znalosti pramene
a především k využívání chebské vody.
Vedle zmíněného kuriózního požadavku na zbourání stáčírny se oprávněné návrhy na stavbu nové budovy objevovaly
pravidelně každé dvacetiletí, když se začala budova propadat do
slatiniště. Až v roce 1814 se v městské pokladně shromáždilo
více peněz, než bývalo nutné na nouzovou opravu a po zbourání
budovy z roku 1695 bylo na staveniště přivezeno 800 kmenů stavebního dřeva z městských lesů a vybudován rošt se základy pro
novou stáčírnu. Během roku 1815 byla, podle plánu krajského
stavebního inženýra Wenzla Stöhra z Lokte, za 16 915 zlatých
postavena nová budova stáčírny. Jednoduchá, účelová stavba
s dvoustupňovou mansardovou střechou a vikýři byla v interiéru
uspořádána jako velká dílna a ubytovna. V přední, menší části,
byla obchodní kancelář a byty účetního a plniče lahví. Největší
prostor tvořily dvě manipulační dílny s kotelnou pro ohřev smůly, v další části pak byly skladovací prostory pro láhve a komora
pro korkování.
Vzhledem k měkkému podloží mohla být stavba pouze dřevěná. Aby se alespoň podobou přizpůsobila okolní nové kamenné
zástavbě, byly vnější zdi opatřeny imitací zděné bosáže s obloukovitými portály pravidelně rozmístěných oken. Rok na to byla
dřevěná šindlová střecha natřena červenou barvou. V roce 1835,
přesně dvacet let po dokončení stavby, byla budova stáčírny opět
na spadnutí. Základové trámy nad povrchem uhnívaly a budova
se propadala. Gubernium se vrátilo k původnímu projektu a chtělo nechat postavit novou stáčírnu opět dále od pramene u promenádní cesty k Solnému prameni. K tomu byl zpracován plán
i s rozpočtem. To ovšem narazilo na odpor místních.
V září roku 1835 se proto komise dohodla na zakoupení Zuberova domu (č.17, zvaný později Berlínský dvůr, po roce 1945 Coventry - ředitelství lázní) a jeho přestavbu na stáčírnu. Proti koupi domu a jeho úpravě vystoupil rozhodně nájemce zasilatelství
a nejváženější občan lázní Josef August Hecht. Předložil vlastní
plán opravy staré budovy a zdůvodnil všechny nevýhody stáčírny
vzdálené od pramene. Gubernium ale trvalo na zakoupení domu,
který Georg Zuber nabízel za 10 000 zlatých. Hospodářský úřad
města Chebu se postavil na Hechtovu stranu a předložil nový
plán oprav. V roce 1837 byla budova stáčírny Josefem Hechtem
za pouhých 2 231 zlatých nově podezděna, opraven celý interiér
a dům zachráněn před demolicí. Prostá, ale impozantní dřevěná
stavba stála jako neodmyslitelná charakteristická budova lázní
vedle Františkova pramene až do roku 1891. V roce 1892 byla na
stejném místě postavena neobarokní budova nového zasilatelství
minerálních vod. Dnes budova slouží jako Infocentrum František akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně.
Rok 1814 – pohled z jiné strany.
„…Také lékařská komise z Prahy dorazila, pan Freismuth, profesor chemie a dr. Zelenka, pramen kyselky prozkoumat. A učinili
tak již víckrát, že prázdniny a pohodu podzimu na něčí účet nebo
z cizího měšce plně si užili. Vedle toho pan doktor Pöschmann, zřídelní lékař, podal návrh k rozesílání kyselky místo hliněných nebo
kameninových lahví nařídit používání skleněných. A skutečně nechal hospodářský úřad takové předepsané lahve donést a 22. listopadu první skleněné na zkoušku naplnit. Při příslušném zátkování
jich ze sta zůstalo sotva dvacet celých a to celé nepřineslo nic jiného,
než obci škodu...“
Stáčírna u Františkova pramene kolem roku 1890.
Nová budova zasilatelství z roku 1892.
Infocentrum František 2011.
O duchu doby.
„Děti doby pojmenovat? Ctižádost a hrabivost. Luxus a nemravnost. Nedostatek spravedlivosti ve veřejném i privátním životě.
Svévolné měnění jindy nedotknutelných forem vládnutí. Intriky
uvnitř i zvenku. Nepoctivost v obchodu i směně. Falešné přísahy.
Rodinné sváry. Násilné změny kvůli falešné a přemrštěné osvětě.
Zásady k ničemu se nehodící. Tlak na štěpení a zneužívání náboženství a jeho služebníků.“ (Karl Huss, O roce 1814, Kronika.)
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, 8/ 2011. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aleoise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
strana 9
Přírodní zajímavosti Chebska MOFETY
Karel Brož
Termínem mofeta (mofetta) se v geologii a vulkanologii označuje
výron studeného kysličníku uhličitého na zemský povrch. Nejčastěji
jde o postvulkanický jev (projev doznívající sopečné činnosti) nebo
jev doprovázející sopečnou činnost v blízkosti vulkánů, např. na povrchu lávových proudů. Jsou však známy lokality prostorově i časově
velmi vzdálené od sopečné aktivity, kde dochází k výdechům plynu
kysličníku uhličitého. Proto dnes pokládáme za mofetu jakýkoliv výron
tohoto plynu, bez ohledu na jeho původ, který může být například
i biogenní, nebo hydrogenní. Plyn v mofetách je studený, i když v geologickém slovníku je uvedeno, že v mofetách je teplota plynu pod
100°C. Pokud je teplota plynu vyšší, jedná se pak o fumaroly, typ
sopečných exhalací s výrony horkých par a plynů v době, kdy je sopka
ještě činná a teplota exhalací je 100 - 800°C. Mofety na zemském
povrchu většinou vytváří tlakem plynu tzv. výbuchový mofetový kráter
kuželovitého tvaru, velmi podobný kráteru sopky. Jeho rozměry jsou
ale miniaturní. Od několika centimetrů do průměru přes jeden metr
a hloubka těchto kráterů je téměř stejná jako jejich šířka. Hlouběji
do země pak pokračuje pouze neznatelná puklina, po které plyn
vystupuje. Nejzajímavější mofetové krátery se vytvářejí v prostředí,
ve kterém neroste žádné rostlinstvo, neboť travní drny postupně
mofetový kráter zavalují. Krásné krátery proto nacházíme v jeskyních
nebo hluboko pod vodní hladinou.
Nejlepší místo k pozorování mofet je ale rezervace Soos, kde na slaných půdách, které nedovolují růst žádným rostlinám vznikají dokonalé mofetové krátery. Plyn, kysličník uhličitý, je ale také nedýchatelný.
Není jedovatý, jak se občas uvádí, vždyť jej obsahuje každá sodovka,
ale může menší živočichy zadusit. To se velmi často stává, neboť tento
plyn je těžší nežli vzduch a pokud mofety vyvěrají v prohlubních, tak
při bezvětří jsou až po okraj tímto dusivým plynem zaplněny. Na
Chebsku jsou místa, na kterých nacházíme mofety, velmi častá. Je
to v prvé řadě Národní přírodní rezervace Soos se stovkami výdechů
mofet, které jsou časté i mimo hranice tohoto chráněného území,
např. v jámách na těžbu keramických jílů u Skalné. Dalšími velkými
lokalitami jsou např. Bublák u Vackovce, významný krajinný prvek
Hartoušovské mofety nebo přírodní rezervace Děvín. Ve Slavkovském
lese jsou známé lokality přírodních rezervací Smraďoch, Milhostovské
mofety nebo Sirňák. Plyn zde ale vyvěrá na mnoha dalších místech.
Ve Františkových Lázních je největší mofeta zachycena jako plynový pramen v budově Uhličitých plynových lázní na kolonádě. Také
v okolí Františkových Lázní jsou místa s výdechy plynů, jedno velké
mofetové pole je např. pod silnicí z Františkových Lázní na Dvoreček.
Tam z pole trčí trubka, odvádějící plyn z doby, kdy se při melioracích
zemědělci snažili mofety zahrnout zeminou. Mofety, stejně jako minerální prameny, patří mezi velké přírodní zajímavosti Chebska a je
potřebné je chránit.
2. ročník soutěže
TOUR de CAFÉ
Františkovy Lázně 2011
Termín soutěže a doba platnosti:
1. červenec - 30. listopad 2011
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Navštívit všechny vybrané hotelové kavárny
IMPERIAL, TŘI LILIE, PAWLIK, SAVOY
se svou kartou Café Card a sbírat razítka. Café Card obdržíte
v recepcích lázeňských hotelů společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.,
ve vybraných hotelových kavárnách a v Infocentru František.
Při objednání si jedné ze zrnkových kávových specialit, jako
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Latte Macchiato a dalších
předložíte při placení kartu Café Card a necháte si ji orazítkovat.
VAŠE VÝHRA:
Po získání všech čtyř různých razítek do karty a odevzdání
Café Card
v lázeňském hotelu Belvedere dostanete
denně od 13.30 do 16.30 hod. zdarma
konvičku kávy Tchibo a domácí koláč.
Po vyplnění Vašich kontaktních údajů do Café Card
a jejím odevzdání
máte každý měsíc šanci vyhrát dárkové balíčky firem
Lázně Františkovy Lázně a.s. a Tchibo
a praktický domácí kávovar Cafissimo.
Po ukončení soutěže ze všech odevzdaných vyplněných
Café Card
losujeme v prosinci 2011
velký dárkový balíček, kávovar od firmy Tchibo a
hlavní cenu:
lázeňský léčebný pobyt na 1 týden pro jednu osobu.
***
Příjemnou Tour de Café a mnoho štěstí při losování!
Vaše Lázně Františkovy Lázně a.s.
a Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
CHCETE SE CÍTIT SKVĚLE? ROZHÝBEJTE SVÉ TĚLO!
LÁZEŇSKÝ DŮM DR. ADLER
pondělí: 14.00 – 15.00 hod. Body Ball – Dr. Adler
úterý: 14.30 – 15.30 hod. Body Forming – Dr. Adler
16.00 – 17.00 hod. Aqua Aerobic – Luisiny lázně
středa: 14.00 – 15.00 hod. Body Ball
čtvrtek: 14.30 – 15.30 hod. Body Forming – Dr. Adler
16.00 – 17.00 hod. Aqua Aerobic – Luisiny lázně
pátek: 14.00 – 15.00 hod. Body Ball – Dr. Adler
cena za 1 hod. cvičení 50,- Kč
Časově neomezená permanentka: 12 hod. cvičení za 500 Kč
strana 10
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
Lázně Františk
INFOCENTR
denně 9 –
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected]
SRPEN
PONDĚLÍ, 1.8.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY1
večer plný humoru a improvizace
Pojďte si hrát společně s mimem Vlado Kulíškem
a pianistou Radkem Michalkem
19:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ÚTERÝ, 2.8.
Autobusový výlet2 –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
ÚTERÝ, 9.8.
TANEČNÍ VEČER - PATRIK MUSIC
19:00 hod., hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial - bar
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
KINO1 - Sexy 40
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
HRNČÍŘSKÝ SWING HOT JAZZ PRAHA&JITKA VRBOVÁ
19:00 hod., Nový Drahov
STŘEDA, 10.8.
SOBOTA, 6.8.
ONE LADY SHOW
hudba k tanci i poslechu
19:00 hod., hotel Luisa (Rubeška)
Autobusový výlet2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial - bar
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial
KINO1 - Občanský průkaz
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
STŘEDA, 3. 8.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
JAZZOVÝ KONCERT KVARTETU SLAVICON
v rámci projektu „LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
Clemens Pötzsch - klavír, Alina Gropper -housle,
Florian Lauer - bicí nástroje, Eugen Rolnik - kontrabas
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
VOKÁLNÍ KONCERT SOUBORU EOSDUETT
v rámci projektu „LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
EosDuett (DE) - zpěv a improvizace - co všechno
je možné s lidským hlasem
Anne Munka, Dora Osterloh - zpěv
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ČTVRTEK, 4.8.
NEDĚLE, 7.8.
1
1
Autobusový výlet – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy a.s. 270,- Kč
2
LÉKAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY:
SPECIFIKA LÉČBY ve Františkových Lázních
15:30 hod.,
hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
JAK PEČOVAT O ZDRAVÍ po lázeňské péči
16:00 hod.,
hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Bärbel & Hosrt Kiessling – obrazy a objekty
16:00 hod., Galerie Brömse
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
PÁTEK, 5.8.
Autobusový výlet2 – CHEBSKO
Cheb, Starý Hroznatov, Maria Loreto, Doubrava
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PŘEDNÁŠKA
O ASTROLOGII V DENNÍM ŽIVOTĚ1
aneb o věcech mezi nebem a zemí se známým a
uznávaným českým profesionálním astrologem
Milanem Gelnarem
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
ČTVRTEK, 11.8.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA:
SPECIFIKA LÉČBY ve Františkových Lázních
15:30 hod.,
hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
Autobusový výlet2 –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
REVIVAL SWING BAND PRAGUE2
19:30 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 200, 190, 180,- Kč
VÝLET NA VARHANNÍ KONCERT,
KLÁŠTERNÍ BAZILIKA WALDSASSEN1
Prof. Günther Kaunzinger, Würzburg
16:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350,- Kč
PÁTEK, 12.8.
OPERETNÍ KONCERT –
DOSTAVENÍČKO S LÁSKOU2
19:30 hod., Divadlo B. Němcové
Vstupné: 200, 190, 180,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
Autobusový výlet2 – SELB – město Porcelánu
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
PONDĚLÍ, 8.8.
FOLKLORNÍ VEČER S KAPELOU SLOVACZECH1
Adéla Mišoňová, Josef Žák - housle, Eva Šušlíková
- viola, Viktor Slezák - kontrabas. Folklórní písně
z Čech, Moravy, Slovenska a východní Evropy ve
vlastních úpravách
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
SWINGOVÝ KONCERT1
Swing studio Karlovy Vary hraje tradiční jazz,
dixieland a swingovou hudbu 40. let D. Ellington, L. Armstrong, Glenn Miller, George
Gershwin
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
středověké město s cisterciánským klášterem
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
CARMEN1
Koncertní provedení opery George Bizeta
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150,- Kč
SOBOTA, 13.8.
Autobusový výlet2 –
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY-PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
kovy Lázně a. s.
RUM
– 21 hod.
strana 11
František
.cz, www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
N 2011
VÝLET NA KONCERT, DIVADLO
KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER1
Donští kozáci - mužský sbor Bolschoi Don Kosaken, založil v roce 1981 Petja Houdjakov, představí publiku duchovní hudbu, ruské lidové písně
a nově také operní árie
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 550,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 500,- Kč
JAZZOVÝ KONCERT1
v rámci projektu „LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
Pantoum – jazzový kvartet
Inez Schaefer - zpěv, Marius Moritz - klavír, Christoph
Hutter - kontrabas , Katharina Lattke -bicí nástroje
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
NEDĚLE, 14.8.
Autobusový výlet –
BAYREUTH RICHARDA WAGNERA
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč
2
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
VEČERNÍ PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM
21:00 hod., sraz u fontány – Sadová kavárna
PONDĚLÍ, 15.8.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
PUTOVÁNÍ EVROPSKÉHO MADRIGALU1
Komorní světská hudba v průběhu století. Sopranistka Jarmila Chaloupková /CZ/
s doprovodem hráče na renesanční loutnu Brina
Wrighta /GB/
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ÚTERÝ, 16.8.
TANEČNÍ VEČER – PATRIK MUSIC
19:00 hod., hotel Luisa (Rubeška)
ŽIVÁ HUDBA V BARU - KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial - bar
KINO1 - Poznáš muže svých snů
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
STŘEDA, 17.8.
PIANO BAR - LUCIE MARKOVÁ
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
1
DVĚ SETKÁNÍ S JAZZOVÝM TRIEM1
v rámci projektu „LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
Rotverschiebung /DE/ – vlastní skladby mezi freejazzem, popem a blues
Konstantin Behrendt - kytara, Fabian Junk - bicí
nástroje, Oliver Napravnick - tenorsaxofon
Axiom /DE/– vlastní skladby s citlivými tóny kytary
Paul Peuker - kytara, Florian Lauer - bicí nástroje,
Eugen Rolnik - kontrabas/
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ČTVRTEK, 18.8.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA:
SPECIFIKA LÉČBY ve Františkových Lázních
15:30 hod.,
hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
OPERETNÍ KONCERT
19:30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 200, 190, 180,- Kč
2
PÁTEK, 19.8.
Autobusový výlet2 –
TEPLÁ – PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč
BIG BAND KONCERT 1
JazzBigGang je vynikající dvacetičlenný jazzový
bigband složený z mladých a zapálených jazzmanů,
kteří dobře a zajímavě hrají moderní i tradiční jazz,
swing, funky a latin
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
SOBOTA, 20.8.
Autobusový výlet2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY-PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
VÝLET NA KONCERT,
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA CHEB1
TARA FUKI - Dorota Barová, Andrea Konstankiewiczová - violoncello, zpěv. Dvě křehké dámy,
majitelky dvou sametových hlasu a dvou krásně
znějících violoncell, se na podzim vrátily s vynikající
deskou Sens
16:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 150,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč
POEZIE V HUDBĚ1
v rámci projektu „LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
Wortart Ensemble /DE/ – vokální kvintet Hannah
Ginsburg, Lena Sundermeyer – soprán, Anne
Munka – alt, Christoph Mangel – tenor, Lars Ziegler
- baryton. Trio Per Fugio /CZ/ - Tereza Plešáková –
klavír, Jan Zrostlík – housle, Jaroslav Škuta – klarinet
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
NEDĚLE, 21.8.
Autobusový výlet2 –
SLAVKOVSKÝ LES – LOKET, BEČOV
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
Autobusový výlet2 –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
VEČER S HARFOU
19:00 hod. hotel Imperial - bar
PONDĚLÍ, 22.8.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
HUDBA STARÝCH MISTRŮ1 Musica Bellissima
Eva Čierna – Tornová – cembalo, Lucie Pelíšková - traverso, Miloslav Študent - loutna,
arciloutna, barokní kytara
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ÚTERÝ, 23.8.
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial - bar
KINO1 - Vévodkyně
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
KONCERT - ESSEX YOUTH ORCHESTRA2
mládežnický orchestr z Anglie
19:30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 120, 110, 100,- Kč
STŘEDA, 24.8.
VEČER S CITEROU
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KOMORNÍ KONCERT PRO FAGOT A KLAVÍR1
Lukáš Kořínek - fagot, Radim Vojíř - klavír
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty.
Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
strana 12
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 21 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
ČTVRTEK, 25.8.
Autobusový výlet2 – HRAD SEEBERG, PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA:
SPECIFIKA LÉČBY ve Františkových Lázních
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
BŘEZOVSKÁ DESÍTKA2
19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 190, 180, 170,- Kč
PÁTEK, 26.8.
Autobusový výlet2 – BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
MORAVSKÝ SKLÍPEK1
folklorní večer s cimbálovou muzikou a malou ochutnávkou vína
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa (Rubeška)
Vstupné: 250,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
SOBOTA, 27.8.
VÝLET NA VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI V CHEBU2
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 200,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150,- Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY-PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
COUNTRY VEČER SE SKUPINOU PARŤÁCI
19:00 hod. stan - venkovní areál hotelu Luisa (Rubeška)
Vstupné: 50,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
NEDĚLE, 28.8.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH RICHARDA WAGNERA
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
VEČER OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ2
19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné 200, 190, 180,- Kč
PONDĚLÍ, 29.8.
ODPOLEDNE S HARFOU - 15:00 hod., hotel Savoy
POCTA FRANKU SINATROVI1
Jan Smigmator & Swinging Trio
Jan Smigmator - vocal, Vladimír Strnad - piano, Jan Greifoner - kontrabas
Koncert na počest krále swingu a světové hudební legendy, zazní jeho
nejslavnější písně Me to the Monn, I´ve Got Under My Skin…
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s.) 100,- Kč
ÚTERÝ, 30.8.
ŽIVÁ HUDBA V BARU - KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial - bar
KINO1 - Mamma Mia - 20:00 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
STŘEDA, 31.8.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
každé pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.
Informace a rezervace
INFOCENTRUM
František
INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY
po Františkových Lázních
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně zdarma.
Každé úterý, sraz: 15.00 hod.
INFOCENTRUM
František
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
Keramika v japonské zahrádce Galerie Brömse
„NA NÁVŠTĚVĚ“
Výstava objektů a plastik účastníků keramického sympozia,
které se konalo v červenci 2011 pod patronací známého
keramika Ivana Wernera z Nového Drahova
u Františkových Lázní.
Autoři: Michal Čeloud, Jiří Kaman, Pavla Kamanová,
Helena Tůmová, Ivan Werner
Vernisáž výstavy v sobotu, 27. 8. 2011, ve 14.00 hod.
Galerie Brömse, Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá ul. 181/6, tel. 354 54 23 58
www.knihovnafl.org., [email protected]
oddělení pro dospělé:
po – st 9 – 12 a 13 – 18 hod., út čt pá 9 – 12 a 13 – 17 hod.
oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod.
* knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy *české deníky *
internet. Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok,
lázeňští hosté 30,- Kč.
Zveme Vás do
KNIHKUPECTVÍ „ZLATÁ RYBKA“
Poštovní ul. 14, Františkovy Lázně, tel. 724 458 349
Otevírací doba: denně 10 – 18 hod.
VARHANNÍ KONCERTY v kostele Povýšení svatého Kříže
Vstupné: 330,- Kč
pá, 5.8. 15.30 hod. - Verdi, Mahler, Dvořák, Vivaldi…
čt, 11.8. 20.00 hod. - Když housle kouzlí a varhany zpívají
čt, 25.8. 20.00 hod. - Světoznámá duchovní hudba
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, e-mail: [email protected],
http://web.telecom.cz/muzeum_fl
Otevírací doby: út - ne 10 – 17 hod.
Hrad Seeberg: 10 – 18 hod.
Národní přírodní rezervace Soos: 9 – 18.30 hod.
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. / BAD FRANZENSBAD AG
Poštovní 10, Františkovy Lázně / Poststrasse 10 Franzensbad
strana 13
Z HISTORIE HŘIŠTĚ
A GOLFOVÉHO KLUBU
ve Františkových Lázních
"Hlediska / Sichtweisen"
Bärbel & Horst Kießling, Marktredwitz
Obrazy a objekty / Bilder und Objekte
Srdečně Vás zveme na výstavu / Wir laden Sie herzlich zur Ausstellung ein
Vernisáž ve čtvrtek/Vernissage am Donnerstag 4.8.2011-16:00 hod./Uhr
Výstava trvá do / Die Ausstellung dauert bis 15. 10. 2011
Otevřeno úterý-sobota / Geöffnet Dienstag–Samstag 10.00 – 12:00, 13:00 – 17:00
www.galerie-broemse.cz, www. kunst-die-bewegt.de
Poštovní ulice 10, Františkovy Lázně,
tel. 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz,
Otevřeno: út - so 10 – 12, 13 – 17 hod.
VÝSTAVNÍ SÍŇ GB:
DANIELA ROULOVÁ – PLOCKOVÁ – Barevné sny – obrazy, kresby
Výstava trvá do 1. 10. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr – přízemí:
Přírodní léčivé zdroje – fotografie
výstavní prostory Švýcarský dvůr – 1. patro:
BÄRBEL & HORST KIESSLING (Marktredwitz-D) – obrazy, objekty
Vernisáž ve čtvrtek 4. 8. 2011 v 16.00 hod.
Výstava trvá do 15. 10. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr –2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje –
Pohled do historie - dokumenty z archivu
August Brömse (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
Malá galerie Tři lilie – atrium lázeňského hotelu Tři lilie:
EVA DOUCHOVÁ – Jak vidím svět - fotografie
VERONIKA OLERÍNY - zahradní plastiky
Výstava trvá do 31. 10. 2011
Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý lichý týden
vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod.
Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké.
Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI !!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
Hřiště miniaturgolfu ve Františkových
Lázních bylo vystavěno v krásném a klidném
prostředí parku u lázeňského hotelu Imperial v roce 1971 jako jedno z prvních hřišť
v republice. Místní klub, dnešní SK Golf club
Františkovy Lázně, byl založen 27.6.1972 pod
názvem TJ Lokomotiva (později též TJ ČSSL)
a je třetím nejstarším klubem minigolfu
v České republice. Díky pochopení a.s. Lázně Františkovy Lázně může klub bezplatně
využívat jejich minigolfový areál, ve kterém
se, mimo miniaturgolfu, nachází ještě dva
kurty na pétangue a zájemci o ruské kuželky si je zde rovněž mohou zahrát.
Za dobu působení na československé a české minigolfové scéně se zúčastňují družstva mužů a žen místního golfového klubu 2. a 1. ligy i extraligy.
Hráči Františkových Lázní ve své historii získali tituly mistrů ČR v juniorských
a seniorských soutěžích jednotlivců. Nejvíce medailí z Mistrovství ČR, dvanáct, získala družstva seniorů a žen. Senioři zvítězili 1x a 3x se mistryněmi
ČR stalo družstvo našich žen a ty pak následně 3x reprezentovaly republiku
v Evropské lize mistrů. Z řad hráčů golfového klubu jsou bývalí i současní
reprezentanti ČR v ženské, juniorské a seniorské kategorii.
Klub v roce 1976 začal pravidelně pořádat turnaje neregistrovaných pro
místní veřejnost, lázeňské hosty a klienty, z nichž mnohým se tato hra tak
zalíbila, že ji začali hrát závodně i v místech svých bydlišť a z řad účastníků
těchto turnajů jsou i někteří hráči našeho klubu. Tyto turnaje byly vždy
populární a hrají se dodnes.
I v letošním roce 2011 se tento turnaj bude konat,
a to v sobotu 6. srpna od 14 hodin (při nepřízni počasí o den později).
Tímto jsou všichni zájemci zváni. Nápomocni radou, ukázkou hry či výkladem pravidel vám budou hráči místního golfového klubu. Podrobnosti
budou oznámeny na plakátech a ve vývěsce na hřišti.
Příští rok bude náš SK Golfclub slavit 40-té výročí svého založení. Nejlepší dárek si naši hráči dali již s předstihem, když si postupem vybojovali
účast v 1. lize v nové sezoně 2011/2012. Dalším milým dárkem v příštím
roce oslav by bylo udržení se v 1. lize i pro další období. Účast družstva ve
vyšší soutěži však s sebou nese cestování do vzdálenějších měst, delší pobyt
v místě turnaje, účast většího počtu hráčů, a z toho plynoucí větší výdaje
na cestovné, startovné a ubytování. Chceme proto využít této příležitosti
k oslovení místních i vzdálených podnikatelů a firem, zda by nebylo v jejich
možnostech a zájmu podpořit činnost a rozvoj našeho minigolfového
klubu formou sponzoringu finančního, věcného (např. ceny pro turnaje,
sportovní vybavení, propagační materiál apod.) či jinou formou podpory.
Případné podněty na toto téma a návrhy možné spolupráce, za které už
předem děkujeme, rádi uvítáme na kontaktech níže uvedených.
Na závěr vyzýváme zájemce o minigolf, o členství v našem golfovém
klubu, o závodní hraní minigolfu: Přijďte mezi nás, přihlaste se u správce
na hřišti u lázeňského hotelu Imperial, přijďte si zahrát turnaj 6.8.2011
nebo využijte níže uvedených kontaktů.
S pozdravem - minigolfu zdar! Golfisté SK Golfclubu Františkovy Lázně.
Kontakty: www.frlazne-minigolf.cz, [email protected], tel.
731382810, 777720456, 728517325.
SK Golf Club Františkovy Lázně, PO BOX 33, 351 01 Františkovy
Lázně, Jan Hála
a. s. Lázně Františkovy Lázně
SPORTOVNÍ CENTRUM
u hotelu IMPERIAL
Otevřeno: po - pá 13 - 18 hod., so - ne 10 - 18 hod.
MINIGOLF
PÉTANQUE
RUSKÉ KUŽELKY
strana 14
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
SPORTOVAT SE VYPLATÍ
V minulém čísle Františkolázeňských listů jste se mohli, vážení čtenáři, dočíst o tom, že mnohé studie opakovaně prokázaly, že fyzická
aktivita je jedním z nejefektivnějších přirozených léčebných prostředků
melancholie a deprese. Navíc se prokazatelně jedná o jeden z nejlevnějších způsobů léčby. Začít cvičit můžeme prakticky kdykoli, jen formu
cvičení bychom měli přizpůsobit svému organizmu a trénovanosti.
Pokud si nejsme úplně jistí jak na to, je dobré přizvat si ke svému
cvičení osobního trenéra, popřípadě fyzioterapeuta, kteří nám poradí.
Jedním z velmi vhodných sportů, se kterým se dá začít i v pokročilejším věku, je minigolf. Ve Františkových Lázních k tomu máte
vytvořeny ty nejlepší podmínky. Hrát jej můžete ve Sport centru
u lázeňského hotelu Imperial. A že se tu hraje již léta miniaturgolf na
vysoké úrovni, svědčí následující řádky.
V družstvu žen, které bude reprezentovat Českou republiku v srpnu
na Mistrovství Evropy seniorů ve Spolkové republice Německo se
objeví, vedle dvou hráček TJ MG Cheb i dvě zástupkyně františkolázeňského SK Golf clubu. Pojďme si je v krátkém rozhovoru představit:
DANA DOČKALOVÁ a JAROSLAVA FIEDLEROVÁ:
Milé minigolfistky, můžete se našim čtenářům krátce představit?
p. Dočkalová: Jsem Dana Dočkalová, rodačka ze Strakonic,
v Chebu žiji od roku 1968.
p.Fiedlerová: Jmenuji se Jaroslava Fiedlerová, je mi 64 let, pocházím
z Brna a do Františkových Lázní jsem se přestěhovala v roce 1970.
Proč jste začala s minigolfem a kdy?
p. Dočkalová: S minigolfem jsem začala v roce 1986, když jsem se
chodila s malými dětmi dívat na manžela, který začal hrát o několik
měsíců dříve. Závodně hraji od roku 1987, kdy jsem se přihlásila do
oddílu TJ MTG Hraničář Cheb, poté postupně začaly hrát i naše
děti. Po čase jsme přestoupili celá rodina do oddílu ve Františkových
Lázních, kde jsme našli nové zázemí a také spousty kamarádů.
p. Fiedlerová: Minigolf jsem začala „plácat“ jen tak, ze zvědavosti,
v roce 1986, když ho začal hrát můj devítiletý syn a já jej doprovázela
na trénink. Postupně jsem propadala kouzlu této hry a od roku 1989
jsem začala hrát minigolf závodně za místní oddíl při tehdejší TJ ČSSL
Františkovy Lázně.
Co vás baví na tomto sportu?
p. Dočkalová: Minigolf je, i když to tak nevypadá, adrenalinová
hra. Vyžaduje soustředění, klid a rozvahu, ale když hrajete za družstvo
a sledujete výsledky svých spoluhráčů, a také výsledky soupeřů a chcete je porazit, tak vám ten adrenalin
stoupá a stoupá, a to mě právě na
této hře baví. Hra pak je tím správným relaxem, při kterém zapomenete
na všechny starosti.
p. Fiedlerová: Snad, že je to sport
klidný, náročný na psychiku, soustředění, přesnost a cit pro úder, sport
hraný na čerstvém vzduchu, většinou
v zeleni parků. A setkávání s dobrými
známými, hráči z jiných oddílů z Čech
a Moravy, na které se těšíme v dlouhé
zimní golfové pauze, ve které člověk
našeho věku zjišťuje, jak „tu ho bolí,
tu ho píchá, tu ho něco šponuje“ a
vyhlíží začátek nové golfové sezóny,
která to vše vyléčí.
Jak a kde trénujete?
paní FIEDLEROVÁ paní DOČKALOVÁ
p. Dočkalová: S tréninkem je
to horší, pokud vyjde čas a počasí, na kterém jsme závislí, tak
trénuji na miniaturgolfovém
hřišti ve Františkových Lázních,
které se nachází v překrásném
parku u lázeňského hotelu
Imperial.
p. Fiedlerová: Trénuji na
domácím hřišti u lázeňského
hotelu Imperial, 3 - 4x týdně
po 2-3 hodinách. Část tréninku
věnuji technice úderů na jednotlivých drahách a část hraní
kontrolních okruhů. Další tréninky absolvujeme na hřištích
oddílů pořádajících turnaje,
den (i více) před jejich konáním.
Jaké máte výsledky?
p. Dočkalová: V jednotlivcích jsem se několikrát při různých
turnajích umístila na stupních vítězů. Snad to nebude znít jako vychloubání, ale více než dvacetkrát jsem zvítězila v českých oblastních
a zemských turnajích, dvakrát jsem se stala krajskou přebornicí,
jednou jsem vyhrála přebor Čech, mám i dvě bronzové medaile z Mistrovství ČR. V loňském roce jsem si vybojovala mistrovskou výkonností
třídu. Naše družstvo žen při SKGC Františkovy Lázně bylo již třikrát
Mistrem ČR. Tímto vítězstvím jsme pak mohli reprezentovat naší
republiku a město Františkovy Lázně při Poháru mistrů. Naposledy
jsme startovali v německém Hillzingenu v roce 2008. Sedmkrát jsem
reprezentovala Českou republiku v kategorii seniorských družstev
na Mistrovství Evropy. Naším, tedy i mým největším úspěchem bylo
krásné třetí místo v loňském roce při Evropském mistrovství seniorů,
konaném v nedalekém Chebu.
p. Fiedlerová: V soutěžích jednotlivců jsem za svou kariéru vyhrála
přes třicet oblastních a zemských turnajů, pětkrát jsem byla krajskou
přebornicí, jednou jsem vyhrála Přebor Čech a z Mistrovství republiky
mám bronz, z loňského roku stříbrnou medaili, která je asi mým největším úspěchem. 12x jsem byla členkou reprezentace na Mistrovství
Evropy seniorů. S ženským družstvem našeho SK GC Františkovy Lázně
jsme třikrát jako mistryně ČR hrály Pohár mistrů evropských zemí.
Čeho byste chtěla ještě dosáhnout?
p. Dočkalová: V červenci se koná mistrovství republiky v Rakovníku,
kde se hraje jak miniaturgolf tak i minigolf. Chtěla bych se umístit
do první desítky hráčů. Začátkem srpna se koná Mistrovství Evropy
seniorů v sousedním německém Künzellu. Na tomto turnaji bych
chtěla s naším výběrem zopakovat loňský úspěch, i když tento rok
to bude velkým oříškem.
p. Fiedlerová: V mém věku si už nic neplánuji, ale chtěla bych
dobře zahrát na blížícím se Mistrovství republiky v Rakovníku a pak
by mne potěšila pozvánka do reprezentace na Mistrovství Evropy
seniorů v německém Künzellu.
S paní Dočkalovou a paní Fiedlerovou hovořil Petr Průcha.
Pozn. aut.: rozhovor jsem připravoval již v první půlce července. Výsledky
z Mistrovství republiky i z Mistrovství Evropy seniorů najdete na internetové
stránce: www.minigolf.cz.
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
nabízí svým klientům skupinový léčebný tělocvik se zkušenými fyzioterapeuty:
SM SYSTÉM
tj. stabilizace a mobilizace páteře (tzv. spirální stabilizace páteře)
v lázeňském hotelu Pawlik, tělocvična Isis č. 29
pondělí – pátek od 13.00, 13.30 a 14.00 hod.
Cena za cvičení je 120,- Kč nebo může být zařazeno do rozpisu Vašich lázeňských procedur.
Rezervace termínů na sesternách všech lázeňských domů a hotelů a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Cvičení je vhodné pro všechny, bez ohledu na věk nebo pohlaví,
SM systém je lékařsky ověřený princip cvičení, pomůže zpevnit svaly, pomáhá při problémech s páteří,
při bolestech a poškození páteře, prevenci a regeneraci páteře.
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Jsme tu pro Vás!
Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat...
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a. s.
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2011
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně,
STREČINK:
INFOCENTRUM
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ SVALŮ
HORNÍCH KONČETIN
František
Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
denně 9 - 21 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
POBYTY:
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí,
nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické
včetně neplodnosti, následná onkologická péče
WELLNESS:
Relax, Beauty, Active, Víkend, Vital, Romantik,
Golfové pobyty, Vánoční a silvestrovské pobyty,
Hotelové ubytování, Semináře, Kongresy, Oslavy...
HOTELY:
IMPERIAL **** TŘI LILIE ****
PAWLIK **** – Isis ***
SAVOY **** – Metropol ***
+ GOETHE *** – Máj **, Otava**
BELVEDERE *** - Royal ***, Lužnice **
DR. ADLER *** - Radbuza ***, Tři růže **
AQUAFORUM - Svět vody a relaxace - FITFORUM
LUISINY LÁZNĚ, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ,
SLATINNÉ LÁZNĚ, UHLIČITÉ LÁZNĚ PLYNOVÉ
AQUAFORUM CLUB
Ul. 5. května, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: 354 206 570, [email protected]
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Vaše Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
S AV O Y
GOETHE
Bc.Šimon Božík, Dana Skalová
Za otce strečinku je považován Bob Anderson, kalifornský pedagog
a trenér, který jej začal propagovat především jako účinnou formu prevence
před poraněním hybného systému.
Využití strečinku je velmi široké. Ve sportu je strečink znám jako součást
rozcvičení, pozátěžové relaxace a prostředek ke zvýšení kloubní pohyblivosti. Z léčebného a terapeutického hlediska umožňuje, při dlouhodobém provádění, protažení zkrácených svalů a snížení svalového napětí.
Strečink dokáže ulevit od nepříjemně vnímaného pocitu pnutí ve svalech
i po celodenní pracovní, sportovní, či jiné fyzické námaze. Metoda PIR
(postizometrická relaxace), jako jeden za způsobů strečinku, je základní
metodou technik měkkých tkání, která je důležitou součástí fyzioterapeutického přístupu k onemocnění pohybového systému.
Negativní vliv správně prováděný strečink snad nemá, jen u lidí hypermobilních (lidé, kteří mají nadměrnou kloubní vůli a pohyblivost), musíme
dbát zvýšené opatrnosti a posoudit vhodnost strečinkového cvičení. Ale
i v tomto případě lze přizpůsobit techniku cvičení danému problému.
Strečink svalů horních končetin je vhodný pro lidi, kteří vykonávají
stereotypní, jednostranné pracovní činnosti, které kladou zvýšený nárok
na funkci a sílu svalů horních končetin (např. elektrikáři, malíři pokojů,
kadeřnice, maséři, zaměstnanci tiskáren apod.). Strečink je prevencí
onemocnění jako jsou syndrom karpálního tunelu, tenisový, oštěpařský
loket, syndrom bolestivého ramene, cervikobrachiální syndrom a jiné.
INDIKACE protahovacích cviků horních končetin:
• Hypertonus (zvýšené napětí), spasmus, zkrácení svalů horních
končetin.
• Levo-pravostranné asymetrie a svalové dysbalance v oblasti ruky,
předloktí, paže ramene a zad.
• Tah zkrácených svalů je příčinou patologického postavení kostněkloubního aparátu. Při pohybu nedochází k optimálnímu zatížení (rozložení sil na kloubní plochy) a následně k rychlému opotřebení přetěžované
části kloubních ploch.
• Svalové křeče.
• Před fyzickou a po fyzické zátěži.
JAKÝM ZPŮSOBEM správně cvičit?
• Vhodnost cviků a aktivit prokonzultujte se svým fyzioterapeutem,
požádejte o podrobnou instruktáž k cvikům, nechte si každý cvik vysvětlit,
eventuelně ukázat, abyste pak, až budete cvičit doma sami, prováděli
cviky správně.
• Je důležité cvičit pravidelně, u protahovacích cviků i několikrát denně
a dlouhodobě.
• Dbejte na správné dýchání – dýchejte pravidelně.
• Veškeré cviky provádějte tahem, pohyb v každé fázi vědomě veďte
a kontrolujte.
• Cvičení by nemělo vyvolávat novou, intenzivní bolest, pocit napětí ve
svalech bývá známkou správně provedeného cviku.
• Nikdy necvičte při akutním onemocnění ani při nachlazení či zvýšené
teplotě.
• Před cvičením ani při něm nekonzumujte tabletky proti bolesti! Bolest
při cvičení je ochranným mechanizmem, který nás upozorní na možné
přetěžování pohybového aparátu.
A Q UA F O R U M
B E LV E D E R E
D r. A D L E R
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
PROVÁDĚNÍ STREČINKU
• Vhodné je zahřátí svalů aplikací nějaké formy tepla (sauna, infrazářič,
teplý polev horních končetin apod.)
• Procvičovaný sval, ale i celé tělo, by měl být maximálně uvolněný.
• Samotný protahovací cvik zahajte pozvolným zaujetím výchozí
polohy.
• Pohyb ve směru, který nám cvik ukládá, provádějte pomalým
a plynulým pohybem.
• Nesmíte pociťovat silný tah nebo dokonce překonávat bolest!
• Nespěchejte. Postupujte velice pomalu, někdy (hlavně při prvních
cvičeních) doslova po milimetrech!
• V krajní poloze setrvejte trpělivě 20-30 sekund, pak se pomalu vraťte
do výchozí polohy!
Pokud jsme strečinkové cvičení provedli kvalitně, protažené svaly jsou
připravené na zvýšenou zátěž a výkon až 90 minut po takovémto protažení. Při nesportovním záměru jsou účinky protažení patrné okamžitě
a přetrvávají až 2 dny, což se projeví na zlepšené kloubní pohyblivosti
a pružnosti svalů, vymizí nepříjemně vnímaný pocitu tahu svalů horních
končetin, ramen a zad. U pravidelného cvičení můžeme po čase pozorovat
i zlepšení ve vyšších segmentech těla a ústup bolesti rukou, zápěstí, loktů,
ramen, šíje apod.
Cvik č. 1 - Svaly dlaně
Pravou horní končetinu pokrčíme v lokti, otočíme dlaň nahoru,
vzniklým „okýnkem“ prostrčíme levou ruku, uchopíme prsty pravé
a táhneme je směrem dolů.
Cvik č. 2 - Svaly předloktí – flexory
Varianta A – Pravou horní končetinu před sebe natáhneme, vytočíme
dlaní nahoru, levá ruka uchopí prsty pravé, ohneme ruku v zápěstí
a táhneme lehce prsty k sobě.
Varianta B – Klekneme si, dlaně
rukou položíme na podlahu tak, že
prsty směřují směrem ke kolenům,
pomalu celý trup posouváme vzad,
jako bychom si chtěli dosednout
na paty.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 3
Cvik č. 3 - Svaly předloktí – extensory
Sedneme si za stůl, opřeme lokty, pravou ruku volně ohneme
v zápěstí („labutí šíje“), levou ruku přiložíme na hřbet pravé a lehce
tlačíme směrem dolů.
Cvik č. 4 - Triceps
Pravou horní končetinu
vzpažíme, pokrčíme v lokti,
malíková hrana mezi lopatky,
levou rukou položíme na loket
pravé a tlačíme dolů.
Cvik č. 5 - Biceps a přední
část deltového svalu
Pravou horní končetinu
dáme za záda, levou rukou ji
obejmeme nad zápěstím, lehce
táhneme k levé hýždi a současně stáčíme dlaň směrem k zemi.
Cvik č. 6 - Střední část deltového svalu
Nataženou pravou horní
končetinu uchopíme před tělem za loket a táhneme zlehka
ke střední linii těla, současně
ukláníme hlavu pomalu doleva.
Cvik č. 7 - Zadní část deltového svalu
Pravou ruku předpažíme do
výše ramen, pokrčíme v lokti
a levou rukou tlačíme loket
směrem k levému rameni.
Poznámky:
• Cviky provádíme samozřejmě i pro levou horní končetinu.
• Ke strečinku horních končetin je vhodné přidat protažení a relaxaci
svalů šíje!!!
PAW L I K
IMPERIAL
TŘI LILIE
T Ř I L I L I E - AT R I U M
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
strana 17
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S.
SPA RECEPCE CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
ul. 5. května 154, Františkovy Lázně
tel. 731 605 021, 354 201 522
otevřeno: pondělí - sobota 7 - 15 hod.
PRODEJ LÉČEBNÝCH SLUŽEB A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ KLIENTŮM,
volný prodej procedur, rezervace a změny termínů procedur, prodej dárkových poukazů na procedury
v a.s. Lázně Františkovy Lázně, koordinace provozu procedur a zdravotnických služeb a další informace
o balneoprovozech a hotelech. Prodej doplňkového zboží – koupelové přísady, soli, kosmetika...
(Možnost platit hotově nebo kartou.)
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S.
SPA RECEPCE LUISINY LÁZNĚ
otevřeno: pondělí – sobota 7 – 15 hod.
Máchova ul. 6, Františkovy Lázně,
tel. 354 201 515-16, 739 489 845
[email protected], [email protected]
INFORMACE A PRODEJ LÉČEBNÝCH SLUŽEB,
volný prodej léčebných procedur, rezervace,
změny a přečasování termínů procedur,
koordinace provozu procedur,
prodej dárkových poukazů na wellness procedury
v hotelu Tři lilie,
informace o balneoprovozech v hotelích a lázních aj.
NOVINKA:
LUISINY LÁZNĚ
bazén
neděle 18.30 – 20.00 hod.
Hot Power Aqua Jogging
Cena za 1,5 hod. cvičení: 80 Kč
Informace – 354 202 086
(sesterna lázeňského domu Dr. Adler
nebo Spa recepce Luisiny lázně)
cvičitelka Dana Skalová
Pro Vaše potěšení - slova českého aforisty Jarmila Sekery
strana 18
Františkolázeňské listy č. 8, 2011
ASTROPŘEDPOVĚĎ
NA MĚSÍC
SRPEN 2011
KDE
(zpracováno podle astrologa M. Gelnara)
TO
BERANI – 21.3. – 20.4.
Jak je příjemné si zalenošit! Jen kdyby to dokázalo
pochopit i Vaše okolí... Přiložte ruku k dílu a lenošení Vám budou Vaši blízcí přát.
JE ?
BÝCI 21.4. – 20.5.
Letošní léto je pro Vás opravdu krásné. Čerpejte
z něj síly do dalšího období. Nezapomínejte na své
přátele a také na trochu zábavy a odpočinku.
(odpověď v tiráži)
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6.
Léto vrcholí a Vám se nechce ani přemýšlet o tom, co
je zapotřebí udělat. Neodkládejte povinnosti, stejně
se jim nevyhnete, jen si přivodíte žaludeční potíže.
RACI 22.6. – 22.7.
Buďte opatrní v osobních vztazích a citech. Nerozbíjejte zbytečně to, co funguje a nevrhejte se po hlavě
do milostných dobrodružství.
SUDOKU
7
3
5
4
8
1
6
LVI 23.7. – 23.8.
Opět se kolem Vás šíří nepříjemné řeči. Pokuste
se najít zdroj a vypořádejte se s ním. Uleví se Vám
a svět bude veselejší.
6
PANNY 24.8. – 23.9.
Proti stresům jste odolní, ale máte spánkový deficit.
Teď je období, kdy si můžete spánek vynahradit.
Jen dávejte pozor, abyste neusnuli venku na slunci!
8
1
5
3
7
6
VÁHY 24.9. – 23.10.
Máte báječné nápady, ale bez pomoci přátel se budou uskutečňovat těžko. Nebojte se oslovit přátele,
pomohou Vám.
9
8
1
4
6
3
2
7
1
9
8
7
4
2
3
Do volných políček vypište čísla od jedničky
do devítky tak, aby v žádném čtverci
o 3x3 políčkách a v žádném řádku
nebylo jedno číslo dvakrát.
HEZKOU ZÁBAVU!
6
3
2
7
9
5
4
8
1
5
7
4
2
1
8
3
6
9
1
8
9
6
4
3
7
5
2
8
2
6
1
3
7
5
9
4
9
5
1
8
6
4
2
7
3
3
4
7
9
5
2
6
1
8
4
1
3
5
7
9
8
2
6
7
9
8
3
2
6
1
4
5
2
6
5
4
8
1
9
3
7
RYBY 20.2. – 20.3.
Nepříjemné pocity mohou být způsobeny nesprávným stravováním. Zamyslete se nad svým jídelníčkem a pokuste se ho pozměnit.
3
7
5
STŘELCI 23.11. – 21.12.
Ačkoliv se nepodobáte andělu, pro některé lidi se
jím, díky nezištné pomoci, stanete. Možná to bude
i na cestě či na výletě.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2.
Optimismus Vám pomůže překonat drobné zdravotní problémy, které se nečekaně přihlásily. Neuškodí,
budete-li o své zdraví více pečovat.
5
5
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11.
Jestliže Vám lezou na nervy už úplně všichni včetně
Vás, je nejvyšší čas odjet na aktivní dovolenou. Stačí
i víkend mimo domov.
KOZOROZI 22.12. – 20.1.
Máte chuť utrácet a nepřemýšlet o budoucnosti.
Bylo by dobré trochu své nápady omezit, abyste
neměli zbytečné finanční problémy.
4
Download

Srpen 2011 - Lázně Františkovy Lázně as