Sestavila Šárka
Illustration Aška & Sůša
Typografie Slávek
Vysázeno systémem LATEX
Valašské Klobúky, červen 2010
Předmluva
Člověk sa občas zastaví, posadí sa, podívá sa před sebe a
přemýšlá, co už ve svém životě zažil. Pravda, každý to má
jinačí. Nekdo má život klidný, jiný divoký, nekdo je sám se
sebú spokojený, druhý ne. Nekemu šmakuje vínko, jinému
zaséj slivovica, a sú tací, keří možú oboje. Ale ať už si vzpomenu na kohokoli z ludí, keré mám včíl namysli, všeci majú
přeci jen jedno společné. Je to kraj známý jako Morava.
Velicí filosofové ve své múdrosti dostávli sa často až k saméj podstatě věci a tehdá si kladli dúležitú otázku: „Co
to vlastně je . . . ?ÿ Často dnes slýchám, jak nekdo praví,
že jede na Moravu, nebo že byl na Moravě. Chce tým pověédět, že sa vrátil z nejaké oblasti, z nejakého kraja, regionu. A tým je to vlastně odbyté. Ano, možeme říci, že
Morava je kraj a jít si po svých. No dobře. Ale jaký kraj,
kdo v něm žije a jak?
Možná, že nakonec zjistíte, že to, co ste si dlúho představovali jako nejaký region, je vlastně daleko více. Je to krajina
tvořená sady, poli a kopci, sú to ludé, kteří zde žijú, sú to
tradice, které člověk vnímá ať už v lidové písni, v lidovém
kroju nebo v nezaměnitelné pálence. Sú to poutní místa
a pohoří Karpat, rozlehlé vinice a nekonečné lány. Řeky a
vsi, lesy a cesty. Je to dvůr se slépkama a plot s kopřivama.
A též raci pod rybníkem a jiřičky pod střechú.
Ne, Morava není enem kraj, ale je to hlavně to, co dělá tento
kraj tímto krajem. Je to způsob života. Když člověk chce,
može toto všechno vidět, ale je dar dokázat i vnímat.
Zpěvník, který včíl třímáte v rukou, Vám pomože k tomuto
vnímání. Jestli sa Vám zpěvník líbí a našli ste si v něm
nějakú svoju oblíbenú pesničku, je to dobře. Jeho skutečný
význam je ale daleko hlubší. Prohlédnite si ho a zjistíte, že
3
v něm nejsú obsažené melodie. To znamená, že budete
moset nekeho otravovat, aby Vám dal nápěv. Zjistíte, že nápěv je sice pěkný, ale spolu s tým, který ste sa tak pracně
naučili, existuje ještě druhý, který sa zpívá častěji. Slova,
ta bývajú také různá, a sloky taktéž. Až budete s týmto
vším smířeni, budete nejspíše malý krok od pochopení podstaty tehoto svazku. Zjistíte totiž, že je zbytečný. Že melodie
umíte už obě dvě, písniček patnáct a ten, kdo Vás naučil
první melodii, je Váš nový kamarád. A písnička, kterú ste
poprvé našli třebas právě zde, ostala uvnitř Vás.
Až si takto od srdce zazpíváte, s kamarády, na lúce, věřím,
že tehdy budete vnímat Moravu a její neskonalú rozmanitost. Cérečko, ogare, těším sa na Tvoju zítřejší melodii.
Zatím sa měj, ráno sa uvidíme v pokosu.
autor
4
A
A dyž já pojedu na dolinu orat
Valašsko
točená
[: A dyž já pojedu na dolinu orat, :]
[: počúvaj cérečko, budu na ťa volat. :]
[: A já sem, a já sem na dolině oral, :]
[: čula si cérečko jak sem na ťa volal? :]
[: A já sem nečula, enem sa ně zdálo, :]
[: že tvoje srdénko na moje volalo. :]
[: A dyž já pojedu na dolinu vláčit, :]
[: já sobě uvážu tenkú šnoru na bič. :]
[: Neróchaj, neróchaj neber sobě šnory, :]
[: šak ani nevidíš galánečky svojí. :]
5
A já dobre vím, že zle pochodím
Slovácko, Kopanice
čardáš
[: A já dobre vím, že zle pochodím, :]
[: že od svéj miléj, že od svéj miléj
neskoro chodím :]
[: Chodím od miléj, denica hore, :]
[: a náš hospodár, a náš hospodár
stójí na dvore. :]
[: Zaplať hospodár, slúžit nebudem, :]
[: našel sem dívča, našel sem dívča,
ženit sa budem. :]
6
A
A já su synek z Polanky
Valašsko, Valašské Meziříčí
milostná, polka
[: A já su synek z Polanky, :]
[: a já si hledám galánky. :]
[: A já su cérka z Lidečka, :]
[: a já si hledám synečka. :]
[: Vem si ňa Juro za ženu, :]
[: budeš mět dobrú gazděnu. :]
[: Ty budeš orat a já seť, :]
[: budem se spolem dobre mět. :]
[: Za stodolenkú, za našú, :]
[: tam by svědčalo salašu. :]
[: Aj, na tem našem salaši, :]
[: pasú tam ovce valaši. :]
[: Ten gdo tam bude bačovat, :]
[: nesmí děvčátka milovat. :]
7
[: A já by sem tam bačoval, :]
[: pěkné děvčátka miloval. :]
[: Za stodolenků za její, :]
[: tam by svědčalo palérni. :]
[: A já by sem tam pálíval, :]
[: hezká děvčátka lúdíval. :]
8
A
A ja taká čárna
[: A ja taká čárna jak čárna čarnica, :]
[: naj še mi vystúpi šej, haj,
naj še mi vystúpi šej, haj,
naj še mi vystúpi z rady paradnica. :]
[: Z rady paradnica, z poľa robotnica, :]
[: bo ja taká čárna šej, haj,
bo ja taká čárna šej, haj,
bo ja taká čárna jak čárna čarnica. :]
[: Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica, :]
[: bo ja od maľučka šej, haj,
bo ja od maľučka šej, haj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila. :]
9
A ja taká dzivočka
A ja taká dzivočka, cingi lingi bom.
Rada vijem pírečka, cingi lingi bom.
[: Rada vijem, rada dám,
cingi lingi bom, bom, bom,
i za kalap zakladám, cingi lingi bom. :]
A ja taká jak i mac, cingi lingi bom,
čarne oči mušim mac, cingi lingi bom.
[: Čarné oči mac mala,
cingi lingi, bom, bom, bom,
ja še na ňu podala, cingi lingi bom. :]
A ty cigán šumňe hraj, cingi lingi bom,
na dzivčatá ňežmurkaj cingi lingi bom.
[: Na dzivčatá, na šumne,
cingi lingi bom, bom, bom,
naj ňechodza po humňe, cingi lingi bom. :]
10
A
A ty cigán šaľeny, cingi lingi bom,
čerajme še na ženy cingi lingi bom.
[: Tvoja čarna kandrata,
cingi lingi bom, bom, bom,
moja bila bohata, cingi lingi bom. :]
11
A od Prešova
[: A od Prešova a od Prešova
a od Prešova v tým poľu. :]
[: Neše še Janík, šerdečko mojo,
neše še Janík na koňu. :]
[: A za ním idze, a za ním idze,
a za ním idze ocec, mac. :]
[: Vrač še Janíčku, šerdečko mojo,
vrac še Janíčku, vrac še, vrac. :]
[: A ja še veru, a ja še veru,
a ja še veru nevrácim. :]
[: Radšej svoj život, šerdečko mojo,
radšej svoj život utracim. :]
[: A za ňim idze a za ňim idze,
a za ňim idze frajirka, :]
[: solzi ucira, prehorko plače,
prehorko plače ňechodzi. :]
12
A
[: Šicko še žitko rozžeľeňelo,
jara pšenička ňeschodzi, :]
[: mala ja chlapca preľubeneho,
aľe už do na ňechodzi. :]
13
A te Rehradice
A te Rehradice na pěkný rovině,
teče tam voděnka dolů po dědině,
je pěkná, je čistá.
A po tej voděnce drobný rebe skáčó,
pověz mi, má milá, proč tvý oči pláčó
tak smutně, žalostně.
Pláčó one, pláčó šohajó vo tebe,
že sme sa dostali daleko od sebe,
daleko vod sebe.
Proč by neplakali, dyž hlavěnka bolí
musijó zaplakat šohajovi kvoli
šohajovi kvoli.
14
A
Andro verdan
Andro verdan drukos nane,
man pirani šukar nane,
Loľi phabaj prečinavaj,
hop, hop, hop
jepaš tuke, jepaš mange
hop, hop, hop.
La la laj la la la laj
hop, hop, hop,
jepaš tuke, jepaš mange
hop, hop, hop.
Amen šukar čhajora sam,
Pal o čhave amen geľam.
Šukar čhavo khel amenca
hop, hop, hop,
jekhvar duvar paľis lenca
hop, hop, hop.
Da da da daj daj da gaj
hop, hop, hop,
jekhvar duvar paľis lenca
hop, hop, hop.
15
Sar tu kames romani čhaj,
ker tu buči calo ňilaj.
Te anela o lovore
hop, hop, hop,
oj, cinela, o gadora
hop, hop, hop.
Da da da daj daj da gaj
hop, hop, hop,
oj, cinela, o gadora
hop, hop, hop.
16
A
Anička, dušička, kde si bola
Anička, dušička, kde si bola,
keď si si čižmičky zarosila.
[: Bola som v hájičku, žala som trávičku,
duša moja, duša moja. :]
A ja som po tri dni trávu kosil,
ja som si čižmičky nezarosil.
[: A ja som hrabala, teba som čakala,
duša moja, duša moja. :]
17
Barušenky, ovce
Valašsko
Barušenky, ovce, kde je váš Valášek?
Na vrch Javorníčka, plete tam salášek.
Na vrch Javorníčka kamenná stolička,
na ní šaty pere moja galánečka.
Barušenky, ovce, nech vás pase kdo chce,
já vás pást nebudu, já sa ženit budu.
18
B
Beskyde, Beskyde
Valašsko, Rožnov
polka
Beskyde, beskyde, kdo po tobě ide,
[: černooký bača ovečky zatáčá. :]
Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,
[: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš? :]
Já nemám maměnku, ale mám galánku,
[: ona mi vypere černú košulenku. :]
Ona ju vypere, aj pěkně vyválí,
[: až půjdu k muzice, každý mňa pochválí. :]
Všeci sa starajú o moju chudobu,
[: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :]
Všeci sa ženíja, vojny sa bójíjá,
[: a já sa nežéním, vojny sa nebójím. :]
19
Běžela ovečka
Valašsko
Běžela ovečka, hore do kopečka,
a baránek za ňú, pokřikoval na ňu.
Nežaluj, baránku, na svoju galánku,
ona ti uvije věnec z rozmarýnku.
20
B
Bože môj, otče môj
Bože môj, otče môj, šak je mi hrubo zle,
kdo ňa nevychoval, ten mi rozkazuje.
Chovala mňa mamka vyžebraným chlebom,
a včíl sa potlúkám mezi cudzím svetom.
Pane Bože večný z vysokého neba,
keď si mi dal zuby, daj že mi aj chleba.
21
Cos porobil Pavelenko, Pavle
Slovácko, Horňácko
sedlácká
Cos porobil Pavelenko, Pavle,
Pavelenko, Pavle, Pavelenko, Pavle,
že ťa vezú svázaného v kozle,
svázaného v kozle, svázaného v kozle?
Ukradél sem [: na Myjave koňa, :]
a včíl ňa ty [: sprepadenci hoňá. :]
Ukradél sem [: na Myjave prsteň, :]
včíl ňa honí [: myjavský purkmister. :]
Ukradél sem [: na Myjave kravu, :]
a ta krava [: ňa budze stať hlavu. :]
Urobil sem [: z mladéj dzievky ženu, :]
a už ňa ty [: sprepadenci ženú. :]
22
Cˇ
Čerešničky čerešničky čerešne
Slovensko
Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rosypaly na cestě.
[: Kdo vás najde, ten vás posběrá,
já som mala včera večer frajíra. :]
Bol to frajír malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
[: Ani bych mu robit nedala,
enem ako růžu bych ho chovala. :]
Ako růžu, ako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženú milenú,
[: ja bych bola jeho lalija
a on maja růža, růža červená. :]
A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych sa mu, pak bych sa mu vysmála,
[: robit bude a já tancovat,
prece si já umím chlapca vychovat. :]
23
Černá vlnka na bílém baránku
Valašsko
figurální (zapsaný tanec)
[: Černá vlnka na bílém baránku :]
[: Aj kady sa túláš, aj kady sa túláš,
černooký Janku :]
[: Já sa túlám na dalekú cestu :]
[: Idu sobě hledat, idu sobě hledat
bohatú nevěstu :]
[: Ludé pravja, že mně ju nedajú :]
[: Aj dajú, aj dajú, aj ešče pridajú
na mú věru dajú. :]
24
Cˇ
Čo sa stalo nové
Čo sa stalo nové v tem terchovskem dvore,
[: ulapeli Jánošíka s dievčaťom v komore. :]
Keď ho ulapeli, tak ho poviazali
[: a do mesta Mikuláša odšikovať dali. :]
Prosím vás, pánovia, prosím po prvýkrát,
[: dovoľte mi valaštičku ešte raz do rúk vziať. :]
Oni mu nedali, lebo sa ho báli,
[: oni mu tú valaštičku do rúk vziať nedali. :]
Prosím vás, pánovia, prosím po druhý krát,
[: dovoľte mi opasoček ešte raz opásať. :]
Oni mu nedali, lebo sa ho báli,
[: oni mu ten opasoček opásať nedali. :]
Prosím vás, pánovia, prosím po tretíkrát,
[: dovoľte mi moju milú ešte raz pobozkať. :]
25
Oni mu ju dali, už sa ho nebáli,
[: oni mu tú jeho milú pobozkati dali. :]
Hučia hory hučia, že Janíčka mučia,
[: ešte viacej hučať budú, keď ho vešať budú. :]
Hučia hory hučí aj osika,
[: že už nikdy nezahynie meno Janošíka. :]
26
D
Dievčatko oravskô
[: Dievčatko oravskô, poď so mnou na panskô, :]
[: pod Oravský zámok, pod Oravský zámok,
sadiť majoranok. :]
[: Dievčatko Oravča, bolos mi frajerča, :]
[: bolos mi frajerkou, bolos mi frajerkou,
musíš mi byť žienkou. :]
27
Do hory ma poslali
Do hory ma poslali,
sekeru mi nedali.
[: U nás taká obyčaj,
sekeru si požičaj. :]
Sekerenka za pásom,
pozri, milý, aká som,
[: či som tlstá, či cenká,
či som ešče panenka. :]
Ja do hory nepôjdem,
drevo rúbať nebudem.
[: Drevo by ma zabilo,
čo by dievča robilo? :]
Do krčmy ma poslali,
grajcarou mi nedali:
[: U nás taká obyčaj,
keď si vypil, utekaj! :]
28
D
Kde si zmokol, tam sa suš,
mojím líčkám pokoj už,
[: moje líčka červené
od teba sú zmorené. :]
29
Dobrú noc, má milá, dobrú noc
Dobrú noc má milá, dobrú noc,
nech ti je sám pán Boh na pomoc,
[: dobrú noc, dobre spi,
nech sa ti snívajú sladké sny. :]
Dobrú noc má milá, dobrú noc,
nech ti je sám pán Boh na pomoc,
[: dobrú noc, dobre spi,
nech sa ti snívajú o mne sny. :]
30
D
Dobrý večer vám
Dobrý večer vám, paní krčmárka!
Či tu nebola, či tu nebola,
moje frajerka, moje frajerka?
Ej bola, bola, u dverí stála,
tancovala by, tancovala by,
ale sa bála, ale sa bála.
Dybych já věděl, kdo s ňú tancoval,
veru bych sa s ním, veru bych sa s ním
do krve zrúbal, do krve zrúbal.
Nie slobodno je do krvi rúbat,
kto ráz v krčme je, kto ráz v krčme je,
može tancovat, može tancovat.
31
32
D
Drietomskú dolinú dva hajníci idú
Drietomskú dolinú dva hajníci idú,
[: a stretli dzievčinu čo niesla zelinu. :]
Polož ty, dzievčina, polož tú zelinu,
[: budzeš oplakávať drietomskú dolinu. :]
A kedz ta dzievčina zelinu skladala,
[: tak pred ňú velice žalostně plakala. :]
Kedz bolo po roce, chodzila po lúce,
[: malého synáčka na svej pravej ruce. :]
Synu môj, synu môj, čo ci mám urobic?
[: Či ca mám vychovac, či do vody hodzic. :]
Mamičenko moja, len mňa vychovajce,
[: prijdze vám pochvala od pána císara. :]
Prijdze vám pochvala od pána císara,
[: že ste vychovali syna za husara. :]
33
Dyby byla Morava
Valašsko, Vsacko, Vsetín
milostná, polka
Dyby byla Morava jako je Vídeň,
dala bych ti huběnek na celý týden.
[: Ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :]
Dyby byla Morava jako sú Čechy,
dala bych ti huběnek na štyry měchy.
[: Ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :]
Dyby byla Morava jako je Slezko,
dala bych ti huběnek, až by to plesklo.
[: Ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :]
Dyby byla Morava jako sú Uhry,
dala bych ti huběnek, na štyry truhly.
[: Ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :]
34
D
Dyby moje nožky
Dyby moje nožky
nechodily bosky,
uměly by tancovat.
Ale moje nožky
chodívaly bosky,
neumíja tancovat.
Dyby moje ručky
nerubaly bučky,
uměly by dobre hrat.
Ale moje ručky
mosí rubat bučky,
tak neveďá dobre hrat.
Poženu já volky
do zelenej horky,
ony sa ně budú pást.
A já půjdu k miléj,
holuběnce sivéj,
mosím jí poděkovat.
35
Dybych byla vtáčkem
Dybych byla vtáčkem,
tým malým sokolem,
[: zatočila bych se :]
nad milého dvorem.
Nad milého dvorem,
nad jeho maštalú,
[: podívala bych sa :]
co chlapci dělajú.
Jeden koně češe,
druhý vodu nese,
[: třetí za stolíčkem :]
písáníčko píše.
”Komuže, můj milý,
písáníčko píšeš?”
[: Tobě, moja milá, :]
že už moja budeš.
36
D
Dyž sem byla mamince na klině
Lašsko
zvrtek
Dyž sem byla mamince na klině,
hej, na klině, hej, na klině, hej,
chodivali chlapci ku mně i v zimě,
aji v zimě, aji v zimě, hej.
Dyž sem byla trochu větši pannu.
větši pannu, větši pannu, hej,
chodivali chlapci za mnú, len za mnú
enem za mnú, enem za mnú, hej.
37
Dyž sem byla u maměnky v domě
Valašsko, z Podkopné Lhoty
milostná, starodávný
[: Dyž jsem byla u maměnky v domě, :]
[: šest mládenců chodívalo ke mně, :] hej!
[: Každého jsem pěkně přivítala, :]
[: každému jsem podarúnek dala, :] hej!
[: Prvnímu dám červenú pentličku, :]
[: druhému dám péro za čepičku, :] hej!
[: A třetímu dám na nové šaty, :]
[: a čtvrtému prsténeček zlatý, :] hej!
[: A pátému pěkné poležení, :]
[: a šestému víneček zelený, :] hej!
[: Koho jsem já měla najradši, :]
[: dala jsem co bylo mně najdražší, :] hej!
38
D
Dziefča počarovné
[: Dziefča počarovné, nezaľub še do mě, :]
[: ja chlapec vandrovny, čo ci budze zo mě? :]
[: Ja chlapec vandrovny, zo šireho poľa, :]
[: čo ci budze zo mě, frajirečko moja? :]
[: Frajirečky dvacec a ja jeden chlapec, :]
[: teraz mi povice, ktora mě ľubice. :]
[: Či tota najmladša, či tota najstarša, :]
[: či tota Anička, čo ma bile ľička. :]
[: Frajirečky štyry na čim šče še biľi, :]
[: na tej košuľečke, čo zme ci ušiľi. :]
39
Ej, hoja, hoja
Valašsko, z Velkých Karlovic
[: Ej, hoja, hoja,
sloboda moja, :]
[: pověz ty mě, moja najmilejší,
budeš i moja. :]
[: Já ti nepovím,
já sama nevím, :]
[: vyróstla sem jako tá jahoda,
robiť neumím. :]
[: V poli roste bič,
co učí robiť, :]
[: a na vrbě taková ratolesť,
co ze sna budí. :]
[: Ešče mňa nemáš,
už sa strojíš biť, :]
[: uchovaj ňa, Pane Bože, věčný,
za takého íť. :]
40
E
Ej, hora, hora
Ej, hora, hora, zelená hora,
[: kdo že ma Bože moj, z tej hory volá? :]
Volá ňa, volá, frajárka moja,
[: prijdi k nám šohajku, sama su doma. :]
Sama su doma, naši v kostele,
[: prijdi k nám šohajku, do mej postele. :]
Sama su doma, žádného néni,
[: prijdi k nám šohajku, moje potěšení. :]
A ja neprídem, nie mi je vôľa
[: mosím si napásti koňa do rána. :]
41
Ej, lásko, lásko
[: Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, :]
[: jako voděnka mezi břehama. :]
[: Voda uplyne, láska pomine, :]
[: jako lísteček na rozmarýně. :]
42
E
Ej, od Buchlova
Ej, od Buchlova větr věje,
už téj Kačence pantle bere
[: dneskaj nevěsta, zajtra žena,
dnes večer budeš začepená. :]
Ty si, Kačenko, bílá růža,
tobě nebylo treba muža
[: tys mohla chodit po slobodě,
jak ta rybička v bystréj vodě. :]
Ty si, Martine, strom zelený,
tobě nebylo treba ženy,
[: tys mohél chodit po galánkách,
jak ten holúbek po hambálkách. :]
43
Ej, padá, padá rosička
Slovácko
Ej, padá, padá rosička,
spaly by moje očička,
[: spaly by moje, spaly by aj tvoje,
spaly by ony oboje. :]
Ej, padá, padá listopad,
pozdravuj milú nastokrát,
[: pozdravuj milú, holuběnku sivú,
že ju tu mosím zanechat. :]
44
E
Ej, slniečko horúce
Ej, slniečko horúce,
ej, nepáľže ma, nepáľ,
nech mi neuhorí, nech mi neuhorí,
ej, tá moja biela tvár.
Ej, a keď mi uhorí,
ej, veru ma zabolí,
ďaleko je šuhaj, ďaleko je šuhaj,
ej, čo mi ju zahojí.
Ej, ďaleko je hora,
ej, od širieho poľa
ešte som ja ďalej, ešte som ja ďalej,
ej, od mojho frajera.
Ej, žiale moje, žiale,
ej, kde sa mi beriete,
veru sa na mojom, veru sa na mojom,
ej, srdiečku sejete?
45
Ej, veru nebudem
Slovácko, Kopanice
čardáš
Ej, veru nebudem na téj Strani bývat,
ej veru nebudem mladé vínko píjat,
[: mladé vínko píjat, s děvčatama líhat.
Ej veru nebudem na tej stráni bývat. :]
Straňanské děvčátka, pekné líčka máte,
enem nám povězte, čím sa umýváte.
[: ”My sa umýváme, enem jednú v roce,
studenú voděnkú, co je na potoce.” :]
46
E
Ej, zomrzela mi žena
[: Ej, zomrzela mi žena, už som vdovec, :]
[: dal som ju pochovat, dal som ju pochovat
pod jalovec :]
[: Ej, kopali tam jamu tri mládenci, :]
[: nemohli vykopať, nemohli vykopať
do polnoci :]
[: Ej, vykopali jámu do půl pása, :]
[: a v ní odpočívá a v ní odpočívá
moja krása :]
[: Ej kopali tam jamu do půl šíje, :]
[: tady odpočívá, tady odpočívá,
ta bestie. :]
47
Ešče si já, pohár vína zaplatím
Ešče si já, ešče si já,
pohár vína zaplatím.
Potom sa já, potom sa já
k mojej milej navrátím.
[: Od večera do rána,
muzika nám vyhrává,
a ja pijem, pijem, pijem, pijem,
len z plného pohára. :]
Ešče si já, ešče si já,
pohár vína zaplatím.
Potom sa já, potom sa já
k mojej milej navrátím.
[: Potom půjdem na pána,
co s nama zle nakládá,
pijme, chlapci, pijme vínko
len z plného pohára. :]
48
E
Eště som sa něoženil už ma žena bije
Slovácko, Kopanice
žertovná, čardáš
Eště som sa něoženil už ma žena bije
a já som si narychtoval tri dubové kyje
[: S jedným budzem ženu bici
a s tým druhým dzeci, dzeci, dzeci, dzeci
a s tým tretím kyja, kyjačiskom
pojdzem na zálety. :]
Kam ty zajdeš aj já zajdu pojdzeme do mlýna
opýtáme sa mlynára čo že za novina
[: Kolečka sa otáčajú
žitečko sa mele, mele, mele, mele
moja milá sa vydává
pojdzem na veselie. :]
49
Gurale
Za lasami za gurami za dolinami
pobili še dva gurale ciupagami
[: ej gurale něbiče še
ma guralka dva varkoče podělice še :]
Za lasami za gurami za dolinami
pobili še dva gurale ciupagami
[: ej gurale něbiče še
ma guralka dvoje oči podělice še :]
Za lasami za gurami za dolinami
pobili še dva gurale ciupagami
[: ej gurale něbič še
ma guralka velké šerce podělice še :]
Za lasami za gurami za dolinami
pobili še dva gurale ciupagami
[: ej gurale něbiče še
ma guralka z přadu z tylu podělice še :]
50
H
Háj, háj, háj, háj, zelený háj
Háj, háj, háj, háj, zelený háj,
na mňa sa, děvčico, nespoléhaj,
Budeš li se spoléhati,
ej, veru budeš banovati,
Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást,
ej, daj ně Bože, niečo ukrást,
Lebo koňa, lebo voly,
ej, lebo dívča po mej voli.
51
Hněvala sa moja mati
Slovácko, Kopanice
Hnevala sa moja mati,
že já chodím za děvčaty,
[: nehnevaj sa moja stará mati,
veď za tebú chodievaly taky,
volakedy dávno. :]
52
H
Hore Strážu
[: Hore Strážu, dole Strážu,
všetko robím, čo mi kážu. :]
[: Kazali mi šečku rezať,
a ja hybaj z Maru ležať. :]
[: Všetci ľudia povedajú,
že ja ľúbim cigánku. :]
[: Keď ju ľúbim, tak ju ľúbim,
keď ju ľúbim, tak ju ľúbim,
oprala mi košieľku. :]
[: Hore Strážu, dole Strážu,
všetko robím, čo mi kážu. :]
[: Kazali mi šečku rezať,
a ja hybaj z Janom ležať. :]
[: Všetci ľudia povedajú,
že ja ľúbim cigána. :]
[: Keď ho ľúbim, tak ho ľúbim,
keď ho ľúbim, tak ho ľúbim,
muzika nám vyhráva. :]
53
Horenka Chabová
Kopaničárská
Horenka Chabová, zbojnická komora,
keď sa rozzeleňá, tá šetkých vychová.
Horičky zelené, to sú naše žita,
něpojdzem od miléj, šak eště nesvítá.
Horenka chabová, kebys bola moja,
dal bych ťa okovat železom dokola.
Železom dokola, žutým plechom pobit,
horenka chabová, ty moja mosíš byt.
54
H
Hory, hory, hory černé
Hory, hory, hory černé,
[: ej, hory, hory, hory černé
neraz sem já přešel přes ně :]
Neraz sem já nevečeřál,
[: ej neraz sem já nevečeřál,
dyž sem za svú milú běžál :]
Neraz milá nesnídala,
[: ej, neraz milá nesnídala,
dvérka za mnú zavírala :]
Zavírala na dvě strany,
[: ej, zavírala na dvě strany,
aby naši nepoznali :]
Nepůjdu já za takého,
[: ej, nepůjdu já za takého,
který nemá domu svého :]
55
Domu svého klenutého,
[: ej, domu svého klenutého
šindélečkem pobitého :]
56
Ch
Chodíme, chodíme, hore po dedine
Chodíme, chodíme, hore po dědine,
[: nejednéj maměnce céru obudíme. :]
Obudí, Obudí kohútek jarabý,
[: kohútek jarabý až poletí z hrady. :]
Kohút z hrady letí vesele si zpívá,
[: stávaj milá hore, už sa rozednívá. :]
Stávaj milá spíš-li, namlúvat ťa prišli,
[: Horňané, Dolňané, chlapci Vrchovjané. :]
Chlapci Vrchovjané majú koně vrané,
[: košulenky tenké, ňadra vyšívané. :]
Košulenka tenká, šila ju švadlenka,
[: šila ju hodvábom, pod zeleným hájom. :]
Keď ju vyšívala, veselo sa smála,
[: keď ně ju dávala žalostně plakala. :]
57
Načo že ti milý, tá košulka bude,
[: keď pojdeš na vojnu, kto ju nosit bude. :]
Keď pojdem na vojnu, vezmem si ju sebou,
[: budem sa s ňou tešit ako milá s tebou. :]
A keď ma poraní utrem si ňou rány,
[: a keď ma zabijú, bude mi do jámy. :]
58
I
Išiel Macek do Malacek
Išiel Macek do Malacek šošovičku mlácic,
zabudol si cepy doma, musel sa on vrácic.
[: Hej, Macejko, Macejko-ko-ko-ko-ko,
zahraj mi na cenko-ko-ko-ko-ko,
na tú cenku strunu-nu-nu-nu-nu,
hej, dzunu, dzunu-nu-nu-nu-nu. :]
Milá, mojá, stará moja, dze ši dala cepy?
Tam ci viša na hambálku, vem ši ich ty slepý.
[: Hej, Macejko, . . . :]
59
Ja keď sa Janoško
Ja keď sa Janoško na vojnu bral
prišol pod okénko smutně volal:
Podaj že mi milá podaj trochu vody
lebo ve mně moje srdco shorí.
A já bych ci dala trochu vody
ale sa já bojím tvojich koní.
Neboj sa má milá, hoja, koňa mého
šak leží šablenka podla něho.
Keď mi přišla karta narukovac
dal som si muzigu došikovac:
páni muziganti zahrajce mi čardáš
prvého októbra rukovac mám.
Keď mi přišla karta k rukovanie
moja milá, čas je k rozejdenie:
sbohom tu ostávaj, dobře sa tu mávaj
a na mňa smutného nezabývaj!
60
J
Javorník, Javorník
Valašsko
točená
Javorník, Javorník, přes Javorník chodník,
[: až sa ně, milá vdáš, kam já budu chodit. :]
Javorník, Javorník, přes Javorník cesta,
[: už sa ně vydala galánečka hezká. :]
Jedna sa vydala a druhá doroste,
[: přes Javorník chodník, nikdá nezaroste. :]
Neraňuj, neraňuj, zelené padajů,
[: také si dívča ber aké ti dávajů :]
A ja som neráňal, zelené padali,
[: také som dívča bral, aké mi dávali. :]
61
Jedú chlapci jedú
Jedú chlapci, jedú,
trenčanskú silnicú,
[: až sa jim šablenky
po bočkoch ligocú :]
Dočkajte mňa, chlapci,
já s váma půjdem,
[: a já vám košelky
šeckým právat budem :]
Ja kde bys ty, milá,
toléj vody brala,
[: abys ty nám šeckým
košelenky prala :]
Budem skoro stávať,
budem rosu ráňat,
[: a v téj já vám budem
košelenky právat :]
62
K
63
Kamarátko moja
[: Kamarátko moja, požič mi lajblíka, :]
[: bo mi, bo mi idze frajer, bo mi idze frajer,
paráda veliká. :]
[: Požičiam, požičiam, ale len starého, :]
[: to ti, to ti bude dobrý, to ti bude dobrý
pre tvojho milého. :]
[: Kamarátky moje sa na mňa hnevajú, :]
[: že ja, že ja mám frajera, že ja mám frajera
a ony nemajú. :]
64
K
Kdo chce pres kotár
[: Kdo chce pres kotár dívča milovať :]
[: ten musí vedeť ten musí vedeť dobre utekať :]
[: Ja som utekal dívča plakalo :]
[: a mamku doma a mamku doma srdco bolelo :]
65
66
K
Kdo má počernú galánku
Slovácko, Kopanice
milostná, čardáš
Kdo má počernú galánku,
ligotala sa hvězdička, anděl moj.
[: Kdo má počernú galánku,
ten má pokojnú myšlénku,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :]
Ale já mám pobelavú,
ligotala sa hvězdička, anděl moj.
[: Ale já mám pobelavú,
a ta trápí moju hlavu,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :]
Milá, milá, milenučká,
ligotala sa hvězdička, anděl moj.
[: Milá, milá, milenučká,
aká bude večerička,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :]
67
Milá, milá, milučičká,
ligotala sa hvězdička, anděl moj.
[: Milá, milá, milučičká,
daj ně bozkat svoje líčka,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :]
Priložíme líco k lícu,
ligotala sa hvězdička, anděl moj.
[: Priložíme líco k lícu,
pozdravíme večernicu,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :]
68
K
Kdybys měla, má panenko
Kdybys měla, má panenko, sto ovec, sto ovec
a já jenom za kloboukem jalovec, jalovec,
[: nebudeš má, není možná,
ani ti to, má panenko, pán Bůh nedá. :]
Kdybys měla, má panenko, celý lán, celý lán
a já jenom zahrádečku jako dlaň, jako dlaň,
[: nebudeš má, není možná,
ani ti to, má panenko, pán Bůh nedá. :]
Kdybys měla, má panenko, sto dvorů, sto dvorů
a já jenom otrhanou stodolu, stodolu,
[: nebudeš má, není možná,
ani ti to, má panenko, pán Bůh nedá. :]
69
Když sem šel z Hradišťa
Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal sem děvčátko znenadání.
[: Potkala ně, neznala ně,
červené jablúčko dávala mně. :]
Že sem byl šohajek nerozumný,
vzal jsem si jablúčko z ručky její.
[: To jablúčko je kyselé,
a moje srdéčko zarmúcené. :]
Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
[: Hlava bolí, srdce zpívá,
všecko cos míval rád konec mívá. :]
70
K
Kebych bola jahodú
Kebych bola jahodú,
bílým kvítkem v háji,
mohla bych já prokvétat,
každým rokem v máji.
Aj, tak bych zavoňala,
širéj po dolině,
aby voňa šohaja
ťahla k méj dědině.
Keby prišiel počestný
a mal líčka hladká,
k temu bych sa sklonila,
jak jahoda sladká.
71
Kedz som bol v Šarišu
Kedz som bol v Šarišu, stretol som Marišu,
bars še mi zapačila.
A že šumna bula, vínko rada pila,
bol som s ňu hňeď z večera.
[: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo,
vlasy mala šive, nohi mala krive,
zuba ani jedneho. :]
Kedz som bul mladi, šejdzešatdvaročni,
bulo mi na žeňeňe.
Vzal som sebe ženu, ňemladu, ňestaru,
mal som s ňu ľem trapeňe.
[: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo,
vlasy mala šive, nohi mala krive,
zuba ani jedneho. :]
72
K
Keré dívča nemá doma frajíra
Keré dívča nemá doma frajíra,
nech si sedne na lavečku do dvora,
[: a nech napíše na cedulku litery, litery,
že ju nechce šuhajíček nikerý. :]
Má mamičko zarostél mně chodníček,
odnaučil sa k nám chodit Janíček,
[: moj, Janíček, duša moja, milý moj, milý moj,
však už nejsi taký věrný, jakýs bol. :]
73
Kúlalo sa, kúlalo
Valašsko
táhlá
Kúlalo sa, kúlalo,
(ej) červené jablčko,
kemu ty sa dostaneš,
(ej) moja galánečko?
Kúlaly sa, kúlaly,
(ej) dvě naproti sobě,
kemu bych sa dostala,
(ej) moj šohajku, tobě.
74
K
Kúpil sem si kozu
[: Kúpil sem si kozu od starého ševce :]
[: sakramenská koza, ona dójit nechce :]
[: Třikráť sa prčila, kozlacka neměla :]
[: sakramenská koza, tá ňa ošidila :]
[: Našél sem já kozu, našél sem ju v lese :]
[: sakramenská koza, jak si ocas nese :]
[: Viděl sem já kozu, jak jí ocas trčí :]
[: sakramenská koza, ona sa zas prčí :]
[: Kúpil sem si kozu na vrchu v Liptáli, :]
[: sakramenská koza, jak ju tá řiť pálí :]
75
Kysuca, Kysuca
Kysuca, Kysuca, studená vodička,
[: keď sa ťa napijem, keď sa ťa napijem
bolí ma hlavička, bolí ma hlavička. :]
Bolí ma hlavička, srdca polovička,
[: pre teba duša má, pre teba duša má,
sivá holubička, sivá holubička. :]
Okolo Bystrice bystrá voda tečie,
[: povedalo dievča, povedalo dievča,
že ma ono nechce, že ma ono nechce. :]
Keď nechce, nech nechce, nech si robí k vôli,
[: a snaď ešte rastie, a snaď ešte rastie,
dievča k mojej vôli, dievča k mojej vôli. :]
76
L
Lásko, Bože lásko
Lásko, Bože lásko, kde ťa ludé berú,
[: na horách nerosteš, v poli ťa nesejú. :]
Lúbosti, lúbosti, mala som ťa dosti,
ale už ťa nemám ani mezi prsty.
Kdyby sa ta láska, na poli rodila,
nejedna panenka, by pro ňu chodila,
nejedna panenka, slzu by ronila.
77
Lístečku z javora
Valašsko, z Karlovic / z N. Hrozenkova
[: Lístečku z javora, spadls ně do dvora, :]
[: nebudu sa, milá, ženit, až bude pohoda. :]
[: Lístečku z osiky, spadls ně do vyky, :]
[: nebudu sa, milá, ženit, až budu veliký :]
[: Lístečku z jasena, spadls ně do sena, :]
[: Nebudu sa, milá, žénit, až bude potřeba. :]
78
M
Mal som jedny krpce nové
Mal som jedny krpce nové len bez podešvy,
mal som druhé, ešte lepšie, sa mi rozešli,
[: a ja na to nic nedbám, len si vínko popíjam,
zahrajte mi vy Muchovci ešče niečo mám. :]
Mám ja jednu čiapku novú celkom je dobrá,
celý predek roztrhaný, hlava je holá,
[: a ja na to nic nedbám, len si vínko popíjam,
zahrajte mi muzikanti ešče cosi mám. :]
79
Mezi horami
[: Mezi horami, lipka zelená :]
[: zabili Janka, Janíčka, Janka,
miesto jeleňa :]
[: Keď ho zabili, zamordoval
[:
[: na jeho hrobě, na jeho hrobě,
kříž postavil :]
[: Ej křížu, křížu, ukřižovaný :]
[: zde leží Janík, Janíček, Janík,
zamordovaný :]
[: Išla Anička, plakat Janíčka :]
[: hned na hrob padla a viac nevstala
dobrá Anička. :]
80
M
Muziganti co děláte
Valašsko
točená
[: Muziganti co děláte, :]
[: aj mate husle a nehráte. :]
[: Zahrajte ně na husličky, :]
[: ej rozveselte ty družičky. :]
[: Zahrajte ně na tu basu, :]
[: ej rozveselte všecku chasu. :]
[: Zahrajte ně na cimbále, :]
[: nech moja milá veselá je. :]
[: Zahrajte ně všeci spolu, :]
[: aj vyprovoďte ňa až domu. :]
81
My zme Valaši
Ref: My zme Valaši, jedna rodina,
valašské hory, sú naša otčina,
my zme Valaši, chlapci jako fík,
a náš kapelník, sú strýc Matalík.
My zme muzikanti staří Valaši,
hrajeme, zpíváme o vlasti naší,
Táta nás opustíl je to dvacet let,
my po něm písniček máme jako květ.
Hrajem a zpíváme pěkně zvesela
není už na světě lepší kapela.
Až jednúc půjdeme přes zelený háj,
Honza nám zahraje sólo na cimbál.
82
N
Na kopečku stála, plakala, plakala
Na kopečku stála, plakala, plakala,
Jezu, Maria, Jozef, volala, volala,
Jezu, Jezu, Maria, Jezu, jemine,
[: bude-li to chlapec nebo ne. :]
Bude-li to chlapec, bude švec, bude švec,
bude robit cižmy na tanec, na tanec.
Bude-li to dívča, Jezu Maria,
[: bude frajárka tajak su já. :]
Hop koníčky, moje do skoku, do skoku,
budem ležat milej pri boku, pri boku.
Nebudem sa modlit Otče, Otčenáš,
[: pojedeme s milú na sobáš. :]
83
Na Kráľovej holi
[: Na Kráľovej holi stojí strom zelený. :]
[: Vrch má naklonený, vrch má naklonený,
vrch má naklonený ku Slovenskej zemi. :]
[: Odkážte, odpíšte tej mojej materi, :]
[: že mi svadba stojí, že mi svadba stojí,
že mi svadba stojí na Kráľovej holi. :]
[: Na nebi hviezdičky sú moje sestričky :]
[: a rúra z kanóna a rúra z kanóna
a rúra z kanóna, to je moja žena. :]
[: Odkážte odpíšte mojím kamarátom, :]
[: že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem,
že už viac nepôjdem na fraj za dievčaťom. :]
84
N
Na Orave dobre
[: Na Orave dobre, na Orave zdravo, :]
[: ale na Orave, ale na Orave,
hej, švárnych chlapcov málo. :]
[: Švárnych chlapcov málo a ľúbiť sa brania :]
[: a ja naučená a ja naučená,
hej, do samého rána. :]
[: Do samého rána pod okienkom stávať, :]
[: na pravé poludnie, na pravé poludnie,
hej, s chlapcom sa bozkávať. :]
[: V hornom konci bývam, v dolnom frajera mám, :]
[: do prostred dediny, do prostred dediny,
hej, po vodu chodievam. :]
[: Nechodím pre vodu, aby som ju pila, :]
[: ale pre milého, ale pre milého,
hej, abych ho videla. :]
85
[: V hornom konci svietia v dolnom zažínajú, :]
[: uprostred dediny, uprostred dediny,
hej, dievča namlúvajú. :]
[: Nenamlúvajte ma, ja si to neprosím, :]
[: ja takých frajerov, ja takých frajerov,
hej, v podkolienkach nosím. :]
86
N
Na tej našej Oravienke
[: Na tej našej Oravienke krásne je,
les tam šumí, voda hučí v doline. :]
[: A tam leží moja rodná dedina,
v nej sú bratia, sestry, celá rodina. :]
[: Keď som bola ešte celkom maličká,
do srdca mi vštepovala mamička. :]
[: Miluj si Oravu, ten svoj rodný kraj,
v ďalekej cudzine naň si spomínaj. :]
[: Keď ma osud do cudziny zavolá,
nezabudnem na tie matkine slová. :]
[: Veď mi tam les šumel, vtáčky spievali,
keď som odchádzala z rodnej Oravy. :]
[: Zbohom otec, zbohom mati, sestra, brat,
zbohom buď aj najvernejší kamarát. :]
[: Ja odchádzam v diaľku, snáď sa navrátim,
ja lásku k Orave nikdy nestratím. :]
87
Na tem moste tráva roste
Na tem moste tráva roste,
[: tráva, jatelinka, to bude děvčinka,
až vyroste, až vyroste. :]
Na tem moste šípok roste,
[: šípkový korienček, to bude mládenček,
až vyroste, až vyroste. :]
Pod tým mostem rybičky sú,
[: kdo ich bude lapať, veru bude plakať,
malučké sú, malučké sú. :]
88
N
Na tu svatú Katerinu
[:
[:
[:
[:
[:
[:
Na tu svatú Katerinu
katerinskú nedělu
zverbovali šohajíčka na vojnu :]
sama královna :]
ceduličku psala :]
aby šohajka :]
na vojnu dostala :]
čobogaj něbogaj čáry něbogaj :]
čobogaj něbogaj čáry něbogaj
bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něbogaj
[:
[:
[:
[:
[:
[:
Prečo ste ma zverbovali
zverbovali v nedělu
prečo ste to nenechali na stredu :]
sama královna :]
ceduličku psala :]
aby šohajka :]
z vojny dom dostala :]
čobogaj něbogaj čáry něbogaj :]
čobogaj něbogaj čáry něbogaj
bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něbogaj
89
Na tých panských lúkách
Na tých panských lúkách našel sem tam dukát,
[: kdo ně ho promění, kdo mě ho promění,
milá doma není. :]
Dyž ho neproměním, dám ho do cimbála,
[: muzika bude hrát, muzika bude hrát
do bílého rána. :]
Do bílého rána, až denica vyjde,
[: až pro ňa má milá, až pro ňa má milá
do hospody príde. :]
90
N
Na Vsetíně tam je lúka
Valašsko
Na Vsetíně tam je lúka
[: seče ju syneček bez klobúka :]
Přišla k němu jeho milá
[: že by mu srdénko potěšila :]
Přišla k němu za poledne
[: že mu dá huběnky třeba ve dne :]
Přišla k němu skoro ráno
[: že mu dá huběnky všecky darmo :]
Na Vsetíne tam je lúka
[: seče ju syneček bez klobúka :]
91
Nedavaj ňa, mamko
Valašsko
Nedávaj ňa, mamko, kde sú dvě, tři céry,
tajak bys ňa dala, mezi lucipery.
Nedávaj ňa, mamko, kde je céra s matků,
tajak bys ňa dala, masárom na jatku.
Ale daj ňa, mamko, kde sú dvá, třé syni,
tajak bys ňa dala, mezi rozmarýny.
92
N
Nechoď, Janku, přes Polanku
Valašsko
polka
Nechoď Janku přes Polanku,
nechoď Janku přes Polanku,
[: tam ťa zabijú, tam ťa zabijú,
tam ťa zabijú pro galánku. :]
Nezabijú, nebojím sa,
nezabijú, nebojím sa,
[: mám já šablenku, mám já šablenku,
mám já šablenku, ubráním sa. :]
Neda bože, abych umrél,
nedaj bože, abych umrél,
[: až já zaplatím, až já zaplatím,
až já zaplatím co su dlužen. :]
Šenkérovi za vínečko,
šenkérovi za vínečko,
[: a mojej miléj, a mojej miléj,
a mojej miléj za pérečko. :]
93
Není také polečko
Není také polečko
není také polečko
[: jak je to myjavské
jak je to myjavské :]
Zasiel som tam žitečko
zasiel som tam žitečko
[: rozmarýn vyrastél
rozmarýn vyrasté :]
Jaké je to žitečko
jaké je to žitečko
[: keď sa nič neklasí
keď sa nič neklasí :]
Ja mám takú frajerku
ja mám takú frajerku
[: za mnú sa nehlásí
za mnú sa nehlásí :]
94
O
Oči, oči, čierne oči
[: Oči, oči, čierne oči,
čo mám s vami robiť. :]
[: Nechcú spať, nechcú spať,
len po fraji chodiť. :]
[: A ja som ti povedala,
povedala dávno :]
[: Nechodievaj do nás,
lebo chodíš darmo. :]
[: Darmo chodíš, darmo chodíš,
darmo do nás kráčaš, :]
[: darmo si čižmičky
vo vodičke zmáčaš. :]
[: Oči, oči, čierne oči,
učte sa samé spať, :]
[: kdeže ja vám budem
tých frajerov hľadať? :]
95
Okolo Súče
Valašsko
milostná, valčík
[: Okolo Súče voděnka teče :]
[: skázal ně šohajek, že už mňa nechce :]
[: Dyž ty ňa nechceš, já o ťa nedbám :]
[: smutek neponesu, ani ho nemám. :]
[: Proč bych já přesmutná smutek nosila, :]
[: dyž sem ťa, šohaku, nemilovala. :]
[: Milovala sem ťa, bylo to špásem, :]
[: neveděls, šohajku, že falešná sem. :]
[: Falešná sem byla, falešná budu, :]
[: chlapce sem šidila a šidit budu. :]
96
O
Opoštaris avel
O poštaris avel,
telegramos anel.
Nič ma nane čakadagat,
čaka dagat so pre mande,
čaka dagat so pre mande,
paš mire čhavore.
O poštaris avel,
telegramos anel.
Sarmele, genava, genava
o bala čhingera, čhingera
dža more, dža more, dža more,
na kamav tut!
97
Pase Valach ovce
Valašsko
starodávný
Pase Valach ovce na zelenej luce,
na luce zelenej.
Valaška dobre rybky nese,
směje se, až se celá třase,
že bude jesť rybičky,
aj ze studenej vodičky.
98
P
Páslo dívča páva
Páslo dívča páva za horama sama,
[: dojeli k ni tre švární mládenci
pojeď dívča s nama. :]
Ja bych s vama jela, kam bych páva dala,
[: zažeň páva, zažeň do hájička
poď s náma Anička. :]
99
Po valašsky od zeme
Po valašsky od zeme,
kdo ty koze požene,
[: a ja by ty koze hnal,
ale som sa vlka bál. :]
Hojže, hojže, bača moj,
tebe kožka a mně loj,
[: tebe kožka na dudy
a mně lojík na zuby. :]
Štyri kozy, paty cap,
kdo vyskočí, bude chlap,
[: a ja by bol vyskočil,
ale som sa potočil. :]
Hoj, cic, kozy, kozina,
daj nám syra, gazdina,
[: ak nám syra nedodáš,
slabých chlapcov vychováš. :]
100
P
Ví boh, ví boh, kde si bol,
kde si taký umokol.
[: Bol som tam za horami,
pásol som tam barany. :]
Poza búčky, poza peň,
poďže, bratu, poďže sem.
[: Poza búčky a klady
tancuj, šuhaj, za mlady. :]
Poza búčky, poza peň,
vyberem si, ktorú chcem.
[: Vyberem si devečku
ako bielu ovečku. :]
101
Poďme, chlapci, poďme zbíjať
Kopanice
zbojnická
Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
šak nemáme za co píjať!
Ej, už sa nám počala bučina rozvíjať,
bučina rozvíjať.
Obúvajte chlapci krpce,
ktorí mate smelé srdce!
Ej, já sem takéj jeden, na zboj sa poberem,
na zboj sa poberem.
Vezmem flintu, dve pistole,
v zdraví buďte, deti moje,
Ej, ženička, bozkaj ma, na jeseň čakaj ma,
na jeseň čakaj ma.
A keď prídem do salaša,
baran, ovca bude naša.
Ej, chystaj, bača, kotel, najíme sa masa,
najíme sa masa.
102
P
A keď prídem na polanu,
stúpneme si rovno na ňu.
Ej, a pak se rozijdem každý na svú stranu,
každý na svú stranu.
103
Pres Javorníčky, štyry chodníčky
Pres Javorničky, štyry chodníčky, cestička,
[: prečo ma lúdíš a nepolúbíš, Anička. :]
Pres Javorničky štyry cestičky, chodníček,
[: prečo ma lúdíš a nepolúbíš, Janíček. :]
Už sem obešel štyri dědiny, pátú ves,
[: eště sem neměl také frajárky, jak mám dnes. :]
Na kopci stála, pěkná sa zdála, jako květ,
[: keď sem k ní prišel, sopel jí visel po lokeť. :]
104
P
Proč kalino
[: Proč kalino v struze stojíš, :]
[: snáď sa teho sucha bojíš. :]
[: Proč bych sa já sucha bála, :]
[: šak sem rostla u Dunaja. :]
105
Rež, rež, rež
Rež, rež, rež, drobná rež,
darmo sa ty moja milá za mnú dreš.
Rež, rež, rež, drobňučká,
eště si ty moja milá malučká.
Po potoce chodila na kačeny volala
kač kač kač kačena
nasypem ti zeleného jačmeňa.
Ja jačmeňa nejídám ošidit sa ti nedám
falešné oči máš
za jinýma za jinýma pozeráš.
Za jinýma každý den za mnú jednú za týden
A eště v sobotu
keď má dívča keď má dívča robotu.
Háj, háj, háj,háj,zelený háj,
na mňa sa, děvčico, nespoléhaj,
106
R
Budeš li se spoléhati,
ej, veru budeš banovati,
Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást,
ej, daj ně Bože, niečo ukrást,
Lebo koňa, lebo voly,
ej, lebo dívča po mej voli.
107
Rožnovské hodiny
Valašsko
milostná, starodávný
[: Rožnovské hodiny smutně bijů :]
[: že ňa s mojů milů :] rozváďajů
[: Ale nerozvedů, nebojím sa :]
[: příjde ta hodina :] ožením sa
[: Ožeň sa, synečku, spánembohem :]
[: vyber si dcérečku :] sobě roven
[: Šak já sa ožením, ty sa nezvíš :]
[: ty moje ohlášky :] nezastavíš
108
S
Sedí sokol na javori
Sedí sokol na javori
[: Sedí sokol na javori,
prebíra si drobné perí. :]
Prišel na ňho starý jagár,
[: prišel na ňho starý jagár,
ja, ťa, sokol, zastreliť mám. :]
Nestriľaj ňa, jagárečku,
[: nestriľaj ňa jagárečku,
mám ja doma frajárečku. :]
Frajárečku velmi krásnú,
[: frajárečku velmi krásnú,
takovú si nedostanu. :]
109
Sedí vrabec na kostele
Sedí vrabec na kostele
[: jako mládenec :]
priletěla k němu vranka,
[: dala mu věnec :]
A já tebe vráno nechcu
[: černé nohy máš :]
a já tebe vrabče nechcu
[: kroka neděláš :]
Já poletím přes Moravu,
[: nohy umyju :]
a ty pujdeš do hospody,
[: prehráš halenu. :]
110
S
Sobotěnka ide
[: Sobotěnka ide, čo po něj, čo po něj :]
[: cesta zarúbaná, cesta zarúbaná,
cesta zarúbaná k frajárečce mojej. :]
[: Nie tak zarúbaná, ako je zaťatá :]
[: už je moja milá, už je moja milá,
už je moja milá, od Turka zajatá. :]
[: Od Turka zajatá, od velkého pána, :]
[: prečo ju zajali, prečo ju zajali,
prečo ju zajali, keď je ona švarná. :]
[: Ta švarná Anička u Dunajka stála :]
[: z svetlého damašku, z svetlého damašku,
z svetlého damašku tri ručníčky prala. :]
[: Tak ich ona prala, až sa ligotali :]
[: naprostred Dunajka, naprostred Dunajka,
naprostred Dunajka, stojí koník vraný. :]
111
[: Blíž sa sem, koníček, blíž sa sem ku kraju, :]
[: a snáď mi ty povieš, a snáď mi ty povieš,
a snáď mi ty povieš, jak sa naši majú. :]
[: Tatíček umretý, mamička zostali :]
[: tvojeho milého, tvojeho milého,
tvojeho milého, na vojnu si vzali. :]
[: Čo mňa po rodičích, šak už boli starí, :]
[: ale ten môj milý, ale ten môj milý,
ale ten môj milý, keď je odobraný. :]
112
S
Spadla mi šavlička
Valašsko, Zlínsko
vojenská, gúlaná
Spadla mi šavlička
z vraného koníčka,
[: pojď mi ju milá podat,
já mosím mašírovat. :]
Poď, milá, poď honem,
spadla mi na kameň,
[: ať sa mi nerozlomí,
palášek ocelový. :]
Jak mu ju podala,
žalostně plakala,
[: ja dybych ťa, synečku,
ja nebyla poznala. :]
113
Stojí Kača
Stojí Kača pri šenkyši, vínko nalévá,
oči černé, uplakané, šátkem utírá.
Aj co plačeš, a naríkáš, však ty budeš má,
až kukačka na Vánoce trikrát zakuká.
Není som já, můj šohajku, taková hlúpá,
však kukačka na Vánoce nikdá nekuká.
Pán Bůh dobrý, Pán Bůh mocný všecko može dát,
aj kukačka na Vánoce može zakukat.
114
T
Tancuj, tancuj vykrúcaj
Slovácko, Kopanice
Tancuj, tancuj vykrúcaj, vykrúcaj,
len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj.
Lepší piecka na zimu, na zimu,
nemá každý perinu, perinu.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la,
tra-la-la-la-lalala-lalala,
tra-la-la-la, tra-la-la-la,
tra-la-la-la-lala-la-la.
Stojí voják na vartě, na vartě
v roztrhaném kabátě, kabátě,
od večera do rána, do rána,
rosa na ňho padala, padala.
Tra-la-la, . . .
Pobil cigán cigánku, cigánku
po zeleném župánku, župánku,
cigánečka cigána, cigána,
po zádečkách vidlama, vidlama
115
Tra-la-la, . . .
Dala som já cigance, cigance
roztrhané rukávce, rukávce,
cigánečko maličká, maličká,
přičaruj ně synečka, synečka.
Tra-la-la, . . .
Keď ja budem čarovať, čarovať,
musíš ty mě něco dát, něco dát,
čtyři groše nebo pět, nebo pět,
bude šohaj ako kvet, ako kvet.
Tra-la-la, . . .
116
T
To ta Heľpa
Slovensko
To tá Heľpa, to tá Heľpa,
to je pekné mesto
a v tej Helpe, a v tej Helpe
švarných chlapcov je sto.
[: Koho je sto, toho je sto,
nie po mojej vóli,
len za jednym, len za jednym
srdiečko ma boli. :]
Za Janíčkom, za Palíčkom
krok by něspravila,
za Ďuríčkom, za Mišíčkom
Dunaj preskočila.
[: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj,
aj to širé pole,
len za jedním, len za jedním,
pocešenie moje. :]
117
Trenčín dolinečka
Trenčín dolinečka, pekná rovinečka,
[: po nej sa prechodí moja frajarečka. :]
Moja frajarečka, má červené líčka,
[: ako na jabloni červené jabĺčka. :]
Červené jabĺčko, od poli je hnilé,
[: už ma opustilo, čo mi bolo milé. :]
118
T
Trhalo dívča trhalo trávu
Valašsko
točená
Trhalo dívča trhalo trávu,
trhalo zelenú šalvíju,
přijeli husári vzali ju.
Dyž si ju vzali, nech si ju majú,
nech si ju odvezú za Dunaj,
až ti bude těžko zavolaj.
A já sem na ťa, srdénko zlaté,
a já sem na tebja volala,
až ně má hlavěnka bolela.
A dyž ťa bolí, nech si ťa bolí,
přilož si lísteček zelový,
ať ťa tvá hlavěnka nebolí.
119
Tynom tánom
Tynom, tánom, na kopečku stála,
tynom tánom na mňa pozerala.
[: Tynom, tánom, nepohraj na mňa,
tynom, tánom, nepojdeš ty za mňa. :]
Tynom tánom, prečo by ja nešla?
tynom, tánom, však som janie pyšná.
[: Tynom, tánom, královna je pyšná,
tynom, tánom, preca za muž išla. :]
120
U
U Hradišťa na trávničku
U Hradišťa na trávničku
stavjajú tam šibeničku.
Pro keho ta šibenička?
pre švárneho šuhajíčka.
Šibenička rovno stojí,
šuhaj sa jí nic nebojí.
Nebojí sa, neni vinen,
celá obec stojí při něm.
Celá obec, aj dědina,
aj tá jeho roztomilá.
121
Už je večer už zapadá slunéčko
Už je večer už zapadá slunéčko
už je večer už zapadá slunéčko
[: za hory za lesy potěšení kde že si
pro tebja mňa zabolelo srdéčko :]
Už je večer a už vyšla hvězdička
už je večer a už vyšla hvězdička
[: na lúce u hája zabili tam šuhaja
zabili tam panští drábi Janíčka :]
Když zabili pochovali pod javor
když zabili pochovali pod javor
[: černý kríž stavjali a na něho napsali
tady leží pochovaný zbojník z hor :]
122
V
V Hodoníně za vojáčka
V Hodoníně za vojáčka mňa vzali,
moje vlásky na kraťučko strihali
[: moje vlásky, šej haj, na kolena padaly,
moja mamka aj frajárka plakaly. :]
Neplačte vy, moja stará mamička,
já uskočím, až poletí kulička,
[: já uskočím, šej haj, jak na nebi hvězdička,
já uskočím až poletí kulička. :]
Zbohom, moji kamaráti premilí,
čo zme spolu na zálety chodili,
[: zbohom, zbohom, šej, haj, kamaráti premilí,
čo sme spolu na zálety chodili. :]
123
V pondelok doma nebudem
V pondelok doma nebudzem,
v utorok na jarmok pôjdzem,
[: a v stredu z jarmoku,
vo štvrtok s chlapcami do šenku. :]
A v piatok, Anička moja,
ty budzeš ženička moja,
[: v sobotu ručku dáš,
v nedeľu pôjdzeme na sobáš. :]
Čia si, Anička, čia,
otcova či materina,
[: Čia som, tvoja som,
otcova i materina som. :]
Čia by, šuhajko, bola,
keby ja nebola tvoja,
[: Čia som, tvoja som,
šuhajko, šuhajko, tvoja som. :]
124
V
V prostred Ameriky krčma murovaná
[: V prostred Ameriky
krčma murovaná, :]
[: do nej sa schádzajú :]
chlapci z nášho kraja.
[: Do nej sa schádzajú,
vínko popíjajú :]
[: a tam si slovenské :]
pesničky spievajú.
[: Moja žena doma
a ja v Ameriky, :]
[: ťažko musím robiť :]
ťažko musím robiť v cukrovej fabriky.
[: Poďme chlapi domov
do našeho kraja, :]
[: veď nás tam už čaká :]
veď nás tam už čaká tá rodina naša.
125
[: Keď domov prídeme
čo robiť budeme, :]
[: náš kraj je chudobný :]
náš kraj je chudobný od hladu pomrieme.
126
V
V širém poli studánečka
[: V širém poli studánečka kamenná :]
[: a v ní voda, voděnka,
a v ní voda studená. :]
[: Išlo dívča, išlo v sukni červenej, :]
[: podaj ty ňe, šohajku,
podaj vody studenej. :]
[: Když ji podal ze studánky voděnku, :]
[: dojdi večer, šohajku,
dám ti zlatú huběnku. :]
127
V tom klobúckém háji
Valašsko
stará uherská
V tom klobúckém háji, na samučkém kraji,
[: zabili tam Janošíčka klobúčtí žandári. :]
Jano v trávě leží, milá k němu běží,
[: vstávaj Jano, vstávaj hore,
ty můj najmilejší. :]
Na klobúcké veži, zvony smutno bijú,
[: že jejího najmilšího zasypali hlínú. :]
Jak to milá čula, hned kněmu běžala
[: jeho šablenku zebrala v srdco si vrazila. :]
128
V
V Zarazicách krajní dům
Slovácko, Dolňácko
milostná
V Zarazicách krajní dům,
[: v Zarazicách krajní dům,
měl sem já tam galánečku, Bože můj. :]
Dyby ně ju chceli dať,
[: dyby ně ju chceli dať,
věděl bych ju, ach můj Bože, milovat. :]
Ve dně bych ju šanovál,
[: ve dně bych ju šanovál,
ale v noci, ach můj Bože, miloval. :]
129
Valaši, Valaši, gde ste ovce pásli
Valašsko
táhlá
Valaši, Valaši, gde ste ovce pásli?
Ztratila sem vínek, kerý ste ho našli?
My zme ho nenašli, ale zme viděli,
červené pantličky po vodě plynuly.
Valaši, Valaši, na lodě sedajte,
můj zelený vínek po vodě hledajte.
Dybych si najala dvacet párů koní,
můj zelený vínek žádný nedohoní.
Neplač milá, neplač, pro vínek zelený,
já ti kúpím vínek celý pozlacený.
Jak můžeš přirovnat zlatý k zelenému,
jak by tě přirovnal k synka poctivému.
130
V
Ve Strážnici muzikanti hráli
Ve Strážnici muzikanti hráli,
švarné dívča v tanci namlúvali.
[: Dočkajte vy muzikanti, málo,
já vám povím, co sa mně dnes zdálo. :]
Šel sem k milej ona eště spala,
budil sem ju aby hore vstala,
[: boskal sem ju na obě dvě líčka,
vstávaj hore sivá holubička. :]
131
Vínko, vínko, vínko červené
[: Vínko, vínko, vínko červené :]
kdo ťa bude vínko píjat,
až já budu mašírovat,
vínko, vínko, vínko červené.
[: Lúčka, lúčka, lúčka zelená :]
kdo ťa bude lúčka kosit,
až já budu šablu nosit,
lúčka, lúčka, lúčka zelená.
132
V
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá
[: Vretienko mi padá, ktože mi ho podá? :]
[: Nemám tu milého, ani brata jeho. :]
[: Nebanovala by, keby nemusela, :]
[: keby ťa, šuhajko, neradá videla. :]
[: Neradá videla aj neradá mala, :]
[: neradá za tebou dvierka zatvárala. :]
[: Načo si mi, načo, ty šuhajko nízky, :]
[: ani do postele, ani do kolísky. :]
133
Vrť sa, dívča
Valašsko
polka
[: Vrť sa děvča, vrť sa děvča, okolo mňa. :]
[: Udělěj kolečko, moja galánečko,
budeš moja, budeš moja, budeš moja. :]
[: Dyby né ťa, moja milá, dyby né ťa, :]
[: byli by ňa chytili, do Hradišča odvézli
za regrúta, za regrúta, za regrúta. :]
[: Ale že si, moja milá, milosrdná, :]
[: tys koníčka sedlala a za mnú si přijela
až do Brna, až do Brna, až do Brna. :]
134
V
135
Vyšla děvčina
Valašsko
starodávný
Vyšla děvčina z panského mlýna
jako z růže květ,
[: vyšla na pole a zaplakala
na ten širý svět. :]
Ach, cos tak smutná a neveselá,
děvčino milá?
[: Jak nemám plakať a si naříkať,
nebudu tvoja :]
Ty půjdeš horú, ty půjdeš horú
a já dolinú
[: ty pokveteš růžú, ty pokveteš růžú
a já kalinú :]
136
V
Vysoko som vyskočil
Slovácko, Kopanice
čardáš
[: Vysoko som vyskočil, odpadly ně kosárky :]
[: aj, Bože moj, prebože moj, dobrý,
škoda mojej frajárky. :]
[: Včera bola neděla, dneskaj už je sobota :]
[: Aj, Bože moj, prebože moj, dobrý,
čo je to za robota. :]
[: Hraj muziko vesele, potěš smutné srdce mé :]
[: potěš, potěš, moju frajárečku,
keď já budem na vojně. :]
137
Vysoko Zornička
[: Vysoko zornička, dobrú noc, Anička :]
ešte vyšie nebe, Pán Boh daj aj tebe,
ešte vyšie nebe, Pán Boh daj aj tebe.
Dobrú noc, dobrú noc, ale nie každému,
len tomu dievčatku, čo ja chodím k nemu,
len tomu dievčatku, čo ja chodím k nemu.
Dobrú noc, dobrú noc, ale nie každému,
len tomu milému, len tomu milému,
len tomu milému, Jankovi švárnemu.
Dobrú noc, dobrú noc, ale len do Vianoc,
po Vianociach týždeň zas ja do vás prídem,
po Vianociach týždeň zas ja do vás prídem.
138
Z
Z Ameriky chválabohu
Ameriku sem zvandroval
ani sem nenašporoval.
Ani toľar ani zlatku,
hej šikuju mne do nev jorku.
A keď sme prišli na stred mora
pan kapitan na nas vola:
chlapci, chlapci, modlice še
veľka burka topime še.
Keď sme prišli do Berlina
dal som naliať pohar vína,
pohář vína červenieho
až mi líčko zruměnelo.
Keď sme prišli do tej Prahy,
pytali sa či som zdravý.
Zdravý, zdravý chválabohu
z Ameriky idzem domu.
139
Keď sme prišli do Prešova,
vitali ma mamka moja,
vitaj, vitaj, milý synku,
ty slovensky vandrovníku.
V Raslavici na stanici
vítali ma rovesníci,
vitaj, vitaj, kamarát náš
či si zdravý a jak se máš?
Zdravý, zdravý, chválabohu
z Ameriky idzem domu,
veď netreba nám Ameriku,
máme doma republiku,
veď netreba nám Ameriku,
máme doma republiku.
140
Z
Zakukala kukulienka
Slovensko
Zakukala kukulienka,
[: ej, v širom háji pekne. :]
Kerý muž svou ženu bije,
[: ej, každý bude v pekle. :]
Zakukala kukulienka,
[: ej, v širom poli háji. :]
Kerá žena muža bije,
[: ej, každá bude v ráji. :]
141
Zaspala nevěsta
Slovácko, Dolňácko, Strážnice
svatební
Zaspala nevěsta v strážnickej dolině,
prišla pro ňu mamka, prišla pro ňu mamka:
”Staň, nevěsto, hore, staň, nevěsto, hore!”
Staň, nevěsto, hore, snáď si sa vyspala,
poť podójit krávy, poť podójit krávy,
kerés nedostala, kerés nedostala.
Ja dyž ste vy chceli kravičku rohatú,
měli ste si vybrat, měli ste si vybrat,
něvestu bohatú, nevěstu bohatú.
142
Obsah
A dyž já pojedu na dolinu orat . .
A já dobre vím, že zle pochodím .
A já su synek z Polanky . . . . . .
A ja taká čárna . . . . . . . . . .
A ja taká dzivočka . . . . . . . . .
A od Prešova . . . . . . . . . . .
A te Rehradice . . . . . . . . . . .
Andro verdan . . . . . . . . . . .
Anička, dušička, kde si bola . . . .
Barušenky, ovce . . . . . . . . . .
Beskyde, Beskyde . . . . . . . . .
Běžela ovečka . . . . . . . . . . .
Bože môj, otče môj . . . . . . . .
Cos porobil Pavelenko, Pavle . . .
Čerešničky čerešničky čerešne . . .
Černá vlnka na bílém baránku . .
Čo sa stalo nové . . . . . . . . . .
Dievčatko oravskô . . . . . . . . .
Do hory ma poslali . . . . . . . .
Dobrú noc, má milá, dobrú noc . .
Dobrý večer vám . . . . . . . . . .
Drietomskú dolinú dva hajníci idú
Dyby byla Morava . . . . . . . . .
Dyby moje nožky . . . . . . . . .
Dybych byla vtáčkem . . . . . . .
Dyž sem byla mamince na klině . .
Dyž sem byla u maměnky v domě
Dziefča počarovné . . . . . . . . .
Ej, hoja, hoja . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
6
7
9
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
143
Ej, hora, hora . . . . . . . . . . . .
Ej, lásko, lásko . . . . . . . . . . . .
Ej, od Buchlova . . . . . . . . . . .
Ej, padá, padá rosička . . . . . . . .
Ej, slniečko horúce . . . . . . . . . .
Ej, veru nebudem . . . . . . . . . .
Ej, zomrzela mi žena . . . . . . . .
Ešče si já, pohár vína zaplatím . . .
Eště som sa něoženil už ma žena bije
Gurale . . . . . . . . . . . . . . . .
Háj, háj, háj, háj, zelený háj . . . .
Hněvala sa moja mati . . . . . . . .
Hore Strážu . . . . . . . . . . . . .
Horenka Chabová . . . . . . . . . .
Hory, hory, hory černé . . . . . . . .
Chodíme, chodíme, hore po dedine .
Išiel Macek do Malacek . . . . . . .
Ja keď sa Janoško . . . . . . . . . .
Javorník, Javorník . . . . . . . . . .
Jedú chlapci jedú . . . . . . . . . .
Kamarátko moja . . . . . . . . . . .
Kdo chce pres kotár . . . . . . . . .
Kdo má počernú galánku . . . . . .
Kdybys měla, má panenko . . . . .
Když sem šel z Hradišťa . . . . . . .
Kebych bola jahodú . . . . . . . . .
Kedz som bol v Šarišu . . . . . . . .
Keré dívča nemá doma frajíra . . . .
Kúlalo sa, kúlalo . . . . . . . . . . .
Kúpil sem si kozu . . . . . . . . . .
Kysuca, Kysuca . . . . . . . . . . .
144
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
61
62
64
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
Lásko, Bože lásko . . . . . . . . .
Lístečku z javora . . . . . . . . . .
Mal som jedny krpce nové . . . . .
Mezi horami . . . . . . . . . . . .
Muziganti co děláte . . . . . . . .
My zme Valaši . . . . . . . . . . .
Na kopečku stála, plakala, plakala
Na Kráľovej holi . . . . . . . . . .
Na Orave dobre . . . . . . . . . .
Na tej našej Oravienke . . . . . .
Na tem moste tráva roste . . . . .
Na tu svatú Katerinu . . . . . . .
Na tých panských lúkách . . . . .
Na Vsetíně tam je lúka . . . . . .
Nedavaj ňa, mamko . . . . . . . .
Nechoď, Janku, přes Polanku . . .
Není také polečko . . . . . . . . .
Oči, oči, čierne oči . . . . . . . . .
Okolo Súče . . . . . . . . . . . . .
Opoštaris avel . . . . . . . . . . .
Pase Valach ovce . . . . . . . . . .
Páslo dívča páva . . . . . . . . . .
Po valašsky od zeme . . . . . . . .
Poďme, chlapci, poďme zbíjať . . .
Pres Javorníčky, štyry chodníčky .
Proč kalino . . . . . . . . . . . . .
Rež, rež, rež . . . . . . . . . . . .
Rožnovské hodiny . . . . . . . . .
Sedí sokol na javori . . . . . . . .
Sedí vrabec na kostele . . . . . . .
Sobotěnka ide . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
105
106
108
109
110
111
145
Spadla mi šavlička . . . . . . . . . .
Stojí Kača . . . . . . . . . . . . . .
Tancuj, tancuj vykrúcaj . . . . . . .
To ta Heľpa . . . . . . . . . . . . .
Trenčín dolinečka . . . . . . . . . .
Trhalo dívča trhalo trávu . . . . . .
Tynom tánom . . . . . . . . . . . .
U Hradišťa na trávničku . . . . . . .
Už je večer už zapadá slunéčko . . .
V Hodoníně za vojáčka . . . . . . .
V pondelok doma nebudem . . . . .
V prostred Ameriky krčma murovaná
V širém poli studánečka . . . . . . .
V tom klobúckém háji . . . . . . . .
V Zarazicách krajní dům . . . . . .
Valaši, Valaši, gde ste ovce pásli . . .
Ve Strážnici muzikanti hráli . . . . .
Vínko, vínko, vínko červené . . . . .
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá
Vrť sa, dívča . . . . . . . . . . . . .
Vyšla děvčina . . . . . . . . . . . .
Vysoko som vyskočil . . . . . . . . .
Vysoko Zornička . . . . . . . . . . .
Z Ameriky chválabohu . . . . . . . .
Zakukala kukulienka . . . . . . . . .
Zaspala nevěsta . . . . . . . . . . .
146
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
141
142
Download

null