Z p í v á n k o v ý
r o k
aneb
Hrajeme si s muzikou
2012/2013
září, říjen
Čierná vlnka
//: Čierná vlnka na bielom beránku ://
//: aj kady sa túláš, aj kady sa túláš,
čiernooký Janku? ://
//: Já sa túlám na dalekú cestu ://
//: Idu sobě hledat, idu sobě hledat
bohatú nevěstu://
//: Ĺudia vravja, že mně ju nedajú ://
//: Aj dajú, aj dajú a ještě přidajú,
na mú věru dajú://
Houpu, houpu panenku,
ať mi usne chvilenku.
Míček už si přestal hrát,
kostky šly už také spát.
A medvídek usnul hned,
spaním sladkým jako med.
A koníček usnul sám,
sám se houpe sem a tam.
Hop, koníčku hop hop hop, hop hop hop,
poletíme přes příkop, přes příkop.
Hop koníčku, hopsasa, hopsasa.
Ať se země otřásá, otřásá.
Hop koníčku hopsa hou, hopsa hou,
máme cestu dalekou, dalekou.
Hop koníčku hopsa hej, hopsa hej.
Té cesty se nelekej, nelekej
Halí, belí zvířátka,
chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené,
vítr černé mraky žene.
Bude zima, bude hlad,
do pelíšku běžte spát.
Pod keříčkem u lupínku,
našla jsem tam holubinku.
//:Hop, skok, tralala,
ta mu pěkně chutnala ://
A když jsem šla trhat šišky,
přišla jsem tam na oříšky.
//:Hop, skok, tralala,
oříšky jsem trhala://
//:Veverka čiperka
sbírá sladká jadérka ://
Nosí si je do pelíšku,
oříšky a velkou šišku.
Veverka čiperka,
sbírá sladká jadérka.
//:Hop a skok, hop a skok,
veverčák s ní drží krok ://
Po hostině lousky lousky,
zálibně si čistí vousky.
Hop a skok, hop a skok,
veverčák s ní drží krok.
Mravenčí ukolébavka
Slunce šlo spát za hromádku klád,
na nebi zvězdy klíčí.
Už nepracuj mravenečku můj,
schovej se do jehličí.
Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký.
Pojď, lůžko máš odestlané
v plátku od macešky.
Spinká a sní mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám, s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.
Kukulienka kdě jsi bola,
keď ta tuhá zima bola?
//:Aj aj aj, kukuku, seděla som na buku://
Seděla som na tom dube,
kde Janíčko drevo rube.
//:Aj aj aj, kukuku, seděla som na buku://
Seděla som na jabloni,
kde Janíčko blechy honí.
//: Aja ja aj, kukuku, seděla som na buku://
Dva černí berani
po nebi se prohánějí,
dva černí berani
po nebi se prohání.
//:Když do sebe rohem strčí,
Hned z nich na zem voda crčí://
Děda dřímá na židli,
babka míchá povidlí.
Jejich vnouček malý klouček
nese švestky přes palouček.
Babi míchej, dědo vstaň!
Švestek je tam plná stáň!
Download

Z p í v á n k o v ý r o k aneb Hrajeme si s muzikou