Zpěvník tróbských hodů
Obsah:
1.Moravská beseda
32.V širém poli studánečka
2.Česká beseda
33.Včera jsem byl u muziky
3.Troubská beseda
34.Vínečko bílé
4.Beran a kola
35.Vysoký jalovec
5.Ani já ani ty robiť nebudzeme
36.Za tú horú
6.Břeclavská kasárňa
37.Evičko, Evo
7. Co sa to šupoce
38.Páslo dívča páva
8.Čí so hode
39.Tróbské mostek
9. Haj, haj, hajíčko 2. verze
40.Aj ta tróbská mája
10.Čerešničky
41.Aj ta tróbská věža
11. Dyž jsem já šel kolem panskej zahrady
42.Aj v tom Tróbsku zvonijó
12.Ej, zomrela mi žena
43.Když já přindu
13.Eště si já pohár vína zaplatím
44.Pochválen buď Ježíš Kristus
14.Ej od Buchlova
45.Ta tróbská hospoda
15.Eště som sa neoženil
46.Okolo suče
16. Ta slepička kropenatá
47.A já su synek z Polanky
17.Chodíme, chodíme
48.Na starým Mohelně
18.Išiel Macek do Malacek
49.Prídi Jano k nám
19.Kdyby byla Morava
50.Zaspala nevěsta
20.Když sem šel z Hradišťa
51.Na rozloučení
21.Keď som ja bol mladý
52.Jaké je to hezké
22.Na těch panských lukách
53. Eště vínko nevykyslo
23.Na tu svatú Katarinu
54. Pilo by sa pilo
24.Nedaleko od Trenčína
55. U muziky su já chlap
25.Nepij Jano nepij vodu
56. Vinohrady, vinohrady
26.Okolo Hradce
57. Lepší je vínečko
27.Piju já
58. Padá, padá rosenka
28.Perina má štyry rožky
59. Susede susede
29.Po potoce chodila
60. Můj koníčku ryzovraný
30.To ta Heľpa
61. Které dívča nemá doma frajíra
31.V Hodoníně za vojáčka
62. Studentská halenka
1.Moravská beseda
Holubička
*: *: Sivá holubičko kde´s byla? :+ :+
*: Že jsi svoje popelavé peří,
Že jsi svoje popelavé peří ztratila? :+
*: *: Ztratila jsem já ho na poli. :+ :+
*: A to Tobě, můj zlatej synečku,
a to Tobě, můj zlatej synečku, navzdory. :+
Tetka
Tetka kam jdete, co to nesete?
Škrambaličky a jehličky nosím po světě.
Měl jsem
*: Měl jsem, měl jsem, a už nemám více.
Miloval jsem červenavé líce. :+
Malení
*: Malení, malení, listu širokého,
že nemá hanačka, galána žádného. :+
Šel bych k vám
Šel bych k vám, má milá, když nesmím,
zarost mi chodníček ořeším.
Ořeší a duby vysekám,
Tebe tu, má milá, nenechám.
Panenky
Šly panenky po silnici,
potkali je dva myslivci.
Šly panenky do háječka,
potkaly tam myslivečka.
Konopě
*: Rostó, rostó, rostó,
konopě za cestó,
a só pěkné, zelené. :+
*: Leží tam syneček,
porubaný všecek,
volá vody studené. :+
Tetka
Trnaveček
Já mám v levé noze trna, trna, trnaveček.
Já mám v levé noze trnaveček, trn.
Kde je trn? Kde je trn?
Chodila jsem po háječku, trhala jsem
trnavečku.
Já mám v levé noze trna, trna, trnaveček.
Já mám v levé noze trnaveček, trn.
A když já si, vyvyskočím, tak já si trn, vyrazím.
Nemám v levé noze trna, trna, trnaveček.
Nemám v levé noze trnaveček, trn.
Mazurka
Kanafaska
[: Ztratila jsem kanafasku,
pomož mi ji hledat Vašku.
Ztratila jsem kanafasku,
pomož mi ji hledat zas.:]
Pásla husy
Pásla husy pode dvorem,
pásla husy pode dvorem.
sama seděla, sama seděla,
pod javorem, pod javorem.
2.Česká beseda
Páni, dámy, beseda začíná. Páni, dámy, beseda
je.
Počkej, já povím
Počkej, já povím, žes na mně loudíval,
počkej, já povím, žes na mně chtěl.
S poupátkem růžičku, v zahrádce hubičku.
Počkej, já povím, žes na mně chtěl!
Sedlák, sedlák, sedlák
Sedlák, sedlák, sedlák,
ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše,
tuli- tuli- tuli-tu-tulipán.
Alou páni muzikanti
Alou páni muzikanti, hrajte z vesela,
že mně moje nejmilejší vypověděla.
Z toho si nic nedělám, loubouk na stranu si
dám,
protože jsem švarný jonák, sobě zazpívám.
Počkej holka
Počkej holka za tím roštím, však já ti to
neodpustím,
Počkej holka za tím roštím, však já ti tam dám,
A co, a proč, a jak a nač, dvě hubičky nebo
čtyři, ty já tobě dám.
Komínku, komínku můj
*: Komínku, komínku, komínku můj,
zato já tě prosím, jen při mně stůj.
Kdybys mě komínku nebyl držel,
dávno bych komínku v písku ležel. :+
Sedlák, sedlák, sedlák
Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák,
sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše, tuli- tulituli-tu-tulipán.
Nechoď tam, poď radš k nám
Nechoď tam, poď radš k nám, já jsem holka
vonačejší,
poď radš k nám, nechoď k ní, já jsem holka
vonačí:
jest-li vona bohatější, za to já jsem upřímnější;
nechoď k ní, poď radš k nám, já tě ráda
uhlídám.
Pata, špička, levá noha
Pata, špička, celá noha, tak se tančí polka
nová.
Pata, špička celá noha, polka nová je.
Učte se panenky
*: Učte se, panenky, učte se rejdovat, budou
vás mládenci,
budou vás milovat. Tra la la la… :+
Kdybys byl Jeníčku
Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku,
nebyl bys teď nosil po boku šavličku;
neměl bys šavličku a koně vranýho,
nebyl bys poslouchal člověka cizího.
Kalamajka mik, mik, mik
Kalamajka mik mik mik, oženil se kominík, co si
to vzal za ženu? pastejřovic Mařenu.
Měla jsem milého parukáře
*: Měla jsem milého parukáře, on se mně
utopil v pivováře :+
Hledejte, hledejte najděte ho, leží tam paruka
vedle něho.
Měla jsem milého parukáře, on se mně utopil
v pivováře.
Sedlák, sedlák, sedlák
Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák,
sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše, tuli- tulituli-tu-tulipán.
Však nám tak nebude
Však nám tak nebude, až se oženíme.
Však nám tak nebude, až se vdáme.
Dáme si dělati, kolébku na děti.
Však nám tak nebude, jak se máme !
Dneska jsi Andulko
Dneska jsi Andulko hezká, já tě zjevně miluju,
zejtra věrnost slibuju. Já jen tak jak ten pták,
pomiluju nechám tak.
3.Troubská beseda
Aj ten tróbský kostelíček
*:Aj ten tróbský kostelíček,kolem něho černý
les.:]
*:Až já kolem půjdu, vzpomínat si budu,
co dělá můj milý dnes. :+
*:A on jede, jede, jede, na svém vraném
koníčku. :+
*:Vesele si zpívá a sobě připíná na levý bok
šavličku. :+
*:Když on sobě šavli připjal, přežalostně
zaplakal. :]
*:Škoda je tě holka, holka modrooká, že já
jsem tě nedostal. :+
*:Příčina je toho pána brněnskýho hejtmana. :+
*:On mě na vojnu vzal, provazama svázal,
ještě ke mně vartu dal. :+
*:A ta varta u mě stála od večera do rána.:+
*:Ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval z Brna
do Hodonína. :+
Červený šátečku
Červený šátečku *:kolem se toč:+,
má milá se hněvá, *: já nevím proč. :+
Když jsem si v potoce *:ruce myla:+,
šátek jsem do vody *:upustila:+.
Vrtěná
*:Vrť sa dívča, vrť sa dívča, okolo mňa.:+
*:Udělej kolečko, moja galánečko.
Budeš moja ... :+
Tetka
Tetka kam jdete, co to nesete?
Škrambaličky a jehličky nosím po světě.
Balsamína
Kam ty jedeš můj Jeníčku
jedu orat za vodičku.
Oral jsem tam včera dneska
všechno mi to voda snesla.
Snesla mi tu na lučenku,
čím já budu živit ženku.
Snesla mi to do paprati,
čím já budu živit děti.
Snesla mi to do tarasu,
čím já budu živit chasu .
Řezník
Já řezník, ty řezník, oba řezníci, půjdeme do
Brna pro jalovici.
Ty budeš kupovat, já budu smlouvat, přitom si
budeme holky namlouvat.
Tovačov
Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek, nebyl
bych vojákem, kdyby ne galánek. Hujá, hujaja
....
Tovačov. Tovačov. tovačovský hatě, nemůžu
má milá zapomenout na tě.
Hujá, hujaja ...
Pšenka
Haj husičky ze pšeničky,
haj husičky ze žita,
lepší je ta malá holka nežli je ta veliká.
Ta malá se v kole točí a ta velká nemůže ona
čeká na chasníka až jí chasník pomůže.
Vobcházení
*:Ty tróbské kostelíčku:+, *:stojíš na pěkným
kopečku.:+
*:Vycházijó panny z tebe:+, *: jako handílové z
nebe:].
*:První vyšla celá bílá, :+
*:Aj to byla rnoja milá. :+
*:Druhá vyšla jako růže:+,
*:Aj kdo ji milovat může. :+
Valašenka
*:Pod horama tráva neroste,:+
*:Valašenka pase ovce, pase.:+
Pásla husy
*:Pásla husy pode dvorem:+,
*:sama seděla:+ *:pod javorem:+.
*:Pletla věnec olivový:+,
*:barevným kvítím:+ *:proplétaný:+.
Sekera
Se, a se, a sekera je má.
Já do lesa nepojedu já do lesa nepůjdu, kdyby
na mě hajnej přišel, on by mně vzal sekeru.
Se. a se, a sekera je má.
Sekera je za dva zlatý a topúrko za tolar kdyby
na mě hajnej přišel, on by mně to všecko vzal.
Tancuj
Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj,
len mi piecku nezrucaj, nezrucaj!
Dobrá piecka na zimu, na zimu,
nemá každý perinu, perinu.
Trala la-la, trala la-la,
la la la la la-la-la-la.
Stoji vojak na varte, na varte,
v roztrhaném kabátě, kabátě,
od večera do rána, do rána,
rosa na něj padala, padala.
Trala la-la, trala la-la,
la la la la la-la-la-la.
4.Beran a kola
Hoťali březo
*:Hoťali březo, juž ju vezó, :+
*:juž na ňo chlapce nepolezó. :+
*:Hoťali bóčka ho palóčka, :+
*:proč si má milá tak hezóčká. :+
*:Počkéte chlapce, bude vám hůř:+
*:stojí v dědině košináč vůz. :]
Paterka
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
cos to Janku cos to sněd.
*:Brambory pečený, byly málo maštěný.:+
Když jsem chodil do školy,
učil jsem se litery.
*:Jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje litery.:+
Husarská
Já husárek malý, boty roztrhaný,
já na vojnu nepojedu, až dostanu nový.
Já husarka malá, mezi husarama, husarů je
kompanie, a já jenom sama.
*:Budeš mít beránku tvrdá záda, :+
*:*:budu tě sekati:+ až do rána. :+
Kdyby bylo ještě, těch husarů dvě stě, já bych
se jim postavila, jsem odvážný děvče.
*:Budeš mít beránku tvrdé kosti,
*:*:budu tě sekati:+ dle libosti. :+
Utíkej Káčo
Ej hode, hode só
Utíkej, Káčo, utíkej, utíkej
Honí tě kocour divokej, divokej,
honí tě kocour divokej.
Ej hode, hode só,
co vone nám přinesó.
Přinesó nám novinečko nétěžší,
že bodó vodvádět pod pěší.
Utíká Káča co může, co může
Kocour ji chytit nemůže, nemůže,
kocour ji chytit nemůže,
Slouhovská
Slouha spí, nic neví,
slouhu každej ošidí.
Slouha spí, nic neví,
slouhu každej zná.
Haj, haj, hajíčko
Haj, haj, hajíčko, je nás malučko,
až nás bude víc, půjdem do Vomic.
Huja, huja, hujajá teče voda kalná.
Huja, huja, hujajá teče voda z hor.
Když jsme tam přišli, tak nás vítali,
až jim klobóke z hlavě lítaly.
Huja, huja ...
Ta tróbská dědina
*:Ta tróbská dědina zarostlá vrbama. :]
*:*:Není tam panenky:+ se všema zubama.:+
*:Ta tróbská dědina jak by se točila. :+
*:*:Není tam panenky:+ s černýma očima. :+
Ještě kůža na beranu
Ještě kůža na beranu,
juž chasníci pijó na ňu.
Fik sem, fik tam, fik sem fik tam.
Já se tě beránku nebojím,
já si tvou hlavěnku přistrojím.
Juž máte sedláce
Juž máte sedláce vehráno,
sklidili ste žito z polí nedávno,
Pšenicu a réž, hrách ječmen, oves.
nepodete selke na pole podnes.
Co ste ještě v poli klasů nechali,
žeňte na to huse by to serbrali.
Víte že rádi pečínku máte,
zvlášť o posvícení, když se shledáte.
Juž nám hode pominuly
Juž nám hode pominuly,
copak budem dělat.
Dluhů máme jako kvítí,
nemáme co prodat.
*:Ta tróbská dědina jak by kolem hodil. :+
*:*:Není tam panenky:+, co by za ňó chodil:+
Kdypak my to zaplatíme,
zůstaneme dlužní.
Hostinský nám musí počkat,
až budem mít po žních.
Šotyška
Oj ti tróbští pacholíci
Jednou dvakrát poskočím,
potřetí se dokolečka zatočím.
Hrály dudy
Oj ti tróbší pacholíci,
*:Só hodní chlapci:+
Hoťali só beránečka
*:Na jedno sťatí.:+
Hrála dudy u Pobudy,*: já jsem je slyšela:+
Dávali mi kominíka,*: já jsem ho nechtěla:+
5.Ani já ani ty robiť nebudzeme
A já radši krejčího, to je něco jinšího,
ušije mi šněrovačku *:ze samýho zlatýho.:+
*: Ani já ani ty robiť nebudzeme :+
*: Sedneme do kočár, sedneme do kočár, vozit
sa budeme :]
Budeš mít beránku
*:Budeš mít beránku smrt nevinou:]
*:*:hutnu ti hlavěnku:+ pěknou bílou.:+
*: Na jednej posteli robili, čo chceli :+
*: Zrobili děvčátko, zrobili děvčátko, aj hošíka
chceli :]
*: Temu daj, temu daj, kemu dobre stójí :+
*: Takému nedávaj, takému nedávaj, čo sa
teho bójí :+
6.Břeclavská kasárňa
Břeclavská kasárňa malovaná,
malujú ju chlapci ze šablama,
chlapci ze šablama, děvčata slzama,
Břeclavská kasárňa malovaná.
Břeclavská kasárňa, široký dvůr
po něm sa prochází šohajek můj,
po něm sa prochází, převelice pláče,
až sa tá kasárňa celá třase.
Chtělo se ji tancovati, nechtěli ju chlapci bráti,
hojajá hojája hojaja ja...
Leze Kuba podle meze, košula mu z gati leze,
hojajá hojája hojaja ja...
Janča za ním poskakuje, košulu mu zastrkuje,
hojajá hojája hojaja ja...
Nebuď Jančo, nebuď tele,
kopni Kubu do prdele, hojajá hojája hojaja ja...
Hody byly, hode budó,
zabili sme kozu chudó, hojajá hojája hojaja ja...
Počkajte děvčata tři měsíce,
bude nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat,
v břeclavskej hospodě při muzice.
9. Haj, haj, hajíčko 2. verze
7. Co sa to šupoce
Vy střeličtí bombeláci kdepak máte máju?
[:Ona leží vedle placu, děcka si s ňů hrajů:+.
*:Co sa to šupoce za tú stodolú:+
*:Šohajovy koně, šohajovy koně,
šohajovy koně vodu nemajú.:+
*:Nemajů nemajů, chtělo sa jim pit.:+
*:Musela šenkérka, musela šenkérka,
musela šenkérka pro vínečko jít.:+
*:Špatný jsi synečku špatný hospodář:+,
*:že svojim koníčkům, že svojim koníčkům, že
svojim koníčkům, vody nepodáš:+.
*:Špatná jsi ceréčo špatná kuchařka:+,
*:že se ti na plotně, že se ti na plotně, že se ti
na plotně palí zásmažka:+
*:Zásmažka se pálí, mlíko utíká:+,
*:malé děck opláče, malé děcko pláče, malé
děcko pláče nemá dudlíka:]
*:Špatná jsi ceréčko špatná švadlena:+,
*:žes´ušila trenky, žes´ušila trenky, žes´ušila
trenky až po kolena:+.
Vy střeličtí bombeláci kdepak máte stárka?
[:On vám leží za humnama, bluje do
plucárka:+.
Haj, haj hajíčko, je nás malučko,
až nás bude víc, půjdem do Vomic.
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná.
Huja, huja, hujajá, teče voda z hor.
Když jsme tam přišli, tak nás vítaly,
až jim klobóke z hlave lítaly.
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná.
Huja, huja, hujajá, teče voda z hor.
10.Čerešničky
Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rozsypaly na cestě.
*:Kdo vás najde, ten vás posbírá,
já som mala včera večer frajíra. :+
Bol to frajír malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
[:Ani bych mu robit nedala,
enem ako růžu bych ho chovala. :+
*:Špatní ste vy oba špatní manželé:+
*:že ste včera v noci, že ste včera v noci, že ste
včera v noci spadli z postele:]
Ako růžu, ako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženů milenů,
[:ja bych bola jeho lalija
a on maja růža, růža červená. :+
8.Čí so hode
11. Dyž jsem já šel kolem panskej zahrady
Či so hode, naše hode, pojďme stará do
hospode, hojajá hojája hojaja ja....
Dyž jsem já šel kolem panskej zahrady,
zavoňal ně rozmarýnek zelený.
*: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú,
frajárečku moju. :+
Išla Janča do hospode, podívat se na te hode,
hojajá hojája hojaja ja....
A já jsem sa zahradníčka opítal, esli by mně
rozmarýnek vykopal?
*: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú,
frajárečku moju. :+
Keď nesadils, nesmíš ani vykopat, nesmíš ani
švarné dívča milovat!
*: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú,
frajárečku moju. :+
12.Ej, zomrela mi žena
[:Ej, zomrela mi žena, už som vdovec, :+
[:dal som ju pochovat, dal som ju pochovat
pod jalovec. :]
[:Ej, vykopali jamu tri mládenci, :+
*:nemohli vykopat, nemohli vykopat do půl
noci. :]
*:Ej, vykopali jamu do půl pasa, :+
*:tady odpočívá, tady odpočívá moja krása. :+
*:Ej vykopali jamu do půl řiti,:+
tady odpočívá, tady odpočívá moje kvítí.
[:Ej, vykopali jamu po ramena, :]
[:tady odpočívá, tady odpočívá moja žena. :+
*:Ej, vykopali jamu až po šíju, :+
[:tady ju zahrabte, tady ju zahrabte, tu bestiju.
[: Ej, vykopali jamu až po hlavu,:+
[: tady ju zahrabte, tady ju zahrabte, starů
krávu. :]
[:Ej zatvárajte dvérka cinterové,:+
[: ať sa ta bestia, ať sa ta bestia nevyhrabe.:]
13.Eště si já pohár vína zaplatím
Eště si já, eště si já, pohár vína zaplatím,
potom sa já, potom sa já, ke svej milej
navrátím.
*:Od večera do rána muzika nám vyhrává, a já
pijem, pijem, pijem len z plného pohára:+
Eště si já, eště si já, pohár vína zaplatím,
potom sa já, potom sa já, ke svej milej
navrátím.
*:Potom půjdem na pána, co s náma zle
nakládá,
A já pijem, pijem, pijem ,pijem dobré víno z
pohára.:+
14.Ej od Buchlova
Ej, od Buchlova větr věje
už tej Kačence pantle bere
/: Dneska nevěsta, zajtra žena,
dnes večer budeš začepená :/
Ty si Kačenko bílá růža
tobě nebylo třeba muža
/: Tys mohla chodit po slobodě,
jak ta rybička v bystrej vodě :/
Ty si Martine strom zelený
tobě nebylo třeba ženy
/: Tys mohl chodit po galánkách,
jak ten holúbek po hambálkách :/
15.Eště som sa neoženil
Eště som sa neoženil, už ma žena bije,
dal som si já prihotovit tri dubové kyje.
*:S jedním budzem ženu bici
a s tým druhým dzeci, dzeci, moje dzeci,
a s tým tretím kyja-kyjačiskom pojdzem na
zálety. :+
Keď pojdzeš ty, pojdzem aj já, pojdzeme obája,
opýtáme sa mlynára čo to za novina.
*:Kolečka sa otáčajú,
žitečko sa mele, mele, mele, mele,
moja milá sa vydává, pojdzem na veselie.:+
16. Ta slepička kropenatá
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mně moje milá, že mně nevěří,
/: když nevěří, ať nechá, a já půjdu do světa,
tam si budu namlouvati hezká děvčata. :/
Namluvil jsem si já holku slouží na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře,
/: já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám,
pomaloučku, polehoučku dveře otvírám. :/
Pan farář je hodný člověk, on to dovolí,
že já za svou milovanou můžu v pondělí,
/: do půlnoci jsem tam já, od půlnoci pan
farář,
a do rána muzikanti, potom zase já. :/
Když jsem já šel od svej milej tuze pršelo,
spadl jsem já do kaluže, to mě mrzelo.
/:Zamazal jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty
carara,
tak jsem přišel od svej milej jako z roboty:/
17.Chodíme, chodíme
Chodíme, chodíme hore po dědině nejedné
maměnce céru obudíme.
Obudí, obudí kohútek jarabý, kohútek jarabý
až poletí z řady.
Kohút z řady letí, vesele si zpívá stávaj milá
hore, už sa rozednívá.
Stávaj milá spíš-li, namlúvať ťa přišli, horňané,
dolňané, chlapci Vlčovjané.
Chlapci vlčovjané majů koně vrané, košulenky
tenké, ňadra vyšívané.
Košulenka tenká šila ju švadlenka, šila ju
hedvábem, pod zeleným hájem.
Když ju vyšívala vesele se smála, když mě ju
dávala, žalostně plakala.
Dyby byla Morava jako sú Uhry,
dala bych ti hubiček, na štyry truhly.
*:Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka
synečka. :+
20.Když sem šel z Hradišťa
Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal sem děvčicu z nenadání.
*:Neznala mě, zdravila mě,
červené jablúčko dávala mně. :+
Že sem byl syneček nerozumný,
vzal sem si jablúčko z ručky její.
*:To jablúčko je kyselé
a moje srdéčko zarmúcené. :+
Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
*:Hlava bolí, srdce svírá,
všecko cos míval rád konec mívá. :+
21.Keď som ja bol mladý
Išiel Macek do Malacek
šošovičku mlácic,
zabudol si cepy doma
musel sa on vrácic.
Keď som ja bol mladý, tak šesdesiatdvaročný,
bolo mi na žeňenie, vzal som si já ženu,
němladú, něstarú, mal som sňou ľen trápenie.
*: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo,
vlasy mala sivé , nohy mala krivé,
zuba ani jedného. :+
Ej,___ Macejko, Macejko-ko-ko-ko-ko,
zahraj mi na cenko-ko-ko-ko-ko,
na tú cenkú strunu-nu-nu-nu-nu,
ej, dzunu, dzunu, dzunu-nu-nu-nu.
To nebolo všecko, mal som s ňnou aj děcko, aj
to bolo krpaté.
Ani to nebolo všecko, aj to děcko malo děcko,
a aj to bolo krpaté
Zahral Macek dzunu, dzunu,
potom pretal hráci,
husle sa mu rozsypaly,
cepom po nich mlácil.
*: Očko malo ľen jedno, aj na tom malo beľmo,
vlasy malo sivé , nohy malo krivé, zuba ani
jedného. :+
18.Išiel Macek do Malacek
19.Kdyby byla Morava
Dyby byla Morava jako je Vídeň,
dala bych ti hubiček na celý týden.
*:Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka
synečka. :+
Dyby byla Morava jako sú Čechy,
dala bych ti hubiček na štyry měchy.
*:Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka
synečka. :+
Dyby byla Morava jako je Slezko,
dala bych ti hubiček, až by to plesklo.
*:Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka
synečka. :+
Keď som išel, vyšel, z nohavíc mi vyšel, šáteček
vyšívaný, všetci sa mi smiali, že mám taký
malý, šáteček vyšívaný.
*: Šáteček vyšívaný, aj na obe dvě strany,
všeci sa mi smály, že mám taký malý, šáteček
vyšívaný.:+
22.Na těch panských lukách
Na těch panských lukách, našel jsem já dukát.
*:Kdo mi ho promění kdo mi ho promění
Milá doma není :+
Půjdu do hospody kde cigání hrají,
*:Ty mě ho promění, ty mě ho promění
Ty peňaze mají :+
A když ho nepromění, dám ho do cimbála
*:Muzika bude hrát muzika bude hrát
do bílého rána :+
Do bílého rána muzika nám hrála
[:Všechny panny tancovaly všechny panny
tancovaly jen ta moja stála.:+
23.Na tu svatú Katarinu
Na tu svatú Katarinu, katerinskú nedělu,
*:verbovali šohajíčka na vojnu.:+
Sama královna, sama královna *:ceduličku
psala:],
*:aby šohajka:+ *:na vojnu dostala:].
Čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
čabogaj nebogaj, čáry nebogaj,
čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.
Prečo ste mňa zverbovali, zverbovali v nedělu,
*:prečo ste to nenechali na stredu?:+
Sama královna, sama královna *:ceduličku
psala:],
*:aby šohajka:+ *:z vojny dom dostala:+.
Čabogaj, nebogaj,...
24.Nedaleko od Trenčína
*: Nedaleko od Trenčína bývá mladá Kateřina :+
*: Černé oči má, to musí být má milá, taků
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :+
[: My sme chlapci od dědiny, milujeme
Kateřiny :+
*: Černé oči má, to musí být má milá, taků
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :+
*: Takú frajárku sem dostal, jako by ju sám čert
poslal. :]
*: ťažko sa ti bude žíti,
keď nebude za co píti :+
Šla Anička do hájíčka,
uštipla ju jaštěrička.
*: Uštipla ju medzi nohy,
už sa jej to nezahojí. :+
Neveděla kde jů mala,
až jí mamka povedala,
[:cero, cero, ty si tele,
šak ty ju máš u prdele.:+
Na čo sů nám malé ženy,
keď to majů len pri zemi.
*: Keď je zima a je bláto,
Všecko jim to fúká na to. :+
Na čo sů nám velké ženy,
keď je k nim treba lešení.
*: A keď si v najlepšej chuti,
lešení sa s tebů zrůtí. :+
26.Okolo Hradce
*: Okolo Hradce, v malé zahrádce,
rostou tam tři růže :+
*: jedna je červená, druhá je bílá,
třetí kvete modře, :+
Vojáci, jdou vojáci jdou, Bože, jaká je to krása,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za
sebou,
vojáci, jdou vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za
sebou.
*:Kobylka malá, kovat se nedá,
kováři nechce stát, :+
*: tak jako má milá, když se na mě hněvá,
hubičku nechce dát, :+
Vojáci, jdou vojáci jdou,...
*: Černé oči má, to musí být má milá, taků
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :+
*: Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála :+
*: tak jako má milá, když se udobřila, hubičku
mi dala, :]
25.Nepij Jano nepij vodu
Vojáci, jdou vojáci jdou, ...
Nepij Jano nepij vodu,
voda je ti len na škodu.
*:Napij sa ty radšej vína,
to je dobrá medecína. :+
Napiješ se hlava bolí,
nenapiješ hlava horí.
27.Piju já
Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
*:eště mám prepíjat z koňa sedélečko :+
Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
*:eště mám prepíjat tebja galánečko :+
28.Perina má štyry rožky
*: Perina má štyry rožky, pod perinů štyry
nožky. :+
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod
okénkom vsaděný :+
Neplačte vy moja mamka, mamička,
já uskočím až poletí kulička,
já uskočím, hej háj, jak na nebi hvězdička,
já uskočím až poletí kulička.
[:Rád Ťa vidím oblečenú, eště račej vyslečenú:]
*: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod
okénkom saděný :+
32.V širém poli studánečka
*: Rád ťa vidím pro posteli, eště radšej na
posteli :]
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod
okénkom saděný :+
*: Išlo dívča, išlo v sukni červené :+
podaj ty mně, šohajku, podaj vody studené.
*: Cukor jedla, kávu pila, aby bola pěkná bílá :+
*: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod
okénkom saděný :+
*: Cukor, káva, nepomáhá, brúško sa jej
rozrůstává :+
*: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod
okénkom saděný :+
29.Po potoce chodila
*: Po potoce chodila, na kačeny volala :+
*: kač, kač, kač, kačena, nasypem ti zeleného
jačmeňa :+
*:Já jačmeňa nejídám, ošidit sa ti nedám :+
*: falešné oči máš, za jinýma, za jinýma
pozeráš :+
[:Za jinýma každý deň, za mnů jednů za týdeň:]
*: a eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča
robotu :]
30.To ta Heľpa
To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto,
a v tej Heľpe, a v tej Heľpe, švarných chlapcov
je sto.
[:Koho je sto, toho je sto, nie po mojej voli,
len za jedným, len za jedným srdéko ma boli. :+
Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nešpravila,
za Ďuríčkom, za Mikšíčkom Dunaj preskočila.
*:Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,
len za jedným, len za jedným, počešenie
moje.:]
31.V Hodoníně za vojáčka
V Hodoníně za vojáčka mňa brali,
moje vlásky na kraťučko strihali,
moje vlásky, hej háj, na kolena padaly,
moja mamka aj frajárka plakaly.
*: V šírém poli studánečka kamenná :+
a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená.
*: Když sem podal ze studánky voděnku :+
dojdi večer, šohajku, dám ti sladkú huběnku.
33.Včera jsem byl u muziky
Včera sem byl u muziky, u muziky celý den,
nikde sem tam svoju milú, nikde sem tam
neviděl.
Ona stála uplakaná, uplakaná u dveří,
zeptej se jí kamaráde, zeptej se jí ,co je jí.
Ona ti to kamaráde, ona ti to nepoví,
připravils ji včera večer o věneček zelený.
Nepřipravil není pravda, připravila se sama,
vzala si mě do komůrky, spali sme až do rána.
34.Vínečko bílé
Vínečko bílé jsi od méj milej, budu ťa pít, co
budu žít, vínečko bílé.
Vínečko rudé, jsi od měj druhej, budu ťa pít co
budu žít, vínečko rudé.
Vinéčka obě, frajárky moje, budu vás mít, co
budu žít, vínečka obě
35.Vysoký jalovec
Vysoký jalovec, vysoký jako já
přeskoč ho má milá rovnýma nohama.
Já ho nepřeskočím, já se ráda točím,
na tebe šohajku zapomenout musím.
Uvázali kozu u tr tr tr u tr tr tr uvázali kozu u
trna.
Ona se jim v noci u tr tr tr u tr tr tr ona se jim v
noci utrhla.
Vysoký jalovec, vysoký jako já,
přeskoč ho má milá rovnejma nohama.
Já ho nepřeskočím, já se ráda točím,
na tebe šohajku zapomenout musím.
36.Za tú horú
40.Aj ta tróbská mája
*:Za tú horú, za vysokú, mám frajárku
černookú. :+
Palagrija hoja, milá duša moja, mám frajárku
černookú.
*:Aj ta tróbská mája tenká:+,
*:ej viděl jsem ju:+ ze Špilberka.
*: Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dně prší, v
noci je tma. :]
Palagrija hoja, milá duša moja, ve dně prší,
v noci je tma.
*:Zelená se, prohýbá se:+,
*:na ní šáteček:+ červená se.
*:Bosonožská eště tenčí:+,
*:ej viděla ju:+ z nejmilejších.
41.Aj ta tróbská věža
*: Smutné naše rozlúčení, dyž zme spolem
naučení. :+
Palagrija hoja, milá duša moja, dyž zme
spolem naučení.
37.Evičko, Evo
Aj ta tróbská věža, nemálo vysoká, *:přeletěla
přes ňu husička divoká.:+
Přeletěla přes ňu jenom jednó v roce. *:vypila
voděnku všecku na potoce. :]
*: Evičko, Evo :+ *: v trávě zelenej :+
*: viješ pérečko :+ *: z růže červenej :+.
Voděnku vypila, kalisko nechala.
*:To pro tebe milé, že sem s tebó stáia. :+
*: Až ho uviješ :+ *: kemu, že ho dáš :+
*: tobě šohajku :+ *: že k nám chodíváš :+.
42.Aj v tom Tróbsku zvonijó
38.Páslo dívča páva
*: Páslo dívča páva, za horama sama :+
*: Dojeli k ní dvá hajníci :+
*: poď Aničko s nama :+
*: Já bych s vama jela, kam bych páva dala :+
*: Zažeň páva do hájíčka :+
[: poď s nama Anička :+
[: Kůpím ti střevíce, za štyry tisíce
abys měla něco na parádu, až půjdeš k
muzice.
[: Kůpím ti korále, za štyry toláre
abys měla něco na parádu, až budeš na bále.
Aj v tom Tróbsku zvonijó,
všecky panenky na mšu jdou.
Jenom jedna nebyla,
ta ze zahrádky hleděla.
Tři růže tam utrhla,
tři věnce z nich uvila.
Dej mně milá ten věnec,
však jsem poctivý mládenec.
Dej mně milá ten druhý,
šak jsem poctivý jak jiný.
Dej mně milá ten třetí,
však jsem poctivý jako ty.
39.Tróbské mostek
Aj ten tróbské pěkné mostek, prohébá se,
roste na něm rozmrýnek, zelená se.
Ten já mosím hotrhnót,
kdebech tam měl zahenót,
a na tebe má panenko zapomenót.
43.Když já přindu
Kdebe se to tak ti tróbští dozvěděli.
Že už je ten rozmarýnek hotržený,
Voni by mě chytili, provazama svázali.
Na ručenke na noženke póta dali.
Pod' vochlasto, poď spát,
zanech mladých děvčat.
Když sem se ti zdála stará,
tak sis mě neměl brat.
Nalívala Marijánka v Tróbsku víno,
přišel k ní jeden syneček, nalej mně ho.
Marijánka nalívá, syneček ju vobjímá.
Honzíček se z okénečka na ně dívá.
44.Pochválen buď Ježíš Kristus
Když já přindu do hospody,
dám já sobě zahrát.
Žena přinde vode dvěří,
začne mně nadávat:
Pochválen buď Ježíš Kristus, páni mládenci,
jestli vy nás připustíte k vaší muzici.
My chceme veselí být, své peníze utratit, jestli
vy nám chcete vybít, budem se bránit.
[:tam by svědčalo salašu. :]
Až na věky věků amen, páni mládence,
My vás rádi přivítáme k naší muzice.
My se na vás nehněváme, vás zde rádi vítáme
a s našima frajerkama tancovat dáme.
45.Ta tróbská hospoda
Ta tróbská hospoda jak zámek,
chodí tam z Bosonoh šohajek.
Zahréte mu muzikanti, je stárek.
von vám dá z kapsičke tolárek.
Copak seš má milá tak hezká,
že se mně za tebó nestéská.
Kdyby se mně za tebó stéskalo,
nešel bych přes hore, přes skalo.
Přes hore, přes skalo, přes ten les.
jen ty mě koníčku pěkně ně nes.
Přines mě tam k mé milence k domečko,
ať já s ňó promluvím slovíčko.
46.Okolo suče
*:Okolo Suče voděnka teče.:+
*:vzkázal mně syneček, že už mňa nechce.:+
*:Když ty mňa nechceš, já o ťa nedbám:+
[:smutek neponesu, ani ho nemám. :+
*:Proč bych já přesmutná smutek nosila, :+
*:když jsem tě synečku nemilovala. :+
48.Na starým Mohelně
*:Na starým Mohelně na státní hranici:+
*:je parta záložáku, své vlasti sloužící. :+
[:Když jsem tam sloužíval, samopal nosíval. :+
*:za jasných za večerů na milou vzpomínal. :+
*:Na milou vzpomenu, cenťáček ustřihnu. :+
*:Každý den v šestnáct hodin cenťáček
zahodím. :+
*:Vy naši bažanti, kteří tu zůstanete. :+
*:Střežte to tady bděle, my jdem do civilu:]
49.Prídi Jano k nám
Prídi Jano k nám, ale nechoď sám.
Vem si sebú kamarády pres zelený háj.
V zelenom háju na ťa čakajú.
tam ťa Jano premilený, tam ťa zabijú.
Nezabijú mňa, nebojím sa já.
Mám šablenku ocelovú, vysekám sa já.
Nevysekáš sa, je jích na ťa moc.
Nebudeš moct zavolati milá dobrú noc.
Dobrú noc já dám všem věrným pannám, jen
té jedné falešnici dobrú noc nedám.
50.Zaspala nevěsta
*:Milovala som ťa bylo to špásom, :+
*:nevěděl syneček že falešná som. :+
Zaspala nevěsta v strážnickej dolině. Přišla za
ňú mamka, vstaň nevěsto hore.
*:Falešná som bola, falešná budu, :+
*:chlapce jsem šidila a šidit budu. :]
Vstaň nevěsto hore, už sas dost vyspala. Běž
podojit krávy, kterés nedostala.
*:Ošidila som jich,.bolo jich tisíc, :+
*:a tebe synečku ošidím nejvíc. :+
Keď ste chceli dostat kravičku rohatú,
měli jste si vybrat nevěstu bohatú.
47.A já su synek z Polanky
51.Na rozloučení
[:A já su synek z Polanky:]
[:a já si hledám galánky. :]
*:Na rozloučení, mý potěšení,
postavím pod okny máj.:+
*:Aby věděli falešný lidi,
že jsem já chodíval k vám.:+
[:A já su dcerka z Lidečka:]
[:a já si hledám synečka. :]
[:Vem si mňa Juro za ženu:]
[:budeš mít dobru gazděnu. :]
[:Ty budeš orat a já sít, :]
[:budem sa spolu dobře mít. :]
[:Za stodolenkú za našú, :]
*:Panskej pacholku, pujč mi pistolku,
já si dám jednu ranku.:+
*:Aby věděli falešný lidi,
že jsem měl ve vsi holku.:+
52.Jaké je to hezké
57. Lepší je vínečko
Jaké je to hezké, dva kováři v městě,
dva, a dva kováři na rynku.
Jeden koně kuje a druhý miluje šafářovic
Andulku.
Lepší je vínečko, nežli voda, ..
II:lepší je panenka, nežli vdova.:II
Vzkázala mně včera šafářova dcera
ze dvorečka ze dvora,
že mně dá šáteček vyšívaný všecek
dokolečka dokola.
Neber si synečku ze dvora dcerečku. ze
dvorečka ze dvora.
Ona má sukničky ušmudlaný všecky,
dokolečka dokola.
53. Eště vínko nevykyslo
II:Eště vínko nevykyslo, chlapci pijme ho,:II
II:3xII:chlapci pijme ho,:II
až do rána, až do rána, až do rána bílého.:II
II: Eště dívča nevyrástlo chlapci berme ho,:II
II: 3xII: chlapci berme ho,:II
budeme ho milovati až do rána bílého.:II
54. Pilo by sa pilo
1. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo, pilo by sa
pilo, keby bolo čo.
II:Slivovica, borovica, eště lepší tergelica.
55. U muziky su já chlap
U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,
II:a já povím tatovi, dajtě koňa rasovi.:II
Panenka miluje, nic neříká,
II:a vdova zpomíná nebožtíka.:II
Lepší je žitečko nežli oves,
II:lepší je mládenec nežli vdovec.:II
Mládenec miluje polehůčku
II: a vdovec zpomíná na nebožku.:II
58. Padá, padá rosenka
Padá, padá rosénka, spaly by moje očénka.
Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony
oboje.
Padá, padá listopad, pozdravujte milů
nastokrát.
Zkažte pozdravení mému potěšení, že já ho
mosím zanechat.
59. Susede susede
Susede, susede zabijte tu sviňu,
zežrala galána tlustého jak dyňu.
Susede susede nesmíte sa hněvat,
že náš kohůt chodí vaše slépky jebat
.
Farářu farářu gatě sa ti pářů,
zašij si jich niťů nechoď s holů řiťů.
60. Můj koníčku ryzovraný
Z kostí budú hrebeně, z kože budú remeně,
II:z huby bude klepadlo, z řiti bude zrcadlo.:II
Husárovi dobre je, nic nerobí jen pije,
II:štyry groše na den má, eště z teho milej
dá.:II
56. Vinohrady, vinohrady
II:Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte,:II
a keď sa ho šohaj napije,
dobrú vúlu z něho dostane,
vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte.
II:Vínko bílé, vínko bílé, aj to naše červené,:II
a kdo sa ho jednú napije,
zazpívá si pěkně vesele,
vínko bílé, vínko bílé, aj to naše červené.
Můj koníčku ryzovraný, co si smutný, neveselý,
II: či ťa trápí zbroja moja, lebo šavla
ocelová.:II
Mňa netrápí zbroja tvoja, ani šavla ocelová.
II:a mňa trápjá tvé ostrožky, co bodajů moje
bočky.
61. Které dívča nemá doma frajíra
Které dívča nemá doma frajíra,
nech si sedne na lavečku do dvora,
a nech píše na cedulku litery, litery,
že jí nechce na tej straně nikterý.
Má mamičko zarůstá ně chodníček,
odnaučil sa k nám chodit Janíček,
joj, Janíček duša moja, milý moj, milý moj,
proč už nejsi taký verný jak si bol.
62. Studentská halenka
*:Studentská halenka, ta je tuze tenká. : +
* : Na ní se vyspala, podstivost ztratila,
nejedna panenka :]
* : Nejedna panenka, nejeden mládenec :+
* : Který tu panenku, poctivou študentku,
připravil o věnec :+
*: Nežel holka nežel, že jsem s tebou ležel : +
* : Já ležel na seně, vožralej jak štěně, já o tom
nevěďel :+
*:Kdyby se poctivost (ta mrška) na poli rodila :+
[ : Nejedna panenka, študácká frajerka, by pro
ní chodila.:]
*:Ale že se poctivost (ta mrška) na poli nerodí:+
* : Ne jedna panenka, študácká frajerka,
předčasně porodí :+
*:Študente Karásku (ty vole), vyser se na
lásku:+
*: Ženský to sou svině, drž se onannie a svýho
ocásku :+
Download

Zpěvník tróbských hodů