ZPĚVNÍK
Hody Kanice
2012
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
A já su synek z Polanky
Andulko Šafářova
Beskyde, Beskyde
Boženku, otčenku
Breclavská kasárna
Co ste hasiči
Co sa to šupoce
Čí só hode
Ej, zomrela mi žena
Čerešničky, čerešničky
Eště si já, pohár vínka
Eště som sa neoženil
Chodíme, chodíme
Jaké je to hezké
Ještě já se podívám
Kdo si tu písničku zazpívá
Kdyby byla Morava
Když jsem já šel okolo vrat
Když jsem šel z Hradišťa
Kominíček
Kúpala sa Katarina
Kyjovští mládenci
Mamko, moja mamko
Mám já galánečku
Muzikanti, co děláte
Na Pankráci
Na tú svatú Katarinu
Na tých panských lukách
Nedaleko od Trenčína
Nepi, Jano
Okolo Frýdku
Okolo Seče
Okolo Hradce
Okolo Súče
Piju já
Perina
Pod našima okny
Prijdi Jano k nám
Rež, rež, rež,
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Studentská halenka
Také sa mi dívča páčí
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Ta slepička kropenatá
To naše stavení
Tlučú, tlučú
To ta Heľpa
Ty falešná frajárko
U našeho mlýna
V Hodoníně za vojáčka
V Mistříně na dolině
V rychtárovej studni
V širém poli studánečka
Včera jsem byl u muziky
Vdávala maměnka
Veselá je dědina
Vínečko bílé
Vysoký jalovec
Za tú horú
Šly panenky silnicí
Moravská Beseda
1.
A já su synek z Polanky
3. Beskyde, Beskyde
A já su synek z Polanky, a já su synek z Polanky,
a já si hledám galánky, a já si hledám galánky.
Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,
/:černojoký bača, ovečky zatáča.:/
A já su dcerka z Lidečka, a já su dcerka z Lidečka,
a já si hledám synečka a já si hledám synečka.
Aj bačo, bačo náš, černú košulku máš,
/:kdo Ti ju vypere, kdyţ maměnku nemáš.:/
Vem si mňa Juro za ţenu, vem si mňa Juro za ţenu,
buděm Ti dobrú gazděnú, buděm Ti dobrú gazděnú.
Já nemám maměnku, ale mám galanku,
/:ona mně vypere, černú košulenku.:/
Ty budeš orat a já sít, Ty budeš orat a já sít,
budem sa spolem dobre mít, budem sa spolem dobre mít
Všeci sa starajú, o moju chudobu,
/:a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu.:/
2.
Andulko Šafářova
/:Andulko Šafářova, husičky nemáš doma,:/
/:husy jsou v ječmeně, Andulko, vyţeň je,
vyţeň je z ječmene ven, dřív neţ bude bílej den.:/
/:Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála,:/
/:paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví,
já nesmím z komůrky ven, dřív neţ bude bílej den.:/
4. Boženku, otčenku
Boţenku, otčenku, daj ně takú ţenku,
co by ma vodila zo šenku do šenku.
Súsede, súsede, zaviraj tu sviňu,
zeţrala galána, tlustého jak dyňu.
Měla som galána tlustého jak dyňa,
neţ sa k nám dočabral seţrala ho sviňa.
Frajáru, frajáru, gatě sa ti párú,
zaši si jich niťú, nechoď s holú riťú.
Ţenu mám, ţenu mám, ale s ňú nespávám,
spávajú s ňú druzí, to ma najviac mrzí.
5.
Breclavská kasárna
Breclavská kasárna malovaná,
malujú ju chlapci se šavlama,
chlapci se šavlama děvčata slzama,
Breclavská kasárna malovaná.
Breclavská kasárna, široký dvůr,
po něm sa procháza šohajek můj,
po něm sa procháza, prevelice pláče,
aţ sa ta kasárna celá třase.
Dočkajte děvčata tři měsíce,
bude nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat,
v Breclavskej hospodě při muzice.
6.
Co ste hasiči
Co ste hasiči, co ste dělali,
/:ţe ste nám ten pivo pivo
pivovárek shořet nechali.:/
Shořet nechali i tu hospodu,
/:my staří mazáci, staří
ulejváci máme pít vodu.:/
Vodu nepijem, my pijeme rum,
/:vodu pijou ţáby, pivo starý
báby my pijeme rum.:/
Za dva za čtyři uţ tu nebudem,
/:uţ vás naši páni, páni
lampasáci zdravit nebudem.:/
7. Co sa to šupoce
/:Co sa to šupoce za tú stodolú,:/
/:šohajovi koně, šohajovi koně,
šohajovi koně vody nemajú.:/
/:Nemajú nemajú chcelo sa jim pit:/
/:mosela šenkérka, mosela šenkérka,
mosela šenkérka pro vínečko jít.:/
/:Špatný jsi synečku, špatný hospodář:/
/:ţe svojim koničkom, ţe svojim koničkom,
ţe svojim koničkom vody nepodáš.:/
/:Špatná jsi cerečko špatná kuchařka:/
/:ţe se ti na plotně, ţe se ti na plotně,
ţe se ti na plotně pálí zásmaţka.:/
/:Zásmaţka se pálí, mlíko utíká:/
/:malé dítě pláče, malé dítě pláče,
malé dítě pláče, nemá dudlíka.:/
/:Špatná jsi cérečko špatná švadlena:/
/:ţe's ušila trenky, ţe's ušila trenky,
ţe's ušila trenky aţ po kolena.:/
/:Špatní jsme my oba, špatní manţelé:/
/:ţe jsme včera večer, ţe jsme včera večer,
ţe jsme včera večer spadli z postele.:/
8.
Čí só hode
Čí só hode?
Čí só dluhy?
10. Čerešničky, čerešničky
Naše
Starostovi
Čí só hode naše hode pojd´me stará do hospode,
hojá ja hojá ja, hojajá ja.
Budem tam do rána tancovat holána, hojajá ja
Přišla stará do hospode, podívat sa na té hode, hojá ja …
Chtělo sa jí tancovati, nechceli ju chlapci bráti, hojá ja …
Hode bele, hode budó, zabijeme kozu chudó, hojá ja …
Koza stará bez ocasa bylo na ní málo masa, hojá ja …
Francek leze podél meze, košula mu z gatí leze, hojá ja …
Anča za ním poskakuje, košulu mu zastrkuje, hojá ja …
9.
Ej, zomrela mi žena
/:Ej, zomrela mi ţena, uţ som vdovec,:/
/:dal som ju pochovat, dal som ju pochovat pod jalovec.:/
/:Ej, vykopali jamu tri mládenci,:/
/:nemohli vykopat, nemohli vykopat do půlnoci.:/
/:Ej, vykopali jamu po kolena,:/
/:tady odpočívá, tady odpočívá moja ţena.:/
/:Ej, vykopali jamu do pol pasa,:/
/:tady odpočívá, tady odpočívá moja krása.:/
/:Ej, vykopali jamu do pol šíje,:/
/:tady odpočívá, tady odpočívá ta bestie.:/
Čerešničky, čerešničky, čerešně
vy ste sa mi rozsypaly na cestě.
/:Kdo vás najde ať vás posbírá
já som mala včera večer frajíra.:/
Bol to frajír malovaný jak růţa,
teho sem si vyvolila za muţa.
/:Ani bych mu robiť nedala,
enem jako růţu bych ho chovala.:/
Jako růţu jako růţu červenú,
já bych bola jeho ţenú milenú.
/:Já bych bola jeho lália
a on moja růţa, růţa červená.:/
A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
Tak bych se mu, tak bych se mu vysmála.
/:Robit bude a já tancovat,
já si přeca umím chlapca vychovat.:/
11. Eště si já, pohár vínka
Eště si já, eště si já, pohár vínka, zaplatím,
potom sa já, potom sa já, k mojej milej, navrátím,
/:od večera, do rána, muzika nám, vyhrává,
a já pijem, pijem, pijem, dobré vínko, z pohára.:/
Eště si já, eště si já, pohár vínka, zaplatím,
potom sa já, potom sa já, k mojej milej, navrátím,
/:potom pújdem, na pána, co s nama zle, nakládá,
a já pijem, pijem, pijem, dobré vínko, z pohára.:
12. Eště som sa neoženil
Eště som sa neoţenil uţ ma ţena bije.
Dal som si ja vyhotovit tri dubové kyje.
/:Jedním budu ţenu bici a s tým druhým dzeci, dzeci, dzeci, dzeci
a s tým tretím kyja, kyjačiskom pojdem na zálety.:/
Kam ty zajdeš, aj já zajdu, pojdeme do mlýna.
opýtáme sa mlynára, čo ţe za novina.
/:Kolečka sa otáčajú, ţitečko sa mele, mele, mele, mele,
moja milá sa vydává, pojdem na vesele.:/
13. Chodíme, chodíme
Chodíme, chodíme, hore po dědině
/:nejednej maměnce dcéru obudíme.:/
Obudí, obudí, kohútek jarabí
/:kohútek jarabí, aţ poletí z řady.:/
Kohút z řady letí, vesele si zpívá,
/:vstávaj milá hore, uţ sa rozednívá.:/
Vstávaj milá spíš-li, namlúvat ťa prišli
/:Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané.:/
Chlapci Vlčnovjané majú koně vrané,
/:košulenky tenké, ňadra vyšívané.:/
Košulenka tenká, šila ju švadlenka,
/:šila ju hedvábem, pod zeleným hájem.:/
Kdyţ ju vyšívala, vesele se smála,
/:kdyţ mě ju dávala ţalostně plakala.:/
Neplač milá neplač, koupíme ti klepač,
/:budeš-li plakávat, budeš s ním klepávat.:/
14. Jaké je to hezké
/:Jaké je to hezké, dva kováři v městě,
dva a dva kováři na rynku.:/
/:Jeden koně kuje a druhý miluje
ša a šafářovic Andulku.:/
/:Vzkázala mě včera šafářova dcera
ze a ze dvorečka ze dvora.:/
/:Ţe mě dá šáteček vyšívaný všecek
do a do kolečka do kola.:/
/:Neber si synečku ze dvora dcérečku
ze a ze dvorečka ze dvora.:/
/:Ona má sukničky ušubraný všecky
do a do kolečka do kola::/
15. Ještě já se podívám
/:Ještě já se podívám, podívám,
k těm kyjovským zahradám,:/
/:jestli je tam ještě, modrooké děvče,
já si na ňu zavolám.:/
/:Ani ho tam nevidím, ani ho tam neslyším,:/
/:s kým pak já se ještě, modrooké děvče,
s kým pak já se potěším.:/
16. Kdo si tu písničku zazpívá
/:Kdo si tu písničku zazpívá, veselá partia z Kanic.:/
/:Oni si ju převesele zpívajú, keď sa večer za děvčaty trajdajú,
trajdajů,
trajdajú, trajdajú velice, keď idú prez pole k muzice.:/
/:Z Mistřína chlapci sa sháňajú, nikomu dobiť sa nedajú.:/
/:A kdo cekne, uţ ho bijú vesele, po paštěce, po paprčách, po čele,
potom sa šikovně strácajú, domů sa prez pole vracajú.:/
/:Anička dušička nekášli, aby ma u teba nenašli.:/
/:Já ťa chytím, polůbím, aj postýskám a pri tom si prevesele
zavýskám, zavýskám,
zavýskám na celů dědinu, akú mám šikovnú děvčinu.:/
18. Když jsem já šel okolo vrat
Kdyţ jsem já šel okolo vrat, zavoněl mě karafiját.
Kdyţ jsem já šel okolo, srdéčko mě bolelo,
ţe jsem nebyl včera u vás.
Ale já k vám zajtra půjdu, vašu mamku prosit budu,
mamko moja mamko má, já vás prosím pre Boha,
dajte vy mě vašu dcéru.
A kdyţ mě ju nechcete dat, dajte si ju vymalovat,
dajte si ju aj za sklo, aby sa vám nestesklo,
moţete sa na ňu dívat.
19.
17. Kdyby byla Morava
Kdyby byla Morava, jako je Slezko, dala bych Ti huběnek, aţ by to
plesklo
/:ale ţe je Morava malúčká, ošidila dcérečka synečka.:/
Kdyby byla Morava, jako sú Čechy, dala bych Ti huběnek, na štyry
měchy,
/:ale ţe je Morava malúčká, ošidila dcérečka synečka.:/
Kdyby byla Morava, jako je Vídeň, dala bych Ti huběnek, na celý
týden,
/:ale ţe je Morava malúčká, ošidila dcérečka synečka.:/
Kdyby byla Morava, jako sú Uhry, dala bych Ti huběnek, na štyry
fúry,
/:ale ţe je Morava malúčká, ošidila dcérečka synečka.:/
Když jsem šel z Hradišťa
Dyţ sem šel z Hradišťa z poţehnání
potkal sem děvčicu znenadání
/:potkala mě poznala mě
červené jablúčko dávala mě.:/
Ţe sem byl šohájek nerozumný
vzal sem si jablúčko z ručky její
/:to jablúčko je kyselé
a moje srdéčko zarmúcené.:/
Neber si synečku co kdo dává
z takových jablúček bolí hlava
/: hlava bolí srdce zpívá
šecko cos' miloval konec mívá :/
20. Kominíček
22. Kyjovští mládenci
Já jsem malý kominíček, šupsadjdá
svého mistra pomocníček, šupsajdá
své řemeslo dobře znám
/:kaţdý komín vymetám:/ - dobře
Jednou takhle za svítání, šupsajdá
šel jsem za svým povoláním, šupsajdá
jedna panna nespala
/:z okna na mě volala:/ - pojď sem a hned
Pojď sem malý kominíčku, šupsajdá,
pojď do mého pokojíčku, šupsajdá,
já ti něco povím,
/:vymeteš mě můj komín:/ - štětkou
Jeţíšmarjá, to byl komín, šupsajdá,
takovejm já nerozumím ,šupsajdá,
zarostlej byl jako les
/:nadřel jsem se jako pes:/ - na něm
21. Kúpala sa Katarina
/:Kyjovští mládenci by sa oţenili,:/
kdyby, kdyby jim děvčata,
kdyby jim děvčata tisíce nosily.
/:Ale, ţe děvčata tisíce nemajú,:/
proto, proto jim mládenci,
proto jim mládenci srdéčko nedajú.
/:Kamarádky moje se na mě hněvajú,:/
ţe já, ţe já mám frajíra,
ţe já mám frajíra a ony nemajú.
/:Kamarádky moje uţ sa nahněvejte,:/
choďte, choďte do Kyjova,
choďte do Kyjova, tam si ho najdete
23. Mamko, moja mamko
Mamko moja mamko, já sa bojím v noci, chodí na mňa ťukat
súsedovi chlapci, /:oni na mňa ťu a ťukajú, pokoja mňa
nedajú.:/
/:Kúpala sa Katarina v tej voděnce studenej.:/
/:Ej vila věnce pro mládence z rozmarýny zelenej.:/
Ach dcerečko, dcerko, dám ti dobrú radu, dáme si potýlky do
jednoho radu,
/:potom moţeš klidně spať a spať, nemosíš sa chlapců báť.:/
/:Kemu, ţe jich Katarino, kemu ţe jich uviješ.:/
/:Ej tobě, tobě švarný šohajíčku, protoţe mňa miluješ.:/
Ach mamičko, mamko, špatnú radu máte, vy máte tatíčka, s
ním sa objímáte,/:a já mosím sama, sama spať, nemám sa s
kým objímat.:/
Moja postelenka, moja postelenka, čistá reţná sláma
a já neboţátko a já neboţátko lehám naňu sama,
/:sama si ju stelu, sama si aj lehnu,
na teba šohajku, na teba šohajku, nikdy nezabudnu.:/
24. Mám já galánečku
/:Mám já galánečku,
která doma není,:/
/:spíš a nebo nespíš,
nebo mně neslyšíš,
moje potěšení.:/
/:A já ještě nespím,
já ťa dobre slyším,:/
/:jenomţe já tobě,
v tejto noční době,
otevříti nesmím.:/
/:Kdyţ mně neotevřeš,
otevře mně jiná,:/
/:otevře mně jiná,
holuběnka sivá
a to ještě dneska.:/
25. Muzikanti, co děláte
/:Muzikanti, co děláte:/
/: aj máte husle a nehráte.:/
/:Zahrajte mně na husličky,:/
/: a rozveselte ty druţičky.:/
/:Zahrajte mně na cimbále,:/
/:ať moja milá veselá je,:/
/:Zahrajte mně na tu basu,:/
/:a rozveselte všecku chasu.:/
/:Zahrajte mně všeci spolu,:/
/:a vyprovoďte mě aţ domu.:/
26. Na Pankráci
/:Na Pankráci, na malém vršíčku stojí pěkné stromořadí.:/
/:Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí.:/
/:Zdálo se mě ze čtvrtka na pátek, ţe jsem se svou
Andulkou spal.:/
/:Probudím se, obrátím se, ale jak mě ten sen oklamal.:/
/:Vy mládenci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy.:/
/:Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.:/
27. Na tú svatú Katarinu
Na tú svatú Katarinu, Katarinskú nedělu
/:zverbovali šohajíčka na vojnu.:/
Sama královna, sama královna ceduličku psala,
ceduličku psala,
aby šohajka, aby šohajka na vojnu dostala, na vojnu
dostala.
/:Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj:/ bogaj, bogaj, bogaj,
bogaj čáry něbogaj.
Prečo jste ma zverbovali, zverbovali v nedělu,
/:prečo jste to nenechali na stredu.:/
Sama královna, sama královna ceduličku psala,
ceduličku psala,
aby šohajka, aby šohajka z vojny dom dostala, z vojny
dom dostala.
/:Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj:/ bogaj, bogaj, bogaj,
bogaj čáry něbogaj.
28. Na tých panských lukách
Na tých panských lukách
našel jsem já dukát.
/:/:Kdo mě ho promění:/
milá doma není.:/
Zajdu do hospody,
kde cikáni hrajú.
/:/:Ti mě ho promění:/
ti peníze majú.:/
Kdyţ ho nepromění,
dám ho do cimbála.
/:/:Muzika bude hrát:/
do bílého rána.:/
Do bílého rána,
aţ hvězdička vyjde.
/:/:Aţ pro mě má milá:/
do hospody příjde.:/
29. Nedaleko od Trenčína
Nedaleko od Trenčína, bývá mladá Kateřina.
/:Černé oči má, to musí být má milá,
takú frajárečku já chcem, co má jméno Kateřina.:/
Takú frajárku jsem dostal, jako by ju sám čert poslal.
/:Černé oči má, hubu na mě otvírá,
takú frajrečku nechcem, radši budu spávat se psem.:/
30. Nepi, Jano
Nepi, Jano, nepi vodu,
voda je ti len na škodu,
/:napi sa ty radši vína
to je dobrá medicína.:/
Svobodný byt néni dobre,
oţenit sa néni dobre,
/:lebo ţena ťaţké jarmo,
mosíš ju ţivit zadarmo.:/
Pěknú ţenu nechcem míti,
lebo je s ňú ťaţké ţití,
/:keby ně ju druhý lúbil,
co by som já smutný robil?:/
Škaredú téţ nechcem míti,
lebo je s ňú ťaţké ţití,
/:nemohol bych na ňu hledět,
ani v noci u ní leţet.:/
Bohatú téţ nechcem míti,
s bohatú je ťaţké ţití,
/:lebo ona co hodina,
své bohatství připomíná.:/
Chudobnú téţ nechcem míti,
s chudobnú je ťaţké ţití,
/:lebo ona porád brble,
ţe má prázdný truhly, ţigle.:/
A tak radši ostanem tak,
slobodňučký jako ten fták,
/:a půjdem si po slobodě,
jak rybička v bystrej vodě.:/
31. Okolo Frýdku
/:Okolo Frýdku cestička,:/
/:a na ní se zelená, a na ní se zelená, travička.:/
/:Šel jsem tam tudy jedenkrát:/
/:slyšel jsem tam muziku, slyšel jsem tam muziku, pěkně hrát.:/
/:Muzika hrála, břinkala,:/
/:moje ze všech znejmilejší, moje ze všech znejmilejší, plakala.:/
/:Muziko nehraj, nebřinkej,:/
/:moje ze všech znejmilejší, moje ze všech znejmilejší, neplakej.:/
32. Okolo Seče
Okolo Seče voděnka teče, pojeď má milá do boja přece,
aj ty aj já, aj ty aj ty aj já, pojeď má milá do boja přece.
Na koně sedla, do boja jela, čím ses má milá, čím ses bránila,
aj ty a já, aj ty aj ty a já, čím ses má milá čím ses bránila.
Bránila jsem se šátečkem bílým, bojovala jsem se svojím milým,
aj ty a já, aj ty aj ty a já, bojovala jsem se svojím milým.
33. Okolo Hradce
Okolo Hradce, v malé zahrádce, rostou tam tři růţe,
carara,
okolo Hradce, v malé zahrádce, rostou tam tři růţe,
/:jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře.:/
Vojáci, jdou vojáci jdou, Boţe, jaká je to krása,vojáci,
jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou, jak husy,
vojáci, jdou vojáci jdou, kaţdé dívčí srdce jásá,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.
Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát,
potvora,
kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát,
/:tak jako má milá, kdyţ se na mě hněvá, hubičku nechce
dát.:/
Vojáci, jdou vojáci jdou, Boţe, jaká je to krása,vojáci,
jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou, jak husy,
vojáci, jdou vojáci jdou, kaţdé dívčí srdce jásá,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.
Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála, je hodná,
kobylka malá, kovat se dala, kováři postála,
/:tak jako má milá, kdyţ se udobřila, hubičku mi dala.:/
Vojáci, jdou vojáci jdou, Boţe, jaká je to krása,vojáci,
jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou, jak husy,
vojáci, jdou vojáci jdou, kaţdé dívčí srdce jásá,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.
34. Okolo Súče
35. Piju já
/:Okolo Súče voděnka teče,:/
/:vzkázal mě syneček, ţe uţ ma nechce.:/
Piju já, piju já, uţ jsem prepil všecko,
/:ešče mám prepíjat z koňa sedélečko.:/
/:Kdyţ uţ ma nechceš, já o ťa nedbám,:/
/:smutek neponesu ani ho nemám.:/
Piju ...
/:ešče mám prepíjat tebe, galánečko!:/
/:Proč bych já přesmutná smutek nosila,:/
/:kdyţ jsem tě synečku nemilovala.:/
Piju ...
/:ešče mám prepíjat ţeně rubáčisko:/
/:Milovala som ťa, bolo to špásom,:/
/:nevěděls synečku, ţe falešná som.:/
/:Falešná som bola, falešná budu,:/
/:chlapce jsem šidila a šidit budu.:/
/:Ošidila som jich, bolo jich dvěstě,:/
/:a tebe synečku ošidím ještě.:/
/:Ošidila som jich, bolo jich tisíc,:/
/:a tebe synečku ošidím nejvíc.:/
/:Pro jedno kvítí, slunce nesvítí,:/,
/:šak já tě synečku nemusím míti.:/
36. Perina
/:Perina má štyry roţky, pod perinů štyry noţky.:/
/:Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem
saděný.:/
/:Cukor jedla, kávu pila, aby byla pěkná, bílá.:/
/:Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem
saděný.:/
/:Cukor, káva nepomáhá, keď sa brúško rozrůstává.:/
/:Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem
saděný.:/
/:Kdyby bolo nesvítalo byla by ma dívča dalo:/
/:Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem
saděný.:/
37. Pod našima okny
Pod našima okny teče vodička, napoj mě, má milá, mého koníčka.
/:Já ho nenapojím, já se koně bojím, já se koně bojím, ţe sem
maličká.:/
Můj koníček vraný, ten nic nedělá, jenom kdyţ mu řekneš, ţe jsi má
milá.
/:On Ti hlavu sehne, ani se Ti nehne, ani se Ti nehne, holka rozmilá.:/
Pod našima okny roste z růţe květ, pověz mi, má milá, proč Tě mrzí
svět. /:Mě svět nic nemrzí, mě jen duša bolí, mě jen duša bolí, plakala
bych hned.:/
Pod našima okny roste oliva, pověz mi, má milá, kdo k vám chodívá.
/:K nám nikdo nechodí, neb o mě nestojí, neb o mě nestojí, ţe jsem
chudobná.:/
38. Prijdi Jano k nám
/:Prijdi Jano k nám, ale nechoď sám.:/
/:Vem si sebú kamarády prez zelený háj.:/
/:V zelenom háju na ťa čakajú.:/
/:Tam ťa Jano premilený tam ťa zabijú.:/
/:Nezabijú mňa, nebojím sa já.:/
/:Mám šavlenku ocelovú, vysekám sa já.:/
/:Nevysekáš sa, je jich na ťa moc.:/
/:Nebudeš moct zavolati milá dobrú noc.:/
/:Dobrú noc dávám všem věrným panám.:/
/:Jen tej jednej falešnici dobrú noc nedám.:/
39. Rež, rež, rež,
Reţ, reţ, reţ, drobná reţ,
kady sa ty moja milá za mnú dreţ.
Reţ, reţ, reţ, drobňučká,
aká ţe si moja milá malučká.
/:Po potoce chodila,
na kačeny volala,:/
/:kač, kač, kač, kačena,
nasypem ti zeleného jačmeňa.:/
/:Já jačmeňa nejidám,
ošidit sa ti nedám,:/
/:falešné oči máš,
za jinýma, za jinýma, pozeráš.:/
/:Za jinýma kaţdý den,
za mnú jednú za týden,:/
/:to eště v sobotu,
keď má dívča, keď má dívča robotu.:/
Haj, haj, haj, zelený háj,
na mňa sa moja milá nespoléhaj,
budeš-li sa spoléhati,
ej veru budeš bědovati.
40. Studentská halenka
42. Tancuj, tancuj, vykrúcaj
/:Studentská halenka, ta je tuze tenká,:/
pod ní se vyspala, poctivost ztratila, nejedna panenka.
/:Nejedna panenka, nejeden mládenec,:/
který tu panenku, poctivou studentku, připravil o věnec.
/:Kdyby se poctivost, ta mrška, na poli rodila,:/
nejedna panenka, poctivá studentka, s kosou by chodila.
/:Ale ţe se poctivost, ta mrška, na poli nerodí,:/
nejedna panenka, poctivá studentka, předčasně porodí.
/:Neţel, holka, neţel, ţe jsem s tebou nešel,:/
já leţel na seně, voţralej jak štěně, já vo tom nevěděl.
/:Studente Karásku, ty vole, vyser se na lásku,:/
ţenský sou bestie, drţ se onanie a svýho ocásku.
41. Také sa mi dívča páčí
/:Také sa mi dívča páčí co má čípky na rubáši,:/
/:sukénky si hore vykasuje, bílé noţky ukazuje.:/
/:Vyšla na pec a já za ňú, spadla z pece a já na ňu,:/
/:sukénky si hore vykasala, bilé noţky ukázala.:/
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj,
len tu piecku nezrúcaj, nezrúcaj,
dobrá piecka na zimu, na zimu,
nemá kaţdý perinu, perinu.
Trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la, la la la,
trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la la.
Stojí voják na vartě, na vartě,
v roztrhaném kabátě, kabátě,
od večera do rána, do rána, rosa na něj padala, padala,
Trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la, la la la,
trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la la.
Mala som já rukávce, rukávce,
dala som je cigánce, cigánce,
cigánečko malúčká, malúčká,
pričaruj mně synečka, synečka.
Trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la, la la la,
trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la la.
Já Ti budem čarovat, čarovat,
Ty mně musíš něco dat, něco dat,
štyry groše, nebo pět, bude chlapec ako kvet.
Trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la, la la la,
trá la la la, trá la la la, tra la la la, la la la la.
43. Ta slepička kropenatá
45. Tlučú, tlučú
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mě moja milá, ţe mě nevěří.
/:Kdyţ nevěří ať nechá a já půjdu do světa,
tam si budu namlouvati hezká děvčata.:/
Namluvil jsem si já jednu, slouţí na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře.
/:Já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám,
pomaloučku polehoučku dveře otvírám.:/
Pan farář je hodnej člověk, on to dobře ví,
on to na mou Anduličku, on to nepoví.
/:Jednou on a jednou já, lítáme v tom oba dva,
pomaloučku polehoučku dveře zavírám.:/
(Před půlnocí chodím já, po půlnoci pan farář,
Potom všichni muzikanti a pak zase já.)
44. To naše stavení
/:To naše stavení z drobného kamení,:/
/:šel šohaj okolo, nedal pozdravení, duša moja.:/
/:Nedal pozdravení ani půl slovéčka,:/
/:ţe su já pro něho, chudobná cerečka, duša moja.:/
/:Chudobná cérečka, která uţ nic nemá,:/
/:jenom tu poctivost a tu si zanechá, duša moja.:/
/:Tlučú, tlučú, otevřete, nechal jsem klobúček u děvčete.:/
/:Děvče spalo, já taky spal, někdo mě klobúček z hlavěnky
vzal.:/
/:Nevzal, nevzal, můj stárečku visí tam v komůrce na
hřebíčku.:/
/:Já jsem ho tam pověsila, abych se s klobúčkem potěšila.:/
46. To ta Heľpa
To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto,
a v tej Heľpe a v tej Heľpe švárnych chlapcov je sto,
/:koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli,
len za jedným, len za jedným, srdiečko mňa bolí.:/
Za Janíčkom, za Palíčkom, krok by nespravila,
za Ďuríčkom, za Mišíčkom, Dunaj preskočila,
/:Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,
len za jedným, len za jedným, potěšenie moje.:/
47. Ty falešná frajárko
/:Ty falešná frajárko:/
/:cos mě včera večer:/ cos mě dala za pérko.
/:Měj si také pérečko:/
/:kdyţ máš nade všecko:/kdyţ máš radši vínečko.
/:Nebudeme vodu pít:/
/:máme dobré vínko, milá Kateřinko:/
budeme se dobře mít.
48. U našeho mlýna
50. V Mistříně na dolině
U našeho mlýna velká hlbočina,
/:utopil sa šohaj s modrýma očima.:/
/:V Mistříně na dolině, je tam pěkný rybníček.:/
/:Brodí tam koně, v studenej vodě, můj švarný šohajíček.:/
Kdyţ sa topit začal, kamarády volal,
/:kamarádi moji uţ jsem sa vám schoval.:/
/:Frajárka za ním přišla, nechtěla koně česat.:/
/:Kdybys má milá pyšná nebyla, nemusela bys brečat::/
Uţ jsem sa vám schoval do tej hlbočiny,
/:ţe jsem si nevšímal chudobnej děvčiny.:/
Chudobná cérečka jako jiskérečka,
/:ona sa vrezala do mého srdéčka.:/
Ona do mojeho a já do jejího,
/:tak jsme sa vrezali jeden dodruhého.:/
49. V Hodoníně za vojáčka
V Hodoníně za vojáčka mňa vzali
moje vlásy na kraťučko strihali
Moje vlasi, ejha, na kolena padaly
moja mamka aj frajárka plakali
Neplačte vy, moja stará mamička,
já uskočím, aţ poletí gulička
já uskočím, ejha, jak na nebi vězdička
já uskočím, aţ poletí gulička
/:V Mistříně na dolině, je tam pěkný rybníček.:/
/:Koně nebrodí, uţ k nám nechodí, můj švarný šohajíček.:/
51. V rychtárovej studni
/:V rychtárovej studni bystrá voda šumí.:/
/:Spadla do ní jiskra, bystrá voda vyschla.:/
/:Bystrá voda vyschla, ryby pokapaly.:/
/:Tých kyjovských chlapců na vojnu sebrali.:/
/:Na vojnu sebrali do města Trenčína.:/
/:Za nimi zapláče nejedna dívčina.:/
52. V širém poli studánečka
/: V širém poli studánečka kamenná :/
/: a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená :/
/: Išlo dívča, išlo v sukni červenej :/
/: podaj ty ně, šohajku, podaj vody studenej :/
/: Dyţ sem podal ze studánky voděnku :/
/: dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku :/
53. Včera jsem byl u muziky
55. Veselá je dědina
/:Včera jsem byl u muziky, u muziky celý den:/
/:nikde jsem tam svoji milou, nikde jsem tam neviděl:/
Veselá je dědina, kde se milá zrodila,
Ještě veselejší, kde je můj nejmilejší.
/:Ona stála uplakaná, uplakaná u dveří:/
/:zeptej se jí, kamaráde, zeptej se jí co je jí:/
Veselá je veselá, jak hodová něděla
Dědina šohajkova, kytička polajkova.
/:Ona ti to, kamaráde, ona ti to nepoví:/
/:připravils ju včera večer o věneček zelený:/
Za dědinú černý les, ţeţuličko napověz,
Kdy bude také moja, dědina šuhajkova.
/:Nepřipravil, není pravda, připravila se sama:/
/:vzala si ho do komůrky, byli tam aţ do rána:/
/:Nepřipravil, není pravda, připravila se sama:/
/:vzala si mě do komůrky, dala si ho tam sama:/
54. Vdávala maměnka
/:Vdávala maměnka, vdávala cérečku, vdávala ju přes pole:/
/:kdyţ ju vydávala, tak jí říkavala, nevracej sa víc ke mně:/
/:Udělám se ptáčkem, malým jarabáčkem a poletím k maměnce:/
/:sednu na větvičku, proti okénečku, na šípkovou růţičku:/
/:Najmladši cérečka u okénka stála a na ptáčka volala:/
/:šošo malý ptáčku, malý jarabáčku, nepolam tu větvičku:/
56. Vínečko bílé
Vínečko bílé, si od méj milej.
/:Budu ťa pít, co budu ţít, vínečko bílé.:/
Vínečko rudé, si od téj druhéj.
/:Budu ťa pít, co budu ţít, vínečko rudé.:/
Vínečka obě, frajárky moje,
/:Budu vás pít, co budu ţít, vínečka obě.:/
57. Vysoký jalovec
59. Šly panenky silnicí
Uvázali kozu u trtrtr u trtrtr,
uvázali kozu u trna.
Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí,
potkali je myslivci, myslivci dva.
Ona sa jim v noci u trtrtr u trtrtr,
ona sa jim v noci utrhla.
Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete,
která moje budete, budete má.
Vysoký jalovec, vysoký jako já,
přeskoč ho má milá rovnýma nohama.
Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má,
ta má očka jako já, jako já, má.
Já ho nepřeskočím, já sa ráda točím,
na tebe šohajku zapomenút musím.
Na krku má granáty, granáty, granáty,
mezi nima dukáty, dukáty dva.
58. Za tú horú
/: Za tú horú, za vysokú
mám frajárku černookú :/
polagria hoja milá duša moja
mám frajárku černookú.
/: Šel bych za ňú cesta je zlá
ve dně prší v noci je tma :/
polagria hoja milá duša moja
ve dně prší v noci je tma.
/: Ťaţké, ťaţké rozlúčení
keď sme spolem naučeni :/
polagria hoja milá duša moja
keď sme spolem naučeni.
60. Moravská Beseda
Sivá holibička
Sivá holuběnko kdes byla?
Ţe jsi svoje popelavé peří ztratila.
Ztratila jsem já ho na poli
A to tobě můj zlatej synečku
navzdory.
Tetka
Tetko, kam jdete, co to nesete?
Škarbaličky a jehličky vozím po světě
Měl jsem
Měl jsem, měl jsem a uţ nemám více,
miloval jsem červenavé líce.
Kdyţ to není pravda je to leţ,
ţe mládenci jsou samá faleš.
Malení
Malení, malení, listu širokého,
ţe nemá Hanačka galána ţádného.
Šel bych k vám, má milá, kdyţ nesmím,
zarost mi chodníček ořeším,
ořeším i duby vysekám,
tebe tu má milá nenechám
Silnice
Šly panenky po silnici, potkaly je dva myslivci,
šly panenky do háječka potkaly tam myslivečka.
Ztratil žebrák kabelu (dovnitř ven)
Ztratil ţebrák kabelu,
kdo ju našel dej mu ju.
Já ju našel nevrátím,
radši mu ju zaplatím.
Rostó, rostó
Rostó, rostó, rostó, konopě za cestó a só pěkně zelené,
léţi tam syneček porubané všecek, volá vody studené.
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček, já mám v levé
noze trnaveček trn!
Za vraty
Za vraty, za vraty, za vraty stála, on jí dal hubičku, ona se
smála.
Silnice
Šly panenky po silnici, potkaly je dva myslivci,
šly panenky do háječka potkaly tam myslivečka.
Kanafaska
Ztratila jsem kanafasku, pomož mi ji hledat Vašku,
Ztratila jsem kanafasku, pomož mi ji hledat zas.
Pásla Husy
Pásla husy pode dvorem, pásla husy pode dvorem,
sama seděla, sama seděla pod javorem, pod javorem.
Kanafaska
Pásla Husy
Tetka
Tetko, kam jdete, co to nesete?
Škarbaličky a jehličky vozím po světě
Trnaveček
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček, já mám v levé noze
trnaveček trn!
Kde je trn? Kde je trn? Chodila jsem po hájíčku, trhala jsem
trnavečku.
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček, já mám v levé noze
trnaveček trn!
A když já si povyskočím, tak já si trn povyrazím.
Kanafaska
Pásla Husy
Kanafaska
Pásla Husy
Download

Zpěvník 2012 A5.pdf