Zpěvník lidových písní
Cimbálová muzika Vincúch
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
OBSAH
A dyž já pojedu
A já su synek z Polanky
A já taká čarná
A já taká dzivočka
A v tých Nových Zámkoch
Ani já, ani ty
Anička dušička nekašli
Beskyde, Beskyde
Bude jar
Co sa stalo
Co sa to šupoce
Cos porobíl Pavelenko, Pavle
Čerešničky, čerešničky, čerešně
Černá vlnka
Čí že sů to koně
Dalmácia
Darmo ňa mamičko
Dobrů noc
Dyž sem já šel
Ej toč sa dívča
Ej zomrela mi žena
Ej, od Buchlova
Ej, orešinko orešná
Eště si já
Eště som sa neoženil
Eště vínko nevykyslo
Eště zme byli nad Koryčany
Hněvala sa moja máti
Hory černé
Hudci milí hudci
Ide poštár
Išel macek
Ja keď sa Janoško
Javorník, Javorník
Jede šohaj z Vídňa
Kam sa mě te grajcar děl
Kdo má počernů galánku
Kdyby byla Morava
Když sa buček zeleňá
Když sem šel z Hradišťa
Keby moje nožky
Keby ste to veděli
Keď chlapci hrajů
Keď som já bol mladý
Kedz ja pojdem
Kohůtku jarabý
Kroměříž, Kroměříž
Které dívča nemá doma frajíra
Cimbálová muzika Vincúch
18
10
13
13
6
16
10
9
19
6
12
15
14
9
8
12
13
18
6
4
15
19
15
17
10
14
11
10
4
11
18
17
18
5
6
10
11
5
5
14
18
6
20
14
5
5
7
20
Lepší je vínečko
Lístečku z javora
Mlynári, šafári
Můj koníčku ryzovraný
Muzikanti co děláte
My zme Valaši
Na horách studénky
Na kopečku stála, plakala
Na tů Svatů Katerinu
Na tých panských lůkách
Načo pojděm domou
Nasela si žitečka
Něbola som veselá
Nedaleko od Trenčína
Nechoď Janku přes Polanku
Nepij Jano
Něska večer zábavu hráme
Oči, oči, černé oči
Padá, padá rosenka
Páslo dívča páva
Perina má štyry rožky
Pilo by sa pilo
Píšťalenka píská
Pod tým naším okénečkem
Polévka hovězí
Prečo si něprišel
Prší, prší, len sa leje
Před muziků
Rež
Rožnovské hodiny
S Pánem Bohem
Sů rodiče
Susede susede
Svatoborský dvorku
Tam okolo Levoči
Tancuj tancuj
To ta Helpa
Ty hodiny breclavské
U muziky su já chlap
Uvázali kozu
Uvíznul forman
Už dozrála kukurička
Už je večer, už zapadá slunéčko
Už sem obešel celů Moravu
V tom klobůckém háji
V Zarazicách krajní dům
V Hodoníně za vojáčka
Včera mi švicelo
-2-
6
15
15
18
9
8
4
7
17
16
19
12
7
12
10
16
20
16
13
5
8
11
8
8
15
19
7
7
17
13
18
13
15
9
9
12
9
7
12
8
16
11
18
4
4
9
6
14
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
Vínečko bílé
Vínečko, né voda
Vinohrady, vinohrady
Vysoko som vyskočil
Z polanského kostelíčka
Za lasami
Za tú horů
Zasadil sem čerešenku v humě
Zavrť sa ně cérečko
Ztratila sem fěrtušek
Cimbálová muzika Vincúch
17
6
11
19
4
8
19
11
4
13
-3-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
ej, budu Ti otvírat okénečko skelné.
3. Ej, okéneščko skelné, aj dvérka malované,
ej, chodívaj, chodívaj mé srdénko věrné.
Z polanského kostelíčka
1. Z polanského kostelíčka II: vyletěla
laštovička.:II
2. Přeletěla hory, doly, II: mojej miléj do stodoly.
:II
3. Ze stodoly do maštale, II: mezi štyry koně
vrané. :II
4. Koníčky sa polekali, II: moju milů pošlapali.
:II
5. Pošlapali ju velice, II: bylo jí znať podkovice.
:II
6. Pověz milá, co ťa bolí, II:zavedem ťa
k doktorovi.:II.
7. Nemá doktor také masti II: co vyléčí mé
bolesti.:II
Luženská točená
8. Růbaj synku, růbaj lipku, II: svojej miléj na
kolébku.:II
9. Nač bych já tu lipku rubal, II:dyž sem já s ňú
nelehával.:II
10. Ani ráno, ani ve dně, II:enem chvílu přes
poledně.:II
V tom klobůckém háji
1. V tom klobůckém háji, na samučkém kraji,
II:zabili tam Janošíka klobůčtí žandári.:II
2. Jano v trávě leží, milá k němu běží,
II: stávaj, Jano, stávaj hore, ty můj
najmilejší.:II
3. Žandári, žandári, čo stě poprobili,
II: že ste mojho janošíka k smrti dorůbali.:II
3. Na klobůckéj věži zvony smutno bijů,
II:že jejího najmilšího už zasypů hlínů.:II
4. Milá jak to čula, k němu sa vrátila,
II:jeho šabličku zebrala, v srdco si
vrazila.:II
Na horách studénky
1. II:Na horách studénky,:II II:sů moje
šenkérky.:II
2. II:Ony ně nalejů,:II II:a platby neberů.:II
3. II:Na horách drozdové,:II II:sů mojí
zvonové.:II
4. II:Oni ně zvoníja,:II II:až dory jačíja:II
5. II:Na horách větrové,:II II:sů mojí
bratrové.:II
6. II:Oni ně pomožů,:II II:dyž já už nemožu.:II
Už sem obešel celů Moravu
1. Už sem obešel celů Moravu po Trenčín,
Eště sem neměl takéj frajárky jak mám včil.
2. Ona sa točí, má modré oči ta jak já,
daj ně ju bože do mého lože do rána.
(ať ona može byt moja.)
3. Už sa červeňajů višně aj třešně od slunca,
otevři ně milá, holuběnko sivá okénca.
4. Už sa červeňajů višně aj třešně od mrazu,
přestal sem chodit za svojů milů odrazu.
Hory černé
1. Hory hory hory černé,
II:aj hory hory hory černé,
neraz sem já přešel přes ně.:II
2. Neraz sem já nevečeřál,
II:aj neraz sem já nevečeřál,
když sem za svů milů běžál.:II
3. Neraz milá nesnídala,
II:aj neraz milá nesnídala,
dvérka za mnů zavírala.:II
4. Zavírala na dvě strany,
II:aj zavírala na dvě strany,
aby naši nepoznali.:II
(pro falešné milování)
5. Nepůjdu já za takého,
II:aj nepůjdu já za takého,
který nemá domu svého.:II
6. Domu svého movitého, (letitého, klenutého)
II:aj domu svého movitého,
Zavrť sa ně cérečko
1. Zavť sa ně cérečko, jak to plužné kolečko.
II:Ej zavrť sa ně eště raz, ukaž jaký fěrtoch
máš.:II
(rubáč)
2. Široký je široký, šila sem ho tři roky.
II:Ej široký je velice, šila sem ho k muzice.:II
Ej toč sa dívča
1. Ej, toč sa dívča toč sa, a já sa budu dívat,
a jak sa ně zalůbíš, budu k Vám chodívat.
2. Ej, chodívaj, chodívaj, ej mé srdénko věrné,
Cimbálová muzika Vincúch
-4-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
šindélečkem pobitého.:II
7. Radši půjdu za mlynářa,
II:aj radši půjdu za mlynářa,
za dobrého hospodářa.:II
dojeli k ní třé švarní mládenci, pojeď dívča s
náma.
2. Já bych s váma jela, kam bych páva dala,
zažeň dívča páva do hájíčka, pojď s náma
Anička.
3. Kůpím ti střevíce, za štyry tisíce,
abys měla něco na parádu, až půjdeš k
muzice.
4. Kůpím ti korále, za štyry toláre,
abys měla něco na parádu, až budeš na bále.
Kedz ja pojdem
1. Kedz ja pojdzem k dzeučatku švarnému,
zajděm si já přes záhumeň k němu,
přes dědinů rychtár by ma videl,
pýtal by sa kdze já večar idzem.
2. Ludia vravja, že já zle gazdujem,
že já celé noce preverbujem,
nepijem já na účet nikoho,
len já lůbím dzeuča rychtárovo.
Kohůtku jarabý
1. Kohůtku jarabý, nekutaj zahrady,
II:vykutáš tulipán, dojde na ťa tvůj pán.:II
2. Kohůtku jarabý, nekutaj zahrady,
II:vykutáš lalijů, potom ťa zabijů.:II
3. A keď ňa zabijů, tak ňa pochovajů,
II:do takej zahrady, kde panny chovajů.:II
(II:v kyjovském kostele, kde pany klekajů.:II
)
4. Kačenko Turanská z moravských kopanic,
prečos ně nechcela dverečka otvoric.
Když sa buček zeleňá
1. II:Když sa buček zeleňá, valach hodně ovec má.:II
II:Zeleňaj sa bučku pěkně pomalučku valach hodně ovec
má.:II
2. II:Když sa buček zeleňá valach hodně peněz má.:II
II:Zeleňaj sa bučku pěkně pomalučku valach hodně
peněz má.:II
3. II:Když sa buček zeleňá valach hodnů ženu má.:II
II:Zeleňaj sa bučku pěkně pomalučku valach hodnů
ženu má.:II
Kdyby byla Morava
čtvrtá sloka nepůvodní:
4. II:Když sa buček zeleňá valach vůbec nic nemá.:II
1 . Kdyby byla Morava, jako je Slezko,
dala bych Ti huběnku, až by to plesklo,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
2 . Kdyby byla Morava, jako sú Čechy,
dala bych Ti huběnek, ze štyry měchy,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
3. Kdyby byla Morava, jako je Vídeň,
dala bych Ti huběnek, na celý týden,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
4. Kdyby byla Morava, jako sú Uhry,
dala bych Ti huběnek, na štyry truhly,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
5. Kdyby byla Morava jako je Praha,
dala bych ti huběnku z leva aj z prava,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
6. Kdyby byla Morava jako sů Prčice,
dala bych ti huběnek na obě dvě líce,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
7. Kdyby byla Morava jako je Moskva,
II:Zeleňaj sa bučku pěkně pomalučku valach vůbec nic
nemá.:II
Javorník, Javorník
1. Javorník, Javorník, přes Javorník chodník,
II:až sa ně milá vdáš, za kým budu
chodit.:II
2. Javorník,Javorník, přes Javorník cesta,
II:už sa ně vydala, galánečka hezká.:II
3. Jedna sa vydala, a druhá už roste,
II:přes Javorník chodník, nikdy
nezaroste.:II
4. Javormík, Javorník, přes javorník jamka,
II:nebudem já říkať, leda kemu mamka.:II
5. Javorník, Javorník, přes javorník kopec,
II:nebudem já říkať, leda kemu otec.:II
6. Javorník, Javorník, na pěknej dolině,
II:co je po dolině, keď sů tam kalvíné.:II
Páslo dívča páva
1. Páslo dívča páva, za horama sama,
Cimbálová muzika Vincúch
-5-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
dala bych ti huběnku sladků jak broskva,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
8. Kdyby byla Morava jako je Bombai,
dala bych ti huběnku velků jak kombajn,
II:ale že je Morava malúčká,
ošidila dcérečka synečka.:II
ej, s taků já lehávám.:II
3. II:Keby ste to veděli,:II ej, jaké já píjávám,:II
II: bílé aj červené, aj dobré páléné,
ej také já píjávám.:II
Co sa stalo
1. Co sa stalo v Budapešť-Budíně,
o půl noci, o jednej hodině,
II:išla jedna panenka pro vodu,
prišla ona o svoju svobodu.:II
2. Jaj panenka, kde sis ju nechala,
u studénky, kde sem vodu brala,
II:došél za mňů černojoký chlapec,
pripravil ňa o zelený věnec.:II
Vínečko, né voda
1. Vínečko, né voda, pije ho sloboda,
II: treba je kyselé, ale je veselé.:II
2. Píjme ho, píjme ho, do rána bílého,
II: až ho vypijeme, dáme si druhého.:II
3. Pijali, pijali, dvá chlapci z Moravy,
II:jeden prepil koně, druhý aj ohlavy.:II
4. Ludé sa čudujů, za co chlapci pijů,
II:za usně, za oje, za koníčka už ne.:II
V Hodoníně za vojáčka
vojáčka
1. V Hodoníně za vojáčka mňa vzali,
moje vlásky na kraťučko strihali,
II:moje vlásky šej, haj, na kolena padaly,
moja mamka, aj frajárka plakaly.:II
2. Neplačte vy moja mamka, matička,
já uskočím, až poletí gulička,
II: já uskočím, šej, haj, jak na nebin
hvězdička,
já uskočím, až poletí gulička.:II
Lepší je vínečko
1..
1.. Lepší je vínečko, nežli voda,
II:lepší je panenka, nežli vdova.:II
2. Panenka miluje, nic neříká,
II:a vdova zpomíná nebožtíka.:II
3. Lepší je žitečko nežli oves,
II:lepší je mládenec nežli vdovec.:II
4. Mládenec miluje polehůčku
II: a vdovec zpomíná na nebožku.:II
Dyž sem já šel
1. Když sem já šel od mej milej,
byl mesáček vysoko,
ona za mňů pohldala,
já či su už daleko.
2. Už sem ušel na dvě míle,
eště za mnů volala,
vrať sa Janko, srdco moje,
přenocuj tu do rána.
3. A já som tady není sám,
já som tu aj s koníčkem,
II:a ona si uťjerala svoje očka ručíčkem.:II
A v tých Nových Zámkoch
1. A v tých Nových Zámkoch novina sa stala,
zabili šohajka, keď muzuka hrála,
nenezdál sa šohaj svojej veselosti,
že on při muzice zloží svoje kosti.
2. Kamarádi moji, tu mňa nenechajte,
na vrbecký cintér, tam ňa pochovajte,
na vrbecký cintér, blízko samých dveří,
milá půjde kolem, srdco ju zabolí.
Keby ste to veděli
Jede šohaj z Vídňa
1. II:Keby ste to veděli,:II ej jaké já dívča
mám,:II
II:malé nevysoké, pěkné černooké,
ej, také já dívča mám.:II
2. II:Keby ste to veděli,:II ej, s jaků já
lehávám.:II
II: s Ančů, Katerinů, Zuzků aj Marýnů,
Cimbálová muzika Vincúch
1. Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla,
II: na něm retázečky (sedélečko) aj ze samého
stříbra.:II
2. To je Bože, to je, ej, potešení moje,
II:když ně můj koníček, ej, přeskakuje oje.:II
3. Oje přeskakuje na obě dvě strany,
-6-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
II:to je Bože, to je, ej, můj koníček vraný.:II
Kroměříž, Kroměříž
1. Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž je pěné město,
je tam pěkné stavení ze samého kamení,
já tam musím narukovat.
2. Na voze sedajte, vrané koně zapřahajte,
pozdravuje mamičku, aj moju galánečku,
šak my sa dom navrátíme.
4. Oje přeskakuje, aj brdca zalamuje,
II:to je Bože, to je, ej, můj koníček vraný.:II
Prší, prší, len sa leje
1. Prší, prší, len sa leje, a já chodím bez naděje.
Chleba mi nik neukrójí, ani vínka nenaleje.
2. Mal som milů, už ma nechce,
nech ju za to pánboh ztresce.
Nie však vela, len tak málo, aby sa jej nič
něstalo.
3. Větor fůká, listie padá, a do duše mi smutok
sadá.
Na svetě ma nič netěší, bo milá už ňa nemá
ráda.
4. Hoci tisíc iných poznám, preca však len ju tak
rád mám,
aby ma pan Boh potrestal, že som ju lubiť
neprestal.
5. Jednoho dňa vrátíš sa mi, zas budem spolu
sami.
Na lavečce pod obláčkom, na zahrádce pod
lipami.
6. Nezpítám sa, kdě si bola, nepověm ti zlého
slova
II:Bo ty si moja velká láska,ty si moja
sedmikráska.:II
Na kopečku stála, plakala
3. Na kopečku stála, plakala, plakala,
Jezu Jezu Maria volala, volala,
Jezu Jezu, Maria, Jezu jemine,
II:bude li to chlapec, lebo ne.:II
4. Bude li to chlapec, bude švec, bude švec,
budě robit čižmy na taněc, na taněc,
bude li to dieuča, Jezu Maria,
II:bude frajárka, tajak su já.:II
3. Bude li to chlapec, bude pán, bude pán,
bude on na vojně kapitán, kapitán,
bude li to dieuča Jezu Maria,
II:bude voňat jak tá lálija.:II
Něbola som veselá
1.II:
1. Něbola som veselá od soboty večera,:II
II: lebo ma moja mať pre šohajka zhrešila.:II
2. II: Keby ma len zhrešila, ale ma aj pobila,:II
II:že som eště mladá, frajera mi netreba.:II
3. II:Já sa mamky nebojím, eště si aj povolím,:II
II:keď prídě šohajko dvérečka mu otvorím.:II
4. II:Dvérečka mu otvorím, aj srdéčko
dokořán,:II
II:aby si ty věděl, že ťa eště ráda mám.:II
5. II:Dvérečka mu otvorím, do postělky
uložím,:II
II:aby si ty věděl, že sa mamky nebojím.:II
6. II:Vyzuj si ty čižmičky, kabát aj nohavičky,:II
II:lahni si vedla mňa a dávaj mi hubičky.:II
Před muziků
1. Pred muziků verbuňk chasa stójí,
mojů milů namlůvať sa strójí,
II: počkajte vy verbuňk chaso chaso málo,
já vám povím, co sa ně dnes zdálo.:II
2. Přišel sem k ní ona eště spala,
budil sem jů, aby hore vstala,
II: boskal sem jů na obě dvě líčka,
stávaj hore, sivá holubička.:II
3. Po čem si to moja milá poznala,
že si na mňa včera večer volala,
II: či po šátku, či po pérku zeleném,
či po líčku, duša moja, červeném.:II
4. Šly děvšátka na červené jahody,
nechtěly dát šohajovi piť vody,
II: len mu daly dobré vínko z pohára,
prrenocuj tu duša moja do rána.:II
Cimbálová muzika Vincúch
Ty hodiny breclavské
1. Ty hodiny Breclavské, ty sů bože cigánské ://
Keď začala čtvrtá bit, mosel sem od milej jít ://
2. Štyry bylo pět bilo, milej doma nebylo
Ona bývá v hájíčku a tam žala travičku
3. Nechoď milá do hájka, zastrelja ti šohajka
( ked si moja vrajárka )
Keď sa šohaj napije, pohár vína rozlije
( Mysliveček zelený o věnec ťa ošidí )
-7-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
na tebe šohajku radši zapomenu.
Pod tým naším okénečkem
1. Pod tým naším okénečkem bývá velký mráz,
a v téj našej studánečce není vody zas.
Veznem si já sekérečku, prerůbem tu
studánečku,
a v tej našej studánečce bude voda zas.
2. Pod tým naším okénečkem roste z růže květ,
pověz ty ně moja milá, proč ťa mrzí svět,
a mňa ten svět nic nemrzí, mňa len mojo
srdco bolí,
mňa len mojo srdco bolí, plakala bych hned.
Čí že sů to koně
1. Čí že sů to koně ve dvoře, ve dvoře,
ja že s nima žádný neoře, neoře,
čí že by to byly, moje, moje sů,
II:ony ňa k mej milej dovezů.:II
2. Hop koníčky moje, do skoku, do skoku,
budem ležat miléj při boku, při boku,
nebuděm sa modlit Bože Otčenáš,
II:pojedeme s milů na sobáš.:II
My zme Valaši
Za lasami
1. My zme muzikanti, staří Valaši,
hrajem a zpíváme po vlasti naší,
hrajem a zpíváme vždeycky z vesela,
není už na světě lepší kapela.
REF.:
REF. My zme Valaši, jedna rodina,
valašské hory sů naša otčina,
my zme Valaši, chlapci jako fík,
a náš kapelník sů strýc Matalík.
2. Hrajem a zpíváme, dyť to každý ví,
že my zme sirotci po Pelárovi,
tata nás opustil, je to kopa let,
my po něm pěsničky máme jako květ.
REF.:
REF.
3. Až my vám přestanem zpívat pěsničky,
budete vzpomínat na nís lidičky,
až my sa budeme ubírati v dál,
David nám zahraje sólo (cestu) na cimbál.
REF.:
REF.
1. ZA LASAMI ZA GORAMI ZA
DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE
CIUPAGAMI
REF.:
REF. EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWA WARKOCZE
PODZIELITA SIE
3. ZA LASAMI ZA GORAMI ZA
DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE
CIUPAGAMI
REF.
5. ZA LASAMI ZA GORAMI ZA
DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE
CIUPAGAMI
REF..
Píšťalenka píská
Uvázali kozu
1. Písťalenka píská, otec matěr stíská,
II: aj my sa budeme,:II kým sa zoberjeme.
2. Píšťalenka trůbí, otěc matěr lůbí,
II: aj my sa budeme,:II kým sa zoberjeme.
1. Uvázali kozu u trtrtr, u trtrtr,
uvázali kozu u trna,
ona sa jim v noci u trtrtr u trtrtr,
ona sa jim v noci utrhla.
REF.:
REF. Vysoký jalovec, vysoký jako já,
přeskoč ho má milá, rovnýma nohama,
já ho nepřeskočím, já sa ráda točím,
na tebe šohajku zapomenuť musím.
2. Nad Seninků hora zelelele zelelele,
nad Seninků hora zelená,
zastřelil myslivec jelelele jelelele,
zastřelil myslivec jaeleňa.
REF.:
REF. Vysoký jalovec, vysoký jako já,
přeskoč ho má milá, rovnýma nohama,
já ho nepřeskočím, radši ho utrhnu,
Cimbálová muzika Vincúch
Perina má štyry rožky
1. II:Perina má štyry rožky, pod perinů štyry
nožky,:II
REF..:
REF.. II:Ej, javor, javor, javor zelený,
milej pod okénkem saděný.:II
2. II:Cukr jedla, kávu pila, aby bola pekná,
bílá,:II
REF..
3. II:Cukr, káva nepomáhá, bríško sa jej
rozrostává,:II
-8-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
REF..
4. II:Rád ťa vidím oblečenů, eště radšej
vyslečenů,:II
REF..
5. II:Rád ťa vidím při postěli, eště radšej na
postěli,:II
REF..
6. II:Keby bolo nesvítalo, bolo by me dívča
dalo,:II
REF..
7. II:Pre tů tvojů chlupaticu nestihol som
železnicu:II
REF..
II:až půjdu přes pole, každý mňa
pochválí.:II
5. Všeci sa starajů, o moju chudobu,
II:a já sa nestarám, chvála pánu Bohu.:II
6. Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja,
II:a já sa nežením, vojny sa nebojím.:II
7. Kerý je bohatý, z vojny sa vyplatí,
II: a já su chudobný, mosím jít do vojny.:II
Černá vlnka
1. II:Černá vlnka na bílém baránku,:II
II:aj kaj ty sa tůláš, aj kaj ty sa tůláš,
černojoký Janku.
2. II:Já sa tůlám na daleků cestu,:II
II:idu sobě hledat, idu sobě hledat,
bohatů nevěstu.:II
3. II:Luďa právja, že ně ju nedajů,:II
II:aj dajů, aj dajů, a eště přidajů,
na mů dušu dajů.:II
To ta Helpa
1. To ta Helpa, to ta Helpa, to je pekné město,
a v téj Helpe, a v téj Helpe, švarných
chlapcou je sto.
Koho je sto, toho je sto nie po mojej voli,
Len za jedním, len za jedním, srdieško ma
bolí.
2. Za Janíčkom, za Mišičkom, krok by
nespravila,
za Ďuríčkom, za Paličkom Dunaj preskočila.
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to šíré more,
len za jedním, len za jedním, pocešenie moje.
Muzikanti co děláte
1. II:Muzikanti, co děláte,:II
II:aj máte husle a nehráte.:II
2. II:Zahrajte mně na husličky,:II
II:a rozveselte ty družičky.:II
3. II:Zahrajte mně na cimbále,:II
II:ať moja milá veselá je.:II
4. II:Zahrajte mně na tu basu,:II
II:a rozveselte všecku chasu.:II
5. II:Zahrajte mně všeci spolu,:II
II:a vyprovoďte mě až domů.:II
Tam okolo Levoči
1. II:Tam okolo Levoči, tam se voda točí,:II
II:kerá nemá frajíra,:II
kerá nemá frajíra, nech tam do něj skočí.
2. II:Aj, co bych já, co bych já, do vody
skákala,:II
pre jedného beťára, falešného beťára,
pre jedneho beťára život utracala.
Svatoborský dvorku
1. SVATOBORSKÝ DVORKU svědčí ti
dvorkem byt
I:mojej galánečce svědčí po něm chodit:I
2. Kdyby byla brána z železa štyrského
I:vjet mně nezabrání do dvora panského:I
3. Šafrářova dcera ta mě pověděla,
//:kady je cestička do panského dvora ://
Beskyde, Beskyde
1. Beskyde, Beskyde, gdo po tobě ide,
II:černojoký bača ovečky zatáčá.:II
2. Aj, bačo, bačo náš, černů košulku máš,
II:gdo ti jů vypere, gdyž maměnky nemáš.:II
3. Já nemám maměnku, ale mám galánku,
II:ona ně vypere černů košulenku.:II
4. Ona ju vypere, a pěkně vyválí,
Cimbálová muzika Vincúch
V Zarazicách
Zarazicách krajní dům
1. V Zarazícách krajní dům, v Zarazícách krajní
dům,
měl jsem já tam frajárečku, bože můj.
2. Keby mě ju chtěli dať, keby mě ju chtěli dať,
-9-
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
II:staré baby u nás braly,
ony mě ho zebraly.:II
2. Zle mamičko, zle je, zle,
cosi leží vedle mě,
II:má to nožky, aj pančošky,
nechce to jít ode mě.:II
věděl bych ju, ach můj bože milovať.
3. Ve dně bych ju šanoval, ve dně bych ju
šanoval,
ale v noci, ach můj bože, miloval.
Anička dušička nekašli
1. Anička, dušička, nekašli, aby mňa u těba
něnašli.
Já ťa chytím, polůbím a postískám,
a při tom si převelice zavískám,
Zavískám na celů dědinu,
jaků mám šikovnů děvčinu.
2. Kdo si tu pěsničku zazpívá, veselá partija z
Mistřína.
Oni si ju preveselo zpívajů,
keď sa večer za děvčaty trajdajů,
Trajdajů, trajdajů velice,
když idů přes pole k muzice.
3. Z Mistřína chlapci sa scházajů, nikomu pobit
sa nedajů.
Jak ho chytnů, tak ho bijů vesele,
po paprčách, po paštěce, po čele,
Potom sa šikovno ztrácajů,
přes pole domů sa vracajů.
4. Močila konopě, močila, žabka jej do kapsy
skočila.
Žabka, žabka, žabulienka, vyskoč von,
lebo ťa dám vyšibovat žandárom.
Močila konopě, močila, žabka jej do kapsy
skočila.
Hněvala sa moja máti
1. Hněvala sa moja máti,
že já chodím za děvčaty,
nehněvaj sa moja stará mati,
šak za tebů chodívali taky,
volakedy dávno.
2. Ej vy pány z veselského zámku,
dali ste ňa zabit pro galánku,
veznem si já pistolenky dvoje,
zavolám si kamarády moje,
půjdeme sa zbíjať.
A já su synek z Polanky
1. II:A já su synek z Polanky,:II
II:a já si hledám galánky.:II
2. II:A já su dcerka z Lidečka,:II
II:a já si hledám synečka.:II
3. II:Vem si mňa Juro za ženu,:II
II:buděm Ti dobrú gazděnú.:II
4. II:Ty budeš orat a já sít,:II
II:budem sa spolem dobre mít,:II
5. II:Za stodolenků, za našů,:II
II:tam by svědčalo salašu.:II
6. II:A já by sem tam bačoval,:II
II:hezká děvčátka miloval.:II
7. II:Za stodolenků, za její,:II
II:tam by svědčalo pálerni.:II
8. II:A já by sem tam pálíval,:II
II:dobrů gořalku popíjal.:II
9. II:Škaredý Jura, pěkný Jan,:II
II:daj ňa maměnko, daj ňa zaň.:II
10. II:A jak ňa za ňho nedáte,:II
II:tož si ňa dlůho necháte:II
Eště som sa neoženil
1. Eště som sa neoženil, už ma žena bije,
dal sem si já přihotovit tri dubové kyje,
II:s jedným budem ženu bíti,
a s tým druhým děti, děti, moje děti,
a s tým tretím kyja, kykačiskom pojděm na
zálety.:II
2. Kam ty pojděš, pojděm aj já, pojděme do mlýna,
opýtáme se mlynára, co to za novina,
II:Kolečka še otáčajů, žitečko sa melemele,
melemele,
moja milá še vydává, pojděm na vesele.:II
Nechoď Janku přes Polanku
1. II:Nechoď, Janku, přes Polanku,:II
II:tam ťa zabijú, tam ťa zabijú,
tam ťa zabijú pro galánku.:II
2. II:Nezabijú, nebojím sa,:II
II:mám já šablenku, mám já šablenku,
Kam sa mě te grajcar děl
1. Kam sa mě ten grajcar děl,
co sem na tem okně měl,
Cimbálová muzika Vincúch
- 10 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
mám já šablenku, ubráním sa.:II
3. II:Mám šablenku ocelovů,:II
II:na obě strany, na obě strany,
na obě strany nabrůšenů.:II
4. II:Neubráníš,
je jich mnoho, :II
II:
II: ani nevyrekneš,:II jedno slovo.:II
5. II:Nedaj bože abych umřel,:II
II:až já zaplatím, až já zaplatím,
až já za platím co sem dlužen.:II
6. II:Šenkéřovi za gořalku,:II
II:a svojej milej, a svojej milej,
a svojej milej za huběnku.:II
7. II:Šej háj, šej háj, zelený háj,:II
II:II: doma šohajku,:II doma šohajku,
doma léhaj.:II
8. II: Doma léhaj na lavici,:II
II:II: tam kde lehajů,:II
tam kde lehajů šohajíci.:II
II:vstávaj hore sivá holubička.:II
Hudci milí hudci
1. Hudci, milí hudci, ej, vy pěkně hrajete,
ale zajtra Bože, zajtra už nebudete.
2. Nech zahrajů eště, ej, ty vaše huslenky,
veselma sa chlapci z tej naší svoboděnky.
Eště zme byli nad
nad Koryčany
1. Eště zme byli nad Koryčany,
a už zme čuli, jak hudci hráli, eja, hojása.
2. Eště zme byli aj u vlkoša,
aj už zme čuli vášho primáša, eja, hojása.
3. Eště zme byli nad starů huťů,
a už zme čuli jak hudci hudů, eja, hojása.
Kdo má počernů galánku
Vinohrady, vinohrady
vinohrady
1. Kdo má počernů galánku,
ligotala sa hvězdička anděl moj,
do má počernů galánku, ten má pokojnů
myšlenku,
ligotala sa hvězdička anděl moj.
2. Ale já má popelavů,
ligotala sa hvězdička anděl moj,
ale já mám popelavů, aj ta rápí moju hlavu,
ligotala sa hvězdička anděl moj.
3. Milá moja milušičká,
ligotala sa hvězdička anděl moj,
milá moja milušičká, daj ně boskat tvoje
líčka,
ligotala sa hvězdička anděl moj.
4. Priložíme líčko k líčku,
ligotala sa hvězdička anděl moj,
priložíme líčko k líčku pozdravíme
Večerničku,
ligotala sa hvězdička anděl moj.
1. II:Vinohrady, vinohrady, dobré vínko
dáváte,:II
a keď sa ho šohaj napije,
dobrú vúlu z něho dostane,
vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte.
2. II:Vínko bílé, vínko bílé, aj to naše červené,:II
a kdo sa ho jednú napije,
zazpívá si pěkně vesele,
vínko bílé, vínko bílé, aj to naše červené.
Pilo by sa pilo
1. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo,
pilo by sa pilo, keby bolo čo.
II:Slivovica, rum aj borovica,
eště lepší tergelica.:II
Už dozrála kukurička
1. [: Už dozrála kukurička dočista :]
[: dočista, dočista, vyslúžil sem si dva ročky
doista. :]
2. [: Pan kapitán cosi o mně zmýšlajú, :]
[: Zmýšlajú, zmýšlajú, že ně oni dovolenky
nedajú. :]
3. [: Keď nedajú, nech nedajú, já nedbám, :]
[:já nedbám, já nedbám, eště si já švarné dívča
vyhledám:]
Zasadil sem čerešenku v humě
1. II:Zasadil sem čerešenku v humě,:II
(třešénečku)
II:dá li pánbůh ona sa ně ujme.:II
2. II:Když počala čerešenka rodit,:II
II:počal sem já za svů milů chodit.:II
3. II:Přišel sem k ní ona eště spala,:II
II:budil sem ju, aby hore vstala.:II
2. II:Boskal sem ju na obě dvě líčka,:II
Cimbálová muzika Vincúch
- 11 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
2. Stojí voják na vartě, na vartě,
v roztrhaném kabátě, kabátě,
Od večera do rána, do rána,
rosa na ňho padala, padala.
3. Pobil cigán cigánku, cigánku,
po zeleném župánku, župánku,
cikánečka cigána, cigána,
po zádečkách vidlama, vidlama.
4. Mala som já rukávce, rukávce,
dala som ich cigánce, cigánce,
cikánečko malučká, malučká,
vyčaruj mi synečka.
5. Keď ja budem čarovať, čarovať,
ty mi mosíš něco dať, něco dať,
štyry groše lebo pět, lebo pět,
bude šohaj jako květ, jako květ.
Dalmácia
1. Dalmácia, dalmácia, to je bože kraj,
nic tam jiné neuvidíš, len zelený háj,
hory, doly, skale vysoké,
prochádzajú sa tam chuapci Normusové...
2. Dobre bylo těm Normusúm v Prešpurku ležat,
zakád oni nemuseli vojny skusovať,
až vyjeli na šíré more,
spánem bohem ostávajte rodičové...
3. S pánem bohem rodičové aj frajírko má,
až já budem v Dalmácii, modli sa za mňa,
když mi pánbúh domú pomúže,
vezmem si ťa za ženičku, to ťa nemine..
U muziky su já chlap
1. U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,
II:a já povím tatovi, dajtě koňa rasovi.:II
2. Z kostí budú hrebeně, z kože budú remeně,
II:z huby bude klepadlo, z řiti bude
zrcadlo.:II
3. Husárovi dobre je, nic nerobí jen pije,
II:štyry groše na den má, eště z teho milej
dá.:II
Nedaleko od Trenčína
1. Nedaleko od Trenčína bývá mladá Katarina,
černé oči má, to musí být má milá,
taků frajárečku ja chcem, co má méno
Katarina.
2. Taků frajárku sem dostal, jako by ju sám čert
poslal,
černé nohy má, hubu na mňa otvírá,
taků frajárečku nechcem, radši budem spávat
ze psem.
3. My zme chlapci od Žiliny, milujeme Katariny,
černé oči má, to musí být má milá,
taků frajárečku ja chcem, co má méno
Katarina.
Nasela si žitečka
1. II:Nasela si žitečka,
pro synečka z Lidečka.:II
R: Ach bože, bože,
jak je nám tu při vínečku dobře.
2. II:Nasela si jarého,
pro synečka švarného.:II
R:
3. II:Nasadila zemňáků,
pro synečka z horňáků.:II
R:
4. II:Napálila pálenej,
pro synečka z Jasenej.:II
R.
5. II:Naškvařila škvařénky,
pro synečka z Jasénky:II
R.
Co sa to šupoce
1. II:Co sa to, šupoce, za tú stodolú,:II
II:III:šohajove koně,:III vody nemajů.:II
2. II:Nemajú, nemajú, chtělo sa jim pit,:II
II:III:mosela šenkérka,:III pro vínečko
jít.:II
3. II:Špatný si, synečku, špatný hospodář,:II
II:III:že svojím koníčkom,:III vody
nepodáš.:II
4. II:Špatná si, dceréčko, špatná kuchařka,:II
II:III:že sa Ti na plotně,:III pálí
zásmažka.:II
5. II:Špatná si dcerečko, špatná švadlena,:II
II:III:žes ušila trenky,:III až po kolena.:II
6. II:Špatní ste vy oba, špatní manželé,:II
II:III:že ste včera v noci,:III spadli
z postele.:II
Tancuj tancuj
1. Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj,
len mi pěcku nězrůcaj, nězrůcaj,
dobrá pěcka na zimu, na zimu,
nemá každý perinu, perinu.
Cimbálová muzika Vincúch
- 12 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
7. II: Neošidil sem sa, iba na ženě,:II
II:Koňa možeš prodat, vola vyhandlovat,
vola vyhandlovat, ale ženu ne.:II
8. Koňa možeš prodat za pět tolarů,:II
II:3xII: ale ženu ani :II za pět grajcarů.:II
3. A Ty cigán dobre hraj, cingilingi bom,
na dzívčatá nežmurkaj, cingilingi bom,
II:na dzívčatá na šumné, cingilingi
bombombom,
naj něchodza po humně, cingilingi bom.:II
Ztratila sem fěrtušek
Rožnovské hodiny
1. Ztratila sem fěrtušek, kdo ho našel, Matušek,
ty Matůšku vrať ně ho, ať nechodím bez
něho.
2. Cos to Kačo dělala, žes fertušek ztratila,
dívala sas po vrabcoch, nebo pošvarných
chlapcoch.
3. Ztratila sem svačinu, nevím v kerů hodinu,
estli včera, lebo dnes, lebo ně jů sežral pes.
4. Ztratila sem zrcadlo, nevím kde ně vypadlo,
či v kostele, či v tanci, či ho majů mládenci.
1. II:Rožnovské hodiny, smutně bijú,:II
II:že mňa s mojú milú,
že mňa s mojú milú, rozváďajú.:II
2. II:Rozváďajú, ale nebojím sa,:II
II:prídě ta hodina,
prídě ta hodina, ožením sa.:II
3. II:Ožeň sa, synečku, s pánem Bohem,:II
II:vyber si cérečku,
vyber si cérečku, sobě roven.:II
4. II:Šak já sa ožením, Ty sa nezvíš,:II
II:ty moje ohlášky,
ty moje ohlášky, nezastavíš.:II
Sů rodiče
1. Teče voda ze záhora, ze záhora do jazera.
Všecky mosty pobrala, ten poslední nechala.
2. Sů rodiče, syna měli, na vojnu ho dať moseli,
jeho mamka plakala, že ho ťažko chovala.
3. Proč mamičko, proč pláčete, šak na vojnu
nepůjdete,
půjde na ňu koníček, na koníčku syneček.
Darmo ňa mamičko
1. II:Darmo ňa mamičko,:II do školy dáváte,
II:II:zo mňa dochor nebude,:II darmo
nakládáte.:II
2. II:TREF.
REF.ilo
REF. by sa mi,:II jíti k nemocnému,
II:II:a já by som zablůdil, II dieučati
švarnému.:II
3. II: Darmo ňa mamičko,:II do školy dáváte,
II:II:zo mňa kňaz nebude,:II darmo
nakládáte.:II
4. II:Zo mňa kňaz nebude,:II a z Aničky
mníška,
II:II:lebo je Anička,:II moja frajárečka.:II
5. II:TREF.
REF.ilo
REF. by sa mi,:II říkat Páter Noster,
II:II:a já by som povedal,:II dieuča chystaj
kostel.:II
6. II:TREF.
REF.ilo
REF. by sa mi,:II říkat kázáníčko
kázať,
II:II:viděl by som dieuča,:II mosel by som sa
smjať.:II
7. II:TREF.
REF.ilo
REF. by sa mi,:II svetů omšu slůžiť,
II:II:viděl by som dieuča,:II mosél by som
tůžiť.:II
Padá, padá rosenka
1. Padá, padá rosénka, spaly by moje očénka.
Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony
oboje.
2. Padá, padá listopad, pozdravujte milů
nastokrát.
Zkažte pozdravení mému potěšení, že já ho
mosím zanechat.
A já taká dzivočka
1. A já taká dzivočka, cingilingi bom,
ráda vijem pírečka, cingilingi bom,
II:rada vijem rada dam, cingilingi
bombombom,
i za kalap zakladam, cingilingi bom.:II
2. A já taká jak i mac, cingilingi bom,
čarné oči mosím mac, cingilingi bom,
II:čarné oči mac mala, cingilingi
bombombom,
ja še na ňu podala, cingilingi bom.:II
Cimbálová muzika Vincúch
A já taká čarná
1. II:A ja taká čárna, jak čárna čarnica,:II
II:daj še mi vystúpit šej, háj,:II
- 13 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
daj še mi vystúpit, z dráhy paradnica.
2. II:Z dráhy paradnica, z poľa robotnica,:II
II:bo ja taká čárna šej, háj,:II
bo ja taká čárna, jak čárna čarnica.
3. II: Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,:II
II: bo ja od maľučka šej, háj,:II
bo ja od maľučka, na poľo chodzila.
Když sem šel z Hradišťa
1. Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal sem děvčicu znenadání,
II:potkala mě, zdravila mě,
červené jablúčko dávala mně.:II
2. Že sem byl šohajek nerozumný,
vzal sem si jablúčko z ručky její,
II:to jablúčko je kyselé,
a moje srdéčko zarmúcené.:II
3. Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava,
II:hlava bolí srdce zpívá,
všecko cos miloval, konec mívá.:II
Včera mi švicelo
1. Včera mi švicelo slniečko, dněskaj už něsvici,
včera me lubelo dieučatko, dněskaj už nělubi.
II:Bola to šumná anička, čo mala čarné
očička,
čo som s ňou chodzieval na špacír,
z veča do hájíčka.:II
2. Trikrát som hájíček obišel, ani som nehvízdal,
moje pocešenie plakalo, a já sem si pískal.
Neplač pocešenie mojo, šak já tomu ně na
vině,
dva ročky vojáčkom musím byť, rozejc se
musime.
Keď som já bol mladý
1. Keď som já bol mladý,
tak šezděsjat-dva ročný,
bolo mi na ženěnie,
zobral som si ženu, ne mladů, ne starů,
mal som s ňou len trápenie.
Očko mala len jedno,
aj na tom mala belmo,
vlasy mala sivé, nohy mala krivé,
zuba ani jedneho.
2. Keď som šel k Šarišu,
stretol som Maryšu, ta sa mi zapáčila,
a že šumná bola, len sa pripatrila,
mal som s ňou len z večera.
Očko mala len jedno,
aj na tom mala belmo,
vlasy mala sivé, nohy mala krivé
zuba ani jedneho.
3. A to nebolo všecko,
mal som s ňou aj děcko, aj to bolo krpaté,
a to nebolo všecko, aj to děcko malo děcko,
aj to bolo krpaté.
Očko malo len jedno,
aj na tom malo belmo,
vlasy malo sivé, nohy malo krivé,
zuba ani jedneho.
4. Keď som išel išel,
z nohavic mi vyšel aj ručníček vyšívaný,
všeci sa mi smáli, že mám taký malý,
učníček vyšívaný.
Ručníček vyšívaný, aj na obě dvě strany
všeci sa mi smáli, že mám taký malý,
učníček vyšívaný.
Eště vínko nevykyslo
1. II:Eště vínko nevykyslo, chlapci pijme ho,:II
II:3xII:chlapci pijme ho,:II
až do rána, až do rána, až do rána bílého.:II
2. II: Eště dívča nevyrástlo chlapci berme ho,:II
II: 3xII: chlapci berme ho,:II
budeme ho milovati až do rána bílého.:II
Čerešničky, čerešničky, čerešně
1. II:Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rosypaly na cestě,:II
II:kdo vás najde, ten vás posbírá,
já sem mala včera večer frajíra.:II
2. II:Bol to frajír malovaný ak růža,
toho bych si vyvolila za muža,:II
II:ani bych mu robit nedala,
enom jako růžu bych ho chovala.:II
3. II:Jako růžu, jako růžu červenů,
já bych bola jeho ženů mílenů,:II
II:já bych bola jeho lália,
a on moja růža, růža červená.:II
4. II:A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych se mu, pak bych se mu vysmála,:II
II:robit bude, a já tancovat,
preca já si umím chlapca vychovat.:II
Cimbálová muzika Vincúch
- 14 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
dal sem ju pochovat, dal sem ju pochovat pod
jalovec.
2. II:Ej, kopali jí jamu třé mládenci,:II
nemohli vykopat, nemohli vykopat do
půlnoci.
3. II:Ej vykopali jámu do půl pasa,:II
tady odpočívá, tady odpočívá moja krása.
4. II:Ej vykopali jamu do půl řiti,:II
tady odpočívá, tady odpočívá moje kvítí.
5. II:Ej, vykopali jámu po ramena,:II
tady odpočívá, tady odpočívá moja žena.
6. II:Ej, vykopali jámu až po šíju,:II
tady ju zahrabte, tady ju zahrabte, tu
bestiju.
7. II:Ej, vykopali jamu až po hlavu,:II
tady ju zahrabte, tady ju zahrabte, starů
krávu.
8. II:Ej zatvárajte dvérka cinterové,:II
ať sa ta bestia, ať sa ta bestia nevykope.
Lístečku z javora
1. II: Lístečku z javora, spadls ně do dvora,:II
II:nebudu sa milá ženit, až bude pohoda.:II
2. II:Lístečku z osiky, spadls ně do viky,:II
II:nebudu sa milá ženit, až budu veliký.:II
3. II:Lístečku z jasena spadls ně do sena,:II
II:nebudu sa milá ženit, až bude potřeba.:II
4. II:Lístečku z jabloně, spadls mezi koně,:II
II: nebudu sa milá ženit až bude po vojně.:II
5. Kožůšek z barana, klobůček s pentlama,
II:a já dycky cupy dupy při muzice
botkama.:II
Polévka hovězí
1. II: Polévka hovězí, má milá nejez jí,:II
II: nechaj si ju na ozimo, ať sa ti zaleží.:II
2. II:Má milá byla bys, červená jako rys,:II
II:kdyby za tebů nechodil ten sůsedů
tovaryš.:II
3. II:Ten sůsedů tovaryš je chytrý jako myš, :II
II: on ti tvoju lásku bere, ty o tem nic
nevíš.:II
Cos porobíl Pavelenko, Pavle
1. Cos porobíl III:Pavelenko, Pavle,:III
že ťa vezů III:svázaného v kozle.:III
2. Ukradél sem III:na Myjavě koňa,:III
a včíl mňa ti III:sprepadenci hoňá.:III
3. Ukradél sem III:na Myjavě krávu,:III
pro tu krávu III:mám přijít o hlavu.:III
4. Ukradél sem III:na Myjavě prsten,:III
včíl mňa honí III:myjavský purkmister.:III
5. Ukradol som III:na Myjavě ženu,:III
a včíl mňa ti III:sprepadenci ženů.:III
6. Ukradél sem III:na Myjavě krávu,:III
a včíl ňa ti III:sprepadenci majů.:III
7. Ukradél sem III:flašu slivovice,:III
že já vůl jí III:neukradl více.:III
Ej, orešinko orešná
1. II:Ej, orešinko orešná,:II
II:proč si má milá falešná.:II
2. II:A já falešná mosím byť,:II
II:tebja šohajku ošidit.:II
3. II:Na poli mandel, doma dva,:II
II:za peců děcek hromada.:II
4. II:Mama jich bije lopatů,:II
II:běžte si děcka za tatů.:II
5. II:A my za tatů nepůjdem,:II
radši za peců zostanem,
radši lopatů dostanem.
6. II:Moja maměnka sakrujů,:II
II:že sem si posral košulu.:II
7. II:Co vás maměnko čert bere,:II
II:šak sa košula vypere.:II
8. II:Já ti dám sakra vypere,:II
II:taký mamlas sa posere.:II
9. II: Neurobil sem nic hrubě,:II
II: mlésknul sem fojta po hubě.:II
Mlynári, šafári
1. II: Mlynári, šafári,:II
II:z vašeho mlýna švarná děvčina
vychází.:II
2. II: A já jů, neznám jů,:II
II: ona má šaty po samé paty z hedvábů.:II
3. II: A já zas zaltý pás, :II
II: stríbrné pásky, zalté reťázky na sobáš.:II
Ej zomrela mi žena
Susede susede
1. II:Ej, zomrela mi žena, už som vdovec,:II
Cimbálová muzika Vincúch
1. Susede, susede zabijte tu sviňu,
- 15 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
zežrala galána tlustého jak dyňu.
2. Susede susede nesmíte sa hněvat,
že náš kohůt chodí vaše slépky jebat.
3. Farářu farářu gatě sa ti pářů,
zašij si jich niťů nechoď s holů řiťů.
Na tých panských lůkách
1. Na tých panských lůkách, našel sem já dukát.
II:Kdo mně ho promnění:II milá doma není.
3. Zajdu do hospody, kde cigáni hrajů,
II:ti mně ho promněňá,:II ti peníze majů.
2. Když ho nepromněňá, dám ho do cimbála,
II:muzika bude hrát,:II do bílého rána.
4.Do
4. bílého rána, až denica vyjde,
II:až pro mňa má milá do hospody příjde.:II
5. Pojď synečku domů, zanechaj cigánů,
II:cigáni nech hrajů,:II roboty nemajů.
6. Kerý dobrý gazda, co má štyry voly,
II:a ten je eště lepší,:II co má štyry ženy.
7. Jednu na robotu, druhů na sobotu,
II:a třetí do neděle,:II čtvrtů do postele.
8. Keď sem išel z rána, muziga ně hrála,
II:všecky pany tancovaly,:II enom moja
stála.
9. Hojsa, chlapci, hojsa, co kosárky nosá,
II:a ne tací drevěnci,:II co na sukni visá.
Uvíznul forman
1.Uvíznul
forman, uvíznul forman,
1.
mezi dolinami, aj, mezi dolinami.
2. Svítí mu milá, svítí mu milá,
dvůma laterňami, aj, dvůma laterňami.
3. Nesviť ně milá, nesviť mě milá,
dvůma laterňami, aj, dvůma laterňami.
4. Svítí mě měsíc, svítí mě měsíc,
aj, aj, s hvězdičkami, aj, aj, aj,
s hvězdičkami.
Oči, oči, černé oči
1. II:Oči, oči, černé oči, čo mám s vámi robit,:II
II:nechcú spat, nechcú spat, len po fraji
chodit.:II
2. II:A já som ti, povedala, povedala dávno,:II
II:nechodievaj, do nás, lebo chodíš darmo.:II
3. II:Darmo chodíš, darmo prosíš, darmo do nás
kráčáš,:II
II:darmo si, čižmičky, vo voděnce máčáš.:II
4. II: Oči, oči, černé oči, učtě sa samy spať,:II
II:kdě že já vám buděm tych frajerou
hladať.:II
Nepij Jano
1. Nepij, Jano, nepij vodu, voda je Ti len na
škodu,
II:napij sa Ty radšej vína, to je dobrá
medecína:II
2. Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,
II:rozmarínu zeleného, včera večer
trhaného.:II
3. Ale začalo pršati, nechcelo mi dievča dáti,
II:rozmarínu zeleného, včera večer
trhaného.:II
4. Prečo sa Ty za mnú vláčíš, keď ma ani
neopáčíš,
II:ani večer ani ráno, taký si Ty sprostý
Jano.:II
5. Slobodný byt není dobře, oženit sa není dobré,
II:lebo žena ťažké jarmo, mosíš ju živiť
zadarmo.:II
6. Keď nepiješ hlava bolí, napiješ sa, hlava horí,
II:ťažko sa nám bude žíti, když nebude za
co píti.:II
7. Pijme chlapci, pijme víno, šak voděnka teče
mimo,
II:až sa vínka napijeme, voděnků sa
umyjeme.:II
8. Naša mara doma sama, vydala sa za Maďara,
II:Maďar pije, Maru bije, Mara doma
nenocuje.:II
Ani já, ani ty
1. II:Ani já, ani Ty, robit nebudzeme,:II
II:šedněme do koča, sedněme do koča, vozit
še budzeme.:II
2.II:Bulo
lúbeníčko, už něbudze taky,:II
2.
II:bol to párobeček, bol to párobeček, ně taký
jednaký.:II
3. II:Na jednej posteli robili čo chceli,:II
II:zrobili děučatko, zrobili děučatko, eště
chlapca chtěli:II
4. II:Chodili by do nás, parobci za radom,:II
II:ej ale něchoďa, ej ale něchoďa, bo ja spim
zo dědom,:II
5. II:Bo ja spim pri stěně, a dědo na kraju,:II
II:keď dakto zadurká, keď dakto zadurká, to
dědo stavajú.:II
Cimbálová muzika Vincúch
- 16 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
9. Šla Anička do hájíčka, potkala tam malérečka,
II:malérečku malovaný,
boskaj že mě
na dvě strany.:II
10. Šla Anička do hájíčka, uštípla ju jaštěrička,
II:uštípla jů mezi nohy, snáď sa jí to
nezahojí.:II
11. Neveděla kde jů mala, až jí mamka povedala,
II:cero, cero, ty si tele, šak ty ju máš u
prdele.:II
12. Na co sů nám malé ženy, keď majů při samej
zemi,
II: a keď prší a je blato, všecko jí to cáká na
to.:II
13. Na co sů nám velké ženy, keď potrebuješ
lešení,
II: a keď si v najlepší chuti, lešení sa s tebů
zrůtí.:II
potom sa já, potom sa já ze svů milů rozíděm,
potom půjdem na pána, co s náma zle
nakládá,
pijme chlapci, pijme, pijme víno, len z plného
pohára.
Rež
1. Rež, rež, rež, drobná rež,
darmo sa ty moja milá za mnů drež.
2. Rež, rež, rež, drobňučká,
eště si ty moja milá malučká.
3. Háj, háj, háj, háj, zelený háj,
na mňa sa moja milá nespoléhaj,
budeš-i sa spoléhati, ej, věru budeš banovati.
4. Ej chrást, ej chrást, zelený chrást,
ej daj ně bože něco ukrást.
Lebo koňa, lebo voly, ej lebo dívča po méj
vóli.
5. Po potoce chodila, na kačeny volala,
kač, kač, kač kačena, nasypem ti zeleného
jačmena.
6. Já jačmňa nejedám ošidit sa ti nedám.
Falešné oči máš, za jinýma, za jinýma
pohlédáš.
7. Za jinýma každý deň, za mnů jednů za týden,
to eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča
robotu.
8. Keď má dívča pec mazať, on jí příde zavazat,
príď radšej v nedělu, na lavu ti, na lavu ti
ustelu.
9. Ustlala mu na lavě, vyše řiti jak hlavě,
když sa chtěl obrátit, tak si spáli, tak si
spálil celů řiť.
10. Vzali desku dubovů, dubovů, dubovů,
udělali řiť novů, řiť novů, řiť novů.
11. A vrtákem železným, železným, železným,
udělali ďůru v ní, ďůru v ní, ďůru v ní.
12. Po dědině chodili, chodili, chodili,
a řiťů sa chválili, chválili, chválili.
13. Pane Bože to je řiť, to je řiť, to je řiť,
ta sa mosí proměřiť, proměřiť.
Na tů Svatů Katerinu
1. Na tú svatú Katerinu, katerinskú nedělu,
II:verbovali šohajíčka na vojnu.:II
REF..:
REF.. Sama královna, sama královna,
ceduličku psala, hej, ceduličku psala,
aby šohajka, aby šohajka, na vojnu dostala,
hej, na vojnu dostala.
III:Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj,:III
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry něbogaj.
2. Prečo stě ma zverbovali, zverbovali v nedělu,
II:prečo stě to něnechali na stredu.:II
REF..
Vínečko bílé
1. Vínečko bílé, si od mej milej,
II:budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé.:II
2. Vínečko rudé, si od tej druhej,
II:budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé.:II
3. Vínečka obě, frajárky moje,
II:budu vás pít, co budu žít, vínečka obě.:II
Eště si já
1. Eště si já, eště si já, pohár vína zaplatím,
potom sa já, potom sa já, k mojéj miléj
navrátím.
Od večera do rána, muzika nám vyhrává,
a já pijem, pijem, pijem, pijem, len z plného
pohára.
2. Eště si já, eště si já, pohár vína vypijem,
Cimbálová muzika Vincúch
Išel macek
1. Išel macek do Malacek šošovičku mlácic,
zabudol si cepy doma, musel sa on vrácic.
REF.. Macejko, Macejko, ko ko ko ko,
zahraj mi na cénko, ko ko ko ko,
na tu cenků strunu nu nu nu nu,
ej dzunu dzunu nu nu nu nu nu nu.
- 17 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
ale sa já bojím tvojich koní,
II:neboj sa má milá, neboj koňa mého,
šak leží šablenka podla něho.:II
3. Keď mi prišla karta narukovať,
dal sem si muziku došikovať,
páni muzikanti, zahrajte mi čardáš,
prvého októbra rukovať mám.
4. Keď mi prišla karta k rukovaniu,
moja milá čas je k rozejdeniu.
Sbohem tu ostávaj, dobře sa tu mávaj,
a na mňa smutného si vzpomínaj.
S Pánem Bohem
1. II:S Pánem Bohem idem od Vás,:II
II:II:neublížil sem :II žádnému z vás.:II
2. II:Ni mladému, ni starému,
II:II:neublížil sem,:II z vás žádnému.:II
Dobrů noc
1. Dobrů noc, má milá, dobrů noc,
nech je ti sám pán Bůh na pomoc,
II:dobrů noc, dobre spi,
nech sa ti snívajů sladké sny.:II
2. Snívaj sa ti sníčok, ach snívaj,
keď vstanieš sničoku veru daj,
II:že ťa ja milujem,
srdiečko svoje ti darujem.:II
Keby moje nožky
1. Kdyby moje nožky nechodily bosky, uměly by
tancovat,
ale moje nožky chodívaly bosky, neumíja
tancovat.
2. Kdyby moje ručky neštikaly bučky, uměly by
vyšívat,
ale moje ručky štikávaly bučky, neumíja
vyšívat.
Už je večer, už zapadá slunéčko
1.II:Bude večer, už zapadá slunéčko,:II
II:za hory za lesy, potěšení kde že si,
pre Tebja mňa zabolelo srdéčko.:II
2. II:Už je večer, a už vyšla hvezdička,:II
II:na lúce u hája, zabili tam šohaja,
zabili tam panští drábi Janíčka.:II
3. II:Keď zabili, pochovali pod javor,:II
II:černý kríž stavjali, a na něho napsali,
tady leží pochovaný zbojník z hor.:II
Můj koníčku ryzovraný
1. Můj koníčku ryzovraný, co si smutný,
neveselý,
II: či ťa trápí zbroja moja, lebo šavla
ocelová.:II
2. Mňa netrápí zbroja tvoja, ani šavla ocelová
II:a mňa trápjá tvé ostrožky, co bodajů moje
bočky.:II
3. Hromy bijů, trubky vřéšťá, daj nám Bože, daj
nám šťěsťá,
II: ocel skáče po oceli, růbajů sa chlapci
smělí.:II
4. Větor fůká, list se chvěje, kde že moja mladost,
kde je,
II: moja mladost u císara, co sem slůžil za
husára.:II
A dyž já pojedu
1. II:A když já pojedu na dolinu orat,:II
II:počůvaj cérečko, budu na ťa volat.:II
2. II:II:A já sem:II na dolině oral,:II
II:čulas i cérečko, já sem na ťa volal.:II
3. II:A já sem nečula, enem sa ně zdálo,:II
II:že tvoje srdénko na moje volalo.:II
4. II:A když já pojedu na dolinu vláčit,:II
II:já sobě uvážu novů šňoru na bič.:II
5. II:Neróchaj, neróchaj, neber sobě šnory,:II
II:šak tady nevidíš galánečky svojí.:II
Ide poštár
1. II:Ide poštár, ide, telegram mi nese,:II
II:já som ho čakala, čakala, vlasy si trhala,
trhala,
a ty si neprišel, neprišel, miláčik moj.:II
2. II: Išel poštár, išel, a smutok ma prešel,:II
II: pramienek vlasů ti posielám, na těba
vzpoměnam, vzpoměnám,
Ja keď sa Janoško
1. Ja keď sa Janoško na vojnu bral,
přišel pod okénko smutno volal,
II:podaj že ně milá, podaj trochu vody,
lebo ve mě moje srdco zhorí.:II
2. A já bych ti dala trochu vody,
Cimbálová muzika Vincúch
- 18 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
čakám tu v tej chvíli na těba milášik moj.:II
3. II:Telegram som poslal, opušťák som dostal,
:II
II: čakaj ma na dvore, na dvore, moj milý
džamore, džamore,
prijedem na kole, na kole, lásku ti dám.:II
3. Ty si Martine strom zelený,
tobě nebylo třeba ženy,
II:tys mohl chodit po galánkách,
jak ten holůbek po hambálkách.:II
Bude jar
1. Bude jar, bude jar, ej budů chlapci orat,
a já šohaj švarný, a já šohaj švarný,
a já šohaj švarný ej, musím mašírovat.
2. Bude jar, bude jar, ej, budů chlapci kosit,
a já šohaj švarný, a já šohaj švarný,
a já šohaj švarný ej, musím šablu nosit.
MOŽNO NAVÁZAT
1. II:Keď sem mašíroval, ej, milá šaty prala,:II
3x II:v studenej vodičke,:II ej, po koljenka
stála.
2. II:Ja som od něj pital ej běleho ručníčka,:II
II:3x
3x II:čo by bol utieral,:II ej, zaprášené
líčka.:II
3. II:A ona mi dala ej, ružu konvaliju,:II
II:3x
3x II:ktorá rozvoňala:II ej, celu
kompadriju.:II
Vysoko som vyskočil
1. II:Vysoko som vyskočíl, odpadly mi
kosárky,:II
II:aj Bože moj, prebože moj dobrý, škoda
mojej frajárky.:II
2. II: Vysoko som vyskočíl, nemohol som
dopadnůt, :II
II: aj Bože moj, prebože moj dobrý, moseli
mňa odtáhnůť.:II
3. II: Včera bola neděla, dněskaj už je sobota, :II
II: aj bože moj, prebože moj dobrý, čo je to za
robota.:II
4. II: Hraj muzika vesele, potěš smutné srdce
mé,:II
II: potěš, potěš moju frajárečku, keď já
budem na vojně.:II
Načo pojděm domou
Za tú horů
1. Načo pojděm domou, keď nemám nikodo,
II: otěc sa mi žení, i mama tá je v černej
zemi,
na čo pojděm domou.:II
2. Něchala ma žena, s tromi malými děťmi doma,
II: Nechala ma žena, s tromi malými děťmi
doma,
na čo pojděm domou.:II
3. Napila sa vody, zo studni kamenej,
II: napila sa milá, napila sa moja milá vody,
zo studni kamnej.:II
4. Až raz príděm domou,
II: učujem hlas zvonou, keď mi v srdci bijů,
vzpomněnky tie stále žijů, len čo príděm
domou.:II
1. II:Za tů horů za vysoků mám frajárku
černojoků,:II
II:palagria hoja, milá duša moja, mám
frajárku černojoků.:II
2. II:Šel bych za ňů, cesta je zlá, ve dně prší,
v noci je tma,:II
II:palagria hoja, milá duša moja, ve dně
prší, v noci je tma.:II
3. II:Ťažké ťažké rozlůčení, keď zme spolem
naučení,:II
II:v komůrce sedávat, huběnky si dávat, do
samého rozednění.: II
Ej, od Buchlova
1. Ej, od Buchlova větor věje,
už tej Kačence pantle bere,
II:dneskaj nevěsta, zajtra žena,
dnes večer budeš začepená.:II
2. Ty si Kačenko bílá růža,
tobě nebylo třeba muža,
II:tys mohla chodit po slobodě,
jak ta rybička v bystrej vodě.:II
Cimbálová muzika Vincúch
Prečo si něprišel
1. Prečo si neprišiel, kým som Ťa čakala,
bola bych Ti dala, čo som večerala.
2. Večerala som ja, smaženú rybičku,
bola bych Ti dala, pravú polovičku.
3. Pravú polovičku, aj sladkú hubičku,
aby si Ty věděl, že máš frajárečku.
- 19 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Zpěvník lidových písní cimbálové muziky Vincúch
4. Frajárečky štyry, přečo ste sa bily,
pro Tebja, šohajku, že sme Ťa lúbily.
5. Frajárečky štyry, pre mňa sa nebite,
jednu z vás zoberiem, tri ostať musíte.
Keď chlapci hrajů
1. II: Keď chlapci hrajů, tak sólo majů, už
zpěvajů,:II
II:zábava začíná, vínko sa nalévá do
prázdného pohára.:II
2. II: Počkaj Anička moja maličká, já ti niečo
dám,:II
II: keď ti tá pěsnička rozčervení líčka, pod
oknom ti zaspěvam.:II
3. II:Keď hudba hraje, všecko tancuje, veselý
sál,:II
II: ručenky nám hrajů, noženky tancujů a
děučence špěvajů.:II
Něska
Něska večer zábavu hráme
1. Něska večer zábavu hráme, něska večer
zábavu hrajeme,
II:šicke ludze še tu radujů, šicke ludze še tu
radujů,
že vám hrajů chlapci východňáré.:II
2. Mi tu ňeška zabavu hrame, mi tu ňeška
zabavu hrajeme.
II:a vi chlopci berce dzifčata a vi chlopci berce
dzifčata,
vonkaj budze dobra odplata.:II
3. Mi tu ňeśka zabavu hrame, mi tu ňeśka
zabavu hrajeme
II:a vi chlopci poce do kola a vi chlopci poce do
kola,
bo dzifki śe hanbia tancovac.:II
Které dívča nemá doma frajíra
1. Které dívča nemá doma frajíra,
nech si sedne na lavečku do dvora,
a nech píše na cedulku litery, litery,
že jí nechce na tej straně nikterý.
2. Má mamičko zarůstá ně chodníček,
odnaučil sa k nám chodit Janíček,
joj, Janíček duša moja, milý moj, milý moj,
proč už nejsi taký verný jak si bol.
Cimbálová muzika Vincúch
- 20 -
Více informací na www.cmvincuch.cz
Download

Zpěvník lidových písní - cimbálová muzika Vincúch