06.10.2014
Agenda
 Globalni trendovi održivog razvoja u sektoru trgovine
 Održivi razvoj za Delhaize Group i Delhaize Serbia
 Održivi proizvodi privatne robne marke
 Case Study: Projekat DG SIF „Održivo voće i povrće“
Održivi razvoj u sektoru trgovine, kreiranje
održivih proizvoda privatne robne marke
Relja Kosanović,
6.10.2014.
koor dinator
za odr živi r azvoj, Delhaize Ser bia
02.10.2014. , Beograd
1
6.10.2014.
2
Author
Populacija
Klimatske promene
Nestašica sirovina
Održivi razvoj – globalno društvo
Polarizacija društva
Biodiverzitet
Globalna ekonomija
Prava radnika
Kriza zdravlja
Transparentnost
3
|4
Iz v o r: a n a l i z a a g en c i je Og i l vy e arth z a
i n te rn e p o tre b e De l h a i z e Gro u p
1
06.10.2014
Pet obl asti u okviru strategije odgovorne trgovi ne:
Održivi razvoj u sektoru trgovine globalno
•
Povećanje prodaje kategorije „zdravih“ proizvoda za 25% u odnosu na ukupnu
prodaju hrane, do 2015 u Grupi
Uspostavljanje načina za merenje otpada od hrane do 2012
Isključivanje odlaganja na deponiju kao metoda upravljanja otpadom do 2020
Mapiranje uticaja na životnu sredinu 50% proizvođača privatne robne marke i
njihovih lanaca snabdevanja do 2015
•
•
•
6.10.2014.
Folie Nr. 5
6
Tri velika cilja
•
Smanjenje potrošnje energije u radnjama za 30% po m 2 prodajnog prostora do 2020
(2004)
•
•
100% sertifikovano palmino ulje u Carrefour proizvodima do 2015
Ponuditi potrošačima valjanu alternativu za GMO
•
Ponuditi svim proizvođačima Carrefour proizvoda alat za samoocenjivanje za
evaluaciju napretka njihovog održivog razvoja
|7
•
•
Stvoriti nove mogućnosti za milione mladih ljudi
Biti lider u redukciji otpada od hrane globalno
•
Unaprediti zdravlje i na taj način doprineti rešavanju globalne epidemije gojaznosti
|8
2
06.10.2014
Ciljevi za 2020
Održivi razvoj u Delhaize Group
Pritom, udvostručiti veličinu kompanije!
6.10.2014.
Strategija održivog razvoja Delhaize Group
Najodrživiji PB proizvodi do 2020
Folie Nr. 10
Nutritivne informacije na
proizvodima za potrošače
Poboljšanje nutritivnih
vrednosti
GFSI sertifikovani
dobavljači
Deforestacija-palmino ulje
Sledljivost i održivost
„plodova mora“
Socijalna bezbednost u
našim proizvodnim
pogonima
...powered by our associates worldwide
6.10.2014.
11
6.10.2014.
12
3
06.10.2014
Najodrživiji PB proizvodi do 2020
Delhaize Group Sustainability Innovation Fund i projekti u Srbiji
Projekat „Održivo voće i povrće“ Avgust 2013 – Novembar 2014
GFSI sertifikovani dobavljači
Global Food Safety Initiative
Sa ciljem obezbeđivanja poverenja u sertifikacijone
šeme i povećanje efikasnosti lanca proizvodnje hrane
„Jednom sertifikovan, prihvaćen svuda“
Ideja:
Zajedno sa domaćim proizvođačima stvoriti prve sveže održive proizvode, koji će biti sigurni,
hranljivi, zdravi i po pristupačnoj ceni.
Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
sertifikaciona šema je:
Cilj:
Razviti 10 lokalnih malih/srednjih proizvođača
ponuditi potrošačima u našim radnjama.
OViP, koji će prvi na ovom tržištu svoje proizvode
Zadaci:
• Jačanje lokalnih proizvođača
• Ponuda održivih proizvoda našim potrošačima
• Podizanje svesti o održivom razvoju kod potrošača
• Jačanje partnerske pozicije DS
6.10.2014.
Uvodni seminar Šumarice dec 2013
| 15
13
6.10.2014.
Folie Nr. 14
Edukacija Beograd 01.04.2014
| 16
4
06.10.2014
PG Đuričkov, Debeljača, Vojvodina: decembar ’13: 51%
avgust ’14: 79%
U našim prodavnicama naći ćete dobre proizvode, to će biti mesto gde se nalazi
sve najpovoljnije ujedno i najbolje za lokalnu zajednicu, naše zaposelne i planetu
6.10.2014.
| 17
qualityaustria Forum 2013
A. Koubek
Folie Nr. 18
Folie Nr. 19
5
Download

g. Relja Kosanović