TERMIN PLANA ZA IZRADU POSLOVNE DOKUMENTACIJE FONDA E-RAZVOJ
usvojen jednoglasno 31.05.2012. godine
Odgovoran
Aktivnost
Dusan Rakic,
Izrada idejnog resenja Jedinstvene metodologije za izradu Rukovodilac radne grupe
za izradu poslovne dokubiznis planova projekata clanica Udruzenja e-Razvoj
mentacije Fonda
Dusan Rakic,
Izrada Nacrta Jedinstvene metodologije za izradu biznis
Rukovodilac radne grupe
za izradu poslovne dokuplanova projekata clanica Udruzenja e-Razvoj
mentacije Fonda
Marijana Vidas
Izrada Predloga Jedinstvene metodologije za izradu biznis
Bubanja, Predsednik
planova projekata clanica Udruzenja e-Razvoj
Izvrsnog odbora Fonda
Usvajanje Jedinstvene metodologije za izradu biznis
planova projekata clanica Udruzenja e-Razvoj
Izrada idejnog resenja Biznis plana Fonda e-Razvoj
Izrada Nacrta Biznis plana Fonda e-Razvoj
Slobodan Krstic,
Predsednik Upravnog
odbora Udruzenja eRazvoj
Dusan Rakic,
Rukovodilac radne grupe
za izradu poslovne dokumentaciie Fonda
Dusan Rakic,
Rukovodilac radne grupe
za izradu poslovne dokumentaciie Fonda
Nosioci
Saradnici
Bosko Nektarijevic
Dusan Denic
Slobodan Kaplarevic
Stevan Sinkovski
Ljubomir Cirovic
01.06.2012. 30.09.2012.
Bosko Nektarijevic
Dusan Denic
Stevan Sinkovski
Ljubomir Cirovic
01.10.2012. 31.10.2012.
Milin Slavko
Dejan Rakovic
Vladislav Miletic
Sasa Milasinovic
Marko Brankovic
01.11.2012. 30.11.2012.
UO Udruzenja e-Razvoj
Svi clanovi Udruzenja e-Razvoj 01.12.2012. 31.12.2012.
Slobodan Kaplarevic
Ivan Jurcic
Bosko Nektarijevic
Stevan Sinkovski
Ljubomir Cirovic
01.06.2012. 30.09.2012.
Slobodan Kaplarevic
Ivan Jurcic
Stevan Sinkovski
Ljubomir Cirovic
01.10.2012. 31.10.2012.
01.11.2012. 30.11.2012.
Pocetak
Kraj
Izrada Predloga Biznis plana Fonda e-Razvoj
Marijana Vidas
Bubanja, Predsednik
Izvrsnog odbora Fonda
Vladislav Miletic
Natasa Pavlovic Bujas
Dejan Rakovic
Milos Dosen
Branislav Dobrosavljevic
Usvajanje Biznis plana Fonda e-Razvoj
Slobodan Krstic,
Predsednik Upravnog
odbora Udruzenja eRazvoi
UO Udruzenja e-Razvoj
Svi clanovi Udruzenja e-Razvoj 01.12.2012. 31.12.2012.
ROK ZA IZVRSENJE SVIH AKTIVNOSTI 31.12.2012.
Svi ucesnici navedeni u termin planu su saglasni sa istim, tako da pocev od 01.06.2012. izabrani organi Fonda e-Razvoj i svi ostali navedeni clanovi u termin planu,
mogu da zapocnu sa aktivnostima na faznoj realizaciji planiranih dokumenata Fonda e-Razvoj. Odgovorni za realizaciju termin plana imaju potpunu slobodu daljeg
planiranja i sprovodenje aktivnosti u dogovoru sa nosiocima i saradnicima po pojedinim fazama. ^~—~—^
Beograd, 31.05.2012. godine
Udruzenj
azvoj
Pin
ikUO
Ian Krstic
Download

Usvojen termin plan Fonda e-Razvoj - Udruženje e