REZULTATI ISPITA održanih novembar i decembar 2012. Novi Sad
Psihološke i sociološke osnove sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Laslo Bagdal
Bojan Marković
Dobrivoje Sretenović
Dalibor Miladinov
Nema Robi
Milan Čović
Milan Jović
Stevan Tubić
Šimon Deneš
Vukoman Jelić
Bojana Dozet
Marija Stantić
Gordan Tavčioski
Strahinja Kukić
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Juhas Jožef
Bagdal Laslo
Milan Jović
Stevan Tubić
Aleksandar Mišić
Milan Čović
Jovan Kurjakov
Siniša Matejin
Miroslav Farkaš
Aleksandar Kuzman
Poljak Ištvan
Simon Deneš
Dragan Dizdar
Marko Sudalić
Darko Knežević
Ivana Uzelac
Nikola Cvejtković
Đuro Kovačić
Lazar Lazarević
Ernest Njari
Ilija Pavlović
Dragica Novaković
Boris Tomka
Dijana Katić
Slavko Sekulić
Tijana Krejovan
Sretenović Dobrivoje
Darko Cvetković
Branislav Bandin
Martin Vožovski
Tatjana Milković
Zorislav Ašćerić
Slađana Krajina
Davor Bubalović
Saša Urfaluši
Nebojša Hampamer
Anatomija i fiziologija
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Medicina sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Novaković Dragica
Cvjetković Nikola
Pavlović Ilija
Marković Tatjana
Krajovan Tijana
Kovačić Juro
Bagdal Laslo
Knežević Darko
Kuzman Aleksandar
Poljak Ištvan
Hampamer Nebojša
Dizdra Dragan
Katić Dijana
Matejin Siniša
Juhas Jožef
Krajina Slađana
Sekulić Slavko
Šilić Petar
Sretenović Dobrivoje
Jovanović Aleksa
Paunović Zvonko
Rasumović Jasmin
Urošević Milomir
Adamović Ivica
Malenović Jelena
Milan Čović
Aleksandar Mišić
Deneš Šimon
Gordan Jovčioski
Milan Jović
Stevan Tubić
Vukoman Jelić
Kurjakov Jovan
Njari Ernest
Vržovski Martin
Tomka Boris
Bandin Branislav
Veličković Miroslav
Đokić Slavko
Vuković Saša
Bubalović Davor
Driško Srđan
Ašćerić Zorislav
Cvetković Darko
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Nisu položili
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Biomehanička analiza pokreta za izabrani sport
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Nema Robi
Nikola Cvjetković
Tijana Krajovan
Dragica Novaković
Siniša Matejin
Slavko Sekulić
Nemanja Pavlović
Tatjana Marković
Juhas Jožef
Ernest Njari
Ilija Pavlović
Branislav Bandin
Dragan Dizdar
Jovan Kurjakov
Đuro Kovačić
Slažana Krajina
Darko Knežević
Petar Šilić
Davor Bubalović
Boris Tomka
Saša Ujfulaši
Dijana Katić
Ištvan Poljak
Martin Vizovski
Lazar M. Lazarević
Aleksandar Kuzman
Nebojša Hampamer
Srđan Draško
Darko Cvetković
Zorislav Ašćerić
Teorija i metodika sportskog treninga
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Bagdal Laslo
Dijana Kostić
Branislav Bandin
Saša Vuković
Nikola Ilić
Miroslav Veličković
Nema Robi
Nemanja Pavlović
Mihal Daniel
Tijana Krajovan
Veva Kastor
Dragica Novaković
Jovan Kurjakov
Petar Šilić
Martin Vržovski
Siniša Matejin
Željko Katarić
Boris Tomka
Aleksandar Kuzman
Darko Knežević
Slađana Krajina
Ištvan Poljak
Tatjana Marković
Slavko Sekulić
Strahinja Kokić
Stevan Tubić
Nikola Cvjetković
Ilija Pavlović
Vlastimir Tišma
Milan Jović
Aleksandar Mišić
Darko Cvetković
Nebojša Hampomer
Dragan Dizdar
Srđan Draško
Zorislav Šćerić
Davor Bubalović
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Download

Pogledaj rezultate - Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta