HOTELYSRNI
SrnÍ 117, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 376 599 272, Fax: +42O 376 599 2L4
[email protected] i.cz, www. hotely-srn i.cz
Vážený pan
Richard Baksevanidis
Baxac Agency
Agentura se zaměřením na pobyty dětí a animační programy
V Srní12. ledna 2015
Věc: Poděkování
Vážený pane Baksevanidisi,
Velmi si vážíme již více jali šestiletéspolupráce s Vašíagenturou'
Perfektní organizace pobytů dětí a v poslední době i animace pro děti našich individuálních hostů, nám
pomáhají úspěšně oslovovat hosty z nových tržníchsegmentů a rozšiřovat spektrum poskytovaných
služeb pro hosty stávající.
Vaše práce a práce Vašich kolegů mají nemalý podíl na úspěchu našíspolečnosti.
Jsem přesvědčen, že naši spolupráci budeme i nadále rozvíjet a upevňovat.
S pozdravem, poděkováním a přáním mnoha úspěchů
Milan Krajovan
General Manager
Hotely Srní a.s.
lČo 28666712
DlČ:CZ28666712
HoTELY SRNía.s.
Celetná 590' 110 00 Praha
Bankovní spojení: KB Sušice
1
č.ú.:356901 660257 lo1 00
Download

Vážený pan Richard Baksevanidis Agentura se zaměřením na